B Serisi Transistör Karşılıkları

B100 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B1000 karşılığı BC869 BCX51 BCX69

B1000A karşılığı 2SA1213 2SA1364 BCX51

B1001 karşılığı 2SA1314 2SA1363 2SB1121

B1002 karşılığı 2SB1025 2SB803 BCX53

B1003 karşılığı BD716 BDW24A BDW54A

B1004 karşılığı BDW24C BDW54C BDW64C

B1005 karşılığı BD716 BDW24A BDW54A

B1007 karşılığı 2SA1184 BD140 BD231

B1008 karşılığı BD776 BD778 BD780

B1009 karşılığı 2SA1217 2SB1217 BD376

B101 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1010 karşılığı 2SA1315 2SA1382 2SB892

B1011 karşılığı 2SA1156 2SA1354

B1012 karşılığı BD684
B1013 karşılığı 2SB733 2SB738 MPS750

B1014 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

B1015 karşılığı 2SA1440 2SB1015 2SB1094

B1016 karşılığı 2SA1441 2SB1016 2SB1294

B1017 karşılığı 2SA1441 2SA1635 2SB1017

B1018 karşılığı 2SA1442 BDX78F

B1019 karşılığı 2SA1470 2SB1097 BDX78F

B102 karşılığı AC128K AC153K AC188K

B1020 B1021 karşılığı 2SB1099 2SB1228 2SB1283

B1022 karşılığı 2SB1099 2SB1224 2SB1228

B1023 karşılığı 2SB1223 2SB1226 2SB1257

B1024 karşılığı 2SB1098 2SB1227 2SB1282

B1025 B1026 B1029 karşılığı 2SA1417 2SB1027

B103 karşılığı AC128 AC153 AC188

B1030 B1030A karşılığı BC327 BC328 BC636

B1031 karşılığı 2SB969 BDV66A BDW84C

B1032 karşılığı BDV64C BDV66B BDW84D

B1034 karşılığı 2N6036 BD680 BD780

B1035 karşılığı 2SA966 2SB764 2SB978

B1036 karşılığı 2SA1038 2SA872A 2SA970

B1037 karşılığı 2SA940 2SB861 BD240D

B1038 karşılığı BD242A BD536 BD936

B1039 karşılığı BD244C BD540C BD954

B104 karşılığı AC128K AC153K AC188K

B1040 karşılığı 2SA1241 2SA1243 2SB962

B1041 B1042 karşılığı 2SA1013 2SA1275 2SB647

B1043 B1044 B1044M karşılığı 2SB647 2SB764 2SB892

B1045 karşılığı 2SA1173 2SA1200 2SB1046

B1046 karşılığı 2SB1047

B1047 karşılığı 2SB1046

B1048 karşılığı 2SB1126 BST60

B1049 karşılığı BC213 BC258 BC308

B105 karşılığı 2SB493 AD162

B1050 karşılığı 2SB1288 2SB1306

B1051 karşılığı BC807R BCW67R BCX17R

B1052 karşılığı 2SB1187 2SB1314 BD936F

B1053 karşılığı BC856 BCW69 BCW89

B1054 karşılığı 2SB1371 BD246C BDV96

B1055 B1056 karşılığı 2SB1361 2SB1372 BD246D

B1057 karşılığı 2SA1227A 2SB1860 BD246D

B1058 karşılığı 2SB733 2SB738 MPS750

B1059 karşılığı 2SB647 2SB910 BC640

B106 karşılığı 2SB493 AD162

B1060 karşılığı 2SB647 2SB910 BC640

B1061 karşılığı 2SB1401 2SB1465

B1062 karşılığı 2SA1515 BC327 BC636

B1063 karşılığı 2SB1016 BD954AF BDT42AF

B1064 karşılığı BD242A BD536 BD936

B1065 karşılığı BD178 BD190 BD786

B1066 B1066M karşılığı 2SA1707 2SA1761 2SB985

B1067 karşılığı 2N6036 BD680 BD780

B1068 karşılığı 2SB733 2SB738 MPS750

B1069 B1069A karşılığı 2SA1012 2SA1289 2SB919

B107 karşılığı 2N2137 2N2142 AD149

B1070 karşılığı 2SA1012 2SA1289 2SB1267

B1071 B1071A karşılığı 2SA1307 2SA1469 2SB953

B1072L B1072S karşılığı 2SB908 BDW24C BDW54C

B1073 karşılığı 2SB1308 2SB1386

B1074 karşılığı 2SA1625 2SB1488

B1075 karşılığı 2SB1065 2SB1217 BD376

B1076 B1076M karşılığı 2SB1129 2SB865

B1077 karşılığı BD716 BDW24A BDW54A

B1078 karşılığı BD652 BDT20 BDW74D

B1079 karşılığı 2SB1383

B107A karşılığı 2N2137 2N2142 AD166

B108 karşılığı 2SB493 AD162

B1080 karşılığı BD508 BD516 BD526

B1085 karşılığı AU106 AU109 AU111

B1085A karşılığı 2SA1011 2SA968 2SB628

B1086 karşılığı 2SA1021 2SA1249 2SB649

B1086A karşılığı 2SA1249 2SB649

B1087 karşılığı BD650 BD902 BDW24C

B1088 karşılığı BDT62B

B1089 karşılığı BD242A BD536 BD936

B109 karşılığı 2SB493 AD162

B1090 karşılığı BD244A BD536 BD950

B1091 karşılığı BD646 BD898 BDW74A

B1092 karşılığı 2N6036 BD680 BD780

B1093 karşılığı 2SB1129 2SB678 2SB865

B1094 karşılığı 2SA1394 2SA1488 2SB1015

B1095 karşılığı 2SA1441 2SB1016 2SB1294

B1096 karşılığı 2SA1133 2SB630 BD240F

B1097 karşılığı 2SA1396 2SA1442 2SA1470

B1098 karşılığı 2SB1258 2SB1340

B1099 karşılığı 2SB1100 2SB1284

B110 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1100 karşılığı 2SB1284

B1101 karşılığı BD716 BD718 BDW54A

B1102 karşılığı BD718 BDW54B BDW64B

B1103 karşılığı BD646 BD898 BDW74A

B1104 karşılığı BD648 BD900 BDW74B

B1105 karşılığı 2SB1339 BDT60C BDW54D

B1106 karşılığı BD652 BDT20 BDW64D

B1107 karşılığı BDT62C BDX34D

B1108 karşılığı 2SB1259 BD652F BDT62CF

B1109 karşılığı 2SA1352 BF416 BF418

B111 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1110 karşılığı 2SA1352 BF416 BF418

B1111 karşılığı 2SB1012 2SB794

B1112 karşılığı BD652 BDT20 BDW64D

B1113 karşılığı BD652 BDT20 BDW74D

B1114 karşılığı 2SA1203 2SA1213 2SA1314

B1115 karşılığı 2SA1364 2SB1122 2SB1520

B1115A karşılığı 2SB1520

B1116 karşılığı 2SA1315 2SA1706 2SB892

B1116A karşılığı 2SA1315 2SA1708 2SB1459

B1117 karşılığı 2SB1505 2SB985

B1118 karşılığı 2SA1734 BC869 BCX51

B1119 karşılığı BC869 BCX51 BCX69

B112 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1120 karşılığı 2SB1301 2SB1518

B1121 karşılığı 2SA1681 2SB1313 2SB1518

B1122 karşılığı 2SA1364 2SB1115 BCX52

B1123 karşılığı 2SA1417 2SA1681 2SB1520

B1124 karşılığı 2SA1736 2SB1572

B1125 karşılığı BST61 BST62

B1127 karşılığı 2SA1120 2SA1357

B1129 karşılığı 2SB865

B113 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1130 karşılığı 2SB1212 2SB1236

B1130A B1130AM karşılığı 2SA1770 2SB1212 2SB1236A

B1130M karşılığı 2SB1212 2SB1236

B1131 karşılığı 2SB1288 2SB1306

B1132 karşılığı 2SA1364 2SB766A BCX51

B1133 karşılığı 2SA1488 2SA1635 2SB1094

B1134 karşılığı 2SA1307 2SA1441 2SA1469

B1135 karşılığı 2SA1442 2SA1470 2SB1018

B1136 karşılığı 2SA1451 2SA1568 2SB1468

B1137 karşılığı 2SB1388

B114 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1140 karşılığı 2SA1357

B1141 karşılığı 2SA1359 2SB891 BD166

B1142 karşılığı BD178 BD188 BD440

B1143 karşılığı BD188 BD440 BD786

B1144 karşılığı 2SA1021 2SA1408 2SA1507

B1145 karşılığı 2SB1340 BDT60CF

B1146 karşılığı 2SB1259 2SB1340 BD652F

B1147 karşılığı 2SB1259 BD652F

B114EK karşılığı 2SA1518 UN2123

B115 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1152 karşılığı 2SA1386 2SA1516 BD746F

B1153 karşılığı 2SA1302 2SA1553 2SB1163

B1154 karşılığı 2SA1672 2SA1805 BD246D

B1155 karşılığı 2SA1227 2SB1860 BD746D

B1156 karşılığı BD250D BD746D

B1157 karşılığı 2SB1371 BD246C BDV96

B1158 karşılığı 2SA1146 2SB1371 BD246D

B1159 karşılığı 2SA1146 2SB1361 BD246D

B116 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1160 karşılığı 2SA1186 2SA1227 BD246D

B1161 karşılığı 2SA1386 2SA1673 BD746F

B1162 karşılığı 2SA1301 2SB1153 2SB1347

B1163 karşılığı 2SA1302 2SA1553 2SB1429

B1164 karşılığı 2SA1315 2SA1429 MPS750

B1169 karşılığı 2SB120 2SB839 2SB957

B117 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1170 karşılığı 2SB120 2SB839 2SB957

B1171 B1171A karşılığı 2SB768 2SB928

B1172 B1172A karşılığı 2SB1184 2SB1202 2SB906

B1173 B1173A karşılığı 2SA1395 2SA1401 2SB1203

B1178 B1178A karşılığı 2SB1214 2SB907

B118 karşılığı 2N2137 2N2142 AD149

B1181 B1181F5 karşılığı 2SB839 2SB957

B1182 B1182F5 karşılığı 2SA1241 2SB1201 2SB838

B1183 B1183F5 karşılığı 2SB1214 2SB907

B1184 B1184F5 karşılığı 2SA1876 2SB1202 2SB906

B1185 karşılığı 2SA1307 2SA1440 2SA1469

B1186 karşılığı 2SA1306 2SA1332 2SA1393

B1186A karşılığı 2SA1306 2SA1332 2SA1606

B1187 karşılığı 2SA1440 2SA1469 2SB1015

B1188 karşılığı 2SA1213 2SB1123

B1189 karşılığı 2SB1025 2SB803 BCX53

B119 karşılığı 2N2137 2N2142 AD149

B1190 B1190A B1191 B1191A karşılığı 2SA968B 2SB630 2SB928

B1192 B1192A karşılığı 2SA1306B 2SA1668 2SB1096

B1193 karşılığı 2SB1259 BD652F BDT62CF

B1194 karşılığı 2SB1098 2SB1227 2SB1258

B1195 karşılığı 2SB1099 2SB1284

B1196 karşılığı 2SA1394 2SA1469 2SB1019

B1197K karşılığı BCW67 BCW68 BCX42

B1199 karşılığı 2SA1515 BC327

B119A karşılığı 2N2139 AD166 AD167

B12 karşılığı BSR13 BSS79 BSS81

B120 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1202 B1203 karşılığı 2SA1244

B1206 karşılığı 2SB1206 2SB894 BC308

B1207 karşılığı 2SA1515 BC327 BC636

B1208 karşılığı 2SA1213 2SA1314 2SA1363

B1209 karşılığı 2SA1363 2SA1372 2SA1584

B121 karşılığı 2N4042 2N4043 ACY39

B1210 karşılığı 2SB733 2SB738 MPS750

B1211 karşılığı 2SA1213 2SA1314 2SA1363

B1212 karşılığı 2SA1770 2SB1130A 2SB1236A

B1213 karşılığı 2SB1259 BDT62CF

B1214 karşılığı 2SB1072 2SB1303 2SB908

B1215 B1216 karşılığı 2SA1647

B1217 karşılığı 2SB986

B1218 B1218A karşılığı 2SA1576 2SA1586 2SA1603

B1219 karşılığı 2SA1577 2SA1588

B122 karşılığı 2N2141 2N2146 AD167

B1220 karşılığı 2SA1609

B1221 karşılığı BF423A BF436 BF492

B1222 karşılığı 2SA1338 BSR15 BSR18

B1223 karşılığı 2SB1024 2SB1098 2SB1282

B1224 karşılığı 2SB1021 2SB1099 2SB1228

B1225 karşılığı 2SB1100 2SB1259 2SB1284

B1226 karşılığı 2SB1340 BDT60CF

B1227 karşılığı 2SB1340 2SB1344

B1228 karşılığı 2SB1193 2SB1259 2SB1344

B1229 karşılığı 2SA1706 2SB1312 2SB892

B123 karşılığı 2N1529 AD166 AD167

B1233 B1233A karşılığı 2SB768 2SB842 2SB928

B1234 karşılığı BCV46

B1236 karşılığı 2SA1770 2SB1212 2SB1236A

B1237 karşılığı BC636 BC638 BC640

B1238 karşılığı 2SA965 2SB647 BC640

B1239 karşılığı 2SB1129 2SB865

B123EK karşılığı 2SA1521 UN2121

B123YK karşılığı 2SA1520 UN2124

B124 karşılığı 2N1550 2N1554 2N1558

B1240 karşılığı 2SA1315 2SA1382 MPS750

B1241 karşılığı BC640 BCX23 BCX39

B1242 karşılığı BC327 BC638 BC640

B1243 karşılığı 2SB985

B1244 B1245 karşılığı BF423A BF436 BF491

B1246 karşılığı 2SA1241 2SB1182 2SB838

B1247 karşılığı 2SB1201 2SB839 2SB957

B1248 karşılığı 2SA1592 2SB844 2SB959

B1249 karşılığı 2SA1225 2SB840 2SB905

B125 karşılığı 2N1549 2N1553 2N1557

B1250 B1251 karşılığı 2SB1098 2SB1252 2SB1430

B1253 karşılığı 2SB1254 2SB1587

B1254 karşılığı 2SB1255 2SB1587

B1255 karşılığı 2SB1588

B1256 karşılığı 2SB1318 2SB1387

B1257 karşılığı 2SB1098 2SB1223 2SB1282

B1258 karşılığı 2SB1099 2SB1228 2SB1283

B1259 karşılığı BDT62CF BDT64CF

B126 karşılığı AD149 AD166 AD167

B1260 karşılığı 2SB1025 2SB803 BCX53

B1261 B1261Z karşılığı 2SB1184 2SB1202 2SB906

B1262 karşılığı 2SB1223 2SB1257 2SB1342

B1263 karşılığı 2SB1020 2SB1099 2SB1224

B1264 karşılığı 2SA1371 BF423A BF436

B1265 karşılığı 2SA1024 2SA1251 2SA1372

B1266 karşılığı 2SB929 BD540A BD936

B1268 karşılığı 2SB1270 2SB1449 2SB1451

B1269 karşılığı 2SB1271 2SB1450 2SB1452

B126A karşılığı AD166 AD167 AL102

B127 karşılığı AD149 AD166 AD167

B1270 karşılığı 2SB1451 2SB1452

B1271 karşılığı 2SB1452 2SB1012

B1272 karşılığı BD682

B1273 karşılığı 2SA1012 2SA1288 2SA1293

B1274 karşılığı 2SA1307 2SA1440 2SA1469

B1275 karşılığı 2SA1225 2SA1552 2SB840

B1276 karşılığı 2SA970 BC416 BC560

B1277 karşılığı 2SA1315 2SA1382 MPS750

B1278 karşılığı 2SA965 BC640 BCX39

B1279 karşılığı BC213 BC258 BC308

B127A karşılığı AD166 AD167 AL102

B128 karşılığı 2N3615 AL102 AL103

B1280 karşılığı 2SB1252 2SB1340

B1281 karşılığı 2SB1193 2SB1340

B1282 karşılığı 2SB1024 2SB1194 BDT60BF

B1283 karşılığı 2SB1020 2SB1099 BD650F

B1284 karşılığı 2SB1100 2SB1259 2SB1432

B1285 karşılığı BDV66A BDW84C

B1286 karşılığı BDW24C BDW54C BDW64C

B1287 karşılığı 2SB1024 2SB1098 2SB1282

B1288 karşılığı 2SB1306 2SB1319 2SB1398

B1289 karşılığı BD544C BD712 BD802

B128A karşılığı 2N2290 AL100 AL102

B129 karşılığı 2N3615 AL102 AL103

B1290 karşılığı 2SA1396 2SA1442 2SA1651

B1291 karşılığı BD244B BD544B BD952

B1292 karşılığı 2SA1394 2SA1469 BD950F

B1293 karşılığı BD244C BD544C BD954

B1294 karşılığı 2SA1388 2SA1441 BD954F

B1295 karşılığı 2SA1621 2SB1197 BCW67

B1296 karşılığı 2SA1705 2SB1116 BC327

B1297 karşılığı 2SA840 2SA965 2SB647

B1298 karşılığı 2SA1315 2SA1382 2SB892

B129A karşılığı 2N2290 AL100 AL102

B13 karşılığı AC125 AC126 AC151 BSR13 BSS79 BSS81

B130 karşılığı 2SB474 AD162

B1300 karşılığı 2SB1117 2SB893 2SB985

B1301 karşılığı 2SA1736 2SB1124 2SB1518

B1302 karşılığı 2SB1073

B1303 karşılığı 2SB1072 2SB908

B1304 karşılığı 2SA1441 2SB1016 2SB1095

B1305 karşılığı 2SB1050 2SB1288 2SB1326

B1306 karşılığı 2SB1288 2SB1446

B1307 B1307M karşılığı 2SB1050 2SB1288 2SB1326

B1308 karşılığı 2SB1073

B1309 karşılığı 2SB1142 2SB889 BD170

B131 karşılığı 2N2138 2N2143 AD149

B1310 karşılığı 2SB794 BD676 BD776

B1311 karşılığı 2SA1359 2SB1142 2SB891

B1312 karşılığı 2SA1315 2SA1382 2SB892

B1313 karşılığı 2SA1213 2SB1123 2SB1124

B1315 karşılığı 2SA1671 2SA1804 2SA1908

B1316 B1316F5 karşılığı 2SB1072 2SB1303 2SB908

B1317 karşılığı 2SA1302 2SA1553

B1318 karşılığı 2SB1484

B1319 karşılığı 2SB1306 2SB1319 2SB1398

B131A karşılığı 2N2288 AL100 AL101

B132 karşılığı 2N2139 AD166 AD167

B1320 karşılığı BC213 BC258 BC308

B1320A karşılığı BC212 BC256 BC266

B1321 karşılığı BC327 BC636 BC638

B1321A karşılığı 2N5400 BC638 BC640

B1322 B1322A karşılığı BC327 BC636 BC638

B1326 karşılığı 2SB1050 2SB1288 2SB1326

B1328 karşılığı 2SA1225 2SA1552 2SB1275

B1329 karşılığı 2SA1241 2SB1201

B132A karşılığı 2N2289 AL100 AL101

B1331 karşılığı 2SA1241 2SB1201

B1332 karşılığı 2SA1593

B1333 karşılığı 2SB1072 2SB1303 2SB908

B1334 karşılığı BD244B BD538 BD952

B1335 B1335A karşılığı 2SA1394 2SA1635 2SB1095

B1337 karşılığı 2SA940 2SB861 BD242D

B1338 karşılığı 2SA1332 2SB1096 2SB1530

B134 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B1341 karşılığı BD718 BDW24B BDW54B

B1342 karşılığı 2SB1024 2SB1098 2SB1227

B1343 karşılığı BD652 BD9022 BDW47C

B1344 karşılığı 2SB1020 2SB1099 BD650F

B1345 karşılığı 2SA1141 BD246C BDV96

B1346 karşılığı BD242A BD536 BD936

B1347 karşılığı 2SA1301 2SB1153 2SB1162

B1348 karşılığı 2SA1281 BF423A BF435

B1349 karşılığı 2SA1370 BF423A BF435

B135 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1351 karşılığı BDT64AF BDW45 BDW94A

B1352 karşılığı BDV64F BDV66F BDW84A

B1353 karşılığı 2SB1086 2SB1144 2SB1220

B1353A karşılığı 2SA1249 2SB1086A 2SB649

B1354 karşılığı 2N5194 BD178 BD440

B1355 karşılığı BD788 BD790 MJE250

B1357 karşılığı 2SB1065 2SB1217

B1358 karşılığı 2SB1151

B135A karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B136 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1361 B1362 karşılığı 2SA1186 2SA1386 BD246D

B1363 karşılığı 2SA1024 2SA1372 2SA1584

B1364 karşılığı 2SA1364 2SB766A BCX51

B1365 karşılığı 2SA1363 2SA1663 2SB1121

B1366 karşılığı 2SA1440 2SA1488 2SA1635

B1367 karşılığı 2SA1441 2SB1016 BD954F

B1368 karşılığı 2SA1394 2SA1441 2SA1635

B1369 karşılığı BD242 BD536 BD936

B136A karşılığı ACY24 ASY48 ASY77

B137 karşılığı AD166 AD167 AL102

B1370 karşılığı 2SA1488 2SA1635 2SB1094

B1371 B1372 karşılığı 2SA1146 2SA1672 BD246D

B1373 karşılığı 2SA1386 2SA1492 BD746F

B1374 karşılığı 2SA1315 2SA1706 2SB892

B1375 karşılığı 2SB1015 2SB1094 BD936F

B1376 karşılığı BC212 BC257 BC307

B1377 karşılığı BC327 BC638 BC640

B1378 karşılığı BC327 BC636 BC638

B138 karşılığı AD166 AD167 AL102

B1381 karşılığı 2SB1098 2SB1227 2SB1258

B1382 karşılığı BDV66CF

B1383 karşılığı 2SB1494

B1386 karşılığı 2SB1308

B1387 karşılığı 2SB1256

B1388 karşılığı BDV64CF BDV66BF BDW84D

B1389 karşılığı 2SB1223 2SB1257 BDT60F

B138A B138B karşılığı AD167 AL102 AL103

B1390 karşılığı 2SB1021 BD646F BDT62F

B1391 karşılığı 2SB1259 BD652F BDT62CF

B1392 karşılığı 2SA1635 2SB1017 BD952F

B1393 B1393A karşılığı 2SB1015 2SB1094 BD936F

B1395 karşılığı 2SB1117 2SB893 2SB985

B1396 karşılığı 2SB1124 2SB1301 2SB1518

B1398 karşılığı 2SB1306 2SB1319 2SB1398

B1399 karşılığı 2SB1259 BDT62CF

B14 karşılığı AC125 AC126 ACY32 BSR13 BSS79 BSS81

B140 karşılığı 2N2138 2N2143 AD149

B1400 karşılığı 2SB1193 2SB1340 BD652F

B1401 karşılığı 2SB1061 2SB1465

B1402 karşılığı 2SB1252 2SB1340 BDT60CF

B1403 karşılığı 2SB1193 2SB1340 BD652F

B1404 karşılığı 2SB1252 2SB1340 BDT60CF

B1405 karşılığı 2SB1129 2SB865 2SB888

B1406 karşılığı 2SB1129 2SB865

B1407L B1407S karşılığı 2SB1184 2SB906 2SB962

B1409L B1409S karşılığı 2SA1552

B141 karşılığı 2N2139 AD166 AD167

B1411 karşılığı 2SB1024 2SB1226 BDT60BF

B1412 B1412F5 karşılığı 2SA1242 2SA1795 2SB967

B1413 karşılığı 2SB1142 BD136 BD138

B1414 karşılığı 2SA1249 2SA1507 2SB649

B1416 karşılığı 2SB1143 BD178 BD180

B1417 karşılığı 2SA1488 2SB1274 BD936F

B1417A karşılığı 2SA1488A 2SB1017 2SB1335

B1418 B1418A karşılığı 2SB1282 2SB1342 BDT60AF

B1419 karşılığı 2SA1301 2SB1162 2SB1347

B142 karşılığı 2N2137 2N2142 AD149

B1420 karşılığı BDV66B BDW84D

B1421 karşılığı 2SA1146 2SA1186 2SA1265

B1422 karşılığı 2SB1034 BD680

B1423 karşılığı 2SA1120

B1424 karşılığı 2SA1730 2SB1518

B1425 karşılığı 2SA1315 2SB733 2SB892

B1426 karşılığı 2SB1117 2SB1505

B1427 karşılığı 2SA1369

B1428 karşılığı 2SB1117 2SB1505

B1429 karşılığı 2SA1302 2SA1553

B143 karşılığı 2N2137 2N2142 AD149

B1430 karşılığı 2SB1089 2SB1227 2SB1258

B1431 karşılığı 2SB1099 2SB1228 2SB1283

B1432 karşılığı 2SB110 2SB1259 BDT62BF

B1433 karşılığı 2SA1315 2SB892 2SB985

B1434 karşılığı 2SA1706 2SB1229 2SB892

B1435 karşılığı 2SB1142 2SB986

B1436 karşılığı 2SA1357

B1437 karşılığı 2SA1708 2SB647 BC640

B1438 karşılığı 2SA1709

B143EK karşılığı 2SA1519 UN2122

B144 karşılığı 2N2137 2N2142 AD149

B1440 karşılığı 2SA1681 2SB1123 2SB1520

B1443 karşılığı 2SA1315 2SA1706 2SB892

B1446 karşılığı 2SB1483

B1447 karşılığı 2SB1143 2SB1217 2SB986

B1448 karşılığı 2SB1285 BDV66AF BDW84C

B1449 karşılığı 2SB1268 2SB1270 2SB1451

B145 karşılığı 2N2137 2N2142 AD149

B1450 karşılığı 2SB1269 2SB1271 2SB1452

B1451 karşılığı 2SB1270 2SB1452

B1452 karşılığı 2SB1271

B1453 karşılığı 2SB1015 2SB1094 BD936F

B1454 karşılığı 2SA1388 2SA1441 2SA1741

B1455 karşılığı 2SA1442 2SA1742 2SB1018

B1457 karşılığı 2SB1256 2SB1318 2SB1387

B1459 karşılığı 2SA1315 2SB1438

B146 karşılığı 2N2137 2N2142 AD149

B1460 karşılığı 2SA1315 2SB733 2SB892

B1462 karşılığı 2SA1832

B1464 karşılığı 2SB1021 2SB1224

B1465 karşılığı 2SB1401

B1466 karşılığı 2SB969 BDV66A BDW84C

B1467 karşılığı 2SA1442 2SA1470 2SA1742

B1468 karşılığı 2SA1451 2SA1568 2SA1771

B1469 karşılığı 2SB1493

B147 karşılığı 2N2139 AD166 AD167

B1470 karşılığı 2SB1490 2SD1503

B1471 karşılığı 2SB1342 BDW24B BDW64B

B1472 karşılığı BD648 BD900 BDW74B

B1473 karşılığı 2SA840 2SA965 2SB647

B1474 B1474F5 karşılığı 2SB1072 2SB908

B1475 karşılığı 2SB1219 BC807W

B1476 karşılığı 2SA1183 2SB1557

B1477 karşılığı 2SA1146 2SA1671 BD246D

B1478 karşılığı BDV64C BDV66B BDW84D

B148 karşılığı 2N1551 2N1555 2N1559

B1481 karşılığı 2SB1020 2SB1024 BDT60BF

B1482 karşılığı 2SA1242 2SB1288 2SB1306

B1484 karşılığı 2SB1318

B1485M karşılığı 2SA1315 2SA1706 2SB892

B1488 karşılığı 2SA1625 2SB1074

B1489 karşılığı 2SA1156 2SA1498

B149 karşılığı 2N2288 AL100 AL101

B1490 karşılığı 2SB1470 2SB1503

B1492 karşılığı 2SB1470 2SB1490 2SB1503

B1493 karşılığı 2SB1469 2SB1560

B1494 karşılığı 2SB1383

B1495 karşılığı 2SB1226 2SB1250 BDT60BF

B1496 karşılığı 2SB1184 BD178 BD190

B1497 karşılığı 2SA1066 2SA1707 2SA1761

B1499 B1499A karşılığı 2SA1388 2SA1441 2SA1469

B149N karşılığı 2N2289 AL100 AL103

B15 karşılığı 2SB55 ACY24 ASY48 BSR14 BSS79 PMBT2222

B150 karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B1500 B1501 B1502 karşılığı 2SB1492

B1502 karşılığı 2SB1555

B1503 karşılığı 2SB1470 2SB1490

B1504 karşılığı BD646 BD898 BDW74A

B1505 karşılığı 2SB1117 2SB1592 2SB985

B1507 karşılığı 2SA1670 2SB1371 BD246A

B1508 B1509 karşılığı 2SA1292 2SB828 BD546A

B151 karşılığı 2N3615 AL102 AL103

B1510 karşılığı 2SB1282 2SB1342 BUT60AF

B1511 karşılığı 2SB904

B1512 B1515 karşılığı 2SB1072 2SB908

B1516 karşılığı 2SB1215 BD190 BD442

B1517 karşılığı 2SA1761 2SB906 2SB965

B1518 karşılığı 2SA1736 2SB1124

B1519 karşılığı 2SA1681 2SB1123 2SB1313

B152 karşılığı 2N3616 AL102 AL103

B1520 karşılığı 2SB1572

B1526 karşılığı 2SB794 BD778 BD780

B1529 karşılığı 2SA1302 2SB1163 2SB1317

B152A karşılığı 2N3616 AL102 AL103

B153 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1530 karşılığı 2SA1306B 2SA1668 2SB1096

B1531 karşılığı 2SB1469 2SB1493 2SB1557

B1532 karşılığı 2SA1327 2SA1567 2SA1599

B1535 karşılığı BD244C BD540C BD954

B1536 karşılığı 2SA1307 2SA1469 2SA1643

B1537 B1539 karşılığı 2SA1314 2SA1734 2SB1121

B154 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1541 karşılığı 2SA962 BD518 BD526

B1542 karşılığı 2SA1241 BD510 BD516

B1543 karşılığı 2SA1876 2SB1184 2SB906

B1544 karşılığı BD520 BD528 BD530

B1545 karşılığı 2SA1014 2SA1225 2SB905

B1546 karşılığı 2SA1156 2SA1498 2SA1727

B1548 karşılığı 2SA1338 2SA1441 BDT32F

B155 karşılığı AC128 AC153 AC188

B1553 karşılığı 2SB1299 2SB1314 2SB1470

B1555 B1556 karşılığı 2SB1490 2SB1503

B1557 karşılığı 2SB1469 2SB1493

B1558 karşılığı 2SB1560

B1559 karşılığı BDV66D

B156 karşılığı AC128 AC153 AC188

B1560 karşılığı BDV66D

B1561 karşılığı 2SB1123

B1562 karşılığı 2SB1299 2SB1314

B1565 karşılığı 2SA1488A 2SA1635 BD938F

B1566 karşılığı 2SB1187 2SB1375 BD936F

B1567 karşılığı 2SB1226 2SB1250 2SB1411

B1568 karşılığı 2SB1024 2SB1282 2SB1342

B1569 karşılığı 2SA1332 2SA1393 2SB1186

B1569A karşılığı 2SA1332 2SA1606 2SB1186A

B156A B156AH B156H karşılığı AC128 AC153 AC188

B1571 karşılığı 2SB1578 2SB1184

B1573 karşılığı 2SB1202 2SB906

B1574 karşılığı 2SB1184 2SB1201 2SB838

B1575 karşılığı 2SA1732 2SA1796 2SB1204

B1578 karşılığı 2SB1571

B1582 karşılığı 2SA1326 BC807R BCX17R

B1584 B1585 karşılığı 2SA1298

B1586 B1587 karşılığı 2SB1254 2SB1469 2SB1493

B1588 karşılığı 2SB1255 2SB1560

B1589 karşılığı 2SA1734 BC869 BCX69

B1592 karşılığı 2SA1707 2SB1117 2SB985

B1593 karşılığı 2SA1359 2SB1143

B1595 karşılığı 2SA1315 2SB1459 2SB892

B1596 karşılığı 2SA1770 2SB1130A 2SB1212

B16 karşılığı 2SB493 AD162

B1603 B1603A karşılığı 2SA1388 2SA1441 2SA1469

B1604 B1604A karşılığı 2SA1327 2SA1567 2SB948A

B1605 karşılığı 2SB1185 2SB1274 2SB1314

B1605A karşılığı 2SA1440

B1606 karşılığı 2SA1650 2SB945

B1607 karşılığı 2SA1651 2SB946

B161 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1610 B1611 karşılığı 2SA1298 2SA1753 2SB1584

B1612 B1614 karşılığı 2SA1314 2SA1363 2SB1121

B1616 karşılığı 2SB1098 2SB1227 2SB1282

B1617 karşılığı 2SB1316

B1618 B1619 karşılığı 2SA1745 2SB1219 BC808W

B162 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1624 karşılığı 2SB1469 2SB1493 2SB1557

B1625 karşılığı 2SB1253 2SD1587

B1627 karşılığı BC856 BC860 BCW69

B1628 karşılığı 2SB1301 2SC1518

B1629 karşılığı 2SB1299 2SB1314 2SB1562

B163 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1631 karşılığı 2SB1299 2SB1314 2SB1562

B164 karşılığı AC125 AC126 AC151

B1640 karşılığı 2SB1065 2SB986 BD786

B1642 karşılığı 2SA1307 2SA1469 2SB1134

B165 B166 B168 B169 B170 B171 B172 B173 B175 B176 B179 B183 B184 B185 B187 B188 B190 B191 B192 B193 B194 B195 karşılığı AC125 AC126 AC151

B167 B174 karşılığı AC128 AC153 AC188

B16A B17 karşılığı 2SB493 AD162

B173 karşılığı AC126 ACY32

B177 karşılığı 2SB55 ACY24 ASY48

B178 karşılığı AC128 AC152 AC153

B178A karşılığı 2N1189 2N1190 2SB405ST

B178Q karşılığı AC128 AC152 AC153

B17A karşılığı 2SB493

B180 karşılığı 2SB493 AD162

B186 B186A B186B karşılığı 2SB54 AC126 AC151

B189 karşılığı AC128K AC153K AC188K

B19 karşılığı 2N2137 AD149 AUY19

B196 karşılığı 2SB493 AD162

B199 karşılığı AC128 AC152 AC153

B1O B1R B1Y karşılığı BF554 BF840 BFS18

B20 karşılığı 2N2137 AD149 AUY19

B200 karşılığı AC128 AC153 AC188

B200A karşılığı 2SB405

B201 B202 karşılığı AC128 AC153 AC188

B21 karşılığı 2N2139 AD166 AUY19

B215 karşılığı 2N1542 AL102 AL103

B216 B216A karşılığı 2N1540 2N1545 AD149

B217 karşılığı 2N1539 2N1544 AD149

B218 karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B219 B220 B221 B222 B223 karşılığı AC125 AC126 AC151

B219A B22 B220A B221A B222A B223A karşılığı AC128 AC151 AC153

B224 B225 B226 B227 karşılığı 2N1189 2N1190 2SB405ST

B228 B229 karşılığı 2N1542 AL102 AL103

B23 karşılığı AC125 AC126 AC151

B230 karşılığı 2N1543 2N1548 AL102

B231 B232 B233 karşılığı AL102 AU110 AU210

B234 karşılığı AU107 AU113 AU213

B235 karşılığı 2N1982 2N2075 2N2079

B236 karşılığı 2N1981 2N2076 2N2080

B237 karşılığı 2N1980 2N2077 2N2081

B238 karşılığı 2SB493 AD162

B24 karşılığı AC125 AC126 AC151

B240 B242 B243 karşılığı 2SB493 AD162

B246 B247 B248 B248A B249 karşılığı 2N1541 AL102 AL103

B25 karşılığı 2N2139 AD166 AUY19

B25 karşılığı BC846 BCV71 PMBT3904

B250 B250A B251A B252 karşılığı 2N1541 AL102 AL103

B252A karşılığı 2N1543 2N1548 AL102

B253 karşılığı 2N1541 AL102 AL103

B253A karşılığı 2N1543 2N1548 AL102

B254 B255 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B256 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B257 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B259 karşılığı 2N1982 2N2075 2N2079

B25N karşılığı 2N2139 AD166 AUY19

B26 karşılığı 2N2137 AD149 AUY19 BF799

B260 karşılığı 2N1980 2N2077 2N2081

B261 B262 B263 B264 B265 B266 B267 karşılığı AC125 AC126 AC151

B268 karşılığı AC128 AC152 AC153

B269 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B26A karşılığı 2N2139 AD166 AUY19

B27 karşılığı 2N2137 AD149 AUY19

B270 karşılığı AC125 AC126 AC151

B271 B272 B273 karşılığı AC128 AC153 AC188

B274 karşılığı 2N3615 AL102 AL103

B275 B276 karşılığı 2N2290 2N2293 AL100

B277 karşılığı AC125 AC126 AC151

B278 B279 karşılığı 2SA1252 2SB902 BC558

B28 karşılığı 2N2137 AD149 AUY19

B280 karşılığı BC213 BC258 BC308

B281 karşılığı BC212 BC256 BC266

B282 B283 B284 B285 B286 B287 karşılığı AL102 AL103 AUY22

B288 karşılığı AC125 AC126 AC151

B289 karşılığı ACY24 ASY48 ASY77

B29 karşılığı 2N2137 AD149 AUY19

B290 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B291 B292 karşılığı AC125 AC126 AC151

B292A karşılığı ACY24 ASY48 ASY77

B293 B294 karşılığı AC128 AC152 AC153

B295 karşılığı 2N3616 AL102 AL103

B296 karşılığı AU110 AU210

B299 karşılığı AC125 AC126 AC151

B30 karşılığı 2N2137 AD149 AUY19

B300 B301 karşılığı 2N2289 AL100 AL101

B302 B303 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B304 karşılığı AC128 AC153 AC188

B304A karşılığı ACY24 ASY48 ASY76

B306 karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B309 B309A karşılığı 2N2289 AL100 AL101

B31 karşılığı 2N2137 AD149 AUY19

B310 karşılığı 2N2528 AU110 AU210

B311 karşılığı AU107 AU113 AU213

B312 karşılığı 2N2528 AU110 AU210

B313 karşılığı AU107 AU113 AU213

B314 karşılığı 2SB493 AD162

B315 B316 B317 karşılığı AC128 AC152 AC153

B318 B319 karşılığı 2N1542 AL102 AL103

B320 karşılığı 2N2290 AL100 AL101

B321 B322 B323 B328 B329 karşılığı AC125 AC126 AC151

B324 B326 B327 karşılığı AC128 AC153 AC188

B330 karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B331 B331H karşılığı 2N1980 2N2078 2N2082

B332 B332H karşılığı 2N1981 2N2076 2N2080

B333 B333H karşılığı 2N1982 2N2075 2N2079

B334 B334H karşılığı 2N2493

B335 B336 B345 B346 B347 B348 B349 B350 karşılığı AC125 AC126 AC151

B337 B337H B338 B338H karşılığı AL102 AL103 AUY22

B339 B339H B340 B340H B341 B341H karşılığı 2N2290 AL100 AL101

B342 karşılığı 2N2527 AU110 AU210

B343 karşılığı 2N2528 AU107 AU110

B351 karşılığı 2N1980 2N2078 2N2082

B352 karşılığı 2N1981 2N2076 2N2080

B353 karşılığı 2N1982 2N2075 2N2079

B354 karşılığı 2N2493 2SB474

B355 karşılığı 2SB481 AD162

B358 karşılığı 2N3615 AL102 AL103

B359 karşılığı 2N2290 2N2293 AL100

B360 karşılığı AU107 AU113 AU213

B361 B361H karşılığı AL102 AL103 AUY22

B362 B362H karşılığı 2N3616 AL102 AL103

B363 karşılığı AU107 AU110 AU210

B364 B365 karşılığı AC128 AC153 AC188

B366 karşılığı AU107 AU110 AU210

B367 B367H karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B37 karşılığı AC125 AC126 AC151

B370 karşılığı AC128 AC153 AC188

B370A B370AH karşılığı 2SB415 AC128 AC153

B370H karşılığı AC128 AC153 AC188

B371 karşılığı AC125 AC126 AC151

B372 B373 karşılığı AC128 AC153 AC188

B374 karşılığı 2N1039 2N2565

B375 B375A karşılığı AU107 AU110 AU113

B376 karşılığı AC128 AC152 AC153

B377 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B378 B378A B378B B379 B379A B379B B380 B380A B380B B381 B382 B383 B386 karşılığı AC128 AC152 AC153

B38 B384 B385 B387 B389 B39 B392 B393 B394 B395 karşılığı AC125 AC126 AC151

B390 B391 karşılığı AL102 AL103 AUY22

B396 karşılığı ASY48 ASY76 ASY77

B397 karşılığı 2N1191 ASY48 ASY77

B398 B399 karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B40 karşılığı ASY48 ASY76 ASY77

B400 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B401 B402 B403 karşılığı ACY24 ASY48 ASY77

B404 karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B405 karşılığı AC128 AC153 AC188

B405K karşılığı AC128K AC153K AC188K

B406 karşılığı AU107 AU113 AU213

B407 karşılığı AL102 AL103 AUY22

B408 B409 karşılığı AC125 AC126 AC151

B410 B411 karşılığı AU107 AU113 AU213

B412 karşılığı AU106 AU109 AU111

B414 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B415 karşılığı AC128 AC153 AC188

B416 karşılığı AC125 AC126 AC151

B417 B418 karşılığı ACY24 ASY48 ASY77

B421 karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B422 B423 karşılığı AC125 AC126 AC151

B424 karşılığı 2N1541 2N1546 AUY20

B425 karşılığı 2N1540 2N1545 AUY19

B426 B426A karşılığı 2N1539 2N1544 AUY19

B427 B428 karşılığı 2N1189 2N1190 2SB405ST

B429 karşılığı AC125 AC126 AC151

B430 karşılığı 2N1519 2N1521 2N1523

B431 karşılığı AC128 AC153 AC188

B432 karşılığı 2N2528 AU107 AU110

B433 B433F karşılığı 2N1981 2N2076 2N2080

B434 B435 karşılığı BD242 BD534 BD540

B436 karşılığı AC125 AC126 AC151

B437 B438 karşılığı ACY24 ASY48 ASY76

B439 B44 B440 B443 B444 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B43A karşılığı 2SB55 ACY24 ASY48

B441 B442 B442H karşılığı 2N2528 AU107 AU110

B445 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B447 karşılığı 2N5324 AU113 AU213

B448 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B449 karşılığı AD149 AD166 AD167

B450 karşılığı AC128 AC153 AC188

B450A karşılığı 2SB324 AC128 AC153

B451 B452 karşılığı AC128 AC153 AC188

B452A karşılığı 2SB324 AC128 AC153

B453 karşılığı AC128 AC153 AC188

B454 B455 karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B457 karşılığı AC128 AC153 AC188

B457A karşılığı 2SB324 AC128 AC153

B458 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B459 karşılığı AC125 B459 ACY32

B46 B460 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B461 karşılığı AC128 AC153 AC188

B463 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B464 karşılığı 2N3616 AL102 AL103

B465 karşılığı 2N3612 AL102 AL103

B466 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B468 karşılığı 2N4324 AU113 U213

B468A karşılığı AU106 AU109 AU111

B47 B470 karşılığı AC125 AC126 AC151

B471 B472 karşılığı 2N2289 AL100 AL101

B473 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B474 karşılığı 2SB481 AD162

B475 B476 karşılığı AC128 AC153 AC188

B477 karşılığı 2N2152 2N2159

B478 karşılığı 2N2153 2N2155 2N2157

B479 karşılığı 2N2155 2N2159

B48 karşılığı AC125 AC126 AC151

B480 karşılığı 2N2155 2N2159

B481 karşılığı 2SB474 AD162

B482 karşılığı AC125 AC126 AC151

B483 karşılığı 2N1551 2N1555 2N1559

B484 karşılığı 2N1552 2N1556 2N1560

B486 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B487 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B49 karşılığı AC125 AC126 AC151

B492 karşılığı AC128 AC153 AC188

B493 karşılığı 2SB474 2SB481 AD162

B494 B495 karşılığı AC128 AC153 C188

B495A karşılığı 2SB324 AC128 AC153

B496 karşılığı AC128 AC152 AC153

B497 B498 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B50 karşılığı AC125 AC126 AC151

B502 B502A karşılığı BD242C BD244C BD940

B503 karşılığı BD242A BD244A BD938

B503A karşılığı BD242B BD244B BD938

B504 karşılığı BCX60 BSS17 BSS18

B504A karşılığı 2N5322 BCX60 BSS17

B505 karşılığı BD520 BD528 BD530

B506 B506A karşılığı 2SB695 2SB696 BD246D

B507 B508 karşılığı BD242A BD536 BD936

B509 karşılığı 2N3740 BD244A BD536

B51 karşılığı AC128 AC152 AC153

B510 karşılığı BC161 BSV16 BSV17

B511 karşılığı BD240 BD242 BD534

B512 karşılığı BD242A BD536 BD936

B512A B513 B513A karşılığı BD242B BD538 BD938

B514 B515 karşılığı BD240 BD242 BD536

B516 karşılığı AC125 AC126 AC151

B5181 B5182 karşılığı BD246B BDV96 BDX96

B5191 B5192 karşılığı 2N6229 BD246C BDW22C

B52 karşılığı AC128 AC152 AC153

B5201 B5202 karşılığı 2SA908 2SB555 BD246F

B5211 B5212 B5221 B5222 karşılığı BD244B BD544B BD952

B523 B524 karşılığı 2SA1288 2SA748

B525 karşılığı BC327 BC328 BC636

B526 B527 B528 karşılığı 2SA1111 2SA913 2SA985A

B529 karşılığı 2SA1288 2SA748

B53 karşılığı AC128 AC152 AC153

B530 karşılığı 2SB688 2SB776 BD246C

B531 B532 karşılığı BD246B BD314 BDV94

B533 karşılığı 2N1038 2N2564

B534 karşılığı AC128 AC153 AC188

B535 karşılığı 2N1038 2N2564 AC128

B536 B537 karşılığı 2SA968 2SA985A 2SB628

B538 karşılığı 2N1551 2N1552 2N1555

B539 B539A karşılığı 2SA1146 2SB555 BD246D

B539B karşılığı 2SA1386A 2SB681 BD246D

B539C karşılığı 2SA1147 2SB697 BD246D

B54 karşılığı AC125 AC126 AC151

B540 karşılığı 2N1039 2N2565

B541 karşılığı 2SA981 2SA982 BD246C

B542 karşılığı BC327 BC328 BC636

B544 B544M B544P1 B544P2 karşılığı 2SA1382 2SA966 2SB892

B546 B546A B547 B547A karşılığı 2SA1133 2SB630 BD240F

B548 karşılığı 2SA1184 BD140 BD231

B549 karşılığı 2SA1178 2SA1184 2SA1220

B55 karşılığı 2N2042 ACY24 ASY48

B550 karşılığı BD244C BD540C BD954

B551 karşılığı BD242 BD536 BD936

B552 karşılığı 2SA1117 2SA1294 BUW96

B553 karşılığı 2SA1290 2SB921L

B554 karşılığı 2SA1116 2SA1147 2SA908

B555 B556 karşılığı 2SA908 2SB681 2SB697

B557 karşılığı 2SA981 2SB688 BD246D

B557S karşılığı 2SA981 2SB688 BD246D

B558 karşılığı BD246C BDV96 BDX96

B559 karşılığı BD136 BD227 BD376

B56 karşılığı AC128 AC151 AC188

B560 B560M karşılığı 2SA1013 2SA965 2SB647

B561 karşılığı BC327 BC328 BC636

B562 karşılığı 2SA1382 2SA966 2SB978

B563 karşılığı BD242B BD538 BDX14

B564 karşılığı 2SB909 BC327 BC636

B565 B565A B566 B566A B566AK B566K karşılığı BD244B BD538 BD952

B567 B568 karşılığı 2SA1133 2SB630 BD240F

B569 karşılığı 2N6034 BD676 BD776

B56A karşılığı ACY24 ASY48 ASY76

B57 karşılığı AC125 AC126 AC151

B570 karşılığı 2N6035 BD678 BD778

B571 karşılığı 2N6036 BD680 BD780

B572 karşılığı BD176 BD186 BD438

B573 karşılığı BD178 BD190 BD440

B574 karşılığı 2N5195 BD180 BD442

B575 karşılığı 2N5193 BD186 BD438

B576 karşılığı 2N5194 BD190 BD440

B577 karşılığı 2N5195 BD442 BD208

B578 karşılığı MJE2955 2N5974

B579 karşılığı 2N5976 BD200

B57A karşılığı 2N1189 ASY76 ASY77

B58 karşılığı AC125 AC126 AC151

B580 karşılığı 2N5975 2N5976

B581 karşılığı 2N5976

B582 karşılığı BDV64 TIP145

B583 karşılığı BDV64A TIP146 TIP147

B584 karşılığı BDV64B BDV64C TIP147

B585 karşılığı BDV64 BDX84A BDX86A

B586 karşılığı BDV64A BDX84B BDX86B

B587 karşılığı BDV64 BDW84A BDX88A

B588 karşılığı BDV64A BDW84B BDX88B

B589 karşılığı BDV64B BDW84C BDX88C

B59 karşılığı AC125 AC126 AC151

B595 karşılığı BD244C BD544C BD954

B596 karşılığı BD244B BD538 BD952

B598 karşılığı 2SB1229 2SB892 2SB926

B599 karşılığı 2SA1133 2SB630 BD240F

B60 karşılığı AC125 AC126 AC151

B600 karşılığı 2SA1116 2SB613 MJ15016

B601 karşılığı BD650 BD902 BDW24C

B603 karşılığı 2N5096

B604 karşılığı BD244A BD538 BD952

B605 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

B606 karşılığı 2N5416 BFT44 MJ5415

B607 karşılığı AC128 AC153 AC188

B608 B608A karşılığı 2SA1133 2SB628A BD240E

B609 karşılığı BD244C BD540C BD954

B60A B61 karşılığı AC125 AC126 AC151

B611 B611A karşılığı 2SB696 2SB713 BD246D

B612 B612A karşılığı 2SA1147 BD746F MJ15016

B613 karşılığı BUW42 MJ15023 MJ15025

B615 karşılığı BDV64C BDX62C BDX64C

B616 B616A karşılığı 2SA986 2SB758 2SB773

B617 B617A karşılığı 2SA986 2SB758 2SB773A

B619 karşılığı 2N1038 2N2564 AC153

B620 karşılığı BC213 BC258 BC308

B621 karşılığı BC327 BC636 BC638

B621A karşılığı 2SA1705 BC638 BC640

B621NC karşılığı BC327 BC636 BC638

B622 karşılığı 2N5093 2N5096 2SB603

B624 karşılığı 2SA1621 BCW67 BCW68

B624R karşılığı BCW67R BCW68R

B625 karşılığı BD246C BDV96 BDX96

B626 karşılığı 2SA1141 2SA980 BD246C

B627 karşılığı AD136 AUY35 AUY36

B628 B628A karşılığı 2SA1112 2SA913A 2SB608

B63 karşılığı 2SB474 AD162

B630 karşılığı 2SA1133 2SB861 BD240F

B631 karşılığı BD140 BD231 BD380

B631K karşılığı 2SA1178 2SA1184 2SA1220

B632 B632K karşılığı 2SB1009 2SB744 BD376

B633 karşılığı BD244C BD544C BD802

B634 karşılığı 2SA1141 2SB981 BD246C

B635 B636 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B637 B637K karşılığı BC212 BC257 BC307

B638 B638H B639 B639H karşılığı BDV64B BDX84C BDX86C

B64 karşılığı 2N3616 AL102 AL103

B640 karşılığı AC128 AC152 AC153

B641 karşılığı BC213 BC258 BC308

B642 karşılığı BC212 BC256 BC266

B643 karşılığı BC327 BC636 BC638

B644 karşılığı 2N5400 BC638 BC640

B645 karşılığı 2SA1116 2SA909 MJ15016

B646AT B646T karşılığı 2SA1124 2SA1281 2SA1285

B647 B647AT karşılığı 2SA1013 2SA1275 2SB1212

B648AT B648T karşılığı BF416 BF470 BF472

B649AT B649T karşılığı 2SA1249

B65 karşılığı AC125 AC126 AC151

B650H B650T karşılığı BDV66A BDW84C BDX66B

B653A B653T B654A B654T karşılığı 2SA1141 2SA981 BD246C

B655A B655T karşılığı 2SA1227A 2SA1386 2SB554

B656A B656T karşılığı 2SA1116 2SA909 MJ15016

B66 karşılığı AC125 AC126 AC151

B668AT karşılığı BD718 BDW24B BDW54B

B668T karşılığı BD716 BDW24A DW54A

B669AT karşılığı BD902 BDW24C BDW54C

B669T karşılığı BD718 BDW24B BDW54B

B66H B67 karşılığı AC125 AC126 AC151

B670AT karşılığı BDV64C BDX62C TIP147

B670T karşılığı BDV64B BDX62B TIP147

B671AT karşılığı BDV64C BDW84D BDX62C

B671T karşılığı BDV64B BDX62B BDX84C

B672AT karşılığı BDV66C

B672T karşılığı BDV64C BDV66B BDW84D

B673T karşılığı BD650 BD902 BDW74C

B674T karşılığı BD648 BD900 BDW74B

B675T karşılığı BD646 BD898 BDW74A

B676T karşılığı BD902 BDW24C BDW54C

B677T karşılığı BD898 BDW24A BDW54A

B678 karşılığı BD682

B679T karşılığı 2SB751 BDW54C

B67A B67AH karşılığı ACY24 ASY48 ASY77

B67H karşılığı AC125 AC126 AC151

B68 karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B681T karşılığı 2SA1227A 2SA908 BD746E

B682T B683T karşılığı BD244C BD540C BD954

B685T karşılığı 2SA1183 BDV64C BDW84D

B686T B688T karşılığı 2SA1141 2SA1146 BD246C

B689T karşılığı BD244C BD540C BD954

B68H karşılığı 2N2042 2N2043 ACY39

B69 karşılığı 2N3612 AL102 AL103

B690T karşılığı BD244C BD540C BD954

B691T karşılığı 2SB695 2SB713 BD246D

B692T karşılığı 2SA1386A 2SB695 BD246D

B693 B694H B694T karşılığı 2N6287 BDX68B MJ11013 MJ11015

B695T karşılığı 2SA1294 2SA1386 BD246E

B696K B696T karşılığı 2SA1186 2SB681 BD246D

B697KT karşılığı 2SA1147 BD746F MJ15016

B697T karşılığı 2SA1147 2SB554 BD746F

B698T karşılığı 2SA1703 2SB892 2SB926

B699T karşılığı 2SA1076 2SA1095 2SA1166A

B70 karşılığı AC125 AC126 AC151

B700AT B700T B701T B702A B702T B705AT B705BT karşılığı 2SA1076 2SA1095 2SA1166A

B703A B703T karşılığı BD244C BD540C BD954

B705T karşılığı 2SA1094 2SA1187 2SB755

B707T B708T karşılığı BD244B BD544B BD800

B709AT B709T karşılığı BC856 BCW29 BCW69

B71 karşılığı AC125 AC126 AC151

B710AT karşılığı 2SA1366 BCW68

B710T karşılığı BC807 BCW67 BCX17

B711T karşılığı BD648 BD900 BDW24B

B712T karşılığı BD650 BD902 BDW24C

B713T karşılığı 2SA1294 BD246F

B714T karşılığı 2N1038 2N2564 AC153

B715T B716AT B716T karşılığı 2SA1124 2SA1281 2SA1285

B717 karşılığı 2SA1383 BF416 BF418

B718 karşılığı BF416 BF418 BF470

B719T karşılığı 2SA1079 2SA1133 2SA1133

B721ST karşılığı 2SB909T BC327 BC636T

B722T karşılığı 2N6609 2SA1116 MJ15016

B723T karşılığı 2SA1116 2SA909 MJ15016

B724T karşılığı BD242A BD536 BD936

B725T karşılığı BC212 BC256 BC266

B726T karşılığı 2SA1136 2SA970 BC556

B727K B727T karşılığı BD652 BDT20 BDW64D

B73 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B731T karşılığı BD138 BD229 BD378

B733T karşılığı 2SA1704 2SB892 2SB926

B734T karşılığı 2SA1315 2SA1429 2SB1116

B736 karşılığı 2SA1366 2SB1198 BCW68

B736A karşılığı 2SB1198 BCX42

B736AR karşılığı BCX42R

B736R karşılığı BCW68R

B737T karşılığı 2SA970 BC416 BC560

B738T B739T karşılığı 2SA1382 2SB892 2SB927

B73N B74 karşılığı AC125 AC126 AC151

B740T B741T karşılığı 2SA1013 2SA1315 2SB647

B742T karşılığı BD176 BD234 BD330

B743T karşılığı 2SB986 BD786 MJE250

B744T karşılığı BD788 BD790 MJE250

B745AT karşılığı 2SA970SA BC416 BC560

B745T karşılığı BC214 BC259 BC309

B746T karşılığı BC327 BC636 BC638

B747T karşılığı BD244B BD544B BD952

B748A B748T B749A B749T karşılığı 2SA1075 2SA1094 2SB705B

B75 karşılığı AC125 AC126 AC151

B750AT karşılığı BD718 BDW24B BDW54B

B750B karşılığı BDW24C BDW54C BDW64C

B750T karşılığı BD716 BDW24A BDW54A

B751AT karşılığı BD648 BD900 BDW24B

B751BT karşılığı BD650 BD902 BDW24C

B751T karşılığı BD646 BD898 BDW24A

B753T karşılığı 2SA1293 2SB827 2SA1076

B755T karşılığı 2SA1166A 2SA1187

B756T karşılığı 2SA1169 2SA1295 2SA1333

B757T karşılığı BD250 BD546 BD746

B758AT B758T karşılığı 2SA986 2SB618

B759A karşılığı BC212 BC257 BC307

B759T karşılığı BC213 BC258 BC308

B75A B75AH karşılığı 2SB55 ACY24 ASY48

B75H B76 karşılığı AC125 AC126 AC151

B760AT B760BT karşılığı 2SA985 BD240C BD242C

B760T karşılığı 2SA748 BD240A BD242A

B761AT karşılığı BD242B BD538 BD938

B761BT karşılığı 2SB633 BD242C BD938

B761T karşılığı BD242A BD536 BD936

B762AT karşılığı BD244B BD538 BD952

B762BT karşılığı BD244C BD540C BD954

B762T karşılığı BD244A BD536T BD950

B763 karşılığı 2SB775 BD246A BDV92

B763AT karşılığı 2SB775 BD246B BDV94

B763BT karşılığı 2SB775 BD246C BDV96

B764T karşılığı 2SA1315 2SB647 2SB892

B765K B765T karşılığı BDT20 BDW54D BDW64

B766A karşılığı 2SA1364 2SB804 BCX52

B766T karşılığı 2SA1203 BC869 BCX69

B767 karşılığı 2SA1368 2SB789T 2SB805

B768 karşılığı 2SB630 2SB861 2SB928A

B77 karşılığı AC125 AC126 AC151

B772T karşılığı 2SB744T BD786 MJE250

B773AT B773T karşılığı 2SA986 2SB617 2SB618

B774T karşılığı 2SB1206 2SB894 BC308

B775T karşılığı 2SA1141 BD246C BDV96

B776 karşılığı 2SA1146 2SA1186 BD246C

B777 karşılığı 2SA1141 BD246B BDV94

B778 karşılığı 2SA1141 2SA1146 BD246C

B779T karşılığı 2SA1298 BC807 BCX17

B77A B77AH B77AN karşılığı 2SB55 ACY24 ASY48

B77H B77N B78 karşılığı AC125 AC126 AC151

B780 karşılığı BC327 BC636T BC638

B781T karşılığı BD244 BD536 BD950

B782T karşılığı BD244A BD536 BD950

B783T karşılığı BD244B BD538 BD952RAN

B786 karşılığı 2SB1008 2SB794

B787T karşılığı 2SA1285 2SA872A 2SA970T

B788T karşılığı 2SA1038 2SA872A 2SA970

B789A B789T karşılığı 2SA1201 2SA1368 BCX53

B79 karşılığı AC125 AC126 AC151

B790T karşılığı 2SB892 2SB926 BC327

B791K B791T karşılığı BD652 BDT20 BDW74D

B793AT karşılığı BC327A BC636 BC638

B793RANS karşılığı BC327 BC636T BC638

B794T karşılığı 2N6035 BD678 BD778

B795T karşılığı 2N6036 BD680 BD780

B796 karşılığı 2SA1116 2SA909 MJ15016

B799 karşılığı 2SA1201 2SB804 BCX53

B80 karşılığı 2SB474 AD162

B800 karşılığı 2SA1202 2SA1368 2SB767

B801 B802 karşılığı 2SA1364 2SB766A BCX52

B803 B804T karşılığı 2SB1025 2SB803 BCX53

B805T karşılığı 2SA1201 2SB803 BCX53

B806 karşılığı 2SA1201 2SB1025 2SB806

B808T karşılığı 2SA1705 2SB1116 BC327

B80H karşılığı 2SB474 AD162

B810T karşılığı 2SA1703 2SB892 2SB926

B811 karşılığı 2SB909T BC327 BC636T

B812 karşılığı 2SA1141 BD246A BDV92

B812A karşılığı 2SA1141 BD246B BDV94

B813 karşılığı BD244A BD536 BD950

B813K karşılığı 2SB633 BD244C BD954

B814 karşılığı 2SA1312 2SB792T

B815T karşılığı 2SA1298

B816T karşılığı 2SA1186 2SA1227A BD246D

B817T karşılığı 2SA1294 2SA1386 BD746F

B818 B818K karşılığı 2SB853

B819T karşılığı 2SA1315 2SA1382 MPS750

B820 karşılığı 2SA1009 2SA1236 2SA1412

B821T karşılığı 2SA970 BC416 BC560

B822T karşılığı 2SA1315 2SA1382 MPS750

B823 karşılığı BD244C BD544C BD802

B824T karşılığı 2SA1012 2SA1289 2SB920L

B825T karşılığı 2SA1290 2SB919 2SB921L

B826T karşılığı 2SA1328 2SB903

B827T B828T karşılığı 2SA1292 2SB922LQ

B829T karşılığı 2SB1230

B83 karşılığı 2N2138 2N2143 AD149

B830T karşılığı 2SA1382 2SB738 2SB892

B831 karşılığı 2SA1298 2SA1621 BCW67

B833 karşılığı BDX68A MJ11013 MJ11015

B834T karşılığı BD242A BD536 BD936

B835T karşılığı BC327 BC636T BC638T

B836 karşılığı 2SA1243 2SB906 2SB962

B836L B837L karşılığı 2SB744T BD330

B837T karşılığı 2SA1243 2SB906 2SB962

B838 karşılığı 2SA1241 2SB839 2SB957

B838L karşılığı 2SB744T 2SB874 BD376

B839 karşılığı 2SA1593 2SB1215 2SB957

B839L karşılığı 2SB874 BD378

B83H karşılığı 2N2138 2N2143 AD149

B84 karşılığı 2N2139 AD166 AD167

B840 karşılığı 2SA1552 2SB768

B840L B841L karşılığı 2SA1249 2SB649

B841T karşılığı 2SA1552 2SB768

B842 karşılığı 2SA968B 2SB768 2SB928

B843 karşılığı 2SB1151

B844 B845 karşılığı 2SA1225 2SA1592 2SB959

B846 B848T karşılığı 2SA1141 BD246C BDV96

B849AT karşılığı 2SA1186 2SB816 BD246D

B849T karşılığı 2SA1141 2SA1146 BD246C

B84N karşılığı 2N2139 AD166 AD167

B85 karşılığı 2N2288 2N2291 AL100

B850AT karşılığı BD710 BD810 BD910

B850T karşılığı BD706 BD806 BD906

B851T karşılığı 2SA965 2SB647 BC640T

B852K karşılığı BCV26SMDT BCV46

B855 karşılığı 2SA748 BD240A BD242A

B856T karşılığı 2SA1012 2SA748 BD242A

B857T B858T karşılığı BD244A BD538 BD952

B859CT karşılığı BD244C BD540C BD954

B86 karşılığı 2N2289 2N2292 AL100

B860T karşılığı BD244C BD540C BD954

B861 karşılığı 2SA1133 2SB630 BD240F

B862T karşılığı BD652 BDT20 BDW64D

B863T karşılığı 2SA1186 2SA1227A BD246D

B864T karşılığı BC212 BC257 BC307

B865T karşılığı 2SB1129 BC878 BSR61

B867 B868 B869 karşılığı 2SA1644

B87 karşılığı 2N2289 2N2292 AL100

B871A B871T karşılığı 2SA1291 2SA1328 2SB903

B872A karşılığı BD648 BD900 BDW74B

B872T karşılığı BD646 BD898ODT BDW74A

B873 karşılığı 2SB1288 2SB1306

B874T karşılığı BD380 BD792 MJE253

B875T karşılığı BD380 BD792 MJE253

B876 B877 karşılığı 2SA1021 2SA1249 2SB649

B878T B879T karşılığı 2SA1011 2SB628A BD240E

B88 karşılığı 2N2290 2N2293 AL100

B880T karşılığı BD718 BDW24B BDW54B

B881T karşılığı BD648 BD900 BDW74B

B882T karşılığı BDT62A BDT64A BDW94B

B883 karşılığı BDV66 BDW84

B884T karşılığı BDW24C BDW54D BDW64D

B885T karşılığı BD652 BD902 BDW24C

B886T karşılığı BD652 BD902 BDW74D

B887 karşılığı 2SB913 DV64C BDW84D

B888SI B888ST karşılığı BC878 BC880 BSR61

B889FT B889T karşılığı 2SA1220 BD140 BD231

B89 karşılığı AC128 AC151 AC188

B890T karşılığı BC327 BC638 BC640

B891FT B891T karşılığı 2SA1359 2SB1142 2SB1143

B892T karşılığı 2SA1315 2SA1706 2SB1459

B893T karşılığı 2SB1117 2SB1300 2SB985

B894T karşılığı 2SB1206 2SB774 BC308

B895A karşılığı 2SB794 BD876 BDX45

B895T karşılığı BD466A BD876 BDX45

B896A B896T karşılığı 2SA1077 2SA1291

B897T karşılığı BDV64B BDV66A BDW84C

B898T B899T karşılığı BD242 BD536 BD936

B89A B89AH karşılığı 2SB55 ACY24 ASY48

B89H karşılığı AC128 AC151 AC188

B90 karşılığı AC125 AC126 AC151

B900T B901T karşılığı BD536 BD540A BD950

B902 karşılığı 2SA1252 BC856 BCW69

B903T karşılığı 2SA1328 2SB826

B904 karşılığı 2SB1231

B905T karşılığı 2SA1225 2SB768 2SB840

B906 karşılığı 2SA1184 2SA1244 2SB1202

B907T karşılığı 2SB1072 2SB1214 2SB1303

B908T karşılığı 2SB1072 BD902 BDW24C

B909MT B909T karşılığı BC636T BC638 BC640

B91 karşılığı AC125 AC126 AC151

B910MT B910T karşılığı 2SA965 2SB647 BC640T

B911 B911M karşılığı 2SA1315 2SA1382 MPS750

B912T karşılığı BDV64A BDV66A BDW84B

B913 karşılığı BDV64C BDV66B BDW84D

B914T karşılığı BDV64A BDW84B BDX86B

B915T karşılığı BDV66A BDW84B BDX66A

B916T karşılığı BDV64C BDW84D BDX62C

B917T karşılığı BDV64C BDW84D BDX64C

B918T karşılığı BF423A BF492 BFP26

B919T karşılığı 2SA1290 2SB903

B92 karşılığı AC125 AC126 AC151

B920L karşılığı 2SA1293

B920T karşılığı 2SB869

B921L B921T karşılığı 2SB870

B922LT B922T karşılığı 2SB1230

B923T karşılığı BD250C BD746D

B924T karşılığı BD250C

B925 B925A karşılığı 2SA1290 2SB919

B926T karşılığı 2SB1229 2SB1433 2SB892

B927 karşılığı 2SA1382 2SB892 2SB985

B928 karşılığı 2SA1133 2SB720 2SB861

B929A karşılığı 2SB1270 2SB1451

B929T karşılığı 2SB1266 2SB1268 2SB1270

B93 karşılığı AC125 AC126 AC151

B930 karşılığı 2SB1268 2SB1270 2SB1449

B930A karşılığı 2SB1270 2SB1451

B937 karşılığı BD716 BDW24A BDW54A

B937A karşılığı BD718 BDW24B BDW54B

B938 karşılığı BD716 BDW24A BDW54A

B938A karşılığı BD718 BDW24B BDW54B

B939 karşılığı BD646 BD898 BDW74A

B939A karşılığı BD650 BD900 BDW74B

B94 karşılığı AC125 AC126 AC151

B940AT B940T karşılığı 2SA1306B 2SA1668 2SB1096

B941AT B941T B942T karşılığı 2SA1635 2SB1017 BD952F

B943T B944 B945T karşılığı 2SA1650

B946T karşılığı 2SA1651

B947A B947T B948 B948AT karşılığı 2SA1327 2SA1567

B949A karşılığı 2SB1024 2SB1342 BDT60AF

B949T karşılığı 2SB1223 2SB1342 BDT60F

B95 karşılığı AC125 AC126 C151

B950AT karşılığı 2SB1024 2SB1342 BDT60AF

B950T karşılığı 2SB1223 2SB1342 BDT60F

B951AT karşılığı 2SB1021 BD948F BDT62AF

B951T karşılığı 2SB1021 BD646F BDT62F

B952A karşılığı 2SA1290 2SB1267 2SB935A

B952T karşılığı 2SB1267 2SB919 2SB935

B953AT karşılığı 2SA1470 2SA1643

B953T karşılığı 2SA1470T 2SA1643T

B954 karşılığı 2SB1015 2SB1094 BD936F

B954A karşılığı 2SA1095 BD938F BDT32AF

B955 karşılığı BDT62C BDT64C BDX34

B956T karşılığı BC869 BCX51 BCX69

B957 B958 B959 karşılığı 2SA1593 2SB768 2SB928

B96 karşılığı AC125 AC126 AC151

B960 karşılığı 2SA1593 2SB768 2SB928

B962T B962Z karşılığı 2SB1184 2SB1202 2SB906

B963 B963Z B964 karşılığı 2SB907 BD716 BDW54A

B965T B966T karşılığı 2SA1141 2SA1186 BD246C

B967 karşılığı 2SA1242 2SA1244 2SA1385R

B968 karşılığı 2SB1201 2SB838 2SB957

B969 karşılığı 2SB1079 BDV66A BDW84C

B97 karşılığı AC125 AC126 ACY32

B970T karşılığı 2SA1326 BC807 BCX17

B971 karşılığı 2SA966 2SB738 2SB978

B972 karşılığı 2SA1326 BC807 BCX17

B973 karşılığı 2SA1298 2SA1621 BCW67

B974T karşılığı BD650 BD902 BDW24C

B975T karşılığı BD650 BD902 BDW74C

B976T karşılığı 2SA1431 2SB1050 2SB1288

B977 B977A karşılığı BC876 BC878 BSR60

B978 karşılığı 2SA1315 2SA1382 2SB892

B979 karşılığı 2SB688 2SB775 BD246C

B98 karşılığı AC125 AC126 AC151

B980 karşılığı 2SB688 2SB776 BD246C

B981T karşılığı 2SA1186 2SB816 D246D

B982 karşılığı 2SA1227 2SA1386 BD246D

B983T karşılığı BD244A BD544A BD798

B984 karşılığı 2SA1013 2SB1130 2SB647

B985T karşılığı 2SA1066 2SA1707

B987T karşılığı 2SA840 2SA965 2SB647

B988 B989 karşılığı BD244A BD536 BD936

B99 karşılığı AC125 AC126 AC151

B991T karşılığı 2SB608 2SB628A BD240E

B993 karşılığı 2SA1290 2SB921L

B994 karşılığı BD242A BD536 BD936

B995 karşılığı BD244C BD544C BD954

B996 karşılığı BD242B BD538 BD540B

B997 karşılığı BD650 BD902 BDW74C

B998 karşılığı BD648 BD900 BDW74B

B999 karşılığı BD646 BD898 BDW74A

BC100 karşılığı BF259 BF659 BFR59

BC101 BC107 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC108 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC109 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC110 karşılığı 2SC189 BC546

BC111 BC112 karşılığı BC122 BC146

BC113 karşılığı BC168B BC183 BC238

BC113A karşılığı BC167 BC183 BC237

BC114 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC114A karşılığı BC184 BC239 BC550

BC115 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC116 karşılığı BC160 BC327 BC636

BC117 karşılığı 2SC189 BF257 BF297

BC118 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC119 BC120 karşılığı 2N1990 2N2102 BC140

BC121 BC122 karşılığı BC122 BC146

BC125 karşılığı BC140 BC337 BC637

BC126 karşılığı BC160 BC327 BC638

BC127 BC128 karşılığı BC122

BC129 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC130 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC131 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC132 BC134 BC135 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC136 karşılığı BC140 BC337 BC637

BC137 karşılığı BC161 BC327 BC638

BC138 karşılığı 2N3019 BC140

BC139 karşılığı 2N2303 BC160 BC303

BC140 BC141 BC142 karşılığı 2N3019 2N4238 BCX40

BC143 karşılığı BC161 BC461 BCX60

BC144 karşılığı 2N3019 BC140 BCX40

BC145 karşılığı 2SC189 BF257 BF297

BC146 karşılığı BC122

BC147 karşılığı BC167 BC182 BC547

BC148 karşılığı BC168 BC183 BC548

BC149 karşılığı BC169 BC184B BC549

BC150 BC151 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC152 karşılığı BC337 BC635 BC639

BC153 BC154 karşılığı BC214 BC415 BC560

BC155 BC156 karşılığı BC121 BC146

BC157 karşılığı BC212 BC257 BC557

BC158 BC159 karşılığı BC213 BC258 BC558

BC160 karşılığı 2N4234 BC460 BCX60

BC161 karşılığı 2N4235 BC461 BCX60

BC167 karşılığı BC167 BC182 BC547

BC168 karşılığı BC183 BC548

BC169 karşılığı BC184B BC549

BC170 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC171 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC172 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC173 karşılığı BC169 BC184B BC239

BC174 karşılığı BC182 BC190 BC546

BC175 karşılığı BC337 BC635 BC637

BC177 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC178 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC179 karşılığı BC214 BC259 BC309

BC180 karşılığı BC337 BC635 BC637

BC181 karşılığı BC213 BC257 BC307

BC182 BC182K BC182L karşılığı BC174 BC190 BC546

BC183 BC183K BC183L karşılığı BC167 BC237 BC547

BC184 BC184K BC184L karşılığı BC413 BC550

BC185 karşılığı 2N3019 BC140 BCX40

BC186 BC187 karşılığı BC213 BC257 BC307

BC190 karşılığı 2SC189 BC174 BC546

BC192 karşılığı BC327 BC636 BC638

BC194 karşılığı BC337 BC635 BC637

BC196 karşılığı BC200 BC202

BC197 BC198 BC199 karşılığı BC122 BC146

BC200 karşılığı BC202

BC201 karşılığı BC200

BC204 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC205 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC206 karşılığı BC214 BC259 BC309

BC207 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC208 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC209 karşılığı BC169 BC184B BC239

BC210 karşılığı BC337 BC637 BC639

BC211 karşılığı 2N3019

BC211 karşılığı BC140 BCX40

BC211A karşılığı 2N3019 BC141 BCX40

BC212 karşılığı BC256 BC307 BC557

BC212K karşılığı BC256 BC307 BC557

BC212L karşılığı BC256 BC307 BC557

BC213 karşılığı BC257 BC307 BC557

BC213K karşılığı BC257 BC307 BC557

BC213L karşılığı BC257 BC307 BC557

BC214 karşılığı BC415 BC560

BC214K karşılığı BC415 BC560

BC214L karşılığı BC415 BC560

BC215 karşılığı BC327 BC638 BC640

BC216 karşılığı BC327 BC636 BC638

BC216 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC218 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC219 karşılığı 2N3019 BC140 BC141

BC220 karşılığı BC168 BC183 BC2378

BC221 karşılığı BC327 BC328 BC636

BC222 karşılığı BC337 BC338 BC637

BC223 karşılığı BC337 BC637 BC639

BC224 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC225 karşılığı BC415 BC416 BC560

BC226 karşılığı BC140 BC141 BC337 2SA1515 BC327 BC636

BC231 karşılığı BC160 BC161 BCX60

BC232 karşılığı 2SC3377 BC337 BC635

BC234 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC235 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC236 karşılığı BF297 BF299 BF422

BC237 karşılığı BC167 BC182 BC547

BC238 karşılığı 2SC1685 BC168 BC183 BC548 2N2303 BC160 BCX60

BC239 karşılığı BC169 BC184 BC549 2N2303 BC160 BCX60

BC250 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC251 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC252 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC253 karşılığı BC214 BC259 BC309

BC254 karşılığı BC168 BC183 BC238 BC546 BF297 BF422

BC255 karşılığı BC168 BC183 BC238 BC546 BF297 BF422

BC256 karşılığı BC212 BC266 BC556

BC257 karşılığı BC212 BC257 BC557

BC258 karşılığı BC212 BC257 BC557

BC259 karşılığı BC213 BC259 BC559

BC260 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC261 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC262 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC263 karşılığı BC241 BC259 BC308

BC264 karşılığı BF244 BF245 BFS71

BC264L karşılığı BF244 BF245 BFS71

BC266 karşılığı BC212 BC256 BC556

BC267 BC268 BC269 BC270 BC271 BC272 karşılığı BC337 BC637 BC639

BC274 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC275 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC276 karşılığı BC214 BC259 BC309

BC277 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC278 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC279 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC280 karşılığı BC184 BC413 BC550

BC281 karşılığı BC214 BC415 BC560

BC282 karşılığı BC337 BC637 BC639

BC283 karşılığı BC327 BC636 BC638

BC284 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC285 karşılığı 2SC189 BC297 BF422

BC286 karşılığı 2N3019 BC140 BCX40

BC287 karşılığı BC161 BC461 BCX60

BC288 karşılığı 2N5336 BDX35 BFT32

BC289 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC290 karşılığı BC184B BC413 BC550

BC291 karşılığı BC213 BC257 BC307

BC292 karşılığı BC214 BC415 BC560

BC293 karşılığı 2N5336 BDX35 BFT32

BC294 karşılığı BC161 BC303 BC461

BC295 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC297 BC298 karşılığı BC327 BC636 BC638

BC300 karşılığı 2N1893 2N2102 2N3019

BC301 BC302 karşılığı 2N1990 BC141 BCX40

BC303 karşılığı 2N4236 BC461 BCX60

BC304 karşılığı 2N4235 BC16 BCX60

BC307 karşılığı BC212 BC257 BC557

BC308 BC309 karşılığı BC213 BC258 BC558

BC310 karşılığı 2N3019 BC140 BCX40

BC311 karşılığı BC161 BC461 BCX60

BC312 karşılığı BC141 BC300 BF257

BC313 karşılığı BC161 BC461 BCX60

BC313A karşılığı 2N4236 BC461 BCX60

BC314 karşılığı 2SC189 BF297 BF422

BC315 karşılığı BC212 BC415 BC560

BC317 BC318 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC319 karşılığı BC169 BC184B BC239

BC320 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC321 karşılığı BC213 BC257 BC307

BC322 karşılığı BC214 BC259 BC309

BC323 karşılığı 2N5339 BDX35 BFT33

BC324 karşılığı 2N3019 BC140 BCX40

BC325 BC326 karşılığı BC214 BC415 BC560

BC327 BC327A BC327L karşılığı 2SC647 BC638 BC640

BC328 BC328L karşılığı BC636 BC638 BC640

BC329 BC330 BC331 BC332 karşılığı BC184 BC413 BC550

BC333 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC334 karşılığı BC213 BC308 BC558

BC335 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC336 karşılığı BC214 BC259 BC309

BC337 BC337A BC337L BC338 BC338L karşılığı 2SC667 BC637 BC639

BC340 BC341 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

BC342 karşılığı 2N3019 BC140 BCX40

BC343 karşılığı 2N4236 BC161 BCX60

BC344 karşılığı 2N3019 BC141 BCX40

BC345 karşılığı BC461 BCX60

BC347 BC348 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC349 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC350 BC351 BC352 BC354 BC355 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC357 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC358 karşılığı BC168 BC183 BC308

BC360 BC361 karşılığı BC160 BC303 BCX60

BC362 BC363 BC364 karşılığı BD518 BD520 BD526

BC365 BC366 karşılığı 2SD1801 BD517 BD525

BC367 karşılığı BD519 BD527 BD529

BC368 karşılığı BC337 BC635 BC637

BC369 BC370 karşılığı BC327 BC636 BC638

BC371 karşılığı 2N3019 BC140 BCX40

BC372 karşılığı 2SD166 BC879 BSR52

BC373 karşılığı 2SD185 BC877 BC879

BC375 karşılığı BC337 BC635 BC637

BC376 karşılığı BC327 BC636 BC638

BC377 BC378 karşılığı BC337 BC637 BC639

BC381 karşılığı BC327 BC636 BC638

BC382 BC383 BC384 karşılığı BC184 BC413 BC550

BC385 BC386 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC387 karşılığı BC337 BC635 BC639

BC388 karşılığı BC327 BC536 BC638

BC389 karşılığı BC167 BC183 BC237

BC390 BC391 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC393 karşılığı BF423 BF436 BF491

BC394 karşılığı BF298 BF391 BF423

BC395 karşılığı BC140 BC300 BC639

BC396 karşılığı BC303 BC640

BC397 karşılığı BC161 BC460 BCX60

BC398 karşılığı BC140 BC440 BCX40

BC399 karşılığı BC122

BC400 karşılığı 2SA101 2SA893 BC477

BC404 BC405 karşılığı 2SA113 BC477 BC556

BC406 karşılığı BC214 BC415 BC560

BC407 karşılığı BC167 BC182 BC547

BC408 karşılığı BC168 BC183 BC548

BC409 karşılığı BC169 BC184 BC549

BC410 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC411 karşılığı BC140 BC639 BCX40

BC412 karşılığı 2SD667 2SD774 BC639

BC413 karşılığı BC184 BC550 BC184

BC414 karşılığı BC550 BC214 BC560

BC416 karşılığı BC214 BC560

BC417 karşılığı BC212 BC257 BC557

BC418 BC419 karşılığı BC213 BC258 BC558

BC420 karşılığı BF423 BF435 BF491

BC424 BC425 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BC426 karşılığı 2SB647 BC640 2SB647

BC427 karşılığı BC638 BC640

BC429 BC429A karşılığı BD135 BD137 BD139

BC430 BC430A karşılığı BD136 BD138 BD140

BC431 BC432 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BC437 BC438 karşılığı BC167 BC183 BC238

BC439 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC440 karşılığı 2N4237 2SC221 BCX40

BC441 karşılığı 2N4238 2SC221 BCX40

BC445 karşılığı BC182 BC546 BC637

BC446 karşılığı BC212 BC556 BC638

BC447 karşılığı 2SD667 BC546 BC639

BC448 karşılığı 2SB647 BC556 BC640

BC449 karşılığı 2SC167 2SD667 BC639

BC450 karşılığı 2SA840 2SB647 BC640

BC451 karşılığı BC167 BC182A BC237

BC452 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC453 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC454 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC455 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC456 karşılığı BC214 BC259 BC309

BC460 BC461 karşılığı 2N4235 BCX60

BC462 karşılığı BC636 BC638 BC640

BC463 karşılığı BC635 BC637 BC639

BC464 karşılığı BC636 BC638 BC640

BC465 karşılığı BC635 BC637 BC639

BC467 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC468 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC469 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC477 karşılığı BC556

BC478 karşılığı BC213 BC257 BC307

BC479 karşılığı BC214 BC415 BC560

BC485 karşılığı BC337 BC635 BC637

BC486 karşılığı BC327 BC636 BC638

BC487 karşılığı 2SD667 BC637 BC639

BC488 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

BC489 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BC490 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

BC507 BC507F karşılığı BC174 BC190 BC546A

BC508 BC508F karşılığı BC174 BC182 BC190

BC509 BC509F karşılığı 2SC224 BC174 BC550

BC510 BC510F karşılığı BC184 BC413 BC550

BC512 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC513 karşılığı BC213 BC258 BC308A

BC514 karşılığı BC214 BC259 BC309

BC516 karşılığı 2SA155 BC876 BC878

BC517 karşılığı 2SC401 BC875 BC877

BC520 karşılığı 2SC224 BC414 BC550

BC521 karşılığı BC184 BC413 BC550

BC522 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC523 BC524 karşılığı BC184 BC413 BC550

BC525 karşılığı BC214 BC415 BC560

BC526 karşılığı BC212 BC256 BC266

BC527 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

BC527 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC528 karşılığı 2SB647 BC640 BC167 BC182 BC237

BC529 karşılığı BC212 BC327 BC556

BC530 karşılığı BF398 BF423 BF435

BC531 karşılığı 2SA137 BF423 BF435

BC532 BC533 karşılığı 2SC3460 BF298 BF422

BC534 karşılığı 2SB647 BC640

BC535 BC537 BC538 karşılığı 2SD667 BC639

BC546 karşılığı 2SC224 2SC245 2SC267

BC547 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC548 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC549 karşılığı BC169 BC184B BC239

BC550 karşılığı 2SC224 BC184 BC414

BC551 BC556 BC557 karşılığı BC212 BC257 BC307

BC558 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC559 karşılığı BC214 BC259 BC309

BC560 karşılığı 2SA113 BC214 BC416

BC582 karşılığı BC167 BC182 BC237

BC583 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC584 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC585 karşılığı BC168 BC183 BC238

BC586 karşılığı BC213 BC258 BC308

BC587 karşılığı BC161 BC461 BCX60

BC612 BC612L karşılığı 2SA1136 BC556

BC617 karşılığı BC875 BC878 BC879

BC618 karşılığı BC877 BC879 BSR51

BC635 karşılığı 2N3700 2SD667 BC537

BC636 karşılığı 2SA1013 2SB647 BC527

BC637 karşılığı 2N3700 2SD667 BC537

BC638 karşılığı 2SA1013 2SB647 BC527

BC639 karşılığı 2N3700 2SC2383 2SD667

BC640 karşılığı 2SA1013 2SB647

BC650 karşılığı BC169 BC184 BC239

BC651 karşılığı BC184 BC413 BC550

BC682 BC682L karşılığı BC174 BC190 BC546

BC714 karşılığı BC214 BC415 BC560

BC727 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

BC728 karşılığı BC636 BC638 BC640

BC737 karşılığı 2SD667 BC637 BC639

BC738 karşılığı BC635 BC637 BC639

BC807 BC808 karşılığı BCW67 BCX17

BC807R BC808R karşılığı BCW67R BCX17R

BC808W karşılığı 2SA158 2SB121

BC817 karşılığı BCW65 BCX19

BC817R karşılığı BCW65R BCX19R

BC817W karşılığı 2SD182 2SD194

BC818 BC818R karşılığı BCW65 BCX19R

BC818W karşılığı 2SC409 2SC411 2SD182

BC827 BC828 karşılığı BC327 BC638 BC640

BC837 BC838 karşılığı BC337 BC637 BC639

BC846 BC846R karşılığı BCV71

BC846W karşılığı 2SC410 2SC411

BC847 karşılığı BCV71 BCW81

BC847R karşılığı BCV71R BCW81R

BC847W karşılığı 2SC4101 2SC4102 2SC4117

BC848 karşılığı BCW31 BCW71 BCW81

BC848R karşılığı BCW31R BCW71 BCW81R

BC848W karşılığı 2SC4101 2SC4102 2SC4117

BC849 karşılığı BCF32 BCF81

BC849R karşılığı BCF32R BCF81R

BC849W karşılığı 2SC4101 2SC4102 2SC4117

BC850 karşılığı BCF81

BC850R karşılığı BCF81R

BC850W karşılığı 2SC4101 2SC4102 2SC4117

BC856R karşılığı BCW89

BC856W karşılığı 2SA158

BC857 karşılığı BCW69 BCW89

BC857R karşılığı BCW69R BCW89R

BC857W karşılığı 2SA1587

BC858 karşılığı BCW29 BCW69 BCW89

BC858R karşılığı BCW29R BCW69 BCW89R

BC858W karşılığı 2SA1587

BC859 karşılığı BCF29 BCF70

BC859R karşılığı BCF29R BCF70R

BC859W karşılığı 2SA1587

BC860 karşılığı BCF70

BC860R karşılığı BCF70R

BC860W karşılığı 2SA1587

BC869 karşılığı BCX51 BCX69

BC875 karşılığı BC618 BSR50

BC876 karşılığı BSR60

BC877 karşılığı BC618 BSR51

BC878 karşılığı BSR61 BSR52

BC880 karşılığı BSR62

BCF29 karşılığı BC859 BCF70

BCF29R BCF30R karşılığı BC859R BCF70

BCF32R karşılığı BC849R BCF81R

BCF33 karşılığı BC849 BCF81

BCF33R karşılığı BC849R BCF81R

BCF70 karşılığı BC860

BCF70R karşılığı BC860R

BCF81 karşılığı BC850

BCF81R karşılığı BC850R

BCQ BCQ BCR karşılığı 2SA1213 2SB1123

BCR112 karşılığı 2SC4362 KSR1104

BCR119 karşılığı 2SC390 KSR1109

BCR133 karşılığı 2SC339 KSR1102

BCR135 karşılığı 2SC404 KSR1106

BCR141 karşılığı 2SC339 KSR1103

BCR142 karşılığı KSR1107

BCR146 karşılığı 2SC339 KSR1108

BCR148 karşılığı 2SC339 KSR1104

BCR183 karşılığı 2SA134 KSR2102

BCR185 karşılığı 2SA156 KSR2106

BCR191 karşılığı 2SA134 KSR2103

BCR192 BCR198 karşılığı KSR2107

BCV26 karşılığı BCV46 BCV47

BCV28 karşılığı 2SB104 BST60

BCV29 karşılığı 2SD147 2SD151 BST50

BCV48 karşılığı BST61

BCV49 karşılığı BST51

BCV71 BCV71R BCV72 karşılığı 2SC332 BC846

BCV72R karşılığı BC846R

BCW10 karşılığı BC337 BC635 BC637

BCW11 karşılığı BC327 BC636 BC638

BCW12 karşılığı BC337 BC635 BC637

BCW13 karşılığı BC327 BC636 BC638

BCW14 karşılığı BC337 BC635 BC637

BCW15 karşılığı BC327 BC636 BC638

BCW16 karşılığı BC337 BC635 BC637

BCW17 karşılığı BC327 BC636 BC638

BCW18 karşılığı 2SD667 BC637 BC639

BCW19 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

BCW20 karşılığı BC109 BC184 BC239

BCW21 karşılığı BC214 BC259 BC309

BCW22 karşılığı BC184 BC413 BC550

BCW23 karşılığı BC214 BC415 BC560

BCW24 karşılığı BC184 BC413 BC550

BCW25 BCW26 karşılığı 2N2060 2N2223

BCW27 BCW28 karşılığı BF398 BF422 BF435

BCW29 BCW30 karşılığı BC856 BCW69 BCW89

BCW29R BCW30R karşılığı BC856R BCW69R BCW89

BCW31 BCW32 BCW33 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

BCW31R BCW32R BCW33R karşılığı BC846R BCW71R BCW81R

BCW34 BCW36 karşılığı BC637 BC639 BCX22

BCW35 BCW37 karşılığı BC638 BC640 BCX23

BCW38 BCW39 karşılığı 2N3700 BC637 BC639

BCW44 karşılığı 2N1990 BC140 CX40

BCW45 karşılığı 2N4235 BC161 BCX60

BCW46 karşılığı BC174 BC190 BC546

BCW47 karşılığı BC167 BC182 BC238

BCW48 karşılığı BC168 BC183 BC238

BCW49 karşılığı BC169 BC184 BC239

BCW50 karşılığı 2SC189 2SC224 BF297

BCW51 karşılığı BC167 BC182 BC237

BCW52 karşılığı BC212 BC257 BC307

BCW54 BCW55 karşılığı BC174 BC190 BC546

BCW56 karşılığı 2SA893 BC477 BC556

BCW57 karşılığı BC212 BC257 BC307

BCW58 karşılığı BC213 BC258 BC308

BCW59 karşılığı BC214 BC259 BC309

BCW60 karşılığı BC846 BCW31 BCX70

BCW60R karşılığı BC846 BCW31R BCW70R

BCW61 karşılığı BC856 BCW29 BCX71

BCW61R karşılığı BC856R BCW29R BCX71R

BCW62 karşılığı BC212 BC256 BC266

BCW63 karşılığı BC213 BC257 BC307

BCW64 karşılığı BC214 BC415 BC550

BCW65 BCW66 karşılığı BCX41

BCW65R BCW66R karşılığı BCX41R

BCW67 BCW68 karşılığı BCX42

BCW67R BCW68R karşılığı BCX42R

BCW69 BCW69R BCW70 BCW70R karşılığı BC856 BCW89

BCW71 karşılığı BC846 BCV71

BCW71R BCW72R karşılığı BC846R BCV71R

BCW73 karşılığı BC637 BC639

BCW74 karşılığı 2N2221 BC639 BCX74

BCW75 karşılığı BC638 BC640 BCX75

BCW76 karşılığı 2N2906 BC640 BCX76

BCW77 BCW78 karşılığı 2N2218 BC140

BCW79 BCW80 karşılığı 2N2904 BC161 BCX75

BCW81 karşılığı BC846 BCV71

BCW81R karşılığı BC846R BCV71R

BCW82 karşılığı BC174 BC182 BC190

BCW83 karşılığı BC167 BC183 BC237

BCW84 karşılığı BC184 BC413 BC550

BCW85 karşılığı BC477 BC556

BCW86 karşılığı 2N2221 BC477 BC556

BCW87 karşılığı BC167 BC183 BC237

BCW88 karşılığı BC213 BC257 BC307

BCW89 karşılığı 2SA131 SA132 C856

BCW89R karşılığı BC856R

BCW90 BCW90K karşılığı BC337 BC637 BC639

BCW91 BCW91K karşılığı 2N2221 BC639

BCW92 BCW92K karşılığı BC327 BC638 BC640

BCW93 BCW93K karşılığı 2N2906 BC640

BCW94 BCW94K karşılığı BC337 BC637 BC639

BCW95 BCW95K karşılığı 2N2221 BC639

BCW96 BCW96K karşılığı BC327 BC638 BC640

BCW97 BCW97K karşılığı 2N2906 BC640

BCW98 karşılığı BC123

BCW99 karşılığı BC203

BCX10 karşılığı BC161 BC303 BCX60

BCX12 karşılığı 2SC4483 2SD131 2SD185

BCX13 karşılığı 2SA170 2SB145 2SB984

BCX17 karşılığı BC807 BCW68 BCX42

BCX17R karşılığı BC807R BCW68R BCX42R

BCX18 karşılığı 2SA136 BC807 BCW67

BCX18R karşılığı BC807R BCW67R

BCX19 karşılığı BC817 BCW65 BCX41

BCX19R karşılığı BC817R BCW65R BCX41R

BCX20 karşılığı BC817 BCW65 BCX41

BCX20R karşılığı BC817R BCW65R

BCX21 karşılığı 2SD614 2SD688 BSS50

BCX22 karşılığı 2N3700 2SC223 2SD667

BCX23 karşılığı 2N5400 2SA965 2SB647

BCX24 karşılığı 2N3700 2SC223 BC639

BCX25 karşılığı BC174 BC182 BC190

BCX26 karşılığı BC212 BC256 BC266

BCX27 karşılığı 2SC224 2SC245 BC546

BCX28 karşılığı 2SA104 2SA970 BC556

BCX29 karşılığı 2SC224 2SC245 2SC324

BCX30 karşılığı 2SA104 2SA128 2SA970

BCX31 BCX32 BCX33 karşılığı 2N3700 BC637 BC639

BCX34 karşılığı BC635 BC637

BCX35 karşılığı 2SA101 2SA131 BC640

BCX36 karşılığı 2SA131 BC638 BC640

BCX37 karşılığı BC636 BC638 BC640

BCX38 karşılığı BC877 BC879 BSR51

BCX39 karşılığı 2SA101 2SB647 BC640

BCX40 karşılığı 2N4239 2N5320 BSS15

BCX45 karşılığı BC635 BC637 BC639

BCX46 karşılığı BC636 BC638 BC640

BCX47 karşılığı 2SD667 BC637 BC639

BCX48 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

BCX49 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BCX50 karşılığı 2SA101 2SB647 BC640

BCX51 karşılığı 2SA136 2SB804

BCX52 karşılığı 2SA136 2SB804

BCX53 karşılığı 2SB102 2SB804

BCX54 BCX55 karşılığı 2SC3441 2SD100

BCX56 karşılığı 2SD100 2SD141

BCX58 karşılığı BC183 BC237 BC547

BCX59 karşılığı BC182 BC237 BC547

BCX60 karşılığı 2N5322 BSS17

BCX68 karşılığı 2SC343 BC869 BCX54

BCX69 karşılığı 2SA136 BC869 BCX51

BCX70 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

BCX70R karşılığı BC846 BCW71R BCW81R

BCX71 karşılığı BC856 BCW69 BCW89

BCX71R karşılığı BC856R BCW69R BCW89R

BCX73 karşılığı 2N2221 BC637 BC639

BCX74 karşılığı 2N2221 BC639 2N2906

BCX75 karşılığı BC638 BC640

BCX76 karşılığı 2N2906 BC640

BCX78 karşılığı 2N2906 BC213 BC307

BCX79 karşılığı 2N2906 BC213 BC307

BCX80 karşılığı BC337 BC637 BC639

BCX81 karşılığı BC327 BC638 BC640

BCX82 BCX83 karşılığı 2SC224 2SC245

BCX84 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

BCX85 karşılığı 2DS667 BC637 BC639

BCX86 karşılığı BC517 BC875 BC877

BCX87 karşılığı BC516 BC876 BC878

BCX88 karşılığı BC517 BC875 BC877

BCX89 karşılığı BC516 BC876 BC878

BCX94 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BCY10 karşılığı BC237 BC636 BC638

BCY11 BCY12 karşılığı 2N2906 BC638 BC640

BCY13 karşılığı BC140 BC637 BC639

BCY14 karşılığı 2SD667 BC141 BC639

BCY15 karşılığı BC140 BC637 BC639

BCY16 karşılığı 2SD667 BC141 BC639

BCY17 BCY18 karşılığı BC213 BC257 BC307

BCY19 karşılığı BC212 BC257 BC307

BCY20 karşılığı 2N5400 2SB715

BCY21 karşılığı BC212 BC257 BC307

BCY22 karşılığı BC256 BC266 BC556

BCY23 BCY24 karşılığı BC213 BC258 BC308

BCY25 BCY26 BCY27 BCY28 karşılığı BC213 BC258 BC308

BCY29 BCY30 BCY30A BCY31 BCY31A BCY32 BCY32A karşılığı BC212 BC256 BC266

BCY33 BCY33A BCY34 BCY34A karşılığı BC213 BC258 BC308

BCY38 karşılığı BC328 BC636 BC638

BCY39 BCY40 karşılığı 2N2904 BC638 BC640

BCY42 BCY43 karşılığı BC167 BC183 BC237

BCY50 BCY51 karşılığı BC169 BC184 BC239

BCY54 karşılığı BC327 BC638 BC640

BCY56 karşılığı BC184 BC413 BC550

BCY57 karşılığı BC169 BC184 BC239

BCY58 karşılığı BC183 BC548 BCX58

BCY59 karşılığı BC182 BC547

BCY65 karşılığı 2N2221 BC182 BC546

BCY66 karşılığı BC184 BC413 BC55

BCY67 karşılığı BC214 BC415 BC560

BCY69 karşılığı BC168 BC183 BC238

BCY70 karşılığı 2N2906 BCX79 BCY79

BCY71 karşılığı BC214 BC415 BC560

BCY72 karşılığı 2N2906 BCX78 BCY78

BCY76 karşılığı BC167 BC182 BC237

BCY77 karşılığı 2N2906A BC212 BC556

BCY78 karşılığı BC213 BC558 BCX78

BCY79 karşılığı BC213 BC557 BCX79

BCY85 BCY86 karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC3245

BCY90 BCY91 BCY92 BCY93 BCY94 BCY95 karşılığı BC212 BC256 BC266

BCY96 BCY97 karşılığı 2SA1016 2SA893 BC556

BCY98 karşılığı BC213 BC257 BC307

BCY99 BCZ12 karşılığı BC212 BC256 BC266

BCZ10 BCZ11 BCZ13 BCZ14 karşılığı BC213 BC258 BC308

BD106 BD107 karşılığı 2SC1398 BDW25 BDX25

BD109 karşılığı 2SC3252 BDW25 BDX25

BD111 BD111A BD112 BD113 karşılığı 2N3055 BD245 BDY90

BD115 karşılığı BF381 BF615 BFR58

BD116 karşılığı 2N3055 BD245B BDY90

BD117 karşılığı 2N3055 BC245C BDY90

BD118 karşılığı 2N3055 BD245B BDY90

BD119 karşılığı 2SC1929 2SC2022 2SC782

BD120 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

BD121 BD123 karşılığı 2N3055 BD245C BDY90

BD124 karşılığı 2SC1398 BDW25 BDX25

BD127 BD128 karşılığı 2SC2899 BF759 MJE340

BD129 karşılığı 2SC2899 2SC3051 2SC3425

BD130 BD130Y karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BD131 karşılığı BD237 BD441 BD787

BD132 karşılığı BD238 BD440 BD786

BD133 karşılığı BD237 BD343 BD791

BD134 karşılığı 2SB874 2SB875 BD380

BD135 karşılığı BD226 BD375 BD785

BD135G karşılığı 2SC1848 2SC2483

BD136 karşılığı 2SA1195 2SA887

BD136G karşılığı BD227 BD376 BD786

BD137 karşılığı 2SC2690 BD228 BD377

BD137G karşılığı 2SC1848 2SC2483 BD229

BD138 karşılığı BD378 BD786

BD138G karşılığı 2SA1195 2SA887

BD139 karşılığı BD230 BD379 BD791

BD139G karşılığı 2SC2483

BD140 karşılığı BD231 BD380 BD792

BD140G karşılığı 2SA1195

BD141 karşılığı 2N5634

BD141 karşılığı BDX11 BDX51

BD142 karşılığı BDW51 BDX13 BDX60

BD144 karşılığı 2SC1101 2SC3151 2SC3533

BD145 karşılığı BU104 BU606 BU608

BD148 karşılığı 2N3054 BD243A BD543A

BD149 karşılığı 2N3054 BD243B BD543B

BD150 karşılığı BF382 BF758 BF759

BD151 karşılığı BD136 BD227 BD376

BD152 karşılığı BD138 BD229 BD378

BD153 karşılığı BD135 BD226 BD375

BD154 karşılığı BD137 BD228 BD375

BD1540 karşılığı 2SD711 BU930 BU932

BD155 karşılığı BD139 BD230 BD377

BD1550 karşılığı 2SD683 2SD711 BU932

BD156 karşılığı BD140 BD231 BD378

BD1560 karşılığı 2SD606 2SD683 2SD711A

BD157 BD158 BD159 karşılığı 2SC289 2SC305 BF759

BD160 karşılığı BU104 BU606 BU608

BD161 karşılığı BD243C BD543C BD953

BD162 karşılığı BD243 BD543 BD947

BD163 karşılığı BD243A BD543A BD949

BD165 karşılığı BD175 BD226 BD233

BD166 karşılığı BD176 BD227 BD234

BD167 karşılığı BD177 BD228 BD235

BD168 karşılığı BD178 BD229 BD236

BD169 karşılığı BD179 BD230 BD237

BD170 karşılığı BD180 BD231 BD238

BD171 karşılığı 2SD138 BD139 BD237

BD172 karşılığı 2SC2481 2SC3117 BD524

BD173 karşılığı 2SC3117 2SD669 BD524

BD175 karşılığı BD185 BD437 BD785

BD176 karşılığı BD186 BD438 BD786

BD177 karşılığı BD187 BD439 BD787

BD178 karşılığı BD188 BD440 BD788

BD179 karşılığı BD189 BD441 BD791

BD180 karşılığı BD190 BD442 BD792

BD181 karşılığı BD245 BD311 BDY39

BD182 karşılığı BD315 BD745A BDY39

BD183 karşılığı BD317 BD745B BDY39

BD184 karşılığı BD317 BD745C BDY39

BD185 karşılığı 2N5190 BD437 BD785

BD186 karşılığı 2N5193 BD438 BD786

BD187 karşılığı 2N5191 BD439 BD785

BD188 karşılığı 2N5194 BD440 BD786

BD189 karşılığı 2N5192 BD441 BD787

BD190 karşılığı 2N5195 BD442 BD788

BD191 karşılığı BD743C BD911 BD743A

BD192 karşılığı BD907 BDT81

BD193 karşılığı 2SC4330 2SD866 MJE15030

BD195 karşılığı 2N5983 BD205 MJE3055

BD196 karşılığı 2N5980 BD206 MJE2955

BD197 karşılığı 2N5983 BD205 MJE3055

BD198 karşılığı 2N5980 BD206 MJE2955

BD199 karşılığı 2N5984 BD207 MJE3055

BD200 karşılığı 2N5981 BD208 MJE2955

BD201 BD201F karşılığı BD243A BD543A BD707

BD202 karşılığı BD244A BD544A BD708

BD202F karşılığı 2SB101 BDT92F BDX78F

BD203 karşılığı BD243A BD543A BD707

BD203F karşılığı 2SD141 BDT91F BDX77F

BD204 karşılığı BD244A BD544A BD708

BD204F karşılığı 2SB101 BDT92F BDX78F

BD205 karşılığı 2N5989 2SD491 MJE3055

BD206 karşılığı 2N5986 2SB578 MJE3055

BD207 karşılığı 2N5990 2SD491 MJE3055

BD208 karşılığı 2N5987 2SB578 MJE2955

BD213 karşılığı BD245 BD249 BD745

BD214 karşılığı BD246 BD250 BD746

BD215 karşılığı 2N4298 2SC1070 MJ4360

BD216 karşılığı 2N4296 2SC867 TIP47

BD220 karşılığı BD243B BD537 BD539B

BD221 karşılığı BD243A BD535 BD539B

BD222 karşılığı BD243B BD537 BD539B

BD223 karşılığı BD244B BD538 BD540B

BD224 karşılığı BD244A BD536 BD540A

BD225 karşılığı BD244B BD538 BD540B

BD226 karşılığı BD135 BD375 BD785

BD227 karşılığı BD136 BD376 BD786

BD228 karşılığı BD137 BD377 BD785

BD229 karşılığı BD138 BD378 BD786

BD230 karşılığı BD139 BD379 BD791

BD231 karşılığı BD140 BD380 BD792

BD232 BD232G karşılığı 2SC2899 2SC3051 MJE3439

BD233 karşılığı BD175 BD375 BD437

BD233G karşılığı BD243 BD533 BD539

BD234 karşılığı BD176 BD376 BD438

BD234G karşılığı BD244 BD534 BD540

BD235 karşılığı BD177 BD377 BD439

BD235G karşılığı BD243A BD535 BD539A

BD236 karşılığı BD176 BD378 BD440

BD236G karşılığı BD244A BD536 BD540A

BD237 karşılığı 2SD1173 BD379 BD443

BD237G karşılığı BD243C BD539C BD953

BD238 karşılığı 2SB874 2SB875 BD380

BD238G karşılığı BD244C BD540C BD954

BD239 karşılığı BD241 BD243 BD539A

BD239A karşılığı BD241A BD243A BD539B

BD239B karşılığı BD241B BD243B BD539C

BD239C karşılığı BD241C BD243C BD539D

BD239D karşılığı BD241D BD243D BD939

BD239E karşılığı 2SC2529 BD241E BD243E

BD239F karşılığı 2SC2660 BD241F BD243F

BD240 karşılığı BD242 BD244 BD540A

BD240A karşılığı BD242A BD244A BD540B

BD240B karşılığı BD242B BD244B BD540C

BD240C karşılığı BD242C BD244C BD540D

BD240D karşılığı 2SB719 BD242D BD244D

BD240E karşılığı 2SB720 BD242E BD244E

BD240F karşılığı 2SB720 BD242F BD244F

BD241 karşılığı BD243 BD539A BD543A

BD241A karşılığı BD243A BD539B BD543B

BD241B karşılığı BD243B BD539C BD543C

BD241BFI karşılığı 2SC3851A 2SD1586 BD937F

BD241C karşılığı BD243C BD539D BD543D

BD241D karşılığı 2SD772A BD243D

BD241E karşılığı 2SD772B BD243E

BD241F karşılığı 2SD772AB BD243F

BD242 karşılığı BD244 BD540A BD936

BD242A karşılığı BD244A BD540B BD938

BD242B karşılığı BD244B BD540C BD544C

BD242BFI karşılığı 2SA1488A 2SB1095 BD32AF

BD242C karşılığı BD244C BD540D BD940

BD242D karşılığı BD244D BD244E BD244F

BD243 karşılığı BD543A BD797 BD805

BD243A karşılığı BD543B BD799 BD807

BD243B karşılığı BD543C BD801 BD809

BD243C karşılığı 2SD866 BD543D BD801

BD243D karşılığı BD743F

BD244 karşılığı BD544A BD798 BD808

BD244A karşılığı BD544B BD800 BD810

BD244B karşılığı BD544C BD802 BD810

BD244C karşılığı 2SB870 BD544D BD802

BD244D karşılığı BD744F

BD245 karşılığı BD249 BD745A BDV91

BD245A karşılığı BD249A BD745B BDV93

BD245B karşılığı BD249B BD745C BDV95

BD245C karşılığı 2SD1047 BD249C BD745D

BD245D karşılığı 2SC3263 BD249D BD745F

BD245E karşılığı 2SC3263 BD249E

BD245F karşılığı 2SC3263 BD249F

BD246 karşılığı BD250 BD746A BDV92

BD246A karşılığı BD250A BD746B BDV94

BD246B karşılığı BD250B BD746C BDV96

BD246C karşılığı 2SB817 BD250C BD746D

BD246D karşılığı 2SA1294 2SB817 BD250D

BD246E karşılığı 2SA1294 BD250E

BD246F karşılığı 2SA1294 BD250F

BD249 BD249A BD249B BD249C karşılığı 2SD1049

BD250 karşılığı BD249

BD250D karşılığı BD680

BD251 karşılığı 2N3055 BD245 BDY90

BD253 karşılığı BU526 BUW71 BUX16C

BD2530 karşılığı BUT13

BD253A karşılığı BU526 BUX45 BUX82

BD253B karşılığı BU526 BUX82 BUX97

BD253C karşılığı BU526 BUX83

BD254 karşılığı BD241A BD243A BD935

BD2540 karşılığı BUT13

BD255 karşılığı BD242A BD244A BD936

BD2550 karşılığı BUT13

BD260 karşılığı 2N3583 2SC2023 2SD610

BD261 karşılığı 2N6235 2SC2907 BUX63

BD262 karşılığı 2N6035 BD678 BD778

BD262A karşılığı 2N6036 BD680 BD780

BD262B karşılığı BD682

BD262C karşılığı BD684

BD262L karşılığı 2N6035 BD678 BD778

BD263 karşılığı 2N6039 BD679 BD779

BD263A karşılığı BD681

BD263B karşılığı BD683

BD263L karşılığı 2N6038 BD677 BD777

BD264 karşılığı BD646 BD898 BDW24A

BD264A karşılığı BD648 BD900 BDW54B

BD264B karşılığı BD650 BD902 BDW24C

BD264L karşılığı BD644 BD896 BDW24

BD265 karşılığı BD647 BD899 BDW23B

BD265A karşılığı BD649 BD901 BDW23C

BD265B karşılığı 2SD1147 BD651 BDW63D

BD265L karşılığı BD645 BD897 BDW23A

BD266 karşılığı BD646 BD898 BDW24A

BD266A karşılığı BD648 BD900 BDW24B

BD266B karşılığı BD650 BD902 BDW24C

BD266L karşılığı BD644 BD896 BDW24

BD267 karşılığı BD647 BD899 BDW23B

BD267A karşılığı BD649 BD901 BDW23C

BD267B karşılığı 2SD1386 BD651 BDW63D

BD267L karşılığı BD645 BD897 BDW23A

BD268 karşılığı BDT64A BDW94B BDX34B

BD268A karşılığı BDT62B BDT64B BDW94C

BD269 karşılığı BDT63A BDW93B BDX33B

BD269A karşılığı BDT63B BDT65B BDW93C

BD271 karşılığı BD243 BD535 BD539A

BD272 karşılığı BD244 BD536 BD950

BD273 karşılığı BD243B BD537 BD951

BD274 karşılığı BD244B BD538 BD951

BD275 karşılığı BD243C BD539C BD953

BD276 karşılığı BD244C BD540C BD954

BD277 karşılığı BD244 BD544A BD796

BD278 karşılığı BD707 BD805 BD907

BD281 karşılığı 2N5190 BD185 BD433

BD282 karşılığı 2N5193 BD186 BD434

BD283 karşılığı 2N5190 BD185 BD435

BD284 karşılığı 2N5193 BD186 BD436

BD285 karşılığı 2N5191 BD187 BD437

BD286 karşılığı 2N5194 BD188 BD440

BD291 karşılığı BD243 BD543A BD795

BD292 karşılığı BD244 BD544A BD798

BD293 karşılığı BD243A BD543A BD797

BD294 karşılığı BD544A BD800 BD808

BD295 karşılığı BD243B BD543B BD809

BD296 karşılığı BD244B BD544B BD810

BD301 karşılığı BD543A BD709 BD807

BD302 karşılığı BD544A BD710 BD808

BD303 karşılığı BD543A BD707 BD807

BD303A karşılığı BD543B BD709 BD809

BD303B karşılığı BD543C BD711 BD801

BD304 karşılığı BD544A BD708 BD806

BD304A karşılığı BD544B BD710 BD810

BD304B karşılığı BD544C BD712 BD802

BD306 karşılığı 2SC2877 BD233 BD785

BD307 karşılığı 2SD794 BD235 BD785

BD311 karşılığı 2N5877 BD315 BDW21A

BD312 karşılığı 2N5875 BD316 BDW22A

BD313 karşılığı 2N5878 BD315 BDW21B

BD314 karşılığı 2N5880 BD316 BDW22B

BD315 karşılığı 2N5631

BD316 karşılığı 2N6029

BD317 karşılığı 2N5631

BD318 karşılığı 2N6029

BD320 karşılığı BD877 BDX43 BSS52

BD321 karşılığı 2SD615 2SD688

BD322 karşılığı BD877 BDX43 BSS52

BD323 karşılığı 2SD615 2SD688

BD329 karşılığı 2SD1348 2SD794 2SD882

BD330 karşılığı 2SB772 2SB986 BD786

BD342 karşılığı 2N5881 BD249 BD315

BD343 karşılığı 2N5879 BD250 BD316

BD344 karşılığı BD138 BD229 BD378

BD345 karşılığı BD137 BD228 BD377

BD346 karşılığı BD544A BD708 BD798

BD347 karşılığı BD543A BD707 BD797

BD348 karşılığı BD140 BD231 BD380

BD349 karşılığı BD139 BD230 BD379

BD350 BD350A BD350B karşılığı 2N6029 BD316 BD318

BD351 BD351A BD351B karşılığı 2N5629 BD315 BD317

BD354 karşılığı 2SC3252 MJE15028

BD355 karşılığı 2SA1288 MJE15029

BD356 karşılığı MJE210

BD357 BD359 karşılığı 2SC2270 2SD826 MJE200

BD358 karşılığı MJE210

BD361 karşılığı BD175 BD185 BD435

BD362 karşılığı BD176 BD186 BD436

BD363 karşılığı BD243A BD543A BD797

BD364 karşılığı 2N5885 MJ802

BD365 karşılığı 2N5883 MJ4502

BD366 karşılığı 2N5885 MJ802

BD367 karşılığı 2N5883 MJ4502

BD368 karşılığı 2N5886 MJ802

BD369 karşılığı 2N5884 MJ4502

BD370A BD370B karşılığı BD518 BD526 BD842

BD370C karşılığı BD520 BD528 BD844

BD370D karşılığı BD530 BD844

BD371A karşılığı BC365 BD517 BD525

BD371C karşılığı BC367 BD519 D527

BD371D karşılığı BD529 BD843

BD372A BD372B karşılığı BD518 BD526 BD842

BD372C karşılığı BD520 BD528 BD844

BD372D karşılığı BD530 BD844

BD373A karşılığı BC365 BD517 BD525

BD373B karşılığı BC366 BD517 BD525

BD373C karşılığı BC367 BD519 BD527

BD373D karşılığı BD529 BD843

BD375 karşılığı BD177 BD235 BD785

BD376 karşılığı BD178 BD236 BD786

BD377 karşılığı BD179 BD237 BD787

BD378 karşılığı BD180 BD238 BD788

BD379 karşılığı 2SD1177 BD237 BD791

BD380 karşılığı 2SB874 BD238 BD792

BD385 karşılığı BD827 BD841

BD386 karşılığı BD828 BD842

BD387 karşılığı BD829 BD843

BD388 karşılığı BD830 BD844

BD389 karşılığı BD829 BD843

BD390 karşılığı BD830 BD844

BD400 karşılığı 2SC3117 2SD669 MJE340

BD401 karşılığı BD707 BD743A BD807

BD402 karşılığı BD708 BD808 BD908

BD403 karşılığı BD707 BD743A BD907

BD404 karşılığı BD708 BD808 BD908

BD410 karşılığı 2SC3051 2SC3425 BUV93

BD411 BD412 karşılığı MPSU45

BD413 BD414 karşılığı MPSU95

BD415 karşılığı BD385 BD517 BD525

BD416 karşılığı BD386 BD518 BD526

BD417 karşılığı BD387 BD519 BD527

BD418 karşılığı BD388 BD520 BD528

BD419 karşılığı BD389 BD529 BD829

BD420 karşılığı BD390 BD530 BD830

BD421 karşılığı BD879 BDX44

BD422 karşılığı BD779 BD877 BDX43

BD424 karşılığı BF666 BF667 MJE340

BD429 karşılığı 2SD1348 BD329 BD785

BD430 karşılığı 2SB986 BD330 BD786

BD433 karşılığı 2N5190 BD185

BD434 karşılığı 2N5193 BD186

BD435 karşılığı 2N5190 BD185

BD436 karşılığı 2N5193 BD186

BD437 karşılığı 2N5191 BD187

BD438 karşılığı 2N5194 BD188

BD439 karşılığı 2N5191 BD189

BD440 karşılığı 2N5194 BD190

BD441 karşılığı 2N5192 BD189

BD442 karşılığı 2N5195 BD190

BD450 karşılığı 2N5629 2N5630 BD315

BD451 karşılığı 2N5629 2N5630 BD317

BD461 karşılığı BD185 BD437 BD785

BD462 karşılığı BD186 BD438 BD786

BD463 karşılığı BD185 BD437 BD785

BD464 karşılığı BD186 BD438 BD786

BD466A BD466B karşılığı BDX45 BDX46 BDX47

BD477A BD477B karşılığı BDX42 BDX43 BDX44

BD500 karşılığı BD708 BD808 BD908

BD500A karşılığı BD710 BD810 BD910

BD500B karşılığı BD712 BD744B BD912

BD501 karşılığı BD707 BD743A BD807

BD501A karşılığı BD709 BD809 BD909

BD501B karşılığı BD711 BD743B BD911

BD505 karşılığı BD515 BD525 BD839

BD506 karşılığı BD516 BD526 BD840

BD507 karşılığı BD515 BD525 BD839

BD508 karşılığı BD516 BD526 BD840

BD509 karşılığı BD517 BD525 BD841

BD510 karşılığı BD518 BD526 BD842

BD515 karşılığı BD525 BD839

BD516 karşılığı BD526 BD840

BD517 karşılığı BD525 BD841

BD518 karşılığı BD526 BD842

BD519 karşılığı BD527 BD843

BD520 karşılığı BD528 BD844

BD524 karşılığı 2SC3051 2SC3117 2SC3425

BD525 karşılığı BD517 BD841

BD526 karşılığı BD518 BD842

BD527 karşılığı BD519 BD843

BD528 karşılığı BD518 BD844

BD529 karşılığı BD843

BD530 karşılığı BD844

BD533 karşılığı BD243 BD539A BD543A

BD533FI karşılığı 2SC1667 2SD1408 BD947F

BD534 karşılığı BD244 BD540A BD544A

BD534FI karşılığı 2SA1488 2SB1017 2SB1375

BD535 karşılığı BD243A BD539A BD543A

BD536 karşılığı BD540A BD544A BD950

BD537 karşılığı BD243B BD539B BD543B

BD538 karşılığı BD244B BD540B BD544B

BD539 karşılığı BD243 BD543 BD795

BD539A karşılığı BD243A BD543A BD797

BD539B karşılığı BD243B BD543B BD799

BD539C karşılığı BD243C BD543C BD801

BD539D karşılığı 2SD866 BD543D

BD540 karşılığı BD244 BD544 BD796

BD540A karşılığı BD544A BD798 BD808

BD540B karşılığı BD244B BD544B BD800

BD540C karşılığı BD244C BD544C BD802

BD540D karşılığı 2SB870 BD544D

BD543 karşılığı BD705 BD795 BD805

BD543A karşılığı BD707 BD797 BD807

BD543B karşılığı BD709 BD799 BD809

BD543C karşılığı 2SD866 BD711

BD543C karşılığı BD801 2SD866

BD544 karşılığı BD706 BD796 BD806

BD544A karşılığı BD708 BD798 BD808

BD544B karşılığı BD710 BD800 BD810

BD544C karşılığı 2SB870 BD712 BD802

BD544D karşılığı 2SB870

BD545 karşılığı BD249 BD745

BD545A karşılığı BD249A BD745A

BD545B karşılığı BD249B BD745B

BD545C karşılığı BD249C BD745C

BD545D karşılığı BD745D

BD546 karşılığı BD250 BD746

BD546A karşılığı BD250A BD746A

BD546B karşılığı BD250B BD746B

BD546C karşılığı BD250C BD746C

BD546D karşılığı BD746D

BD550 karşılığı 2SD665 BUX17

BD550 karşılığı MJ15015

BD550A karşılığı 2SD665 BUX17 MJ15015

BD550B karşılığı 2SD555 2SD583 BUX17A

BD561 karşılığı 2B5191 BD187 BD437

BD562 karşılığı 2N5194 BD188 BD438

BD566 karşılığı BDT62A BDT64A BDW94B

BD566A karşılığı BDT62B BDT64B BDW94C

BD567 karşılığı BDT63A BDW93B BDX33B

BD567A karşılığı BDT63B BDT65B BDW93C

BD575 karşılığı BD241 BD533 BD585

BD576 karşılığı BD242 BD534 BD586

BD577 karşılığı BD241A BD535 BD587

BD578 karşılığı BD242A BD536 BD588

BD579 karşılığı BD241B BD537 BD589

BD580 karşılığı BD242B BD538 BD590

BD581 karşılığı BD241C BD591 BD937

BD582 karşılığı BD242C BD592 BD938

BD585 karşılığı BD533 BD539 BD595

BD586 karşılığı BD534 BD596 BD948

BD587 karşılığı BD535 BD539A BD597

BD588 karşılığı BD536 BD540A BD598

BD589 karşılığı BD537 BD539B BD599

BD590 karşılığı BD538 BD540B BD600

BD591 karşılığı BD539C BD601 BD953

BD592 karşılığı BD540C BD602 BD954

BD595 karşılığı BD543 BD605 BD795

BD596 karşılığı BD544 BD606 BD796

BD597 karşılığı BD543A BD607 BD797

BD598 karşılığı BD544A BD608 BD798

BD599 karşılığı BD543B BD609 BD799

BD600 karşılığı BD544B BD610 BD800

BD601 karşılığı 2SD866 BD543C BD801

BD602 karşılığı 2SD869 BD544C BD802

BD605 karşılığı BD743A BD805 BD907

BD606 karşılığı BD744A BD806 BD908

BD607 karşılığı BD743A BD807 BD909

BD608 karşılığı BD744A BD808 BD910

BD609 karşılığı BD743B BD809 BD909

BD610 karşılığı BD744B BD810 BD910

BD611 karşılığı 2N5190 BD185 BD433

BD612 karşılığı 2N5193 BD186 BD434

BD613 karşılığı 2N5190 BD185 BD435

BD614 karşılığı 2N5193 BD186 BD436

BD615 karşılığı 2N5191 BD187 BD437

BD616 karşılığı 2N5194 BD188 BD438

BD617 karşılığı 2N5191 BD189 BD439

BD618 karşılığı 2N5194 BD190 BD440

BD619 karşılığı 2N5192 BD441

BD620 karşılığı 2N5195 BD442

BD633 karşılığı BD239 BD241 BD533

BD634 karşılığı BD240 BD242 BD534

BD635 karşılığı BD239A BD241A BD535

BD636 karşılığı BD240A BD242A BD536

BD637 karşılığı BD239C BD241C BD937

BD638 karşılığı BD240C BD242C BD938

BD661 BD661K karşılığı BD243 BD533 BD539

BD662 BD662K karşılığı BD244 BD534 BD946

BD663 karşılığı BD705 BD743 BD805

BD664 karşılığı BD706 BD744 BD806

BD675H karşılığı 2N6038 BD775

BD676H karşılığı 2N6035 BD776

BD677H karşılığı 2N6038 BD777

BD678H karşılığı 2N6035 BD778

BD679H karşılığı 2N6039 BD779

BD680H karşılığı 2N6036 BD780

BD695 karşılığı BD643 BD895 BDW73

BD696 karşılığı BD644 BD896 BDW74

BD697 karşılığı BD645 BD897 BDW73A

BD698 karşılığı BD646 BD898 BDW74A

BD699 karşılığı BD647 BD899 BDW73B

BD700 karşılığı BD648 BD900 BDW74B

BD701 karşılığı BD649 BD901 BDW73C

BD702 karşılığı BD650 BD902 BDW74C

BD705 karşılığı BD743 BD905

BD706 karşılığı BD744 BD906

BD707 karşılığı BD743A BD907

BD708 karşılığı BD744A BD908

BD709 karşılığı BD743B BD909

BD710 karşılığı BD744B BD910

BD711 karşılığı BD743C BD911

BD712 karşılığı BD744C BD912

BD713 karşılığı BD643 BD895 BDW53

BD714 karşılığı BD644 BD896 BDW54

BD715 karşılığı BD645 BD897 BDW53A

BD716 karşılığı BD646 BD898 BDW54A

BD717 karşılığı BD53B BD647 BD899

BD718 karşılığı BD648 BD900 BDW54B

BD719 karşılığı BD189 BD439 BD441

BD720 karşılığı BD190 BD440 BD442

BD721 karşılığı 2N5192 BD441

BD722 karşılığı 2N5195 BD442

BD733 karşılığı BD243 BD533 BD539

BD734 karşılığı BD244 BD534 BD944

BD735 karşılığı BD243 BD533 BD539

BD736 karşılığı BD244 BD534 BD948

BD737 karşılığı BD243 BD533 BD539A

BD738 karşılığı BD244 BD534 BD540A

BD743 karşılığı BD907

BD743A karşılığı BD909

BD743B karşılığı BD911

BD744 karşılığı BD908

BD744A karşılığı BD910

BD744B karşılığı BD912

BD745 karşılığı BD249

BD745A karşılığı BD249A

BD745B karşılığı BD249B

BD745C karşılığı BD249C

BD745D BD745E karşılığı BD249D

BD745F karşılığı BD249E

BD746 karşılığı BD250

BD746A karşılığı BD250A

BD746B karşılığı BD250B

BD746C karşılığı BD250C

BD746D BD746E karşılığı BD250D

BD746F karşılığı BD250E

BD750 karşılığı 2N6029 2N6030 BD318

BD750A karşılığı 2N6030 2N6031 MJ15016

BD751 karşılığı 2N5629 2N5630 BD317

BD751A karşılığı 2N5631 2SC2608 MJ15015

BD775 karşılığı 2N6038 BD675

BD776 karşılığı 2N6035 BD676

BD777 karşılığı 2N6038 BD677

BD778 karşılığı 2N6035 BD678

BD779 karşılığı 2N6039 BD679

BD780 karşılığı 2N6036 BD680

BD785 karşılığı BDX35 BDX36 MJE240

BD786 karşılığı MJE250 MJE251 MJE254

BD787 karşılığı BDX35 BDX36 MJE240

BD788 karşılığı MJE250 MJE251 MJE254

BD789 karşılığı BDX35 BDX36 MJE240

BD790 karşılığı MJE250 MJE251 MJE254

BD791 karşılığı BDX35 BDX36 MJE240

BD792 karşılığı MJE250 MJE251 MJE254

BD795 karşılığı BD543A BD705 BD805

BD796 karşılığı BD544A BD706 BD806

BD797 karşılığı BD543A BD707 BD807

BD798 karşılığı BD544A BD708 BD808

BD799 karşılığı BD543B BD709 BD809

BD800 karşılığı BD544B BD710 BD810

BD801 karşılığı BD543C BD711

BD802 karşılığı BD544C BD712

BD805 karşılığı BD707 BD743A BD907

BD806 karşılığı BD708 BD744A BD908

BD807 karşılığı BD709 BD743A BD909

BD808 karşılığı BD710 BD744A BD910

BD809 karşılığı BD709 BD743B BD909

BD810 karşılığı BD710 BD744B BD910

BD813 karşılığı BD175 BD233 BD615

BD814 karşılığı BD176 BD234 BD616

BD815 karşılığı BD177 BD235 BD617

BD816 karşılığı BD178 BD236 BD618

BD817 karşılığı BD237 BD443

BD818 karşılığı BD238

BD825 karşılığı BD135 BD226 BD385

BD826 karşılığı BD136 BD227 BD386

BD827 karşılığı BD137 BD228 BD385

BD828 karşılığı BD138 BD229 BD386

BD829 karşılığı BD139 BD230 BD389

BD830 karşılığı BD140 BD231 BD390

BD833 karşılığı 2SC3252 2SC3253

BD834 karşılığı 2SA1288 2SA1289

BD835 karşılığı 2SC3252 2SC3253

BD836 karşılığı 2SA1288 2SA1289

BD839 karşılığı BD135 BD226 BD375

BD840 karşılığı BD136 BD227 BD376

BD841 karşılığı BD137 BD228 BD377

BD842 karşılığı BD138 BD229 BD378

BD843 karşılığı BD139 BD230 BD379

BD844 karşılığı BD140 BD231 BD380

BD845 karşılığı BD139 BD379 BD843

BD846 karşılığı BD140 BD380 BD844

BD847 karşılığı 2SC3117 2SD669

BD848 karşılığı 2SA1249 2SB649

BD849 karşılığı 2SC3117 2SD669

BD850 karşılığı 2SA1249 2SB649

BD861 karşılığı 2N6038 BD675 BD775

BD862 karşılığı 2N6035 BD676 BF776

BD863 karşılığı 2N6038 BD677 BD777

BD864 karşılığı 2N6035 BD678 BD778

BD865 karşılığı 2N6039 BD679 BD779

BD866 karşılığı 2N6038 BD680 BD780

BD875 karşılığı BDX42 BDX44

BD876 karşılığı BDX45 BDX47

BD877 karşılığı BDX43 BDX44

BD878 karşılığı BDX46 BDX47

BD879 karşılığı BDX44

BD880 karşılığı BDX47

BD887 BD888 karşılığı BD250 BD746

BD905 karşılığı BD743

BD905F1 karşılığı BD81F

BD906 karşılığı BD744

BD907 karşılığı BD743A

BD908 karşılığı BD744A

BD909 karşılığı BD743B

BD910 karşılığı BD744B

BD911 karşılığı BD743C

BD912 karşılığı BD744C

BD933 karşılığı BD241 BD533 BD539A

BD933F karşılığı 2SD2012 BD947F BDT31F

BD934 karşılığı BD242 BD534 BD540A

BD934F karşılığı 2SB1015 2SB1094

BD935 karşılığı BD241A BD535 BD539A

BD935F karşılığı 2SD1985 2SD2012 BDT31F

BD936 karşılığı BD242A BD536 BD540A

BD936F karşılığı 2SB1015 2SB1094

BD937 karşılığı BD241C BD539C BD953

BD937F karşılığı 2SD1407 2SD1586

BD938 karşılığı BD242C BD540C BD954

BD938F karşılığı 2SB1095 2SB1294 BD945F

BD939 karşılığı 2SD959 BD241C BD955

BD939F karşılığı 2SC3566 2SC4334 BDT31BF

BD940 karşılığı 2SB869 BD242C BD956

BD940F karşılığı 2SA1650 BD856F BDT32BF

BD941 karşılığı 2SC2516 BD241D BD243D

BD941F karşılığı 2SC3566 2SC4334 BDT31CF

BD942 karşılığı BD242D BD244D

BD942F karşılığı 2SA1650 BDT32CF

BD943 karşılığı BD243 BD539 BD795

BD943F karşılığı 2SD1667 BDT41F BDT91F

BD944 karşılığı BD244 BD796 BD944

BD944F karşılığı 2SB1134 BDT42F BDT92F

BD945 karşılığı BD243 BD539 BD795

BD945F karşılığı 2SD1667 BDT41F BDT91F

BD946 karşılığı BD244 BD796 BD944

BD946F karşılığı 2SB1134 BDT42F BDT92F

BD947 karşılığı BD243A BD539A BD947

BD947F karşılığı 2SD1667 BDT41F BDT91F

BD948 karşılığı BD540A BD796 BD948

BD948F karşılığı 2SB1134 BDT42F BDT92F

BD949 karşılığı BD243A BD539A BD543A

BD949F karşılığı 2SD1667 BDT91F BDX77F

BD950 karşılığı BD540A BD544A BD798

BD950F karşılığı 2SB1134 BDT42F BDX78F

BD951 karşılığı BD243B BD539B BD543B

BD951F karşılığı 2SD1940 BDT93F BDX77F

BD952 karşılığı BD244B BD540B BD544B

BD952F karşılığı 2SB1294 BDT94F BDX78F

BD953 karşılığı BD243C BD539C BD543C

BD953F karşılığı 2SD1940 BDT41AF BDX77F

BD954 karşılığı BD244C BD540C BD544C

BD954F karşılığı 2SB1294 BDT42AF BDX78F

BD955 karşılığı 2SD866 BD543D

BD955F karşılığı 2SC4335 BDT41BF

BD956 karşılığı 2SB870 BD544D

BD956F karşılığı 2SA1650 BDT42BF

BD975 karşılığı BDX42 BDX43 BDX44

BD976 karşılığı BDX45 BDX46 BDX47

BD977 karşılığı BDX43 BDX44

BD978 karşılığı BDX46 BDX47

BD979 karşılığı BDX44

BD980 karşılığı BDX47

BDB01A BDB01B BDB01C BDB01D karşılığı 2SC2235 2SD1292 2SD667

BDB02A BDB02B BDB02C BDB02D karşılığı 2SA1275 2SA965 2SB1212

BDB03 karşılığı 2SC2235 2SD667 2SD863

BDB04 karşılığı 2SA965 2SB647 2SB764

BDB05 karşılığı 2SC3228 2SD1292 2SD667

BDB06 karşılığı 2SA1275 2SA965 2SB647

BDC01 karşılığı 2SC2235 2SD667 2SD863

BDC02 karşılığı 2SA965 2SB647 2SB764

BDC03 karşılığı 2SC2236 2SD1331 2SD863

BDC04 karşılığı 2SA966 2SB764 2SB892

BDC05 karşılığı BF382 BF461 BF758

BDC06 karşılığı BF464 BF761 MPSU60

BDC07 karşılığı BF381 BF757 MPSU10

BDC08 karşılığı BF463 BF760 MPSU60

BDT21 karşılığı 2SD1025 2SD1500 BDX53

BDT29 karşılığı BD239B BD241B BD537

BDT29A karşılığı BD239C BD241C BD937

BDT29AF karşılığı 2SC3298 2SD1586 BDT31AF

BDT29B karşılığı BD239C BD241C BD939

BDT29BF karşılığı 2SC3298 2SD1587 BD939F

BDT29C karşılığı 2SD1138 2SD1459 BD241D

BDT29CF karşılığı 2SC3298 2SD1587 BD941F

BDT29DF karşılığı 2SC3298 2SD1587 BDT31DT

BDT29F karşılığı 2SC3851 2SD1408 BD937F

BDT30 karşılığı BD240B BD242B BD538

BDT30A karşılığı BD240C BD242C BD938

BDT30AF karşılığı 2SA1306 2SB1095 BD938F

BDT30B karşılığı BD240C BD242C BD940

BDT30BF karşılığı 2SA1306 2SB1096 BD940F

BDT30C karşılığı 2SB1037 2SB8612S BD242D

BDT30CF karşılığı 2SA1306 2SB1096 BD942F

BDT30DF karşılığı 2SA1306 2SB1096 BDT32DF

BDT30F karşılığı 2SA1635 2SB1017 BD938F

BDT31 karşılığı BD241B BD537 BD539B

BDT31A karşılığı BD241C BD243C BD539C

BDT31AF karşılığı 2SD1586 BD937F BDT41AF

BDT31B karşılığı BD241C BD243C BD939

BDT31BF karşılığı 2SC3566 BD939F BD955F

BDT31C karşılığı BD241D BD243D BD941

BDT31CF karşılığı 2SC3566 2SC4334 BD941F

BDT31DF karşılığı 2SC4153

BDT31F karşılığı 2SD1586 BD937F BD951F

BDT32 BDT32A karşılığı BD242B BD244B BD540B

BDT32AF karşılığı 2SB1095 BD938 BD954F

BDT32B karşılığı BD242C BD244C BD940

BDT32BF karşılığı 2SA1650 BD940F BD956F

BDT32C karşılığı BD242C BD244C BD940

BDT32CF karşılığı 2SA1650 BD942F BDT42CF

BDT32F karşılığı 2SB1095 BD938F BDT42F

BDT41 karşılığı BD243B BD543B BD799

BDT41A karşılığı BD243C BD543C BD801

BDT41AF karşılığı 2SD1411 2SD1588 BDT95F

BDT41B karşılığı 2SD866 BD243C BD543D

BDT41BF karşılığı 2SC4335

BDT41C karşılığı 2SC4329 BD243D

BDT41CF karşılığı 2SC4335

BDT41F karşılığı 2SD1411 2SD1588 BDT93F

BDT42 karşılığı BD244B BD544B BD800

BDT42A karşılığı BD244C BD544C BD802

BDT42AF karşılığı 2SB1018 2SB1290 BDT96F

BDT42B karşılığı 2SB870 BD244C BD544D

BDT42BF karşılığı 2SA1651

BDT42C karşılığı BD244D

BDT42CF karşılığı 2SA1651

BDT42F karşılığı 2SB1018 2SB1290 BDT94F

BDT51 karşılığı BD907 BDT81

BDT52 karşılığı BD908 BDT82

BDT53 karşılığı BD909 BDT83

BDT54 karşılığı BD910 BDT84

BDT55 karşılığı BD911 BDT85

BDT56 karşılığı BD912 BDT86

BDT57 karşılığı BDT87

BDT58 karşılığı BDT88

BDT81 karşılığı BD907

BDT81F karşılığı 2SD1964

BDT82 karşılığı BD908

BDT83 karşılığı BD909

BDT83F karşılığı 2SD1964

BDT84 karşılığı BD910

BDT85 karşılığı BD911

BDT85F karşılığı 2SD1964

BDT86 karşılığı BD912

BDT87F karşılığı 2SD1964

BDT91 karşılığı BD743A BD807 BD907

BDT91F karşılığı 2SD1964 BDT81F

BDT92 karşılığı BD744A BD808 BD908

BDT92F karşılığı BDT82F

BDT93 karşılığı BD743B BD809 BD909

BDT93F karşılığı 2SD1964 BDT83F

BDT94 karşılığı BD744B BD810 BD910

BDT94F karşılığı BDT84F

BDT95 karşılığı BD743C BD911

BDT95F karşılığı 2SD1964 BDT85F

BDT96 karşılığı BDT96A BD744C BDT96A BD912

BDT96F karşılığı BDT86F

BDV10 karşılığı 2SC2527 2SD772 NJE15028

BDV11 karşılığı 2SD772 MJE15030

BDV12 karşılığı 2SC2527 2SD772 NJE15028

BDV13 karşılığı BD713 BDW23 BDW53

BDV14 karşılığı BD714 BDW24 BDW64

BDV15 karşılığı BD715 BDW23A BDW53A

BDV16 karşılığı BD716 BDW24A BDW54A

BDV17 karşılığı BD717 BDW23B BDW53B

BDV18 karşılığı BD718 BDW24B BDW54B

BDV33 karşılığı BD243 BD539A BD543A

BDV34 karşılığı BD244 BD540A BD544A

BDV35 karşılığı BD243A BD539A BD543A

BDV36 karşılığı BD540A BD544A BD950

BDV37 karşılığı BD243B BD539B BD543B

BDV38 karşılığı BD244B BD544B BD952

BDV45 karşılığı BD645 BD897 BDW73A

BDV46 karşılığı BD646 BD898 BDW74A

BDV47 karşılığı BD647 BD899 BDW73B

BDV48 karşılığı BD648 BD900 BDW74B

BDV49 karşılığı BD649 BD901 BDW73C

BDV50 karşılığı BD650 BD902 BDW74C

BDV91 karşılığı BD245A BD745A

BDV92 karşılığı BD246A BD756A

BDV93 karşılığı BD245B BD745B

BDV94 karşılığı BD246B BD746B

BDV95 karşılığı BD245C BD745C

BDV96 karşılığı BD246C BD746C

BDW10 BDW12 BDW14 BDW16 karşılığı 2SC1585 2SC2607 MJ15015

BDW21 BDW21A karşılığı BD311 BD315 BDW51

BDW21B karşılığı BD245B BD313 BD315

BDW21C karşılığı BD245C BD317 BDW51C

BDW22 BDW22A karşılığı BD246 BD312 BD316

BDW22B karşılığı BD246B BD314 BD316

BDW22C karşılığı BD246C BD316 BDW52C

BDW25 karşılığı 2SD772 BDX25 MJE15030

BDW30 BDW32 karşılığı 2N6276 2N6277

BDW34 karşılığı 2N6277

BDW51 karşılığı BD249 BD315 BDY55

BDW51A karşılığı BD315 BDY55

BDW51B karşılığı 2N5629 BD249B BDY55

BDW51C karşılığı BD249C BD315 BDY55

BDW52 BDW52A BDW52B BDW52C karşılığı 2N6029 BD250 BD316

BDW55 karşılığı BD226 BD375 BD785

BDW56 karşılığı BD227 BD376 BD786

BDW57 karşılığı BD228 BD377 BD785

BDW58 karşılığı BD229 BD378 BD786

BDW59 karşılığı BD230 BD379 BD791

BDW60 karşılığı BD231 BD380 BD792

BDX10 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDX11 karşılığı 2N3442 2SD1047 2SD733E

BDX12 karşılığı 2N5631 2SC1584 2SD1047

BDX13 karşılığı 2N5881 BD315 BD745

BDX14 karşılığı 2SB550 BD244B BD954

BDX15 karşılığı 2N5875 BD246B BD314

BDX16 karşılığı 2SB720 BUX66 MJE5850

BDX18 karşılığı BD318 BD746C MJ2955

BDX18N karşılığı BD316 MJ2955

BDX20 karşılığı 2SA1147 2SB600 2SB817

BDX22 karşılığı 3SC2867 BD743F BUV27

BDX23 karşılığı 2N3055 BD317 BD745C

BDX24 karşılığı 2N6374 BD243 BD535

BDX25 karşılığı 2SD772 BDW11 MJE15030

BDX26 karşılığı 2SA1185 BD246 BD312

BDX27 karşılığı 2SA1012 BD244 BD948

BDX28 karşılığı 2SA1012 2SA1289 BD950

BDX29 karşılığı 2SA2189 BD952 MJE15029

BDX30 karşılığı 2SB869 MJE15031

BDX31 karşılığı 2SD621 2SD838

BDX32 karşılığı 2SD784 2SD785

BDX40 karşılığı 2N3772 2SD797 MJ802

BDX41 karşılığı 2N3771 2SD630 MJ802

BDX50 karşılığı 2N3773 2SC2608 BD745E

BDX51 karşılığı 2N4348 2N5634 2SD425

BDX55 BDX56 karşılığı BU125 BUY47 BUY68

BDX57 karşılığı BUY47 BUY68 BUY81

BDX60 karşılığı 2N3772 BD317 BDW51C

BDX61 karşılığı 2N3772 2N5629 BD315

BDX70 BDX71 BDX72 BDX73 karşılığı BD709 BD743B BD909

BDX74 BDX75 karşılığı BD743 BD905

BDX77 karşılığı BD543C BD711 BD801

BDX77F karşılığı 2SD1411 2SD1588 BDT95F

BDX78 karşılığı BD544B BD710 BD800

BDX78F karşılığı 2SA1396 2SB1018 2SB1290

BDX91 karşılığı BD245A BD311 BDV91

BDX92 karşılığı BD246A BD312 BDV92

BDX93 karşılığı BD245B BD313 BDV93

BDX94 karşılığı BD246B BD314 BDV94

BDX95 karşılığı 2N5632 BD245C BDV95

BDX96 karşılığı 2N6229 BD246C BDV96

BDY10 karşılığı 2N3055 BD311 BDW21A

BDY11 karşılığı 2N3055 BD317 BDW21C

BDY12 BDY13 BDY15 BDY16 karşılığı 2SC3252 BDV12 BDX25

BDY17 karşılığı BD313 BD745B BDW21B

BDY18 karşılığı 2N5633 2SC2706 BD745D

BDY19 karşılığı 2N3442 2SC2706 BDW12

BDY20 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY21 karşılığı 2SC3252 BDV12 BDX25

BDY22 karşılığı 2SD772 BDV12 BDX25

BDY23 karşılığı BD245A BD311 BDW21A

BDY24 karşılığı BD245C BD317 BDW21C

BDY25 karşılığı 2SC1585 BDW16 MJ15015

BDY26 karşılığı BUX18 BUY35 BUY67

BDY27 karşılığı BUX18B BUY67 BUY77

BDY28 karşılığı BUW34 BUX45 BUY69C

BDY29 karşılığı 2SD797 BDY57 MJ802

BDY34 karşılığı 2SD1348 BD785 MJE241

BDY37 karşılığı 2N3773 BDW36 BDY58

BDY37A karşılığı 2SC2608 BDW36

BDY38 karşılığı 2N3055 BD311 BDW21A

BDY39 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY42 karşılığı BUW71 BUX18B BUY67

BDY43 karşılığı BUX82 BUY78 BUY79

BDY44 karşılığı BUW26 BUX82 BUY79

BDY45 karşılığı BUX13 BUX25 BUY50

BDY46 BDY47 karşılığı BUS13 BUW46 BUX48

BDY48/200 karşılığı BUX16 BUX17 BUX18

BDY48/300 karşılığı BUX16A BUX17A BUX18A

BDY48/400 karşılığı BUX16C BUX17C BUX18C

BDY49 karşılığı BDY29 BDY57 MJ802

BDY53 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY54 karşılığı BDW16 BDY54 BDY56

BDY55 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY56 karşılığı 2SC2607 BDW16 BDY56

BDY57 karşılığı 2N3062 2N6274 2N6275

BDY58 karşılığı 2N6276 2N6277 BDW32

BDY58R karşılığı BUV11 BUX11 BUX12

BDY60 karşılığı 2SC2681 2SC2706 BDY90

BDY61 karşılığı 2SC2706 BDY90 BDY91

BDY62 karşılığı 2SC2706 2SC2837 BDY90

BDY63 karşılığı 2N5542

BDY64 karşılığı 2N2824 2N2825

BDY65 karşılığı BUY41

BDY66 BDY67 BDY68 karşılığı 2N5002 2N5284 2N5504

BDY69 karşılığı 2N5542

BDY70 karşılığı BUY41

BDY71 karşılığı BD243B BD953 BDY78

BDY72 karşılığı 2N3441 2SC2516 BD241D

BDY73 karşılığı BD317 BD745C BDW51C

BDY74 karşılığı 2N3773 2SC1584 BDW12

BDY75 karşılığı 2N3771 2SD630 MJ802

BDY76 karşılığı 2N3772 BD249C MJ802

BDY77 karşılığı 2N3773 BDW32 BDY58

BDY78 karşılığı BD243B BD953 BDY71

BDY79 karşılığı 2SC2516 BD243D

BDY80 karşılığı BD243 BD533 BD539

BDY81 karşılığı BD243A BD535 BD539A

BDY82 karşılığı BD244 BD534 BD948

BDY83 karşılığı BD536 BD540A BD950

BDY90 BDY90A BDY91 BDY92 karşılığı 2SC2681 2SC2706 2SC2837

BDY93 BDY94 karşılığı BUX46 BUX47 BUX82

BDY95 karşılığı BUW71 BUX16C BUY67

BDY96 BDY97 karşılığı BUW26 BUW36 BUX80

BDY98 karşılığı BUW72 BUX17B BUX43

BDY99 karşılığı BUW26 BUW36 BUX80

BF108 BF109 BF110 BF111 BF114 karşılığı BF257 BF259 BF657

BF115 karşılığı BF184 BF185 BF240

BF117 karşılığı BF257 BF259 BF659

BF118 BF119 karşılığı 2N5058 BF257 BF259

BF120 karşılığı BF298 BF299 BF422

BF121 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF123 BF125 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF127 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF130 BF131 karşılığı BC182 BC237 BC547

BF132 BF133 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF134 BF136 karşılığı BF240 BF255 BF495

BF137 karşılığı BF257 BF259 BF657

BF138 karşılığı BF240 BF255 BF310

BF140 BF140A karşılığı BF257

BF140A karşılığı BF259 BF657

BF140D karşılığı BF259 BF658 BF659

BF140R karşılığı BF297 BF298 BF299

BF140S karşılığı BF257 BF258 BF259

BF152 karşılığı BF224 BF314 BF496

BF153 karşılığı BF241 BF254 BF494

BF154 karşılığı BD199 BF224 BF311

BF155 karşılığı BF180 BF181 BF183

BF155R karşılığı BF297 BF298 BF299

BF155S BF156 BF157 BF157B karşılığı BF257 BF258 BF657

BF158 BF159 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF160 karşılığı BF241 BF254 BF494

BF161 karşılığı BF180 BF183 BF689

BF162 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF163 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF164 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF165 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF166 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF167 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF168 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF169 BF169R karşılığı BC182 BC547 BD237

BF170 karşılığı BF257 BF258 BF259

BF173 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF174 karşılığı BF257 BF258 BF259

BF175 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF176 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF177 karşılığı BF257 BF657 BF659

BF178 BF179 karşılığı BF258 BF259 BF658

BF180 BF181 BF182 BF183 karşılığı 2N918 BF689 BF763

BF184 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF185 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF186 karşılığı BF258 BF259 BF658

BF187 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF188 karşılığı BF224 BF314 BF496

BF189 BF194 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF195 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF196 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF197 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF198 karşılığı BF225 BF310 BF367

BF199 karşılığı BF224 BF311 BF373

BF200 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF202 BF203 karşılığı 2N918 BF689 BF763

BF206 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF207 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF208 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF209 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF212 BF213 karşılığı BF180 BF181 BF689

BF214 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF215 BF216 BF217 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF218 BF219 BF220 BF221 BF222 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF223 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF224 karşılığı BF199 BF311 BF373

BF225 karşılığı BF198 BF310 BF367

BF226 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF227 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF228 karşılığı BF297 BF298 BF622

BF229 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF230 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF231 BF232 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF233 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF234 karşılığı BF240 BF241 BF254 BF199

BF235 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF236 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF237 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF238 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF240 karşılığı BF254 BF255 BF494

BF240B karşılığı BF254 BF255 BF494

BF241 karşılığı BF254 BF494 BF495

BF241 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF241A karşılığı BC182 BC237 BC546

BF241C BF241D karşılığı BF254 BF255 BF494

BF242 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF242A karşılığı BC182 BC237 BC546

BF243 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF243 karşılığı BF234 BF440 BF441

BF244 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF245 karşılığı 2N3819 2N3823 BFW61

BF248 BF249 BF250 karşılığı BC337 BC338 BC635

BF251 BF252 karşılığı BF167 BF198 BF225

BF253 BF254 BF255 karşılığı BF240 BF241 BF495

BF256 BF256L karşılığı 2N5397 2N5398 2N5486

BF257 BF257A BF257B BF257C BF257D BF257G BF257N BF257S BF258 BF258A BF259 karşılığı 2N5058 BF659 BFS89

BF260 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF261 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF262 BF263 BF264 karşılığı BF363 BF377 BF378

BF265 karşılığı BF180 BF181 BF689

BF266 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF267 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF268 karşılığı BF180 BF183 BF689

BF270 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF271 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF272 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF273 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF274 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF275 BF277 BF278 BF279 BF280 BF281 BF282 BF283 BF284 BF285 BF286 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF287 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF288 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF290 BF291 BF291A BF292A karşılığı BF257 BF258 BF657

BF292B BF292C karşılığı BF258 BF259 BFR58

BF293 karşılığı BC182 BC237 BC547

BF294 karşılığı BF257 BF259 BF659

BF297 karşılığı BF257 BFR89 BFT59

BF297P2 karşılığı BF457 BF458 BF615

BF298 karşılığı BF858 BFR89 BFT59

BF298P2 karşılığı BF458 BF615 BF858

BF299 karşılığı BF259 BFR89 BFT59

BF299P2 karşılığı BF459 BF617 BF859

BF302 BF303 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF304 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF305 karşılığı BF258 BF259 BF658

BF306 BF307 BF308 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF309 BF310 karşılığı BF198 BF225 BF314

BF311 karşılığı BF199 BF224 BF373

BF314 karşılığı BF225 BF496 BF502

BF315 karşılığı BF324 BF440 BF450

BF316 karşılığı BF516 BF606 BFR38

BF317 karşılığı BF324 BF440 BF450

BF320 karşılığı 2N3820 2N3909 2N5462

BF321 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF322 karşılığı BC140 BC337 BC635

BF323 karşılığı BC160 BC327 BC636

BF324 karşılığı BF414 BF506 BF914

BF325 BF329 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF330 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF332 BF333 BF334 BF335 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF336 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

BF336D karşılığı 2SD413 2SD624

BF337 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

BF337D karşılığı 2SD576 2SD593

BF338 karşılığı 2N5058 BF259 BF659

BF338D karşılığı 2SD593

BF339 BF340 BF341 BF342 BF343 karşılığı BD506 BF324 BF414

BF344 BF345 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF346 karşılığı 2N3822 2N4416 BF256

BF347 karşılığı 2SK106 2SK118 2SK68

BF348 karşılığı 2N5397 2N5486 BF256

BF350 karşılığı 3SK40 BF900

BF351 karşılığı 3N201 3N210 3N211

BF352 BF353 karşılığı 3SK74 3SK81 BF963

BF354 karşılığı 3SK41 3SK81 BF963

BF355 karşılığı 2N5058 BF259 BF659

BF356 karşılığı BF258 BF259 BF298

BF357 karşılığı 2N2857 BF377 BF689

BF359 BF360 karşılığı BF679 BF680 BF970

BF362 BF363 karşılığı BF689K BF763

BF364 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF365 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF366 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF367 karşılığı BF198 BF310 BF596

BF368 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF368K karşılığı BF241 BF255 BF495

BF369 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF369K karşılığı BF241 BF255 BF495

BF370 karşılığı BF920 BF921S BF959

BF371 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF372 karşılığı BF506 BF509 BF914

BF373 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF374 BF375 karşılığı BF225 BF496 BF503

BF377 BF378 karşılığı 2N2857 BF689 BF763

BF379 karşılığı BF324 BF440 BF450

BF380 BF381 karşılığı BF757 BF758 BF759

BF382 karşılığı BF462 BF758 BF759

BF384 BF385 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF387 BF388 BF389B karşılığı 2N5058 BF258 BF658

BF389C BF390 karşılığı 2N5059 BF259 BF659

BF391 karşılığı BFP22 MPSA43

BF391P1 karşılığı BF461 BF757 BF759

BF391P2 karşılığı BF757 BF758 BF759

BF392 karşılığı BFP25 MPSA42

BF392P1 karşılığı BF461 BF757 BF759

BF392P2 karşılığı BF757 BF758 BF759

BF393 karşılığı BFP25 MPSA42

BF393P1 BF393P2 karşılığı BF461 BF758 BF759

BF394 BF395 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF397 karşılığı 2SA1370 BF435 BSS68

BF398 karşılığı 2SA1371 BF435 BF437

BF400 karşılığı BF509 BF914 BF939

BF402 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF410 karşılığı 2N5484 2SK152 2SK192

BF411 karşılığı BF297 BF422 BF483

BF412 BF413 karşılığı BF297 BF422 BF483

BF414 karşılığı BF324 BF506 BF939

BF415 karşılığı BF457 BF615 BF758

BF416 karşılığı BF464 BF616 BF762

BF417 karşılığı BF617 BF758 BF759

BF418 karşılığı BF465 BF618 BF761

BF419 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

BF420 karşılığı BF299 BF483 BFR89

BF420A karşılığı BF393 BFP25 MPSA42

BF420L karşılığı BF299 BF483 BFR89

BF420P3 karşılığı BF461 BF758 MPSU10

BF421 karşılığı 2SA1371 2SA1372 BF437

BF421A BF421L karşılığı BF493 BFP26 MPSA92

BF421P3 karşılığı BF464 BF761 BF762

BF422 karşılığı BF298 BF299 BF483

BF422A BF422L karşılığı BF392 BF393 MPSA42

BF422P3 karşılığı BF461 BF757 MPSU10

BF423 karşılığı 2SA1251 2SA1371 BF436

BF423A BF423L karşılığı BF493 BFP26 MPSA92

BF423P3 karşılığı BF463 BF761 BF762

BF424 karşılığı BF324 BF441 BF451

BF430 karşılığı BFG520 BFP93

BF431 karşılığı BFG93A

BF432 karşılığı BFG92A MRF9331

BF433 karşılığı MRF5812

BF435 karşılığı BF493 MPSA92 MPSA93

BF436 BF437 karşılığı 2SA1251 BF439 MPSA92

BF439 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF440 BF441 BF450 BF451 karşılığı BF324 BF441 BF542

BF454 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF455 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF456 karşılığı BF415 BF417 BF457

BF457 BF458 karşılığı 2SC3417 BF415 BF417

BF459 karşılığı 2SC2923 2SC3417 2SC3418 BF850

BF460 BF460BA BF460EA BF461 BF461BA BF461EA karşılığı BF758 BF759 MPSU10

BF462 BF462BA BF462EA karşılığı BF759

BF463 BF463BA BF463EA BF464 BF464BA BF464EA karşılığı BF761 BF762

BF465 BF465BA BF465EA karşılığı BF762

BF466 BF467 BF468 karşılığı BF410 BF668

BF469 karşılığı BF415 BF417 BF458

BF470 karşılığı 2SA1353 BF416 BF418

BF471 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

BF472 karşılığı 2SA1354 BF418

BF479 BF479S BF479T karşılığı BF679 BF967 BF979

BF480 BF481 karşılığı 2SC2464 2SC2726 BF362

BF483 karşılığı 2SC3468 2SC4218 BF420

BF484 karşılığı 2SA1624 BF421 BF436

BF485 karşılığı 2SC3469 2SC4166 2SD1385

BF486 karşılığı 2SA1624 BF421A BF437

BF487 karşılığı 2SC3469 2SC4166 2SD1385

BF488 karşılığı 2SA1372 2SB1209 BF493S

BF491 karşılığı BFP23 MPSA93

BF491P1 karşılığı BF463 BF464 BF760

BF491P2 karşılığı BF760 BF761 BF762

BF492 karşılığı BFP26 MPSA92

BF492P1 karşılığı BF464 BF760

BF492P2 karşılığı BF760 BF761 BF762

BF493 karşılığı BFP26 MPSA92

BF493P1 karşılığı BF464 BF761 BF762

BF493P2 karşılığı BF760 BF761 BF762

BF493S karşılığı 2SB1074 BF465 BF762

BF494 BF494 BF495 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF496 karşılığı BF225 BF314 BF502

BF497 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF500 BF501 karşılığı BF324 BF414 BF509

BF502 BF502S karşılığı BF225 BF503 BF314

BF503 karşılığı BF496

BF504 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF505 karşılığı BF502 BF503 BF507

BF506 karşılığı BC182 BC237 BC547

BF506A karşılığı BF324 BF414 BF509

BF507 karşılığı BF502 BF503 BF505

BF509 karşılığı BF506 BF914 BF936

BF510 BF511 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF516 karşılığı BF316 BF439 BFR38

BF517 karşılığı 2SC3098 2SC3099 BFR35

BF519 BF520 karşılığı BC182 BC237 BC547

BF521 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF523 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF536 karşılığı BF568 BF569 BF660

BF540 BF541 BF542 karşılığı BF324 BF440 BF441

BF547 karşılığı BFS17

BF550 karşılığı BF536 BF569 BF660

BF550R karşılığı BF569R

BF554 karşılığı BF599 BF799 BFS20

BF559 BF560 karşılığı BF679 BF680 BF967

BF562 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF568 karşılığı BF569 BF579 BF767

BF569 karşılığı BF579 BF767

BF569R karşılığı BF579R

BF570 karşılığı BF799

BF576 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF583 karşılığı BF617 BF758 BF859

BF584 karşılığı BF616 BF760 BF848

BF585 karşılığı BF759 BF880 BF881

BF586 karşılığı BF618 BF761 BF849

BF587 karşılığı BF600 BF881

BF588 karşılığı BF762 BF890 BF891

BF591 BF593 karşılığı BF461 BF462 BF615

BF594 BF595 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF596 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF597 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF599 karşılığı 2SC3374 BF799 BFS20

BF600 karşılığı BF587 BF881

BF606 karşılığı BF316 BF439 BF516

BF615 BF615EA karşılığı BF462 BF757 BF759

BF616 BF616EA karşılığı BF760 BF761 BF762

BF617 BF617EA karşılığı BF461 BF758 BF759

BF618 BF618EA karşılığı BF464 BF761 BF762

BF620 karşılığı BFN18 BFN20

BF621 karşılığı BFN19 BFN21

BF622 karşılığı BFN16 BFN18 BFN20

BF623 karşılığı BFN17 BFN19 BFN21

BF630 karşılığı BF377 BF378 BF689K

BF639 BF640 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF642 karşılığı BF393 BF420A MPSA42

BF642P2 karşılığı BF393P2 BF758 BF759

BF643 karşılığı BF391 BF392 BF393

BF643P2 karşılığı BF391P2 BF757 BF758

BF657 karşılığı BF257 BF258 BF259

BF658 BF659 karşılığı 2N5058 BF259 BFS89

BF660 karşılığı BF568 BF569 BF579

BF660R karşılığı BF569R BF579R

BF666 BF667 BF668 karşılığı BD410 BF468

BF679 karşılığı BF479 BF779 BF967

BF680 karşılığı BF780 BF967 BF969

BF681 karşılığı BF479 BF779 BF967

BF689 BF689K karşılığı BF377 BF378 BF763

BF692 karşılığı BF421A BF493 MPSA92

BF692P2 karşılığı BF493P2 BF761 BF762

BF693 karşılığı BF243A BF493 MPSA92

BF693P2 karşılığı BF491P2 BF760 BF761

BF694 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF706 BF709 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF715EA BF715 karşılığı BF858 BF859 BF869

BF716 BF716EA karşılığı BF848 BF849 BF870

BF717 BF717EA karşılığı BF759 BF859 BF871 BF880

BF718 BF718EA karşılığı BF849 BF872 BF890

BF739 BF740 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF747 karşılığı BF775 BF462 MPSU10

BF757BA BF757EA BF758 BF758BA BF758EA karşılığı BF462 MPSU10

BF759 BF759BA BF759EA karşılığı BF462

BF760 BF760BA BF760EA BF761 BF761BA BF761EA BF762 BF762BA BF762EA karşılığı 2SA1156 BF465

BF763 karşılığı BF377 BF378 BF689

BF767 karşılığı BF569 BF579

BF770A karşılığı 2SC3513

BF771 karşılığı 2SC3445 BFR193 BFR520

BF772 karşılığı BFP193 BFR520

BF775 BF775A karşılığı 2SC3110 2SC3513 BFR93

BF777 karşılığı 2SC3014 BF775 BFR53

BF779 karşılığı BF479 BF679 BF967

BF780 karşılığı BF680 BF967 BF970

BF787 karşılığı BF615 BF858 BF859

BF788 karşılığı BF617 BF859 BF880

BF789 karşılığı BF880 BF881

BF790 karşılığı BF616 BF848 BF849

BF791 karşılığı BF618 BF849 BF890

BF792 karşılığı BF890 BF891 BF570

BF819 karşılığı BF617 BF859 BF880

BF819A karşılığı 2SC1758 BF617 BF859

BF820 karşılığı BFN26

BF821 karşılığı BFN27

BF822 karşılığı BFN22 BFN24 BFN26

BF824 karşılığı BF568

BF840 BF841 karşılığı BF554 BFS18 BFS19

BF844 BF845 karşılığı MPSA44 MPSA45

BF847 karşılığı BF616 BF760 BF762

BF848 karşılığı BF618 BF761 BF762

BF849 karşılığı BF761 BF762 BF890

BF850 karşılığı 2SC3418

BF857 BF857BA BF857EA karşılığı BF615 BF757 BF758

BF858 BF858BA BF858EA karşılığı BF617 BF758 BF759

BF859 BF859BA BF859EA karşılığı BF758 BF759 BF880

BF860 karşılığı BF850 BF881

BF869 BF869BA BF869EA karşılığı BF583 BF615 BF858

BF870 BF870BA BF870EA karşılığı BF616 BF848 BF849

BF871 BF871BA BF871EA karşılığı BF617 BF853 BF859

BF872 BF872BA BF872EA karşılığı BF618 BF849 BF890

BF879 karşılığı BF479 BF679 BF680

BF880 BF881 karşılığı 2SC3418 BF850

BF883 BF885 karşılığı BF759 BF859 BF880

BF890 BF891 karşılığı 2SA1156 2SA1354 2SB1011

BF900 BF905 karşılığı BF900 BF960 BF965

BF906 karşılığı BF324 BF440 BF441

BF907 BF910 karşılığı BF900 BF960 BF965

BF914 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF915 karşılığı BF900 BF960 BF965

BF920 karşılığı BF920 BF959

BF920TS karşılığı 2SC3468 BF299 BF483

BF921 karşılığı BF920 BF959

BF921TS karşılığı 2SA1371 2SA1372 BF437

BF922TS karşılığı BF298 BF299 BF483

BF923TS karşılığı 2SA1371 BF436 BF437

BF926 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF936 BF939 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF959 karşılığı BF920 BF921S

BF960 karşılığı BF900 BF965 BF966

BF961 karşılığı BF963 BF964 BF981

BF962 BF963 BF964 karşılığı BF961 BF963 BF981

BF965 karşılığı BF960 BF966

BF966 karşılığı BF900 BF960 BF965

BF967 BF968 BF969 BF970 BF979 karşılığı BF479

BF980 karşılığı BF960 BF965 BF966

BF981 BF982 karşılığı BF961 BF963 BF981

BF988 karşılığı BF965 BF966 BG960

BF989 karşılığı BF996

BF990 karşılığı BF989 BF996

BF991 BF992 karşılığı BF993 BF994

BF993 BF994 BF995 karşılığı BF991 BF993 BF994

BF996 BF997 karşılığı BF989 BF996

BFG195 karşılığı 2SC2603 2SC3358

BFG196 karşılığı BFG135

BFG23 karşılığı BFQ75 BFQ76

BFG31 karşılığı BFG55

BFG32 karşılığı BFQ194

BFG34 karşılığı BFG96

BFG35 karşılığı BFG135

BFG505XR karşılığı 2SC4095

BFG51 karşılığı BFQ75 BFQ76

BFG55 karşılığı BFG31

BFG65 karşılığı 2SC3584 BFQ65 BFQ66

BFG67 karşılığı BFG197

BFG90A karşılığı BFQ28 BFR49 BFR90

BFG91A karşılığı BFQ57 BFQ58 BFQ74

BFG92A karşılığı BFG67 BFG93A

BFG93A karşılığı BFG197

BFJ17 karşılığı BFS23 BFW47 BFX17

BFJ18 BFJ19 karşılığı BFS62 BFW41 BFX18

BFJ45 BFJ46 karşılığı 2N3107 BSW65 BSW68

BFJ47 BFJ48 BFJ49 BFJ50 karşılığı BSS42 BSS43 BSW67

BFJ57 karşılığı BF257 BF258 BF657

BFJ64 karşılığı 2N3072 2N3073 BSW23

BFJ70 karşılığı BF199 BF224 BF311

BFJ72 BFJ73 BFJ74 karşılığı BC182 BC190 BC546

BFJ75 karşılığı BC183 BC237 BC547

BFJ77 BFJ78 BFJ79 karşılığı 2N918 BF689 BF763

BFJ92 BFJ93 karşılığı BC184 BC413 BC550

BFJ98 karşılığı BF257 BF258 BF657

BFN16 BFN18 BFN20 karşılığı 2SC3554 BFN18

BFN21 karşılığı BFN19

BFN23 karşılığı BF821 BF823

BFP10 karşılığı BFP96 BFQ73 BFR96

BFP11 karşılığı BF391 BF392 BF393

BFP12 karşılığı BF392 BF393 MPSA42

BFP13 karşılığı 2SD1350 MPSA44 MPSA45

BFP14 karşılığı 2SD1350A MPSA44

BFP22 karşılığı BF391 BF392 BF393

BFP23 karşılığı BF493 MPSA92 MPSA93

BFP25 karşılığı BF393 MPSA42

BFP26 karşılığı BF493 MPSA92

BFP280TW karşılığı BFR92

BFP29 BFP35A karşılığı BFG93A

BFP90 karşılığı BFQ69 BFR14 BFR91

BFP91 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ65

BFP92 karşılığı BFQ60 BFQ71 BFT97

BFP96 karşılığı BFG96 BFQ73 BFR96

BFQ10 BFQ11 BFQ12 BFQ13 BFQ14 BFQ15 BFQ16 karşılığı 2N3922 2N3958 2N5047

BFQ17 BFQ18 karşılığı BFQ64

BFQ181 karşılığı BFQ77

BFQ182 karşılığı BFQ645 BFQ66

BFQ19 karşılığı 2SC3268

BFQ193 karşılığı 2SC3301

BFQ20 BFQ21 karşılığı 2N3958 2N4085

BFQ22 karşılığı BFQ69 BFR14 BFR91

BFQ221 karşılığı BFQ231

BFQ23 BFQ23C BFQ24 karşılığı BFQ24 BFQ56 BFQ76

BFQ25 BFQ26 karşılığı 2N5566

BFQ27 karşılığı BFQ69 BFR14 BFR91

BFQ28 karşılığı BFQ85 BFR49 BFR91

BFQ29 karşılığı BFR92 BFR93 BFT75

BFQ29R karşılığı BFR92R BFR93R BFT75R

BFQ30 karşılığı BFG34 BFT12 BFX59

BFQ31 karşılığı BFR106

BFQ32 karşılığı BFQ79 BFT96

BFQ32C BFQ32S karşılığı BFQ194

BFQ34 karşılığı BFQ68

BFQ34T karşılığı BFG34 BFG96

BFQ35 BFQ36 karşılığı 2SB606 2SB622 BFT44

BFQ37 karşılığı 2SB622 BFT44

BFQ38 BFQ39 BFQ40 karşılığı BUX55 BUY60

BFQ41 karşılığı 2N5944 BFR65 MRF626

BFQ43 karşılığı 2N6255

BFQ44 BFQ45 karşılığı 2N5566

BFQ46 BFQ47 BFQ48 BFQ49 karşılığı 2N3958 2N5046

BFQ51 BFQ51C BFQ52 karşılığı BFQ56 BFQ76 BFT95

BFQ53 karşılığı BFQ22 BFQ85 BFR90

BFQ56 karşılığı BFQ23 BFQ76

BFQ57 BFQ58 karşılığı BFG65 BFQ65 BFQ74

BFQ59 karşılığı BFQ60 BFQ71 BFT97

BFQ60 karşılığı BFQ59 BFQ71 BFT97

BFQ61 karşılığı BFT93

BFQ63 karşılığı BFP96 BFQ73 BFR96

BFQ65 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

BFQ66 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

BFQ67 karşılığı 2SC3356 2SC3445 2SC4592

BFQ67W karşılığı 2SC4593

BFQ69 karşılığı BFP91 BFQ57 BFQ74

BFQ70 karşılığı BFQ71 BFR14 BFT97

BFQ71 karşılığı BFQ85 BFR14 BFR91

BFQ72 BFQ73 BFQ74 karşılığı BFG96 BFQ57 BFQ66

BFQ75 BFQ76 karşılığı BFQ23 BFQ56 BFQ75

BFQ77 karşılığı 2SC3586 BFG65 BFQ65

BFQ78 BFQ79 karşılığı 2SA1057 2SA1223 BFT96

BFQ80 karşılığı BFG65 BFQ65 BFQ77

BFQ81 karşılığı BFQ29 BFR93

BFQ85 karşılığı BFQ69 BFR14 BFR91

BFQ88 karşılığı 2SC3511 BFG91 BFP91

BFQ88A karşılığı BFG96 BFQ73 BFR96

BFQ89 karşılığı BFQ57 BFQ74 BFQ77

BFQ98 karşılığı BFQ56 BFQ75 BFT96

BFR karşılığı 2SB1073 2SC3323 2SC4081 2SC4128 2SC4155 BC850 BCW71

BFR10 karşılığı 2N2218A BFX97A BSS27

BFR106 karşılığı 2SC3356 2SC3775

BFR11 karşılığı 2N2221 BFX95A BSW63

BFR12 karşılığı 2SC2852 BFX55 BLW10

BFR14 karşılığı BFQ60 BFQ70 BFT97

BFR14A karşılığı BFQ69 BFQ85 BFR91

BFR14B karşılığı BFG91 BFQ57 BFQ74

BFR14C karşılığı BFQ69 BFQ85 BFR91

BFR15 karşılığı BFQ22 BFQ63 BFT66

BFR16 BFR17 karşılığı 2N2483 BC382 BC550

BFR18 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BFR181 BFR182 karşılığı 2SC3585

BFR183 karşılığı 2SC3445 BFR193

BFR183W karşılığı 2SC4593

BFR19 karşılığı 2N1990 2N2102 BC140

BFR193 karşılığı 2SC3356 2SC3445

BFR20 karşılığı BC141 BSX60 BSX61

BFR21 BFR22 karşılığı BSS42 BSW67 BSW68

BFR23 BFR24 karşılığı 2N4030 2N4036 BSW40

BFR25 karşılığı BF299 BSS38 BSX21

BFR26 karşılığı BFW17 BFX59

BFR27 karşılığı 2SD413 2SD576 2SD624

BFR28 karşılığı 2SC3037 BF357 BF763

BFR280 karşılığı BFR92

BFR280W karşılığı BFR92W

BFR29 karşılığı 3N143 3N154 3N193

BFR30 karşılığı BF512

BFR31 karşılığı 2SK425 BF511

BFR34 karşılığı 2N6620 BFQ60 BFQ71

BFR35 karşılığı 2N6619 BFQ29 BFR92

BFR35R karşılığı BFQ29R BFR93R BFT75R

BFR36 karşılığı 2N4428 2N5160 BFW17

BFR37 karşılığı BFW30 BFX59 BFX73

BFR38 karşılığı BF316 BF516 BF606

BFR39 BFR40 karşılığı BC639 BFR50 BSS41

BFR41 karşılığı BC637 BFR51 BSS40

BFR44 karşılığı 2N3424

BFR45 karşılığı 2N3823 BFW10 BFW11

BFR48 karşılığı BFR36 BFW17 BFX55

BFR49 karşılığı BFQ28 BFQ85 BFR90

BFR50 karşılığı BC639 BFR39 BFT53

BFR51 BFR52 karşılığı BC637 BFR40 BSS41

BFR53 karşılığı 2SC3014 BFR93 BFT75

BFR53R karşılığı BFR93R BFT75R

BFR54 karşılığı 2SC2851 2SC2852 BFX55

BFR56 karşılığı BC140 BC141 BSW65

BFR57 karşılığı BF257 BF258 BF657

BFR58 karşılığı 2N5058 BF258 BF259

BFR59 karşılığı 2N5058 BF259 BF659

BFR60 karşılığı BC640 BFR79 BFT20

BFR61 BFR62 karşılığı 2N4026

BFR62 karşılığı BC638 BFR81

BFR63 karşılığı BFR64 BFR65 BLX96

BFR64 karşılığı BFT91 BLX96

BFR65 karşılığı BFT91 BLX96

BFR67 karşılığı BC182 BC237 BC547

BFR68 karşılığı BC184 BC239 BC549

BFR69 karşılığı BC212 BC257 BC307

BFR70 karşılığı BC214 BC309 BC559

BFR71 BFR72 karşılığı 2SC3245 BC546

BFR73 BFR74 karşılığı 2SA1285 BC556

BFR75 karşılığı BF225 BF314 BF496

BFR76 karşılığı BF324 BF414 BF506

BFR77 BFR78 karşılığı 2N3019 BSW67 BSW68

BFR79 karşılığı BC640 BFR60 BFT69

BFR80 BFR81 karşılığı 2N4026 BC638 BFR61

BFR83 karşılığı BFR64 BFR65

BFR86 BFR87 karşılığı BF391 BF392 BFT58

BFR88 karşılığı BF392 BF393 BF422A

BFR89 karşılığı BF393 BF420A BFT59

BFR90 karşılığı BFQ28 BFR14 BFR49

BFR91 karşılığı BFG91 BFQ69 BFQ85

BFR92 BFR93 karşılığı 2SC3011 2SC3513 BFT75

BFR94 karşılığı BFQ34 BFQ68 BFT98

BFR95 karşılığı BFG34 BFG96

BFR96 karşılığı BFG96 BFP96 BFQ73

BFR97 karşılığı 2N3866 2SC2852

BFR98 karşılığı 2N4427 BFS51 BLW16

BFR99 karşılığı 2SA1228 BFQ78 BFT96

BFS karşılığı 2SC3323 2SC4081 2SC4128 2SC4155 BC850

BFS10 karşılığı 2N3553 BFW47 BFX55

BFS11 karşılığı BF225 BF314 BF496

BFS12 karşılığı 2N4236 BC160 BC161

BFS13E BFS13F BFS13G BFS14E BFS14F BFS14G BFS15E BFS15F BFS15G karşılığı BC123

BFS16E BFS16F BFS16G karşılığı BC203

BFS17 karşılığı 2SC3005 2SC3016 2SC3161

BFS18 karşılığı BF554 BF599 BF799

BFS18R karşılığı BFS20R

BFS19 karşılığı BF554 BF599 BF799

BFS19R karşılığı BFS20R

BFS20 karşılığı BFS17R

BFS22 karşılığı 2N3924 BFW46 MRF237

BFS22Q karşılığı 2N5589 BLY85

BFS23 karşılığı 2N3553 BFW47 BLY34

BFS25 karşılığı BFS505

BFS28 karşılığı 3N201 3N206 3N213

BFS36 karşılığı BCW65R BCW66R BCX19R

BFS36A karşılığı BC818R BCW66R BCX20R

BFS37 karşılığı BC807R BCW68R BCX17R

BFS37A karşılığı BC808R BCW68R BCX18R

BFS38 karşılığı BC817R BCW66R BCX19R

BFS38A karşılığı BC818R BCW66R BCX20R

BFS39 karşılığı BCW65R BCW66R BCX41R

BFS40 karşılığı BC807R BCW67R BCW68R

BFS40A karşılığı BC808R BCW67R BCX18R

BFS41 karşılığı BCW68R BCX42R

BFS42 BFS43 karşılığı BCW65R BCW66R BCX41R

BFS44 BFS45 karşılığı BCW68R BCX42R

BFS50 karşılığı 2N3948 MRF629

BFS51 karşılığı BFR98 BLW16 BLY61

BFS55 BFS55A karşılığı BFQ63 BFQ72 BFT65

BFS59 BFS60 karşılığı 2N2221 BC637 BSS40

BFS61 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC639

BFS62 karşılığı BF225 BF314 BF496

BFS64 karşılığı BFW93

BFS69 karşılığı BC202 BC203

BFS70 karşılığı 2N3821

BFS71 karşılığı 2N3822

BFS72 karşılığı 2N3823

BFS73 karşılığı 2N3824

BFS74 karşılığı 2N4856 BSV78

BFS75 karşılığı 2N4857 BSV79

BFS76 karşılığı 2N4858 BSV80

BFS77 karşılığı 2N4859 BSV78

BFS78 karşılığı 2N4860 BSV79

BFS79 karşılığı 2N4861 BSV80

BFS80 karşılığı 2N4416 2N5245 BFW11

BFS85 BFS88 karşılığı BFS17R

BFS89 karşılığı BF259 BF659 BFR59

BFS90 BFS91 BFS92 BFS93 BFS94 BFS95 karşılığı 2N3634 BCX60 BSS18

BFS96 BFS97 karşılığı 2N2906 BC638 BSW24

BFS98 karşılığı 2N4027 2N4029 BC640

BFS99 karşılığı BF297 BF298 BF299

BFT10 karşılığı 2N5397 BF256 BF348

BFT11 karşılığı 2N4343

BFT12 karşılığı BFG34 BFR95 BFW16

BFT13 BFT13A BFT13B karşılığı BFG90 BFR49 BFR90

BFT14 BFT14A BFT14B karşılığı BFP96 BFQ73 BFR96

BFT15 BFT16 karşılığı BFG34 BFG96

BFT17 karşılığı BFQ63 BFS55

BFT18 BFT18A karşılığı BFQ72 BFQ73 BFT65

BFT19 karşılığı 2N5415 MJ5415 MJ5416

BFT19A karşılığı 2N5416 BFT28C MJ5416

BFT19B karşılığı MJ5416

BFT20 karşılığı 2N4027 2N4029 BC640

BFT21 BFT22 karşılığı 2N4026 2N4029 BC638

BFT24 karşılığı BFQ70 BFR34 FT97

BFT25 karşılığı 2SC3099 BFR35 BFR53

BFT25A karşılığı 2SC3110 BFR92 BFR93

BFT25R karşılığı 2SC3089 BFR35R BFR53R

BFT27 karşılığı BCW65R BCW66R BCX41R

BFT28 BFT28A karşılığı 2N5415 2N5416 30199

BFT28B BFT28C karşılığı 2N5416 BFT19A MJ5415

BFT29 BFT30 BFT31 karşılığı BC639 BFR51 BSS41

BFT32 karşılığı 2N5339 BUX34 BUY80

BFT33 karşılığı 2N5338 BUX34 BUY80

BFT34 karşılığı 2N4895 BUX34 BUY80

BFT35 karşılığı 2N6190 2N6191 BUY90

BFT36 karşılığı 2N6192 2N6193 BUY90

BFT37 karşılığı BUY90

BFT38 karşılığı BFQ24

BFT39 karşılığı BC141 BSW39 BSX46

BFT40 BFT41 karşılığı BC140 BC141 BSW39

BFT42 BFT43 karşılığı BSS42 BSS43 BSW67

BFT44 karşılığı 2N5416 BFT19A MJ5415

BFT47 karşılığı BF257 BF258 BF259

BFT48 karşılığı BF258 BF259 BFR58

BFT49 karşılığı 2N5058 BF259 BFR59

BFT50 karşılığı BFS55 BFT66 BFW99

BFT53 karşılığı BC639 BFR39 BFR50

BFT54 BFT55 karşılığı BC637 BSS26 BSS41

BFT57 karşılığı BF391 BF392 BF393

BFT58 karşılığı BF392 BF393 BF422A

BFT59 karşılığı BF393 BF420A BFR89

BFT60 karşılığı 2N4031 2N4033 BSW40

BFT61 karşılığı 2N4030 2N4033 BC161

BFT62 karşılığı 2N4030 2N4033 BC160

BFT65 karşılığı BFQ72 BFQ73 BFR96

BFT66 BFT66S BFT67 karşılığı BFQ22 BFQ63

BFT69 karşılığı BC640 BFR79 BFT20

BFT70 karşılığı 2N4027 2N4029 BC640

BFT71 karşılığı 2N4026 2N4029 BC638

BFT72 BFT73 karşılığı BF417 BF458 BF459

BFT74 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

BFT75 karşılığı 2SC3161 2SC3513 BFR93

BFT75R karşılığı BFR93R

BFT79 karşılığı 2N4036 BCX60 BSW40

BFT80 karşılığı 2N4031 2N4033 BCX60

BFT81 karşılığı 2N4031 2N4036 BC161

BFT82 BFT83 BFT84 karşılığı 2SC3328 MPS650 MPS651

BFT85 BFT86 BFT87 karşılığı MPS1315 MPS750 MPS751

BFT91 karşılığı BLW89 BLW92 BLY76

BFT92 karşılığı 2SC3513 BF770A BFR182

BFT92W karşılığı BFR182W

BFT93 karşılığı 2SC3513 BF770A BFR182

BFT93W karşılığı BFR182W

BFT95 karşılığı BFQ51 BFQ56 BFQ76

BFT96 karşılığı BFQ32S

BFT97 karşılığı BFQ60 BFR14 BFR91

BFT98 karşılığı BFQ68

BFT98T karşılığı BFG34

BFT99 karşılığı BFQ68

BFV10 BFV11 karşılığı BFV50

BFV12 karşılığı BFV51

BFV13 karşılığı BFV15

BFV14 karşılığı BFV16

BFV15 karşılığı BFV13

BFV19 karşılığı BFV62

BFV23 BFV24 karşılığı BSW25 BSW37 BSX29

BFV27 BFV28 karşılığı BFV39 BFV42 BFV47

BFV31 BFV32 karşılığı BFV29

BFV33 karşılığı BFV20 BFV21 BFV22

BFV39 karşılığı BFV42 BFV44 BFV48

BFV40 karşılığı BFV49

BFV41 karşılığı BFV39 BFV42 BFV48

BFV42 BFV43 BFV44 BFV47 BFV48 karşılığı BFV39 BFV42 BFV43

BFV49 karşılığı BFV40

BFV50 karşılığı BFV51 BFV52 BFV55

BFV51 karşılığı BFV53 BFV54 BFV55

BFV52 karşılığı BFV50 BFV51 BFV53

BFV53 karşılığı BFV51 BFV54 BFV55

BFV54 karşılığı BFV51 BFV53 BFV55

BFV56 karşılığı 2N4014 BSS40 BSS41

BFV56A karşılığı 2N4014

BFV57 karşılığı 2N4013 BSX48 BSX49

BFV57A karşılığı 2N4013 2N4014

BFV58 karşılığı BFV12

BFV63 karşılığı 2N2221 2N2222 BSS41

BFV63A karşılığı 2N2221A 2N2222A BSW64

BFV63B karşılığı 2N2221 2N2222 BSS41

BFV64 karşılığı 2N2906 2N2907 BSW24

BFV65 BFV65A BFV65B karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BFV66 karşılığı 2N2221 2N2222 BSS26

BFV67 karşılığı 2N2475 BSV89 BSV90

BFV68 karşılığı BC382 BC384 BC413

BFV68A karşılığı 2N2483 2N2484 2N3117

BFV69 BFV69A karşılığı BF180 BF181 BF689

BFV80 karşılığı BFV59

BFV81 karşılığı BSW25 BSW37 BSX29

BFV81A BFV81B karşılığı 2N3209 2N3905 2N3906

BFV82 karşılığı 2N3905 2N3906 2N4125

BFV83 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

BFV84 karşılığı BF362 BF363 BF377

BFV85 karşılığı 2N2221 2N2222 BSS40

BFV85A BFV85C karşılığı 2N2221A 2N2222A BSW64

BFV85D BFV85E karşılığı BC383 BC384 BC413

BFV85F BFV85G karşılığı 2N2483 2N2484 2N3117

BFV86 karşılığı 2N2906 2N2907 BSW24

BFV87 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

BFV88 karşılığı 2N2221 2N2222 BSS41

BFV90 karşılığı BFX17 BFX96 BFX97

BFV99 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC639

BFW10 karşılığı 2N3823 BFS72

BFW11 karşılığı 2N3822 BFS71

BFW12 karşılığı 2N4340

BFW13 karşılığı 2N4338

BFW16 BFW17 karşılığı BFR36 BLW11

BFW19 karşılığı 2N3137 BFX33 BFX55

BFW20 karşılığı 2N3962 2SA1137

BFW21 karşılığı 2N3963 2SA1049 2SA970

BFW22 karşılığı 2N3964 BC214 BC560

BFW23 karşılığı 2N3965 2SA1137

BFW24 BFW25 BFW26 karşılığı 2N3107 BC141 BSX46

BFW29 karşılığı 2N1613 BC141 BC302

BFW30 karşılığı BFR37 BFX59 BFX73

BFW31 karşılığı 2N2906 BC327 BC638

BFW32 karşılığı 2N2221 BC337 BC637

BFW33 karşılığı 2N1893 BSS42 BSV84

BFW34 karşılığı 2N4432 BC141 BSX46

BFW35 karşılığı 2N5203 BC141 BSX46

BFW36 karşılığı 2N5073 2SD413 2SD624

BFW37 karşılığı 2N5058 BFR57 BFS89

BFW38 karşılığı 2N5073 2SD413 2SD624

BFW39 karşılığı 2N2915

BFW40 karşılığı 2N2916

BFW41 karşılığı BFS62 BFW97 BFX60

BFW42 karşılığı BFR36 BFW17 BLW11

BFW43 karşılığı 2SA1370 BF398 BF435

BFW44 karşılığı 2SB606 BFQ37 BFT44

BFW45 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFW46 karşılığı 2N3924 BFS22 MRF237

BFW47 karşılığı 2N3553 BFS23 LY34

BFW51 karşılığı 2N2974 2N2976 2N2978

BFW52 karşılığı 2N2975 2N2977 2N2979

BFW57 BFW58 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC939

BFW59 BFW60 karşılığı 2N2222 BC635 BSX48

BFW61 karşılığı 2N3819 2N3823 BF244

BFW63 BFW64 karşılığı BF225 BF314 BF496

BFW66 karşılığı BC140 BSW27 BSX61

BFW67 karşılığı BF259 BFR59 BFS89

BFW68 karşılığı 2N3903 BC547 BSX48

BFW69 karşılığı BFS23 BLY34

BFW70 karşılığı 2N2857 BF180 BF689

BFW71 karşılığı 2N4013 2N4014 BSS41

BFW73 BFW74 karşılığı BFR36 BFW17 BLW11

BFW76 BFW77 karşılığı BFR37 BFW30 BFX59

BFW80 karşılığı 2N1613 BC140 BC301

BFW87 BFW88 BFW89 BFW90 BFW91 karşılığı 2N2906 BC328 BC636

BFW92 karşılığı BFR34 BFT24 BFW93

BFW93 karşılığı BFQ70 BFR34 BFT97

BFW94 karşılığı BFG34

BFW96 karşılığı BSV22 BSV81 BSX83

BFW97 karşılığı BF357 BFR37 BFW30

BFW98 karşılığı 2N5945 BLW79 BLX67

BFW98G karşılığı BLW12 BLX36

BFW99 karşılığı BFR15 BFS55 BFT66

BFX10 karşılığı 2N3411

BFX11 karşılığı 2N3727 2N4016

BFX12 BFX13 karşılığı BC213 BC308 BC558

BFX14 karşılığı BFS23 BFS50 BFX55

BFX15 karşılığı 2N2060 2N2223 2N2480

BFX154 karşılığı 2SC3599

BFX155 karşılığı 2SA1405

BFX156 karşılığı 2SC3599

BFX157 karşılığı 2SA1405

BFX17 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47

BFX18 BFX19 BFX20 BFX21 karşılığı BF167 BF198 BFX60

BFX29 BFX30 karşılığı 2N2904 BC161 BC303

BFX31 karşılığı BF225 BF314 BFX73

BFX32 karşılığı 2N2857 BF377 BF689

BFX33 karşılığı 2N3866 BFS23 BFW47

BFX34 karşılığı 2N4895 2N4896 BFT34

BFX35 karşılığı 2N2906 BC327 BC636

BFX36 karşılığı 2N3809 2N4016

BFX37 karşılığı 2N3963 2SA1049 2SA970

BFX38 BFX39 BFX40 BFX41 karşılığı 2N4031 BSV82 BSW40

BFX43 BFX44 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

BFX45 karşılığı BC548 BSW41 BSX87

BFX47 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

BFX48 karşılığı 2N3905 2N4034 BSW24

BFX49 karşılığı BFR64 BFT91 BLX91

BFX50 karşılığı BC639 BSS59 BSX23

BFX51 karşılığı 2N4014 BC637 BSS41

BFX52 karşılığı 2N4013 BC635 BSX23

BFX53 karşılığı BF362 BF363 BFT24

BFX55 karşılığı 2N3866 BFS23 BFW47

BFX56 karşılığı 2N3866 BFS23 BFW47

BFX57 karşılığı BFR36 BFW17

BFX58 BFX58D karşılığı 2N3866 BFS23

BFX59 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

BFX60 karşılığı BF225 BF314 BF502

BFX61 karşılığı BC141 BSS42 BSX46

BFX62 karşılığı BF180 BF689 BF763

BFX63 karşılığı BSV22 BSV81 BSX83

BFX65 karşılığı BC214 BC416 BC560

BFX66 karşılığı 2N998

BFX67 karşılığı 2N999

BFX68 karşılığı BC141 BSX46 BSY53

BFX68A karşılığı 2N3109 BC141 BSX46

BFX69 karşılığı BC141 BSX46 BSY53

BFX69A karşılığı 2N3109 BC141 BSX46

BFX70 BFX71 BFX72 karşılığı 2N2060 2N2223

BFX73 karşılığı BF357 BFR37 BFW30

BFX74 BFX74A karşılığı 2N2904 BC161 BC303

BFX77 karşılığı BF167 BF198 BF225

BFX79 BFX80 BFX81 karşılığı 2N4855

BFX84 BFX85 BFX86 karşılığı 2N3107 BC141 BSX46

BFX87 BFX88 karşılığı 2N2904 2N3468 BSW40

BFX89 karşılığı BFR37 BFW30 BFW92

BFX90 karşılığı 2N3930 BF421 BF423

BFX91 karşılığı 2N3931 BFQ36

BFX92 karşılığı 2N3117 BC382 BC550

BFX92A karşılığı 2N2483 2N3117

BFX93 karşılığı 2N3117 BC382 BC550

BFX93A karşılığı 2N2483 2N3117

BFX94 karşılığı 2N2221

BFX95 karşılığı 2N2222

BFX96 karşılığı 2N2218

BFX97 karşılığı 2N2219

BFX98 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFX99 karşılığı 2N2060 2N2223

BFY10 BFY11 karşılığı BC182 BC237 BC546

BFY12 karşılığı 2N2218 BSW39 BSW51

BFY13 karşılığı 2N2218A 2N2219A BSW39

BFY14 karşılığı 2N1893 2N3723 BSW39

BFY15 BFY16 BFY17 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

BFY18 BFY19 karşılığı 2N2221 BSW41 BSY63

BFY20 BFY21 karşılığı 2N3411

BFY22 BFY23 BFY24 karşılığı BC123 BC146

BFY25 karşılığı 2N2218 BSW27 BSW51

BFY26 karşılığı 2N2221 2N2222 BSX49

BFY27 karşılığı 2N915

BFY28 karşılığı 2N2222 BC182 BC546

BFY29 BFY30 karşılığı BC123

BFY31 BFY33 BFY34 karşılığı 2N2219A BC141 BC300

BFY37 karşılığı BC168 BC238 BC548

BFY39 karşılığı BC183 BC237 BC547

BFY40 karşılığı 2N2218 BC141 BC300

BFY41 karşılığı 2N1893 BC300 BSY55

BFY42 karşılığı BC107 2N5058

BFY43 karşılığı BF257 BF657

BFY44 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47

BFY45 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFY46 karşılığı 2N1711

BFY47 karşılığı BC123 BC146

BFY48 BFY49 karşılığı BC123

BFY50 karşılığı 2N3444 BC140 BSW39

BFY51 BFY52 BFY53 karşılığı 2N3253 BC140 BSW27

BFY55 karşılığı 2N3444 BC140 BSW39

BFY56 karşılığı 2N3707 BC140 BSX46

BFY57 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFY63 karşılığı BFR36 BFW17

BFY64 karşılığı BSV82 BSW23 BSW40

BFY65 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFY66 karşılığı 2N918

BFY67 karşılığı 2N1613

BFY68 karşılığı 2N1711

BFY69 karşılığı BC123

BFY70 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47

BFY72 BFY73 BFY74 BFY75 karşılığı 2N2221 BC190 BC546

BFY76 BFY77 karşılığı BC184 BC413 BC550

BFY78 karşılığı BFR37 BFW30 BFX59

BFY79 karşılığı BF167 BF198 BF225

BFY80 karşılığı BF297 BF299 BSS38

BFY81 karşılığı 2N2644 2N2913 2N2920

BFY83 karşılığı 2N2060 2N2223 2N2652

BFY84 karşılığı 2N3423 2N3424

BFY85 BFY86 karşılığı 2N2643 2N2913 2N2920

BFY87 karşılığı BC122 BC123

BFY88 karşılığı BF180 BF181 BF689

BFY90 karşılığı BFR37 BFW30 BFX59

BFY91 BFY92 karşılığı 2N2639 2N2913 2N2920

BFY94 karşılığı 2N2904 BC161 BC303

BFY95 karşılığı BC327 BC328 BC636

BFY99 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47

BLL BLM BLN karşılığı 2SC3130 2SC3932 BF547W BF599 BF799 BFS17W

BLQ karşılığı 2SB1123

BLU10/12 BLU20/12 karşılığı MRF641

BLU30/12 karşılığı MRF644

BLU45/12 BLU60/12 karşılığı MRF648

BLU97 karşılığı BLX68 BLY53

BLV10 BLV11 karşılığı MRF221 MRF222 MRF223

BLV15.12 karşılığı MRF215

BLV30.12 karşılığı MRF216

BLV31 karşılığı BLW75

BLV45.12 BLV75.12 karşılığı MRF243

BLV80.28 karşılığı BLW78

BLV90 karşılığı MRF838A

BLV90SL karşılığı MRF838

BLV91 karşılığı MRF817

BLV92 BLV93 BLV94 karşılığı MRF840

BLV95 karşılığı MRF842

BLV97 karşılığı MRF844

BLV99 karşılığı BLX91

BLW10 karşılığı 2N3866 BFS23

BLW11 karşılığı BFR36 BFW16

BLW12 karşılığı BLW39 BLX66

BLW13 BLW14 karşılığı BLW43 BLX68 BLY53

BLW15 karşılığı BLX69

BLW16 karşılığı 2N4427 BFS51 BLY61

BLW17 karşılığı BLW39 BLX66 2N5590

BLW18 karşılığı BLY62 BLY83

BLW19 karşılığı 2N5590 BLY83 MRF212

BLW20 karşılığı 2N6084 BLW31

BLW21 karşılığı 2N5708

BLW22 karşılığı BFT91 BLW42 BLX96

BLW23 karşılığı BLV31 BLW19 BLY83

BLW24 karşılığı 2N5642 BLY93

BLW25 karşılığı 2N5643 BLY94

BLW26 BLW27 karşılığı 2N5706 2N5709 2N5941 2N5942 MRF460

BLW29 karşılığı 2N6081 BLY88 MRF226

BLW31 karşılığı 2N6084 BLW20

BLW32 karşılığı BLX97

BLW33 BLW34 karşılığı BLW98 BLX98

BLW35 karşılığı 2N3927 BLY58 BLY79

BLW36 karşılığı BLY36

BLW37 karşılığı 2N5590 BLY62 MRF212

BLW38 karşılığı 2N6083 BLW20 MRF238

BLW39 karşılığı BLW17 BLX66

BLW42 karşılığı 2N5944 BLX92

BLW43 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

BLW44 karşılığı 2N5946 BLW14 BLX94

BLW45 karşılığı BLV90 MRF838A

BLW46 karşılığı MRF816 MRF838

BLW47 karşılığı BLV90 MRF838A

BLW48 karşılığı MRF816 MRF838

BLW60 karşılığı BLY90

BLW64 karşılığı BLW75

BLW65 BLW66 BLW67 BLW68 BLW69 karşılığı BUX49 BUY41 BUY80

BLW70 BLW71 BLW72 BLW73 karşılığı BU125S BUX50 BUY49

BLW75 karşılığı BLW64

BLW77 karşılığı BLW96

BLW79 karşılığı 2N5945 BLX67 BLY38

BLW80 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

BLW81 karşılığı 2N5946 BLW44 BLX69

BLW82 karşılığı BLU30/12 MRF646

BLW83 karşılığı 2N5941

BLW84 karşılığı BLW86 MRF314

BLW86 karşılığı MRF315

BLW87 karşılığı MRF224

BLW89 karşılığı BLW92 BLY76 MRF5174

BLW90 karşılığı BLW93 BLY37

BLW91 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

BLW92 karşılığı BLW90 BLX92

BLW93 karşılığı BLW91 BLX93 MRF321

BLW94 karşılığı BLX94 MRF323

BLW95 karşılığı BLW96

BLW98 karşılığı 2N4431 BLX98

BLW99 karşılığı MRF421 MRF454

BLX10 BLX11 BLX12 karşılığı BU125S BUX50 BUY41

BLX19 BLX20 karşılığı BU125 BUY47 BUY81 BUY68 BUY80

BLX21 karşılığı BUY48

BLX22 BLX23 BLX24 karşılığı 2N1724 2N5387 2N5389

BLX25 BLX26 BLX27 karşılığı 2N5542

BLX28 BLX29 karşılığı 2N2528 2N6324 2N6325

BLX30 karşılığı 2N6325

BLX31 BLX32 karşılığı 2N6278 2N6279

BLX34 BLX35 BLX36 karşılığı 2N6309 2N6311 2N6310

BLX39 karşılığı 2N5643 BLW25 MRF315A

BLX40 BLX41 BLX42 BLX46 BLX47 BLX48 karşılığı 2N6190 2N6193 BUY90

BLX49 BLX50 karşılığı 2N5003 2N5005 2N6182

BLX51 BLX52 karşılığı 2N5286 2N5287 2N6182

BLX53 karşılığı 2N6184 2N6185 2N6189

BLX54 karşılığı 2N5290 2N5291

BLX55 BLX56 BLX57 BLX58 BLX59 BLX60 BLX61 karşılığı 2N6380 2N6382 2N6063 2N6381

BLX63 karşılığı 2N6381 2N6382 2N5913

BLX67 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

BLX68 karşılığı BLU97 BLY53

BLX69 karşılığı BLW15

BLX70 BLX71 BLX72 karşılığı 2N6325

BLX74 BLX75 BLX76 karşılığı 2N5388 2N5389 2N5540

BLX82 karşılığı 2N5883 BD250 BD746A

BLX83 karşılığı 2N5884 BD250B BD369

BLX84 karşılığı BD250C BD746C MJ4502

BLX85 karşılığı 2N5885 BD366 BD745A

BLX86 karşılığı 2N5886 BD368 BD745B

BLX87 karşılığı BD249C BD745C MJ802

BLX88 BLX89 karşılığı 2N3866 BFS23 BFX33

BLX91 karşılığı BFT91 BLW89 BLY76

BLX92 karşılığı BLW92 BLY37 MRF5174

BLX93 karşılığı BFT91 MRF321

BLX94 karşılığı BLW94 MRF323

BLX95 karşılığı 2N6104 2N6105

BLX96 karşılığı 2N4429 BLW32 BLX91

BLX97 karşılığı 2N4430 BLW33

BLX98 karşılığı 2N4431 BLW98

BLY14 karşılığı BLY60

BLY20 BLY21 BLY22 BLY23 karşılığı 2N3632 2N3926 BLY60

BLY25 BLY26 karşılığı 2N4116 2N5002 2N5004

BLY27 BLY28 karşılığı 2N3375 2N3632 BLY60

BLY29 BLY30 karşılığı 2N4075 2N4998 2N5000

BLY33 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47

BLY34 karşılığı 2N3924 BFS22 BFW46

BLY35 karşılığı 2N3632 BLY60

BLY36 karşılığı 2N3927 BLY58

BLY37 karşılığı BLW93 BLX93 MRF321

BLY38 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW79

BLY39 karşılığı BLW91 BLX93 MRF321

BLY40 karşılığı 2N5072 BDY24

BLY47A karşılığı 2N6077 2N6233

BLY48 karşılığı BDY24

BLY48A karşılığı 2N6077 2N6233

BLY49 karşılığı BDY26

BLY49A karşılığı 2N6077 2N6233

BLY50 karşılığı BDY26 2N6077

BLY50A karşılığı 2N6233

BLY53 BLY53A BLY53B karşılığı BLU97 BLW14 BLX68

BLY55 karşılığı 2N3926 BLY57 BLY78

BLY57 karşılığı 2N3926 BLY78

BLY58 karşılığı 2N3927 BLY79

BLY59 karşılığı 2N3375

BLY60 karşılığı 2N3632

BLY61 karşılığı 2N4427 BFR9 BFS22

BLY62 karşılığı 2N5590 BLW37 MRF212

BLY63 karşılığı 2N6084 BLW31 BLW38

BLY64 karşılığı 2N5002 2N5004

BLY65 karşılığı 2N5003 2N5005

BLY66 karşılığı 2N4998 2N5000

BLY67 karşılığı 2N4999 2N5001

BLY68 BLY70 karşılığı 2SC2681 2SC2837 BDY91

BLY72 karşılığı 2N5006 2N5008 2N5288

BLY76 karşılığı BLW89 BLW92 BLX92

BLY78 karşılığı 2N3926 BLY57

BLY79 karşılığı 2N3927 BLY58

BLY82 karşılığı 2N5072 BLY40

BLY83 karşılığı 2N5590 BLW19 MRF212

BLY84 karşılığı 2N6081 BLW29 BLY88

BLY85 karşılığı 2N6080 BLY87

BLY86 karşılığı 2N3739 2SC1929 2SC2354

BLY87 karşılığı 2N5590 BLW19 MRF212

BLY88 karşılığı 2N6081 BLW29 MRF226

BLY89 karşılığı 2N5591 2N6083 MRF209

BLY91 karşılığı 2N5641 BLY98

BLY92 karşılığı BLW24 BLY93

BLY93 karşılığı BLW24

BLY94 karşılığı 2N5643 BLW25 2N5641

BLY97 karşılığı BLY91 BLY98

BLY98 karşılığı 2N5641 BLY91 BLY97

BLY99 karşılığı 2N3948 BLX65 MRF629

BS107 BS107A BS107PT karşılığı BS108 BSS89 BST74

BS108 karşılığı BSS88 BSS89 BST74

BS109 karşılığı BSS124

BS110 karşılığı 2SC3578 BSV52

BS112 karşılığı BS107 BS108 BSS89

BS189 karşılığı BS108 BSS89 BST74

BS192 karşılığı BS208 BSS92

BS208 BS212 karşılığı BS192 BS208

BS250 karşılığı BST100

BS270 karşılığı 2SK422 2SK423 BSS296

BSD214 karşılığı SD210

BSD215 karşılığı SD211

BSJ108 karşılığı 2N5433 J108

BSJ109 karşılığı J109

BSJ110 karşılığı BFS76 BFS79 J110

BSJ30 BSJ32 karşılığı 2N1613 BC140 BC141

BSJ36 karşılığı 2N2906 BSW24 BSX36

BSJ61 BSJ62 karşılığı BSW41 BSY62 BSY63

BSJ63 karşılığı 2N708 2N706A BSW41 BSY63

BSJ67 BSJ68 karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSJ79 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSN10 BSN10A BSN12 BSN12A karşılığı BS170 BSS98 BST72

BSN20 karşılığı 2SK1590 BSS123 BSS138

BSN204 BSN204A BSN205 karşılığı BSN254 BSS89 BST74

BSN22 karşılığı 2SK1590 BSS123 BSS138

BSN254 karşılığı BSN274

BSN254A karşılığı BSN274

BSN274 karşılığı BSN304 BSN304

BSP120 BSP121 karşılığı BSP128

BSP122 karşılığı BSP297

BSP123 karşılığı BUK581100A

BSP126 karşılığı BSP121

BSP127 BSP128 karşılığı BSP130

BSP129 karşılığı BSP124

BSP152 karşılığı BSP122

BSP204 BSP204A karşılığı BS208 BSS192 BSS92

BSP220 karşılığı BSP317

BSP254 BSP254A karşılığı BSS92

BSP297 karşılığı BSP122

BSP319 BSP319 karşılığı BUK60A

BSP88 karşılığı BSP126

BSP89 karşılığı BSP121

BSP92 karşılığı BSP225

BSR111 karşılığı PMBFJ111

BSR112 karşılığı PMBFJ112

BSR113 karşılığı PMBFJ113

BSR12 karşılığı 2SA1764

BSR13 karşılığı BSR14 BSS79 BSS81

BSR13R karşılığı BSR14R

BSR14 karşılığı BSS79 BSS81

BSR15 BSR16 karşılığı BSS80 BSS82

BSR17 karşılığı BSR14 BSS79 BSS81

BSR174 karşılığı PMBFJ174

BSR175 karşılığı PMBFJ175

BSR176 karşılığı PMBFJ176

BSR177 karşılığı PMBFJ177

BSR17R BSR17R karşılığı BSR14R

BSR18 karşılığı BSR16 BSS80 BSS82

BSR18R karşılığı BSR15R BSR16R

BSR55 karşılığı 2SC1879 2SD406 2SD688

BSR59 karşılığı 2N5425 2N5426

BSS10 karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSS100 karşılığı BSS89 BSS91 BST74

BSS101 karşılığı BSN254 BSS89

BSS11 karşılığı 2N2368 BSX19 BSX20

BSS110 karşılığı 2SJ148TPE BSS92 BST100

BSS119 karşılığı BSS123

BSS12 karşılığı 2N2368 BSS11 BSW38

BSS123 karşılığı 2SK1589 2SK1591 BSS119

BSS13 karşılığı 2N5189 2SC1386 BSV77

BSS138 karşılığı BSS145

BSS14 karşılığı 2N3506 2N3507 2N5262

BSS145 karşılığı BST82 PMBF170

BSS15 karşılığı 2N5320 2SD854

BSS159 karşılığı BSS169

BSS16 karşılığı 2N5320 2N5321 2SD854

BSS17 karşılığı 2N5322

BSS18 karşılığı 2N5322 2N5323 BSV82

BSS19 karşılığı BF297 BF298 BF422

BSS192 karşılığı 2SK848

BSS20 karşılığı BF297 BF298 BF422

BSS21 karşılığı BSS11 BSS12 BSW38

BSS22 karşılığı BSW25 BSW37 BSX29

BSS23 karşılığı 2N4013 2N4014 BSW26

BSS25 karşılığı BSR16 BSS80 BSS82

BSS26 karşılığı BSS40 BSS41 BSW26

BSS27 karşılığı 2N3735 2SC1386 BSV95

BSS28 karşılığı 2N3724A BSV77 BSV95

BSS284 karşılığı 2SJ185 BSS84

BSS29 karşılığı 2N3724A BSV77 BSV95

BSS295 karşılığı 2SK2085 2SK975

BSS296 karşılığı 2SK423 2SK941

BSS30 BSS31 karşılığı BC141 BSW66 BSW68

BSS32 karşılığı BSS42 BSS43 BSW67

BSS33 karşılığı 2SD413 BFR57 BFR59

BSS34 BSS35 karşılığı BFR89 BSS38 BSX21

BSS37 karşılığı BF398 BF435 BF437

BSS38 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSS39 karşılığı BF398 BF435 BF437

BSS40 BSS41 karşılığı 2N4014

BSS42 karşılığı BSV84 BSW67 BSW68

BSS43 karşılığı 2SC1860 BSW68

BSS44 karşılığı 2N6190 2N6193 BSS46

BSS45 karşılığı 2N4897 2N5338 2N5339

BSS46 karşılığı 2N6190 2N6192 2N6193

BSS48 karşılığı 2N3439 2N3440 BFQ40

BSS49 karşılığı 2N3440 2SC1862 BFQ40

BSS53 karşılığı BF435 BF493 BFP26

BSS54 karşılığı BF436 BF493 BFP26

BSS55 karşılığı BF437 BF493 BFP26

BSS56 karşılığı BC41R

BSS59 karşılığı BSS43 BSW68

BSS63 karşılığı 2SA1257 2SA1330 BCX42

BSS63R karşılığı BCX42R

BSS64 karşılığı 2SC3143 2SC3360 BCX41

BSS64R karşılığı BCX41R

BSS65 karşılığı BSR16 BSR18

BSS65R karşılığı BSR16R BSR18R

BSS66 karşılığı BSR17

BSS66R karşılığı BSR17R

BSS67 karşılığı BSR17

BSS67R karşılığı BSR17R

BSS68 karşılığı BF398 BF435 BSV68

BSS69 karşılığı BSR16 BSR18

BSS69R karşılığı BSR16R BSR18R

BSS70 karşılığı BSR16 BSR18

BSS70R karşılığı BSR16R BSR18R

BSS71 karşılığı BF391 BFP22 MPSA42

BSS72 karşılığı BF392 BFP25 MPSA42

BSS73 karşılığı BF393 BFP25 MPSA42

BSS74 karşılığı BF493 BFP23 MPSA92

BSS75 BSS76 karşılığı BF493 BFP26 MPSA92

BSS77 karşılığı 2N3440 2SD624 BSS48

BSS7728 karşılığı 2SK1589 2SK1591 BSS123

BSS78 karşılığı 2N3440 2SD576 BSS48

BSS79 karşılığı BCX41 BSR14

BSS80 karşılığı BCX42

BSS81 karşılığı BCX41 BSR14

BSS82 karşılığı BCX42

BSS84 karşılığı 2SJ185

BSS88 karşılığı BSN254

BSS89 karşılığı BSN254

BSS89 karşılığı BSS91

BSS91 karşılığı BSN254 BSS89

BSS92 karşılığı BSP254

BSS93 karşılığı BSS95

BSS97 karşılığı 2SK296 2SK375

BSS98 karşılığı 2SK1336 BS170

BSS99 karşılığı BD679 BD779 BD865

BST100 BST110 karşılığı 2SJ198 2SJ228 2SJ231

BST120 BST122 karşılığı 2SJ199 2SJ212 2SJ213

BST51 BST52 karşılığı 2SD1472

BST61 karşılığı 2SB1126

BST70 BST70A karşılığı 2SK423 2SK940 BSS296

BST72 BST72A karşılığı 2SK1337 BSS89 BSS91

BST74 BST74A karşılığı BSN205 BSS89 BSS91

BST76 BST76A karşılığı BSS297 BSS89 BSS91

BST80 BST82 karşılığı 2SK1078 2SK1079 2SK601

BST84 BST86 karşılığı BSS87

BSV10 karşılığı BC160 BSV15 BSV17

BSV11 karşılığı BC161 BSV16 BSV17

BSV12 BSV15 BSV16 BSV17 karşılığı BC160 BSV82 BSW40

BSV21 karşılığı 2N2894A BSW37 BSX29

BSV22 karşılığı BFW96 BSV81

BSV23 BSV24 BSV25 karşılığı BSS11 BSS12 BSW38

BSV26 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

BSV27 karşılığı BSS11 BSS12 BSW38

BSV28 BSV29 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSV33 karşılığı 2N2894 BSW25 BSX29

BSV40 BSV41 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

BSV42 BSV43 BSV44 karşılığı BC161 BC303 BC304

BSV45 karşılığı BC160 BC161 BC303

BSV46 BSV47 BSV48 karşılığı 2N2907A BC638 BCY77

BSV49 karşılığı BC327 BC636 BCY78

BSV51 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSV52R karşılığı BSV65R

BSV59 karşılığı 2N3302 2N4014 BSX49

BSV60 karşılığı 2N4239 BSS45 BSX64

BSV64 karşılığı 2N5320 BCX40 BSS15

BSV65 karşılığı 2SC5378 BSV52

BSV65R karşılığı BSV52R

BSV68 karşılığı BF398 BF435 BF436

BSV69 karşılığı 2N5189 BSS27 BSV77

BSV77 karşılığı 2N5189 BSS13 BSV95

BSV78 karşılığı 2N4856 BFS74

BSV80 karşılığı 2N4858 BFS76

BSV81 karşılığı BFW96 BSV22

BSV82 karşılığı 2N6303

BSV83 karşılığı 2N4036 BSW40

BSV84 karşılığı BSS42 BSS43 BSW67

BSV85 karşılığı BC637 BSS40 BSW26

BSV86 BSV87 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC639

BSV88 karşılığı 2N2221 2N2222 BC637

BSV89 BSV90 BSV91 BSV92 karşılığı BSS11 BSS12 BSX92

BSV95 karşılığı 2N3735

BSV96 BSV97 BSV98 karşılığı BC328 BC636 BCY77

BSV99 karşılığı BSS11 BSS12 BSX92

BSW10 karşılığı BSS42 BSS43 BSW66

BSW19 BSW20 karşılığı 2N4034 BCY77 BCY78

BSW21 karşılığı BCY77 BCY78 BCY79

BSW21A karşılığı 2N2906 2N2907 BCY77

BSW22 karşılığı BCY77 BCY78 BCY79

BSW22A karşılığı 2N2906 2N2907 BCY77

BSW26 karşılığı BSS26 BSS40 BSS41

BSW27 karşılığı 2SC1386 BSS27 BSV95

BSW28 BSW29 karşılığı 2N3735 BSS27 BSS29

BSW32 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSW33 BSW34 karşılığı BC182 BC237 BC547

BSW35 karşılığı BC182 BC190 BC546

BSW36 karşılığı 2N2904 2N2905 BSW23

BSW37 karşılığı 2N2894A BSW25 BSX29

BSW38 karşılığı BSX19 BSX20 BSX28

BSW39 karşılığı BSS42 BSW66 BSW67

BSW40 karşılığı 2N5322 BSS17

BSW41 karşılığı BSX48 BSX49 BSY63

BSW42 BSW42K BSW43 BSW43K karşılığı 2N3302 2N3903 BSX49

BSW44 BSW44K BSW45 BSW45K karşılığı 2N3250A BCY77 BSW24

BSW49 BSW50 karşılığı BSW27 BSX32 BSX60

BSW51 karşılığı 2N2218

BSW52 karşılığı 2N2219

BSW53 karşılığı 2N2218A

BSW54 karşılığı 2N2219A

BSW58 karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSW59 karşılığı BSX26 BSX28 BSX39

BSW60 karşılığı BC337 BC637 BC639

BSW61 karşılığı 2N2221

BSW62 karşılığı 2N2222

BSW63 karşılığı 2N2221A

BSW64 karşılığı 2N2222A

BSW65 BSW66 karşılığı BC141 BSS15 BSX46

BSW67 karşılığı BSS42 BSV84 BSX47

BSW68 karşılığı 2SC1860 BSS43

BSW69 karşılığı BF297 BFR89 BFT59

BSW70 karşılığı BF297 BSS38 BSX21

BSW72 BSW73 karşılığı BC327 BC636 BCY79

BSW74 BSW75 karşılığı 2SA1013 2SB647 BC640

BSW78 karşılığı 2N2368

BSW79 karşılığı 2N2369

BSW80 karşılığı 2N2368A

BSW81 karşılığı 2N3012

BSW82 BSW83 karşılığı BC337 BC635 BCY59

BSW84 BSW85 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BSW88 BSW89 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

BSW92 karşılığı BC168 BC238 BC548

BSW93 karşılığı 2N3468 2SA717

BSX12 karşılığı 2N3426 BSV69 BSV77

BSX19 BSX20 karşılığı 2N2368 BSX26 BSX39

BSX21 karşılığı BF297 BFR89 BSS38

BSX22 BSX23 karşılığı 2N3107 BSW68 BSX46

BSX24 karşılığı BC548 BSW41 BSY63

BSX25 karşılığı BC337 BC635 BCY59

BSX26 karşılığı 2N3261 BSS10 BSX39

BSX27 karşılığı 2N3011 BSS11 BSX39

BSX28 karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSX29 karşılığı 2N2894A BSW37 BSX36

BSX30 BSX32 karşılığı 2N5189 BSS27 BSV77

BSX33 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BSX35 BSX36 karşılığı 2N2894A BSX29 BSX35

BSX38 karşılığı BC548 BCY59 BSW41

BSX40 BSX41 karşılığı BC161 BC303 BSV16

BSX44 karşılığı 2N2475 BSV89 BSX92

BSX45 karşılığı 2N3107 BSS42 BSW67

BSX46 karşılığı 2N3108 BSS42 BSW67

BSX47 karşılığı 2N3019 BSS42 BSW67

BSX48 BSX49 karşılığı 2N2221 2N2222 2N3302

BSX50 karşılığı 2N3019 BSS42 BSW67

BSX51 karşılığı 2N708 BSW41 BSY62

BSX51A BSX51B karşılığı 2N3302 2N3903 BSV59

BSX52 karşılığı 2N708 BSW41 BSY62

BSX52A BSX52B karşılığı 2N3302 2N3903 BSV59

BSX53 BSX54 karşılığı BC548 BSW41 BSY62

BSX59 BSX60 BSX61 karşılığı 2N3735 2SC1386 BSV95

BSX62 BSX63 BSX64 karşılığı 2N4239 2N5339 2SC2214

BSX66 BSX67 BSX68 BSX69 karşılığı 2N708 BC548 BCY58

BSX70 BSX71 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC639

BSX72 karşılığı 2N3253 BC141 BSW27

BSX73 BSX74 karşılığı 2N5189 2SC1386 BSV77

BSX75 karşılığı 2N2221 BC635 BSW62

BSX76 karşılığı BC548 BSW41 BSY63

BSX77 BSX78 karşılığı 2N708 BC547 BSW41

BSX79 karşılığı 2N3903 BC547 BCY59

BSX80 BSX81 karşılığı 2N708 BC548 BSW41

BSX82 karşılığı BFX63

BSX85 BSX86 karşılığı MFE3020 MFE3021

BSX87 BSX87A BSX88 BSX88A karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSX89 karşılığı 2N914 BSX26 BSX39

BSX90 BSX91 BSX92 BSX93 karşılığı BSS11 BSS12 BSX19

BSX94 karşılığı BSX36

BSX94A karşılığı 2N3301 2N3302 BSX49

BSX95 BSX96 karşılığı 2N2218A BSX59 BSX61

BSX97 karşılığı BSX48 BSX49 BSX87

BSX98 BSX99 karşılığı BSW41 BSY62 BSY63

BSY10 BSY11 karşılığı 2N2218 2N2219 BSW51

BSY17 BSY18 karşılığı BSS11 BSS12 BSX19

BSY19 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

BSY20 karşılığı 2N4123 BSW41 BSY63

BSY24 BSY25 karşılığı 2N2218 BSW51 BSW52

BSY26 BSY27 BSY28 BSY29 karşılığı BSV89 BSX92 BSX93

BSY30 BSY31 BSY32 BSY33 karşılığı 2N4123 BSW41 BSY62

BSY34 karşılığı 2SC1385 2SC1386 BSV95

BSY36 karşılığı BSV89 BSV90 BSX92

BSY40 BSY41 karşılığı 2N3250 2N3251 2N3905

BSY47 karşılığı BSW41 BSY62 BSY63

BSY48 BSY49 karşılığı 2N2221 2N2222 BSX49

BSY50 karşılığı BSV89 BSV91 BSX92

BSY51 BSY52 BSY53 BSY54 karşılığı BC140 BC141 BC300

BSY55 BSY56 karşılığı BC300 BSW67 BSW68

BSY58 karşılığı 2N3724A 2SC1386 BSS29

BSY59 karşılığı BC327 BC328 BC636

BSY61 karşılığı 2N4124 BSW41 BSY62

BSY62 karşılığı 2N4123 2N708 BSW41

BSY63 karşılığı 2N3903 2N4123 BSW41

BSY65 karşılığı BC548 BCY58 BSW41

BSY68 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BSY70 karşılığı 2N706

BSY71 karşılığı 2N1711

BSY72 karşılığı BC184 BC239 BC549

BSY73 BSY74 karşılığı BC168 BC238 BC548

BSY75 BSY76 karşılığı BC182 BC237 BC547

BSY77 BSY78 karşılığı 2SC2240 2SC3445 BC546

BSY79 karşılığı BF297 BF422 BSS38

BSY80 karşılığı BC168 BC238 BC548

BSY81 BSY83 BSY84 karşılığı BC140 BSW65 BSX46

BSY85 BSY86 karşılığı 2N2102 BSS42 BSW67

BSY87 BSY88 karşılığı BC141 BC300 BSX46

BSY90 BSY91 BSY92 karşılığı 2N2218 BC141 BC300

BSY93 karşılığı 2N2221 BC337 BC637

BSY95 karşılığı 2N4124 2N706A BSY62

BU100 BU100A karşılığı BU109 BUY69C BUY70C

BU102 karşılığı BU104 BU606 BU608

BU103 karşılığı 2SC1860 BU125 BUY41

BU103A karşılığı 2SC782 2SD610 BUX67

BU104 karşılığı BU606 BU608

BU104D karşılığı BU606D BU608D

BU105 karşılığı 2SC2928 BU205 BU208

BU106 BU107 karşılığı BU109 BUY69C BUY70C

BU108 karşılığı 2SC2928 2SD350 BU208

BU1085 karşılığı 2SC2928 BU108 BU208

BU109 karşılığı BU606 BUY69C BUY70C

BU109D karşılığı BU104D BU606D

BU109 karşılığı BU606 BUY69C BUY70C

BU110 karşılığı BU109 BUY69C BUY70C

BU111 karşılığı BU326 BU426 BU526

BU112 BU113 BU113S karşılığı BU526 BU626A BUY69B

BU114 karşılığı BU104 BU109 BU526

BU115 BU116 BU117 karşılığı BU526 BU626A

BU118 karşılığı BU104DP BU109DP BU406D

BU120 BU121 karşılığı BU606 BUY69C BUY70C

BU122 BU123 karşılığı BU104 BU109 BU606

BU124 BU124A karşılığı BU426 BU926

BU125 karşılığı BUY47 BUY68 BUY81

BU125S karşılığı BU406 BUX49 BUY41

BU126 BU126A BU126S BU126T karşılığı BU326 BU426 BU526

BU127 BU128 karşılığı BU109 BUY18 BUY69C

BU129 karşılığı BU104 BU606 BU608

BU130 karşılığı BU109 BUY69C BUY70C

BU131 karşılığı BU526 BU626A BUY69B

BU132 karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU126

BU133 BU134 BU135 BU136 karşılığı BU326 BU426 BU526

BU137 karşılığı BU157 BU626A BUS13A

BU137A karşılığı 2SC3061 BU157 MJ8504

BU138 BU139 BU140 BU141 karşılığı BU109D BU606D

BU142 BU143 BU144 karşılığı BU626A BUS13A BUW45

BU157 karşılığı BU2525A BU508 BU908

BU1706A karşılığı BUL310 BUL416 BUL310PI

BU180 karşılığı BU284 BU289 BU826

BU180A karşılığı BU284 BU826

BU184 BU189 karşılığı BU806

BU204 BU204A BU205 BU205A karşılığı 2SC2928 2SD350 BU208

BU206 karşılığı 2SD784 BU209

BU207 BU207A karşılığı 2SC2928 2SD350 BU208

BU208 karşılığı 2SC2928 2SD350 BU508

BU208A karşılığı 2SC2928 2SD350 BU508 BU4508AX

BU208D karşılığı 2SD1171 BU508D BU800 BU4508AX

BU209 BU209A karşılığı 2SD784

BU210 BU211 BU212 karşılığı 2SC2123 BU626A BUW76

BU213 karşılığı 2SC1863 2SC2334 BUW64A

BU214 karşılığı 2SC2867 BUV27 BUV26

BU216 karşılığı 2SC2769 BUW86

BU217 karşılığı 2SC2769 BUW70 BUY55

BU218 karşılığı BUV10 BUW57 BUX10

BU221 karşılığı 2SC2123 BUS13 BUW45

BU222 karşılığı BUX15 BUX18C BUX44

BU222A karşılığı 2SC2536 2SC3041 BUX15

BU223 karşılığı BUW24 BUW72 BUX14

BU223A karşılığı BUW25 BUW34 BUY69

BU225 BU226 karşılığı 2SD621 BU225 BUY71

BU2508A karşılığı 2SC3687 2SC3688

BU2508AF karşılığı 2SC3886 2SC3896

BU2508AW karşılığı 2SC3687 2SC3688

BU2508AX karşılığı 2SC3886 2SC3896

BU2508D karşılığı 2SC3683

BU2508DF karşılığı 2SC3893A

BU2520A karşılığı 2SC3688

BU2520AF BU2520AX karşılığı 2SC4542 BU2522AF

BU2520D karşılığı 2SC3684

BU2522A karşılığı 2SC3688

BU2522AF BU2522AX karşılığı 2SC4542

BU2525A karşılığı BU2527A BUH1015

BU2525AF karşılığı 2SC4692

BU2525AW karşılığı BU2527A BUH1015

BU2525AX karşılığı 2SC4692 BU2527AF

BU2527A karşılığı BUH1015

BU2527AF karşılığı 2SC4890 2SC4891

BU2527AX karşılığı 2SC4692 BU2527AF

BU2530AL karşılığı 2SC3996 2SC4289A

BU2708AF karşılığı 2SC4797 BUH517

BU2720AF karşılığı 2SC4879

BU2722AF karşılığı BU2727AF

BU284 karşılığı BU180A

BU287 karşılığı BU908

BU289 karşılığı BU180

BU306F karşılığı 2SC4056 2SC4441 BUT12F

BU307F karşılığı BUT12F BUT22CF

BU308 karşılığı 2SC2928 2SD350 BU208

BU310 BU311 BU312 karşılığı BU104 BU109 BU606

BU322 BU322A karşılığı 2SD520 2SD528 2SD705

BU323 BU323A karşılığı 2SD683 MJ10013

BU326 BU326A BU326R BU326S karşılığı BU426 BU526 BU926

BU361 karşılığı BU157 BU626A BUW77

BU406 karşılığı 2SC3175 BU104P BU408

BU406D karşılığı 2SC3176 BU104DP BU408D

BU406F karşılığı BU306

BU406H karşılığı 2SC3175 BU104P BU408

BU407 karşılığı BU109P BU406 BU408

BU407D karşılığı BU109DP BU406D BU408D

BU407F karşılığı BU306

BU407H karşılığı BU109P BU406 BU408

BU408 karşılığı 2SC3175 BU104P BU406

BU408D karşılığı 2SC3176 BU104DP BU406D

BU409 karşılığı BU104P BU406 BUT54

BU410 BU411 BU412 BU413 karşılığı BU104D BU109D BU606D

BU414 BU414B karşılığı BU426A BU526 BU626A

BU415 BU415B karşılığı 2SC2123 BU626A

BU426 BU426A karşılığı BU926

BU433 karşılığı BU426 BU926

BU500 karşılığı 2SC1308 2SD649 BU508

BU505 karşılığı BU506 BU1706A

BU505D karşılığı BU506D

BU505DF karşılığı BU506DF

BU505F karşılığı 2SD1575 BU506F

BU508 karşılığı 2SC3687 2SD1710CA BU2508A BU908 BU508AW

BU508A karşılığı 2SC3687 BU2508A BU908 BU508AW

BU508AD BU508ADF karşılığı BU508DW

BU508AF karşılığı 2SC3886 BU508AX 2SC3896 S2000AF

BU508AFI karşılığı BU508AX

BU508AT karşılığı BU1508AX

BU508AW karşılığı 2SC3687 BU2508A BU908

BU508AXI karşılığı BU1508AX BU4508AZ

BU508D karşılığı 2SC3683 2055A BU508DW

BU508DF karşılığı SC3893A SC4124 S2055AF BU508DX

BU508DFI karşılığı 2SC3886 2SC3886A S2000AF BU508DX

BU508DXI karşılığı BU4508DZ

BU508F karşılığı BU508AX

BU508FI karşılığı 2SC3886 2SC3886A S2000AFBU508AX

BU508L karşılığı 2SC3687 BU2508A BU908

BU508V karşılığı 2SC3687 BU2508A BU908

BU522 karşılığı 2SD1533 BU806 BU810

BU522A BU522B karşılığı 2SD1533 BU810

BU526 karşılığı 2SD1094 BU626A BU926

BU526A karşılığı 2SD1094 BU626A

BU536 karşılığı BU902 BU908

BU546 karşılığı BU903

BU606 karşılığı BU104 BU608 BUY69C

BU606D karşılığı BU104D BU608D

BU607 karşılığı BU104 BU606 BU608

BU607D karşılığı BU104D BU606D BU608D

BU608 karşılığı BU104 BU606 BUY69C

BU608D karşılığı BU104D BU606D

BU626 BU626A karşılığı 2SD1094 S2530A

BU705 karşılığı 2SC3483 2SD1493 BU706 BU505

BU705D karşılığı 2SC3479 2SD1290 BU706D

BU705DF karşılığı 2SD1553 2SD1649 BU706DF

BU705F karşılığı 2SD1543 2SD1653 BU706F

BU706 karşılığı 2SC3485 2SD1496 BU508

BU706D karşılığı 2SC3481 2SC3681 BU508D

BU706DF karşılığı 2SD1555 2SD1651 BU508DF

BU706F karşılığı 2SC4142 2SD1545 BU508AF

BU724 karşılığı 2SC3259 2SC3579 BUD46

BU726 karşılığı BU426 BU526 BU536

BU800 karşılığı 2SD1171 BU508D

BU806 BU806AF BU806FI BU807 BU807FI karşılığı BU184 BU189

BU808 karşılığı BUX88 2SC5388

BU810 karşılığı 2SD798 2SD799

BU902 karşılığı BU508 BU908

BU902F karşılığı 2SC3885 BU508AF

BU903 karşılığı BU508 BU908

BU903F karşılığı 2SC3885 BU508AF

BU908 karşılığı BU2508A BU508A BU4506AX

BU908AF karşılığı BU2508AF BU508AF

BU910 karşılığı 2SD1114 BU806

BU911 karşılığı 2SD1245 BU806

BU912 karşılığı 2SD1245

BU920 karşılığı BU930 BU932 BUT51

BU920T karşılığı 2SD1162

BU921 karşılığı BU931 BU932 BUT51

BU921T karşılığı 2SD1162

BU922 karşılığı BU932 BUT51P 2SD1162

BU926 karşılığı BUV47 BUV70 BUV89

BU930 karşılığı BUT13 BUT15 SD1466

BU930 karşılığı BUT51P BUT13

BU931 BU931R karşılığı BUT15 2SD1466 BUT51P

BU932 BU932R karşılığı BUT13 BUT15 2SD1466 BUT51P

BU999 karşılığı BUX69

BUD48 karşılığı BUT51P

BUD86 karşılığı 2SC3489 2SC3555 2SD1945 BUJ101 BUJ202

BUD87 karşılığı 2SD1945 BUXD871 BUJ202 BUJ301

BUD600 karşılığı BUJ101

BUD620 karşılığı BUJ103

BUD630 karşılığı BUJ103 BUJ105

BUD636A karşılığı BUJ202 BUJ303

BUF405 karşılığı BUF646 MJE18008 BUJ204A

BUF405AFI BUF405AXI BUF405FI BUF405XI karşılığı MJF18008

BUF620 karşılığı BUJ103A

BUF630 karşılığı BUJ103A BUJ105A

BUF636A karşılığı BUJ202A BUJ303A

BUF640 karşılığı BUT11 BUT18 BUV46

BUF640A karşılığı BUF405A BUT11A BUV46A BUJ204A BUJ303A

BUF642 karşılığı BUF405 BUT11A BUV46A BUJ204A

BUF644 karşılığı BUJ105A

BUF646 karşılığı BUT12 BUT56 BUT56A

BUF646A karşılığı BUT12 BUT56 BUT56A BUJ204A BUJ304A

BUF650 karşılığı BUJ105A BUJ106A

BUF654 karşılığı BUJ106A

BUF656B karşılığı BUT12 BUT56 BUT56A

BUF742 karşılığı BUJ303A

BUF744 karşılığı BUJ105A

BUH50 karşılığı BUJ303A

BUH150 karşılığı BUJ106A

BUH100 karşılığı BUJ105A BUJ106A

BUH1015 karşılığı BU4540AW

BUH1015HI karşılığı 2SC4891 2SC5252 BU4540AL

BUH1215 karşılığı BU4540AW

BUH2M20 karşılığı 2SC4579 2SC4913 2SC4913

BUH313 karşılığı 2SC3884A 2SC3894 BU2508AF

BUH313D karşılığı 2SC3892A BU2508DF

BUH315 karşılığı 2SC3884A 2SC3894 BU2508AF BU4506AX

BUH315D karşılığı 2SC3892A BU2508DF BU4506DX

BUH315XI karşılığı BU1508AX BU4506AZ

BUH415DXI karşılığı BU4507DZ

BUH417 karşılığı BUH517 BU2708AX

BUH50 karşılığı BUF405

BUH515 karşılığı 2SC3886 BU2508AF BU4508AX

BUH515D karşılığı 2SC3892A BU2508DF BU4508DX

BUH515DXI BUH515FP karşılığı BU4508DZ

BUH515XI karşılığı BU1508AX BU4508AZ

BUH517 karşılığı BU2720AX

BUH517D karşılığı BU2720DX

BUH615 karşılığı BU4522AX

BUH615D karşılığı BU4522DX

BUH715 karşılığı BU2520AF BU2525AF BU4523AX

BUK4261000A karşılığı BUK4281000 BUK4281000

BUK426200A karşılığı 2SK1206 2SK1225 2SK1328

BUK426200B karşılığı 2SK1206 2SK1225 2SK1328

BUK42650A karşılığı 2SK1223 2SK1298 2SK1424

BUK42650B karşılığı 2SK1223 2SK1298 2SK1424

BUK42660A karşılığı 2SK1223 2SK1298 2SK1424

BUK42660B karşılığı 2SK1223 2SK1298 2SK1424

BUK427400A karşılığı 2SK1206 2SK1225 2SK1328

BUK427400B karşılığı 2SK1206 2SK1225 2SK1328

BUK427450B karşılığı 2SK1206 2SK1225 2SK1328

BUK427500A karşılığı 2SK1206 2SK1523

BUK427500B karşılığı 2SK1206 2SK1523

BUK427600A karşılığı 2SK1463 BUK727600

BUK427600B karşılığı 2SK1463 BUK727600

BUK4281000A karşılığı BUK4261000

BUK4281000B karşılığı BUK4261000

BUK428500A karşılığı 2SK1206 2SK1523

BUK428500B karşılığı 2SK1206 2SK1523

BUK428800A karşılığı 2SK1463 2SK809A

BUK428800B karşılığı 2SK1463 2SK809A

BUK4361000A karşılığı 2SK696

BUK4361000B karşılığı 2SK696

BUK436100A karşılığı 2SK850 2SK906 BUZ345

BUK436100B karşılığı 2SK850 2SK906 BUZ345

BUK436200A karşılığı 2SK623 2SK851 BUZ350

BUK436200B karşılığı 2SK623 2SK851 BUZ350

BUK43650A BUK43650B BUK43660A karşılığı 2SK1379 2SK534

BUK436800A karşılığı 2SK604 BUZ355

BUK436800B karşılığı 2SK534 2SK604 BUZ355

BUK438500A BUK438500B karşılığı 2SK1678

BUK43960 karşılığı BUK53960

BUK441100A BUK441100B BUK44160A BUK44160B karşılığı BUK54160

BUK442100A BUK442100B karşılığı 2SK1261 BUK443100 BUZ72A

BUK44250A BUK44250B karşılığı BUK54350

BUK44260A BUK44260B karşılığı 2SK1093 2SK1344 BUK545100

BUK443100A BUK443100B karşılığı BUK543100

BUK44350A BUK44350B BUK44360A BUK44360B karşılığı 2SK1094 2SK1419

BUK444200A BUK444200B karşılığı 2SK1478 2SK1568 BUK445200

BUK444400A karşılığı 2SK503 BUK445450

BUK444450B karşılığı 2SK1833 BUK445450

BUK444500A BUK444500B karşılığı 2SK1758 2SK1833 BUK445500

BUK444600A BUK444600B karşılığı 2SK1611 2SK1758 BUK445600B

BUK444800A BUK444800B karşılığı 2SK808 BUK4461000

BUK445100A BUK445100B karşılığı 2SK1350 2SK1431

BUK445200A BUK445200B karşılığı 2SK1478 2SK1568 BUK545200

BUK445400A BUK445400B BUK445450B karşılığı 2SK1231 2SK1351 2SK1377

BUK445500A BUK445500B karşılığı 2SK1572 2SK1767

BUK44550A BUK44550B karşılığı 2SK1214 BUK54550 BUZ11F

BUK445600A BUK445600B karşılığı 2SK1611 2SK1758 BUK446800

BUK44560A BUK44560B karşılığı 2SK1095 2SK1214 2SK943

BUK446800A BUK446800B karşılığı 2SK1275 2SK1459 2SK1611

BUK451100A BUK451100B karşılığı 2SK923 IRF612 IRF613

BUK45160A BUK45160B karşılığı 2SK346 IRF511 IRF513

BUK452100A BUK452100B karşılığı 2SK918 BUZ20 BUZ72A

BUK45250A BUK45250B BUK45260A BUK45260B karşılığı 2SK673 2SK971 IRF531

BUK453100A BUK453100B karşılığı 2SK919 2SK929 BUZ21

BUK453500A BUK453500B karşılığı BUZ74 IRF820

BUK45350A BUK45350B BUK45360A BUK45360B karşılığı 2SK600 2SK674 BUZ21

BUK454200A BUK454200B karşılığı 2SK459 BUZ31 BUZ32

BUK454400A BUK454400B BUK454450B karşılığı 2SK552 2SK893 BUZ41

BUK454500A BUK454500B karşılığı 2SK553 2SK893 BUZ41

BUK454600 BUK454600B karşılığı 2SK1600 2SK513 2SK791

BUK454800A BUK454800B karşılığı 2SK1199 BUZ50A BUZ80A

BUK471 karşılığı BUK441

BUK472 karşılığı BUK442

BUK473 karşılığı 2SK1419 BUK443

BUK474 karşılığı 2SK1478 2SK1568 BUK444

BUK475 karşılığı 2SK1214 BUK445 BUZ11F

BUK476 karşılığı 2SK1459 2SK1611 BUK446

BUK541100A BUK541100B BUK54160A karşılığı BUK554200

BUK542100A BUK542100B karşılığı 2SK1261 2SK1556 BUK543100

BUK54250A BUK54250B BUK54260A BUK54260B karşılığı 2SK1033 2SK1256 BUK54360

BUK543100A BUK543100B karşılığı 2SK1035 2SK1261 2SK1305

BUK54350A BUK54350B BUK54360A BUK54360B karşılığı 2SK1033 2SK1256 2SK1344

BUK545100A BUK545100B karşılığı 2SK1034 2SK1035 2SK1558

BUK54550A BUK54550B 2SK1095 BUK54560A karşılığı 2SK1095 BUK54560B karşılığı 2SK1095 2SK1345 2SK943

BUK552100A BUK552100B karşılığı 2SK1300 2SK1301 2SK1559

BUK55250A BUK55250B karşılığı 2SK1555 2SK971

BUK55260A BUK55260B BUK553100A BUK553100B karşılığı 2SK1301 2SK1559 2SK1561

BUK55350A BUK55350B BUK55360A BUK55360B karşılığı 2SK1115 2SK1302 2SK972

BUK55660A karşılığı 2SK1542

BUK571 karşılığı BUK541

BUK572 karşılığı 2SK1033 2SK1256 BUK542

BUK573 karşılığı 2SK1256 2SK1344 BUK543

BUK575 karşılığı 2SK1095 2SK1345 BUK545

BUK637400A karşılığı BUK638500

BUK637400B BUK637450B BUK637500A BUK637500B BUK637500C BUK637600A BUK637600B BUK637600C karşılığı BUK638800

BUL128 karşılığı BUJ103A

BUL128FP karşılığı BUJ103AX

BUL138 BUL138FP karşılığı BUJ103AX BUJ202AX

BUL216 karşılığı BU1706A

BUL26 karşılığı BUJ103A

BUL310 karşılığı BUJ303A

BUL310PI karşılığı BUJ303AX

BUL381 BUL382 karşılığı BUJ103A BUJ202A

BUL410 karşılığı BUJ204A BUJ304A

BUL416 karşılığı BU1706A

BUL48 karşılığı BUJ105A BUJ204A

BUL510 karşılığı BUJ304A

BUL57 karşılığı BUJ105A

BUL57PI karşılığı BUJ105AX

BUL59 karşılığı BUJ204A

BUL67 karşılığı BUJ106A

BUL810 karşılığı BUJ305A

BUL87 karşılığı BUJ106A

BULK26 karşılığı BUJ103

BULK381 BULK382 karşılığı BUJ103 BUJ202

BULT118 karşılığı BUJ101

BUL146 karşılığı BUJ105A

BUL146F karşılığı BUJ105AX

BUL147 karşılığı BUJ105A

BUL147F karşılığı BUJ105AX

BUL44 karşılığı BUJ101A

BUL44F karşılığı BUJ101AX

BUL45 karşılığı BUJ103A

BUL45F karşılığı BUJ103AX

BUP22 BUP22A BUP22B BUP22C karşılığı 2SC3089 BUV47A BUW12

BUP22BF BUP22CF karşılığı 2SC4429

BUP23 BUP23A BUP23B karşılığı 2SC3988 BUX98AP

BUP23BF karşılığı BUX98API

BUP23C karşılığı BUX98AP

BUP23CF karşılığı BUX98API

BUP302 karşılığı GT15N101 GT15Q101

BUR11 karşılığı 2N6324 2N6325

BUR12 karşılığı 2N5540

BUR20 karşılığı BUT100 BUT90 BUV60

BUR21 karşılığı BUV22 BUV61 BUX22

BUR22 karşılığı BUV62

BUR23 karşılığı 2N6323 BUV23 BUX23

BUR24 karşılığı 2SC2761 2SC2930

BUR50 karşılığı BUS50

BUS11 karşılığı 2SC3048 BUX47A BUX83

BUS11A karşılığı 2SC3060 BUX83 MJ8502

BUS12 BUS12A karşılığı BUW36 BUX81 MJ8504

BUS13 karşılığı 2SC3593 BUW46 BUX48

BUS131 BUS131A karşılığı 2SC3156 BUS11 BUX83

BUS132 BUS132A karşılığı BUS12 BUW36 BUX81

BUS133 BUS133A karşılığı BUS13 BUS97 BUW46

BUS13A karşılığı 2SC3216

BUS14 BUS14A karşılığı BUS98

BUS21 BUS21A BUS21B BUS21C karşılığı BUS11A BUX82 BUX83

BUS22 BUS22A BUS22B BUS22C karşılığı BUS12 BUW36 BUX47A

BUS23 BUS23A BUS13 BUS23B BUS23C karşılığı BUS13 BUS97 BUW45A

BUS24B BUS24C karşılığı BUS14 BUS98 BUX348

BUS36 BUS37 karşılığı BUV27A BUV28

BUS47 BUS47A karşılığı BUS12 BUW36 BUX81

BUS48 karşılığı BUS13 BUW46 BUX48

BUS48A karşılığı 2SC3216 BUS13

BUS50 karşılığı BUR50

BUS51 karşılığı BUR51

BUS52 karşılığı BUR52

BUS97 BUS97A karşılığı 2SC3593 BUS13 BUX48

BUS98 BUS98A karşılığı BUS14

BUT100 karşılığı BUR20 BUT90

BUT102 karşılığı BUT92A

BUT11 karşılığı 2SC3047 BUS46P BUV46

BUT11A karşılığı 2SC3050 BUV46A MJE8502 BUT11AI BUJ202A BUJ303A

BUT11AF karşılığı BUT18AF BUT11XI BUJ202AX BUJ303AX

BUT11AFI karşılığı BUT18AF

BUT11AX karşılığı BUT11XI BUJ202AX BUJ303AX

BUT11F BUT11FI karşılığı BUT18AF

BUT12 karşılığı BUT76A BUV56 BUV66

BUT12A karşılığı BUT76A BUV56A BUV66A BUJ204A BUJ304A

BUT12AF BUT12AX karşılığı BUJ204AX BUJ304AX

BUT13 karşılığı MJ10023

BUT131 karşılığı BUT11 BUT18 BUV46

BUT131A karşılığı BUT11A BUT18A BUV46A

BUT14 karşılığı BUT35 BUT36

BUT15 karşılığı MJ10024 MJ10025

BUT18 karşılığı BUT12A BUT56A

BUT18A karşılığı BUT12A BUT56A BUJ204A BUJ303A BUJ304A

BUT18AF BUT18AX karşılığı BUJ204AX BUJ303AX BUJ304AX

BUT18F karşılığı BUT12AF

BUT21B karşılığı BUT12A BUT56A

BUT21BF karşılığı BUT11AF BUT12AF BUT18AF

BUT21C karşılığı BUT12A BUT56A

BUT21CF karşılığı BUT11AF BUT12AF BUT18AF

BUT211 karşılığı BUJ103A BUJ204A

BUT211X karşılığı BUJ103AX BUJ204AX

BUT22B karşılığı BUT12A BUT76A BUV56A

BUT22BF karşılığı BUT12AF

BUT22C karşılığı BUT12A BUT76A BUV56A

BUT22CF karşılığı BUT12AF

BUT33 karşılığı MJ10016 MJ15015

BUT46 BUT46A karşılığı BUT11A BUT18 BUV46A

BUT50 karşılığı 2SC3030 2SC3032

BUT51 karşılığı BUD48

BUT54 karşılığı BUT56A BUV56

BUT56 karşılığı BUT12A BUT54 BUV56A

BUT56A karşılığı BUT12A BUT76A BUV56A

BUT56AF karşılığı BUT12AF

BUT56T karşılığı BUT12A BUT76A BUV56A

BUT57 karşılığı BUT51P

BUT60 karşılığı BUS36 BUV27A

BUT62 karşılığı BUV28

BUT76 karşılığı BUV56 BUV66

BUT76A karşılığı BUV56A BUV66A

BUT76AF karşılığı BUT12AF

BUT90 karşılığı BUT100

BUT91 BUT92 karşılığı BUT102

BUT92A karşılığı BUT102

BUT93 karşılığı 2SC3086 BUT11A BUV46A

BUV10 karşılığı 2N6322 BUW39 BUX10

BUV10N karşılığı 2N6322

BUV11 BUV11N karşılığı BUW58 BUW73 BUX11

BUV12 karşılığı 2N6322 BUW73 BUX12

BUV18 BUV19 BUV20 karşılığı BUR20 BUV20 BUX20

BUV21 BUV21N BUV22 karşılığı BUR21 BUV61 BUX22

BUV23 karşılığı 2N6323 BUX23

BUV24 karşılığı BUX24

BUV25 karşılığı BUX25

BUV27 karşılığı BUS36 BUS37

BUV27A karşılığı BUS37

BUV28 BUV28A karşılığı MJE13008 MJE13009

BUV28AF BUV28F karşılığı 2SC4163

BUV36 karşılığı BUS45 BUT11 BUV46

BUV36A karşılığı BUT11A BUV46A BUX85

BUV37 karşılığı 2SD1466

BUV39 karşılığı BUV10 BUX10 BUX40

BUV40 karşılığı BUV11 BUW58 BUX11

BUV41 karşılığı BUV12 BUW73 BUX12

BUV42 BUV42A karşılığı BUW74 BUX13 BUY50

BUV46 karşılığı 2SC3047 BUT11 BUT56

BUV46A karşılığı BUT11A BUT12A BUT56A

BUV46AFI BUV46FI karşılığı BUT11AF BUT12AF BUT18AF

BUV47 BUV47A karşılığı 2SC3552 BUV48A BUW12

BUV47AF BUV47AFI karşılığı 2SC4429 BUP22CF

BUV47F BUV47FI karşılığı 2SC4429 BUP22CF

BUV48 BUV48A karşılığı 2SC3552 BUW13A

BUV48AF BUV48AFI karşılığı BUP23CF BUX98API

BUV48B BUV48C karşılığı 2SC3644

BUV48F BUV48FI karşılığı BUP23CF BUX98API

BUV50 karşılığı 2N6322 BUV11 BUX11

BUV51 karşılığı BUV12 BUW73 BUX12

BUV52 BUV52A karşılığı 2N6323 BUV23 BUX23

BUV54 karşılığı BUT15 MJ10024 MJ10025

BUV54A karşılığı MJ10025

BUV56 BUV56A karşılığı BUV66 BUV66A

BUV60 BUV61 karşılığı BUR51 BUR52

BUV62 karşılığı BUR22 BUR52

BUV63 karşılığı BUV93 BUV95

BUV70 karşılığı 2SC4023

BUV70F karşılığı 2SC4199A

BUV71 karşılığı 2SC4023

BUV71F karşılığı 2SC4199A

BUV74 karşılığı MJ10023

BUV74A karşılığı BUT35

BUV82 BUV83 karşılığı 2SC3153 BUW11A BUW12A

BUV89 karşılığı 2SC3466 BU908 BUV70

BUV90 karşılığı BUT51P

BUW11 karşılığı 2SC3232 BUV82 BUW131

BUW11A karşılığı BUV83

BUW11AF karşılığı 2SC4427 BUV47AFI

BUW11F karşılığı 2SC4427 BUV47FI

BUW12 BUW12A karşılığı BUV47A BUV48A BUW13A

BUW12AF BUW12F karşılığı 2SC4429 BUV47AFI

BUW13 karşılığı 2SC3552 BUV48A

BUW131 karşılığı 2SC3535 BUV82 BUW11

BUW131A karşılığı 2SC3535 BUV83 BUW11A

BUW131H karşılığı 2SC3535 BUV82 BUW11

BUW132 karşılığı 2SC3637 BUV47 BUW12

BUW132A karşılığı BUV47A BUW12A

BUW132H karşılığı 2SC3637 BUV47 BUW12

BUW133 karşılığı 2SC3638 BUV48 BUW13

BUW133A karşılığı 2SC3552 BUV48A BUW13A

BUW133H karşılığı 2SC3638 BUV48A BUW13

BUW13A karşılığı 2SC3552 BUV48A

BUW13AF karşılığı BUV48AFI BUX98API

BUW13F karşılığı BUV48AFI BUX98API

BUW14 karşılığı 2SC3456 2SD1527 BUX87 BUJ202 BUJ301

BUW16 karşılığı BU223 BUW24 BUW72

BUW17 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

BUW18 karşılığı 2SC1301 2SC2249 2SC2445

BUW19 karşılığı 2SC1470 2SC2250

BUW22 karşılığı BUW32 BUW42 MJ15025

BUW22A karşılığı BUW32A

BUW23 karşılığı BUW32 BUW42

BUW24 karşılığı BU223 BUW72 BUX14

BUW25 karşılığı 2SC3046 BUS12A BUW35

BUW26 karşılığı 2SC3046 BUS12A BUW35

BUW28 karşılığı BU323A BU920 BUW66

BUW29 karşılığı BU323A BU920 BUW66

BUW32 BUW32A karşılığı BUW23 BUW42

BUW32APFI karşılığı BUW42PFI

BUW32SL karşılığı BUW42AP

BUW32PFI karşılığı BUW42APFI

BUW34 karşılığı BUS12A BUW25 BUY69C

BUW35 karşılığı BUS12A BUW26 BUX80

BUW36 karşılığı BUS12A BUX81 BUY69A

BUW37 karşılığı BSS48 BSS49 BUX55

BUW38 karşılığı BUV21 BUW39 BUX21

BUW39 karşılığı BUV21 BUX21

BUW40 karşılığı 2SB859 TIP49 TIP50

BUW40A BUW40B karşılığı BUV36A BUX84 BUX85

BUW41 karşılığı 2SC2427 BUT56A BUV56A

BUW41A BUW41B karşılığı BUT56A BUV56A

BUW42 karşılığı MJ15025

BUW44 karşılığı BUS13A BUV25 BUX25

BUW45 karşılığı BUS13A BUX48 BUX48A

BUW46 karşılığı BUS13A BUX48 BUX48A

BUW48 karşılığı BUX69

BUW49 karşılığı BUX69

BUW57 karşılığı BUV10 BUV12 BUX10

BUW58 karşılığı BUV11 BUV12 BUW73

BUW64A BUW64B BUW64C karşılığı 2SC2867 BU409 TIP150

BUW66 BUW67 karşılığı BU323 BU920 BUW29

BUW70 BUW71 BUW72 karşılığı BU223A BUW24 BUX17C

BUW73 karşılığı 2N6322 BUV12 BUX12

BUW74 karşılığı BUX13 BUY50 MJ15024

BUW75 BUW76 BUW77 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

BUW81 karşılığı 2SD685 MJ10013

BUW81A karşılığı BUT16

BUW84 karşılığı 2SC3531 BUV36 BUX84 BUJ101 BUJ202

BUW85 karşılığı 2SC3531 BUV36A BUX85 BUJ202 BUJ301

BUW86 BUW87 karşılığı BUW24 BUW72 BUX17A

BUW87A karşılığı BUW24 BUW72 BUX17B

BUW89 karşılığı BUW49 BUX69

BUW90 karşılığı BUW50 BUX70

BUW91 karşılığı BUW51

BUW92 karşılığı BUW52

BUW92I karşılığı 2SC4297 2SC4423

BUW96 karşılığı BUW42P

BUX10 karşılığı 2N6322 BUV10 BUW39

BUX100 karşılığı BUT93 BUX84

BUX10A karşılığı 2N6322 BUV10 BUW39

BUX11 karşılığı BUV11 BUW58 BUW73

BUX11A karşılığı 2N6322

BUX11N karşılığı BUV11 BUW58 BUW73

BUX12 karşılığı 2N6322 BUV12 BUW73

BUX127 karşılığı BU931P BUT51P BUV37

BUX13 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

BUX14 karşılığı BUW34 BUW75 BUX17C

BUX15 karşılığı BUW34 BUW75

BUX16 BUX16A BUX16B BUX16C karşılığı BU222 BUW71 BUX44

BUX17 BUX17A BUX17B BUX17C karşılığı BUW34 BUW44 BUW75

BUX18 BUX18A BUX18B BUX18C karşılığı BUW25 BUW34 BUW72

BUX20 karşılığı BUR50

BUX20A karşılığı BUR21 BUV21 BUV60

BUX21 BUX22 BUX23 karşılığı 2N6323 BUS12

BUX26 karşılığı BUW35 BUX47

BUX27 karşılığı BUS12 BUW35 BUX47

BUX28 BUX28V karşılığı BU323 BUW29 BUW81

BUX29 karşılığı BU323 BUW29 BUW81

BUX30 karşılığı BU920 BUW66

BUX30AV BUX30AVA BUX30AVB BUX30AVC karşılığı BU920 BUW66

BUX31 karşılığı BUS12 BUW35 MJ8504

BUX31A karşılığı BUS12A BUW36 MJ8504

BUX31B karşılığı 2SC3061 BUS12A MJ8504

BUX32 karşılığı BUS12 BUW35 MJ8504

BUX32A karşılığı BUS12A BUW36 MJ8504

BUX32B karşılığı 2SC3061 BUS12A MJ8504

BUX33 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

BUX33A karşılığı 2SC3593 BUS13A BUW46

BUX33B karşılığı 2SC3261 BUS13A

BUX34 karşılığı BU125 BUY47 BUY68

BUX348A karşılığı BUS14A BUS98A

BUX35 karşılığı BUV11 BUW73 BUX11

BUX36 karşılığı BUV11 BUW73 BUX11

BUX37 karşılığı BU930 BUT51P

BUX38 karşılığı 2SC2366 2SD642 BUX11

BUX39 karşılığı BUV21 BUW39 BUX21

BUX40 karşılığı BUV10 BUW58 BUX10

BUX40A karşılığı BUV10 BUW58 BUX10

BUX41 karşılığı BUV11 BUW58 BUW73

BUX41N karşılığı BUV11 BUW58 BUW73

BUX42 karşılığı BUW44 BUW74 BUX13

BUX43 karşılığı BUW24 BUW34 BUX14

BUX44 karşılığı BUW25 BUW34 BUX15

BUX45 karşılığı BUS11 BUX47 BUX82

BUX46 karşılığı BUS11 BUX47 BUX83

BUX46A karşılığı BUS11A

BUX46A karşılığı BUX83 MJ8502

BUX47 karşılığı BUS12 BUW36 BUX81

BUX47A karşılığı BUS12A BUX81 MJ8504

BUX47B karşılığı BUS12 BUW36 BUX81

BUX48 karşılığı 2SC3216 BUS13 BUW46

BUX48A karşılığı 2SC3216 BUS13A

BUX48B BUX48C karşılığı 2SC3216

BUX49 karşılığı BU125 BUX50 BUY49

BUX50 karşılığı BU125 BUX51 BUY49

BUX51 BUX51N karşılığı BUX52 BUY61

BUX52 karşılığı BUX53 BUY61

BUX53 karşılığı BUY61

BUX54 karşılığı 2SC1862 BUY61

BUX55 karşılığı BUY59

BUX59 BUX60 BUX61 BUX62 karşılığı 2SC2867 BUS36 BUV27

BUX63 karşılığı 2SC2440 BUT56 MJE52

BUX64 karşılığı BUT56 BUT93 MJE53T

BUX65 karşılığı BUT56 BUT93 TIP75C

BUX66 karşılığı 2N6211 2SA1009 2SB630

BUX66A BUX66B karşılığı 2N6212 2SA1009 2SA1236

BUX66C karşılığı 2N6213 2SA1009A 2SA1236

BUX67 karşılığı 2N3583 2SC2023 2SC3055

BUX67A BUX67B karşılığı 2N3584 2SC2333 2SC2534

BUX67C karşılığı 2N3585 2SC2333 2SC2534

BUX70 karşılığı BUW50

BUX77 karşılığı 2N6233 2SC2767 BU409

BUX78 karşılığı MJE5850

BUX80 karşılığı BUS12 BUW26 BUW35

BUX81 karşılığı 2SC3061 BUS12A MJ8504

BUX82 BUX83 karşılığı BUS11 BUX47 MJ8502

BUX84 BUX84A karşılığı 2SC3178 BUV36 MJE8500 BUJ101A BUJ202A

BUX84F karşılığı 2SC3352 2SC4234 BUT11 BUJ101AX BUJ202AX

BUX85 karşılığı 2SC3178 BUV36A MJE8501 BUJ202A BUJ301A

BUX85F karşılığı 2SC3178 2SC4234 BUT11AF BUJ202AX BUJ301AX

BUX86 karşılığı BUV95

BUX86P karşılığı BUJ101 BUJ202

BUX87 karşılığı BUV95

BUX87P karşılığı BUJ202 BUJ301

BUX88 karşılığı BU808

BUX90 karşılığı BUT51P BUW81A

BUX97 BUX97A BUX97B karşılığı BUS11 BUX82 MJ8502

BUX98 karşılığı BUS14 BUS98

BUX98A BUX98B karşılığı BUS14A BUS98A

BUX99 karşılığı BUV94

BUXD871 karşılığı 2SD1945 BUD87

BUY10 BUY11 karşılığı BDY90

BUY12 BUY12S BUY12T karşılığı BUW24 BUX17 BUX42

BUY13 BUY13S karşılığı BUW70 BUX17 BUX42

BUY14 karşılığı 2SC2334 BU409 BUW64A

BUY16 karşılığı 2N5542

BUY17 karşılığı 2N5288

BUY18 BUY18S karşılığı BUW24 BUW34 BUW72

BUY19 karşılığı 2N5288

BUY20 BUY21 BUY21A BUY22 karşılığı BUW24 BUW34 BUX17C

BUY23 BUY23A BUY23B karşılığı BUS12 BUW26 BUW35

BUY24 karşılığı BDY90 BUW86 BUX16

BUY29 BUY30 karşılığı BUX18 BUX43 BUY18S

BUY32/100 BUY32/40 BUY32/70 BUY33/100 BUY33/40 BUY33/70 karşılığı 2N3055 BD245A BUW86

BUY35 karşılığı BUW71 BUX16B BUX18A

BUY38 karşılığı 2N3054 BD243B BD543B

BUY39 karşılığı 2N3996

BUY40 karşılığı 2N3998

BUY41 karşılığı BU125 BUX49 BUY41

BUY43 karşılığı BD243 BD543 BDW25

BUY44 karşılığı BUX18A BUX43 BUY18S

BUY46 karşılığı BD243B BD543B BDW25

BUY47 karşılığı BUY68 BUY81

BUY49S karşılığı 2SD625 BU125S BUX51

BUY50 karşılığı BUV25 BUW44 BUX13

BUY51 karşılığı 2N2823

BUY51A karşılığı 2N6322 BUW38 BUX39

BUY52 karşılığı 2N2823

BUY52A karşılığı 2N6322 BUW38 BUX39

BUY53 karşılığı 2N2824

BUY53A karşılığı 2N6322 BUW38 BUX39

BUY54 karşılığı 2N2824

BUY54A karşılığı 2N6322

BUY54A karşılığı BUW38 BUX39

BUY55 karşılığı BUW70 BUX17 BUX42

BUY56 karşılığı BUW74 BUX17A BUX42

BUY57 BUY58 karşılığı BUW58 BUW73 BUX13

BUY59 karşılığı 2N5095 2N5097 BUX55

BUY60 karşılığı 2N5097

BUY61 karşılığı 2SC2826 2SC3038 BUT93

BUY62 karşılığı BUT93

BUY63 karşılığı 2SC1467 BUT93 MJ4380

BUY64 karşılığı BUT93 MJ4380

BUY65 karşılığı BUV56 BUV66 MJE13008

BUY66 karşılığı BUW44 BUW74 BUX13

BUY67 karşılığı BUW71 BUX15 BUX16C

BUY68 karşılığı BU125 BUY47 BUY81

BUY69A BUY69B BUY69C BUY70A BUY70B BUY70C karşılığı 2SC2123 2SD1094 BU626A

BUY71 karşılığı 2SD621 2SD838 BU225

BUY72 karşılığı BUW74 BUX17A BUX43

BUY73 karşılığı BUV12 BUW73 BUX12

BUY74 karşılığı BUW44 BUW74 BUX13

BUY75 BUY76 karşılığı BUS13 BUW45 BUW76

BUY77 karşılığı BUW24 BUW34 BUX15

BUY78 BUY79 karşılığı BUS12 BUW26 BUW35

BUY83 karşılığı 2N3441 2SD422 TIP75

BUY84 BUY85 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

BUY86 karşılığı BUW87 BUX17 BUX43

BUY87 BUY88 karşılığı BUW72 BUX17 BUX43

BUY89 karşılığı 2SD649 BU908 BUX88

BUY94 BUY95 BUY96 karşılığı BUS12 BUW24 BUW34

BUYP52 BUYP53 karşılığı 2SC2908 BD245B BUX16

BUYP54 karşılığı 2N5068 BD245 BD311

BUZ10 karşılığı 2SK600 2SK674 BUZ11

BUZ10L karşılığı 2SK1115 2SK942 2SK972

BUZ101 BUZ101L karşılığı 2SK1291 2SK1296 BUK55550

BUZ103 karşılığı 2SK1418 2SK1542 2SK2411

BUZ103AL karşılığı 2SK1542 2SK1911 BUZ102L

BUZ104 BUZ104L karşılığı 2SK1115 2SK1910 2SK942

BUZ10A BUZ10S2 karşılığı 2SK600 2SK674 BUZ11

BUZ11 BUZ11A karşılığı BUK456100 BUZ12

BUZ11AL karşılığı 2SK1115 2SK942 2SK972

BUZ11FI karşılığı 2SK1214 BUK44550 BUK5455

BUZ11S2 karşılığı 2SK1418 2SK856 BUK456100

BUZ12 BUZ12A karşılığı 2SK1418 2SK856 PRFZ42

BUZ12AL karşılığı 2SK1542 2SK1911

BUZ14 karşılığı BUZ15

BUZ15 BUZ15S2 BUZ16 karşılığı 2SK1258 BUK43960 BUZ346

BUZ17 karşılığı BUZ18

BUZ171 karşılığı 2SJ122 2SJ171

BUZ172 karşılığı 2SJ247 IRF9643

BUZ173 karşılığı IRF9620 IRF9630

BUZ20 karşılığı 2SK919 2SK922 IRF530

BUZ201 karşılığı BUK637400

BUZ205 BUZ206 karşılığı BUK655500 BUZ215

BUZ21 karşılığı BUZ22 IRF540 IRF542

BUZ210 karşılığı 2SK1516 BUK737500 BUZ384

BUZ211 karşılığı 2SK1516 BUK6375 BUZ384

BUZ213 karşılığı BUZ384

BUZ214 karşılığı BUZ385

BUZ215 karşılığı BUK655500

BUZ21L karşılığı 2SK1116 2SK1302 BUK555100

BUZ22 karşılığı BUK456100

BUZ220 karşılığı BUZ380

BUZ221 karşılığı BUZ381

BUZ23 karşılığı 2SK398 2SK401 BUZ35

BUZ230 karşılığı BUZ380

BUZ231 karşılığı BUZ381

BUZ24 karşılığı 2SK1429 2SK561 BUZ349

BUZ25 karşılığı BUZ24 BUZ36

BUZ255 karşılığı 2SK2133

BUZ271 karşılığı 2SJ174 2SJ291

BUZ272 karşılığı IRF9540 IRF9542

BUZ28 karşılığı BUZ27

BUZ30 karşılığı 2SK477 2SK741 BUZ73

BUZ305 karşılığı 2SK1032 2SK1358 BUK638800

BUZ307 BUZ308 karşılığı 2SK726 2SK792 2SK954

BUZ309 karşılığı 2SK696

BUZ31 karşılığı BUK546200 IRF640 IRF642

BUZ310 karşılığı 2SK696

BUZ311 karşılığı 2SK696

BUZ312 karşılığı 2SK1120 2SK1934

BUZ31L karşılığı BUK555200

BUZ32 karşılığı 2SK459 2SK890 UZ31

BUZ323 karşılığı 2SK1610

BUZ323 BUZ325 BUZ326 karşılığı 2SK899 BUZ338

BUZ33 karşılığı 2SK293 BUZ34

BUZ330 BUZ331 karşılığı 2SK1488 2SK724 BUZ338

BUZ332 BUZ332A karşılığı 2SK1032 2SK1358 2SK1614

BUZ334 karşılığı 2SK1573 2SK1723

BUZ338 BUZ339 karşılığı 2SK1678 BUK638500

BUZ34 karşılığı BUZ36

BUZ341 karşılığı 2SK1675

BUZ344 BUZ345 karşılığı 2SK1381 2SK1434

BUZ346 karşılığı 2SK1379 BUK43960 BUK5396

BUZ346S2 karşılığı 2SK1379 BUK43960 BUK5396

BUZ347 BUZ348 karşılığı 2SK1124 2SK857 BUK43960

BUZ349 karşılığı 2SK1429 2SK850 2SK906

BUZ35 karşılığı 2SK401 BUZ34

BUZ350 karşılığı 2SK623 2SK901 BUZ341

BUZ351 karşılığı BUZ325 BUZ338

BUZ353 karşılığı BUZ330 BUZ338

BUZ354 karşılığı BUZ331 BUZ338

BUZ355 karşılığı 2SK1032 2SK1649 BUZ305

BUZ356 karşılığı 2SK1649 2SK1760 2SK727

BUZ357 BUZ358 karşılığı 2SK1205 2SK1359 BUZ312

BUZ36 karşılığı 2SK1491 BUZ341 BUZ350

BUZ360 BUZ361 karşılığı BUZ380

BUZ37 karşılığı BUZ38

BUZ376 BUZ377 karşılığı 2SK1032 2SK684 BUZ356

BUZ380 BUZ381 karşılığı BUK6381000

BUZ382 BUZ383 karşılığı 2SK1515 BUK637400 BUK6385

BUZ384 BUZ385 karşılığı 2SK1516 BUK637500 BUK6385

BUZ40 karşılığı BUZ74 IRF820 IRF822

BUZ40B karşılığı 2SK1496 2SK894 IRF840

BUZ41 BUZ41A BUZ42 karşılığı 2SK553 IRF830 IRF832

BUZ43 karşılığı BUZ44 BUZ46

BUZ44 BUZ44A karşılığı BUZ46

BUZ45 BUZ45A BUZ45B BUZ45C karşılığı 2SK512 BUZ339 BUZ384

BUZ46 karşılığı BUZ44

BUZ47 BUZ47A karşılığı BUZ48

BUZ50 BUZ50A BUZ50B BUZ50C BUZ51 karşılığı BUK4561000

BUZ53 BUZ53A karşılığı BUZ54

BUZ53C karşılığı BUZ54A

BUZ54 BUZ54A karşılığı 2SK1205 2SK1359 BUZ357

BUZ57 karşılığı BUZ58

BUZ57A karşılığı BUK4561000 BUZ51

BUZ58 BUZ58A karşılığı 2SK1205 2SK1359 BUZ357

BUZ60 BUZ60B karşılığı 2SK553 BUZ41 IRF830

BUZ61 BUZ61A karşılığı 2SK1378 BUZ64

BUZ63 BUZ63B karşılığı BUZ44A

BUZ64 karşılığı 2SK312 2SK724 BUZ45

BUZ70 karşılığı 2SK428 BUZ20 BUZ72

BUZ70L karşılığı 2SK1114 2SK970 BUK55260

BUZ71 BUZ71A karşılığı 2SK888 BUZ10 IRF530

BUZ71AF karşılığı 2SK1093 BUK44260 BUK4435

BUZ71AL karşılığı 2SK971 BUK5525 BUZ10AL

BUZ71F BUZ71FI karşılığı 2SK1093 BUK44260 BUK4435

BUZ71L karşılığı 2SK971 BUK5525 BUZ10L

BUZ71 karşılığı 2SK1093 BUK44260 BUK4435

BUZ71S2 karşılığı 2SK888 BUZ10S2 IRF530

BUZ72 BUZ72A karşılığı 2SK918 BUZ20 IRF532

BUZ72AF karşılığı 2SK1261 BUK443100 BUK5431

BUZ72AL karşılığı 2SK1300 2SK1559 2SK1561

BUZ72F karşılığı 2SK1261 BUK443100 BUK5431

BUZ72L karşılığı 2SK1300 2SK1559 2SK1561

BUZ73 BUZ73A karşılığı 2SK477 2SK741 BUZ30

BUZ73AF karşılığı BUK444200 BUK554200

BUZ73F karşılığı BUK444200

BUZ73L karşılığı BUK554200

BUZ74 BUZ74A karşılığı 2SK382 BUZ40 IRF820

BUZ76 BUZ76A karşılığı 2SK1244 BUZ60 IRF720

BUZ77A BUZ77B karşılığı 2SK513 BUZ50 BUZ80

BUZ78 karşılığı 2SK602 BUZ50 BUZ80

BUZ80 BUZ80A karşılığı 2SK513 2SK792 BUZ81

BUZ80AFI BUZ80FI karşılığı 2SK1356 2SK1460

BUZ81 karşılığı 2SK1501 2SK1639 2SK1643

BUZ83 BUZ83A karşılığı BUZ307 BUZ54A BUZ84A

BUZ84 karşılığı 2SK727 2SK793 BUZ355

BUZ84A karşılığı 2SK1032 2SK1614 2SK684

BUZ90 BUZ90A karşılığı 2SK1117 2SK1402 2SK2545 BUK455600

BUZ91A karşılığı BUK657600

BUZ92 BUZ93 karşılığı 2SK1600 2SK791 BUK456800

BUZ94 karşılığı 2SK1032 2SK684BUZ94 karşılığı 2SK684

Yorumlar

reklam