G Serisi Transistör Karşılıkları

G2N2955 ⇒ 2N6029 G2N3055 ⇒ 2N5629 G6004 ⇒ BD648 BD900 BDW74B G6005 ⇒ BD647 BD899 BDW73B GA1A3Q ⇒ DTC113ZU GA1A4M ⇒ 2SC4398 DTC114EU GA1A4P GA1A4Z ⇒ DTC114TU GA1F4M ⇒ 2SC4397 DTC124EU GA1F4N ⇒ DTC124XU GA1F4Z ⇒ DTC124TU GA1L3M ⇒ DTC143EU GA1L3N ⇒ DTC143XU GA1L3Z ⇒ DTC143TU GA1L4L ⇒ DTC144WU GA1L4M ⇒ 2SC4396 DTC144EU GA1L4Z ⇒

F Serisi Transistör Karşılıkları

F10F35VX2 ⇒ 2SK2702 2SK2960 F122 ⇒ 2SD1633 2SD1928 2SD2079 F127 ⇒ 2SA1718 2SB1194 2SB1252 F13007 ⇒ BU307F BUT12F BUT22BF F15030 ⇒ 2SC3697 2SC4153 2SD1792 F18004 ⇒ BF636A F18006 F18008 ⇒ BF405 BF646A F20W25 ⇒ 2SK623 2SK901 2SK944 F20W50 ⇒ 2SK1169 2SK1497 2SK1680 F2955 ⇒ 2SA1396 BDT96F F3055 ⇒ 2SC3568 2SC4336 F3055 ⇒ BDT95F F30W25 ⇒

E Serisi Transistör Karşılıkları

E300 ⇒ BF256 BF348 BFT10A E304 ⇒ 2N4416 BFS80 BFW11 E305 ⇒ 2N5457 2SK246 2SK330 E308 E310 E312 ⇒ 2SK125 BFT10B E5565 ⇒ BF244 BF256 BFS72 E6008 ⇒ BC214 BC415 BC560 E7133 ⇒ BC167 BC182 BC237 E7134 ⇒ BC479 BF679 BF779 E7140 ⇒ BF900 BF965 BC167 E7142 ⇒ BC182 BC237 E7150 ⇒ BF479 BF679 BF779

D Serisi Transistör Karşılıkları

D100 ⇒ AC187 D1000 ⇒ 2SC2881 2SD1005 BCX56 D1001 ⇒ 2SC2882 2SC3438 2SD875 D1002 D1003 ⇒ 2SC3444 2SD874A BCX55 D1004 ⇒ 2SD1005 2SD1368 BCX56 D1005 D1006 ⇒ 2SC2881 2SD1368 BCX56 D1007 ⇒ 2SC2881 2SD1418 D1007S ⇒ 2SC3073 2SC3386 2SD1221 D1010 D1011 ⇒ 2SC3071 2SC3112 2SC3495 D1012 ⇒ 2SC3225 2SD1207 2SD1835 D1016 ⇒ 2SC3027 2SC3686 BU508A

C Serisi Transistör Karşılıkları

C100 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19 C1000 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550 C1000GTM ⇒ 2SC2240 2SC2459 C1001 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629 C1004 ⇒ 2SC1167 2SD1095 BU204 C1004A ⇒ 2SD575 2SD818 BU205 C1005 ⇒ 2SC1413 2SD380 BU207 C1005A ⇒ 2SD380 2SD792 BU208 C1006 ⇒ BC184 BC414 BC550 C1007 ⇒ BC174 BC182 BC190 C1008 C1008A ⇒ 2N1889 BC141 BC300

B Serisi Transistör Karşılıkları

B100 ⇒ AC125 AC126 ACY32 B1000 ⇒ BC869 BCX51 BCX69 B1000A ⇒ 2SA1213 2SA1364 BCX51 B1001 ⇒ 2SA1314 2SA1363 2SB1121 B1002 ⇒ 2SB1025 2SB803 BCX53 B1003 ⇒ BD716 BDW24A BDW54A B1004 ⇒ BDW24C BDW54C BDW64C B1005 ⇒ BD716 BDW24A BDW54A B1007 ⇒ 2SA1184 BD140 BD231 B1008 ⇒ BD776 BD778 BD780 B1009 ⇒ 2SA1217 2SB1217 BD376

A Serisi Transistör Karşılıkları

A100 ⇒ 2SA218 AF124 AF200 A1001 ⇒ 2SA1386 2SA908 2SB555 A1002 ⇒ 2SA1386 2SA908 2SB555 A1003 ⇒ 2SA1386 2SA908 2SB697 A1004 ⇒ BC213 BC257 BC307 BF324 A1005 ⇒ BF414 BF936 A1006 ⇒ 2SA1009A 2SA1133 2SA968A A1006A ⇒ 2SA1009A 2SA1133 2SA968B A1006B ⇒ 2SA1009 2SA1236 2SA1397 A1007 ⇒ 2SA1386 2SB681 BDX20 A1007A ⇒ 2SA1386 2SB681 BDX20

2SK Serisi Transistör Karşılıkları

2SK1008 ⇒ BUZ42 2SK1009 2SK1010 ⇒ 2SK1496 IRF840 IRF842 2SK1011 2SK1012 ⇒ 2SK1488 2SK896 BUZ339 2SK1013 2SK1014 ⇒ 2SK1610 2SK1745 2SK899 2SK1015 ⇒ 2SK1500 2SK1517 2SK870 2SK1016 ⇒ 2SK1678 2SK1745 2SK899 2SK1017 2SK1018 ⇒ 2SK1517 2SK1518 2SK870 2SK1019 2SK1020 ⇒ 2SK1520 2SK1628 2SK1021 ⇒ 2SK1501 2SK1639 BUZ81 2SK1022 ⇒ 2SK791 2SK792 BUK456-1000 2SK1023 ⇒ 2SK1501

2SJ Serisi Transistör Karşılıkları

2SJ ⇒ 2SJ147 2SJ175 2SJ101 2SJ102 ⇒ BUZ172 IRF9521 IRF9523 2SJ103 ⇒ 2N5460 2N5463 2SJ105 2SJ104 ⇒ 2SJ107 2SJ108 2SJ105 ⇒ 2N5460 2N5463 2SJ103 2SJ107 ⇒ 2SJ104 2SJ108 2SJ108 ⇒ 2SJ104 2SJ107 2SJ11 ⇒ 2N2606 2N5797 2SJ110 2SJ111 ⇒ 2SJ72 2SJ112 2SJ113 ⇒ 2SJ131 2SJ200 2SJ115 ⇒ 2SJ114 2SJ119 2SJ118 2SJ119 ⇒ 2SJ114 2SJ115 2SJ12

2SD Serisi Transistör Karşılıkları

2SD1007S ⇒ 2SD1221 2SD1010 2SD1011 ⇒ 2SC3071 2SC3495 2SC3225 2SD1012 ⇒ 2SD1207 2SD1835 2SC3027 2SD1016 ⇒ 2SC3686 BU508A 2SD1017 ⇒ 2SC2809 TIP51 2SD1018 ⇒ 2SC2624 2SC3083 TIP51 2SD102 ⇒ BD241C BD243C BD539D 2SD1020 ⇒ 2SC4483 2SC4485 2SD1207 2SD1021 ⇒ BC337 BC635 BC637 2SD1022 ⇒ BD649 BD901 BDW23C 2SD1023 ⇒ 2SD1025 BU806 2SD1024 ⇒ BD649 BD901

2SC Serisi Transistör Karşılıkları

2SC1000GTM ⇒ 2SC2240 2SC2459 2SC1001 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629 2SC1004 ⇒ 2SC1167 2SD1095 BU204 2SC1004A ⇒ 2SD575 2SD818 BU205 2SC1005 ⇒ 2SC1413 2SD380 BU207 2SC1005A ⇒ 2SD380 2SD792 BU208 2SC1006 ⇒ BC184 BC414 BC550 2SC1007 ⇒ BC174 BC182 BC190 2SC1008 ⇒ 2N1889 BC140 BC300 2SC1008A ⇒ 2N1889 BC141 BC300 2SC1009 ⇒ BC846 BCW71 BCW81 2SC1009A

2S Serisi Transistör Karşılıkları

2S014 ⇒ BC167 BC183 BC237 2S017 2S018 2S019 2S020 ⇒ 2N1889 2N3053 BC140 BC141 BC300 2S033 2S034 ⇒ 2N5758 BD245C BDX95 2S035 2S036 ⇒ 2SC2260 2SD731 BD245D 2S100 2S101 ⇒ AC125 AC126 AC151 2S102 ⇒ AC128K AC153K AC188K 2S103 2S104 ⇒ BC182 BC190 BC546 2S105 2S106 ⇒ 2SB493 AD162 2S107 ⇒ 2N2137 2N2142 AD149 2S108
Top