C Serisi Transistör Karşılıkları

C100 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C1000 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1000GTM karşılığı 2SC2240 2SC2459

C1001 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

C1004 karşılığı 2SC1167 2SD1095 BU204

C1004A karşılığı 2SD575 2SD818 BU205

C1005 karşılığı 2SC1413 2SD380 BU207

C1005A karşılığı 2SD380 2SD792 BU208

C1006 karşılığı BC184 BC414 BC550

C1007 karşılığı BC174 BC182 BC190

C1008 C1008A karşılığı 2N1889 BC141 BC300

C1009 C1009A karşılığı BC846 BCW71 BCW81

C101 karşılığı BD239A BD241A BD935

C1010 karşılığı BC184 BC414 BC550

C1011 karşılığı 2SC1405 BLW17
C1012 C1012A karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C1013 karşılığı BD507 BD517 BD525

C1014 karşılığı BD509 BD519 BD527

C1015 karşılığı BLW15 BLX69

C1016 karşılığı BLW12 BLX66

C1019 karşılığı 2N6104

C101A karşılığı BD243A BD539B BD951

C102 karşılığı 2SC3256 BD245 BDV91

C1021 karşılığı BLX15

C1023 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1024 karşılığı 2N4232 BD241A BD935

C1025 karşılığı 2SC1025 2SD1136 BU406

C1026 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1027 karşılığı 2SC2769 BU606 BUX18

C103 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1030 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

C1031 karşılığı 2N3584 2SC1504 BUX67A

C1032 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1033 C1033A karşılığı BF298 BF420 BF422

C1034 karşılığı 2SD470 2SD948 BU505

C1035 C1036 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1038 karşılığı BFQ34 BFR94 BFT98

C1039 karşılığı 2SC1042 BFQ68 BFT98

C103A C104 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1040 karşılığı BLW91 MRF321 MRF331

C1041 karşılığı BFQ34 BFR94 BFT98

C1042 karşılığı 2SC1039 BFQ68 BFT98

C1043 karşılığı BFQ68

C1044 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1045 karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

C1046 C1046N karşılığı 2SC1875 2SD819 BU207

C1047 karşılığı BF225 BF310 BF314

C1048 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C104A C105 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1050 karşılığı 2SD916 BU104 BU606

C1051 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

C1051L karşılığı 2SC3181 BD245C BDV95

C1052 C1053 karşılığı 2N3735 BSS14 BSV95

C1054 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1055 karşılığı 2SD866 BU406 MJE15030

C1056 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C1059 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C106 karşılığı BD137 BD228 BD377

C1060 C1061 karşılığı BD241 BD535 BD935

C1062 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C1063 karşılığı 2N3426 BSS28 BSX12

C1064 karşılığı BSS13 BSS27 BSV77

C1065 karşılığı 2N3735 BSV95

C1066 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1067 karşılığı BF225 BF310 BF314

C1068 karşılığı 2SC2852 BFR36 BFW16

C107 karşılığı BD137 BD228 BD377

C1070 karşılığı 2SC2144 2SC2353 2SC2464

C1071 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C1072 C1072A karşılığı BSS13 BSS27 BSV77

C1073 karşılığı BLW42 BLW79 BLX67

C1074 karşılığı BLW43 BLW80 2N5946

C1075 karşılığı BLW14 BLW44

C1076 karşılığı BLW15 BLX69

C1077 C1077A karşılığı 2N5643 BLW25 BLY94

C1078 karşılığı 2SC1810 2SC1828 MJ4361

C1079 karşılığı 2SC1584 2SD551 BDW12

C107P karşılığı BC167 BC182 BC237

C108 karşılığı BC141 BC300 BSW39

C1080 karşılığı 2SD551 BD545D BDW10

C1081 karşılığı BLW15 BLX69

C1082 karşılığı 2N4430

C1083 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

C1084 C1085 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1086 karşılığı 2SC1348 2SC1413 BU207

C1088 C1089 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

C108A karşılığı BC141 BC300 BSW39

C108P karşılığı BC168 BC183 BC238

C109 karşılığı BC140 BC300 BSW39

C1090 karşılığı BFQ72

C1092 karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

C1095 karşılığı 2SC1226 2SC1848 BD505

C1096 karşılığı 2SC1226 BD429 BD613

C1097 karşılığı 2SC1848 BD385 BD415

C1098 C1098A karşılığı BD619

C1099 karşılığı 2SC1413 2SD1098 BU207

C109A karşılığı BC140 BC300 BSW39

C109P karşılığı BC169 BC184 BC239

C110 karşılığı 2N3723 BC140 BSV69

C1100 karşılığı 2SC1413 2SD1098 BU207

C1101 karşılığı 2SC1132 2SC1167 BU204

C1102 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

C1103 C1103A karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C1104 karşılığı 2N3739 2SC782 TIP47

C1105 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

C1106 karşılığı 2SC1295 BU126

C1107 karşılığı BD243B BD537 BD951

C1108 karşılığı BD243C BD539C BD953

C1109 karşılığı BD243B BD537 BD951

C111 karşılığı 2N3723 BC140 BSV77

C1110 karşılığı BD243C BD539C BD953

C1111 C1112 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

C1113 karşılığı BD243C BD543D MJE15028

C1114 karşılığı BU606 BUW71 BUX16A

C1115 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

C1116 karşılığı BD245E BDW14 BDY54

C1116A karşılığı 2SC1585 BD245F MJ15015

C1117 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1118 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

C1119 karşılığı BFQ71 BFQ85 BFR14

C112 karşılığı 2N3723 BC140 BSV69

C1120 karşılığı BLW13 BLW43 BLX68

C1121 karşılığı BLW15 BLW81 BLX69

C1122 C1122A karşılığı BLW15 BLX69

C1123 karşılığı BF225 BF310 BF314

C1124 karşılığı 2SC1913 2SC2384 2SC2481

C1126 karşılığı BF225 BF310 BF314

C1127-1 C1127-2 karşılığı 2SC2224 BF460 MPSU10

C1128 C1129 karşılığı BF370 BF921S BF959

C113 karşılığı 2N3723 BC140 BSV77

C1130 karşılığı BU323 BU426 BUS11

C1131 karşılığı BU326 BU426 BUS11

C1132 karşılığı 2SC1875 2SD1097 BU204

C1133 karşılığı 2SC1413 2SD1103 BU207

C1136 karşılığı 2SC2128 2SC2940 2SC3224

C1138 karşılığı 2SC2204 2SC2977 2SD295

C1139 karşılığı 2SC2204 2SC2442 2SC2977

C113A karşılığı BC167 BC183 BC237

C113ZK C113ZKA karşılığı FA1A3Q UN2219

C114 karşılığı 2N3723 BC140 BSV77

C1140 C1141 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

C1142 C1143 karşılığı BUS12 BUW25 BUW35

C1144 karşılığı 2SC1302 2SC1401 2SD542

C1145 karşılığı 2SC2204 2SC2977 2SD295

C114A karşılığı BC184 BC239 BC550

C114EK C114EKA karşılığı FA1A4M RN1402 UN2211

C114TK C114TKA karşılığı FA1A4Z RN1411 UN2215

C114YK C114YKA karşılığı FA1A4P RN1407 UN2214

C115 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1150 karşılığı BSS13 BSS27 BSV77

C1151 C1151A karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

C1152 karşılığı BU126 2SC1132

C1153 karşılığı 2SD1097 BU204

C1153A karşılığı 2SC1922 2SD575 BU205

C1154 karşılığı 2SC1875 2SD517 BU207

C1155 karşılığı BD417 BD519 BD527

C1156 C1157 karşılığı BD419 BD529 BD829

C1158 C1159 karşılığı BF362

C116 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C116(A) karşılığı BC160 BC327 BC636

C1160 C1161 C1161A karşılığı 2SC2238B 2SC783 BD239F

C1162 karşılığı 2SC2877 2SD1380 BD375

C1163 karşılığı BF459 MJE340 MJE3440

C1164 karşılığı 2SC2852 BFR36

C1165 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

C1166 karşılığı BC174 BC182 BC190

C1167 karşılığı 2SC1132 2SD1095 BU204

C1168 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C1169 karşılığı 2SC2989

C116T karşılığı 2N1613 BC140 BC300

C117 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

C1170 karşılığı 2SC1413 2SC1875 BU207

C1170A karşılığı 2SC1875 2SD849 BU208

C1170B karşılığı 2SD783 2SD849 BU208

C1171 karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

C1172 karşılığı 2SC2928 2SD792 BU208

C1172A karşılığı 2SC3025 2SD649 BU508

C1172B karşılığı 2SC3027 2SD822 BU508

C1173 karşılığı 2SC2562 2SC3252

C1174 karşılığı 2SC1413 2SC1875 BU207

C1175 C1175NP karşılığı BC167 BC182 BC237

C1176 karşılığı BLW18 BLW37 BLY87

C1177 karşılığı BLW29 BLY84 BLY88

C1178 C1178A karşılığı BLW20 BLW31

C118 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

C1180 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1181 C1182 karşılığı BF198 BF224 BF310

C1184 karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

C1185 karşılığı 2SC1106 2SC2809

C1187 karşılığı BF198 BF225 BF310

C1188 C1189 karşılığı BF199 BF224 BF311

C119 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

C1190 karşılığı BLW29 BLY84 BLY88

C1193 karşılığı BFQ71 BFQ85 BFR14

C1195 karşılığı 2SD632 TIP51

C1196 karşılığı 2N4430 2SC1082

C1199 karşılığı 2SC2852 BFS50 MRF515

C12 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C120 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1204 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1205 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1208 C1208A karşılığı BLW60 BLY90

C1209 karşılığı BC337 BC635 BC637

C121 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1210 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1211 karşılığı BC337A BC637 BC639

C1212 karşılığı BD137 BD228 BD375

C1212A karşılığı BD139 BD230 BD379

C1213 C1213A C1214 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1215 C1215S C1215T karşılığı BF377 BF689 BF763

C1216 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C1217 karşılığı 2SD413 BSS43 BSW68

C1218 karşılığı 2N3444 2N3723 BSW39

C1219 karşılığı BC337 BC635 BC637

C122 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1220 karşılığı 2SC3939 BC337A BC637

C1222 karşılığı BC184 BC414 BC550

C1223 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF515

C1224 karşılığı 2SC2483

C1226 C1226A karşılığı 2SC1848 BD507 BD515

C1227 karşılığı BUW24 BUW72 BUX17A

C1228 karşılığı BUW25 BUW34 BUW75

C1229 karşılığı BUW24 BUW72 BUX17

C123 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1230 karşılığı BUW24 BUW72 BUW75

C1231 karşılığı 2N3011 BSS11 BSY17

C1235 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

C1236 karşılığı BFQ57 BFQ74

C1237 karşılığı 2SC1306 2SC1678 2SC1909

C1238 karşılığı BLV90 MRF838A

C1239 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2078

C123JK C123JKA karşılığı RN1405

C123YK C123YKA karşılığı 2SC3863 UN221H

C123YU C123YUA karşılığı 2SC4498

C124 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1240 karşılığı BF198 BF224 BF310

C1241 C1241A karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

C1242 C1242A karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

C1243 karşılığı BD429 BD505 BD515

C1244 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1246 C1246A C1247 C1247A karşılığı BC337 BC637 BC639

C1248 karşılığı BFQ59 BFQ70 BFR34

C1249 karşılığı 2SC1043 2SC1251 BFQ68

C124EK C124EKA karşılığı FA1F4M RN1403 UN2212

C124EU C124EUA karşılığı 2SC4397

C124GK C124GKA karşılığı 2SC4069

C124TK C124TKA karşılığı FA1F4Z KSR1111 UN2217

C124XK C124XKA karşılığı FA1F4N KSR1107 RN1408

C125 karşılığı 2SC1890A 2SD755 BF257

C1250 C1251 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFQ68

C1252 C1253 karşılığı 2SC1199 2SC2852

C1254 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1255 karşılığı 2SC1592 BFQ34 BFR94

C1256 karşılığı BFQ43 BFS22 BLY33

C1257 karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

C1258 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

C1259 karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

C126 karşılığı 2SC2375 2SD756A BF257

C1260 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

C1261 karşılığı BFQ59 BFR34 BFT97

C1262 C1263 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFQ68

C1264 karşılığı BFG34 BFT12

C1266 karşılığı BD139 BD529 BD843

C1267 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFQ68

C1268 C1269 karşılığı BFG91 BFQ57 BFQ74

C127 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1270 C1271 C1271A karşılığı BFG91 BFQ57 BFQ74

C1272 C1273 karşılığı BFG96 BFP96 BFQ73

C1274 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

C1275 karşılığı BF630 BFR15 BFS55

C1276 karşılığı 2N2368 BSV91 BSX92

C1277 karşılığı 2SC3939 BC337A BC637

C1278 C1279 karşılığı BF297 BF422 BFR88

C128 karşılığı ASY28 ASY73

C1280 C1280A karşılığı BC517 BC617 MPSA25

C1281 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1282 karşılığı 2SC1890 BC174 BC546

C1283 karşılığı 2SC1775A 2SC1890A 2SC2240

C1284 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1285 karşılığı BC167 BC183 BC237

C1286 karşılığı BF198 BF224 BF310

C129 karşılığı ASY28 ASY73

C1290 karşılığı 2SC1199 2SC1252 BFR36

C1292 karşılığı BU126 BUW71 TIP51

C1293 karşılığı BF198 BF224 BF310

C1295 karşılığı 2SC1132 2SD1097 BU204

C1296 karşılığı 2SC2928 2SD350 BU207

C1297 karşılığı 2SC2888 MRF314A

C1298 karşılığı 2N5643 BLW25 BLY94

C1299 karşılığı 2SC1401 2SC1873 2SD542

C130 karşılığı 2SC1398 BD137 BD228

C1300 karşılığı 2SC1874 2SC2220 2SC2442

C1301 karşılığı 2SC1873 2SC2249 2SC2445

C1302 karşılığı 2SC1401 2SC1470 2SC2250

C1303 karşılığı BFX55 MRF207 MRF607

C1304 karşılığı 2N3739 2SC1929 2SC782

C1308 karşılığı 2SC3027 2SD822 BU508

C1309 karşılığı 2SC1413 2SD1099 2SD1103

C131 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

C1310 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1311 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1312 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1313 karşılığı BC184 BC414 BC550

C1314 C1314A karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

C1315 karşılığı BFR98 BLW16 BLY61

C1316 karşılığı 2SC3149 BUV36 BUX84

C1317 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1318 karşılığı BC337A BC637 BC639

C1318A karşılığı 2SD1226 2SD667 BC639

C1319 karşılığı BF198 BF225 BF310

C132 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

C1320 karşılığı BF199 BF224 BF311

C1321 karşılığı 2SC3005 2SC3016 BFS17

C1322 karşılığı 2SD552 BUX13 BUX41

C1323 karşılığı 2N6256 BLX66 MRF627

C1324 karşılığı 2SC1068 BFR36 BFW16

C1325 C1325A karşılığı 2SC2928 BU208 BU508

C1326 karşılığı BFS23 BFW47 BLY34

C1327 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1328 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1329 karşılığı 2SC2313

C133 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

C1330 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1331 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1333 karşılığı 2N4430 2SC3140 BLW33

C1334 karşılığı 2N4431 BLW98 BLX98

C1335 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1336 karşılığı BFQ71 BFQ85 BFR14

C1337 C1337A karşılığı 2N5946 BLW14 BLW44

C1338 C1338A C1339 karşılığı BLW15 BLX69

C134 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

C1340 karşılığı BLU97 BLW43 BLW80

C1342 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1343 karşılığı 2SD551 2SD733 BD245D

C1344 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1345 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1346 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1347 karşılığı BC337A BC637 BC639

C1348 C1348-1 C1348-2 C1348-3 karşılığı 2SC2928 BU207 BU508

C1349 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

C135 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

C1350 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

C1351 karşılığı 2N3735 2SC1069 BSV95

C1352 karşılığı BSS28 BSV69 BSX12

C1353 karşılığı 2SC1069 BSW39

C1355 karşılığı BLU99

C1358 C1358A karşılığı 2SD783 BU208 BU508

C1359 karşılığı BC237 BC548 BF240

C136 karşılığı 2N4014

C1360 C1360A karşılığı BF370 BF920 BF959

C1361 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1362 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1363 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1364 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1365 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC2852

C1366 karşılığı 2SC1253 2SC2852

C1367 C1367A karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

C1368 karşılığı BD135 BD226 BD375

C137 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

C1372 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1373 karşılığı BC238 BC548 BSY62

C1374 C1375 karşılığı 2N2368 BSV89 BSX92

C1376 karşılığı BSS10 BSX26 BSX39

C1377 karşılığı 2SC1307 2SC1944 2SC1969

C1378 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

C138 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C1380 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1380A karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1381 C1382 karşılığı BD139 BD230 BD379

C1383 karşılığı 2SC2236 2SD1207 2SD863

C1384 karşılığı 2SC3328 2SC4145 2SD863

C1385 karşılığı 2N5189 BSS27 BSV77

C1386 karşılığı 2N3735 BSS27 BSV95

C1387 karşılığı 2SC1068 BFR36 BFW16

C1388 karşılığı 2SC1069

C138A C139 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C1390 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1391 karşılığı 2SC1505 2SC1749 2SC1819

C1393 karşılığı BF225 BF310 BF314

C1394 karşılığı BF224 BF310 BF314

C1395 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1396 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1398 karşılığı BC167 BC182 BC547

C1398A karşılığı 2SC2528 2SC3252

C1399 karşılığı 2SC1890A 2SC2363 2SC3245

C14 karşılığı AC127 ASY28

C140 karşılığı 2N1990 BC140 BCX40

C1400 karşılığı 2SC1775A 2SC2088 2SC2240

C1401 karşılığı 2SC1302 2SC1470 2SC2250

C1402 C1403 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

C1403A karşılığı 2SC2261 BD245E BDW16

C1404 karşılığı 2SC1338 BLX69

C1405 karşılığı 2SC1011 BLW17

C1406 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1407 karşılığı BC337A BC637 BC639

C1409 C1409A karşılığı 2SC2660 2SD760 BD239F

C141 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

C1410 C1410A karşılığı 2SC2660 2SD760 BD239F

C1412 karşılığı 2SC1068 BFR36 BFW16

C1413 karşılığı 2SD1099 BU207 BU508

C1413A karşılığı 2SC2928 BU208 BU508

C1414 C1415 karşılığı 2SC1087

C1416 C1416A karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1417 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1418 C1419 karşılığı 2SC1398 2SC2528 BD239

C142 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

C1420 karşılığı 2SC2876 2SC3603

C1421 C1422 karşılığı BFG91 BFP91 BFQ57

C1423 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

C1424 karşılığı BF377 BFR37 BFS55

C1425 karşılığı 2N4430

C1427 karşılığı 2SC3005 2SC3016 BFS17

C1428 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

C1429 karşılığı BC365 BD505 BD515

C143 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

C1430-1 karşılığı BCX40 BSS42 BSW67

C1430-2 karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

C1431-1 karşılığı 2SC2528 2SC2529

C1432 karşılığı 2SD892 BC517 MPSA13

C1433 karşılığı 2SC2962 BUW25 BUX82

C1434 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

C1435 karşılığı 2SD642

C1436 karşılığı BUW50 BUX41 BUX70

C1437 karşılığı 2SC2147 2SC2159 2SC2942

C1438 karşılığı BF297

C1438 C1439 karşılığı BF297 BF422 BFR87

C143EK C143EKA karşılığı FA1L3M RN1401 UN221L

C143TK C143TKA karşılığı FA1L3Z RN1410 UN2216

C143XK C143XKA karşılığı 2SC4360 FA1L3N UN221F

C143ZK C143ZKA karşılığı 2SC1416 RN1406

C1440 karşılığı 2SC1584 BD745E BUX41

C1441 karşılığı 2SC1585 BDW16 BUX41

C1442 C1443 karşılığı 2SC1437 2SC2147 2SC2159

C1444 karşılığı BD243B BD543B BD799

C1445 karşılığı BD243C BD543C BD801

C1446 C1447 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C1448 C1448A karşılığı 2SC2073 2SD608 BD239D

C1449 karşılığı 2SD1380 2SD1818 BD375

C144EK C144EKA karşılığı FA1L4M RN1404 UN2213

C144G karşılığı 2SC4067

C144GK karşılığı 2SC4066

C144T karşılığı AA1L4Z KSR1012 UN4210

C144TK C144TKA C144TU C144TUA karşılığı FA1L4Z KSR1112 UN2210

C144V karşılığı UN421D

C144VK C144VKA karşılığı UN221D

C144W karşılığı AA1L4L RN1009 UN421E

C144WK C144WKA karşılığı FA1L4L RN1409 UN221E

C145 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

C1450 C1450S karşılığı 2SC2073 2SD608 BD239D

C1451 C1452 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C1453 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1454 karşılığı 2SC2624 BU606 BUW71

C1456 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C1457 karşılığı BFR95

C1458 karşılığı 2SC2844 2SC3302 BFQ72

C1459 karşılığı 2SC2876 2SC3603

C1460 C1461 karşılığı BFG91 BFP91 BFQ57

C1462 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

C1463 karşılığı 2SC2624 BUW71 BUX45

C1464 karşılığı BFR98 BFS23 BLW16

C1466 C1467 karşılığı BUT93 BUY63 TIP75C

C1468 karşılığı BUW24 BUW34 BUY69

C1469 C1469A karşılığı BUW25 BUW34 BUY69

C147 karşılığı 2N1990 BC140 BCX40

C1470 C1471 C1471A karşılığı 2SC1300 2SC1874 2SC2220

C1472 karşılığı BC517 BC617 BC875

C1473 karşılığı BF298 BF422 BFR89

C1473A karşılığı BF299 BF420 BFR89

C1473NC karşılığı BF298 BF422 BFR89

C1474 karşılığı 2SD1100 2SD1146 2SD787

C1475 karşılığı 2SC3228 2SD1292 2SD667

C1476 karşılığı 2SC1339 BUX17A

C1477 karşılığı BUY18 TIP160

C1478 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1478A karşılığı BC167 BC182 BC237

C1479 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

C148 karşılığı BC168 BC183 BC548

C1480 karşılığı BLW79 BLX67 BLY38

C1481 karşılığı BLW43 BLW80

C1482 karşılığı 2N5946 2SC1337 BLW44

C1482A karşılığı 2SC1338 BLW15 BLX69

C1483 karşılığı BFQ59 BFQ70 BFR34

C1484 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFR65

C1485 karşılığı BF298 BF422A BFR88

C1486 karşılığı BLW79

C1487 karşılığı BLU97 BLW43 BLW80

C1488 karşılığı 2SC2106 BLW81

C1489 karşılığı 2SC1339 2SC2173

C149 karşılığı 2N1893 2SD413 BC300

C1490 karşılığı BLY85

C1491 karşılığı BLW29 BLY84 BLY88

C1492 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

C1493 karşılığı MRF238

C1494 karşılığı BLW60

C1495 karşılığı BLU98 MRF627

C1498 karşılığı BLU20/12 MRF641

C1499 karşılığı BLU30/12 MRF644

C150 karşılığı BC168 BC183 BC238

C15-0 karşılığı BC183 BC238 BC548

C1500 karşılığı BLU45/12 BLW82 MRF646

C1501 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

C1503 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

C1504 karşılığı 2N3585 2N4240 BUX67C

C1505 karşılığı 2SC1755 2SC1905

C1506 C1507 karşılığı 2SC1755 2SC1905

C1509 C1509NC C1509Z karşılığı 2SC3328 2SC3939 2SD667

C150T C151 karşılığı BC167 BC182 BC237

C15-1 karşılığı BC182 BC190 BC546

C1510 karşılığı 2N4431 BLW98 BLX98

C1511 karşılığı MRF325 2N6439

C1512 karşılığı 2SC2796 2SC2895

C1513 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC1365

C1514 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C1515 karşılığı BF298 BF422 BFR88

C1516 C1517 C1517A karşılığı 2SC1398 2SC2275 2SC2528

C1518 C1518NC karşılığı 2SC2236 2SD1207 2SD863

C1519 karşılığı BF615 BF617 BF858

C152 karşılığı BC174 BC182 BC190

C15-2 karşılığı 2SC1890A 2SC2240 2SD755

C1520 C1521 karşılığı BF617 BF758 BF859

C1522 karşılığı BF615 BF617 BF858

C1523 karşılığı 2N5944 BFQ41 MRF626

C1525 karşılığı 2SC1087

C1529 karşılığı BF689 BFX62 BFX89

C153 karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC3245

C15-3 karşılığı 2SC1890A 2SC2240 2SD756

C1530 karşılığı 2SC2956 BFT99

C1532 karşılığı 2SC1299 2SC1302 2SC1873

C1533 karşılığı 2SC1082

C1535 karşılığı 2SC1087

C1537 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1538 karşılığı BC184 BC414 BC550

C1539 karşılığı BC168 BC183 BC238

C154 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C1540 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1541 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1542 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1543 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1544 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1545 C1545M C1546 karşılığı BC517 BC617 BC875

C1547 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1548 karşılığı 2N6105 BLX95

C1549 karşılığı BF297 BF422 BFR87

C154A C154B C154C C154H karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C155 karşılığı BC122 BC146 BF254

C1550 karşılığı BF415 BF417 BF458

C1551 karşılığı 2SC3276 BFQ57 BFQ74

C1552 karşılığı BFQ71 BFQ85 BFR14

C1553 C1553A karşılığı BFQ22

C1554 karşılığı BFG34 BFG96

C1555 karşılığı BFQ34

C1556 karşılığı BFR95

C1558 C1559 karşılığı 2SC2876 2SC3358 2SC3603

C156 karşılığı BC122 BC146 BF254

C1560 karşılığı BFP96 BFQ73 BFR96

C1561 karşılığı 2N4430

C1565 karşılığı BD524

C1566 karşılığı BF415 BF417 BF458

C1567 karşılığı BD139 BD230 BD379

C1567A karşılığı 2SC2690 2SD1382 2SD1563

C1568 karşılığı BD135 BD226 BD375

C1569 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C157 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1570 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1571 karşılığı BC184 BC413 BC550

C1572 karşılığı BF422 BSS38 BSW32

C1573 C1573A karşılığı 2SC3468 BF393 BF420A

C1573B karşılığı 2SC2267 2SC3469 BF487

C1573NC karşılığı 2SC3468 BF392 BF422A

C1574 karşılığı BFQ63

C1576 karşılığı 2SC2625 BUW24 BUX44

C1577 C1578 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW35

C1579 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

C158 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1580 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

C1583 karşılığı 2SC2259

C1584 karşılığı 2N3773 2SC2607 MJ15015

C1585 karşılığı 2SC2607 2SC3264 MJ15015

C1586 karşılığı 2SC3264 2SD583

C1587 karşılığı 2N6105 BLX95

C1588 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC1365

C159 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1592 karşılığı 2SC1255 BFQ34 BFR94

C1593 karşılığı 2SC1038 BFQ34 BFR94

C1594 karşılığı 2SC1039 2SC1042 BFT98

C1595 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFQ68

C1596 C1597 karşılığı BF297 BF422 BFR87

C1598 karşılığı BFQ68

C16 karşılığı 2SA1578 2SB1220 BC856 BCW69 BCW89

C16(A) C160 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1600 karşılığı 2SC1253 2SC1366

C1601 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1602 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1603 karşılığı BLW42 BLW79 BLX66

C1604 karşılığı 2N6256 BLU98 MRF628

C1605 C1605A karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

C1606 karşılığı 2SC1011 2SC1405 BLW17

C1607 karşılığı BFX59

C1608 karşılığı BLX66

C1609 karşılığı BUV10 BUW57 BUX10

C161 karşılığı 2N4914 BD245A BDV91

C1610 karşılığı BD245D BDX11 BUW70

C1613 C1613A karşılığı BF297 BF422 BFR87

C1614 C1615 karşılığı BF298 BF422 BFR88

C1617 karşılığı 2SD1154 BU104 BU606

C1618 karşılığı BD245B BD313 BDX93

C1619 karşılığı BD245C BDW21C BDX95

C1619A karşılığı 2N4348 BD245C BDX12

C162 karşılığı BFW16 BFX55

C1620 karşılığı BLX66

C1621 karşılığı 2SC3578 BSV52

C1622 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

C1622A karşılığı 2SC3324 2SC4050

C1623 karşılığı 2SC3323 BC846 BCV71

C1624 karşılığı 2SC1669 BD239D BD941

C1625 karşılığı 2SC1669 BD239C BD939

C1626 karşılığı 2SC1669 BD239B BD937

C1627 karşılığı 2N3700 2SC4414 BC639

C1627A karşılığı 2SC2235 2SC3939 2SD667

C1628 karşılığı 2SC2224 BF460 MPSU10

C1629 karşılığı 2SC1831 2SC2199 2SD1831

C163 karşılığı BFW16 BFX55

C1630 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C1631 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1632 karşılığı BC184 BC414 BC550

C1633 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1634 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1635 karşılığı 2N3735 BSS27 BSV95

C1636 karşılığı 2SC3069 2SC3615 2SC3820

C1637 karşılığı 2SC2878 2SC3114 2SC3135

C1638 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC1365

C1639 karşılığı BC168 BC183 BC238

C164 karşılığı BFW16 BFX55

C1640 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1641 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1642 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1643 karşılığı BC237 BC547 BSW41

C1644 karşılığı BC238 BC548 BSY62

C1645 C1645S C1646 karşılığı BC517 BC617 BC875

C1647 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1648 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C165 karşılığı BFW16 BFX55

C1650 C1651 C1651S karşılığı BF298 BF422 BFR88

C1652 C1652M karşılığı BC337 BC635 BC637

C1653 C1654 karşılığı 2SC3143 BF822 BFN24

C1655 C1655A C1656 karşılığı 2SC3267 BFG65 BFQ66

C1659 karşılığı 2SC2876 2SC3358 2SC3603

C166 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1660 karşılığı 2SC2876 2SC3358 2SC3603

C1663 karşılığı 2SC2224 BF460 MPSU10

C1664 karşılığı 2SC2315 2SC2491 2SD1158

C1664A karşılığı 2SC2198 2SC2316 2SC2491

C1665 karşılığı BF689 BFX62 BFX89

C1666 karşılığı 2SC1199 2SC1252 BFX55

C1667 karşılığı BD245C BD313 BDX95

C1668 karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

C1669 karşılığı 2SC2073 2SD578 2SD608

C167 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1670 karşılığı 2SC2383 2SC3228 2SD1812

C1672 karşılığı BD249D BDW32 BUW39

C1673 karşılığı BFQ68 BFT99

C1674 karşılığı BF225 BF310 BF314

C1675 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1676 karşılığı 2N6105 2SC2894 BLX95

C1678 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC1964

C1679 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC1964

C168 karşılığı 2N2369 BSS11 BSY17

C1680 karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

C1681 karşılığı 2SC1775 2SC2089 2SC2240

C1682 karşılığı BC184 BC414 BC550

C1683 C1683A karşılığı 2SC2238B 2SC2660 BD239F

C1684 C1684NC karşılığı BC168 BC183 BC238

C1685 karşılığı BC174 BC182 BC190

C1686 C1687 C1688 karşılığı BF198 BF224 BF596

C1689 karşılığı 2N6105 BLX95

C169 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

C1698 karşılığı 2SD1027 BUW28 BUW67

C17 karşılığı 2SA1578 2SB1220 BC856 BCW69 BCW89

C17(A) karşılığı BC168 BC183 BC238

C170 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1703 karşılığı 2SD683 BUT51 MJ10008

C1706 karşılığı BF298 BF422 BFR88

C1707 karşılığı BC167 BC183 BC238

C1707A karşılığı BC174 BC182 BC190

C1708 karşılığı 2SC1775 2SC1845 2SC2240

C1708A karşılığı 2SC1775A 2SC1845 2SC2240

C1709 karşılığı BSW41 BSX48 BSY63

C171 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1711 C1711A C1712 karşılığı 2SC1655 BFG65 BFQ66

C1718 karşılığı MRF209

C1719 karşılığı 2N5059 BF257 BF657

C172 karşılığı BF198 BF224 BF505

C1720 karşılığı 2N5059 BF257 BF657

C1721 karşılığı 2SD1226 2SD667 BC639

C1722 C1723 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C1724 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

C1725 karşılığı BLU97 BLW14 BLX68

C1726 karşılığı 2SC1338 BLW15 BLX69

C1727 karşılığı BF314 BF502 BF505

C1728 karşılığı 2SC238 BD419 BD529

C172A karşılığı BF198 BF224 BF505

C1730 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1734 karşılığı BC184 BC414 BC550

C1735 karşılığı 2SC3665 2SD667 BC639

C1736 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1737 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1738 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1739 karşılığı BC183 BC238 BC548

C174 karşılığı BF240 BF254 BF594

C174[Mot karşılığı BC182 BC190 BC546

C1740 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1740LN karşılığı BC184 BC414 BC550

C1740S karşılığı BC167 BC182 BC237

C1741 C1741A C1741S karşılığı BC337 BC635 BC637

C1742 karşılığı 2SC1655 BFQ57 BFQ74

C1743 karşılığı 2SC1119 BFQ71 BFT75

C1745 karşılığı 2SC1775 2SC2088 2SC2240

C1746 C1746A karşılığı 2SC2088 BC414 BC550

C1747 karşılığı BFX59

C1748 karşılığı BF259 BFR59 BFS89

C1749 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C174A karşılığı BF240 BF254 BF594

C1752 karşılığı BF393 BF420A BFP25

C1753 karşılığı BF391 BF420A BFP22

C1754 karşılığı BC517 BC617 MPSA25

C1755 C1756 C1757 karşılığı 2SC1505 2SC1905

C1758 karşılığı BF382 BF617 MPSU10

C1760 karşılığı 2SC2275 2SC2483 BD419

C1761 karşılığı 2SC1173 2SC1226 2SC1398

C1762-1 C1762-2 karşılığı 2N5012 2SD594

C1764 karşılığı MRF463

C1766 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1768 karşılığı 2SC1829 2SD1090

C1769 C1770 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1771 karşılığı BC174 BC182 BC190

C1772 karşılığı 2SC1890 2SC2240 2SC2363

C1773 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1774 karşılığı BC337A BC637 BC639

C1775 C1775A karşılığı 2SC2088 2SC2240 2SC2362

C1776 karşılığı BC174 BC182 BC190

C1777 karşılığı BD245A BDV93 BDX93

C1778 C1779 C1779A C1779B karşılığı BF377 BF689 BF763

C177P karşılığı BC212 BC257 BC307

C1780 karşılığı BFR15 BFS55 BFT66

C1781 karşılığı 2N2221 2SD1225 BC639

C1782 karşılığı 2N3442 BD245D BDX11

C1783 karşılığı 2SC3263 BD245E BDW14

C1784 karşılığı 2SD552 BDW12 BUX41

C1785 karşılığı 2SC3263 BDW16 BUX41

C1786 karşılığı 2SC1586 2SC3263 BUX41

C1787 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1788 C1788A karşılığı BC337 BC635 BC637

C1789 karşılığı BF377 BF689 BF763

C178P karşılığı BC213 BC258 BC308

C179 karşılığı ASY73 ASY75

C1790 karşılığı BFR15 BFS55 BFT66

C1793 karşılığı 2N5642 BLW75 MRF314A

C179P karşılığı BC214 BC259 BC309

C18 karşılığı 2SA1578 2SB1220 BC856 BCW69 BCW89

C180 karşılığı ASY73 ASY75

C1801 C1802 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1803 karşılığı BFG34 BFX59

C1808 karşılığı BLW43 BLW80

C1809 C1809S karşılığı BF225 BF310 BF314

C181 karşılığı ASY73 ASY75

C1810 karşılığı 2SC3184 2SD1527

C1811 C1811-1 C1811-2 karşılığı 2SC3468 BF298 BF422

C1812 karşılığı 2SC2144 2SC2353 2SC2464

C1813 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1815 karşılığı BC174 BC182 BC190

C1815L karşılığı 2SC2240 2SC2674 BC550

C1816 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2043

C1818 karşılığı 2SC2260 2SD551 2SD731

C1819 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C182 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1820 karşılığı BFS23 BFW47 BLY34

C1821 karşılığı 2SC2892 BLW90

C1822 karşılığı 2SC1040 2SC2700 BLX93

C1823 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

C1824 karşılığı 2N6105 BLX95

C1825 karşılığı 2N6439 2SC2796

C1826 karşılığı BD243B BD537 BD539B

C1827 karşılığı BD243C BD539C BD953

C1828 karşılığı 2SC3149 BUV36 BUX84

C1829 karşılığı 2SD1090

C182K C182L C182P karşılığı BC174 BC190 BC546

C183 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1830 karşılığı 2SD710

C1831 karşılığı 2SD1831

C1832 karşılığı 2SD572 2SD711 BU932

C1833 karşılığı BC182 BC546 BSV59

C1836 karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

C183A karşılığı BF240 BF254 BF594

C183K C183L C183P karşılığı BC167 BC237 BC547

C184 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1840 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1841 karşılığı 2SC1890A 2SC2240 2SC2363

C1842 karşılığı BC184 BC413 BC550

C1843 C1844 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1845 karşılığı 2SC1775A 2SC1845 2SC2240

C1846 karşılığı BD135 BD226 BD375

C1847 karşılığı BD137 BD228 BD377

C1848 karşılığı 2SC1398 2SC2528 2SC3252

C1849 karşılığı BC168 BC183 BC238

C184K C184L C184P karşılığı BC413 BC550

C185 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1850 karşılığı BC174 BC182 BC190

C1851 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1852 karşılığı BC337A BC637 BC639

C1853 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1854 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1855 karşılığı BF198 BF225 BF310

C1856 karşılığı BF225 BF310 BF314

C1857 karşılığı BF259 BFR59 BFS89

C1859 C1859-1 C1859-2 karşılığı 2SC2236 2SD773 2SD787

C186 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1860 karşılığı BUX49 BUY41

C1861 karşılığı BUX52 BUY61

C1862 karşılığı BUX54 BUY61

C1863 karşılığı 2SC2200

C1863 karşılığı BUT56

C1863 karşılığı BUX60

C1864 C1864A C1865 karşılığı 2SC2200 2SC3039 BUT41

C1866 C1867 C1867A C1868 karşılığı 2SC3041 BUX18C TIP57A

C1869 karşılığı 2SC3520 BUW24 BUX17

C187 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1870 C1871 C1871A karşılığı 2SC3520 BUW24 BUX17C

C1872 karşılığı 2SC2128 2SC2940 2SC3224

C1873 karşılığı 2SC1299 2SC1302 2SC1401

C1874 karşılığı 2SC1300 2SC1470 2SC2250

C1875 karşılığı 2SD819 BU208 BU508

C1876 karşılığı 2SD406 2SD688 BSS52

C1879 karşılığı 2SD615

C188 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

C1880 karşılığı 2SD1147 BDW53D BDW63D

C1881 karşılığı BD715

C1881 C1881K karşılığı BD715 BDW23A BDW53A

C1882 karşılığı 2SC2165

C1883 karşılığı BD651 BDW63D BDW73D

C1884 karşılığı BD651 BDT63C BDW73D

C1885 C1885NC karşılığı 2SC2362K 2SC2631 2SC3800

C1886 C1887 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1888 karşılığı 2SC1983 2SC3852 2SD1157

C1889 karşılığı 2SC1984

C189 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

C1890 C1890A karşılığı 2SC2088 2SC2240 2SC2362

C1891 C1892 karşılığı 2SC1922 BU205 BU705

C1893 karşılığı 2SD819 BU208 BU508

C1894 karşılığı 2SC2928 BU208 BU508

C1895 karşılığı 2SD649 BU508 BU908

C1896 karşılığı 2SD822 BU508 BU908

C1897 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1898 C1899 karşılığı BF198 BF224 F596

C19 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C190 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

C1900 karşılığı 2SC2240 BF297 BSS38

C1901 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

C1902 karşılığı 2SC1199 2SC1252 BFX55

C1903 karşılığı BF415 BF469 BF471

C1904 karşılığı BF415 BF469 BF471

C1905 karşılığı 2SC1929 2SC4714

C1906 C1907 karşılığı BF377 BF689 BF763

C1908 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1909 karşılığı 2SC1306 2SC1816 2SC2092

C191 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1913 karşılığı 2SC2238

C1913 C1913A karşılığı 2SC2238 2SC2344 2SC2592

C1914 karşılığı 2SC1890 2SC2240 2SC2363

C1914A karşılığı 2SC1890A 2SC2240 2SC2363

C1915 karşılığı 2SC1890A 2SC2240 BSS38

C1916 karşılığı BC184 BC414 BC550

C1917 karşılığı BC169 BC184 BC239

C1918 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1919 karşılığı BC184 BC414 BC550

C192 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1921 karşılığı 2SC3468 BF298 BF422

C1922 karşılığı 2SD575 BU205 BU705

C1923 karşılığı BF241 BF255 BF314

C1928 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1929 karşılığı 2SC1263 2SC2022 BUW40

C193 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1930 C1930A karşılığı 2SC1655 2SC3276 2SC3586

C1935 karşılığı BFQ57 BFQ74 2SC2876

C194 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1940 karşılığı 2SC2362 2SC2631 2SD2030

C1941 karşılığı 2SC2631 2SC3248 2SD2030

C1942 karşılığı 2SD819 BU208 BU705

C1943 karşılığı 2N6256 BLU98 MRF627

C1944 karşılığı 2SC1817 2SC1969 2SC2050

C1945 karşılığı 2SC3133

C1947 karşılığı BFS22 BFW46 MRF237

C1948 karşılığı 2SC1655 2SC1923 BFQ77

C1949 karşılığı BFG34

C195 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1950 karşılığı 2SC2093

C1951 karşılığı 2SC2240 2SC2459 BSS38

C1952 karşılığı 2SC1253 2SC1366

C1953 karşılığı BF415 BF469 BF471

C1955 karşılığı BFS22 BFW46 MRF237

C1956 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

C1957 karşılığı 2SC2091 2SC2314

C1959 karşılığı BC337 BC635 BC637

C196 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1960 karşılığı 2N2368 BSS11 BSY17

C1961 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1962 karşılığı BF381 BF460 MPSU10

C1964 karşılığı 2SC1678 2SC2075 2SC2078

C1966 karşılığı 2SC3020

C1967 karşılığı 2SC2992 2SC3021

C1968 C1968A karşılığı 2SC3022

C1969 karşılığı 2SC1944 2SC2050 2SC2098

C197 karşılığı BF240 BF254 BF594

C1973 karşılığı MRF229

C1976 karşılığı BRF98 MRF207 MRF225

C198 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C1980 karşılığı 2SC2088 2SC2240 2SC2362

C1981 karşılığı 2SC3069 2SC3615 2SC3820

C1982 karşılığı 2N3019 BSS43 BSW68

C1983 karşılığı 2SD1157 2SD1943

C1984 karşılığı 2SC2316 2SC2491

C1985 karşılığı BD243B BD543B BD809

C1986 karşılığı BD243C BD543C BD801

C1987 karşılığı 2SD1163 2SD884 BU406

C1988 karşılığı BFQ63 BF240

C1989 karşılığı BF254 BF594

C198A karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C199 karşılığı BC140 BC300 BSW39

C1990 karşılığı BF198 BF224 BF596

C1991 karşılığı BC174 BC182 BC190

C1992 karşılığı BC167 BC182 BC237

C1993 karşılığı BC168 BC183 BC238

C1994 karşılığı BC184 BC413 BC550

C1995 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C1996 C1997 karşılığı BC337 BC635 BC637

C1998 karşılığı 2SC2240 2SC2459 BC546

C1999 karşılığı BC167 BC182 BC237

C200 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C2000 karşılığı BC174 BC182 BC190

C2001 karşılığı BC337 BC635 BC637

C2002 karşılığı 2SD667 BC337A C637

C2003 karşılığı 2SD1226 2SD667 BC639

C2008 karşılığı BF370 BF920 BF959

C2009 karşılığı BF370 BF920 BF959

C201 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C2010 C2011 karşılığı BF198 BF225 BF310

C2012 karşılığı BF240 BF254 F594

C2013 karşılığı BF225 BF314 BF502

C2014 karşılığı 2SC2240 2SC2345 2SC2459

C2017 karşılığı BUW24 BUW72 BUX14

C2018 karşılığı BUX13 BUY50 MJ15024

C2019 karşılığı 2SC2944 2SD552 BUX41

C2020 karşılığı 2SC1816 2SC2029 2SC2043

C2021 C2021LN C2021M karşılığı BC184 BC414 BC550

C2022 karşılığı 2SC2023 2SD859 TIP47

C2023 karşılığı 2SC2738 2SC3055 TIP75

C2024 karşılığı BD139 BD230 BD379

C2025 karşılığı BFR37 BFS55 BFW30

C2026 karşılığı 2SC2570 2SC3037 BF357

C2027 karşılığı 2SC2928 BU208 BU508

C2028 karşılığı 2SC1957 2SC2091 2SC2314

C2029 karşılığı 2SC1816 2SC2020

C203 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

C2031 karşılığı 2SC2892 BLW90 BLX92

C2032 karşılığı 2SC1040 BLW93 BLX93

C2033 karşılığı 2SC2894 BLW94 BLX94

C2035 karşılığı BC337 BC637 BC639

C2037 karşılığı 2SC2570 2SC3037 BF357

C204 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

C2043 karşılığı 2SC1817 2SC1944 2SC1969

C205 karşılığı 2N2221A BSW63 BSW64

C2050 karşılığı 2SC1307

C2051 karşılığı BC337A BC637 BC639

C2053 C2055 karşılığı 2SC2851

C2056 karşılığı BFQ42 BFS22 BLY33

C2057 karşılığı BF198 BF225 BF310

C2058 C2058S karşılığı BF240 BF254 BF594

C2059K karşılığı 2SC3015 BF599 BF799

C206 karşılığı BF225 BF310 BF314

C2060 karşılığı 2SD1331 2SD667 2SD863

C2061 karşılığı 2SC3228 2SD1292 2SD667

C2062 C2062S karşılığı BC517 BC617 BC875

C2065 karşılığı BFQ68

C2066 karşılığı BFT99

C2067 karşılığı BC337 BC635 BC637

C2068 karşılığı BF461 BF758 MPSU10

C2069 karşılığı BSW41 BSX87 BSY62

C207 karşılığı BF377 BF689 BF763

C2070 karşılığı BSW41 BSX87 BSY63

C2071 karşılığı BF415 BF469 BF471

C2073 karşılığı 2SC1669 2SD608 BD239D

C2075 karşılığı 2SC1306 2SC1816 2SC1909

C2076 karşılığı BF240 BF254 BF594

C2078 karşılığı 2SC1306 2SC1816 2SC1909

C2079 karşılığı 2SC2235 2SD667 BC639

C208 karşılığı BF377 BF689 BF763

C2080 karşılığı BD137 BD228 BD377

C2081 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

C2082 karşılığı 2N5946 BLW44

C2083 karşılığı 2SC1338 BLW15 BLX69

C2085 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C2087 karşılığı BF299 BF420 BF483

C2088 C2089 karşılığı 2SC1775A 2SC1845 2SC2240

C209 karşılığı BF377 BF689 BF763

C2091 karşılığı 2SC1957 2SC2314

C2092 karşılığı 2SC1306 2SC1816 2SC1909

C2093 karşılığı 2SC1950

C2098 karşılığı 2SC1944 2SC1969 2SC2050

C210 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C2100 karşılığı 2SC2290

C2100 karşılığı MRF421

C2101 karşılığı BLW19 MRF208 MRF212

C2102 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

C2103 C2103A karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

C2104 karşılığı 2N5945

C2105 karşılığı 2N5946 BLW14 BLW44

C2106 karşılığı 2SC1338 BLW15 BLX69

C2107 karşılığı BC846 BCV71 BSR17

C2108 karşılığı 2N2102 2N2405 2SC959

C2109 karşılığı BC174 BC182 BC546

C211 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C2111 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C2113 karşılığı BD135 BD226 BD375

C2114 karşılığı 2SC2876 2SC3062

C2115 karşılığı 2SC1655 BFQ57 BFQ74

C2116 karşılığı BFQ72 BFT65

C2119 karşılığı 2SC1816 2SC2043

C211A karşılığı 2N3019 BC141 BCX40

C212 karşılığı 2N1990

C212 karşılığı BC140 BC300

C2120 karşılığı BC337 BC635 BC637

C2121 karşılığı BU126 BU326 BU426

C2122 C2122A karşılığı 2SC2123 2SD1094 BU626A

C2123 karşılığı 2SD1094 2SD1279 BU626A

C2124 karşılığı 2SD621 BU225 BUY71

C2126 C2126A karşılığı 2SD422 TIP75

C2127 karşılığı BUX17

C2127 C2127A karşılığı BUX17 BUY18 TIP160

C2128 C2128A karşılığı 2SC1301 2SC2249 2SC2445

C2129 karşılığı 2SC1775 2SC2240 2SC2390

C212K C212L C212P karşılığı BC256 BC307 BC557

C213 karşılığı 2SD1200 BD137 BD228

C2130 karşılığı BC174 BC190 BC546

C2131 karşılığı 2SC2762 BLX65 MRF629

C2132 karşılığı BLU45/12 MRF648

C2134 karşılığı MRF327

C2137 karşılığı BUW34 BUX15 TIP58A

C2138 karşılığı BUW34 BUX15 TIP56A

C2139 C2139A karşılığı 2SC3046 BUW24 BUW34

C213K C213L C213P karşılığı BC257 BC307 BC557

C214 karşılığı 2SD1200 BD135 BD226

C2140 karşılığı 2SC3046 BUW24 BUW34

C2141 karşılığı 2SC1913 2SC2483 2SC2591

C2142 karşılığı BFQ22 BFQ63

C2143 karşılığı BFQ71 BFQ85 BFR14

C2144 karşılığı 2SC2464 2SC2466 2SC2726

C2145 karşılığı BFQ43 2SC2159

C2148 karşılığı 2SC2844 BFQ72

C2149 karşılığı 2SC3302 BFQ73

C214K karşılığı BC415 BC560

C214L karşılığı BC415 BC560

C214P karşılığı BC415 BC560

C215 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

C2150 karşılığı BFG91 BFP91 BFQ57

C2151 karşılığı 2SD396 BUS13 BUW45

C2153 karşılığı BF225 BF314 BF502

C2159 karşılığı 2SC2147

C216 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C216(A,B karşılığı BC167 BC183 BC237

C2160 karşılığı BLX65

C2161 karşılığı BLW43 BLW80

C2162 karşılığı 2N5946 BLW14 BLW44

C2163 karşılığı 2SC1338 BLW15 BLX69

C2164 karşılığı 2SC2783 BLU45/12 MRF646

C2165 karşılığı 2SC1882

C2166 karşılığı 2SC1944 2SC1969 2SC2043

C2167 karşılığı 2SC2529 2SC2660 BD239D

C2168 karşılığı 2SC2660 2SD760 BD239F

C217 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C2172 karşılığı 2SC2882 BCW65

C2174 karşılığı 2SC2844 2SC3302 BFP96

C2175 karşılığı 2SC2625 BUW24 BUW34

C2176 karşılığı 2SC2894 BLX95

C2177 karşılığı 2N6105

C2178 karşılığı MRF222

C218 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

C2180 karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

C2181 karşılığı BLW85 BLY94

C2183 karşılığı 2SC1404 BLW15 BLX69

C2184 karşılığı 2SC1306 2SC1816 2SC1909

C2185 karşılığı 2SC2796 2SC2895

C2186 karşılığı MRF327

C2188 karşılığı BF225 BF310 BF314

C2189 karşılığı 2N3442 BD245D BDX11

C219 karşılığı BF377 BF689 BF763

C2190 karşılığı BUW71 BUX45 TIP57A

C2191 karşılığı BUW72 BUW75 BUX14

C2193 karşılığı 2SD413 2SD624 BF380

C2194 C2194A karşılığı BD517 BD525 BD527

C2196 karşılığı 2SC2145

C2197 karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

C2198 karşılığı 2SC2316 2SC2491

C220 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C2200 karşılığı 2SC2235 2SC2427 BUT56

C2204 karşılığı 2SC2977 2SD295

C2206 karşılığı BC238 BC548 BF240

C2207 karşılığı 2SC1307

C2209 karşılığı BD137 BD228 BD375

C221 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C2210 karşılığı BF240 BF254 BF594

C2212 karşılığı BF377 BF689 BF763

C2213 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3337

C2214 karşılığı 2N4239 2N5338 BFT33

C2215 karşılığı BF198 BF225 BF310

C2216 karşılığı BF199 BF224 BF311

C2217 C2218 karşılığı 2SC2876 2SC3062 2SC3358

C222 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

C2220 karşılığı 2SC1300 2SC1471 2SC1874

C2221 karşılığı BFQ42 BFR98 BLW16

C2222 karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

C2223 karşılığı BF599 BF799 BFS20

C2224 C2224A karşılığı BF381 BF615 BF617

C2227 karşılığı 2SC1253 2SC1366 2SC1952

C2228 C2228A C2228Y C2229 karşılığı 2SC3467 BF298 BF422A

C223 karşılığı 2SD1200 BD137 BD228

C2230 C2230A karşılığı 2SC3467 BF298 BF420A

C2231 C2231A karşılığı BF615 BF617 BF757

C2233 karşılığı 2SD1136 2SD823 BU406

C2235 karşılığı 2SC2383 2SC3228 2SD667

C2236 karşılığı 2SC3328 2SD1146 2SD1207

C2238 karşılığı 2SC2529 2SC2592 2SC2660

C2238A karşılığı 2SC2344 2SC2592 2SC2660

C2238B karşılığı 2SC2660 2SD1138 2SD760

C2239 karşılığı 2SC2529 2SC2592 2SC783

C224 karşılığı 2SD1200 BD135 BD226

C2240 karşılığı 2SC2362 2SC2389 2SC2459

C2241 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C2242 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C2243 karşılığı BUW71 BUX44 TIP57A

C2244 karşılığı BUW72 BUX15 BUX44

C2245 karşılığı BUW24 BUW34 BUW72

C2246 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

C2247 karşılığı 2SC1865 2SC2200 MJE53T

C2248 karşılığı BUT56 BUY65 MJE13006

C2249 karşılığı 2SC1301 2SC1873 2SC2445

C225 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

C2250 karşılığı 2SC1300 2SC1470 2SC1874

C2251 karşılığı BLX97

C2255 karşılığı 2SC2044

C2256 karşılığı 2SD552 BDW16 BUX41

C2257 C2257A karşılığı BF415 BF458 BF469

C2258 karşılığı 2SC3417 BF415 BF458

C2258A karşılığı BF417 BF459 BF850

C2258B karşılığı 2SC3418 BF850

C2260 karşılığı 2N3442 BD245D BDX11

C2261 karşılığı BD245E BDW14 MJ15015

C2262 karşılığı BD245F BDW16 MJ15015

C2263 karşılığı 2SC1775 2SC2390 2SC2631

C2264 karşılığı 2SC3228 2SD1292 2SD667

C2265 karşılığı BF314 BF502 BF505

C2266 karşılığı 2SC3043 BUW25 BUW34

C2267 karşılığı 2SC3118 2SC3469 MPSA44

C227 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C2270 karşılığı 2SC3420 2SD1685 2SD826

C2271 karşılığı 2SC3468 2SC4019 MPSU10

C2272 karşılığı 2SC3584 2SC3586

C2273 karşılığı 2SC3062

C2274 karşılığı 2N3700 BC637 BC639

C2274K karşılığı 2N3700 2SC1670 BC639

C2275 C2275A karşılığı 2SC2238 2SC2528 2SD608

C2276 karşılığı 2SD588 2SD848A

C2277 karşılığı BC337 BC637 BC639

C2278 C2279 karşılığı BF382 BF461 MPSU10

C228 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

C2281 karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

C2282 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

C2283 karşılığı 2SC3020

C2284 C2284A karşılığı 2SC3021

C2288 karşılığı 2SC2094

C229 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

C2290 karşılığı MRF421 MRF454

C2292 C2293 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

C2294 karşılığı BF225 BF310 BF314

C2295 karşılığı BC849 BF554 BF840

C2296 karşılığı BC238 BC548 BF240

C2297 karşılığı 2SC1817

C2298 C2298A C2298B karşılığı 2SC4340 BD477A BD875

C2299 karşılığı BC337 BC635 BC637

C230 karşılığı 2N2221A BSW63

C2300 karşılığı BC337 BC635 BC637

C2302 karşılığı 2SC2427 2SC2739 2SC3039

C2303 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

C2304 karşılığı BUW44 BUW75 BUX25

C2305 karşılığı BU426 BU926 TIP57A

C2306 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

C2307 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

C2308 C2309 karşılığı BC167 BC182 BC237

C231 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C2310 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C2311 karşılığı BD137 BD228 BD375

C2312 karşılığı 2SC1307 2SC1944 2SC1969

C2315 C2316 karşılığı 2SC2316 2SC2491

C2317 karşılığı 2SD1272

C2318 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC1365

C2319 karşılığı 2N5944

C232 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C2320 karşılığı BC167 BC182 BC237

C2320L karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

C2321 C2322 karşılığı 2SC1584 2SD1047 2SD425

C2323 karşılığı 2SC1584 2SD1047 2SD733

C2324 karşılığı BD677 BD875 BDX42

C2327 karşılığı BFQ69 BFR91

C2328 karşılığı BFR34 BFT24 BFW93

C2329 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

C233 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

C2331 karşılığı 2SC2660 2SD760 BD239F

C2333 karşılığı 2SC2534 BUV36 BUX84

C2334 karşılığı BD243F BU409 BUW64C

C2335 karşılığı 2SC2427 2SC2739 BUT56

C2336 karşılığı 2SC2238A 2SC2660 2SD608A

C2336A karşılığı 2SC2238B 2SC2660 2SD610

C2336B karşılığı 2SC2023 2SD610

C2337 C2337A karşılığı 2SD1047 2SD551 BDX11

C2338 karşılığı 2SC3584 2SC3586

C234 karşılığı BD139 BD230 BD379

C234(A) karşılığı BC167 BC183 BC237

C2344 karşılığı 2SC2238A 2SC2660 2SD608A

C2345 karşılığı 2SC2360 2SC2464 2SC2726

C2347 karşılığı BF377 BF689 BF763

C2348 karşılığı BF314 BF496 BF502

C2349 karşılığı BF199 BF224 BF311

C235 karşılığı BD139 BD230 BD379

C235(A) karşılığı BC167 BC183 BC237

C2350 karşılığı 2SC3014 BFR53

C2351 karşılığı 2SC3161

C2352 karşılığı BF225 BF310 BF314

C2353 karşılığı 2SC2466 2SC2728

C2354 karşılığı 2SC782 BUX67A TIP47

C2356 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

C2357 C2358 karşılığı BUS12A BUX81 BUY69A

C2359 karşılığı BUT93 BUX64 MJE53T

C236 karşılığı BD139 BD230 BD379

C2360 karşılığı 2SC2353 2SC2464 2SC2466

C2361 karşılığı 2SC3253 BDV10 MJE15028

C2361A karşılığı BDV10 MJE15028 MJE15030

C2362 karşılığı 2SC1845 2SC2088 2SC2240

C2362K karşılığı 2SC2631

C2363 karşılığı 2SC1890A 2SC2375 2SC3245

C2364 karşılığı 2SD1090 2SD921 2SD933

C2365 karşılığı BU326 BU426 BU526

C2366 karşılığı 2SC1435 2SD642

C2367 karşılığı 2SC3603 BFQ66

C2368 karşılığı 2SC2368 2SC2470 2SC3368

C2369 karşılığı 2SC2844 BFP96 BFQ73

C237 karşılığı 2SC2851 BFX55

C2371 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

C2373 karşılığı 2SC3189 2SC3589 BU406

C2375 karşılığı 2SC2632 2SC3245 2SC3248

C2376 karşılığı 2SC2899 MJE340 MJE3439

C2377 karşılığı BF225 BF310 BF314

C2378 karşılığı 2SC2240 BC174 BC546

C237P karşılığı BC167 BC182 BC547

C238 karşılığı 2N3724 BFW16 BFX55

C238(RIZ karşılığı 2N2303 BC160 BCX60

C2382 karşılığı MRF243 2SC3228

C2383 karşılığı 2SD1812

C2384 karşılığı 2SC1913 2SC2592 2SD387

C2385 karşılığı 2SC1775 2SC2240 2SC2390

C2386 karşılığı 2SC4414 BC546 BC639

C2387 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

C2388 C2388A karşılığı BU326 BU426 BUX15

C2389 C2389S karşılığı 2SC1845 2SC2088 2SC2240

C238P karşılığı BC168 BC183 BC548

C239 karşılığı BSS10 BSX19 BSX39

C239[RIZ karşılığı 2N2303 BC160 BCX60

C2390 karşılığı 2SC1845 2SC2089 2SC2240

C2393 karşılığı 2SC1816 2SC2119

C2394 karşılığı 2SC2050

C2395 karşılığı 2SC2693

C2396 karşılığı BC174 BC182 BC190

C2397 karşılığı 2SC1817

C2398 karşılığı 2SC2681 2SC2706 2SC2837

C2399 karşılığı BF377 BF689 BF763

C239P karşılığı BC169 BC184 BC549

C240 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

C2400 karşılığı 2N2368 BSV91 BSX92

C2401 karşılığı BC517 BC617 BC875

C2402 karşılığı BUX13 BUY50 MJ15022

C2403 karşılığı 2SC2366 2SC2973 2SD702

C2404 karşılığı BF599 BF799 BFS20

C2405 karşılığı BC849 BCF32 BCF81

C2406 karşılığı BC850 BCF81

C2407 karşılığı 2SC1954

C2408 karşılığı 2SC3337

C2409 karşılığı BC184 BC414 BC550

C241 karşılığı BD245A BDV91 BDX91

C2410 C2410S karşılığı BF240 BF254 BF594

C2411K karşılığı BC817 BCW65 BCX19

C2412K karşılığı BC847 BCW71 BCW81

C2412KLN karşılığı BC850 BCF81

C2413 C2413K karşılığı BF554 BF840 BFS17

C2414 karşılığı BU126 BUX45 TIP54

C2415 karşılığı BU326 BU426 BUX45

C2416 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

C2417 karşılığı BFQ57 BFQ65 BFQ74

C2418 karşılığı 2SC2876 2SC3358 2SC3603

C2419 karşılığı BFS23 BLY34

C242 karşılığı BD245C BDV93 BDX93

C2420 karşılığı 2N6084

C2421 C2422 karşılığı 2SD776 2SD920 2SD929

C2423 C2424 karşılığı 2SD1023 2SD1025 2SD930

C2425 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C2427 karşılığı 2SC2335 BUT56 TIP150

C2428 karşılığı BDW14 BDY56 MJ15015

C2429 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

C2429A karşılığı 2SD641 BUS13 BUW45

C243 karşılığı 2N5760 2SD731 BD245D

C2430 C2431 C2432 karşılığı 2SC1584 2SC2706 BUX41

C2433 C2434 karşılığı 2N6275 BUW39 BUX39

C2435 karşılığı BDX65B BDX83C MJ4035

C2436 karşılığı 2SD729 BDX67B MJ4035

C2437 karşılığı BUX15 BUX44 TIP57A

C2438 C2439 karşılığı BU406 BUW64A MJE15030

C244 karşılığı BD245A BDV91 BDX91

C2440 karşılığı 2SC2518 2SC2542 MJE53T

C2441 karşılığı BF415 BF417 BF469

C2442 karşılığı 2SC2204 2SC2977 2SD295

C2444 karşılığı 2SC1300 2SC1471 2SC1874

C2445 karşılığı 2SC1299 2SC1873 2SD542

C2447 karşılığı BFR37 BFS55 BFW30

C2448 C2449 karşılığı 2SC3092 BU526 BUX47

C245 karşılığı 2N5759 2SD718 BD245C

C2450 C2451 karşılığı 2SC3092 BU526 BUX47

C2452 C2453 karşılığı 2SD811 BU526 BUX47

C246 karşılığı 2SC2261 BD245E BU608

C247 karşılığı 2SC2240 2SC3245 BF257

C248 C249 karşılığı 2SC1775 2SC1890 BC546

C250 karşılığı BF240 BF254 BF594

C251 C251A C252 karşılığı BF180 BF689 BF763

C252A karşılığı BC213 BC258 BC308

C253 karşılığı BF180 BF689 BF763

C254 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C254[A] karşılığı BC168 BC183 BC238

C254[Tex karşılığı BC546 BF297 BF422

C255 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

C255[A] karşılığı BC168 BC183 BC238

C255[Tex karşılığı BC546 BF297 BF422

C256 karşılığı 2N1990 BC141 BC300

C257 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C258 C259 karşılığı 2N1990 BC141 BC300

C260 karşılığı 2SC3419 BD135 BD226

C261 C262 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

C263 C264 karşılığı 2N2368 2N3011 BSX92

C264L karşılığı BF244 BF245 BFS71

C265 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX92

C266 C267 karşılığı BC168 BC183 BC238

C267A karşılığı BC167 BC182 BC237

C268 karşılığı BC174 BC182 BC190

C268A karşılığı BC546 BF297 BF422

C268B karşılığı BF297 BF422 BFR87

C269 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C27 karşılığı 2SA1312 2SA1566

C270 karşılığı 2SD1154 BU606 BUX16A

C271 C272 karşılığı BF362 BF363

C273 karşılığı 2SC1775A 2SC1890A 2SC2240

C274 karşılığı BC212 BC257 BC307

C275 karşılığı BC213 BC258 BC308

C276 karşılığı BC214 BC259 BC309

C277 karşılığı BC167 BC183 BC237

C278 karşılığı BC168 BC183 BC238

C279 karşılığı BC169 BC184 BC239

C28 karşılığı 2SA1312 2SA1566

C281 C282 karşılığı BC168 BC183 BC238

C283 karşılığı BC167 BC182 BC237

C284 karşılığı BC174 BC182 BC190

C285 karşılığı 2SC2852 BFW16 BFX55

C285A karşılığı 2SC2852 BFX55

C286 karşılığı BF362 BF363

C287 karşılığı BF362 BF363

C287A C288 C288A C289 karşılığı BF362 BF363

C291 karşılığı 2N4238 2SC2214

C292 karşılığı 2N4239 2SC2214

C293 karşılığı BUX49 BUY41

C296 karşılığı BF240 BF254 BF594

C297 karşılığı BD787 BD789 MJE240

C298 karşılığı BD791 MJE243

C299 karşılığı BDX36 BDX37

C300 C301 karşılığı 2N706A BSW41 BSY62

C302 karşılığı 2N3903 BSV59 BSX48

C303 C304 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C305 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

C306 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C307 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

C307P karşılığı BC212 BC257 BC557

C308 karşılığı 2N1889 BC141 BC300

C308P karşılığı BC213 BC258 BC558

C309 karşılığı 2N1893 2N2102 BC300

C309P karşılığı BC213 BC259 BC559

C31 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C310 karşılığı 2N1893A BSS43 BSW68

C311 karşılığı BC161 BC461 BCX60

C312 karşılığı BC141 BC300 BF257

C313 karşılığı BF377 BF689 BF763

C313A karşılığı 2N4236 BC461 BCX60

C314 karşılığı BD139 BD230 BD377

C314T karşılığı DTD114T

C314TK karşılığı DTD114TK

C315 karşılığı BD139 BD230 BD377

C316 karşılığı BC184 BC413 BC550

C317 karşılığı BF297 BFR86 BSS38

C3171 karşılığı 2SC3435 2SC4434 BUV47

C3172 karşılığı 2SC236 2SC2465 2SC2470

C3173 karşılığı 2SC3590 2SD884 BU406

C3174 karşılığı BU104DP BU406D BU408D

C3175 karşılığı BU104P BU406 BU408

C3176 karşılığı BU104DP BU406D BU408D

C3177 karşılığı 2SC2570 BF357 BF377

C3178 karşılığı 2SC423 BU505 MJE8500

C3179 karşılığı 2SC3253 2SD1236L BD537

C317A karşılığı BF297 BFR86 BSS38

C318 karşılığı 2N2221 BC237 BC547

C3180 karşılığı 2SC2706 BD245B BDV93

C3181 karşılığı 2SC2681 2SC2837 BD245C

C3182 karşılığı 2SC2706 2SC2837 BD245D

C3183 karşılığı 2SC3149 2SC3675 2SD152

C3184 karşılığı 2SC3149 2SC3456 2SC3676

C3185 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

C3186 karşılığı 2SD1073 2SD1085 2SD834

C3187 karşılığı BF299 BF393 BF420A

C3189 karşılığı 2SC3173 2SC3175 BU406

C318A karşılığı 2N2221 BC237 BC547

C319 karşılığı BFR98 BFX55 BLW16

C3190 C3191 karşılığı BC238 BC548 BF920

C3192 C3193 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3194 C3195 karşılığı BF225 BF241 BF255

C3196 karşılığı BF198 BF225 BF310

C3197 karşılığı BF198 BF224 BF596

C3199 karşılığı 2SC1775 2SC2240 2SC2390

C32 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C320 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

C3200 C3201 karşılığı 2SC1775A 2SC2240 2SC2362

C3202 C3203 karşılığı BC337 BC635 BC637

C3205 karşılığı 2SC3328 2SD1014 2SD1146

C3206 karşılığı 2SC3249 2SC3467 BF422

C3207 karşılığı 2SC3249 2SC3468 BF459

C3208 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C3209 karşılığı BF299 BF393 BFR89

C321 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C3210 karşılığı 2SC4297 2SC4423

C3211 karşılığı 2SC4457 BUW11F

C3211A karşılığı 2SC4300 2SC4586 BUW11AF

C3212 karşılığı 2SC4301 BUV47FI BUW12F

C3212A karşılığı 2SC4301 BUV47AFI BUW12AF

C3214 karşılığı 2SC3060 2SC3343 MJ8502

C3215 karşılığı 2SC3061 BUV48B MJ8504

C3219 karşılığı 2SC2767 BU409 MJE51T

C322 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C3220 karşılığı 2SC2729 2SC2944 TIP160

C3221 karşılığı 2SC1987 BU409 TIP150

C3222 karşılığı 2SC2944 BUX17 BUX42

C3223 karşılığı BUV11 BUW58 UW73

C3224 karşılığı 2SC1301 2SC2249 2SC2445

C3226 karşılığı 2SC3328 2SD1014 2SD1146

C3227 karşılığı 2SC3939 2SD1937 2SD667

C3228 karşılığı 2SC2383 2SD1812

C3229 karşılığı BF583 BF617 BF758

C323 karşılığı BC167 BC183 BC237

C3230 karşılığı 2SC1173 2SC2562 2SC3252

C3231 karşılığı 2SC2767 2SD772A BD243F

C3232 karşılığı 2SC3535 BU426A BUW11A

C3233 karşılığı 2SC3631 BUV93

C3234 karşılığı 2SC1669 2SC2073 2SD608

C3235 karşılığı 2SC2333 2SC2534 BUX84

C3236 karşılığı 2SC2827 BUT11 BUV46

C3237 karşılığı 2SC1173 2SC2562 2SC3252

C3238 karşılığı 2SC2238 2SC2344 2SD608

C3239 karşılığı 2SC2562 2SC3253 2SC3258

C323T karşılığı DTD123T

C323TK karşılığı DTD123TK

C324 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3240 karşılığı 2SC2879

C3241 karşılığı MRF421 MRF454

C3242 karşılığı 2SC3226 2SD1146 2SD787

C3243 karşılığı 2SD1207 2SD667 2SD863

C3244 karşılığı 2SC1670 2SC2235 2SD1211

C3245 karşılığı 2SC2389 2SC2459 2SC2632

C3245A karşılığı 2SC2362K 2SC2632 2SC3248

C3246 karşılığı 2SC3225 2SC4389

C3247 karşılığı 2SC3225

C3248 karşılığı 2SC3249 2SC3467

C3248 karşılığı BF422A

C3249 karşılığı 2SC3468 2SC4166 BF420A

C325 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

C3250 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C3252 karşılığı 2SC3259 BDV10 MJE15028

C3253 karşılığı 2SC3258

C3254 C3255 karşılığı 2SC3346

C3256 karşılığı 2SD1238L 2SD1840

C3257 karşılığı 2SC2867 BUS36 BUV27

C3259 karşılığı BUD46

C326 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

C3260 karşılığı 2SC3472

C3261 karşılığı 2SC303

C3262 karşılığı BUT51P

C3263 karşılığı 2SC2944

C3264 karşılığı 2SC3436

C3265 karşılığı BCW65

C3266 C3267 karşılığı 2SC3205 2SC3226 MPS650

C3268 karşılığı 2SC3301 BFQ19

C3269 karşılığı 2SC3249 2SC3468 BF420A

C327 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

C3271 karşılığı 2SC3789 2SC4828

C3272 karşılığı 2SC2621 BF417 BF459

C3273 karşılığı 2SC2498 2SC2570 2SC3037

C3274 karşılığı 2SC2498 2SC2570 BF357

C3275 karşılığı 2SC2498 2SC2570 BF357

C3276 karşılığı 2SC1655 2SC1923 BFG65

C3277 karşılığı 2SC3042 2SC4138 BUV47

C3278 karşılığı BUS12 BUW25 BUW34

C3279 karşılığı 2SC3205 2SC3226 MPS650

C327A C327L C327P karşılığı 2SC647 BC638 BC640

C328 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

C3280 karşılığı 2SC4029 2SD1704 2SD1717

C3281 karşılığı 2SC4029

C3282 C3282A karşılığı BLV95 MRF844

C3284 karşılığı 2SC2987 2SC3907 2SD1047

C3285 karşılığı 2SC3534 BUW11A BUW131A

C3287 karşılığı 2SC3368

C3288 karşılığı 2SC3019 2SC3369

C328L C328P karşılığı BC636 BC638 BC640

C329 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

C3297 karşılığı 2SC1913 2SC3299

C3298 karşılığı 2SC3364 2SC4159

C3298A karşılığı 2SC4159

C3299 karşılığı 2SC3746

C32A karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C33 karşılığı BF184 BF240 BF254

C330 karşılığı BFQ59 BFR34 BFT97

C3300 karşılığı 2SD1840

C3301 karşılığı 2SC3357

C3302 karşılığı BFQ73

C3304 karşılığı 2SC2867 BUS36 BUV27

C3305 karşılığı 2SC3490 BUT11 BUV46

C3306 karşılığı 2SC3042 BUV48 BUW13

C3307 karşılığı 2SC3910 2SC3982 2SC3992

C3309 karşılığı 2SC2333 2SC2534 BUX84

C331 karşılığı BFQ59 BFR34 BFT97

C3310 karşılığı 2SC3497 2SC4073 2SC4371

C3311 karşılığı BC168 BC183 BC238

C3311A karşılığı BC167 BC182 BC237

C3312 karşılığı 2SC1775 BC414 BC550

C3313 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3314 karşılığı BF198 BF224 BF596

C3315 karşılığı BF225 BF314 BF502

C3316 karşılığı 2SC2333 2SC2534 BUX84

C3317 karşılığı 2SC2827 BUT11 BUV46

C3318 karşılığı 2SC2828 2SC3042 BUV47

C3319 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

C332 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C3320 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

C3321 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

C3322 karşılığı 2SC3153 2SC3232 BUW11A

C3323 karşılığı 2SC1662A BC846 BCV71

C3324 karşılığı 2SD814

C3325 karşılığı 2SC3441 BC817 BCX19

C3326 karşılığı 2SC3134

C3327 karşılığı 2SC2878

C3328 karşılığı 2SC4489 2SD218

C3329 karşılığı 2SC1775 2SC2240 2SC2390

C333 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C3330 C3331 karşılığı BC174 BC182 BC190

C3332 karşılığı 2SC4612

C3333 karşılığı 2SC3468 BF298 BF422

C3335 karşılığı BF415 BF417 BF458

C3336 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

C3337 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3605

C3338 karşılığı 2SC3268 BFQ19

C3339 karşılığı BC846R BCV71R

C334 karşılığı 2N4014

C3340 karşılığı 2SC1622 2SC3324

C3341 karşılığı BC817R BCW65R BCX19R

C3342 karşılığı BU207

C3342 C3343 karşılığı BU207 BU508A MJ8503

C3344 karşılığı 2SC3562 2SC4106 BUT56

C3345 karşılığı 2SD1212

C335 karşılığı 2N4014

C3352 karşılığı 2SC3352 2SC3794 BUX84F

C3352A karşılığı 2SC3794A 2SC3978 BUX85F

C3353 karşılığı 2SC3750 2SC3795 BUT11F

C3353A karşılığı 2SC3795A 2SC4518 BUT11AF

C3354 karşılığı 2SC2570 BF357 BF377

C3359 karşılığı 2SC4414 2SD667 BC639

C336 karşılığı 2N4014

C3360 karşılığı BFN24 BFN26

C3361 karşılığı BC846 BCV71 BSR17

C3362 karşılığı 2SC3233 2SC3631 BUV63

C3363 karşılığı BUV94

C3364 karşılığı 2SC3298 2SC4159

C3365 karşılığı 2SC3042 2SC4138 BUV47

C3366 karşılığı 2SC2516 2SD772 BD243D

C3367 karşılığı BD243C BD539D BD955

C3369 karşılığı 2SC3019 2SC3288

C337 karşılığı BC168 BC183 BC238

C3370 karşılığı 2SC2773 2SC3264 2SD846

C3371 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

C3373 karşılığı BF363 BFW92

C3374 karşılığı BF599 BF799 BFS20

C3375 karşılığı BC337 BC635 BC637

C3376 karşılığı 2SC3152 2SC3232 BUW11A

C3377 karşılığı BC337 BC635 BC637

C3378 karşılığı 2SC1775A 2SC2240 2SC2389

C337A C337L C337P karşılığı 2SC667 BC637 BC639

C338 karşılığı BC174 BC182 BC190

C3380 karşılığı 2SC3515 2SC3554 BFN18

C3382 karşılığı 2SC1775 2SC2240 2SC2390

C3383 karşılığı BC174 BC182 BC190

C3384 C3385 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

C3386 karşılığı 2SC3303 2SC4332

C3387 karşılığı 2SC3642 BU508 U903

C3388 karşılığı 2SD1099 BU207 BU508

C338L karşılığı 2SD667 BC637 BC639

C338P karşılığı BC635 BC637 BC639

C339 karşılığı 2SC3205 2SC3226 2SD787

C3390 karşılığı BF240 BF254 BF959

C3391 karşılığı BF377 BF689 BF763

C3392 karşılığı BSR14 BSS79 BSS81

C3393 karşılığı 2N3301 BSV59 BSX49

C3394 karşılığı BC167 BC182 BC237

C3395 karşılığı KSR1104

C3396 karşılığı KSR1103

C3397 karşılığı KSR1108 RN1409

C3398 karşılığı KSR1102

C3399 karşılığı 2SC3653 KSR1004

C34 karşılığı AC127 ASY28 ASY73

C340 karşılığı 2SC3654 KSR1003

C3401 karşılığı 2SC3655 KSR1008

C3402 karşılığı 2SC3656 KSR1002

C3403 karşılığı 2SC4219 2SC4597 2SC4754

C3405 karşılığı 2SC3489 BUV95 UX85

C3408 karşılığı 2SC2870 2SC2924 2SC3805

C3409 karşılığı 2SC3152 2SC3376 BUW11A

C341 karşılığı BC174 BC182 BC546

C3411 karşılığı BUS12 BUW26 BUW35

C3412 karşılığı 2SC3215 BU137A MJ8504

C3413 karşılığı BC167

C3413 C3414 karşılığı BC167 BC182 BC237

C3415 karşılığı BF299 BF393 BF420A

C3416 karşılığı 2SC3502 BF415 BF417

C3417 karşılığı 2SC3503

C3418 karşılığı BF850

C3419 karşılığı 2SD1684 BD135 D226

C342 karşılığı 2SC1775A 2SC1845 2SC2240

C3420 karşılığı 2SC2270 2SD1685 2SD826

C3421 karşılığı 2SC3621 2SD1381 2SD1684

C3422 karşılığı 2SD1683 2SD1685 BD785

C3423 karşılığı 2SC3787 2SC3956 BF415

C3424 karşılığı 2SC3789 BF415 BF417

C3425 karşılığı 2SC3051 BD410

C3426 karşılığı BCW65

C3427 karşılığı BD543A BD797 BD805

C3428 karşılığı BD707 BD743A BD807

C3429 karşılığı 2SC3161

C343 karşılığı 2N3722 2SC1072 BSV69

C3430 karşılığı 2SC2333 2SC2534 BUX84

C3431 karşılığı 2SC2827 BUT11 BUV46

C3432 karşılığı 2SC3039 2SC3170 BUT56

C3433 karşılığı 2SC3562 BUV56 BUV66

C3434 karşılığı 2SC2828 BUV47 BUW12

C3435 karşılığı 2SC4139 BUV48 BUW13

C3437 karşılığı 2SC3392 BSR17

C3438 karşılığı 2SC2881 2SD1006 2SD968

C3439 karşılığı 2SC2982 2SD1621

C343T karşılığı DTD143T

C343TK karşılığı DTD143TK

C344 karşılığı 2N3722 2SC1072 BSV77

C3440 karşılığı BCW65

C3441 karşılığı BCW65 BCX41

C3442 karşılığı BC167 BC182 BC237

C3443 karşılığı 2SC2982 2SC3439 2SD1621

C3444 karşılığı 2SC4409 2SD1622

C3445 karşılığı 2SC3356

C3446 karşılığı 2SC3047 BUT11 BUV46

C3447 karşılığı 2SC3087 BUT11 BUV46

C3448 karşılığı 2SC3088 BUW11 BUW131

C3449 karşılığı 2SC3089 BU426 BU926

C345 karşılığı 2N3722 2N3725 BSV95

C3450 karşılığı 2SC3090 BUV47 BUW12

C3451 karşılığı 2SC3552 BUV48 BUW13

C3452 karşılığı BU326 BU426 BUX47

C3453 karşılığı BUS12 BUW26 BUW35

C3454 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

C3455 karşılığı BUS14 BUS98

C3456 karşılığı 2SC3178 2SC4230 MJE8500

C3457 karşılığı 2SC3050 MJE8502

C3458 C3459 karşılığı 2SC3387 2SC3642

C346 karşılığı 2N3722 2SC1072 BSV69

C3460 3461 karşılığı 2SC3643 BU902

C3462 karşılığı 2SC3343 BU546 MJ8502

C3463 karşılığı 2SC3343 BU546 MJ8502

C3464 karşılığı 2SC3412 BU536 MJ8504

C3465 karşılığı BUX48B

C3466 karşılığı 2SC3061 2SC3215 MJ8504

C3467 C3468 karşılığı BF420A

C3469 karşılığı 2SC2267 2SC4166 2SD1385

C347 karşılığı 2N3722 2SC1072 BSV77

C3470 karşılığı BC237 BC547 BF240

C3471 karşılığı BC174 BC182 BC190

C3472 karşılığı 2SC3030 BUT50P

C3473 karşılığı 2SC2562 2SC3253 BD243A

C3475 karşılığı 2SC3540 2SD1411

C3477 karşılığı 2SC1119 2SC1336 BFQ71

C3478 C3478A karşılığı 2SC3467 BF298 BF422

C3479 karşılığı 2SD129 2SD1728 BU705D

C348 karşılığı 2N3722 2SC1072 BSV77

C3480 karşılığı 2SD1729 2SD1877 BU706D

C3481 karşılığı 2SC3681 2SD1730 BU508D

C3482 karşılığı 2SC3681 2SD1731 BU508D

C3483 karşılığı 2SD1493 BU508 BU705

C3484 karşılığı 2SC3484 2SD1495 BU706

C3485 karşılığı 2SC3685 2SD1496 BU508

C3486 karşılığı 2SC3685 2SD1496 U508

C3487 karşılığı BC167 BC182 BC237

C3488 karşılığı BC337 BC635 BC637

C3489 karşılığı 2SC3405 BUV95 BUX85

C349 karşılığı 2N3625 2N3722 BSV95

C3490 karşılığı 2SC3148 BUT11 BUV46

C3491 karşılığı 2SC3150 BUT11 BUV46

C3492 karşılığı 2SC2562 2SC3253 BD243

C3493 karşılığı BF599 BF799 BFS17

C3494 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3495 karşılığı 2SC3071

C3496 karşılığı 2SC4223 2SC461 BUV95

C3496A karşılığı 2SC4223 2SC461 BUV95

C3497 karşılığı 2SC3840 2SC4130 BUT18F

C35 karşılığı AC127 ASY73

C350 karşılığı BC169 BC184 BC239

C3501 karşılığı BFT65

C3502 karşılığı 2SC3416 BF415 BF417

C3503 karşılığı 2SC3417 BF417 BF471

C3504 karşılığı 2SC3596

C3505 karşılığı 2SC3153 2SC3232 BUW11A

C3506 karşılığı 2SC4426 2SC4583 BUW11AF

C3507 karşılığı 2SC4427 2SC4584 BUW11AF

C351 karşılığı BF198 BF224 BF505

C3510 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3337

C3511 karşılığı BFG65 BFP91 BFQ66

C3512 karşılığı 2SC3355

C3513 karşılığı 2SC3445

C3514 karşılığı 2SC3782 BF615 BF858

C3515 karşılığı 2SC3380 2SC3554 BFN18

C3518 karşılığı 2SC3074 2SC3303 2SC3592

C3519 karşılığı 2SC2987A 2SC3263 2SD1047

C3519A karşılığı 2SC3263 2SC3856 2SC3907

C352 karşılığı 2N2218 2N3299 BSY58

C3520 karşılığı 2SC3850 2SC4110 2SC4140

C3521 karşılığı 2SC3361 2SC3570 BSR17

C3522 karşılığı 2SC3039 2SC3170 BUT56

C3523 karşılığı BD241C BD712 BD937

C3524 karşılığı 2SC4329 BD243D MJE15030

C3525 karşılığı BUW11 BUX45 TIP58A

C3526 C3526H karşılığı 2SC4708

C3527 karşılığı 2SC4298 2SC4424

C3528 karşılığı 2SC4425

C3529 karşılığı 2SC2827 BUT11 BUV46

C352A karşılığı 2N2218 2N3299 BSY58

C353 karşılığı 2N3723 BSW39

C3531 karşılığı BUT11A BUV46A MJE8502

C3532 karşılığı BUT11A BUV46A MJE8502

C3533 karşılığı 2SC3285 BUW11A BUW131A

C3534 karşılığı 2SC3285 BUW11A BUW131A

C3535 karşılığı 2SC3387 BUW11A BUW131A

C3536 karşılığı BU902 BUV47A BUW12A

C353A karşılığı 2N3723 BSW39

C354 karşılığı 2N4427 BFQ43

C3540 karşılığı 2SC3258

C3544 karşılığı 2SC2498 2SC2570 BF357

C3545 karşılığı 2SC3014 BFR53

C3546 karşılığı 2SC2526 2SC2565 2SC2766

C3547 C3547A C3547B karşılığı BFQ29 BFR93 BFT75

C3548 karşılığı 2SC2143 BFQ59 BFQ70

C3549 karşılığı 2SC3148 BUT11A BUV46

C355 karşılığı 2N3632 BLY35 BLY60

C3550 karşılığı 2SC3152 BUW11A BUW131A

C3551 karşılığı 2SC3153 BUW11A BUW131A

C3552 karşılığı 2SC3644 BUV48B BUW13A

C3553 karşılığı BC337 BC635 BC637

C3554 karşılığı 2SC3380 2SC3515 BFN18

C3555 karşılığı 2SC3405 2SC3489 2SD1945

C3556 C3557 karşılığı BD243B BD537 BD539B

C3558 karşılığı BD243C BD539C BD953

C3559 karşılığı 2SC3752 2SC4304 BUT11AF

C356 karşılığı 2N2368 BSS11 BSW38

C3560 C3561 karşılığı 2SC3309 2SC3569 BUX84F

C3562 C3563 karşılığı 2SC3572 2SC3575 2SC4162

C3564 karşılığı 2SC3298 2SC3364 2SC4159

C3565 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC4075

C3566 karşılığı 2SC3568 2SC3696 2SC4153

C3567 karşılığı 2SC3695 BDT31DF

C3568 karşılığı 2SC3698 2SC4336 BD743E

C3569 karşılığı 2SC3560 2SC4421 BUX84F

C357 karşılığı BC213 BC258 BC308

C3570 karşılığı 2SC3310 2SC4054 BUT11F

C3571 karşılığı 2SC3890 2SC4056 2SC4130

C3572 karşılığı 2SC3310 2SC3562 SC4162

C3573 karşılığı 2SC3310 2SC4054 BUT11F

C3574 karşılığı 2SC3890 2SC4056 2SC4130

C3575 karşılığı 2SC3310 2SC3562 2SC4162

C3576 karşılığı 2SC3068 2SC3836

C3577 karşılığı 2SC4300 2SC4457 BUW11

C3579 karşılığı 2SC3050 BUT11A BUV46A

C358 karşılığı BC168 BC183 BC308

C3580 karşılığı 2SC2236 2SD863 BC337

C3581 karşılığı 2SC3939 2SD863 BC637

C3588 karşılığı 2SC3075 2SC3129 BUX84

C3589 C3590 karşılığı 2SC3173 2SC3175 BU406

C3591 karşılığı 2SC3175 BU406 BU408

C3592 karşılığı 2SC3074 2SC3518 2SD1803

C3593 karşılığı BUS14 BUS98

C3594 karşılığı BU508A BU908 MJ8505

C3596 C3597 C3598 karşılığı 2SC3599 2SC3953 2SC3954

C36 karşılığı AC127 ASY73

C360 karşılığı BC168 BC183 BC238

C3600 karşılığı 2SC3601 2SC3955

C3601 karşılığı 2SC3956

C3602 karşılığı 2SC2144 2SC2464 2SC2466

C3603 C3604 karşılığı 2SC3355

C3605 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3512

C3606 karşılığı 2SC3356

C3607 karşılığı 2SC3357

C3608 karşılığı 2SC2876

C361 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3610 karşılığı 2SC3781

C3611 karşılığı 2SC3598

C3615 karşılığı 2SC3836 2SD1915

C3616 karşılığı 2SC3070 2SC4204 2SD1582

C3618 karşılığı 2SC3650

C3619 karşılığı 2SC3789 BF758 MPS-U10

C362 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3620 karşılığı 2SC3789 BF758 MPS-U10

C3621 karşılığı 2SC3117 2SC3902 2SD669

C3622 C3622A C3623 C3623A karşılığı 2SC3069 2SC3836

C3624 C3624A karşılığı 2SC3689

C3625 karşılığı 2SC3562 BUT54 BUT56

C3626 karşılığı 2SC3574 2SC3890 2SC4130

C3627 karşılığı 2SC3572 2SC3575 2SC4162

C363 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3631 C3631Z karşılığı 2SC3233 BUV93

C3632 karşılığı 2SC3363

C3632-Z karşılığı 2SC3233 BUV93

C3633 karşılığı 2SC3639

C3634 karşılığı 2SC3640

C3635 karşılığı 2SC3641

C3636 karşılığı 2SC3643

C3637 karşılığı 2SC3644

C363E karşılığı 2SD1676

C363T karşılığı DTD163T

C363TK karşılığı DTD163TK

C364 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3642 karşılığı 2SC3686

C3643 karşılığı 2SC3466

C3645 karşılığı BFN16 BFN18

C3646 karşılığı 2SC3647 2SC4132 2SC4373

C3647 karşılığı 2SC4132

C3648 karşılığı 2SC3649 2SD1420

C3649 karşılığı 2SD1420

C3650 karşılığı 2SD1950

C3657 karşılığı 2SC315 2SC3232 BUW11A

C3658 karşılığı 2SC4291 BU208D BU508D

C3659 karşılığı 2SC3026 2SD784 BU209

C366 karşılığı BC337 BC637 BC639

C3661 karşılığı 2SD1938

C3663 karşılığı BFQ29 BFQ81 BFR93

C3665 karşılığı 2SC223 SC3665 2SD667

C3666 karşılığı BC337 BC635 BC637

C3667 karşılığı 2SD1051 MPS650

C3668 karşılığı 2SD1146 MPS650

C3669 karşılığı 2SC3328 2SC4145 MPS651

C366G C366GTM karşılığı BC337 BC637 BC639

C367 karşılığı BC337 BC635 BC637

C3672 karşılığı BF299 BF393 BF420A

C3673 karşılığı 2SC3225

C3674 karşılığı 2SC3603 BFQ66

C3677 karşılığı 2SD1273 2SD1972 2SD2177

C3678 karşılığı 2SC3152 2SC3285 BUW11A

C3679 karşılığı 2SC3153 2SC3387 BUW11A

C367G C367GTM karşılığı BC337 BC635 BC637

C368 karşılığı BC169 BC184 BC239

C3680 karşılığı 2SC3466 BUV47A BUW12A

C3681 karşılığı 2SC3482 2SC4292 BU508D

C3682 karşılığı BU508D

C3683 C3684 karşılığı BU2520D

C3685 karşılığı 2SC3485 BU508A BU706

C3686 karşılığı 2SC3686 BU508A BU908

C3687 C3688 karşılığı BU2520A

C3689 karşılığı 2SC3651 2SC4413

C369 karşılığı BC169 BC184 BC239

C3690 karşılığı 2SC3695

C3691 karşılığı 2SC3696 2SC4549

C3692 karşılığı 2SC3697 2SC4550

C3693 karşılığı 2SC3698 2SC4551

C3694 karşılığı 2SC3699 2SC4552

C37 karşılığı BFW16 BFX55

C370 karşılığı BC169 BC183 BC237

C3703 karşılığı 2SC2940 2SC3224

C3704 karşılığı 2SC3356 2SC3445 2SC3606

C3706 karşılığı 2SC1437 2SC2942

C3707 karşılığı 2SC3099 2SC3110 BFR92

C3708 karşılığı 2SC2235 2SD667 BC639

C3709 karşılığı 2SC4065

C370G C370T karşılığı BC169 BC183 BC237

C371 karşılığı BC167 BC183 BC237

C3711 karşılığı BC174 BC182 BC190

C3713 karşılığı 2SC3323 BC846 BCV71

C3714 karşılığı 2SC3498

C3715 karşılığı 2SC1555 2SC3293 BU508DF

C3716 karşılığı 2SC1545 2SD1655 BU508AF

C3717 karşılığı BF225 BF255 BF310

C3718 karşılığı 2SC3015 BF599 BF799

C371G C371T C372 karşılığı BC167 BC183 BC237

C3721 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

C3722K karşılığı 2SC3324

C3723 karşılığı 2SC2542 BUT11A MJE53T

C3724 karşılığı 2SC2625 BUV47 BUW12

C3725 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

C3726 karşılığı 2SD1779

C3729 karşılığı 2SC3485 BU2508A BU908

C372G C372GTM C373 karşılığı BC167 BC183 BC237

C3730 karşılığı 2SC3445 BFQ67

C3737 karşılığı 2SC4584

C3738 karşılığı 2SC4096

C3739 karşılığı BSR13 BSS79 BSS81

C373G C373GTM C374 karşılığı BC167 BC183 BC237

C3743 karşılığı 2SC3559 2SC3752 BUT11AF

C3744 karşılığı 2SC1305

C3746 karşılığı 2SC3253 2SC3258

C3747 karşılığı 2SC3254

C3748 karşılığı 2SC3255

C3749 karşılığı 2SC3559 2SC4304 2SD1571

C375 karşılığı BF198 BF224 BF505

C3750 karşılığı 2SC3353 BUT11F

C3751 karşılığı 2SC4231

C3752 karşılığı 2SC4234

C3753 karşılığı 2SC4293 2SD1651 BU508DF

C3754 karşılığı 2SC4142 2SC4294 BU508DF

C3755 karşılığı 2SC3894 2SC4142 BU508AF

C3756 karşılığı 2SC3894 2SC4143 BU508AF

C3757 karşılığı 2SC3578 2SC4423 2SC4298

C376 karşılığı BC174 BC182 BC190

C3760 karşılığı 2SC4424

C3761 karşılığı 2SC4423

C3763 karşılığı 2SC4426

C3764 karşılığı 2SC4427

C3765 karşılığı 2SC4428

C3766 karşılığı 2SC4429

C377 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3770 karşılığı 2SC3005 BF517 BFS17

C3771 karşılığı BFR35 BFR53 BFT25

C3772 karşılığı 2SC3774 BFR1061

C3773 karşılığı 2SC3014 BFT75

C3774 karşılığı 2SC3161

C3776 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3337

C3777 karşılığı 2SC2498 2SC2570 2SC3037

C3778 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3337

C3779 karşılığı 2SC3355

C378 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3783 karşılığı BUV82 BUW11A BUW131A

C3787 karşılığı 2SC3788 BF415 BF417

C3788 karşılığı 2SC3956

C3789 karşılığı 2SC3417 2SC3503

C379 karşılığı BF198 BF224 BF505

C3790 karşılığı 2SC3417 2SC3503

C3791 karşılığı 2SC3358 2SC3603

C3792 karşılığı 2SD1582

C3793 karşılığı 2SC3014 2SC3773 BFT75

C3794 karşılığı 2SC3352 BUX84F

C3794A karşılığı 2SC3751 2SC4231 BUX85F

C3795 karşılığı 2SC3353 2SC3750 BUT11F

C3795A karşılığı BUT11AF BUT18AF BUT21CF

C3796 karşılığı 2SC3089 BUW11 BUW131

C3796A karşılığı 2SC3636 BUW11A BUW131A

C3797 karşılığı 2SC3449 BUV47 BUW12

C3797A karşılığı 2SC3466 BUV47A BUW12A

C3798 C3798A karşılığı 2SC4300 2SC4427 BUW11AF

C3799 C3799A karşılığı 2SC4301 BUV47AFI BUW12AF

C38 karşılığı BFW16 BFX55

C380 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3800 karşılığı 2SC2632 2SC3245A 2SC3248

C3801 karşılığı 2SC2570 BF377 BF763

C3802K karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

C3805 karşılığı 2SC2870 2SC2924 2SC3408

C3806 karşılığı BFQ63

C380ATM C380TM C381 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3811 karşılığı 2N2360 BSV91 BSX92

C3813 karşılığı 2SC2305 2SC2656 TIP55A

C382 karşılığı BF198 BF225 BF310

C3820 karşılığı 2SC3069 2SC3071 2SC3836

C3821 C3822 karşılığı 2SC3570 2SC3573 2SC4054

C3823 karşılığı 2SD772 BDV10 MJE15028

C3825 karşılığı 2SC3233 2SC3631

C3826 karşılığı 2SC1274 2SC2767 2SD772A

C3827 karşılığı 2SC3005 BF517 BFS17

C3829 karşılığı 2SC3445 2SC3606 2SC3704

C382TM karşılığı BF198 BF225 BF310

C383 karşılığı BF199 BF224 BF311

C3830 karşılığı 2SC3087 BUT11 BUV46

C3831 karşılığı 2SC3450 BUV47 BUW12

C3832 karşılığı 2SC3039 BUT54 BUT56

C3833 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

C3834 karşılığı 2SC2335 BU406 TIP150

C3835 karşılığı 2SC2305 2SC2656 TIP55A

C3836 karşılığı 2SD1582

C3837K karşılığı 2SC3015 BF517 BF799

C3838K karşılığı 2SC3014 2SC3098 BF775

C3839K karşılığı 2SC3014 2SC3098 BFR53

C383ATM karşılığı BF199 BF224 BF311

C383TM karşılığı BF199 BF224 BF311

C384 karşılığı BF198 BF224 BF505

C3840(3) karşılığı 2SC3632 BUV63

C3841 karşılığı BFQ29 BFQ81 BFR93

C3842 C3843 karşılığı 2SC3831 BUV47 BUW12

C3844 karşılığı 2SC3451 BUV48 BUW13

C3845 karşılığı 2SC3642 2SC4426

C3846 karşılığı 2SC3466 2SC4428 BUV89

C3847 karşılığı 2SC4199 BU2520AF

C385 karşılığı BF198 BF224 BF505

C3850 karşılığı 2SC4110

C3851 karşılığı 2SC1411 2SC1411

C3852 karşılığı 2SD1273 2SD2092

C3852A karşılığı 2SD2092 2SD2156A

C3853 karşılığı 2SD718 BD245D BD545D

C3854 karşılığı 2SD751 BD245D

C3855 karşılığı 2SC3263 D245F

C3856 karşılığı 2SC326F BD249F

C3857 karşılığı 2SC2773 2SC3370 2SD846

C3858 karşılığı 2SC2774 2SC3264

C3859 karşılığı KSR1110

C385A karşılığı BF198 BF224 BF505

C386 karşılığı BF198 BF224

C386 karşılığı BF505

C3860 karşılığı KSR1010

C3861 karşılığı 2SC2499 2SC2570 2SC3512

C3865 karşılığı 2SC3497 2SC3570 2SC3573

C3866 karşılığı 2SC3559 2SC4303

C3868 karşılığı 2SC3309 2SC3560 2SC4421

C3869 karşılığı 2SC3497 2SC3570 2SC3573

C386A karşılığı BF198 BF224 BF505

C387 karşılığı BF377 BF689 BF763

C3870 karşılığı 2SC3571 2SC3574 2SC4130

C3871 karşılığı 2SC3572 2SC3575 2SC4162

C3872 karşılığı 2SC4296 2SC4423

C3873 karşılığı 2SC4297 2SC4423

C3874 karşılığı 2SC3714

C387A C387GTM karşılığı BF377 BF689 BF763

C388 karşılığı BF198 BF224 BF505

C3883 karşılığı 2SC3481 BU508AF BU508D

C3884 C3884A karşılığı 2SC1546 2SC3894 BU508AF

C3885 karşılığı 2SC1547 2SC3895 BU508AF

C3885A karşılığı 2SC3894 2SD1547 BU508AF

C3886 karşılığı 2SC3896 BU508AF

C3886A karşılığı 2SC3894 BU508AF

C3887 karşılığı 2SC3486 BU508A BU706

C3888 karşılığı 2SC3686 BU508A BU908

C3889 karşılığı 2SC3687 BU508A BU908

C388A C388ATM karşılığı BF198 BF224 BF505

C389 karşılığı BF199 BF224 BF310

C3890 karşılığı 2SC3571 2SC3573 2SC4130

C3891 karşılığı 2SC3681

C3892 C3892A karşılığı 2SC3682

C3893 C3893A karşılığı 2SC3683

C3894 karşılığı 2SC3884A BU508AF

C3895 karşılığı 2SC3885A BU508AF

C3896 karşılığı 2SC3886A BU508AF

C3897 karşılığı 2SC3688 2SC4589

C3898 karşılığı KSR1112 KSR1012

C39(A) karşılığı BF198 BF224 BF505

C390 karşılığı BF377 BF689 BF763

C3900 karşılığı KSR1109

C3901 karşılığı 2SC4216 KSR1109

C3902 karşılığı 2SC3117 2SD669

C3903 karşılığı 2SC3584

C3904 karşılığı 2SC3583

C3905 karşılığı BD545C BD745C

C3906K karşılığı 2SC3324 2SC4050

C3907 karşılığı 2SC3263 2SC3856

C3909 karşılığı 2SC3153 BUV89 BUW11A

C391 karşılığı BF377 BF689 BF763

C3910 karşılığı 2SC3993

C3916 karşılığı 2SC3920

C3917 karşılığı 2SC3921

C3918 karşılığı 2SC3922

C3919 karşılığı 2SC3923

C392 karşılığı BF377 BF689 BF763

C3920 karşılığı 2SC3920

C3921 karşılığı 2SC3921

C3922 karşılığı 2SC3922

C3923 karşılığı 2SC3923

C3924 karşılığı 2SC3559 2SC3749 BUT11AF

C3926 karşılığı BFQ81 BFR93 BJQ29

C3927 karşılığı 2SC3637 BUV47A UW12A

C3928 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

C3929 karşılığı 2SC4098

C392A karşılığı BF377 BF689 BF763

C393 karşılığı BF198 BF224 BF505

C394 karşılığı BF240 BF254 BF594

C3940A(R) karşılığı 2SD1014 2SD1146 2SD863

C3941 karşılığı 2SC3249 2SC3468 BF420A

C3942 karşılığı 2SC3565 2SC4075

C3943 karşılığı 2SC3782

C3945 karşılığı 2SC1505 2SC3565 2SC4075

C3947 karşılığı 2SC4300 2SC4428 BUW11F

C3948 karşılığı 2SC4199 BUV47 BUW12

C3949 karşılığı 2SC3638 BUV48 BUW13

C395 karşılığı 2N2368 BSS11 BSY17

C3951 karşılığı 2SC3596

C3952 karşılığı 2SC3597

C3953 karşılığı 2SC3598

C3954 karşılığı 2SC3599

C3955 karşılığı 2SC3600

C3956 karşılığı 2SC3601

C3958 C3959 karşılığı 2SD772 BUW64

C395A karşılığı BSS10 BSX26 BSX28

C396 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C3960 karşılığı 2SD772 BUW64

C3961 karşılığı 2SC3497 BUT11 BUV46

C3962 karşılığı 2SC3490 BUT11 BUV46

C3963 karşılığı 2SC3956 2SC4564 2SC4623

C3964 karşılığı 2SD1694

C3965 karşılığı 2SC3249 2SC3468 BF420A

C3966 karşılığı 2SC2360 2SC2464 2SC2466

C3967 karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

C3968 karşılığı 2SC2333 2SC2738 TIP75C

C3969 karşılığı 2SC3309 2SC3560 2SC4421

C397 karşılığı BF377 BF689 BF763

C3970 karşılığı 2SC3352 2SD1571 BUX84F

C3970A karşılığı 2SC3794 2SC3978 BUX85F

C3971 karşılığı 2SC3749 2SC4304 BUT11F

C3971A karşılığı 2SC3559 2SC4304 BUT11A

C3972 karşılığı 2SC3353 BUT11F BUT18F

C3972A karşılığı 2SC3795 BUT11AF BUT18AF

C3973 karşılığı BUT12F BUT54 BUT56

C3973A karşılığı BUT12AF BUT56A

C3974 karşılığı 2SC4429 BUV47 BUW12

C3975 karşılığı 2SC4199 2SC4459 BUW13F

C3976 karşılığı 2SC3307 2SC3910

C3977 C3977A karşılığı 2SC3751 2SC4231 BUX85F

C3978 C3978A karşılığı 2SC3752 2SC4231 BUX85F

C3979 C3979A karşılığı 2SC3752 BUT11AF

C398 karşılığı BF225 BF310 BF314

C3980 karşılığı 2SC4300 2SC4457 BUW11AF

C3980A karşılığı 2SC4427 BUW11AF

C3981 karşılığı 2SC4300 2SC4586 BUW11AF

C3981A karşılığı 2SC4427 2SC4584 BUW11AF

C3983 C3984 karşılığı BC174 BC182 BC190

C3988 karşılığı BUX98P

C3989 karşılığı 2SD1313

C399 karşılığı BF224 BF503 BF505

C3992 karşılığı 2SC3738 2SC4096 2SC4789

C3999 karşılığı BF299 BF393 BF420A

C400 karşılığı BC168 BC183 BC238

C4000 karşılığı BF393 BF420A MPSA42

C4001 karşılığı 2SC2621 BF417 BF459

C4002 karşılığı 2SD1350 MPSA44

C4003 karşılığı 2SC3129 2SC3588

C4004 karşılığı 2SC3751 2SC4231 BUX85F

C4007 karşılığı BD243C BD539C BD953

C4008 karşılığı 2SC3691 2SD1586 BD243C

C4009 karşılığı BC517 MPSA25

C400D karşılığı BC168 BC183 BC238

C401 C4010 karşılığı BC167 BC182 BC237

C4011 C4012 karşılığı BF240 BF254 BF594

C4013 karşılığı BF255 BF310 BF314

C4014 karşılığı BF377 BF689 BF763

C4015 karşılığı 2SC3259 2SC3468 BF420A

C4016 karşılığı BC3377 BC635 BC637

C4017 karşılığı BC517 BC617 BC875

C4018K karşılığı BC846 BCW71 BCW81

C4019 karşılığı 2SC2924 2SC3408 BF758

C402 karşılığı BC167 BC182 BC237

C4020 karşılığı 2SC3150 BUT11A BUV46A

C4021 karşılığı 2SC4022 BUV71

C4022 karşılığı 2SC4023 BUV71

C4023 karşılığı BUV7 BUV71

C4024 karşılığı 2SC4554

C4026 karşılığı 2SC3570 2SC3573 2SC4054

C4027 karşılığı 2SD1033 2SD1080 2SD1250

C4028 karşılığı 2SC4023 BUV71

C402A C402B karşılığı BC167 BC182 BC237

C402S karşılığı 2SC1775 2SC2240 BC546

C403 karşılığı BC174 BC182 BC190

C4032 karşılığı BC517 BC617 BC875

C4033 karşılığı 2SC2362 2SC2375 2SC3245A

C4034 karşılığı 2SC1890 2SC2675 BC546

C4035 C4036 karşılığı BF298 BF422 BFR89

C4037 karşılığı BC337 BC635 BC637

C4038 karşılığı BC167 BC182 BC237

C4039 karşılığı BF240 BF254 BF594

C403A C403B C403C karşılığı BC174 BC182 BC190

C404 karşılığı BC167 BC182 BC237

C4040 karşılığı 2SD1225 BC337 BC635

C4041 karşılığı BF377 BF689 BF763

C4042 C4042S karşılığı BF357 BF377 BF630

C4043 C4043S karşılığı 2SC2498 2SC2570 2SC3776

C4044 karşılığı 2SC2498 2SC2570 BF630

C4045 karşılığı 2SC2498 2SC2570 2SC3776

C4047 karşılığı KSR1106

C4048 C4049 karşılığı KSR1006

C405 karşılığı ASY28 ASY73

C4050 karşılığı 2SC1622A 2SC3324

C4051 karşılığı BUT11 BUT93 BUV46A

C4052 karşılığı 2SC4054 2SC4304 BUT11F

C4053 karşılığı BUT11 BUT18 BUV46

C4054 karşılığı 2SC3750 2SC3795 BUT11F

C4055 karşılığı BUT54 BUT56 MJE13006

C4056 karşılığı BUT12AF

C4057 karşılığı 2SC3831 BUV47 BUW12

C4058 C4059 karşılığı 2SC3451 BUV48

C406 karşılığı ASY28 ASY73

C4060 karşılığı 2SC3988 BUX98AP

C4061K karşılığı BFN26

C4062 karşılığı 2SD1415 2SD1590 2SD1791

C4063 karşılığı 2SC4063

C4064 C4065 karşılığı 2SC3709 2SD1062 2SD1669

C407 karşılığı BUW70 BUX17 UY18

C4073 karşılığı 2SC3570 2SC3573 BUT11F

C4074 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

C4075 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC3565

C4076 karşılığı 2SC3323 BC846 BCV71

C4077 C4078 karşılığı BC169 BC184 BC239

C4079 karşılığı BC849 BCF32 BCF81

C408 karşılığı BUW70 BUX17 BUY18

C4081 karşılığı 2SC4128

C4085 karşılığı 2SC4086

C4086 karşılığı 2SC4087

C4087 karşılığı 2SC4086

C4088 karşılığı 2SC4089

C409 karşılığı BUX17 BUX42 BUY18

C4090 C4091 karşılığı 2SC4092

C4092 karşılığı 2SC4093

C4096 karşılığı 2SC3995

C4097 karşılığı 2SD1949

C4098 karşılığı 2SC4128

C41 karşılığı 2N3442 2SC2260 BD245D

C410 karşılığı BUX17 BUX42 BUY18

C4101 karşılığı 2SC3324 2SD814

C4105 karşılığı 2SC3038 BUT11 TIP75C

C4106 karşılığı 2SC3170 BUT54 BUT56

C4107 karşılığı 2SC3562 BUT76 BUV56

C4108 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

C4109 karşılığı 2SC3850 BUX98P

C410A karşılığı BUX17 BUX42 BUY18

C411 karşılığı BUX17A BUX42 BUY18

C4110 karşılığı BUX98P

C4111 karşılığı 2SC3995

C4115 C4115S karşılığı 2SC3225 2SD1055 2SD1227

C4117 karşılığı 2SC4101

C4118 karşılığı 2SC4097

C412 karşılığı BUX17A BUX42 BUY18

C4120 karşılığı KSR111

C4121 karşılığı KSR1011

C4122 karşılığı 2SC4294

C4123 C4124 karşılığı BU508DF

C4125 karşılığı 2SC3684

C4126 karşılığı 2SC4092

C4127 karşılığı 2SC4094

C4128 karşılığı 2SC4081

C4128 karşılığı 2SC4141

C4129 karşılığı 2SC3570 2SC3573 BUT11F

C413 karşılığı BD137 BD228 BD377

C4130 karşılığı 2SC3571 2SC3574 2SC3890

C4131 karşılığı 2SD1840 BD545C BD745C

C4132 karşılığı 2SC3649 2SD1420

C4133 karşılığı 2SC4195

C4134 karşılığı 2SD1074 2SD1283

C4135 karşılığı 2SD1815

C4136 karşılığı BUV11 BUW58 BUX11

C4138 karşılığı 2SC3042 BUV48 BUW13

C4139 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

C413P karşılığı BC184 BC550

C414 karşılığı BD139 BD230 BD379

C4140-0 karşılığı 2SC3850 2SC411 BUX98AP

C4141 karşılığı 2SC3639 BC846 BCV71

C4142 C4143 karşılığı 2SD1545 2SD1655 BU508AF

C4144 karşılığı 2SD1548 BU508AF BU908F

C4145 karşılığı 2SC3328 2SC3669 2SD1015

C4147 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

C4148 karşılığı 2SC3747

C4149 karşılığı 2SC3748

C415 karşılığı 2SC3117 2SD669

C4150 karşılığı 2SC3709 2SC4065

C4151 karşılığı 2SC3694 2SC455

C4153 karşılığı 2SD1792

C4154 karşılığı 2SC4076 2SC4116

C4155(HRHS) karşılığı 2SC4081 2SC4128 BC846

C4157 karşılığı 2SC3831 BUV47 BUW12

C4158 karşılığı 2SC1505 2SC3565 2SC4075

C4159 karşılığı 2SC3298

C416 karşılığı BD139 BD230 BD379

C4160 karşılığı 2SC3573 2SC4054 BUT11F

C4161 karşılığı 2SC3571 2SC3574 2SC4056

C4162 karşılığı 2SC3562 2SC3572 2SC3575

C4164 karşılığı BUV66 MJE13008

C4165 karşılığı 2SC2621 BF417 BF617

C4166 karşılığı 2SC3469

C4169 karşılığı 2SD1153 2SD1809 2SD1929

C417 karşılığı BC212 BC257 BC557

C4171 karşılığı 2SC4221 2SC4599 BUT11

C4172 karşılığı 2SC4222 2SC4600 BUT11

C4174 karşılığı BF820 BF822 BFN22

C4175 karşılığı 2SC4176

C4177 karşılığı 2SC4141

C4178 karşılığı 2SC3932 2SC3935

C4179 karşılığı 2SC3931 2SC3936

C418 karşılığı BC213 BC258 BC558

C4180 karşılığı 2SC4101 2SC4117

C4182 karşılığı 2SC3005 BF517 BFS17

C4183 karşılığı 2SC3161 BFS17

C4184 C4185 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFR53

C4186 karşılığı 2SC3014 BFR53 BFT25

C4187 karşılığı BF775 BFQ29 BFR35

C4189 karşılığı 2SC3380 2SC3515 BFN18

C419 karşılığı BC213 BC259 BC559

C4191 karşılığı 2SC2738 BUX84 TIP75C

C4192 karşılığı BUT11 BUT93 TIP75C

C4193 karşılığı 2SC3497 BUT11 BUV46

C4194 karşılığı 2SC317 2SC4055 BUT56

C4195 karşılığı 2SC4133

C4196 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFT75

C4197 karşılığı 2SC2845 BF770A BFT75

C4199 C4199A karşılığı 2SC3897 2SC4542 BU2520AF

C42 karşılığı 2N3442 2SC2260 BD245D

C4204 karşılığı 2SC3070 2SC3225 2SC3673

C4205 karşılığı 2SC2827 BUT11 MJE53T

C4206 karşılığı 2SC3536 BU426A BU903

C4208 karşılığı 2SC2236 2SD1146 BC635

C4208A karşılığı 2SC3328 2SD1207 BC637

C4209 C4210 karşılığı 2SD1782 BCW65

C4211 karşılığı 2SC4141 BC848 BCV71

C4212 karşılığı 2SC3418 BF850

C4215(Y) karşılığı BF599 BF799 BFS20

C4216 karşılığı KSR1009

C4217 karşılığı 2SC2621 BF417 BF758

C4218 karşılığı 2SC3468 BF299 BF420A

C4219 karşılığı 2SC4597

C4220 karşılığı 2SC4598

C4221 karşılığı 2SC4171 2SC4599

C4222 karşılığı 2SC4172 SC4600

C4223 karşılığı 2SC4601

C4224 karşılığı 2SC4602

C4229 karşılığı 2SC3161 BF517 BFS17

C423 karşılığı BFR36 BFW16 BFX55

C4230 karşılığı 2SC3178 BU505 MJE8500

C4231 karşılığı 2SC4234 BU505F MJE8500

C4232 karşılığı 2SC3483 2SD1543 BU705

C4233 karşılığı 2SC3050 BU505 MJE8502

C4234 karşılığı 2SC3050 BU505F MJE8502

C4235 karşılığı 2SC3387 2SC3642 BU706

C4236 karşılığı 2SC3466 2SC3643 BUV89

C4237 karşılığı 2SC3644 2SC4023 BUV48B

C4238 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

C424 karşılığı BFR36 BFW16 BFX55

C4241 karşılığı 2SC4093

C4242 karşılığı 2SC3170 2SC4055 BUT56

C4243 karşılığı 2SC2924 2SC3408 2SC3805

C4244 karşılığı 2SC3136 BF517 BFS17

C4245 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFT75

C4246 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

C4247 C4248 karşılığı BFQ29 BFQ81 BFR93

C4249 karşılığı 2SC3161 BF517 BFS17

C425 karşılığı BFR36 BFW16 BFX55

C4250 C4251 C4252 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

C4253 karşılığı 2SC3161 BF517 BFS17

C4254 karşılığı 2SC4141 2SC4177 BC846

C4255 karşılığı 2SC3099 BF517 BFR53

C4256 karşılığı 2SC4257 2SC4451 2SC3675

C426 karşılığı BFR36 BFW16 BFX55

C4262 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFT75

C4263 karşılığı 2SC3161 BF517 BFS17

C4264 karşılığı 2SC3014 2SC3773 BFT75

C4265 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

C4266 karşılığı BC167 BC182 BC237

C4269 karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

C427 karşılığı BC167 BC182 BC237

C4270 karşılığı 2SC3014 2SC3161 BFT75

C4272 karşılığı 2SD1005 2SD1368 BCX56

C4273 karşılığı 2SC2827 BUT11 BUV46

C4274 karşılığı 2SC3562 BUT12 BUT76

C4275 karşılığı 2SC2828 BUV47 BUW12

C4276 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

C4277 karşılığı 2SC2962 2SC3083 BUW11A

C4278(D,E) karşılığı 2SC2837 2SC2987 BD245D

C428 karşılığı BC168 BC183 BC238

C4283 karşılığı 2SC4583

C4284 karşılığı 2SC3594 MJ8505

C4285 karşılığı BUX88 MJ8505

C4288 C4288A karşılığı 2SC3995

C4289 C4289A karşılığı 2SC3996

C429 karşılığı BF198 BF224 BF314

C4290 C4290A karşılığı 2SC3997

C4291 karşılığı 2SC3481 2SC3681

C4292 karşılığı 2SC3482 2SC3681 BU508D

C4293 karşılığı 2SC3892A 2SC4122 BU508DF

C4294 karşılığı 2SC3892A 2SC4122 BU508DF

C4295 C4295M karşılığı 2SC3469 BF487 MPSA45

C4296 C4297 karşılığı 2SC4423 BUV47 BUW13

C4298 karşılığı 2SC4424 BUV47 BUW13

C4299 karşılığı 2SC3152 2SC4426 BUW11A

C429A karşılığı BD137 BD139 BD228

C42A karşılığı 2SC2262 2SD555 BD245F

C43 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

C430 karşılığı BF198 BF224 BF314

C4300 karşılığı 2SC3232 2SC4428 BUW11A

C4301 karşılığı 2SC3466 2SC4429 BUV89

C4302 karşılığı 2SC3232 2SC4428 BUW11A

C4303 karşılığı 2SC4941 2SD1547 BU508AF

C4303A karşılığı 2SC3895 2SD1747 BU508AF

C4304 karşılığı 2SC3559 2SC4234 BUT11AF

C4305 karşılığı BD543C BD711 BD801

C4306 karşılığı 2SC4668 2SD1804 2SC4693

C4309 karşılığı 2SC3738 2SC3982A 2SC3992

C430A karşılığı BD138 BD140 BD229

C431 karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1872

C4310 karşılığı BUT11 BUT18 BUT56

C4311 karşılığı BUT11F BUT18F BUV46FI

C4312 karşılığı 2SC3535 BUW11A BUW131A

C4313 karşılığı 2SC3637 BUV47A BUW12A

C4314 karşılığı BUV48A BUW133A BUW13A

C4317 karşılığı 2SC5089

C432 karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1872

C4320 karşılığı 2SC5092

C4321 karşılığı 2SC5090

C4322 karşılığı 2SC5094 BFR505

C4323 karşılığı 2SC3586

C4325 karşılığı 2SC3585

C4326 karşılığı 2SC3016

C4326 karşılığı BF517 BFS17

C4326LK karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

C4327 karşılığı 2SC3747 2SC4550

C433 karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1873

C4331 C4331Z karşılığı 2SC4343

C4332 karşılığı 2SC3303 2SC4344

C4333 karşılığı 2SD1804

C4334 karşılığı 2SC3566 2SC3696

C4335 karşılığı 2SC3568 2SC3697 2SD1792

C4336 karşılığı 2SC3568 2SC3698 2SD1794

C4337 C4337Z karşılığı 2SC2871 2SD1598 2SD1800

C4338 C4338Z karşılığı 2SD1817 2SD1980

C434 karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1873

C4340 karşılığı BD875 BD877 BD879

C4341 karşılığı BD679 BD681 BD683

C4346 karşılığı 2SC3497 BUT11 BUV46

C434A karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1873

C435 karşılığı 2SC1299 2SC1302 2SC1401

C4354 karşılığı 2SC2738 2SC3169 BUX84

C4356 karşılığı 2SC3328 2SD1014 2SD1207

C4357 karşılığı 2SC3647 2SC4132 2SD1623

C4359 karşılığı BUW11A

C436 karşılığı 2SC1299 2SC1302 2SC1401

C4360 karşılığı KSR1105

C4361 karşılığı KSR1005

C4362 karşılığı KSR1101

C4363 karşılığı KSR1001

C4364 karşılığı 2SC3014 BF775 BFR35

C4365 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFT75

C4368 karşılığı 2SC3298 2SC3567 2SC3695

C4369 karşılığı 2SC3297 2SC3690

C437 karşılığı 2SD1177 BD379 BD529

C4370 karşılığı 2SC3298 2SC3364 2SC4159

C4371 karşılığı 2SC3570 2SC3573 2SC4073

C4372 karşılığı 2SC2880 BF620 BF622

C4373 karşılığı 2SC2881 2SD1007 2SD1418

C4374 karşılığı 2SC2882 2SC3438 2SD875

C4375 karşılığı 2SC2982 2SC3439 2SD1766

C4376 karşılığı 2SC2884 2SC3444 BCX54

C4377 karşılığı 2SD1119 2SD1620 2SD1766

C4378 karşılığı BF417 BF617 BF758

C4379 karşılığı 2SC4424 BUV48 BUW13

C438 karşılığı 2SD1177 BD377 BD527

C4381 karşılığı 2SC3298 2SC3567 BDT31DF

C4382 karşılığı 2SC3298B 2SD1587

C4383 karşılığı 2SC2769 2SC3855 BD245F

C4385 karşılığı 2SC3181 2SD718 BD245C

C4386 karşılığı 2SC2837 2SD1046 BD245D

C4387 karşılığı 2SC2581 2SC3263 2SC3855

C4388 karşılığı 2SC3263 2SC3856

C4389 karşılığı 2SD1581 2SD1779

C439 karşılığı 2N3299 2N3724 BFX55

C4391 karşılığı 2SC3669 BC639 MPS651

C4392 karşılığı 2SC3011

C4393 karşılığı 2SC3161 2SC3774

C4394 karşılığı 2SC3445

C44 karşılığı BD245 BDV91 BDX91

C440 karşılığı 2N3299 2N3724 BFX55

C4401 karşılığı 2SC3098 BF775

C4402 karşılığı 2SC3014 2SC3773

C4403 karşılığı 2SC3772

C4404 karşılığı 2SC3161 2SC3774

C4405 karşılığı 2SC3775

C4406 karşılığı 2SC3014 2SC3773 BFR53

C4407 karşılığı 2SC3014 2SC3773

C4408 karşılığı 2SC3328

C4409 karşılığı 2SC4541

C441 karşılığı 2N3299 2N3724 BFX55

C4411 karşılığı 2SC4201

C4412 karşılığı 2SC4062 BF820

C4418 karşılığı 2SC3573 2SC4054 2SC4073

C4419 karşılığı 2SC3536 BUW11A BUW132A

C442 karşılığı 2N3299 2N3724 BFX55

C4420 karşılığı 2SC3152 2SC3376 BUW11A

C4421 karşılığı 2SC3570 2SC4052 BUT11F

C4422 karşılığı 2SC3607

C4423 karşılığı 2SC4297 BUV48 BUW13

C4424 karşılığı 2SC4298 BUV48 BUW13

C4425 karşılığı 2SC3850 2SC4110 2SC4461

C4426 C4427 karşılığı 2SC3387 2SC3460 2SC4584

C4428 karşılığı 2SC3466 2SC4584 BUV89

C4429 karşılığı 2SC4199 2SC4585

C4429 karşılığı BUV89

C443 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C4430 karşılığı 2SC3552 2SC4585 BUV48B

C4431 karşılığı 2SC3298 2SC3564 2SC4370

C4432 karşılığı BF599 BF799 BFS20

C4433 karşılığı BF314 BF502 BF505

C4434 karşılığı 2SC4139 2SC4140 BUV48

C4435 karşılığı 2SC3485 2SC3685 BU508A

C4436 karşılığı 2SC3486 2SC3685 BU508A

C4437 karşılığı 2SC3894 2SD1655 BU508AR

C4438 karşılığı 2SC3894 2SC4143 BU508AF

C4439 karşılığı 2SC4564 2SC4623 S3936

C444 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C4440 karşılığı BU307F

C4442 karşılığı 2SC4054 2SC4073 2SC4160

C4443 karşılığı 2SC4168

C4444 karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

C4445 karşılığı 2SC4299 2SC4300 BUW11AF

C4446 karşılığı 2SC4116

C4448 karşılığı S3540

C4449 karşılığı 2SC3468 BF299 BF420

C445 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C4450 karşılığı 2SC4256

C4451 karşılığı 2SC4257

C4452 karşılığı 2SC4175

C4454 C4455 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

C4457 karşılığı 2SC4300 2SC4586 BUW11F

C4458 karşılığı 2SC4301 BUV47FI UW12F

C4459 karşılığı BUP23CF BUV48FI BUW13F

C446 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C4460 karşılığı BUP23CF BUV48FI BUW13F

C4461 karşılığı BUX98PI

C4466 karşılığı 2SC2681 2SC3181 BD245C

C4467 karşılığı 2SC2837 2SC2987 BD245D

C4468 karşılığı 2SC3263 2SC3855 BD245F

C447 karşılığı 2N3632 BLY35

C4471 karşılığı 2SC3750 BUT11F BUT21CF

C4471A karşılığı 2SC3895 2SC4518 BUT11AF

C4473 karşılığı 2SC3781

C4474 karşılığı 2SC3565

C4477 karşılığı 2SC3590 2SD1404 BU406F

C4478 karşılığı 2SC3175 2SC3591 U406F

C4479 karşılığı 2SC4563

C4480 karşılığı 2SC3225 2SC4389 2SD1246

C4482 karşılığı 2SD1145

C4483 karşılığı 2SC3225 2SD1207 SD1246

C4484 karşılığı 2SD1207 2SD1347 2SD879

C4485 karşılığı 2SD1207 2SD1582 2SD1835

C4486 karşılığı 2SD1207 2SD1835 2SD1347

C449 karşılığı 2N3632 BLY35

C4490 karşılığı BF393 BF420A MPSA42

C4492 C4493 karşılığı 2SC4257 2SC4572

C4494 karşılığı 2SC3852 2SD2092 2SD2127

C4495 karşılığı 2SC3852 2SD1944 2SD2076

C4496 karşılığı 2SD2024

C4497 karşılığı 2SC4061 BFN26

C4499L C4499S karşılığı 2SC3075 2SC3129 2SC3588

C45 karşılığı BFW16 BFX55

C450 karşılığı 2N3632 BLY35

C4500L C4500S karşılığı 2SC2871 2SD1598 2SD1800

C4501L C4501S karşılığı 2SC3132 2SD1222 2SD1799

C4502 karşılığı BF370 BF921 BF959

C4505 karşılığı 2SC4548

C4506 karşılığı 2SC4418 BF417 BF459

C4507 karşılığı 2SC4026 2SC4073 BUT11F

C4508 karşılığı 2SC3871 2SC4162 BUT12

C4509 karşılığı 2SC4296 2SC4423 BUW13F

C4510 karşılığı 2SC4298 BUV48F BUW13F

C4511 karşılığı 2SC4335 BDT41BF

C4512 karşılığı 2SC4329 BD243C BD543D

C4517 karşılığı 2SC3559 2SC4304 BUT11AF

C4517A karşılığı 2SC3752 2SC3979 BUT11AF

C4518 karşılığı 2SC3795 BUT11AF BUT18AF

C4518A karşılığı BUT11AF BUT18AF

C4522 karşılığı 2SC3074 2SD1803

C4523 karşılığı 2SD1804

C4531 karşılığı 2SC3684 BU2520AF

C4532 karşılığı S3934

C4533 karşılığı 2SC4052 2SC4160 2SC4421

C4536 karşılığı BFQ64

C4538 karşılığı 2SC4300 2SC4427 BUW11F

C4539 karşılığı 2SC4409 2SD1623

C454 karşılığı - BF240 BF254 BF594

C4540 karşılığı 2SC4409

C4542 karşılığı BU2520AF

C4546 karşılığı 2SC4056 BU306F BUT22BF

C4548 karşılığı 2SD1473

C4549 karşılığı 2SC3696 2SC4549

C455 karşılığı - BF240 BF254 BF594

C4550 karşılığı 2SC3697 2SC4550

C4551 karşılığı 2SC3698 2SC4551

C4552 karşılığı 2SC3699 2SC4552

C4557 karşılığı 2SC4587 BUV48AFI BUW13AF

C4558 karşılığı 2SC4553

C4559 karşılığı 2SC4056 2SC4130 BU306F

C456 karşılığı BFS23 BLY34

C4560 karşılığı 2SC3688 BU2525A

C4561 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

C4562 karşılığı 2SC4081 2SC4128 2SC4141

C4563 karşılığı 2SC4479

C4564 karşılığı 2SC4623

C4568 karşılığı 2SC3011 BFR93

C4569 karşılığı 2SC3161 2SC3774 FR193

C4572 karşılığı 2SC4257 2SC4451

C4573 karşılığı 2SD2024 BDW23A BDW53A

C4574 karşılığı 2SD161 2SD1891

C4576 karşılığı 2SC3676

C4577 karşılığı 2SC3265

C4579 karşılığı 2SC4913

C458 karşılığı BC168 BC183 BC238

C4580 C4581 C4582 karşılığı BUP23BF BUV48FI BUW13F

C4584 karşılığı 2SC3885 2SC3895 BU508AF

C4585 karşılığı 2SC3897 2SD1548 BUH715

C4586 karşılığı BU426AF BUV47AF BUW12AF

C4587 karşılığı 2SC4430 BUV48AF BUW13AF

C4589 karşılığı 2SC3897 2SC4142 2SC4199A

C459 karşılığı BC168 BC183 BC238

C4591 karşılığı 2SC3583 2SC3904

C4592 karşılığı 2SC4094 2SC4127

C4593 karşılığı 2SC4901

C4594 karşılığı 2N4014

C4595 karşılığı 2SC4552

C4596 karşılığı 2SC3540 2SC4549

C4597 karşılığı 2SC4219 BUT11 BUV46

C4598 karşılığı 2SC4220 BUT54 BUT56

C4599 karşılığı 2SC4171 2SC4221 BUT11

C46 karşılığı 2N2218 BFX55 BSW51

C460 karşılığı BF240 BF254 BF594

C4600 karşılığı 2SC4172 2SC4222 BUT11

C4601 karşılığı 2SC3178 2SC3456 2SC4223

C4602 karşılığı 2SC3050 2SC3457 2SC4224

C4603 karşılığı 2SC4299 2SC4300 BUW11F

C4606 karşılığı 2SC3358 2SC3939 2SD667

C4608 karşılığı 2SC4532 S3934

C461 karşılığı BF241 BF255 BF314

C4612 karşılığı 2SC3332 2SC4614

C4613 karşılığı 2SC3116 2SC3902

C4614 karşılığı 2SD1812

C4615 karşılığı 2SC3362 2SC3632 2SD1053

C4616 karşılığı 2SC3233 2SC3631

C4617 karşılığı 2SD2216

C4618 karşılığı 2SC4915 2SC5021

C4619 karşılığı 2SC4809 2SC5021

C462 karşılığı BF198 BF224 BF310

C4620 karşılığı 2SC3469 BF487 MPSA45

C4621 karşılığı BUP22BF BUV47FI BUW12F

C4622 karşılığı 2SC4106 BUT54 BUT56

C4626 karşılığı 2SC4656

C4627 karşılığı 2SC4655 2SC4915 2SC5021

C4628 karşılığı 2SC2498 2SC2570 BF377

C4629 karşılığı 2SC2590 2SC3355 2SC3512

C463 karşılığı BF225 BF310 BF314

C4632 karşılığı 2SC4450

C4633 karşılığı 2SC4451

C4634 karşılığı 2SC4632

C4635 karşılığı 2SC4633

C4638 karşılığı 2SC3353 2SC3795 BUT11F

C4639 karşılığı 2SC3323 BC846 BCV71

C464 karşılığı BF198 BF224 BF310

C4640 C4641 karşılığı BC174 BC182 BC546

C4642K karşılığı 2SC3323 BC850 BCW71

C4643 karşılığı 2SC3301

C4644 karşılığı 2SD1350 MPSA44

C4647 karşılığı 2SC3468 BF393 BF420A

C4648 karşılığı 2N4014

C465 karşılığı BF377 BF689 BF763

C4650 karşılığı 2SC3467 BF420A BF422A

C4655 karşılığı 2SC4627 2SC4915 2SC5021

C4657 karşılığı 2SC3518 2SC3592 2SD1803

C4658 karşılığı 2SC3303 2SC4332

C4659 karşılığı 2SC4346

C466 karşılığı BF377 BF689 BF763

C4662 karşılığı 2SC3869 2SC4026 2SC4371

C4663 karşılığı 2SC2767 BUT11 MJE51T

C4664 karşılığı BU409 BUT11 TIP150

C4667 karşılığı 2SC4175

C4668 karşılığı 2SD1804

C467 karşılığı BC168 BC183 BC238

C4670 karşılığı 2SC4780

C4672 karşılığı 2SC4409 2SC4521 2SD1623

C4679 karşılığı 2SC3417 2SC3503 2SC3789

C468 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C4681 karşılığı 2SC3074 2SD1802 SD1805

C4684(TE16L) karşılığı 2SD1719 2SD1755

C4686 karşılığı 2SC4578 2SC4630

C4686A karşılığı 2SC4578

C4687 karşılığı BUV47 BUW12 TIP48A

C4688 karşılığı 2SC4385 2SC5099 2SD2064

C4689 karşılığı 2SC4386 2SC5100 2SD2052

C469 karşılığı BF240 BF254 BF494

C4690 karşılığı 2SC4387 2SC4886 2SC5101

C4692 karşılığı BU2525AF 2SC4308

C4694 karşılığı 2SD1820A 2SD1949 2SD1979

C4695 karşılığı BC817 BCW65 BCX19

C4696 karşılığı BC877 BC879 BSR51

C4699K karşılığı 2SC1621 2SC4894

C47 karşılığı 2N2218 BFX55 BSW51

C470 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C4700 karşılığı 2SC4175 2SC4755

C4702 karşılığı 2SC4061 2SC4497 BFN26

C470-3 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C4704 karşılığı 2SC3601

C470-4 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C4705 karşılığı 2SC3651

C470-5 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C4706 karşılığı BUV48 BUW13 BUW133

C470-6 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C4707 karşılığı 2SC3939 2SC4414 2SD1211

C4708 karşılığı 2SC3598 2SC3599 2SC4476

C471 karşılığı BC168 BC183 BC238

C4710 C4710LS karşılığı 2SC4637

C4714 karşılığı 2SC1929

C4715 karşılığı 2SC2362K 2SC2631 2SC3800

C4716 karşılığı BF314 BF503 BF505

C472 karşılığı BC168 BC183 BC238

C4723 karşılığı 2SC4081 2SC4128

C473 karşılığı BC174 BC182 BC190

C4732 karşılığı 2SC3502 2SC3600 2SC3955

C4733 karşılığı 2SC3417 2SC3503 2SC3789

C4736 karşılığı 2SC3474 2SD1754

C4737 karşılığı 2SD1759 BD677 BD679

C4738(GR) karşılığı 2SD2216

C474 karşılığı BC174 BC182 BC190

C4740 karşılığı 2SC3027 BU2508A BU508A

C4741 karşılığı 2SC3688 BU2520A

C4742 karşılığı 2SC3482 2SC3682 BU508D

C4743 karşılığı 2SC3486 BU2508A BU908

C4744 karşılığı 2SC4294 2SD1556 BU2508DF

C4745 karşılığı 2SC4143 2SD1546 BU508AF

C4746 C4746A karşılığı 2SC3886A 2SC3896 BU508AF

C4747 karşılığı 2SC4199A 2SC458 2SC4589

C475 karşılığı BC169 BC184 BC239

C4754 karşılığı 2SC4171 2SC4221 BUT93

C4755 karşılığı 2SC4175 2SC4452

C4757 karşılığı 2SC3885A 2SC3895

C4758 karşılığı 2SC3886A 2SC3896

C4759 karşılığı 2SC4542 BU2520AF BUH715

C476 karşılığı BC168 BC183 BC238

C4761 karşılığı BUH417

C4762 karşılığı 2SC3892A

C4764 karşılığı 2SC3892

C4768 karşılığı 2SC2625 2SC2740 2SC3042

C4769 karşılığı 2SC3893A 2SC4123 BU508DF

C477 karşılığı BF240 BF254 BF594

C4770 karşılığı 2SC3885A 2SC3895 2SD2252

C4771K karşılığı 2SC3130 BF599 BF799

C4772 karşılığı 2SC3932 BF547W BFS17W

C4775 C4776M C4777 C4778 C4778S C478 karşılığı BC167 BC182 BC237

C4781 karşılığı 2SC4482 2SD1145

C4782 karşılığı 2SC1621 2SC4453

C4783 karşılığı 2SC4617 2SC4738(GR)

C4784 karşılığı 2SC5095 BFS505

C4786 karşılığı 2SC3400 2SC4427 BUW11AF

C4787 karşılığı BF921S BF959

C4789 karşılığı 2SC3998

C479 karşılığı 2N5189 BSS13 BSV77

C4791 karşılığı 2SC5097

C4792 karşılığı 2SC3015 2SC3374 BF799

C4796 karşılığı 2SD1434 BUH417

C4797 karşılığı BUH517

C4799 karşılığı 2SC2305 2SC3813 TIP55A

C48 karşılığı 2N1893 BSW67 BSY55

C480 karşılığı 2N5189 BSS13 BSV77

C4800 karşılığı 2SD1496 BU208A BU2508A

C4801 karşılığı BU2508A BU508A BU908

C4802 karşılığı 2SC3026 2SD1434 2SD784

C4803 karşılığı 2SD1171 BU208D BU508D

C4805 karşılığı 2SC4901 BFS520

C4806 karşılığı 2SC4765 BUH417 BUH517

C481 karşılığı BFS23 BLY34

C482 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

C4820 karşılığı BUT12F BUT18F BUV46FI

C4822 karşılığı 2SC3596

C4823 karşılığı 2SC3597

C4824 karşılığı 2SC3598

C4825 karşılığı 2SC3599

C4826 karşılığı 2SC3600

C4827 karşılığı 2SC3601

C4828 karşılığı 2SC3271 2SC4217 BF417

C483 karşılığı 2SC1913 BD239C BD241C

C4830 karşılığı 2SC3884A 2SC3894 2SC4757

C4833 karşılığı 2SC4054 2SC4073 BUT11F

C4834 karşılığı 2SC4130 BU306F BUT12F

C4836 C4837 karşılığı 2SD1903

C4839 karşılığı 2SC5086

C484 karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

C4840 karşılığı 2SC5091

C4841 karşılığı 2SC4840

C4842 karşılığı 2SC5088

C4843 karşılığı 2SC5093

C4844 karşılığı 2SC4994 2SC5098

C485 karşılığı BCX40 BSW66 BSX46

C4853 karşılığı BFR820W BFR92W

C4854 karşılığı BFR820 BFR92

C4856 karşılığı 2SC3937

C4857 karşılığı 2SC3445 2SC3704

C4858 karşılığı 2SC4092

C4859 karşılığı 2SC3607 BFQ193

C486 karşılığı BCX40 BSW65 BSX45

C4860 karşılığı 2SC3937

C4861 karşılığı 2SC3445 2SC3704

C4862 karşılığı 2SC3357 2SC4092

C4863 karşılığı 2SC3937

C4864 karşılığı 2SC3445 2SC3704

C4865 karşılığı 2SC4092

C4866 karşılığı 2SC3301 2SC3607 BFQ193

C4867 karşılığı 2SC4593 2SC4901

C4868 karşılığı 2SC3583 2SC3904 2SC4591

C4869 karşılığı 2SC4094 2SC4127 2SC4900

C487 karşılığı 2SC2275 BD239C BD241C

C4870 karşılığı 2SC4643

C4871 karşılığı 2SC5095 BFS505

C4872 karşılığı 2SC5094 BFR505

C4873 karşılığı 2SC5097

C4874 karşılığı 2SC3512 2SC4629

C4875 karşılığı 2SC4629

C4877 karşılığı 2SC3893A BU2508DF

C4878 karşılığı 2SC4125 2SC4531 BU2520DF

C487A karşılığı 2SC2275A 2SC2344 BD239D

C488 karşılığı 2SC2516 BD241D BDV11

C4880 karşılığı 2SC4896

C4881 karşılığı 2SC3299 2SC3746 2SC4549

C4883 karşılığı 2SC3298 2SC3364 2SC4159

C4883A karşılığı 2SC3298A 2SC4159

C4884 karşılığı 2SC1505 2SC3945 2SC3952

C4886 karşılığı 2SC4388

C489 karşılığı BD241C BD243C BD539C

C4890 karşılığı 2SC4692 2SC5105 BU2525AF

C4892 karşılığı 2SC3794A 2SC3978 BUX85F

C4894 karşılığı 2SC1621 2SC4453

C4895 karşılığı 2SD1785 2SD2014

C4897 karşılığı 2SC3997 2SC4290A 2SD2356

C4898 karşılığı BUT11AF BUT18AF BUV46AFI

C4899 karşılığı 2SC5095 BFS505

C490 karşılığı BD241A BD243A BD539A

C4900 karşılığı 2SC4094 2SC4127

C4901 karşılığı 2SC4593

C4902 karşılığı 2SC3011 2SC5106 BFR182

C4903 karşılığı 2SC5107 BFR182W

C4904 karşılığı BF770A BFQ67 BFR183

C4905 C4906 karşılığı BFQ67W BFR183W

C4907 karşılığı 2SC4056 BU306F BUT22BF

C4908 karşılığı 2SC3559 2SC4304 2SC4517

C4909 karşılığı 2SC3134 2SC3326

C491 karşılığı 2SC1398 BD239 BD241

C4915 karşılığı 2SC4655 2SC5021

C4916 karşılığı 2SC3892A 2SC4762

C4917 karşılığı 2SC3924

C492 karşılığı 2N5759 BD245C BDV95

C4923 karşılığı 2SC3886A 2SC3896 BU2508AF

C4924 karşılığı 2SC4542 BU2520AF BUH715

C4926 karşılığı 2SC4094 2SC4127 2SC4592

C4927 karşılığı 2SC3893A BU2508

C4928 karşılığı 2SC3996 2SC4289A

C493 karşılığı 2N4915 BD245B BDV93

C4931 karşılığı 2SC5139

C4934 karşılığı 2SC3598 2SC3953 2SC4046

C4938 karşılığı 2SC4220

C494 karşılığı 2N4914 BD245A BDV91

C4940 karşılığı BU506F

C4941 karşılığı 2SC4303A 2SC4770 BU508F

C495 karşılığı BD137 BD228 BD377

C496 karşılığı BD135 BD226 BD375

C4962 karşılığı 2SC4766 2SC4806 2SD2253

C4963 karşılığı BUH517

C4968 karşılığı 2SC3355 2SC3605

C4969 karşılığı 2SC3578

C497 karşılığı BC141 BC300 BCX40

C4971 karşılığı 2SC3016 BF15 BFS17

C4972 karşılığı BF554 BF559 BF799

C4973 karşılığı BF225 BF310 BF314

C4974 karşılığı 2SC3005 2SC3016 BFS17

C4975 karşılığı 2SC3005 2SC3016 BFS17

C4976 karşılığı 2SC4623

C4978 karşılığı 2SD1815

C498 karşılığı BC140 BC300 BCX40

C4980 karşılığı 2SC3540 2SC4549 2SC4596

C4981 karşılığı 2SC3692

C4982 karşılığı 2SC3693 2SC4595

C4984 karşılığı 2SC2983 2SC3443 2SC4377

C499 karşılığı BF422 BSS38 BSW32

C4991 karşılığı 2SC4094 2SC4127 2SC4592

C4992 karşılığı 2SC4995

C4993 karşılığı 2SC4095 2SC5092 2SC5097

C4994 karşılığı 2SC4843 2SC5093 2SC5098

C500 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C5001 karşılığı 2SC4669

C5002 karşılığı 2SC3885A 2SC3895 2SC4757

C5003 karşılığı 2SC3892A 2SC4762 2SC4916

C501 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C5016 karşılığı 2SC3015 BF599 BFS20

C5019 karşılığı 2SC3301 2SC3357 BFQ193

C502 karşılığı BFQ42 BFS22 BFS51

C5020 karşılığı 2SC3931

C5021 karşılığı 2SC4627 2SC4655 2SC4915

C5022 karşılığı 2SC4633 2SC4635

C5023 karşılığı 2SC3598 2SC3953

C5024 karşılığı 2SC3601 2SC3956 2SC4704

C5026 karşılığı 2SC4409 2SD1615A

C503 karşılığı BC141 BC300 BCX40

C504 karşılığı BC140 BC300 BSW39

C5041 karşılığı 2SC4963 BUH517

C5042 karşılığı 2SC4797 BUH417 BUH517

C5044 karşılığı 2SC4879

C5049 karşılığı 2SC3585 2SC5094 BFR505

C505 karşılığı BF259 BF659 BFR59

C5053 karşılığı 2SC3444 2SD1615 2SD1622

C506 karşılığı 2N5058 BF258 BFR58

C5064 karşılığı 2SC3585 BFQ67 BFR182

C5065 karşılığı 2SC5190 BFQ67W BFR182W

C5066 karşılığı 2SC4840 2SC5108

C5067 karşılığı 2SC3896A 2SC4757 BU2508AF

C5068 karşılığı 2SC4199A 2SC4542 BU2520AF

C507 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C5079 karşılığı 2SC4995

C508 karşılığı 2SD1136 2SD823 BU406

C5084 karşılığı 2SC3356 BFR193 BFR520

C5085 karşılığı BFS520 BFS540

C5089 karşılığı 2SC3583 2SC3585 2SC3904

C509 karşılığı BC337 BC635 BC637

C5090 karşılığı 2SC4593 2SC5190

C5092 karşılığı 2SC4094 2SC4127

C5093 karşılığı 2SC4843

C5094 karşılığı 2SC3585 2SC5089 BFR505

C5095 karşılığı 2SC5090 2SC5190 BFS505

C5096 karşılığı 2SC4840 2SC5091

C5097 karşılığı 2SC4095 2SC5092

C5098 karşılığı 2SC4843 2SC5093

C5099 karşılığı 2SC4689 2SC8385 2SD2064

C509GTM karşılığı BC337 BC635 BC637

C510 karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

C5100 karşılığı 2SC4386 BD245D

C5101 karşılığı 2SC4387 BD245F

C5103 karşılığı 2SC3303

C5105 karşılığı 2SC4692 BU2525AF

C5106 karşılığı 2SC3011 2SC5064 BFR182

C5107 karşılığı 2SC5065 BFR182W

C5108 karşılığı 2SC5066

C5109 karşılığı BF770 BFQ67 BFR183

C511 karşılığı BSS43 BSW68 BSX47

C5110 karşılığı 2SC3937 BFQ67W BFR183W

C512 karşılığı BCX40 BSW68 BSX47

C5120 karşılığı 2SC3787 2SC3956

C5124 karşılığı 2SC4589 2SC4759 BU2520AF

C513 karşılığı BCX40 BSW68 BSX47

C5132 karşılığı 2SC4764 2SD1556 2SD2095

C5133 karşılığı 2SC3482 2SC4293 BU2508D

C5137 karşılığı 2SC4841 2SC5096

C5138 karşılığı 2SC5066 2SC5108

C514 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C5140 karşılığı 2SC4841 2SC5096

C515 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C5155 karşılığı 2SD1584 2SD1754

C515A karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C516 karşılığı BCX40 BSW66 BSX46

C516[P] karşılığı 2SA155 BC876 BC878

C516A karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

C517[P] karşılığı 2SC401 BC875 BC877

C518 karşılığı 2SD916 BU104 BU606

C5187 karşılığı 2SC2982 2SC4377 2SD1621

C5188 karşılığı 2SD1119 2SD1620 2SD2150

C5189 karşılığı 2SD1963 2SD2540

C518A karşılığı 2SD916 BU104 BU606

C519 karşılığı 2N4348 BD245C BD550

C5190 karşılığı 2SC4593 2SC4805

C519A karşılığı 2N4348 2SC2706 BD245D

C520 C520A karşılığı BD245C BDV95 BDX95

C521 karşılığı BD245A BDV93 BDX93

C5218 karşılığı 2SC3583 2SC3904 2SC4591

C521A karşılığı BD245A BDV93 BDX93

C5226 karşılığı 2SC5085 BFS520

C5227 karşılığı 2SC3445 BFR193 BFR520

C5228 karşılığı 2SC5087

C5229 karşılığı 2SC3301 2SC3607 BFQ193

C5230 karşılığı 2SC3355 2SC3507

C5231 karşılığı 2SC5139

C524 karşılığı BD139 BD230 BD379

C5246 C5247 karşılığı 2SC5139

C525 karşılığı BD139 BD230 BD377

C526 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C527 karşılığı BF198 BF224 BF505 BC167 BC182 BC237

C5275 karşılığı 2SC5051

C5276 karşılığı 2SC5050

C5277 karşılığı 2SC5139

C528 karşılığı BC168 BC183 BC238 BC167 BC182 BC237

C529 karşılığı BC183 BC238 BC548

C5291 karşılığı 2SC3117 2SD669

C5296 karşılığı 2SC4124 BU2508DF

C5297 karşılığı 2SC3896 2SC4758 BU2508AF

C5298 karşılığı 2SC4125 2SC4878 BU2520DF

C5299 karşılığı 2SC4589 BU2520AF BUH715

C53 karşılığı BFW16 BFX55

C530 C531 karşılığı BC183 BC238 BC548

C532 C533 C534 karşılığı BF240 BF255 BF495

C535 karşılığı BF225 BF310 BF314

C536 C537 karşılığı BC183 BC238 BC548

C538 karşılığı BC168 BC183 BC238

C538A karşılığı BC167 BC182 BC237

C539 karşılığı BC169 BC184 BC239

C54 karşılığı BFW16 BFX55 BFX59

C542 karşılığı 2N3632 BLY60 2N3632

C543 karşılığı BLY35 BF198

C544 karşılığı BF224 BF505

C545 C546 karşılığı BF198 BF224 BF505

C547 karşılığı BFS23 BLY34

C548 karşılığı BFQ42 BFS22 BFW46

C549 karşılığı 2N3632 BLY35

C55 karşılığı BFW16 BFX55 BFX59

C550 karşılığı 2N3927 BLW35 BLY58

C551 karşılığı 2N3632 BLY35

C552 karşılığı BLW36

C554 karşılığı BLX65

C555 karşılığı BFR97

C556 karşılığı 2N3866 BFR97

C557 karşılığı BLY36 BLY79

C558 karşılığı 2SD916 BU104 BU606

C559 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C56 karşılığı BC168 BC183 BC238

C560 karşılığı 2N1990 2N2102 BC140

C561 C562 C563 C563A karşılığı BF198 BF224 BF505

C564 karşılığı 2N3724 BSS28 BSV77

C565 karşılığı 2N3903 BSV59 BSX48

C566 karşılığı 2SC2852 BFX55

C567 C568 karşılığı BF505 BF689 BF763

C569 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX92

C57 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

C570 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C571 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

C572 karşılığı BLY55 BLY57

C573 karşılığı BLY36 BLY79

C574 C575 karşılığı BLY60

C576 C577 karşılığı BSS10 BSX26 BSX39

C578 karşılığı 2N5189 BSS13 BSV77

C579 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C58(A) karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C580 karşılığı 2N1990 2N2102 BC140

C581 karşılığı BF240 BF254 BF594

C582 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

C583 karşılığı BF377 BF689 BF763

C584 karşılığı 2N3632 BLY35

C585 karşılığı 2N3632

C586 karşılığı 2SC2837 2SD731 BUW86

C587 karşılığı BC167 BC182 BC237

C587A karşılığı BC169 BC184 BC239

C588 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

C589 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C590 karşılığı 2N1893 2N2102 BC300

C591 karşılığı BD139 BD230 BD379

C592 karşılığı 2N3632 BLY35

C593 karşılığı BF240 BF254 BF594

C594 karşılığı 2N2218 BSW51 BSY58

C595 karşılığı 2N2368 BSV90 BSX92

C596 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

C599 karşılığı BLW23 BLY92

C600 karşılığı 2N3632 BLY35

C601 karşılığı 2N2368 BSV91 BSX92

C602 karşılığı BF377 BF689 BF763

C604 karşılığı BC167 BC182 BC237

C605 karşılığı BF198 BF224 BF505

C606 karşılığı BF225 BF310 BF314

C607 karşılığı 2SC959 BC140 BC300

C608 C608T C609 C609T karşılığı BD139 BD230 BD379

C612 karşılığı BF377 BF689 BF763

C612L karşılığı 2SA1136 BC556

C613 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C614 C615 karşılığı BCX40 BSS15 BSX45

C616 karşılığı BD139 BD230 BD379

C617 karşılığı BD135 BD226 BD375

C618 C618A karşılığı BF225 BF310 BF314

C619 karşılığı BC183 BC548 BSV59

C620 karşılığı BC182 BC547 BSV59

C621 C621A C622 karşılığı BC168 BC183 BC238

C623 C624 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX92

C626 karşılığı BFW16 BFX55

C627 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C628 karşılığı BFW46 BLX65 BLY33

C629 karşılığı BF377 BF689 BF763

C631 C631A karşılığı BC169 BC184 BC239

C632 C632A karşılığı BC167 BC182 BC237

C633 C633A karşılığı BC168 BC183 BC238

C634 C634A karşılığı BC167 BC182 BC237

C635 karşılığı BLY60

C636 karşılığı 2N3632 BLY35

C637 karşılığı 2N3926 BLY57

C638 karşılığı 2N3927 BLY58

C639 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C640 karşılığı BC168 BC183 BC238

C641 karşılığı BFX59 BSV91 BSX92

C642 C642A C643 C643A karşılığı 2SC1922 2SD575 BU204

C644 karşılığı BC169 BC184 BC239

C645 karşılığı BF240 BF254 BF594

C646 C647 karşılığı 2SC2681 2SC2706 2SC2837

C648 karşılığı BF198 BF224 BF505

C649 karşılığı BC169 BC184 BC239

C65(Y) karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C650 C650(S) karşılığı BC169 BC184 BC239

C651 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF515

C651(S) karşılığı BC184 BC413 BC550

C652 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF515

C653 karşılığı BF377 BF689 BF763

C654 karşılığı BFR98 BFX55 MRF207

C657 C658 C659 karşılığı BF198 BF224 BF505

C66 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C660 C661 karşılığı BF225 BF310 BF314

C662 C663 karşılığı BF377 BF689 BF763

C664 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

C665 karşılığı 2SC2706 2SC2837 BD245D

C666 karşılığı 2SC2837 2SD551 BD245D

C667 karşılığı BF198 BF224 BF505

C668 C668SP karşılığı BF314 BF502 BF505

C669 C669A karşılığı 2N4239 2SC2214 BSX64

C67 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C674 C674SP karşılığı BF198 BF225 BF314

C675 C676 C677 C678 karşılığı BD245C BU606 BUX18A

C679 C680 C680A karşılığı 2SC779 2SC825 BU406

C68 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C681 C681A C681ARD C681AYL karşılığı 2SD916 BU104 BU606

C682 karşılığı BF198 BF225 BF310

C682L karşılığı BC174 BC190 BC546

C683 karşılığı BF198 BF225 BF310

C684 karşılığı BF377 BF689 BF763

C685 C685A karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C686 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

C687 karşılığı 2SD731 BD245D BU606

C688 karşılığı 2N5641 BLY97

C689 karşılığı 2N2368 BSV91 BSX92

C69 karşılığı 2N1893 BC300 BSY55

C690 C690A karşılığı BLX39 MRF314A MRF315A

C691 karşılığı BLY91 BLY92 BC184

C693 karşılığı BC413 BC550

C693FP C693NP C694 C694FP karşılığı BC184 BC413 BC550

C695 karşılığı BC169 BC184 BC239

C696 karşılığı 2N4239 2SC2214 BSX64

C696A karşılığı BU125S BUX49 BUY41

C697 karşılığı BD791 BDX35 MJE243

C697A karşılığı 2SD772 BDV11 BDX36

C698 karşılığı BD791 BDX35 MJE243

C699 karşılığı BD137 BD228 BD377

C700 karşılığı BFS23 BLY34

C701 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

C702 karşılığı 2N5589 BLY85

C703 karşılığı BLW19 MRF208 MRF212

C704 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

C705 C706 karşılığı BF225 BF314 BF502

C707 karşılığı BF377 BF689 BF763

C708 C708A karşılığı 2N1990 2N2102 BC141

C709 karşılığı BC168 BC183 BC238

C71 karşılığı BC856 BCW29 BCX71

C710 karşılığı BC548 BF240 BF254

C711 karşılığı BC168 BC183 BC238

C711A karşılığı BC167 BC182 BC237

C712 C712A karşılığı BC168 BC183 BC238

C713 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

C714 karşılığı 2N2221 BSW63

C715 karşılığı BC167 BC183 BC237

C716 karşılığı BC168 BC183 BC238

C717 karşılığı BF225 BF314 BF502

C718 C719 karşılığı 2N2368 BSS10 BSY17

C72 karşılığı BC856 BCW29 BCX71

C720 C721 karşılığı BF198 BF225 BF310

C722 C723 karşılığı BF377 BF689 BF763

C724 karşılığı BC168 BC183 BC238

C725 karşılığı BC174 BC182 BC190

C726 karşılığı 2N2368 BSS10 BSY17

C727 karşılığı BF297 BSS38 BSX21

C728 karşılığı 2SC3467 BF297 BF391

C729 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C73 karşılığı BC856 BCW29 BCX71

C730 karşılığı BFR98 BLW16 MRF225

C731 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

C732 C732TM karşılığı 2SC2240 2SC2459 BC550

C733 karşılığı BC168 BC183 BC238

C734 karşılığı 2SC4414 BC546 BC639

C735 karşılığı BC337 BC635 BC637

C736 karşılığı 2SC2706 BD550 BU606

C737 karşılığı BLW24 BLY92

C738 karşılığı BF198 BF224 BF505

C739 karşılığı BF198 BF224 BF505

C74 karşılığı BC856 BCW29 BCX71

C740 karşılığı BF377 BF689 BF763

C741 karşılığı 2SC2852 BFX55

C742 C743 C745 C746 C748 C749 karşılığı 2N3632 BLY35 BLY60

C751 karşılığı BF198 BF224 BF505

C752 C752G C752GTM karşılığı BC168 BC183 BC238

C753 karşılığı BF362

C754 C755 karşılığı BC168 BC183 BC238

C756 karşılığı 2SD625 BUX34 BUY80

C757 karşılığı BF362

C758 karşılığı BD550B BU606 BUX18A

C759 karşılığı BD245E BU606 BUX18A

C760 karşılığı BD245C BU606 BUX18A

C761 C762 karşılığı BF377 BF689 BF763

C763 karşılığı BF225 BF310 BF314

C764 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C768 karşılığı BD245A BD311 BDV91

C769 karşılığı 2N5633 BD245D BDX51

C77 karşılığı BC859R BCF70R

C770 karşılığı 2SC3263 BD245F BUX17A

C771 karşılığı 2SC3263 BUX17A BUY18

C772 karşılığı BF198 BF224 BF254

C773 karşılığı 2SC2086 2SC2851 BC237

C774 karşılığı 2SC781 MRF402 MRF8003

C775 karşılığı 2SC781 2SC1306

C777 karşılığı 2SC1909 2SC2020

C778 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2020

C779 karşılığı 2SC825 BU406

C780 C780A karşılığı BF297 BF422 BF483

C781 karşılığı BFS23 BLY34

C782 C782A karşılığı 2SC779 2SC825 2SD1150

C783 karşılığı 2SC779 2SC825 2SD1136

C784 karşılığı BF241 BF255 BF314

C785 karşılığı BF240 BF254 BF310

C786 karşılığı BF225 BF310 BF314

C787 karşılığı BF377 BF689 BF763

C788 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

C789 karşılığı BD243A BD537 BD539B

C79 karşılığı BF198 BF224 BF505

C790 karşılığı BD241 BD243 BD535

C791 karşılığı 2SC779 2SC782 BD239B

C792 karşılığı 2SC1295 2SD1503 BU126

C793 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

C794 karşılığı BD245A BDV93 BDX93

C795 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

C796 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

C799 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2020

C800 karşılığı BF362

C801 karşılığı BD139 BD230 BD377

C802 karşılığı MRF229 MRF402

C804 karşılığı BF362

C805 karşılığı BF257 BF657 BFR57

C805A karşılığı BF258 BF658 BFR58

C806 C806A karşılığı BUS12 BUW26 BUW35

C807 C807A karşılığı BUW25 BUW34 BUW75

C807R karşılığı BCW68R BCX17R

C808 karşılığı BU606 BUW71 BUX16A 2SA158 2SB121

C808R karşılığı BCW67R BCX17R

C809 karşılığı BF377 BF689 BF763

C810 karşılığı 2SC2852 BFX55

C811 karşılığı BF377 BF689 BF763

C812 karşılığı BSS11 BSX27 BSY17

C814 karşılığı BC337 BC635 BC637

C815 karşılığı BC174 BC182 BC190

C816 karşılığı 2N1990 2N2102 BC140

C817 karşılığı BF377 BF689 BF763

C817-16 karşılığı 2SD182 2SD194

C817R karşılığı BCW65R BCX19R

C818-16 karşılığı 2SC409 2SC411 2SD182

C818R karşılığı BCW65 BCX19R

C819 karşılığı BFS23 BLY34

C820 karşılığı 2N3632 BLY35 BLY60

C821 karşılığı BFX55 MRF225 MRF607

C822 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

C823 karşılığı BFR95 BFS50 MRF515

C824 karşılığı 2N3866 2N4428 BFR95

C825 karşılığı 2SC779 2SD1150 BU406

C826 C827 karşılığı 2N1889 BC141 BC300

C828 karşılığı BC168 BC183 BC238

C828A karşılığı BC167 BC182 BC237

C829 karşılığı BF240 BF254 BF594

C830 karşılığı BD241 BD535 BD935

C830H karşılığı 2N4233 BD241C BD937

C831 karşılığı 2N3632 BLY35

C833 karşılığı 2N4240 BUW40 BUY63

C836 karşılığı BF225 BF310 BF314

C837 karşılığı BF198 BF224 BF310

C838 karşılığı 2SC2210 BF240 BF254

C839 karşılığı BF241 BF255 BF495

C840 karşılığı 2N3441 BD239C BDY72

C840A karşılığı 2N3441 2SC2529 BDY72

C841 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

C842 karşılığı BLY55 BLY57 BLY78

C843 karşılığı BLY36 BLY79

C844 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

C845 karşılığı BFS23 BLY34

C846 karşılığı BCV71

C846R karşılığı BCV71

C846-W C846-W karşılığı 2SC411

C847 karşılığı BC168 BC183 BC238

C847R karşılığı BCV71R BCW81R

C848 karşılığı BC169 BC184 BC239

C848R karşılığı BCW31R BCW71 BCW81R

C849 karşılığı BC337 BC635 BC637

C849R karşılığı BCF32R BCF81R

C850 karşılığı 2SC3377 BC337 BC637

C850R karşılığı BCF81R

C852 karşılığı 2SC2852 BFR36 BFW16

C853 karşılığı 2SC3665 2SD667 BC639

C854 C855 karşılığı BFR98 BFS51 BFX55

C856 karşılığı BF297 BF422A BFR87

C856R karşılığı BCW89

C856-W karşılığı 2SA158

C857 karşılığı BF298 BF422A BFR98

C857R karşılığı BCW69R BCW89R

C858 karşılığı BC169 BC184 BC239

C858R karşılığı BCW29R BCW69 BCW89R

C859 karşılığı BC169 BC184 BC239

C859R karşılığı BCF29R BCF70R

C86 karşılığı ASY73 ASY75

C860 karşılığı BF377 BF689 BF763

C860R karşılığı BCF70R

C861 karşılığı BU126 BUW71 BUX45

C862 karşılığı BU326 BU426 BUX97

C863 C864 karşılığı BF198 BF224 BF310

C866 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2078

C867 karşılığı 2SC1316 BUW40 TIP48

C867A karşılığı 2SC2826 BUT93 TIP75C

C868 C869 karşılığı BF297 BF422 BF483

C87 karşılığı BFW16 BFX55

C870 C871 karşılığı BC169 BC184 BC239

C872 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

C873 C874 karşılığı 2N1990 BC140 BSX45

C875 karşılığı 2N1711 BC140 BC300

C876 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

C877 C878 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

C879 karşılığı BSS13 BSS27 BSV77

C88 karşılığı BC300 BF257 BSY55

C880 karşılığı BSS13 BSS27 BSV77

C881 karşılığı 2SC3377 BC337A BC637

C884 karşılığı 2N4233 2SC3252 BDV10

C885 C886 C887 C888 C889 karşılığı BU104 BU606 BUW86

C89 karşılığı ASY73 ASY75

C890 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

C891 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

C892 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

C893 karşılığı 2SD1382 BD139 BD230

C894 karşılığı BC168 BC183 BC238

C895 karşılığı 2SD608 2SD772 BD241D

C896 karşılığı BC167 BC182 BC237

C897 C898 karşılığı 2N3442 2SD55 BD245D

C899 karşılığı BC184 BC414 BC550

C900 karşılığı BC169 BC184 BC239

C901 C901A karşılığı 2SD1154 BU104 BU606

C902 karşılığı 2SD551 2SD733 BDW12

C903 C904 karşılığı 2SC3377 2SD667 BC637

C905 karşılığı 2SD1226 2SD667 BC637

C906 karşılığı 2SC3377 BC337 BC637

C907 karşılığı BC167 BC183 BC237

C907A karşılığı BC174 BC182 BC190

C908 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

C909 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

C910 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

C911 C911A karşılığı BLX66

C912 karşılığı 2N4123 BSW41 SY63

C913 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

C914 C914A C915 C915A karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

C916 karşılığı BD139 BD230 BD379

C917 karşılığı BF199 BF224 BF311

C918 karşılığı BF225 BF310 BF314

C920 karşılığı BC594 BF240 BF254

C921 karşılığı BF225 BF310 BF314

C922 karşılığı BF241 BF255 BF310

C923 karşılığı BC167 BC183 BC237

C924 karşılığı BF240 BF254 BF594

C925 karşılığı BC168 BC183 BC238

C926 C926A karşılığı BF298 BF422 BF483

C927 C928 karşılığı BF225 BF310 BF314

C929 C929NP C929SPA karşılığı BF240 BF254 BF494

C930 C930NP C930SP karşılığı BF241 BF255 BF495

C931 C932 karşılığı BD785 BDX35 MJE240

C933 C934 karşılığı BSV59 BSW41 BSY63

C935 karşılığı BU104 BU126 BU606

C936 C936A karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

C937 karşılığı 2SC1132 2SD1097 BU204

C938 karşılığı 2SC3939 BC337A BC637

C939 karşılığı 2SD916 BU104 BU606

C940 karşılığı BU106 BU109 BU124

C941 C941TM karşılığı BF240 BF254 BF594

C943 C944 C945 karşılığı BC174 BC182 BC190

C947 C947Z C948 C948Z karşılığı BF377 BF689 BF763

C949 karşılığı BC184 BC413 BC550

C950 karşılığı BC168 BC183 BC238

C951 karşılığı BC174 BC182 BC190

C952 karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC3245

C953 karşılığı BC337 BC635 BC637

C954 karşılığı 2SC3939 BC337A BC637

C955 karşılığı BC168 BC183 BC238

C956 karşılığı BC167 BC182 BC237

C957 karşılığı BF225 BF310 BF311

C959 C959S karşılığı 2N1893 BC300 SY55

C960 karşılığı 2SC2384 2SC2690 2SD1382

C961 karşılığı 2N5633 BD245C BD550

C962 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

C963 C964 karşılığı BC168 C183 BC238

C965 karşılığı BC167 BC182 BC237

C966 C967 karşılığı BC337 BC635 BC637

C968 C969 karşılığı 2SC3939 BC337 BC637

C97 karşılığı 2N2218 BSS13 BSV77

C970 karşılığı 2SC3939 BC337 BC637

C971 karşılığı BC337 BC637 BC639

C972 karşılığı 2N1711 BC140 BC300

C973 C973A karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

C974 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

C975 C975A karşılığı 2N5946 BLW44 BLW81

C976 karşılığı BFT99 BLV91 MRF817

C977 karşılığı BLU99 BC174

C979 karşılığı BC182 BC190

C979A karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC3245

C97A karşılığı 2N3735 BSV95 BSW39

C98 karşılığı 2N2368 BSV89 BSX92

C980 karşılığı BC174 BC182 BC190

C980A karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC3245

C980G C980GTM karşılığı BC174 BC182 BC190

C981 karşılığı BD243C BD543C BD953

C982 C982TM karşılığı BC517 BC617 MPSA25

C983 karşılığı BF298 BF422 BF483

C984 karşılığı 2SC3939 C337 C637

C984H karşılığı 2SC4414 BC639 BCX24

C985 C985A karşılığı BFQ59 BFQ70 BFT97

C986 karşılığı BFQ68 BFT98

C987 C987A karşılığı BFQ69 BFQ71 BFQ85

C988 C988A C988B karşılığı BFR15 BFS55 BFT66

C989 karşılığı BFQ72 BFT65

C99 karşılığı 2N2368 BSV89 BSX92

C990 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

C991 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

C992 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

C993 karşılığı 2N706A BSW41 SY62

C994 karşılığı BFW16 BFX55

C995 karşılığı BF259 BF659 BFR59

C996 karşılığı BF417 BF459 BF617

C997 karşılığı BF198 BF224 BF310

C998 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

C999 karşılığı 2SD575 2SD818 BU204

C999A karşılığı 2SD575 2SD818 BU204

CA1724 karşılığı DH3724 FPQ3724 MPQ3724

CA1725 karşılığı DH3725 FPQ3725 MPQ3725

CC6168F karşılığı BF240 BF241 BF494

CC6168G karşılığı BC184 BC196 BC549

CC6225 CC6225F CC62266 CC6227 CC62276 CC6227F CCS2001 CCS2004 CCS2004B karşılığı BF240 BF241 BF494 BF254 BF495

CCS2053 karşılığı BC635 BC637 BC639

CD0014N CD0014NA CD0014NG karşılığı 2SD667 BC637 BC639

CD15000C CD15000D karşılığı BC167 BC182 BC547

CD1602 karşılığı BC213 BC259 BC559

CD9000 karşılığı BC212 BC257 BC557

CD951 karşılığı BC213 BC259 BC559

CDC8002 karşılığı 2N3700 2SC2383 2SD667

CCS2004D CCS2006G CCS2008 CCS2008G CCS2008GF CD5000D CD15000E karşılığı BF240 BF241 BF494 BF254 BF495

CDC9002 karşılığı 2SA1013 2SB647

CDT1310 CDT1311 CDT1312 CDT1313 CDT1319 CDT1320 CDT1321 CDT1322 CDT1349 CDT1349A CDT1350 CDT1350A karşılığı 2N1529 2N1539 2S1540 2N1541 2N1542 2N1546 AL102 AUY28

CDT1315 karşılığı 2N2290 AL100 AUY37

CF2386 karşılığı 2N3819 BF244 BFW10

CFM13026 karşılığı 2N4091 BF348 BFT10

CL055 CL055A CL055B CL055C CL055D karşılığı BC327 BC636 BC638

CL055P karşılığı 2SB1181 2SB968 BD506

CL066 karşılığı BC337 BC635 BC637

CL066A CL066B CL066C CL066D karşılığı BC337 BC635 BC637

CL066P karşılığı 2SD1078 2SD1295 BD505

CL116P karşılığı BC212 BC257 BC557

CL151-3 CL151-3A CL151-3B CL151-4 CL151-4A CL151-4B CL151-4C karşılığı BC122 BC146

CL152-3 CL152-3A L152-3B CL152-3C CL152-4 CL152-4A CL152-4B CL152-4C karşılığı BC200 BC202

CL155 CL155A CL155B CL155C CL155D karşılığı 2SC2236 2SD1146 MPS650

CL155P karşılığı 2SB968 2SD1181 BD506

CL166 CL166A CL166B CL166C CL166D karşılığı 2SA1315 2SA966 PS750

CL166P karşılığı 2SD1078 2SD1295 BD505

CL168 CL169 karşılığı 2SD1347 2SD1507 2SD879

CL266 karşılığı 2SC3328 2SC3669 MPS651

CL266P karşılığı 2SD1079 2SD1281 BD519

CL855 CL855A CL855B CL855C karşılığı 2SA1013 2SB647 BC640

CL866 CL866A CL866B CL866C karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

CS1245 karşılığı 2SD667 BC637 BC639

CS1250 CS1250E CS1250F karşılığı 2N3700 2SC2383 2SD667

CS1251 CS1251E CS1251F CS1303 karşılığı 2SA1013 2SB647

CS1312F CS1312G karşılığı BF324 BF440 BF540

CS1312H karşılığı BC213 BC259 BC559

CS1312I CS1506F karşılığı BC212 BC257 BC557

CS1506G karşılığı BC337 BC635 BC637

CS1508E CS1508G karşılığı BF199 BF224 BF311

CS1509E CS1509F CS1655 karşılığı BF240 BF241 BF255

CS1702 CS1909 karşılığı 2SD667 BC637 BC639

CS1914 karşılığı BC212 BC257 BC557

CS1978 CS1978A CS5609 karşılığı 2SD667 BC637 BC639

CS6203H CS6203I karşılığı BC213 BC259 BC559

CS6208 karşılığı 2SD667 BC637 BC639

CS6305 karşılığı BC212 BC257 BC557

CS9013E CS9013F CS9013G CS9013H CS9013I karşılığı BC337 BC635 BC637

CS9014 CS9014A CS9014B CS9014C karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

CS9015 CS9015A CS9015B CS9015C karşılığı 2SA970 BC416 BC560

CS9016 CS9016D CS9016E CS9016F CS9016G CS9016H karşılığı BF240 BF254 BF594

CS9017 CS9018 CS9018D CS9018E CS9018F CS9018G CS9018H karşılığı BF225 BF255 BF314

CS9020 CS9020G CS9020H karşılığı BF324 BF440 BF540

CS9021 karşılığı BF240 BF254 BF594

CS9102 CS9102B karşılığı 2SA1013 2SB647

CS9103 CS9103B CS9103C karşılığı 2N3700 2SC2383 2SD667

CS9126 karşılığı BC168 BC183 BC238

CS9127 karşılığı BC213 BC258 BC308

CTP1104 karşılığı AD149 AL102 AUY19

CTP1108 CTP1109 karşılığı 2N1529 AL102 AUY28

CTP1111 karşılığı 2N1541 AL102 AUY20

CTP1500 karşılığı 2N1552 2N1556 AUY37

CTP1503 karşılığı 2N1551 2N1555 2N1559

CTP1504 karşılığı 2N1550 2N1554 2N1558

CTP1508 karşılığı 2N1549 2N1553 2N1557

CTP1544 karşılığı 2N1651 2N2285

CTP1545 karşılığı 2N1652 2N2286

CTP1552 karşılığı 2N1651 2N2285

CTP1553 karşılığı 2N1652 2N2286

CX701 CX701A karşılığı 2SD578 2SD608A BD239E

CX702 karşılığı BF257 BFR87 BFT57

CX702A karşılığı BF258 BFR88 BFT58

CX703B karşılığı BF259 BFR88 BFT58

CX704 CX704B CX704C karşılığı BD243A BD535 BD539

CX705 CX705A karşılığı BD245A BD313 BDV93

CX754 CX754A CX754B CX754C karşılığı BD244A BD536 BD540A

CX904 CX904B CX904C CX904D CX904E karşılığı BC184 BC413 BC550

CX906 CX906A CX906B CX906C CX906D CX908 CX908B CX908C CX908D karşılığı BC337 BC635 BC639

CX917 karşılığı BF240 BF254 BF494

CX918 karşılığı BF198 BF225 BF310

CX954 CX954B CX954C CX954D CX954E karşılığı BC214 BC415 BC560

CX956 CX956A CX956B CX956C CX956D CX958 CX958B CX958C CX958D karşılığı BC327 BC636 BC638

Yorumlar

reklam