X-Y-Z Serisi Transistör Karşılıkları

X44R224 karşılığı BUW40A BUX84 BUX85

XB401 karşılığı BFS23 BLY34 2SC1118

XB404 karşılığı BLX94 MRF323

XB407 karşılığı 2SC1040 BLX93 MRF321

XB411 karşılığı 2N4427 BFS22 BLW16

XB412 karşılığı 2N5590 BLW19 MRF212

XB413 karşılığı 2N6084 BLW31 BLW38

YTF843 karşılığı 2SK1496 2SK555 MTP8N45

YTFP150 karşılığı 2SK1263 2SK1304 BUZ345

YTFP453 karşılığı 2SK1610 2SK899 BUZ338
YTS2221 YTS2222 karşılığı BSS81 PMBT2222 SMBT2222

YTS2906 YTS2907 karşılığı BSS82 PMBT2907 SMBT2907

YTS3903 YTS3904 karşılığı BC846 BSR17 PMBT3903

YTS3905 YTS3906 karşılığı BC856 BSR16 PMBT3905

YTS4123 YTS4124 karşılığı 2SC3392 BC846 BSR17

YTS4125 karşılığı BC856 karşılığı 2SA1607 BC856 BSR16

YTS4400 YTS4401 karşılığı BSR14 BSS79 BSS81

YTS4402 YTS4403 karşılığı BSR16 BSS80 BSS82

ZT110 ZT111 ZT112 ZT113 ZT114 karşılığı 2N2221 2N2222 BSX49

ZT116 karşılığı BC639 BCX24 BSS59

ZT117 karşılığı 2N2221 2N2222 BSX49

ZT118 ZT119 karşılığı BC639 BCX24 BSS59

ZT131 karşılığı 2SC1890 2SC236 BC546

ZT132 karşılığı 2SC1890 2SC2363 BSS38

ZT152 ZT153 karşılığı BC327 BC328 BC636

ZT154 karşılığı BC327A BC638 BC640

ZT180 ZT181 ZT182 ZT183 ZT184 ZT187 karşılığı 2N2906 BC327 BSW24

ZT189 karşılığı 2N4027 2N4029 C640

ZT190 ZT191 ZT192 ZT193 karşılığı BC238 BC548 BSW41

ZT200 karşılığı 2N2218 BSW51 BSW54

ZT202 karşılığı BC168 BC238 BC548

ZT202P karşılığı BC140 BC141 BC300

ZT203 karşılığı BC168 BC238 BC548

ZT203P karşılığı BC140 BC141 BC300

ZT204 karşılığı BC168 BC238 BC548

ZT204P karşılığı BC140 BC141 BC300

ZT21 karşılığı 2N2218 BSW51 BSW54

ZT210 karşılığı 2N5322 BC161 BSV17

ZT211 karşılığı 2N5322 BSS17 BSV17

ZT22 ZT23 ZT24 karşılığı 2N2218 BSW51 BSW54

ZT27 karşılığı 2SC1890A 2SC2363 BF257

ZT280 ZT281 ZT282 ZT283 ZT284 karşılığı 2N2906 BC327 BSW24

ZT287 karşılığı 2N2906 BC327 BSW24

ZT289 karşılığı 2N4027 2N4029 BC640

ZT40 karşılığı 2N2221 BSW41 BSY63

ZT402 karşılığı BC168 BC238 BC548

ZT402P karşılığı BC337 BC635 BC637

ZT403 karşılığı BC168 BC238 BC548

ZT403P karşılığı BC337 BC635 BC637

ZT404 karşılığı BC168 BC238 BC548

ZT404P karşılığı BC337 BC635 BC637

ZT41 ZT42 ZT43 ZT44 karşılığı 2N2221 BSW41 BSY63

ZT50 karşılığı 2SC1398 BD135 BD226

ZT60 karşılığı BC140 BC141 BC300

ZT600 karşılığı 2N3724A 2N5189 BSS29

ZT61 ZT62 ZT63 ZT64 ZT65 ZT66 karşılığı BC140 BC141 BC300

ZT67 ZT68 karşılığı BC141 BC300 BSW39

ZT69 karşılığı BC140 BC141 BC300

ZT80 ZT81 ZT82 ZT83 ZT84 karşılığı 2N2221 2N2222 BSX49

ZT86 karşılığı BC639 BCX22 BSS59

ZT87 karşılığı 2N2221 2N2222 BSX49

ZT88 ZT89 karşılığı BC639 BCX22 BSS59

ZT90 karşılığı BC140 BC141 BC300

ZT91 ZT92 ZT93 karşılığı BC300 BSS42 BSS43

ZT94 ZT95 karşılığı BC140 BC141 BC300

ZTX187 karşılığı BC182 BC190 BC546

ZTX189 karşılığı BC168 BC238 BC548

ZTX449 karşılığı 2SD1207 2SD1616 2SD1835

ZTX450 ZTX50 ZTX51 karşılığı 2SD1207 BC637 BC639

ZTX453 karşılığı 2N3700 2SD1616A 2SD667

ZTX454 karşılığı 2N3700 2SC2383 2SD1812

ZTX455 karşılığı 2SC2383 2SC3228 2SD1812

ZTX541 ZTX542 karşılığı 2SA893A 2SB715 BF423

ZTX549 karşılığı 2SA1315 2SB1229 2SB892

ZTX550 ZTX551 ZTX552 karşılığı 2SB1116 2SB647 BC640

ZTX553 karşılığı 2SA1013 2SB647 2SB984

ZTX600 karşılığı 2SD1579 2SD1659 2SD1207

ZTX649 karşılığı 2SD1835 2SD2177

ZTX650 karşılığı 2SC3328 2SD1207 2SD1835

ZTX651 karşılığı 2SC3328

ZTX656 karşılığı BF391 BF420A BF422A

ZTX657 karşılığı BF393 BF420A FP25

ZTX749 ZTX750 karşılığı 2SA1315 2SB1229 2SB892

ZTX751 karşılığı 2SA1315

ZTX756 karşılığı BF421A BF423A BF493

ZTX757 karşılığı BF421A BF493 MPSA92

Yorumlar

reklam