ZU4190R U4 M4 Arıza Notları ve Yazılımları

ZU4190R

M4 şase ; G32 LB M310 - G22 LB M320 - G39 LB M330 - A32 LB M310 - A22 LB M320 - A39 LB M330 - B22 LB M320 - B32 LB M310 - B39 LB M330 model kodlu ve NCA000 NCB000 NCC000 NFE000 NFF000 NFG000 NGK000 NGL000 NGM000 barkod numaralı Beko, Arçelik ve Grundig marka televizyonlarda kullanılmıştır.
U4 şase ; B32-LB-4310 - A32-LB-4310 - B40-LB-4329 - A40-LB-4329 - A22-LW-X329 - A22-LB-X329 - B22-LB-X329 - B22-LW-X329 - B40-LB-4329 - A40-LB-4329 model kodlu ve NEM000 NEN000 NEP000 NEQ000 NEX000 NEY000 NEZ000 NFA000 NFM000 NFN000 barkod numaralı Beko ve Arçelik marka televizyonlarda kullanılmıştır.

M4 U4 ZU4190R Şema

M4 U4 ZU4190R Pozisyon Şeması

Ses var görüntü yok backlight çalışıyor ;

kullanılan kaynakta bir sorun olabileceği düşünülmelidir. Kaynak değiştirilerek, örneğin RFde kontrol yapılıyor ise HDMI’a veya PC kaynağına geçilerek kontrol edilmesi uygun olur. Hata belirli bir kaynakta görülüyorsa kaynak kablosu, bu kaynakla alakalı elemanlar incelenir, hatalı olanlar değiştirilir. LVDS kablolarının şase ve panel tarafında düzgün takılıp takılmadığı kontrol edilmelidir. LVDS kablosunun değiştirilmesi önerilir.

Şase üzerinde c211 üzerinde 5 volt veya 12 volt beslemesi kontrol edilmelidir. Bu voltajda bir hata var ise geriye doğru kontrol edilmelidir. Cihaz “ON” konumundayken t605’in 1 nolu bacağında 5.95 volt civarında bir gerilim oluşur ve bu sayede 2 nolu bacağındaki besleme gerilimi 3 nolu bacağına aktarılır. Gerilimler doğru ancak besleme gerilimi aktarılmıyorsa t605’in değiştirilmesi gerekir. t605’in 1 nolu bacağında 12 volt varsa, şase üzerinde “PANEL ON” sinyali kontrol edilmelidir. “PANEL ON” sinyali doğru ise r625 ve t606 malzemelerine bakılmalıdır. Buradaki gerilim yüksek konumda ise yazılım güncellemesi yapılır, sorun devam ediyorsa işlemci veya şase değiştirilmelidir. Şase tarafında herhangi bir sorunla karşılaşılamaması durumunda panelin T-CON veya SOURCE BOARD bölümünün arızalanmış olabileceği düşünülmelidir. Eğer sorun burada ise T-CON veya panel değiştirilmelidir.

Ses var görüntü yok backlight çalışmıyor ;

Arka lambalar yanmadığından ekrana LVDS datası basıldığı halde görüntü görülemiyordur. Öncelikle özellikle inverter ve besleme kabloları ve konektörleri; LED bar kablo ve konektörü olmak üzere kablo bağlantıları kontrol edilmelidir.

Cihaz “ON” konumundayken 24 volt beslemesi olup olmadığı inverter kablosu üzerinden kontrol edilmelidir. Bu besleme panelin inverter ünitesinin beslemesi olduğundan 24 volt yok ise lambalar yanmayacaktır. 24 volt ve 12 volt beslemeleri cihaz “ON” konuma geçtiğinde işlemciden gelen “STBY” sinyali ile açılır. Bu durumda eğer 12 volt çıkışı mevcut fakat 24 volt çıkışı yok ise Besleme Kartı ile ilgili problem vardır. 24 volt besleme sistemde mevcut ise s600 konnektörünün 5 nolu bacağında 3 volt üzerinde bir voltaj panele gitmelidir. Bu voltaj panel inverterine “ON” komutunu vermektedir. Bu kontrol (BCKL_ON) t600 ve çevre malzemeleri ile sağlanmaktadır.

Ayrıca yine s606 konnektörünün 6 nolu bacağından panel lamba parlaklıklarını belirleyen sinyalin seviyesi 3 volt üzerinde olmalıdır. Parlaklık kontrolü panele göre değişebilmekle beraber çoğunlukla 0 volt seviyelerinde kısık, 3.3 volt seviyelerinde de tamamen açık şeklinde çalışmaktadır. Parlaklık kontrolü işlemciden gelen “BRI_ADJ” sinyali ile kontrol edilmektedir. Cihaz menüsünde “ekran ışığı” başlığı kısıldığında konektörün 6. bacağındaki voltaj yavaş yavaş düşer. Şase tarafında yapılan tüm kontrollerde problem görülememesi halinde panel inverter modülü ya da lambalarda problem vardır.

Ses yok görüntü var ;

Farklı kaynaklarda, farklı kablolar ve farklı cihazlarla da problemin mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir. Cihaz ayarlarından sesin kısılmış ya da “MUTE”de olmadığından emin olunmalıdır.Problem yok ise şase üzerinde hoparlör kabloları ve hoparlörleri fiziksel olarak kontrol edip, problem var ise düzeltin. Hoparlör ve kablolarda problem yok ise ses yok problemi kulaklık çıkışında da mevcut mu kontrol edin. Kulaklıklarda ses var ise ve cihazın sesinin açık olduğuna eminseniz cihazı fabrika ayarlarına geri döndürün. sorun çözülmezse yazılım atın.

Ayrıca televizyonda skart çıkışında da ses olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer skart çıkışında da ses yok ise ic501 pozisyonlu entegrenin beslemesi ile çevre malzemeleri, ic501 girişinde işlemciden gönderilen “SC1_LOUT” ve “SC1_ROUT” sinyallerinin olup olmadığını kontrol edin. Eğer ic501 girişinde bu sinyaller mevcut değilse işlemciden ses sinyali çıkmıyor demektir. Eğer skart çıkışında ses varsa ses amfisinde ya da çevre malzemelerinde problem olabilir. Ses alınamaması problemi için ic400 pozisyonundaki ses amfisinin beslemesi kontrol edilir, 39 ve 40″ şaseler l409 pozisyonunda 24 volt, 32″ şaselerde l410 üzerinde 12 volt, adaptörlü şaselerde l400 üzerinde adaptör voltajı olduğu görülmelidir. Eğer besleme yoksa besleme kartı tarafına bakın. Amfiye besleme geliyorsa r412 üzerinden 3 volt olup olmadığını kontrol edin. 3 volt yoksa işlemcide sorun olabilir. Bu voltaj standby konumunda 0 volta düşerek amfinin kapanmasını sağlar (AU_MUTE). Bu sinyali işlemci entegre kontrol eder.

Ses amfisinin işlemci ile haberleşmek için I2C haberleşme hatları da vardır. İşlemcinin 43 ve 44 nolu pinlerinde 3.3 volttan düşük değişken bir voltaj seviyesi görülmesi gerekir. Buradaki voltaj (3.3 volt) veri aktarılırken düşer ve böylece ses amfisiyle işlemci haberleşir. Bu değer sürekli 0 voltta ise I2C hattının bağlı olduğu yerlerde kısa devre olma ihtimali araştırılmalıdır. 40 nolu pin ses amfisinin reset pinidir. Bu pin cihaz açık olduğu süre içinde yüksek (3.3 volt) olmalıdır. c444 kondansatöründen bu değer ölçülebilir. Eğer bu değer düşükse (0 volt) “AUDIO_RST” sinyali kontrol edilmelidir. r422 direncinden kontrol edebileceğiniz bu sinyal düşükse yazılım kaynaklı veya işlemci kaynaklı bir sorun vardır. Bu sinyal ic401 ve çevre malzemeleri ile beslemede anlık bir çökme olduğunda seste meydana gelebilecek pop sesini engellemek amacıyla amfiyi kapatır. Bütün bu kontroller sonuç vermez ise amfi entegresini değiştirin. Sorun devam ederse yazılım yükleyin.

USB’yi görmüyor, USB’den video oynatmıyor ;

M4 ve U4 şaselerde USB çözünürlük kısıtlaması sebebiyle bu tür sorunlar ortaya çıkabilir. Öncelikle USB’nin bilgisayarla çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. M4 ve U4 şasilerde medya oynatıcısı, USB/HDD içinde 1800’den fazla dosya varsa bu USB/HDD’yi desteklememekte veya hata vermektedir. Ardından izlenmek istenen filmin çözünürlüğü kontrol edilmelidir. 720×576 çözünürlüğünden daha büyük çözünürlüklü videolar şase tarafından desteklenmemektedir. Bu kontrolde problem çıkmaması halinde videonun formatına bakılmalıdır. Şasenin desteklediği formatlar: AVI, VOB, MPG, DAT ve TS’dir. Videonun alt yazısında problem çıkması halinde de alt yazı formatına bakılmalıdır. Şase, SUB uzantılı alt yazıları desteklememektedir. Alt yazılar SRT formatında olmalıdır.

Besleme Devresi ;

Besleme Kartlı şaselerde şase ile besleme kartı s600 konnektörü ile bağlanmaktadır. U4 ve M4 şase kullanan cihazlarda diğer şaselerde olduğu gibi Standby konumunda besleme kartından sadece 5 volt (+5V2_STBY) alınmaktadır. Besleme kartının 12 ve 24 volt beslemeleri, cihaz standbydan çıkarken işlemcinin kontrolü ile açılırlar.

Diğer şaselerde olduğu gibi şaseden S600 konnektörü üzerinden 3 temel kontrol sinyali besleme kartına gönderilmektedir.

1. sinyal “STBY” sinyalidir. S600 konnektörünün 8. bacağından besleme kartına gönderilir. ON konumunda 12 ve 24 volt beslemelerini açar.

2. sinyal “BCKL_ON” sinyalidir. Panel arka lambaların yanmasıno ya da sönmesini sağlar. S600 konnektörünün 5. bacağından besleme kartına, besleme kartından da inverter kartına gönderilir. 5. bacağın yüksek (3.3 volt) olduğu durumda arka lambalar açılır.

3. sinyal “BRI_ADJ” sinyalidir. S600 konnektörünün 6. bacağından besleme kartına, besleme kartından da inverter kartına gönderilir. “BRI_ADJ” diğer şasilerde “DIMMING” olarak belirtilen ve kullanıcı menüsünden ayarlanan değere göre arka lambaların parlaklık seviyesini belirleyen sinyaldir. “BRI_ADJ” yüksek (3.3 volt) olduğunda maksimum parlaklık seviyesi sağlanmış olur.

Standby konumunda şase üzerinde sadece +5V2_ST, VCC3V3-ST ve 1.2V voltajları mevcuttur. 1.2V voltajı işlemciyi beslemektedir. +5V2_ST voltajı LED ve VCC3V3-ST voltajını üreten ic600 regülatörünü beslemektedir. VCC3V3-ST voltajı işlemci ve FLASH beslemelerinde kullanılır.

Standby modundan işlemci tarafından gönderilen “STBY” sinyaliyle çıkılır. “STBY” sinyali ile besleme kartının 12 ve 24 volt voltajları açılır. Şase üzerinde de ilk olarak ic606 iletime geçerek açılarak (kontrol pinine STBY sinyali girmektedir) VCC3.3V elde edilir. VCC3.3V ile beraber ic602 regülatörü iletime geçer ve VCC5V elde edilir. VCC5V voltajı ile ic604 beslenir ve VCC2.5V elde edilir.

12 volt olan PANEL-VCC voltajı işlemciden gönderilen “PANEL_ON” sinyali ile t605’in iletime geçmesiyle kontrol edilir.

Ses amfi beslemesi 12 ya da 24 volt olarak sağlanmaktadır.

Adaptörlü Modeller;

s612 konnektöründen adaptör şaseye bağlanır. Bu şaselerde LED sürücü devresi, paneldeki LED’leri sürebilmek için gerekli gerilimleri üreten bir devredir. Devrenin içinde ic800 entegre devresi ve gerilim yükselten dönüştürücü (boost up converter) bulunmaktadır. Entegre devresinin 15 numaralı bacağından verilen 12 volt giriş beslemesi devrenin çıkışında bir voltaj yükseltici/dönüştürücü (boost up converter) ile 19 volta yükseltilir.

Entegre, beslemesini 16 numaralı bacakta bulunan VCC üzerinden alır. Entegrenin çalışabilmesi için bu bacak üzerinde yaklaşık 5.8 volt bulunmalıdır. Bu bacak üzerindeki voltaj 0 volta düştüğünde entegre kendisini kapatır.

Entegrenin 2 numaralı bacağı “BL_CNTRL” sinyaline bağlıdır. Bu bacağın voltajı 1.8 volttan yüksek olduğunda entegre çalışmaya başlar, 0.6 voltun altına düştüğünde entegre kendini kapatır. Bu sinyal, besleme kartı kullanılan cihazlardaki sinyalle aynıdır.

3 numaralı bacak “BRI_ADJ” sinyaline bağladır. Bu sinyal panelin arka ışık seviyesi özelliğini kontrol eder. Bu sinyal, besleme kartı kullanılan cihazlardaki sinyalle aynıdır.

Entegrenin 14 numaralı bacağı Aşırı Gerilim Koruması(OVP) özelliği sağlamaktadır. Bu bacaktaki voltaj 1.23 volt değerini geçerse şase korumaya girip kapanır.

Entegrenin 8 9 10 ve 11. bacakları LED akımlarını regüle etmektedir. Bu bacakların herhangi birisinin voltajı 196mvolt değerinin altına düşerse (açık dizi koruması) veya 6.1 volt değerini aşarsa (kapalı dizi koruması) ilgili LED’lerin çıkışları engellenir.

Yazılım yükleme yöntemi :

  • Target

isimli klasörü fat32 olarak biçimlendirilmiş USB belleğin en üst dizinine atın.

USB belleği televizyonun USB-1 girişine takın.

Tuş takımından herhangibir tuşu basılı tutarken televizyonun fişini prize takın.

Yazılım yükleme işlemi tamamlandığında televizyon kendiliğinden kapanıp/açılacaktır.

 

ZU4190R U4 M4 Yazılım Dosyaları

 

Usb aracılığıyla yüklenen yazılım.

 

Panelsiz Yazılım

Beğendiniz mi?

Ortalama Oy 5 / 5. Oy Sayısı: 1

Soru Sor/Cevapla

Üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz. Giriş Yapın veya Kayıt Olun
Teknik ayrıntı içermeyen sorular cevaplanmayabilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top