J Serisi Transistör Karşılıkları

J101 karşılığı IRF9523

J102 karşılığı BUZ172 IRF9521 IRF9523

J103 karşılığı 2N5460 2N5463 2SJ105

J104 karşılığı 2SJ107 2SJ108

J105 karşılığı 2N5460 2N5463 2SJ103

J107 J108 karşılığı 2SJ104 2SJ108

J110 J111 karşılığı 2SJ72

J112 karşılığı 2SJ131 2SJ200-Y

J113 karşılığı BSJ113

J115 J118 J119 karşılığı 2SJ114 2SJ115

J120L J120S karşılığı 2SJ128 2SJ133 2SJ191

J122 karşılığı 2SJ169 IRF9531 IRF9533

J123 karşılığı 2SJ138 2SJ170

J126 karşılığı 2SJ137 2SJ147 2SJ175

J127 karşılığı IRF9640 IRF9641

J128 J128Z karşılığı 2SJ194

J129 karşılığı 2N5021 2SJ74

J131 karşılığı 2SJ200-Y
J132 J132Z karşılığı 2SJ120L 2SJ191

J133 J133Z karşılığı 2SJ191

J134 karşılığı IRF9630 IRF9631 IRF9632

J135 karşılığı 2SJ154 IRF9632

J136 karşılığı 2SJ140 IRF9541 IRF9543

J138 karşılığı 2SJ127 IRF9540 IRF9542

J139 karşılığı 2SJ274

J140 karşılığı 2SJ174 2SJ221

J142 karşılığı 2SJ222

J143 karşılığı 2SJ176 2SJ177 2SJ240

J146 karşılığı 2SJ185 2SJ209 BSS84

J147 karşılığı 2SJ141 2SJ175 2SJ176

J148 karşılığı BST100

J151 karşılığı IRF9510 IRF9620 IRF9623

J152 J154 J155 J156 J157 J158 karşılığı 2SJ135 2SJ152 2SJ157

J159 karşılığı 2SJ306

J164 karşılığı 2N5020

J165 karşılığı 2SJ148TP

J166 karşılığı 2SJ185

J167 karşılığı BST100

J168 karşılığı 2SJ209 2SJ210 2SJ211

J169 karşılığı 2SJ122 2SJ123 2SJ172

J170 karşılığı 2SJ127 2SJ138

J171 karşılığı 2SJ122 2SJ172 BUZ171

J172 karşılığı 2SJ290 2SJ302

J173 karşılığı 2SJ221 2SJ290 2SJ302

J175 karşılığı 2SJ236

J176 karşılığı 2SJ293 2SJ321

J177 karşılığı 2SJ294 2SJ322

J178 karşılığı 2SJ196

J179 karşılığı 2SJ190 2SJ197 2SJ238

J180 karşılığı 2SJ196

J182 J182S karşılığı 2SJ235

J183 karşılığı 2SJ192X 2SJ245S 2SJ279-S

J185 karşılığı BSS84

J187 karşılığı 2SJ190 2SJ278MY

J188 karşılığı 2SJ191 2SJ194

J189 karşılığı 2SJ192X 2SJ245S 2SJ279-S

J190 karşılığı 2SJ278MY

J191 karşılığı 2SJ235

J192 karşılığı 2SJ245S 2SJ279-S

J194 karşılığı 2SJ195

J197 karşılığı 2SJ190 2SJ238

J198 karşılığı 2SJ231

J199 karşılığı 2SJ213

J203 J204T1B karşılığı 2SJ185

J205 J206 karşılığı 2SJ212

J207 karşılığı 2SJ190 2SJ197 2SJ238

J210 karşılığı 2SJ185

J212 karşılığı 2SJ199 2SJ213

J213 karşılığı 2SJ199

J214L J214STR karşılığı 2SJ219 2SJ296

J215 karşılığı 2SJ217

J216 karşılığı 2SJ218

J219 J219L J219S karşılığı 2SJ268 2SJ296

J220 J220L J220S karşılığı 2SJ297

J223 J223L J223S karşılığı 2SJ326

J224 karşılığı 2SJ219 2SJ296

J225 karşılığı 2SJ196

J228 karşılığı 2SJ353

J234L J234S karşılığı 2SJ191

J238 karşılığı 2SJ190 2SJ193 2SJ197

J239 karşılığı 2SJ183 2SJ192X 2SJ195

J240 karşılığı 2SJ177 2SJ294 2SJ322

J245L J245S karşılığı 2SJ192X 2SJ279-S

J246L J246S karşılığı 2SJ333

J248 karşılığı 2SJ350

J249 karşılığı 2SJ142 2SJ222

J251 karşılığı 2SJ172

J252 karşılığı 2SJ173 2SJ290

J253 karşılığı 2SJ174 2SJ291

J254 J255 karşılığı 2SJ175 2SJ236

J256 karşılığı 2SJ177 2SJ294 2SJ374

J257 J258 karşılığı 2SJ214S

J259 karşılığı 2SJ409

J260 J261 karşılığı 2SJ172

J262 karşılığı 2SJ174 2SJ291

J263 J264 karşılığı 2SJ175 2SJ236

J265 karşılığı 2SJ176 2SJ293

J266 J267 karşılığı 2SJ214S

J268 karşılığı 2SJ409

J270 karşılığı 2SJ247

J271 karşılığı 2SJ221

J272 J273 karşılığı 2SJ248

J274 karşılığı 2SJ222

J277 karşılığı 2SJ409

J278 karşılığı 2SJ190

J279 J279L karşılığı 2SJ245S

J283 karşılığı 2SJ350

J285 karşılığı 2SJ210 2SJ211

J286 karşılığı 2SJ209 2SJ211

J287 J288 karşılığı 2SJ190 2SJ278MY

J289 karşılığı 2SJ193

J290 karşılığı 2SJ173 2SJ221

J291 karşılığı 2SJ174 2SJ221

J293 karşılığı 2SJ176 2SJ321

J294 karşılığı 2SJ177 2SJ322

J295 karşılığı 2SJ323

J296 J296L J296S karşılığı 2SJ219

J297 J297L J297S karşılığı 2SJ220

J298 karşılığı 2SJ250

J299 karşılığı 2SJ245S 2SJ279-S 2SJ318

J300 karşılığı 2SJ250

J302 karşılığı 2SJ173 2SJ221 2SJ290

J302Z karşılığı 2SJ268

J303 karşılığı 2SJ143 2SJ176 2SJ265

J304 karşılığı 2SJ176 2SJ265 2SJ303

J305 karşılığı 2SJ210 2SJ211 2SJ307

J307 karşılığı 2SJ308

J309 karşılığı BF256C

J309 karşılığı BF348

J309 karşılığı BFT10A

J310 karşılığı 2SK582 BFT10A

J312 karşılığı 2SJ268

J314-01 J314-01L J314-01S J315 karşılığı 2SJ192X 2SJ279-S

J316T karşılığı 2SJ190 2SJ278MY

J318 J318L J318S karşılığı 2SJ245S 2SJ279-S 2SJ299

J321 karşılığı 2SJ176 2SJ293

J322 karşılığı 2SJ177 2SJ294

J323 karşılığı 2SJ295

J324 J324Z karşılığı 2SJ326

J325 J325Z karşılığı 2SJ245S 2SJ327

J326 J326Z karşılığı 2SJ191

J327 J327Z karşılığı 2SJ192X 2SJ245S 2SJ327

J328 karşılığı 2SJ174 2SJ221

J328Z karşılığı 2SJ409

J329 karşılığı 2SJ176 2SJ265 2SJ293

J330 karşılığı 2SJ177 2SJ294 2SJ322

J331 karşılığı 2SJ217

J332L J332S karşılığı 2SJ389ST

J333 J333L J333S karşılığı 2SJ246S

J334 karşılığı 2SJ295

J335 karşılığı 2SJ190 2SJ278MY

J336 karşılığı 2SJ191

J337 karşılığı 2SJ246S 2SJ333

J338 karşılığı 2SJ130

J339 karşılığı 2SJ295 2SJ323

J340 karşılığı 2SJ280S-T

J341 karşılığı 2SJ250 2SJ300

J348 karşılığı 2SJ292

J349 karşılığı 2SJ177 2SJ294 2SJ322

J355 karşılığı 2SJ356

J357 karşılığı 2SJ358

J360 karşılığı 2SJ190 2SJ278MY

J362 J365 karşılığı 2SJ191 2SJ194

J366 karşılığı 2SJ192X 2SJ245S 2SJ279-S

J367 karşılığı 2SJ214S

J368 karşılığı 2SJ248

J369 karşılığı 2SJ219 2SJ296

J370 karşılığı 2SJ236 2SJ293 2SJ321

J371 karşılığı 2SJ219 2SJ296

J372 karşılığı 2SJ237 2SJ293 2SJ321

J373 karşılığı 2SJ220 2SJ297

J374 karşılığı 2SJ294 2SJ322 2SJ374

J376 karşılığı 2SJ295 2SJ323

J377 karşılığı 2SJ192X 2SJ245S 2SJ327

J380 karşılığı 2SJ222

J381 karşılığı 2SJ355 2SJ356

J382 karşılığı 2SJ192X 2SJ245S 2SJ327

J383 karşılığı 2SJ389ST

J384 J384L J384S karşılığı 2SJ268

J387 J387L J387S karşılığı 2SJ388 2SJ389

J388 J388L J388S karşılığı 2SJ389ST

J390 karşılığı 2SJ175 2SJ176 2SJ236

J400 karşılığı 2SJ280S-T

J401 karşılığı 2SJ409

J403 J407 karşılığı 2SJ320

J410 J410L J410S karşılığı 2SJ307 2SJ308

J413 karşılığı 2SJ218

J416 karşılığı 2SJ356

J417 karşılığı 2SJ192X 2SJ245S 2SJ279-S

J43 karşılığı 2SJ129

J44 karşılığı 2N5021 2SJ74

J443 karşılığı 2SJ175 2SJ176 2SJ236

J450 karşılığı 2SJ190 2SJ278MY

J453 karşılığı 2SJ281

J471 karşılığı 2SJ295 2SJ323

J484 karşılığı 2SJ356

JA100 karşılığı BC213 BC258 BC308

JA101 karşılığı BC212 BC257 BC307

JA1350 JA1350B JA1350W karşılığı 2SC2240 BC184 BC414

JC327 JC327A karşılığı 2SB647 BC638 BC640

JC328 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

JC337 JC337A karşılığı 2SD667 BC637 BC639

JC338 karşılığı BC635 BC637 BC639

JC500 karşılığı BC168 BC183 BC238

JC501 karşılığı BC167 BC182 BC237

JC546 karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC2674

JC547 karşılığı BC167 BC182 BC237

JC548 karşılığı BC168 BC183 BC238

JC549 karşılığı BC169 BC184 BC239

JC550 karşılığı 2SC2240 BC184 BC414

JC556 karşılığı 2SA1049 2SA1136 2SA970

JC557 karşılığı BC212 BC257 BC307

JC558 karşılığı BC213 BC258 BC308

JC559 karşılığı BC214 BC259 BC309

JC560 karşılığı 2SA1136 BC214 BC416

JE9011 karşılığı BC237 BC547 BF240

JE9012 karşılığı BC327 BC636 BC638

JE9013 karşılığı BC337 BC635 BC637

JE9014 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

JE9015 karşılığı 2SA970 BC416 BC560

JE9016 karşılığı BF240 BF254 BF594

JE9018 karşılığı BF225 BF255 BF314

JE9100 karşılığı 2SC2240 BC174 BC546

JE9101 karşılığı BC167 BC182 BC237

JF494 karşılığı BF240 BF254 BF594

Yorumlar

reklam