VMX190R TX Arıza Notları ve Yazılımları

VMX190R

Bu şase ; GR 55-140 3D WEB LED - GR 46-140 3D WEB LED - GR 40-130 S WEB LED - F 102-208 S WEB LED - TV 102-208 S WEB LED model kodlu ve JSB000 JSC000 JSD000 JSE000 JSF000 barkod numaralı Arçelik, Beko ve Grundig marka cihazlarda kullanılmıştır.

TX VMX190R Şema

Ses var görüntü yok panel ışıkları çalışıyor ;

Bulunduğunuz ortamdaki ışık seviyesine göre arka lambaların yanıp yanmadığını anlayamazsanız, cihazun ön paneline hafifçe vurduğunuzda lambalar yanıyorsa bir parlama olduğunu görürsünüz.

lVDS kablosu ile panel T-CON board’una aktarılan panel beslemesi C1, C3 ve C931 kapasitörlerinden kontrol edilir. TX şasinin kullanıldığı 40″ ve üstü cihazlarda panel beslemesi 12 volttur. Eğer bu besleme yok ise problem kaynağı bu besleme üzerinden geriye doğru yapılacak takip ile bulunur. Panel beslemesi T902 MOSFET’i ile anahtarlanmaktadır. İlk önce girişte yani L913 bobininde 12V var mı kontrol edilmelidir. Eğer burada da 12V besleme yok ise power kart tarafında bir problem vardır.

Girişte 12V görülüyor ise; T902 FETin bacaklarındaki gerilimleri kontrol edin. cihaz “ON” konumundayken FET’in 1 nolu bacağında 0V’tan yüksek 3.8V civarında gerilim oluşur ve 2 nolu bacağındaki besleme gerilimini 3 nolu bacağa iletir. Eğer 1 nolu bacakta gerilim yok ise “Panel_ON-P1” sinyalini R925 direncinin 8. bacağını kontrol edin. Buradaki gerilim High ise panel beslemesi ana entegre yada softwareden açılmamış demektir. Bu sinyal cihaz standby’dan çıkarken yüksek kalıp ekrana görüntü gelmeden 1sn. kadar önce 0V’a düşer. Panele LVDS üzerinden besleme gerilimi gidiyor ise büyük olasılıkla görüntü bilgiside gidiyordur. Data hatlarından bilgi akışı sırasında pek doğru bir kontrol yöntemi olmasa da ölçü aleti ile 1.2V DC seviyelerinde bir gerilim görülmektedir. Bu durumda panel tarafında bir hata oluştuğu düşünülebilir ve mümkün ise farklı bir panel ile yada aynı panel farklı bir şase ile kontrol edilebilir.

Bunun yanında LVDS datasının panele uygun gitmemesi, yani panel eprom yanlış yada yazılım hatası gibi problemlerde düşünülmelidir. Uygun yazılım yükleyerek sorunu çözme ihtimalimiz de vardır.

Ses var görüntü yok panel ışıkları çalışmıyor ;

Arka lambalar yanmadığından ekrana LVDS datası basıldığı halde görüntü görülemiyordur. Öncelikle özellikle inverter ve besleme kabloları ve konektörleri olmak üzere kablo bağlantıları kontrol edilmelidir.

cihaz ON konumunda iken 24V beslemesi olup olmadığı inverter kablosu üzerinden kontrol edilmelidir. Bu besleme panelin inverter ünitesinin beslemesi olduğunda, 24V yok ise lambalar yanmayacaktır. 24V ve 12V beslemeleri cihaz ON konuma geçildiğinde ana entegreden gelen POWER_EN sinyali ile açılır. Bu durumda eğer 12V çıkışı mevcut fakat 24V çıkışı yok ise power kart ile ilgili problem vardır.

24V besleme sistemde mevcut ise S900 konektörünün 5 nolu bacağında 3V DC üzerinde bir gerilim panele gitmelidir. Bu gerilim panel inverterine açıl komutunu vermektedir. Bu kontrol ‘’VBLCTRL-P2″ ile T903 ve çevre malzemeleri ile sağlanmaktadır. Ayrıca yine S900 konektörünün 6. pininden panel lamba parlaklıklarını belirleyen gerilim seviyesi 2V üzerine olmalıdır. Parlaklık kontrolü panele göre değişebilmekle beraber çoğunlukla 0V seviyelerinde kısık, 3.3V seviyelerinde de tamamen açık şeklinde çalışmaktadır. Parlaklık kontrolü ana entegreden gelen “BRI_ADJ-PWM2” sinyali ile kontrol edilmektedir. Kullanıcı menüsünde “ekran ışığı” başlığı kısıldığında konektörün 6. pinindeki gerilim yavaş yavaş düşer.

Şase tarafında yapılan tüm kontrollerde problem görülememesi halinde panel inverter modülünde ya da lambalarda problem olabileceği düşünülmelidir.

Ses yok ;

Farklı kaynaklarda, farklı kablolar ve farklı cihazlarla da problemin mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir. cihaz ayarlarından sesin kısılmış yada mute tuşu basılı olmadığından emin olunmalıdır.

Problem yoksa şase üzerinde hoparlör kabloları ve hoparlörleri fiziksel olarak kontrol edip, problem var ise düzeltin. Ses yok problemi kulaklık çıkışında da mevcut mu kontrol edin. Kulaklık çıkışı bir amfi kullanmadan doğrudan ana entegre ses çıkışının yükseltilmesiyle elde edilir. (EAR_AU_OUT_R ve EAR_AU_OUT_L) Genel olarak kulaklık çıkışında sesin olması, problemin ses amfisi (IC800) kaynaklı olduğunu gösterir. Ayrıca cihazden ses alınamıyorsa skart çıkışında ses olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer skart çıkışında da ses yok ise ana entegreden ses çıkmıyor demektir. Eğer skart çıkışında ses var ise ses amfisinde ya da çevre malzemelerinde problem olabilir.

ic800 pozisyonunda ses amfisinin 8. ve 11. pinlerinden yada c817 kondansatöründe 12V ya da 24V besleme olduğu kontrol edilir. Eğer bu besleme yoksa önce L800 ve L806 bobinlerinden birisinin takılı olup olmadığı kontrol edilir. Varsa, daha önce de belirttiğim gibi power kart tarafında problem kontrolleri yapılmalıdır.

Amfiye besleme geliyor ise amfinin 21, 24 ve 36 nolu bacaklarında 3.3V DC gerilim olduğu kontrol edilmeli. 3.3V yoksa T905’ten şüphelenmeliyiz. Bu gerilim standby konumunda 0V’a düşerek amfinin kapanmasını sağlar (AMP_STB sinyali ile ana entegre kontrol eder).

Ses amfisinin ana entegre ile haberleşmek için I2C haberleşme hatları da vardır. Kabaca 33 ve 34 nolu pinlerde 3.3V’dan düşük değişken bir voltaj seviyesi görmemiz gerekir. Burada sabit 3.3V, veri aktarılırken düşer ve böylece ses amfisiyle ana entegre haberleşir. Bu değer sürekli 0V’ta ise I2C hattının bağlı olduğu yerlerde kısa devre olma ihtimali araştırılmalıdır. Yazılımsal bir sorun olabileceği de varsayılıp güncel yazılım yüklenmelidir.

31 nolu pin ses amfisinin reset pinidir. Bu pin cihaz açık olduğu süre içinde yüksek (3.3V) olmalıdır. C804 kondansatöründen bu değer ölçülebilir. Eğer bu değer düşükse (0V), Audio_RESET sinyali kontrol edilmelidir. R829 direncinden kontrol edilebilinecek bu sinyal düşükse yazılm kaynaklı bir sorun olduğundan şüphelenebilinir.

Bütün bu kontroller sonuç vermezse amfi entegresinin arızalandığından şüphelenilmelidir.

Uydu alıcısı çalışmıyor ;

Bu hatada önemli olan nokta sadece uydu alıcının çalışmıyor olmasıdır. Bundan dolayı cihazın diğer kaynaklarla çalıştığından emin olduktan sonra bu sürece giriniz.

Öncelikle Uydu ayarlarının doğru olarak yapıldığından emin olunuz. Tek bir frekansta yayını kontrol etmeyiniz, birden fazla frekansa bakınız. LNB gücünün açık mı kapalı mı olduğunu ve DiSEqC modunu kontrol ediniz. Elinizde bir uydu alıcı kutusu varsa uydu yayınının olup olmadığını kontrol ediniz.

LNB voltajını kontrol etmek yayını kontrol ettikten sonra ilk yapılması gereken iştir. L1 üzerinden LNB voltajını kontrol ediniz. Bu değer 18V civarında ise horizontal (yatay),13V civarında ise vertical (düşey) yayın izleyebiliriz. Ayrıca üst bantta iken (11700MHz ve üstü) LNB DC değerinin üzerinde bir de 22kHz’lik bir sinyal görürüz. Bu sinyal uydu ile yaptığımız ayarlarda değişerek LNB ile haberleşir. Bu sinyallerde bir hata olması halinde LNB güç entegresinin beslemesini ve giriş sinyallerini kontrol etmek gereklidir. LNB voltajı hiç çıkmıyorsa LNB entegresinin giriş beslemelerini kontrol etmeliyiz.

Bu kontrollerin ardından uydu alıcısının giriş voltajlarını (5V ve 12V) kontrol etmek lazımdır. Bu voltajlarda bir hata var ise diğer kaynakların çalıştığını da varsayarsak FFC kablodan şüphelenmek lazımdır. Kabloda sorun yoksa bu voltajları şasiden takip etmeliyiz.

Beslemelerimizde de sorun yoksa uydu alıcısı içindeki 3.3V, 2.5V ve 1.0V değerlerini kontrol etmek lazımdır. Bu değerlerden birinde sorun varsa ilgili doğrultucu devreyi kontrol etmeliyiz. Tuner entegresinin kristali de kontrol edilmesi gereken yerlerden birisidir. Tuner entegremiz 16MHz’lik bir clock sinyali ile çalışır. Ardından da demodülatörün reset girişinde 3.3V olup olmadığına bakmalıyız. Sorun varsa reset entegresini değiştirmeliyiz.

Hala sorunun kaynağına ulaşamadıysak I2C sinyalini osiloskopla incelemeliyiz. Bu hat ses devresinde de olduğu gibi şasi ile uydu modülünün haberleşmesini sağlar. Herhangi bir tuşa basmadığımız zaman bu hatlarda sabit 3.3V bulunmalıdır. cihaz’da bir işlem yaptığımız zaman bu hatlardan SCL’de işlemin yapılacağı clock sinyali, SDA’da da işlemin ne olduğu yer alır. Bu hatların incelenmesinde bir hatayla karşılaşılırsa uydu alıcısının değiştirilmesi gereklidir.

Besleme devresi ;

Şase ile besleme kartı S900 konektörü ile bağlanmaktadır. Bilindiği gibi Stand-By konumunda besleme ünitesinden sadece 5 volt beslemesi alınmaktadır. 12 ve 24 volt beslemeleri cihaz standbydan çıkarken ana entegrenin kontrolü ile açılırlar.

Bu konektör üzerinde 3 temel kontrol sinyali de güç kaynağına gönderilmektedir. Bunlardan birincisi “POWER_SW” sinyalidir, 8. bacaktan güç kaynağına gönderilir. ON konumunda (2.9V) 12V ve 24V gerilimlerini açar. 2. sinyal “VBLCTRL-P2″dir, panel arka lambaların yanması ya da sönmesini sağlar. Bu sinyalin tersi 5. bacaktan güç kaynağına gönderilir. 5. bacağın yüksek (3.3V) olduğu durumda arka lambalar açılır. 3. sinyal “BRI_ADJ-PWM2″dir, kullanıcı menüsünden ayarlanan değere göre arka lambaların yanma seviyesini belirlerler. PWM dimming ve DC dimming kullanan panellere göre kare dalga ya da bir DC değer olabilir.

Stand-By konumunda, şase üzerindeki regülatörlerden sadece VCC3.3V-ST çıkışı IC900 entegresi ile açık bulunmaktadır. Stand- By konumunda mümkün olduğunca entegreler ve regülatörler kapalı tutularak düşük güç sarfiyatı sağlanır. TX şaselerde Stand-By güç tüketimi 0.3W seviyelerindedir.

Güç kaynağının “POWER_SW” sinyaliyle açılmasının ardından IC902 ve çevre elemanları ile 1.2V, IC901 ve çevre elemanları ile 1.8V, IC904 ve çevre elemanları ile de 2.5V üretilir. VCC3.3V sinyali T905 ile VCC5V sinyali de T904 ile anahtarlanır (açılır).

IC3 ve çevre elemanları DDR için gerekli olan UAVDD_DDR (1.9V) beslemesini üretir.

T902 anahtarı da Panel_ON-P1 sinyaliyle panel T-CON beslemesini gönderir. Panel_ON-P1 sinyali T-CON beslemesi ile ters çalışır.

DVBS modülü ;

uydu alıcısı modülü ile uydu üzerinden yayın yapmakta olan tüm digital cihaz yayınları (DVB-S) alınabilir.

Uydu modülüne şasiden 5V_ST.BY ve +12V beslemeleri gelir. 5V_ST.BY TV standbyda iken de gelir. +12V ise güç kaynağının açılması ile yükselir. Bu iki besleme IC4 ve çevre elemanları ile 3.3V’a (3V3TUNER), IC3 ve çevre elemanları ile de 1V’a (VDD_1V0) dönüştürülür. 3.3V D5 diyotundan geçirilerek 2.5V (2V5A) elde edilir. 3V3Tuner sadece tuner için kullanılırken 3V3, 2V5A ve VDD_1V0 demodülatörde kullanılır.

AWOX Modülü ;

AWOX Modülü ile TX şasi NET TV özelliği kazanmıştır.

kablolu veya kablosuz olarak yerel ağa bağlanmak, VOD (Video On Demand) hizmeti ile cihazımıza dosyalar indirip depolamak, YOUTUBE’de paylaşılan videoları izlemek, FLICKR’da paylaşılan resimleri görüntülemek, WEBTV özelliği ile internetten yayın yapan tv kanallarını izlemek, RADYO özelliği ile internetten yayın yapan radyo yayınlarını dinlemek, DLNA özelliği ile video, müzik veya fotoğrafları uyumlu PC, Cep telefonu veya NAS gibi cihazlarla paylaşmak gibi özellikler AWOX Modülü üzerinden sağlanmaktadır.

AWOX Modülünün de HDMI çıkışı, A/V oynatıcı/çıkışı, Haberleşme Portu, Ethernet girişi ve Usb girişi vardır.

AWOX Modülünün cihaz ile haberleşmesi UART hattı üzerinden yapılır.

Modülün görüntü çözünürlüğü maksimum 1080i olup görüntü formatı 16:9’dur.

Internal ve External USB’ler tarafından desteklenen dosya formatları EXT3, EXT2, FAT16 ve FAT32’dir.

TCP/IP v.4 protokolünü, Ethernet 10/100 Mbps Rj45 connector, Wifi 802.11 b/g veya b/g/n bağlantılarını destekler.

Modül 12 volt ile beslenmekte olup maksimum 0.9A akım çeker ve standbydayken akım çekmez.

 

Yazılım yükleme yöntemi :

  • Target

isimli klasörü fat32 olarak biçimlendirilmiş USB belleğin en üst dizinine atın.

USB belleği televizyonun USB-1 girişine takın.

Tuş takımından herhangi bir tuşu basılı tutarken televizyonun fişini prize takın.

Yazılım yükleme işlemi tamamlandığında televizyon kendiliğinden kapanıp/açılacaktır.

 

TX – VMX190R Yazılım Dosyaları

 

Usb aracılığıyla yüklenen yazılımlar.

 

Grundig Panelsiz Yazılım Dosyaları

Beko Panelsiz Yazılım Dosyaları

Beğendiniz mi?

Ortalama Oy 5 / 5. Oy Sayısı: 2

2 Mesaj

Soru Sor/Cevapla

Üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz. Giriş Yapın veya Kayıt Olun
Teknik ayrıntı içermeyen sorular cevaplanmayabilir.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Top