2SC Serisi Transistör Karşılıkları

2SC1000GTM karşılığı 2SC2240 2SC2459

2SC1001 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

2SC1004 karşılığı 2SC1167 2SD1095 BU204

2SC1004A karşılığı 2SD575 2SD818 BU205

2SC1005 karşılığı 2SC1413 2SD380 BU207

2SC1005A karşılığı 2SD380 2SD792 BU208

2SC1006 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1007 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC1008 karşılığı 2N1889 BC140 BC300

2SC1008A karşılığı 2N1889 BC141 BC300

2SC1009 karşılığı BC846 BCW71 BCW81
2SC1009A karşılığı BC846 BCW71 BCW81

2SC101 karşılığı BD239A BD241A BD935

2SC1010 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1011 karşılığı 2SC1405 BLW17

2SC1012 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC1012A karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC1013 karşılığı BD507 BD517 BD525

2SC1014 karşılığı BD509 BD519 BD527

2SC1015 karşılığı BLW15 BLX69

2SC1016 karşılığı BLW12 BLX66

2SC1019 karşılığı 2N6104

2SC101A karşılığı BD243A BD539B BD951

2SC102 karşılığı 2SC3256 BD245 BDV91

2SC1021 karşılığı BLX15

2SC1023 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1024 karşılığı 2N4232 BD241A BD935

2SC1025 karşılığı 2SC1025 2SD1136 BU406

2SC1026 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1027 karşılığı 2SC2769 BU606 BUX18

2SC103 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1030 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1031 karşılığı 2N3584 2SC1504 BUX67A

2SC1032 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1033 karşılığı BF298 BF420 BF422

2SC1033A karşılığı BF298 BF420 BF422

2SC1034 karşılığı 2SD470 2SD948 BU505

2SC1035 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1036 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1038 karşılığı BFQ34 BFR94 BFT98

2SC1039 karşılığı 2SC1042 BFQ68 BFT98

2SC103A karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC104 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1040 karşılığı BLW91 MRF321 MRF331

2SC1041 karşılığı BFQ34 BFR94 BFT98

2SC1042 karşılığı 2SC1039 BFQ68 BFT98

2SC1043 karşılığı BFQ68 BF377

2SC1044 karşılığı BF689 BF763

2SC1045 karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1046 karşılığı 2SC1875 2SD819 BU207

2SC1046N karşılığı 2SC1875 2SD819 BU207

2SC1047 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC1048 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC104A karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC105 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1050 karşılığı 2SD916 BU104 BU606

2SC1051 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1051L karşılığı 2SC3181 BD245C BDV95

2SC1052 karşılığı 2N3735 BSS14

2SC1053 karşılığı 2N3735

2SC1054 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1055 karşılığı 2SD866 BU406 MJE15030

2SC1056 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC1059 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC106 karşılığı BD137 BD228 BD377

2SC1060 2SC1061 karşılığı BD241 BD535 BD935

2SC1062 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC1063 karşılığı 2N3426 BSS28 BSX12

2SC1064 karşılığı BSS13 BSS27

2SC1065 karşılığı 2N3735

2SC1066 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1067 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC1068 karşılığı 2SC2852 BFR36 BFW16

2SC107 karşılığı BD137 BD228 BD377

2SC1070 karşılığı 2SC2144 2SC2353 2SC2464

2SC1071 karşılığı 2N2368

2SC1071 karşılığı BSS11 BSX19

2SC1072 2SC1072A karşılığı BSS13 BSS27

2SC1073 karşılığı BLW42 BLW79 BLX67

2SC1074 karşılığı BLW43 BLW80

2SC1075 karşılığı 2N5946 BLW14 BLW44

2SC1076 karşılığı BLW15 BLX69

2SC1077 2SC1077A karşılığı 2N5643 BLW25 BLY94

2SC1078 karşılığı 2SC1810 2SC1828 MJ4361

2SC1079 karşılığı 2SC1584 2SD551 BDW12

2SC108 karşılığı BC141 BC300 BSW39

2SC1080 karşılığı 2SD551 BD545D BDW10

2SC1081 karşılığı BLW15 BLX69

2SC1082 karşılığı 2N4430

2SC1083 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

2SC1084 2SC1085 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1086 karşılığı 2SC1348 2SC1413 BU207

2SC1088 2SC1089 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC108A 2SC109 karşılığı BC140 BC300 BSW39

2SC1090 karşılığı BFQ72

2SC1092 karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC1095 2SC1096 karşılığı 2SC1226 BD429 BD613

2SC1097 karşılığı 2SC1848 BD385 BD415

2SC1098 2SC1098A karşılığı BD619

2SC1099 karşılığı 2SC1413 2SD1098 BU207

2SC109A karşılığı BC140 BC300 BSW39

2SC11 karşılığı ASY28 ASY29

2SC110 karşılığı 2N3723 BC140

2SC1100 karşılığı 2SC1413 2SD1098 BU207

2SC1101 karşılığı 2SC1132 2SC1167 BU204

2SC1102 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC1103 2SC1103A karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC1104 karşılığı 2N3739 2SC782 TP47

2SC1105 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC1106 karşılığı 2SC1295 BU126

2SC1107 karşılığı BD243B BD537 BD951

2SC1108 karşılığı BD243C BD539C BD953

2SC1109 karşılığı BD243B BD537 BD951

2SC111 karşılığı 2N3723 BC140

2SC1110 karşılığı BD243C BD539C BD953

2SC1111 2SC1112 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1113 karşılığı BD243C BD543D MJE15028

2SC1114 karşılığı BU606 BUW71 BUX16A

2SC1115 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1116 karşılığı BD245E BDW14 BDY54

2SC1116A karşılığı 2SC1585 BD245F MJ15015

2SC1117 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1118 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

2SC1119 karşılığı BFQ71 BFQ85 BFR14

2SC112 karşılığı 2N3723 BC140

2SC1120 karşılığı BLW13 BLW43 BLX68

2SC1121 2SC1122 2SC1122A karşılığı BLW15 BLX69

2SC1123 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC1124 karşılığı 2SC1913 2SC2384 2SC2481

2SC1126 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC11271 2SC11272 karşılığı 2SC2224 BF460 MPSU10

2SC1128 2SC1129 karşılığı BF370 BF921S BF959

2SC113 karşılığı 2N3723 BC140

2SC1130 karşılığı BU323 BU426 BUS11

2SC1131 karşılığı BU326 BU426 BUS11

2SC1132 karşılığı 2SC1875 2SD1097 BU204

2SC1133 karşılığı 2SC1413 2SD1103 BU207

2SC1136 karşılığı 2SC2128 2SC2940 2SC3224

2SC1138 2SC1139 karşılığı 2SC2204 2SC2977 2SD295

2SC114 karşılığı 2N3723 BC140

2SC1140 2SC1141 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

2SC1142 2SC1143 karşılığı BUS12 BUW25 BUW35

2SC1144 karşılığı 2SC1302 2SC1401 2SD542

2SC1145 karşılığı 2SC2204 2SC2977 2SD295

2SC115 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1150 karşılığı BSS13 BSS27

2SC1151 2SC1151A karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1152 karşılığı BU126

2SC1153 karşılığı 2SC1132 2SD1097 BU204

2SC1153A karşılığı 2SC1922 2SD575 BU205

2SC1154 karşılığı 2SC1875 2SD517 BU207

2SC1155 karşılığı BD417 BD519 BD527

2SC1156 karşılığı BD419 BD529 BD829

2SC1157 karşılığı BD419 BD529 BD829

2SC1158 2SC1159 karşılığı BF362

2SC116 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC1160 2SC1161 2SC1161A karşılığı 2SC2238B 2SC783 BD239F

2SC1162 karşılığı 2SC2877 2SD1380 BD375

2SC1163 karşılığı BF459 MJE340 MJE3440

2SC1164 karşılığı 2SC2852 BFR36

2SC1165 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

2SC1166 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC1167 karşılığı 2SC1132 2SD1095 BU204

2SC1168 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1169 karşılığı 2SC2989

2SC116T karşılığı 2N1613 BC140 BC300

2SC117 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

2SC1170 karşılığı 2SC1413 2SC1875 BU207

2SC1170A karşılığı 2SC1875 2SD849 BU208

2SC1170B karşılığı 2SD783 2SD849 BU208

2SC1171 karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1172 karşılığı 2SC2928 2SD792 BU208

2SC1172A karşılığı 2SC3025 2SD649 BU508

2SC1172B karşılığı 2SC3027 2SD822 BU508

2SC1173 karşılığı 2SC2562 2SC3252

2SC1174 karşılığı 2SC1413 2SC1875 BU207

2SC1175 2SC1175NP karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1176 karşılığı BLW18 BLW37 BLY87

2SC1177 karşılığı BLW29 BLY84 BLY88

2SC1178 2SC1178A karşılığı BLW20 BLW31

2SC118 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

2SC1180 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1181 2SC1182 karşılığı BF198 BF224 BF310

2SC1184 karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1185 karşılığı 2SC1106 2SC2809

2SC1187 karşılığı BF198 BF225 BF310

2SC1188 2SC1189 karşılığı BF199 BF224 BF311

2SC119 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

2SC1190 karşılığı BLW29 BLY84 BLY88

2SC1193 karşılığı BFQ71 BFQ85 BFR14

2SC1195 karşılığı 2SD632 TP51

2SC1196 karşılığı 2N4430 2SC1082

2SC1199 karşılığı 2SC2852 BFS50 MRF515

2SC12 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC120 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1204 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1205 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1208 2SC1208A karşılığı BLW60 BLY90

2SC1209 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC121 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1210 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1211 karşılığı BC337A BC637 BC639

2SC1212 karşılığı BD137 BD228 BD375

2SC1212A karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC1213 2SC1213A 2SC1214 2SC1215 2SC1215S 2SC1215T karşılığı BC337 BC635 BC637 BF689 BF763

2SC1216 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC1217 karşılığı 2SD413 BSS43 BSW68

2SC1218 karşılığı 2N3444 2N3723 BSW39

2SC1219 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC122 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1220 karşılığı 2SC3939 BC337A BC637

2SC1222 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1223 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF515

2SC1224 karşılığı 2SC2483

2SC1226 2SC1226A karşılığı 2SC1848 BD507 BD515

2SC1227 karşılığı BUW24 BUW72 BUX17A

2SC1228 karşılığı BUW25 BUW34 BUW75

2SC1229 karşılığı BUW24 BUW72 BUX17

2SC123 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1230 karşılığı BUW24 BUW72 BUW75

2SC1231 karşılığı 2N3011 BSS11 BSY17

2SC1235 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC1236 karşılığı BFQ57 BFQ74

2SC1237 karşılığı 2SC1306 2SC1678 2SC1909

2SC1238 karşılığı BLV90 MRF838A

2SC1239 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2078

2SC124 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1240 karşılığı BF198 BF224 BF310

2SC1241 2SC1241A karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

2SC1242 2SC1242A karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1243 karşılığı BD429 BD505 BD515

2SC1244 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1246 2SC1246A 2SC1247 2SC1247A karşılığı BC337 BC637 BC639

2SC1248 karşılığı BFQ59 BFQ70 BFR34

2SC1249 karşılığı 2SC1043 2SC1251 BFQ68

2SC125 karşılığı 2SC1890A 2SD755 BF257

2SC1250 2SC1251 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFQ68

2SC1252 2SC1253 karşılığı 2SC1199 2SC2852

2SC1254 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1255 karşılığı 2SC1592 BFQ34 BFR94

2SC1256 karşılığı BFQ43 BFS22 BLY33

2SC1257 karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

2SC1258 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1259 karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

2SC126 karşılığı 2SC2375 2SD756A BF257

2SC1260 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

2SC1261 karşılığı BFQ59 BFR34 BFT97

2SC1262 2SC1263 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFQ68

2SC1264 karşılığı BFG34 BFT12

2SC1266 karşılığı BD139 BD529 BD843

2SC1267 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFQ68

2SC1268 2SC1269 karşılığı BFG91 BFQ57 BFQ74

2SC127 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1270 2SC1271 2SC1271A karşılığı BFG91 BFQ57 BFQ74

2SC1272 2SC1273 karşılığı BFG96 BFP96 BFQ73

2SC1274 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

2SC1275 karşılığı BF630 BFR15 BFS55

2SC1276 karşılığı 2N2368 BSX92

2SC1277 karşılığı 2SC3939 BC337A BC637

2SC1278 2SC1279 karşılığı BF297 BF422 BFR88

2SC128 karşılığı ASY28 ASY73

2SC1280 2SC1280A karşılığı BC517 BC617 MPSA25

2SC1281 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1282 karşılığı 2SC1890 BC174 BC546

2SC1283 karşılığı 2SC1775A 2SC1890A 2SC2240

2SC1284 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1285 karşılığı BC167 BC183 BC237

2SC1286 karşılığı BF198 BF224 BF310

2SC129 karşılığı ASY28 ASY73

2SC1290 karşılığı 2SC1199 2SC1252 BFR36

2SC1292 karşılığı BU126 BUW71 TP51

2SC1293 karşılığı BF198 BF224 BF310

2SC1295 karşılığı 2SC1132 2SD1097 BU204

2SC1296 karşılığı 2SC2928 2SD350 BU207

2SC1297 karşılığı 2SC2888 MRF314A

2SC1298 karşılığı 2N5643 BLW25 BLY94

2SC1299 karşılığı 2SC1401 2SC1873 2SD542

2SC13 karşılığı AC127 ASY28

2SC130 karşılığı 2SC1398 BD137 BD228

2SC1300 karşılığı 2SC1874 SC2220 2SC2442

2SC1301 karşılığı 2SC1873 2SC2249 2SC2445

2SC1302 karşılığı 2SC1401 2SC1470 2SC2250

2SC1303 karşılığı BFX55 MRF207 MRF607

2SC1304 karşılığı 2N3739 2SC1929 2SC782

2SC1308 karşılığı 2SC3027 2SD822 BU508

2SC1309 karşılığı 2SC1413 2SD1099 SD1103

2SC131 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

2SC1310 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC1311 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1312 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1313 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1314 2SC1314A karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

2SC1315 karşılığı BFR98 BLW16 BLY61

2SC1316 karşılığı 2SC3149 BUV36 BUX84

2SC1317 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1318 karşılığı BC337A BC637 BC639

2SC1318A karşılığı 2SD1226 2SD667 BC639

2SC1319 karşılığı BF198 BF225 BF310

2SC132 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

2SC1320 karşılığı BF199 BF224 BF311

2SC1321 karşılığı 2SC3005 2SC3016 BFS17

2SC1322 karşılığı 2SD552 BUX13 BUX41

2SC1323 karşılığı 2N6256 BLX66 MRF627

2SC1324 karşılığı 2SC1068 BFR36 BFW16

2SC1325 2SC1325A karşılığı 2SC2928 BU208 BU508

2SC1326 karşılığı BFS23 BFW47 BLY34

2SC1327 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1328 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC1329 karşılığı 2SC2313

2SC133 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

2SC1330 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1331 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1333 karşılığı 2N4430 2SC3140 BLW33

2SC1334 karşılığı 2N4431 BLW98 BLX98

2SC1335 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1336 karşılığı BFQ71 BFQ85 BFR14

2SC1337 2SC1337A karşılığı 2N5946 BLW14 BLW44

2SC1338 2SC1338A 2SC1339 karşılığı BLW15 BLX69

2SC134 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

2SC1340 karşılığı BLU97 BLW43 BLW80

2SC1342 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1343 karşılığı 2SD551 2SD733 BD245D

2SC1344 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1345 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC1346 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1347 karşılığı BC337A BC637 BC639

2SC1348 karşılığı 2SC2928 BU207 BU508

2SC13481 2SC13482 2SC13483 karşılığı 2SC2928 BU207 BU508

2SC1349 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

2SC135 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

2SC1350 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

2SC1351 karşılığı 2N3735 2SC1069

2SC1352 karşılığı BSS28 BSX12

2SC1353 karşılığı 2SC1069 BSW39

2SC1355 karşılığı BLU99

2SC1358 2SC1358A karşılığı 2SD783 BU208 BU508

2SC1359 karşılığı BC237 BC548 BF240

2SC136 karşılığı 2N4014

2SC1360 2SC1360A karşılığı BF370 BF920 BF959

2SC1361 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1362 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC1363 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1364 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1365 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC2852

2SC1366 karşılığı 2SC1253 2SC2852

2SC1367 2SC1367A karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1368 karşılığı BD135 BD226 BD375

2SC137 karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

2SC1372 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1373 karşılığı BC238 BC548 BSY62

2SC1374 2SC1375 karşılığı 2N2368 BSX92

2SC1376 karşılığı BSS10 BSX26 BSX39

2SC1377 karşılığı 2SC1307 2SC1944 SC1969

2SC1378 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

2SC138 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

2SC1380 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1380A karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC1381 2SC1382 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC1383 karşılığı 2SC2236 2SD1207 2SD863

2SC1384 karşılığı 2SC3328 2SC4145 2SD863

2SC1385 karşılığı 2N5189 BSS27

2SC1386 karşılığı 2N3735 BSS27

2SC1387 karşılığı 2SC1068 BFR36BFW16

2SC1388 karşılığı 2SC1069

2SC138A 2SC139 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

2SC1390 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1391 karşılığı 2SC1505 2SC1749 2SC1819

2SC1393 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC1394 karşılığı BF224 BF310 BF314

2SC1395 2SC1396 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1398 2SC1398A karşılığı 2SC2528 2SC3252

2SC1399 karşılığı 2SC1890A 2SC2363 2SC3245

2SC14 karşılığı AC127 ASY28

2SC140 karşılığı 2N1990 BC140 BCX40

2SC1400 karşılığı 2SC1775A 2SC2088 2SC2240

2SC1401 karşılığı 2SC1302 2SC1470 2SC2250

2SC1402 2SC1403 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1403A karşılığı 2SC2261 BD245E BDW16

2SC1404 karşılığı 2SC1338 BLX69

2SC1405 karşılığı 2SC1011 BLW17

2SC1406 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1407 karşılığı BC337A BC637 BC639

2SC1409 2SC1409A karşılığı 2SC2660 2SD760 BD239F

2SC141 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC1410 2SC1410A karşılığı 2SC2660 2SD760 BD239F

2SC1412 karşılığı 2SC1068 BFR36 BFW16

2SC1413 karşılığı 2SD1099 BU207 BU508

2SC1413A karşılığı 2SC2928 BU208 BU508

2SC1414 2SC1415 karşılığı 2SC1087

2SC1416 2SC1416A karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC1417 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1418 2SC1419 karşılığı 2SC1398 2SC2528 BD239

2SC142 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC1420 karşılığı 2SC2876 2SC3603

2SC1421 2SC1422 karşılığı BFG91 BFP91 BFQ57

2SC1423 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

2SC1424 karşılığı BF377 BFR37 BFS55

2SC1425 karşılığı 2N4430

2SC1427 karşılığı 2SC3005 2SC3016 BFS17

2SC1428 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

2SC1429 karşılığı BC365 BD505 BD515

2SC143 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC14301 karşılığı BCX40 BSS42 BSW67

2SC14302 karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC14311 karşılığı 2SC2528

2SC14312 karşılığı 2SC2529

2SC1432 karşılığı 2SD892 BC517 MPSA13

2SC1433 karşılığı 2SC2962 BUW25 BUX82

2SC1434 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

2SC1435 karşılığı 2SD642

2SC1436 karşılığı BUW50 BUX41 UX70

2SC1437 karşılığı 2SC2147 2SC2159 2SC2942

2SC1438 2SC1439 karşılığı BF297 BF422 BFR87

2SC1440 karşılığı 2SC1584 BD745E BUX41

2SC1441 karşılığı 2SC1585 BDW16 BUX41

2SC1442 2SC1443 karşılığı 2SC1437 2SC2147 2SC2159

2SC1444 karşılığı BD243B BD543B BD799

2SC1445 karşılığı BD243C BD543C BD801

2SC1446 2SC1447 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1448 2SC1448A karşılığı 2SC2073 2SD608 BD239D

2SC1449 karşılığı 2SD1380 2SD1818 BD375

2SC145 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC1450 2SC1450S karşılığı 2SC2073 2SD608 BD239D

2SC1451 2SC1452 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC1453 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1454 karşılığı 2SC2624 BU606 BUW71

2SC1456 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1457 karşılığı BFR95

2SC1458 karşılığı 2SC2844 2SC3302 BFQ72

2SC1459 karşılığı 2SC2876 2SC3603

2SC1460 2SC1461 karşılığı BFG91 BFP91 BFQ57

2SC1462 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

2SC1463 karşılığı 2SC2624 BUW71 BUX45

2SC1464 karşılığı BFR98 BFS23 BLW16

2SC1466 2SC1467 karşılığı BUT93 BUY63 TP75C

2SC1468 2SC1469 2SC1469A karşılığı BUW24 BUW34 BUY69

2SC147 karşılığı 2N1990 BC140 BCX40

2SC1470 SC1471 2SC1471A karşılığı 2SC1300 2SC1874 2SC2220

2SC1472 karşılığı BC517 BC617 BC875

2SC1473 karşılığı BF298 BF422 BFR89

2SC1473A 2SC1473NC karşılığı BF299 BF420 BFR89

2SC1474 karşılığı 2SD1100 2SD1146 2SD787

2SC1475 karşılığı 2SC3228 2SD1292 2SD667

2SC1476 karşılığı 2SC1339

2SC1477 karşılığı BUX17A BUY18 TP160

2SC1478 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1478A karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1479 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

2SC1480 karşılığı BLW79 BLX67 BLY38

2SC1481 karşılığı BLW43 BLW80

2SC1482 karşılığı 2N5946 2SC1337 BLW44

2SC1482A karşılığı 2SC1338 BLW15 BLX69

2SC1483 karşılığı BFQ59 BFQ70 BFR34

2SC1484 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFR65

2SC1485 karşılığı BF298 BF422A BFR88

2SC1486 karşılığı BLW79

2SC1487 karşılığı BLU97 BLW43 BLW80

2SC1488 karşılığı 2SC2106 BLW81

2SC1489 karşılığı 2SC1339 2SC2173

2SC149 karşılığı 2N1893 2SD413 BC300

2SC1490 karşılığı BLY85

2SC1491 karşılığı BLW29 BLY84 BLY88

2SC1492 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1493 karşılığı MRF238

2SC1494 karşılığı BLW60

2SC1495 karşılığı BLU98 MRF627

2SC1498 karşılığı BLU2012 MRF641

2SC1499 karşılığı BLU3012 MRF644

2SC150 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1500 karşılığı BLU4512 BLW82 MRF646

2SC1501 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

2SC1503 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

2SC1504 karşılığı 2N3585 2N4240 BUX67C

2SC1505 2SC1506 2SC1507 karşılığı 2SC1755 2SC1905

2SC1509 2SC1509NC 2SC1509Z karşılığı 2SC3328 2SC3939 2SD667

2SC150T 2SC151 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1510 karşılığı 2N4431 BLW98 BLX98

2SC1511 karşılığı MRF325

2SC1512 karşılığı 2N6439 2SC2796 2SC2895

2SC1513 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC1365

2SC1514 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1515 karşılığı BF298 BF422 BFR88

2SC1516 2SC1517 2SC1517A karşılığı 2SC1398 2SC2275 2SC2528

2SC1518 2SC1518NC karşılığı 2SC2236 2SD1207 2SD863

2SC1519 karşılığı BF615 BF617 BF858

2SC152 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC152 karşılığı 2SC1890A 2SC2240 2SD755

2SC1520 2SC1521 karşılığı BF617 BF758 BF859

2SC1522 karşılığı BF615 BF617 BF858

2SC1523 karşılığı 2N5944 BFQ41 MRF626

2SC1525 karşılığı 2SC1087

2SC1529 karşılığı BF689 BFX62 BFX89

2SC153 karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC3245 2SC1890A

2SC1530 karşılığı 2SC2956 BFT99

2SC1532 karşılığı 2SC1299 2SC1302 2SC1873

2SC1533 karşılığı 2SC1082

2SC1535 karşılığı 2SC1087

2SC1537 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1538 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1539 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC154 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC1540 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1541 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1542 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1543 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1544 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1545 2SC1545M 2SC1546 karşılığı BC517 BC617 BC875

2SC1547 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1548 karşılığı 2N6105 BLX95

2SC1549 karşılığı BF297 BF422

2SC1549 karşılığı BFR87

2SC154A 2SC154B 2SC154C 2SC154H karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC155 karşılığı BC122 BC146 BF254

2SC1550 karşılığı BF415 BF417 BF458

2SC1551 karşılığı 2SC3276 BFQ57 BFQ74

2SC1552 karşılığı BFQ71 BFQ85 BFR14

2SC1553 2SC1553A karşılığı BFQ22

2SC1554 2SC1555 karşılığı BFQ34 BFR95

2SC1558 2SC1559 karşılığı 2SC2876 2SC3358 2SC3603

2SC156 karşılığı BC122 BC146 BF254

2SC1560 karşılığı BFP96 BFQ73 BFR96

2SC1561 karşılığı 2N4430

2SC1565 karşılığı BD524

2SC1566 karşılığı BF415 BF417 BF458

2SC1567 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC1567A karşılığı 2SC2690 2SD1382 2SD1563

2SC1568 karşılığı BD135 BD226 BD375

2SC1569 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC157 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1570 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC1571 karşılığı BC184 BC413 BC550

2SC1572 karşılığı BF422 BSS38 BSW32

2SC1573 karşılığı 2SC3468 BF392 BF422A

2SC1573A karşılığı 2SC3468 BF393 BF420A

2SC1573B karşılığı 2SC2267 2SC3469 BF487

2SC1573NC karşılığı 2SC3468 BF392 BF422A

2SC1574 karşılığı BFQ63

2SC1576 karşılığı 2SC2625 BUW24 BUX44

2SC1577 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC1578 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW35

2SC1579 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

2SC158 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1580 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

2SC1583 karşılığı 2SC2259

2SC1584 karşılığı 2N3773 2SC2607 MJ15015

2SC1585 karşılığı 2SC2607 2SC3264 MJ15015

2SC1586 karşılığı 2SC3264 2SD583

2SC1587 karşılığı 2N6105 BLX95

2SC1588 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC1365

2SC159 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1592 karşılığı 2SC1255 BFQ34 BFR94

2SC1593 karşılığı 2SC1038 BFQ34 BFR94

2SC1594 karşılığı 2SC1039 2SC1042 BFT98

2SC1595 karşılığı 2SC1043 2SC1250 BFQ68

2SC1596 2SC1597 karşılığı BF297 BF422 BFR87

2SC1598 karşılığı BFQ68

2SC16A 2SC160 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1600 karşılığı 2SC1253 2SC1366

2SC1601 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1602 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1603 karşılığı BLW42 BLW79 BLX66

2SC1604 karşılığı 2N6256 BLU98 MRF628

2SC1605 2SC1605A karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1606 karşılığı 2SC1011 2SC1405 BLW17

2SC1607 karşılığı BFX59

2SC1608 karşılığı BLX66

2SC1609 karşılığı BUV10 BUW57 BUX10

2SC161 karşılığı 2N4914 BD245A BDV91

2SC1610 karşılığı BD245D BDX11 BUW70

2SC1613 2SC1613A karşılığı BF297 BF422 BFR87

2SC1614 2SC1615 karşılığı BF298 BF422 BFR88

2SC1617 karşılığı 2SD1154 BU104 BU606

2SC1618 karşılığı BD245B BD313 BDX93

2SC1619 karşılığı BD245C BDW21C BDX95

2SC1619A karşılığı 2N4348 BD245C BDX12

2SC162 karşılığı BFW16 BFX55 BLX66

2SC1621 karşılığı 2SC3578

2SC1622 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

2SC1622A karşılığı 2SC3324 2SC4050

2SC1623 karşılığı 2SC3323 BC846 BCV71

2SC1624 2SC1625 2SC1626 karşılığı 2SC1669 BD239B BD937

2SC1627 karşılığı 2N3700 2SC4414 BC639

2SC1627A karşılığı 2SC2235 2SC3939 2SD667

2SC1628 karşılığı 2SC2224 BF460 MPSU10

2SC1629 karşılığı 2SC1831 2SC2199 2SD1831

2SC163 karşılığı BFW16 BFX55

2SC1630 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC1631 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1632 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1633 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1634 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1635 karşılığı 2N3735 BSS27

2SC1636 karşılığı 2SC3069 2SC3615 2SC3820

2SC1637 karşılığı 2SC2878 2SC3114 2SC3135

2SC1638 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC1365

2SC1639 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC164 karşılığı BFW16 BFX55

2SC1640 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1641 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1642 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1643 karşılığı BC237 BC547 BSW41

2SC1644 karşılığı BC238 BC548 BSY62

2SC1645 2SC1645S 2SC1646 karşılığı BC517 BC617 BC875

2SC1647 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1648 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC165 karşılığı BFW16 BFX55

2SC1650 2SC1651 2SC1651S karşılığı BF298 BF422 BFR88

2SC1652 2SC1652M karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1653 2SC1654 karşılığı 2SC3143 BF822 BFN24

2SC1655 2SC1655A 2SC1656 karşılığı 2SC3267 BFG65 BFQ66

2SC1659 karşılığı 2SC2876 2SC3358 2SC3603

2SC166 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1660 karşılığı 2SC2876 2SC3358 2SC3603

2SC1663 karşılığı 2SC2224 BF460 MPSU10

2SC1664 karşılığı 2SC2315 2SC2491 2SD1158

2SC1664A karşılığı 2SC2198 2SC2316 2SC2491

2SC1665 karşılığı BF689 BFX62 BFX89

2SC1666 karşılığı 2SC1199 2SC1252 BFX55

2SC1667 karşılığı BD245C BD313 BDX95

2SC1668 karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

2SC1669 karşılığı 2SC2073 2SD578 2SD608

2SC167 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1670 karşılığı 2SC2383 2SC3228 2SD1812

2SC1672 karşılığı BD249D BDW32 BUW39

2SC1673 karşılığı BFQ68 BFT99 BF225

2SC1674 karşılığı BF310 BF314

2SC1675 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1676 karşılığı 2N6105 2SC2894 BLX95

2SC1678 2SC1679 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC1964

2SC168 karşılığı 2N2369 BSS11 BSY17

2SC1680 karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

2SC1681 karşılığı 2SC1775 2SC2089 2SC2240

2SC1682 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1683 2SC1683A karşılığı 2SC2238B 2SC2660 BD239F

2SC1684 karşılığı BC168

2SC1684 2SC1684NC karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1685 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC1685 karşılığı BC238 BF198 BF224

2SC1686 karşılığı BF596

2SC1687 2SC1688 karşılığı BF198 BF224 BF596

2SC1689 karşılığı 2N6105 BLX95

2SC169 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

2SC1698 karşılığı 2SD1027 BUW28 BUW67

2SC17A karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC170 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1703 karşılığı 2SD683 BUT51 MJ10008

2SC1706 karşılığı BF298 BF422 BFR88

2SC1707 karşılığı BC167 BC183 BC238

2SC1707A karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC1708 karşılığı 2SC1775

2SC1708 2SC1708A karşılığı 2SC1775 2SC1845 2SC2240

2SC1709 karşılığı BSW41 BSX48 BSY63

2SC171 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1711 2SC1711A 2SC1712 karşılığı 2SC1655 BFG65 BFQ66

2SC1718 karşılığı MRF209

2SC1719 karşılığı 2N5059 BF257 BF657

2SC172 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC1720 karşılığı 2N5059 BF257 BF657

2SC1721 karşılığı 2SD1226 2SD667 BC639

2SC1722 2SC1723 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1724 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

2SC1725 karşılığı BLU97 BLW14 BLX68

2SC1726 karşılığı 2SC1338 BLW15 BLX69

2SC1727 karşılığı BF314 BF502 BF505

2SC1728 karşılığı 2SC238 BD419 BD529

2SC172A karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC1730 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1734 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1735 karşılığı 2SC3665 2SD667 BC639

2SC1736 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1737 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1738 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1739 karşılığı BC183 BC238 BC548

2SC174 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1740 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1740LN karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1740S karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1741 2SC1741A 2SC1741S karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1742 karşılığı 2SC1655 BFQ57 BFQ74

2SC1743 karşılığı 2SC1119 BFQ71 BFT75

2SC1745 karşılığı 2SC1775 2SC2088 2SC2240

2SC1746 2SC1746A karşılığı 2SC2088 BC414 BC550

2SC1747 karşılığı BFX59

2SC1748 karşılığı BF259 BFR59 BFS89

2SC1749 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC174A karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1752 karşılığı BF393 BF420A BFP25

2SC1753 karşılığı BF391 BF420A BFP22

2SC1754 karşılığı BC517 BC617 MPSA25

2SC1755 2SC1756 2SC1757 karşılığı 2SC1505 2SC1905

2SC1758 karşılığı BF382 BF617 MPSU10

2SC1760 karşılığı 2SC2275 2SC2483 BD419

2SC1761 karşılığı 2SC1173 2SC1226 2SC1398

2SC17621 2SC17622 karşılığı 2N5012 2SD594

2SC1764 karşılığı MRF463

2SC1766 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1768 karşılığı 2SC1829 2SD1090

2SC1769 2SC1770 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1771 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC1772 karşılığı 2SC1890 2SC2240 2SC2363

2SC1773 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1774 karşılığı BC337A BC637 BC639

2SC1775 2SC1775A karşılığı 2SC2088 2SC2240 2SC2362

2SC1776 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC1777 karşılığı BD245A BDV93 BDX93

2SC1778 2SC1779 2SC1779A 2SC1779B karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1780 karşılığı BFR15 BFS55 BFT66

2SC1781 karşılığı 2N2221 2SD1225 BC639

2SC1782 karşılığı 2N3442 BD245D BDX11

2SC1783 karşılığı 2SC3263 BD245E BDW14

2SC1784 karşılığı 2SD552 BDW12 BUX41

2SC1785 karşılığı 2SC3263 BDW16 BUX41

2SC1786 karşılığı 2SC1586 2SC3263 BUX41

2SC1787 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1788 2SC1788A karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1789 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC179 karşılığı ASY73 ASY75

2SC1790 karşılığı BFR15 BFS55 BFT66

2SC1793 karşılığı 2N5642 BLW75 MRF314A

2SC18 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC180 karşılığı ASY73 ASY75

2SC1801 2SC1802 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1803 karşılığı BFG34

2SC1807 karşılığı BFX59

2SC1808 karşılığı BLW43 BLW80

2SC1809 2SC1809S karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC181 karşılığı ASY73 ASY75

2SC1810 karşılığı 2SC3184 2SD1527

2SC1811 2SC18111 2SC18112 karşılığı 2SC3468 BF298 BF422

2SC1812 karşılığı 2SC2144 2SC2353 2SC2464

2SC1813 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1815 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC1815L karşılığı 2SC2240 2SC2674 BC550

2SC1816 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2043

2SC1818 karşılığı 2SC2260 2SD551 2SD731

2SC1819 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC182 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1820 karşılığı BFS23 BFW47 BLY34

2SC1821 karşılığı 2SC2892 BLW90

2SC1822 karşılığı 2SC1040 2SC2700 BLX93

2SC1823 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

2SC1824 karşılığı 2N6105 BLX95

2SC1825 karşılığı 2N6439 2SC2796

2SC1826 karşılığı BD243B BD537 BD539B

2SC1827 karşılığı BD243C BD539C BD953

2SC1828 karşılığı 2SC3149 BUV36 BUX84

2SC1829 karşılığı 2SD1090

2SC183 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1830 karşılığı 2SD710

2SC1831 karşılığı 2SD1831

2SC1832 karşılığı 2SD572 2SD711 BU932

2SC1833 karşılığı BC182 BC546

2SC1836 karşılığı 2N6084 BLW20 BLW31

2SC183A 2SC184 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1840 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1841 karşılığı 2SC1890A 2SC2240 2SC2363

2SC1842 karşılığı BC184 BC413 BC550

2SC1843 2SC1844 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC1845 karşılığı 2SC1775A 2SC1845 2SC2240

2SC1846 karşılığı BD135 BD226 BD375

2SC1847 karşılığı BD137 BD228 BD377

2SC1848 karşılığı 2SC1398 2SC2528 2SC3252

2SC1849 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC185 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1850 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC1851 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1852 karşılığı BC337A BC637 BC639

2SC1853 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1854 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1855 karşılığı BF198 BF225 BF310

2SC1856 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC1857 karşılığı BF259 BFR59 BFS89

2SC1859 2SC18591 2SC18592 karşılığı 2SC2236 2SD773 2SD787

2SC186 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1860 karşılığı BUX49 BUY41

2SC1861 karşılığı BUX52 BUY61

2SC1862 karşılığı BUX54 BUY61

2SC1863 karşılığı 2SC2200 BUT56 BUX60

2SC1864 2SC1864A 2SC1865 karşılığı 2SC2200 2SC3039 BUT56

2SC1866 2SC1867 2SC1867A karşılığı 2SC3041 BUX18 TP55A

2SC1868 karşılığı 2SC3041 BUX18C TP57A

2SC1869 karşılığı 2SC3520 BUW24 BUX17

2SC187 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1870 2SC1871 2SC1871A karşılığı 2SC3520 BUW24 BUX17C

2SC1872 karşılığı 2SC2128 2SC2940 2SC3224

2SC1873 karşılığı 2SC1299 2SC1302 2SC1401

2SC1874 karşılığı 2SC1300 2SC1470 2SC2250

2SC1875 karşılığı 2SD819 BU208 BU508

2SC1876 karşılığı 2SD406 2SD688 BSS52

2SC1879 karşılığı 2SD615

2SC188 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

2SC1880 karşılığı 2SD1147 BDW53D BDW63D

2SC1881 2SC1881K karşılığı BD715 BDW23A BDW53A

2SC1882 karşılığı 2SC2165

2SC1883 2SC1884 karşılığı BD651 BDT63C BDW73D

2SC1885 2SC1885NC karşılığı 2SC2362K 2SC2631 2SC3800

2SC1886 2SC1887 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1888 karşılığı 2SC1983 2SC3852 2SD1157

2SC1889 karşılığı 2SC1984

2SC189 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

2SC1890 2SC1890A karşılığı 2SC2088 2SC2240 2SC2362

2SC1891 2SC1892 karşılığı 2SC1922 BU205 BU705

2SC1893 karşılığı 2SD819 BU208 BU508

2SC1894 karşılığı 2SC2928 BU208 BU508

2SC1895 karşılığı 2SD649 BU508 BU908

2SC1896 karşılığı 2SD822 BU508 BU908

2SC1897 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1898 2SC1899 karşılığı BF198 BF224 BF596

2SC19 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC190 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

2SC1900 karşılığı 2SC2240 BF297 BSS38

2SC1901 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

2SC1902 karşılığı 2SC1199 2SC1252 BFX55

2SC1903 2SC1904 karşılığı BF415 BF469 BF471

2SC1905 karşılığı 2SC1929 2SC4714

2SC1906 2SC1907 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC1908 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1909 karşılığı 2SC1306 2SC1816 2SC2092

2SC191 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1913 2SC1913A karşılığı 2SC2238 2SC2344 2SC2592

2SC1914 2SC1914A karşılığı 2SC1890 2SC2240 2SC2363

2SC1915 karşılığı 2SC1890A 2SC2240 BSS38

2SC1916 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC1917 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC1918 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1919 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC192 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1921 karşılığı 2SC3468 BF298 BF422

2SC1922 karşılığı 2SD575 BU205 BU705

2SC1923 karşılığı BF241 BF255 BF314

2SC1928 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1929 karşılığı 2SC1263 2SC2022 BUW40

2SC193 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1930 2SC1930A karşılığı 2SC1655 2SC3276 2SC3586

2SC1935 karşılığı BFQ57 BFQ74

2SC1937 karşılığı 2SC2876

2SC194 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1940 2SC1941 karşılığı 2SC2631 2SC3248 2SD2030

2SC1942 karşılığı 2SD819 BU208 BU705

2SC1943 karşılığı 2N6256 BLU98 MRF627

2SC1944 karşılığı 2SC1817 2SC1969 2SC2050

2SC1945 karşılığı 2SC3133

2SC1947 karşılığı BFS22 BFW46 MRF237

2SC1948 karşılığı 2SC1655 2SC1923 BFQ77

2SC1949 karşılığı BFG34

2SC195 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1950 karşılığı 2SC2093

2SC1951 karşılığı 2SC2240 2SC2459 BSS38

2SC1952 karşılığı 2SC1253 2SC1366

2SC1953 karşılığı BF415 BF469 BF471

2SC1955 karşılığı BFS22 BFW46 MRF237

2SC1956 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1957 karşılığı 2SC2091 2SC2314

2SC1959 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC196 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1960 karşılığı 2N2368 BSS11 BSY17

2SC1961 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1962 karşılığı BF381 BF460 MPSU10

2SC1964 karşılığı 2SC1678 2SC2075 2SC2078

2SC1966 karşılığı 2SC3020

2SC1967 karşılığı 2SC2992 2SC3021

2SC1968 2SC1968A karşılığı 2SC3022

2SC1969 karşılığı 2SC1944 2SC2050 2SC2098

2SC197 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC1973 karşılığı MRF229

2SC1976 karşılığı BRF98 MRF207 MRF225

2SC198 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

2SC1980 karşılığı 2SC2088 2SC2240 2SC2362

2SC1981 karşılığı 2SC3069 2SC3615 2SC3820

2SC1982 karşılığı 2N3019 BSS43 BSW68

2SC1983 karşılığı 2SD1157 2SD1943

2SC1984 karşılığı 2SC2316 2SC2491

2SC1985 karşılığı BD243B BD543B BD809

2SC1986 karşılığı BD243C BD543C BD801

2SC1987 karşılığı 2SD1163 2SD884 BU406

2SC1988 karşılığı BFQ63

2SC1989 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC198A karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

2SC199 karşılığı BC140 BC300 BSW39

2SC1990 karşılığı BF198 BF224 BF596

2SC1991 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC1992 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC1993 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC1994 karşılığı BC184 BC413 BC550

2SC1995 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC1996 2SC1997 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC1998 karşılığı 2SC2240 2SC2459 BC546

2SC1999 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC22 karşılığı BD139 BD230 BD530

2SC220 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC2200 karşılığı 2SC2235 2SC2427 BUT56

2SC2204 karşılığı 2SC2977 2SD295

2SC2206 karşılığı BC238 BC548 BF240

2SC2207 karşılığı 2SC1307

2SC2209 karşılığı BD137 BD228 BD375

2SC221 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC2210 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC2212 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC2213 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3337

2SC2214 karşılığı 2N4239 2N5338 BFT33

2SC2215 karşılığı BF198 BF225 BF310

2SC2216 karşılığı BF199 BF224 BF311

2SC2217 2SC2218 karşılığı 2SC2876 2SC3062 2SC3358

2SC222 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

2SC2220 karşılığı 2SC1300 2SC1471 2SC1874

2SC2221 karşılığı BFQ42 BFR98 BLW16

2SC2222 karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

2SC2223 karşılığı BF599 BF799 BFS20

2SC2224 2SC2224A karşılığı BF381 BF615 BF617

2SC2227 karşılığı 2SC1253 2SC1366 2SC1952

2SC2228 2SC2228A 2SC2228Y 2SC2229 karşılığı 2SC3467 BF298 BF422A

2SC223 karşılığı 2SD1200 BD137 BD228

2SC2230 2SC2230A karşılığı 2SC3467 BF298 BF420A

2SC2231 2SC2231A karşılığı BF615 BF617 BF757

2SC2233 karşılığı 2SD1136 2SD823 BU406

2SC2235 karşılığı 2SC2383 2SC3228 2SD667

2SC2236 karşılığı 2SC3328 2SD1146 2SD1207

2SC2238 2SC2238A karşılığı 2SC2344 2SC2592 2SC2660

2SC2238B karşılığı 2SC2660 2SD1138 2SD760

2SC2239 karşılığı 2SC2529 2SC2592 2SC783

2SC224 karşılığı 2SD1200 BD135 BD226

2SC2240 karşılığı 2SC2362 2SC2389 2SC2459

2SC2241 2SC2242 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC2243 karşılığı BUW71 BUX44 TP57A

2SC2244 karşılığı BUW72 BUX15 BUX44

2SC2245 karşılığı BUW24 BUW34 BUW72

2SC2246 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

2SC2247 karşılığı 2SC1865 2SC2200 MJE53T

2SC2248 karşılığı BUT56 BUY65 MJE13006

2SC2249 karşılığı 2SC1301 2SC1873 2SC2445

2SC225 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

2SC2250 karşılığı 2SC1300 2SC1470 2SC1874

2SC2251 karşılığı BLX97

2SC2255 karşılığı 2SC2044

2SC2256 karşılığı 2SD552 BDW16 BUX41

2SC2257 2SC2257A karşılığı BF415 BF458 BF469

2SC2258 karşılığı 2SC3417 BF415 BF458

2SC2258A karşılığı BF417 BF459 BF850

2SC2258B karşılığı 2SC3418 BF850

2SC226 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC2260 karşılığı 2N3442 BD245D BDX11

2SC2261 karşılığı BD245E BDW14 MJ15015

2SC2262 karşılığı BD245F BDW16 MJ15015

2SC2263 karşılığı 2SC1775 2SC2390 2SC2631

2SC2264 karşılığı 2SC3228 2SD1292 2SD667

2SC2265 karşılığı BF314 BF502 BF505

2SC2266 karşılığı 2SC3043 BUW25 BUW34

2SC2267 karşılığı 2SC3118 2SC3469 MPSA44

2SC227 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC2270 karşılığı 2SC3420 2SD1685 2SD826

2SC2271 karşılığı 2SC3468 2SC4019 MPSU10

2SC2272 karşılığı 2SC3584 2SC3586 2SC3062

2SC2274 2SC2274K karşılığı 2N3700 2SC1670 BC639

2SC2275 2SC2275A karşılığı 2SC2238 2SC2529 2SD608

2SC2276 karşılığı 2SD588 2SD848A

2SC2277 karşılığı BC337 BC637 BC639

2SC2278 2SC2279 karşılığı BF382 BF461 MPSU10

2SC228 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

2SC2281 karşılığı BLW19 BLW37 MRF212

2SC2282 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

2SC2283 2SC2284A karşılığı 2SC3020 2SC3021

2SC2288 karşılığı 2SC2094

2SC229 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

2SC2290 karşılığı MRF421 MRF454

2SC2292 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2293 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2294 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC2295 karşılığı BC849 BF554 BF840

2SC2296 karşılığı BC238 BC548 BF240

2SC2297 karşılığı 2SC1817

2SC2298 2SC2298A 2SC2298B karşılığı 2SC4340 BD477A BD875

2SC2299 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC23 karşılığı BD139 BD230 BD530

2SC230 karşılığı 2N2221A BSW63

2SC2300 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC2302 karşılığı 2SC2427 2SC2739 2SC3039

2SC2303 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2304 karşılığı BUW44 BUW75 BUX25

2SC2305 karşılığı BU426 BU926 TP57A

2SC2306 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

2SC2307 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC2308 2SC2309 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC231 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC2310 karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC2311 karşılığı BD137 BD228 BD375

2SC2312 karşılığı 2SC1307 2SC1944 2SC1969

2SC2315 2SC2316 karşılığı 2SC2316 2SC2491 2SD1158

2SC2317 karşılığı 2SD1272

2SC2318 karşılığı 2SC1199 2SC1252 2SC1365

2SC2319 karşılığı 2N5944

2SC232 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC2320 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC2320L karşılığı 2SC2240 BC414 BC550

2SC2321 2SC2322 2SC2323 karşılığı 2SC1584 2SD1047 2SD733

2SC2324 karşılığı BD677 BD875 BDX42

2SC2327 karşılığı BFQ69 BFR91

2SC2328 karşılığı BFR34 BFT24 BFW93

2SC2329 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

2SC233 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

2SC2331 karşılığı 2SC2660 2SD760 BD239F

2SC2333 karşılığı 2SC2534 BUV36 BUX84

2SC2334 karşılığı BD243F BU409 BUW64C

2SC2335 karşılığı 2SC2427 2SC2739 BUT56

2SC2336 2SC2336A karşılığı 2SC2238A 2SC2660 2SD608A

2SC2336B karşılığı 2SC2023 2SD610

2SC2337 2SC2337A karşılığı 2SD1047 2SD551 BDX11

2SC2338 karşılığı 2SC3584 2SC3586

2SC234 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC2344 karşılığı 2SC2238A 2SC2660 2SD608A

2SC2345 karşılığı 2SC2360 2SC2464 2SC2726

2SC2347 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC2348 karşılığı BF314 BF496 BF502

2SC2349 karşılığı BF199 BF224 BF311

2SC235 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC2350 karşılığı 2SC3014 BFR53

2SC2351 karşılığı 2SC3161

2SC2352 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC2353 karşılığı 2SC2466 2SC2728

2SC2354 karşılığı 2SC782 BUX67A TP47

2SC2356 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2357 2SC2358 karşılığı BUS12A BUX81 BUY69A

2SC2359 karşılığı BUT93 BUX64 MJE53T

2SC236 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC2360 karşılığı 2SC2353 2SC2464 2SC2466

2SC2361 karşılığı 2SC3253 BDV10 MJE15028

2SC2361A karşılığı BDV10 MJE15028 MJE15030

2SC2362 karşılığı 2SC1845 2SC2088 2SC2240

2SC2362K karşılığı 2SC2631

2SC2363 karşılığı 2SC1890A 2SC2375 2SC3245

2SC2364 karşılığı 2SD1090 2SD921 2SD933

2SC2365 karşılığı BU326 BU426 BU526

2SC2366 karşılığı 2SC1435 2SD642

2SC2367 karşılığı 2SC3603 BFQ66

2SC2368 karşılığı 2SC2368 2SC2470 2SC3368

2SC2369 karşılığı 2SC2844 BFP96 BFQ73

2SC237 karşılığı 2SC2851 BFX55

2SC2371 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

2SC2373 karşılığı 2SC3189 2SC3589 BU406

2SC2375 karşılığı 2SC2632 2SC3245 2SC3248

2SC2376 karşılığı 2SC2899 MJE340 MJE3439

2SC2377 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC2378 karşılığı 2SC2240 BC174 BC546

2SC238 karşılığı 2N3724 BFW16 BFX55

2SC2382 karşılığı MRF243

2SC2383 karşılığı 2SC3228 2SD1812

2SC2384 karşılığı 2SC1913 2SC2592 2SD387

2SC2385 karşılığı 2SC1775 2SC2240 2SC2390

2SC2386 karşılığı 2SC4414 BC546 BC639

2SC2387 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2388 karşılığı BU326 BU426 BUX45

2SC2388A karşılığı BU326 BU426 BUX15

2SC2389 2SC2389S karşılığı 2SC1845 2SC2088 2SC2240

2SC239 karşılığı BSS10 BSX19 BSX39

2SC2390 karşılığı 2SC1845 2SC2089 2SC2240

2SC2393 karşılığı 2SC1816 2SC2119 2SC2050

2SC2395 karşılığı 2SC2693

2SC2396 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC2397 karşılığı 2SC1817

2SC2398 karşılığı 2SC2681 2SC2706 2SC2837

2SC2399 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC24 karşılığı BD139 BD230 BD530

2SC240 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

2SC2400 karşılığı 2N2368 BSX92

2SC2401 karşılığı BC517 BC617 BC875

2SC2402 karşılığı BUX13 BUY50 MJ15022

2SC2403 karşılığı 2SC2366 2SC2973 2SD702

2SC2404 karşılığı BF599 BF799 BFS20

2SC2405 karşılığı BC849 BCF32 BCF81

2SC2406 karşılığı BC850 BCF81

2SC2407 karşılığı 2SC1954

2SC2408 karşılığı 2SC3337

2SC2409 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC241 karşılığı BD245A BDV91 BDX91

2SC2410 2SC2410S karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC2411K karşılığı BC817 BCW65 BCX19

2SC2412K karşılığı BC847 BCW71 BCW81

2SC2412KLN karşılığı BC850 BCF81

2SC2413 2SC2413K karşılığı BF554 BF840 BFS17

2SC2414 karşılığı BU126 BUX45 TP54

2SC2415 karşılığı BU326 BU426 BUX45

2SC2416 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2417 karşılığı BFQ57 BFQ65 BFQ74

2SC2418 karşılığı 2SC2876 2SC3358 2SC3603

2SC2419 karşılığı BFS23 BLY34

2SC242 karşılığı BD245C BDV93 BDX93

2SC2420 karşılığı 2N6084

2SC2421 karşılığı 2SD776 2SD920 2SD929

2SC2422 karşılığı 2SD776 2SD920 2SD929

2SC2423 2SC2424 karşılığı 2SD1023 2SD1025 2SD930

2SC2425 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC2427 karşılığı 2SC2335 BUT56 TP150

2SC2428 karşılığı BDW14 BDY56 MJ15015

2SC2429 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

2SC2429A karşılığı 2SD641 BUS13 BUW45

2SC243 karşılığı 2N5760 2SD731 BD245D

2SC2430 karşılığı 2SC1584 2SC2706 BUW70

2SC2431 2SC2432 karşılığı 2SC1584 2SC2706 BUX41

2SC2433 2SC2434 karşılığı 2N6275 BUW39 BUX39

2SC2435 karşılığı BDX65B BDX83C MJ4035

2SC2436 karşılığı 2SD729 BDX67B MJ4035

2SC2437 karşılığı BUX15 BUX44 TP57A

2SC2438 2SC2439 karşılığı BU406 BUW64A MJE15030

2SC244 karşılığı BD245A BDV91 BDX91

2SC2440 karşılığı 2SC2518 2SC2542 MJE53T

2SC2441 karşılığı BF415 BF417 BF469

2SC2442 karşılığı 2SC2204 2SC2977 2SD295

2SC2444 karşılığı 2SC1300 2SC1471 2SC1874

2SC2445 karşılığı 2SC1299 2SC1873 2SD542

2SC2447 karşılığı BFR37 BFS55 BFW30

2SC2448 2SC2449 karşılığı 2SC3092 BU526 BUX47

2SC245 karşılığı 2N5759 2SD718 BD245C

2SC2450 2SC2451 karşılığı 2SC3092 BU526 BUX47

2SC2452 2SC2453 karşılığı 2SD811 BU526 BUX47

2SC246 karşılığı 2SC2261 BD245E BU608

2SC247 karşılığı 2SC2240 2SC3245 BF257

2SC248 2SC249 karşılığı 2SC1775 2SC1890 BC546

2SC25 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC250 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC251 2SC251A 2SC252 2SC253 karşılığı BF180 BF689 BF763

2SC254 2SC257 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC255 2SC256 2SC258 2SC259 karşılığı 2N1990 BC141 BC300

2SC26 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC260 karşılığı 2SC3419 BD135 BD226

2SC261 2SC262 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

2SC263 karşılığı 2N2368 BSX27 BSX92

2SC264 karşılığı 2N2368 2N3011 BSX92

2SC265 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX92

2SC266 2SC267 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC267A karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC268 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC268A karşılığı BC546 BF297 BF422

2SC268B karşılığı BF297 BF422 BFR87

2SC269 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC27 karşılığı 2N3725 BFW16 BFX55

2SC270 karşılığı 2SD1154 BU606 BUX16A

2SC271 2SC272 karşılığı BF362 BF363

2SC273 karşılığı 2SC1775A 2SC1890A 2SC2240

2SC28 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC281 2SC282 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC283 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC284 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC285 karşılığı 2SC2852 BFW16 BFX55

2SC285A karşılığı 2SC2852 BFX55

2SC286 2SC287 2SC287A 2SC288 2SC288A 2SC289 karşılığı BF362 BF363

2SC29 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC291 2SC292 karşılığı 2N4239 2SC2214

2SC2923 karşılığı BF459

2SC293 karşılığı BUX49 BUY41

2SC296 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC297 karşılığı BD787 BD789 MJE240

2SC298 karşılığı BD791 MJE243

2SC299 karşılığı BDX36 BDX37

2SC30 karşılığı 2N3725 BFW16 BFX55

2SC300 2SC301 karşılığı 2N706A BSW41 BSY62

2SC302 karşılığı 2N3903 BSX48

2SC303 2SC304 2SC306 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC305 2SC307 karşılığı 2N1990 BC140 BC300

2SC308 karşılığı 2N1889 BC141 BC300

2SC309 karşılığı 2N1893 2N2102 BC300

2SC31 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC310 karşılığı 2N1893A BSS43 BSW68

2SC313 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC314 2SC315 karşılığı BD139 BD230 BD377

2SC316 karşılığı BC184 BC413 BC550

2SC3162 karşılığı BUJ103A

2SC3163 karşılığı BUJ105A

2SC317 karşılığı BF297 BFR86 BSS38

2SC3171 karşılığı 2SC3435 2SC4434 BUV47

2SC3172 karşılığı 2SC236 2SC2465 2SC2470

2SC3173 karşılığı 2SC3590 2SD884 BU406

2SC3174 karşılığı BU104DP BU406D BU408D

2SC3175 karşılığı BU104P BU406 BU408

2SC3176 karşılığı BU104DP BU406D BU408D

2SC3177 karşılığı 2SC2570 BF357 BF377

2SC3178 karşılığı 2SC423 BU505 MJE8500

2SC3179 karşılığı 2SC3253 2SD1236L BD537

2SC317A karşılığı BF297 BFR86 BSS38

2SC318 karşılığı 2N2221 BC237 BC547

2SC3180 karşılığı 2SC2706 BD245B BDV93

2SC3181 karşılığı 2SC2681 2SC2837 BD245C

2SC3182 karşılığı 2SC2706 2SC2837 BD245D

2SC3183 karşılığı 2SC3149 2SC3675 2SD152

2SC3184 karşılığı 2SC3149 2SC3456 2SC3676

2SC3185 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

2SC3186 karşılığı 2SD1073 2SD1085 2SD834

2SC3187 karşılığı BF299 BF393 BF420A

2SC3189 karşılığı 2SC3173 2SC3175 BU406

2SC318A karşılığı 2N2221 BC237 BC547

2SC319 karşılığı BFR98 BFX55 BLW16

2SC3190 2SC3191 karşılığı BC238 BC548 BF920

2SC3192 2SC3193 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3194 2SC3195 karşılığı BF225 BF241 BF255

2SC3196 karşılığı BF198 BF225 BF310

2SC3197 karşılığı BF198 BF224 BF596

2SC3199 karşılığı 2SC1775 2SC2240 2SC2390

2SC32 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC320 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

2SC3200 2SC3201 karşılığı 2SC1775A 2SC2240 2SC2362

2SC3202 2SC3203 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC3205 karşılığı 2SC3328 2SD1014 2SD1146

2SC3206 karşılığı 2SC3249 2SC3467 BF422

2SC3207 karşılığı 2SC3249 2SC3468 BF459

2SC3208 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC3209 karşılığı BF299 BF393 BFR89

2SC321 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3210 karşılığı 2SC4297 2SC4423

2SC3211 karşılığı 2SC4457 BUW11F

2SC3211A karşılığı 2SC4300 2SC4586 BUW11AF

2SC3212 karşılığı 2SC4301 BUV47F BUW12F

2SC3212A karşılığı 2SC4301 BUV47AF BUW12AF

2SC3214 karşılığı 2SC3060 2SC3343 MJ8502

2SC3215 karşılığı 2SC3061 BUV48B MJ8504

2SC3219 karşılığı 2SC2767 BU409 MJE51T

2SC322 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3220 karşılığı 2SC2729 2SC2944 TP160

2SC3221 karşılığı 2SC1987 BU409 TP150

2SC3222 karşılığı 2SC2944 BUX17 BUX42

2SC3223 karşılığı BUV11 BUW58 BUW73

2SC3224 karşılığı 2SC1301 2SC2249 2SC2445

2SC3226 karşılığı 2SC3328 2SD1014 2SD1146

2SC3227 karşılığı 2SC3939 2SD1937 2SD667

2SC3228 karşılığı 2SC2383 2SD1812

2SC3229 karşılığı BF583 BF617 BF758

2SC323 karşılığı BC167 BC183 BC237

2SC3230 karşılığı 2SC1173 2SC2562 2SC3252

2SC3231 karşılığı 2SC2767 2SD772A BD243F

2SC3232 karşılığı 2SC3535 BU426A BUW11A

2SC3233 karşılığı 2SC3631 BUV93

2SC3234 karşılığı 2SC1669 2SC2073 2SD608

2SC3235 karşılığı 2SC2333 2SC2534 BUX84

2SC3236 karşılığı 2SC2827 BUT11 UV46

2SC3237 karşılığı 2SC1173 2SC2562 2SC3252

2SC3238 karşılığı 2SC2238 2SC2344 2SD608

2SC3239 karşılığı 2SC2562 2SC3253 2SC3258

2SC324 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3240 karşılığı 2SC2879

2SC3241 karşılığı MRF421 MRF454

2SC3242 karşılığı 2SC3226 2SD1146 2SD787

2SC3243 karşılığı 2SD1207 2SD667 2SD863

2SC3244 karşılığı 2SC1670 2SC2235 2SD1211

2SC3245 karşılığı 2SC2389 2SC2459 2SC2632

2SC3245A karşılığı 2SC2362K 2SC2632 2SC3248

2SC3246 2SC3247 karşılığı 2SC3225 2SC4389

2SC3248 karşılığı 2SC3249 2SC3467 BF422A

2SC3249 karşılığı 2SC3468 2SC4166 BF420A

2SC325 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

2SC3250 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC3252 karşılığı 2SC3259 BDV10 MJE15028

2SC3253 karşılığı 2SC3258

2SC3254 2SC3255 karşılığı 2SC3346

2SC3256 karşılığı 2SD1238L 2SD1840

2SC3257 karşılığı 2SC2867 BUS36 BUV27

2SC3259 karşılığı BUD46

2SC326 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

2SC3260 karşılığı 2SC3472

2SC3261 karşılığı 2SC303

2SC3262 karşılığı BUT51P

2SC3263 karşılığı 2SC2944

2SC3264 karşılığı 2SC3436

2SC3265 karşılığı BCW65

2SC3266 2SC3267 karşılığı 2SC3205 2SC3226 MPS650

2SC3268 karşılığı 2SC3301 BFQ19 2SC3249

2SC3269 karşılığı 2SC3468 BF420A

2SC327 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

2SC3271 karşılığı 2SC3789 2SC4828

2SC3272 karşılığı 2SC2621 BF417 BF459

2SC3273 karşılığı 2SC2498 2SC2570 2SC3037

2SC3274 2SC3275 karşılığı 2SC2498 2SC2570 BF357

2SC3276 karşılığı 2SC1655 2SC1923 BFG65

2SC3277 karşılığı 2SC3042 2SC4138 BUV47

2SC3278 karşılığı BUS12 BUW25 BUW34

2SC3279 karşılığı 2SC3205 2SC3226 MPS650

2SC328 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

2SC3280 karşılığı 2SC4029 2SD1704 2SD1717

2SC3281 karşılığı 2SC4029 BLV95 MRF844

2SC3282A karşılığı BLV95 MRF844

2SC3284 karşılığı 2SC2987 2SC3907 2SD1047

2SC3285 karşılığı 2SC3534 BUW11A BUW131A

2SC3287 karşılığı 2SC3368

2SC3288 karşılığı 2SC3019 2SC3369

2SC329 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

2SC3297 karşılığı 2SC1913 2SC3299

2SC3298 karşılığı 2SC3364 2SC4159

2SC3298A karşılığı 2SC4159

2SC3299 karşılığı 2SC3746

2SC32A karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC33 karşılığı BF184 BF240 BF254

2SC330 karşılığı BFQ59 BFR34 BFT97

2SC3300 karşılığı 2SD1840

2SC3301 karşılığı 2SC3357

2SC3302 karşılığı BFQ73

2SC3304 karşılığı 2SC2867 BUS36 BUV27

2SC3305 karşılığı 2SC3490 BUT11 BUV46

2SC3306 karşılığı 2SC3042 BUV48 BUW13

2SC3307 karşılığı 2SC3910 2SC3982 2SC3992

2SC3309 karşılığı 2SC2333 2SC2534 BUX84

2SC331 karşılığı BFQ59 BFR34 BFT97

2SC3310 karşılığı 2SC3497 2SC4073 2SC4371

2SC3311 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC3311A karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC3312 karşılığı 2SC1775 BC414 BC550

2SC3313 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3314 karşılığı BF198 BF224 BF596

2SC3315 karşılığı BF225 BF314 BF502

2SC3316 karşılığı 2SC2333 2SC2534 BUX84

2SC3317 karşılığı 2SC2827 BUT11 BUV46

2SC3318 karşılığı 2SC2828 2SC3042 BUV47

2SC3319 karşılığı 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC332 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3320 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC3321 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

2SC3322 karşılığı 2SC3153 2SC3232 BUW11A

2SC3323 karşılığı 2SC1662A BC846 BCV71

2SC3324 karşılığı 2SD814

2SC3325 karşılığı 2SC3441 BC817 BCX19

2SC3326 karşılığı 2SC3134

2SC3327 karşılığı 2SC2878

2SC3328 karşılığı 2SC4489 2SD218

2SC3329 karşılığı 2SC1775 2SC2240 2SC2390

2SC333 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3330 2SC3331 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC3332 karşılığı 2SC4612 2SC3468

2SC3333 karşılığı BF298 BF422

2SC3335 karşılığı BF415 BF417 BF458

2SC3336 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC3337 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3605

2SC3338 karşılığı 2SC3268 BFQ19

2SC3339 karşılığı BC846R BCV71R

2SC334 karşılığı 2N4014

2SC3340 karşılığı 2SC1622 2SC3324

2SC3341 karşılığı BC817R BCW65R BCX19R

2SC3342 2SC3343 karşılığı BU207 BU508A MJ8503

2SC3344 karşılığı 2SC3562 2SC4106 BUT56

2SC3345 karşılığı 2SD1212

2SC335 karşılığı 2N4014

2SC3352 karşılığı 2SC3352 2SC3794 BUX84F

2SC3352A karşılığı 2SC3794A 2SC3978 BUX85F

2SC3353 karşılığı 2SC3750 2SC3795 BUT11F

2SC3353A karşılığı 2SC3795A 2SC4518 BUT11AF

2SC3354 karşılığı 2SC2570 BF357 BF377

2SC3359 karşılığı 2SC4414 2SD667 BC639

2SC336 karşılığı 2N4014

2SC3360 karşılığı BFN24 BFN26

2SC3361 karşılığı BC846 BCV71 BSR17

2SC3362 karşılığı 2SC3233 2SC3631 BUV63

2SC3363 karşılığı BUV94

2SC3364 karşılığı 2SC3298 2SC4159

2SC3365 karşılığı 2SC3042 2SC4138 BUV47

2SC3366 karşılığı 2SC2516 2SD772 BD243D

2SC3367 karşılığı BD243C BD539D BD955

2SC3369 karşılığı 2SC3019 2SC3288

2SC337 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC3370 karşılığı 2SC2773 2SC3264 2SD846

2SC3371 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

2SC3373 karşılığı BF363 BFW92

2SC3374 karşılığı BF599 BF799 BFS20

2SC3375 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC3376 karşılığı 2SC3152 2SC3232 BUW11A

2SC3377 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC3378 karşılığı 2SC1775A 2SC2240 2SC2389

2SC338 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC3380 karşılığı 2SC3515 2SC3554 BFN18

2SC3382 karşılığı 2SC1775 2SC2240 2SC2390

2SC3383 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC3384 2SC3385 karşılığı BUV25 BUW44 BUX25

2SC3386 karşılığı 2SC3303 2SC4332

2SC3387 karşılığı 2SC3642 BU508 BU903

2SC3388 karşılığı 2SD1099 BU207 BU508

2SC339 karşılığı 2SC3205 2SC3226 2SD787

2SC3390 karşılığı BF240 BF254 BF959

2SC3391 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC3392 karşılığı BSR14 BSS79 BSS81

2SC3393 karşılığı 2N3301 BSX49

2SC3394 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC3395 karşılığı KSR1104

2SC3396 karşılığı KSR1103

2SC3397 karşılığı KSR1108 RN1409

2SC3398 karşılığı KSR1102

2SC3399 karşılığı 2SC3653 KSR1004

2SC34 karşılığı AC127 ASY28 ASY73

2SC340 karşılığı 2SC3654 KSR1003

2SC3401 karşılığı 2SC3655 KSR1008

2SC3402 karşılığı 2SC3656 KSR1002

2SC3403 karşılığı 2SC4219 2SC4597 2SC4754

2SC3405 karşılığı 2SC3489 BUV95 BUX85

2SC3408 karşılığı 2SC2870 2SC2924 2SC3805

2SC3409 karşılığı 2SC3152 2SC3376 BUW11A

2SC341 karşılığı BC174 BC182 BC546

2SC3411 karşılığı BUS12 BUW26 BUW35

2SC3412 karşılığı 2SC3215 BU137A MJ8504

2SC3413 2SC3414 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC3415 karşılığı BF299 BF393 BF420A

2SC3416 karşılığı 2SC3502 BF415 BF417

2SC3417 karşılığı 2SC3503 BF850

2SC3419 karşılığı 2SD1684 BD135 BD226

2SC342 karşılığı 2SC1775A 2SC1845 2SC2240

2SC3420 karşılığı 2SC2270 2SD1685 2SD826

2SC3421 karşılığı 2SC3621 2SD1381 2SD1684

2SC3422 karşılığı 2SD1683 2SD1685 BD785

2SC3423 karşılığı 2SC3787 2SC3956 BF415

2SC3424 karşılığı 2SC3789 BF415 BF417

2SC3425 karşılığı 2SC3051 BD410

2SC3426 karşılığı BCW65

2SC3427 karşılığı BD543A BD797 BD805

2SC3428 karşılığı BD707 BD743A BD807

2SC3429 karşılığı 2SC3161

2SC343 karşılığı 2N3722 2SC1072

2SC3430 karşılığı 2SC2333 2SC2534 BUX84

2SC3431 karşılığı 2SC2827 BUT11 BUV46

2SC3432 karşılığı 2SC3039 2SC3170 BUT56

2SC3433 karşılığı 2SC3562 BUV56 BUV66

2SC3434 karşılığı 2SC2828 BUV47 BUW12

2SC3435 karşılığı 2SC4139 BUV48 BUW13

2SC3437 karşılığı 2SC3392 BSR17

2SC3438 karşılığı 2SC2881 2SD1006 2SD968

2SC3439 karşılığı 2SC2982 2SD1621 2N3722

2SC344 karşılığı 2SC1072

2SC3440 2SC3441 karşılığı BCW65 BCX41

2SC3442 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC3443 karşılığı 2SC2982 2SC3439 2SD1621

2SC3444 karşılığı 2SC4409 2SD1622

2SC3445 karşılığı 2SC3356

2SC3446 2SC3447 karşılığı 2SC3087 BUT11 BUV46

2SC3448 karşılığı 2SC3088 BUW11 BUW131

2SC3449 karşılığı 2SC3089 BU426 BU926

2SC345 karşılığı 2N3722 2N3725

2SC3450 karşılığı 2SC3090 BUV47 BUW12

2SC3451 karşılığı 2SC3552 BUV48 BUW13

2SC3452 karşılığı BU326 BU426 BUX47

2SC3453 karşılığı BUS12 BUW26 BUW35

2SC3454 karşılığı BUS13 BUW45 BUX48

2SC3455 karşılığı BUS14 BUS98

2SC3456 karşılığı 2SC3178 2SC4230 MJE8500

2SC3457 karşılığı 2SC3050 MJE8502

2SC3458 2SC3459 karşılığı 2SC3387 2SC3642

2SC346 karşılığı 2N3722 2SC1072

2SC3460 2SC3461 karşılığı 2SC3643 BU902

2SC3462 2SC3463 karşılığı 3SC3343 BU546 MJ8502

2SC3464 karşılığı 2SC3412 BU536 MJ8504

2SC3465 karşılığı BUX48B

2SC3466 karşılığı 2SC3061 2SC3215 MJ8504

2SC3467 2SC3468 karşılığı BF420A

2SC3469 karşılığı 2SC2267 2SC4166 2SD1385

2SC347 karşılığı 2N3722 2SC1072

2SC3470 karşılığı BC237 BC547 BF240

2SC3471 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC3472 karşılığı 2SC3030 BUT50P

2SC3473 karşılığı 2SC2562 2SC3253 BD243A

2SC3475 karşılığı 2SC3540 2SD1411

2SC3477 karşılığı 2SC1119 2SC1336 BFQ71

2SC3478 2SC3478A karşılığı 2SC3467 BF298 BF422

2SC3479 karşılığı 2SD129 2SD1728 BU705D

2SC348 karşılığı 2N3722 2SC1072

2SC3480 karşılığı 2SD1729 2SD1877 BU706D

2SC3481 2SC3482 karşılığı 2SC3681 2SD1731 BU508D

2SC3483 karşılığı 2SD1493 BU508 BU705

2SC3484 karşılığı 2SC3484 2SD1495 BU706

2SC3485 karşılığı 2SC3685

2SC3485 2SC3486 karşılığı 2SC3685 2SD1496 BU508

2SC3487 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC3488 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC3489 karşılığı 2SC3405 BUV95 BUX85

2SC349 karşılığı 2N3625 2N3722

2SC3490 karşılığı 2SC3148 BUT11 BUV46

2SC3491 karşılığı 2SC3150 BUT11 BUV46

2SC3492 karşılığı 2SC2562 2SC3253 BD243

2SC3493 karşılığı BF599 BF799 BFS17

2SC3494 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3495 karşılığı 2SC3071

2SC3496 2SC3496A karşılığı 2SC4223 2SC461 BUV95

2SC3497 karşılığı 2SC3840 2SC4130 BUT18F

2SC35 karşılığı AC127 ASY73

2SC350 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC3501 karşılığı BFT65

2SC3502 karşılığı 2SC3416 BF415 BF417

2SC3503 karşılığı 2SC3417 BF417 BF471

2SC3504 karşılığı 2SC3596

2SC3505 karşılığı 2SC3153 2SC3232 BUW11A

2SC3506 karşılığı 2SC4426 2SC4583 BUW11AF

2SC3507 karşılığı 2SC4427 2SC4584 BUW11AF

2SC351 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC3510 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3337

2SC3511 karşılığı BFG65 BFP91 BFQ66

2SC3512 karşılığı 2SC3355

2SC3513 karşılığı 2SC3445

2SC3514 karşılığı 2SC3782 BF615 BF858

2SC3515 karşılığı 2SC3380 2SC3554 BFN18

2SC3518 karşılığı 2SC3074 2SC3303 2SC3592

2SC3519 karşılığı 2SC2987A 2SC3263 2SD1047

2SC3519A karşılığı 2SC3263 2SC3856 2SC3907

2SC352 karşılığı 2N2218 2N3299 BSY58

2SC3520 karşılığı 2SC3850 2SC4110 2SC4140

2SC3521 karşılığı 2SC3361 2SC3570 BSR17

2SC3522 karşılığı 2SC3039 2SC3170 BUT56

2SC3523 karşılığı BD241C BD712 BD937

2SC3524 karşılığı 2SC4329 BD243D MJE15030

2SC3525 karşılığı BUW11 BUX45 TP58A

2SC3526 2SC3526H karşılığı 2SC4708

2SC3527 karşılığı 2SC4298 2SC4424

2SC3528 karşılığı 2SC4425

2SC3529 karşılığı 2SC2827 BUT11 BUV46

2SC352A karşılığı 2N2218 2N3299 BSY58

2SC353 karşılığı 2N3723 BSW39

2SC3531 2SC3532 karşılığı BUT11A BUV46A MJE8502

2SC3533 2SC3534 2SC3535 karşılığı 2SC3285 BUW11A BUW131A

2SC3536 karşılığı BU902 BUV47A BUW12A

2SC353A karşılığı 2N3723 BSW39

2SC354 karşılığı 2N4427 BFQ43

2SC3540 karşılığı 2SC3258

2SC3544 karşılığı 2SC2498 2SC2570 BF357

2SC3545 karşılığı 2SC3014 BFR53

2SC3546 karşılığı 2SC2526 2SC2565 2SC2766

2SC3547 2SC3547A 2SC3547B karşılığı BFQ29 BFR93 BFT75

2SC3548 karşılığı 2SC2143 BFQ59 BFQ70

2SC3549 karşılığı 2SC3148 BUT11A BUV46

2SC355 karşılığı 2N3632 BLY35 BLY60

2SC3550 2SC3551 karşılığı 2SC3153 BUW11A BUW131A

2SC3552 karşılığı 2SC3644 BUV48B BUW13A

2SC3553 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC3554 karşılığı 2SC3380 2SC3515 BFN18

2SC3555 karşılığı 2SC3405 2SC3489 2SD1945

2SC3556 2SC3557 karşılığı BD243B BD537 BD539B

2SC3558 karşılığı BD243C BD539C BD953

2SC3559 karşılığı 2SC3752 2SC4304 BUT11AF

2SC356 karşılığı 2N2368 BSS11 BSW38

2SC3560 2SC3561 karşılığı 2SC3309 2SC3569 BUX84F

2SC3562 2SC3563 karşılığı 2SC3572 2SC3575 2SC4162

2SC3564 karşılığı 2SC3298 2SC3364 2SC4159

2SC3565 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC4075

2SC3566 karşılığı 2SC3568 2SC3696 2SC4153

2SC3567 karşılığı 2SC3695 BDT31DF

2SC3568 karşılığı 2SC3698 2SC4336 BD743E

2SC3569 karşılığı 2SC3560 2SC4421 BUX84F

2SC3570 karşılığı 2SC3310 2SC4054 BUT11F

2SC3571 karşılığı 2SC3890 2SC4056 2SC4130

2SC3572 2SC3573 karşılığı 2SC3310 2SC4054 BUT11F

2SC3574 karşılığı 2SC3890 2SC4056 2SC4130

2SC3575 karşılığı 2SC3310 2SC3562 2SC4162

2SC3576 karşılığı 2SC3068 2SC3836

2SC3577 karşılığı 2SC4300 2SC4457 BUW11

2SC3579 karşılığı 2SC3050 BUT11A BUV46A

2SC3580 karşılığı 2SC2236 2SD863 BC337

2SC3581 karşılığı 2SC3939 2SD863 BC637

2SC3588 karşılığı 2SC3075 2SC3129 BUX84

2SC3589 2SC3590 karşılığı 2SC3173 2SC3175 BU406

2SC3591 karşılığı 2SC3175 BU406 BU408

2SC3592 karşılığı 2SC3074 2SC3518 2SD1803

2SC3593 karşılığı BUS14 BUS98

2SC3594 karşılığı BU508A BU908 MJ8505

2SC3596 2SC3598 karşılığı 2SC3599 2SC3953 2SC3954

2SC36 karşılığı AC127 ASY73

2SC360 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC3600 karşılığı 2SC3601 2SC3955

2SC3601 karşılığı 2SC3956

2SC3602 karşılığı 2SC2144 2SC2464 2SC2466

2SC3603 karşılığı 2SC3355

2SC3604 karşılığı 2SC3355

2SC3605 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3512

2SC3606 karşılığı 2SC3356

2SC3607 karşılığı 2SC3357

2SC3608 karşılığı 2SC2876

2SC361 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3610 karşılığı 2SC3781

2SC3611 karşılığı 2SC3598

2SC3615 karşılığı 2SC3836 2SD1915

2SC3616 karşılığı 2SC3070 2SC4204 2SD1582

2SC3618 karşılığı 2SC3650

2SC3619 karşılığı 2SC3789 BF758 MPSU10

2SC362 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3620 karşılığı 2SC3789 BF758 MPSU10

2SC3621 karşılığı 2SC3117 2SC3902 2SD669

2SC3622 2SC3622A 2SC3623 2SC3623A karşılığı 2SC3069 2SC3836

2SC3624 2SC3624A karşılığı 2SC3689

2SC3625 karşılığı 2SC3562 BUT54 BUT56

2SC3626 karşılığı 2SC3574 2SC3890 2SC4130

2SC3627 karşılığı 2SC3572 2SC3575 2SC4162

2SC363 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3631 2SC3631Z karşılığı 2SC3233 BUV93

2SC3632 2SC3632Z karşılığı 2SC3233 BUV93

2SC3633 karşılığı 2SC3639

2SC3634 karşılığı 2SC3640

2SC3635 karşılığı 2SC3641

2SC3636 karşılığı 2SC3643

2SC3637 karşılığı 2SC3644

2SC364 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3642 karşılığı 2SC3686

2SC3643 karşılığı 2SC3466

2SC3645 karşılığı BFN16 BFN18

2SC3646 karşılığı 2SC3647 2SC4132 2SC4373

2SC3647 karşılığı 2SC4132

2SC3648 karşılığı 2SC3649 2SD1420

2SC3649 karşılığı 2SD1420

2SC3650 karşılığı 2SD1950

2SC3657 karşılığı 2SC315 2SC3232 BUW11A

2SC3658 karşılığı 2SC4291 BU208D BU508D

2SC3659 karşılığı 2SC3026 2SD784 BU209

2SC366 karşılığı BC337 BC637 BC639

2SC3661 karşılığı 2SD1938

2SC3663 karşılığı BFQ29 BFQ81 BFR93

2SC3665 karşılığı 2SC223 2SC3665 2SD667

2SC3666 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC3667 karşılığı 2SD1051 MPS650

2SC3668 karşılığı 2SD1146 MPS650

2SC3669 karşılığı 2SC3328 2SC4145 MPS651

2SC366G 2SC366GTM 2SC367 karşılığı BC337 BC637 BC639

2SC3670 karşılığı 2SC4484 2SC4486 2SD1207

2SC3671 karşılığı 2SC4482 2SD1145 2SD1961

2SC3672 karşılığı BF299 BF393 BF420A

2SC3673 karşılığı 2SC3225

2SC3674 karşılığı 2SC3603 BFQ66

2SC3677 karşılığı 2SD1273 2SD1972 2SD2177

2SC3678 karşılığı 2SC3152 2SC3285 BUW11A

2SC3679 karşılığı 2SC3153 2SC3387 BUW11A

2SC367G 2SC367GTM karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC368 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC3680 karşılığı 2SC3466 BUV47A BUW12A

2SC3681 karşılığı 2SC3482 2SC4292 BU508D BU4507DX

2SC3682 karşılığı BU508D BU2508DW

2SC3683 karşılığı BU2520D BU2520DW

2SC3684 karşılığı BU2520D

2SC3685 karşılığı 2SC3485 BU508A BU706 BU4507AX

2SC3686 karşılığı 2SC3686 BU508A BU908 BU4508AX

2SC3687 karşılığı BU2520A BU2520AW

2SC3688 karşılığı BU2520A BU4530AW

2SC3689 karşılığı 2SC3651 2SC4413

2SC369 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC3690 karşılığı 2SC3695

2SC3691 karşılığı 2SC3696 2SC4549

2SC3692 karşılığı 2SC3697 2SC4550

2SC3693 karşılığı 2SC3698 2SC4551

2SC3694 karşılığı 2SC3699 2SC4552

2SC37 karşılığı BFW16 BFX55

2SC370 karşılığı BC169 BC183 BC237

2SC3703 karşılığı 2SC2940 2SC3224

2SC3704 karşılığı 2SC3356 2SC3445 2SC3606

2SC3706 karşılığı 2SC1437 2SC2942

2SC3707 karşılığı 2SC3099 2SC3110 BFR92

2SC3708 karşılığı 2SC2235 2SD667 BC639

2SC3709 karşılığı 2SC4065

2SC370G 2SC370T karşılığı BC169 BC183 BC237

2SC371 karşılığı BC167 BC183 BC237

2SC3711 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC3713 karşılığı 2SC3323 BC846 BCV71

2SC3714 karşılığı 2SC3498

2SC3715 karşılığı 2SC1555 2SC3293 BU508DF

2SC3716 karşılığı 2SC1545 2SD1655 BU508AF

2SC3717 karşılığı BF225 BF255 BF310

2SC3718 karşılığı 2SC3015 BF599 BF799

2SC371G 2SC371T 2SC372 karşılığı BC167 BC183 BC237

2SC3721 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

2SC3722K karşılığı 2SC3324

2SC3723 karşılığı 2SC2542 BUT11A MJE53T

2SC3724 karşılığı 2SC2625 BUV47 BUW12

2SC3725 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC3726 karşılığı 2SD1779

2SC3729 karşılığı 2SC3485 BU2508A BU908

2SC372G 2SC372GTM 2SC373 karşılığı BC167 BC183 BC237

2SC3730 karşılığı 2SC3445 BFQ67

2SC3737 karşılığı 2SC4584

2SC3738 karşılığı 2SC4096

2SC3739 karşılığı BSR13 BSS79 BSS81

2SC373G 2SC373GTM 2SC374 karşılığı BC167 BC183 BC237

2SC3743 karşılığı 2SC3559 2SC3752 BUT11AF

2SC3744 karşılığı 2SC1305

2SC3746 karşılığı 2SC3253 2SC3258

2SC3747 karşılığı 2SC3254

2SC3748 karşılığı 2SC3255

2SC3749 karşılığı 2SC3559 2SC4304 2SD1571

2SC375 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC3750 karşılığı 2SC3353 BUT11F

2SC3751 karşılığı 2SC4231

2SC3752 karşılığı 2SC4234

2SC3753 karşılığı 2SC4293 2SD1651 BU508DF

2SC3754 karşılığı 2SC4142 2SC4294 BU508DF

2SC3755 karşılığı 2SC3894 2SC4142 BU508AF

2SC3756 karşılığı 2SC3894 2SC4143 BU508AF

2SC3757 karşılığı 2SC3578

2SC3758 karşılığı 2SC4423

2SC3759 karşılığı 2SC4298

2SC376 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC3760 karşılığı 2SC4424

2SC3761 karşılığı 2SC4423

2SC3763 karşılığı 2SC4426

2SC3764 karşılığı 2SC4427

2SC3765 karşılığı 2SC4428

2SC3766 karşılığı 2SC4429

2SC377 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3770 karşılığı 2SC3005 BF517 BFS17

2SC3771 karşılığı BFR35 BFR53 BFT25

2SC3772 karşılığı 2SC3774 BFR1061

2SC3773 karşılığı 2SC3014 BFT75

2SC3774 karşılığı 2SC3161

2SC3776 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3337

2SC3777 karşılığı 2SC2498 2SC2570 2SC3037

2SC3778 karşılığı 2SC2570 2SC3037 2SC3337

2SC3779 karşılığı 2SC3355

2SC378 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3783 karşılığı BUV82 BUW11A BUW131A

2SC3787 karşılığı 2SC3788 BF415 BF417

2SC3788 karşılığı 2SC3956

2SC3789 karşılığı 2SC3417 2SC3503

2SC379 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC3790 karşılığı 2SC3417 2SC3503

2SC3791 karşılığı 2SC3358 2SC3603

2SC3792 karşılığı 2SD1582

2SC3793 karşılığı 2SC3014 2SC3773 BFT75

2SC3794 karşılığı 2SC3352 BUX84F

2SC3794A karşılığı 2SC3751 2SC4231 BUX85F

2SC3795 karşılığı 2SC3353 2SC3750 BUT11F

2SC3795A karşılığı BUT11AF BUT18AF BUT21CF

2SC3796 karşılığı 2SC3089 BUW11 BUW131

2SC3796A karşılığı 2SC3636 BUW11A BUW131A

2SC3797 karşılığı 2SC3449 BUV47 BUW12

2SC3797A karşılığı 2SC3466 BUV47A BUW12A

2SC3798 karşılığı 2SC4300 2SC4457 BUW11F

2SC3798A karşılığı 2SC4300 2SC4427 BUW11AF

2SC3799 karşılığı 2SC4301 BUV47F BUW12F

2SC3799A karşılığı 2SC4301 BUV47AF BUW12AF

2SC38 karşılığı BFW16 BFX55

2SC380 karşılığı BF240 BF254 F594

2SC3800 karşılığı 2SC2632 2SC3245A 2SC3248

2SC3801 karşılığı 2SC2570 BF377 BF763

2SC3802K karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

2SC3805 karşılığı 2SC2870 2SC2924 2SC3408

2SC3806 karşılığı BFQ63

2SC380ATM 2SC380TM 2SC381 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3811 karşılığı 2N2360 BSX92

2SC3813 karşılığı 2SC2305 2SC2656 TP55A

2SC382 karşılığı BF198 BF225 BF310

2SC3820 karşılığı 2SC3069 2SC3071 2SC3836

2SC3821 2SC3822 karşılığı 2SC3570 2SC3573 2SC4054

2SC3823 karşılığı 2SD772 BDV10 MJE15028

2SC3825 karşılığı 2SC3233 2SC3631

2SC3826 karşılığı 2SC1274 2SC2767 2SD772A

2SC3827 karşılığı 2SC3005 BF517 BFS17

2SC3829 karşılığı 2SC3445 2SC3606 2SC3704

2SC382TM karşılığı BF198 BF225 BF310

2SC383 karşılığı BF199 BF224 BF311

2SC3830 karşılığı 2SC3087 BUT11 BUV46

2SC3831 karşılığı 2SC3450 BUV47 BUW12

2SC3832 karşılığı 2SC3039 BUT54 BUT56

2SC3833 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC3834 karşılığı 2SC2335 BU406 TP150

2SC3835 karşılığı 2SC2305 2SC2656 TP55A

2SC3836 karşılığı 2SD1582

2SC3837K karşılığı 2SC3015 BF517 BF799

2SC3838K karşılığı 2SC3014 2SC3098 BF775

2SC3839K karşılığı 2SC3014 2SC3098 BFR53

2SC383ATM 2SC383TM karşılığı BF199 BF224 BF311

2SC384 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC3841 karşılığı BFQ29 BFQ81 BFR93

2SC3842 2SC3843 karşılığı 2SC3831 BUV47 BUW12

2SC3844 karşılığı 2SC3451 BUV48 BUW13

2SC3845 karşılığı 2SC3642 2SC4426

2SC3846 karşılığı 2SC3466 2SC4428 BUV89

2SC3847 karşılığı 2SC4199 BU2520AF

2SC385 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC3850 karşılığı 2SC4110

2SC3851 2SC3851A karşılığı 2SC1411

2SC3852 karşılığı 2SD1273 2SD2092

2SC3852A karşılığı 2SD2092 2SD2156A

2SC3853 karşılığı 2SD718 BD245D BD545D

2SC3854 karşılığı 2SD751 BD245D

2SC3855 karşılığı 2SC3263 BD245F

2SC3856 karşılığı 2SC326F BD249F

2SC3857 karşılığı 2SC2773 2SC3370 2SD846

2SC3858 karşılığı 2SC2774 2SC3264

2SC3859 karşılığı KSR1110

2SC385A 2SC386 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC3860 karşılığı KSR1010

2SC3861 karşılığı 2SC2499 2SC2570 2SC3512

2SC3865 karşılığı 2SC3497 2SC3570 2SC3573

2SC3866 karşılığı 2SC3559 2SC4303

2SC3868 karşılığı 2SC3309 2SC3560 2SC4421

2SC3869 karşılığı 2SC3497 2SC3570 2SC3573

2SC386A karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC387 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC3870 karşılığı 2SC3571 2SC3574 2SC4130

2SC3871 karşılığı 2SC3572 2SC3575 2SC4162

2SC3872 karşılığı 2SC4296 2SC4423

2SC3873 karşılığı 2SC4297 2SC4423

2SC3874 karşılığı 2SC3714

2SC387A karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC387GTM karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC388 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC3883 karşılığı 2SC3481 BU508AF BU508D

2SC3884 karşılığı 2SC1546 2SC3894 BU508AF

2SC3884A karşılığı 2SC1546 2SC3894 BU508AF BU4508AX

2SC3885 karşılığı 2SC1547 2SC3895 BU508AF

2SC3885A karşılığı 2SC3894 2SD1547 BU508AF BU4515AX

2SC3886 karşılığı 2SC3896 BU508AF

2SC3886A karşılığı 2SC3894 BU508AF 2SC3486 BU4522AX

2SC3887 karşılığı BU508A BU706

2SC3887A karşılığı BU4508AX

2SC3888 karşılığı 2SC3686 BU508A BU908

2SC3888A karşılığı BU4515AX

2SC3889 karşılığı 2SC3687 BU508A BU908

2SC3889A karşılığı BU2520AW

2SC388A 2SC388ATM karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC389 karşılığı BF199 BF224 BF310

2SC3890 karşılığı 2SC3571 2SC3573 2SC4130

2SC3891 karşılığı 2SC3681

2SC3892 karşılığı 2SC3682

2SC3892A karşılığı 2SC3682 BU4508DX

2SC3893 karşılığı 2SC3683 BU4522DX

2SC3894 karşılığı 2SC3884A BU508AF BU4507AX

2SC3895 karşılığı 2SC3885A BU508AF BU4508AX

2SC3896 karşılığı 2SC3886A BU508AF BU4522AX

2SC3897 karşılığı 2SC3688 2SC4589 BU4530AL

2SC3898 karşılığı KSR1112

2SC3899 karşılığı KSR1012

2SC39 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC390 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC3900 2SC3901 karşılığı 2SC4216 KSR1109

2SC3902 karşılığı 2SC3117 2SD669

2SC3903 karşılığı 2SC3584

2SC3904 karşılığı 2SC3583

2SC3905 karşılığı BD545C BD745C

2SC3906K karşılığı 2SC3324 2SC4050

2SC3907 karşılığı 2SC3263 2SC3856

2SC3909 karşılığı 2SC3153 BUV89 BUW11A

2SC391 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC3910 karşılığı 2SC3993

2SC3916 karşılığı 2SC3920

2SC3917 karşılığı 2SC3921

2SC3918 karşılığı 2SC3922

2SC3919 karşılığı 2SC3923

2SC392 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC3920 karşılığı 2SC3920

2SC3921 karşılığı 2SC3921

2SC3922 karşılığı 2SC3922

2SC3923 karşılığı 2SC3923

2SC3924 karşılığı 2SC3559 2SC3749 BUT11AF

2SC3926 karşılığı BFQ81 BFR93 BJQ29

2SC3927 karşılığı 2SC3637 BUV47A BUW12A

2SC3928 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

2SC3929 karşılığı 2SC4098

2SC392A karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC393 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC394 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC3940A karşılığı 2SD1014 2SD1146 2SD863

2SC3941 karşılığı 2SC3249 2SC3468 BF420A

2SC3942 karşılığı 2SC3565 2SC4075

2SC3943 karşılığı 2SC3782

2SC3945 karşılığı 2SC1505 2SC3565 2SC4075

2SC3947 karşılığı 2SC4300 2SC4428 BUW11F

2SC3948 karşılığı 2SC4199 BUV47 BUW12

2SC3949 karşılığı 2SC3638 BUV48 BUW13

2SC395 karşılığı 2N2368 BSS11 BSY17

2SC3951 karşılığı 2SC3596

2SC3952 karşılığı 2SC3597

2SC3953 karşılığı 2SC3598

2SC3954 karşılığı 2SC3599

2SC3955 karşılığı 2SC3600

2SC3956 karşılığı 2SC3601

2SC3958 2SC3959 karşılığı 2SD772 BUW64

2SC395A karşılığı BSS10 BSX26 BSX28

2SC396 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3960 karşılığı 2SD772 BUW64

2SC3961 karşılığı 2SC3497 BUT11 BUV46

2SC3962 karşılığı 2SC3490 BUT11 BUV46

2SC3963 karşılığı 2SC3956 2SC4564 2SC4623

2SC3964 karşılığı 2SD1694

2SC3965 karşılığı 2SC3249 2SC3468 BF420A

2SC3966 karşılığı 2SC2360 2SC2464 2SC2466

2SC3967 karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

2SC3968 karşılığı 2SC2333 2SC2738

2SC3969 karşılığı 2SC3309 2SC3560 2SC4421

2SC397 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC3970 karşılığı 2SC3352 2SD1571 BUX84F

2SC3970A karşılığı 2SC3794 2SC3978 BUX85F

2SC3971 karşılığı 2SC3749 2SC4304 BUT11F

2SC3971A karşılığı 2SC3559 2SC4304 BUT11A

2SC3972 karşılığı 2SC3353 BUT11F BUT18F

2SC3972A karşılığı 2SC3795 BUT11AF BUT18AF

2SC3973 karşılığı BUT12F BUT54 BUT56

2SC3973A karşılığı BUT12AF BUT56A

2SC3974 karşılığı 2SC4429 BUV47 BUW12

2SC3975 karşılığı 2SC4199 2SC4459 BUW13F

2SC3976 karşılığı 2SC3307 2SC3910

2SC3977 2SC3977A karşılığı 2SC3751 2SC4231 BUX85F

2SC3978 2SC3978A karşılığı 2SC3752 2SC4231 BUX85F

2SC3979 2SC3979A karşılığı 2SC3752 SC4234 BUT11AF

2SC398 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC3980 2SC3980A karşılığı 2SC4427 BUW11AF

2SC3981 karşılığı 2SC4300 2SC4586 BUW11AF

2SC3981A karşılığı 2SC4427 2SC4584 BUW11AF

2SC3983 2SC3984 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC3988 karşılığı BUX98P

2SC3989 karşılığı 2SD1313

2SC399 karşılığı BF224 BF503 BF505

2SC3992 karşılığı 2SC3738 2SC4096

2SC3995 2SC3996 2SC3997 2SC3998 karşılığı 2SC4789 BU4540AL

2SC3999 karşılığı BF299 BF393 BF420A

2SC40 karşılığı BF224 BF505

2SC400 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC4000 karşılığı BF393 BF420A MPSA42

2SC4001 karşılığı 2SC2621 BF417 BF459

2SC4002 karşılığı 2SD1350 MPSA44

2SC4003 karşılığı 2SC3129 2SC3588

2SC4004 karşılığı 2SC3751 2SC4231 BUX85F

2SC4007 karşılığı BD243C BD539C BD953

2SC4008 karşılığı 2SC3691 2SD1586 BD243C

2SC4009 karşılığı BC517 MPSA25

2SC400D karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC401 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC4010 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC4011 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC4012 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC4013 karşılığı BF255 BF310 BF314

2SC4014 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC4015 karşılığı 2SC3259 2SC3468 BF420A

2SC4016 karşılığı BC3377 BC635 BC637

2SC4017 karşılığı BC517 BC617 BC875

2SC4018K karşılığı BC846 BCW71 BCW81

2SC4019 karşılığı 2SC2924 2SC3408 BF758

2SC402 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC4020 karşılığı 2SC3150 BUT11A BUV46A

2SC4021 2SC4022 karşılığı 2SC4023 BUV71

2SC4023 karşılığı BUV7 BUV71 BU2520AW

2SC4024 karşılığı 2SC4554

2SC4026 karşılığı 2SC3570 2SC3573 2SC4054

2SC4027 karşılığı 2SD1033 2SD1080 2SD1250

2SC4028 karşılığı 2SC4023 BUV71

2SC402A 2SC402B karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC402S karşılığı 2SC1775 2SC2240 BC546

2SC403 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC4032 karşılığı BC517 BC617 BC875

2SC4033 karşılığı 2SC2362 2SC2375 2SC3245A

2SC4034 karşılığı 2SC1890 2SC2675 BC546

2SC4035 2SC4036 karşılığı BF298 BF422 BFR89

2SC4037 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC4038 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC4039 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC403A 2SC403B 2SC403C karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC404 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC4040 karşılığı 2SD1225 BC337 BC635

2SC4041 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC4042 2SC4042S karşılığı BF357 BF377 BF630

2SC4043 2SC4043S karşılığı 2SC2498 2SC2570 2SC3776

2SC4044 karşılığı 2SC2498 2SC2570 BF630

2SC4045 karşılığı 2SC2498 2SC2570 2SC3776

2SC4047 2SC4048 2SC4049 karşılığı KSR1006

2SC405 karşılığı ASY28 ASY73

2SC4050 karşılığı 2SC1622A 2SC3324

2SC4051 karşılığı BUT11 BUT93 BUV46A BUJ202A

2SC4052 karşılığı 2SC4054 2SC4304 BUT11F BUJ202AX

2SC4053 karşılığı BUT11 BUT18 BUV46 BUJ204A

2SC4054 karşılığı 2SC3750 BUJ204AX 2SC3795 BUT11F

2SC4055 karşılığı BUT54 BUJ205A BUT56 MJE13006

2SC4056 karşılığı BUT12AF BUJ205AX

2SC4057 karşılığı 2SC3831 BUV47 BUW12

2SC4058 2SC4059 karşılığı 2SC3451 BUV48

2SC406 karşılığı ASY28 ASY73

2SC4060 karşılığı 2SC3988 BUX98AP

2SC4061K karşılığı BFN26

2SC4062 karşılığı 2SD1415 2SD1590 2SD1791

2SC4063 karşılığı 2SC4063

2SC4064 2SC4065 karşılığı 2SC3709 2SD1062 2SD1669

2SC407 karşılığı BUW70 BUX17 BUY18

2SC4073 karşılığı 2SC3570 2SC3573 BUT11F

2SC4074 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC4075 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC3565

2SC4076 karşılığı 2SC3323 BC846 BCV71

2SC4077 2SC4078 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC4079 karşılığı BC849 BCF32 BCF81

2SC408 karşılığı BUW70 BUX17 BUY18

2SC4081 karşılığı 2SC4128

2SC4085 karşılığı 2SC4086

2SC4086 karşılığı 2SC4087

2SC4087 karşılığı 2SC4086

2SC4088 karşılığı 2SC4089

2SC409 karşılığı BUX17 BUX42 BUY18

2SC4090 2SC4091 karşılığı 2SC4092

2SC4092 karşılığı 2SC4093

2SC4096 karşılığı 2SC3995

2SC4097 karşılığı 2SD1949

2SC4098 karşılığı 2SC4128

2SC41 karşılığı 2N3442 2SC2260 BD245D

2SC410 karşılığı BUX17 BUX42 BUY18

2SC4101 karşılığı 2SC3324 2SD814

2SC4105 karşılığı 2SC3038 BUT11 TP75C

2SC4106 karşılığı 2SC3170 BUT54 BUT56

2SC4107 karşılığı 2SC3562 BUT76 BUV56

2SC4108 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC4109 karşılığı 2SC3850 BUX98P

2SC410A 2SC411 karşılığı BUX17A BUX42 BUY18

2SC4110 karşılığı BUX98P

2SC4111 karşılığı 2SC3995

2SC4115 2SC4115S karşılığı 2SC3225 2SD1055 2SD1227

2SC4117 karşılığı 2SC4101

2SC4118 karşılığı 2SC4097

2SC412 karşılığı BUX17A BUX42 UY18

2SC4120 karşılığı KSR111

2SC4121 karşılığı KSR1011

2SC4122 karşılığı BU4507DX 2SC4294

2SC4123 karşılığı BU4508DX BU508DF

2SC4124 karşılığı BU4522DX BU508DF

2SC4291 karşılığı BU4507DX

2SC4292 karşılığı BU2508DW

2SC4293 karşılığı BU4507DX

2SC4294 karşılığı BU4508DX

2SC4435 karşılığı BU4508AX

2SC4436 karşılığı BU4515AX

2SC4437 karşılığı BU4508AX

2SC4438 karşılığı BU4515AX

2SC4769 karşılığı BU4508DX

2SC4770 karşılığı BU4508AX

2SC4890 2SC4891 karşılığı BU4540AL

2SC4923 2SC4924 karşılığı BU4522AX

2SC4125 karşılığı 2SC3684

2SC4126 karşılığı 2SC4092

2SC4127 karşılığı 2SC4094

2SC4128 karşılığı 2SC4081 2SC4141

2SC4129 karşılığı 2SC3570 2SC3573 BUT11F

2SC413 karşılığı BD137 BD228 BD377

2SC4130 karşılığı 2SC3571 2SC3574 2SC3890

2SC4131 karşılığı 2SD1840 BD545C BD745C

2SC4132 karşılığı 2SC3649 2SD1420

2SC4133 karşılığı 2SC4195

2SC4134 karşılığı 2SD1074 2SD1283

2SC4135 ⇒2SD1815

2SC4136 karşılığı BUV11 BUW58 BUX11

2SC4138 karşılığı 2SC3042 BUV48 BUW13

2SC4139 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC414 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC41400 karşılığı 2SC3850 2SC4110 BUX98AP

2SC4141 karşılığı 2SC3639 BC846 BCV71

2SC4142 2SC4143 karşılığı 2SD1545 2SD1655 BU508AF

2SC4144 karşılığı 2SD1548 BU508AF BU908F

2SC4145 karşılığı 2SC3328 2SC3669 2SD1015

2SC4147 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

2SC4148 karşılığı 2SC3747

2SC4149 karşılığı 2SC3748

2SC415 karşılığı 2SC3117 2SD669

2SC4150 karşılığı 2SC3709 2SC4065

2SC4151 karşılığı 2SC3694 2SC455

2SC4153 karşılığı 2SD1792

2SC4154 karşılığı 2SC4076 2SC4116

2SC4155 karşılığı 2SC4081 2SC4128 BC846

2SC4157 karşılığı 2SC3831 BUV47 BUW12

2SC4158 karşılığı 2SC1505 2SC35 2SC4075

2SC4159 karşılığı 2SC3298

2SC416 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC4160 karşılığı 2SC3573 2SC4054 BUT11F

2SC4161 karşılığı 2SC3571 2SC3574 2SC4056

2SC4162 karşılığı 2SC3562 2SC3572 2SC3575

2SC4164 karşılığı BUV66 MJE13008

2SC4165 karşılığı 2SC2621 BF417 BF617

2SC4166 karşılığı 2SC3469

2SC4169 karşılığı 2SD1153 2SD1809 2SD1929

2SC4171 karşılığı 2SC4221 2SC4599 BUT11

2SC4172 karşılığı 2SC4222 2SC4600 BUT11

2SC4174 karşılığı BF820 BF822 BFN22

2SC4175 karşılığı 2SC4176

2SC4177 karşılığı 2SC4141

2SC4178 karşılığı 2SC3932 2SC3935

2SC4179 karşılığı 2SC3931 2SC3936

2SC4180 karşılığı 2SC4101 2SC4117

2SC4182 karşılığı 2SC3005 BF517 BFS17

2SC4183 karşılığı 2SC3161 BFS17

2SC4184 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFR53

2SC4185 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFR53

2SC4186 karşılığı 2SC3014 BFR53 BFT25

2SC4187 karşılığı BF775 BFQ29 BFR35

2SC4189 karşılığı 2SC3380 2SC3515 BFN18

2SC4191 karşılığı 2SC2738 BUX84 TP75C

2SC4192 karşılığı BUT11 BUT93 TP75C

2SC4193 karşılığı 2SC3497

2SC4193 karşılığı BUT11 BUV46

2SC4194 karşılığı 2SC317 2SC4055 BUT56

2SC4195 karşılığı 2SC4133

2SC4196 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFT75

2SC4197 karşılığı 2SC2845 BF770A BFT75

2SC4199 2SC4199A karşılığı 2SC3897 2SC4542 BU2520AF

2SC42 karşılığı 2N3442 2SC2260 BD245D

2SC4204 karşılığı 2SC3070 2SC3225 2SC3673

2SC4205 karşılığı 2SC2827 BUT11 MJE53T

2SC4206 karşılığı 2SC3536 BU426A BU903

2SC4208 karşılığı 2SC2236 2SD1146 BC635

2SC4208A karşılığı 2SC3328 2SD1207 BC637

2SC4209 karşılığı 2SD1782 BCW66

2SC4210 karşılığı 2SD1782 BCW65

2SC4211 karşılığı 2SC4141 BC848 BCV71

2SC4212 karşılığı 2SC3418 BF850

2SC4215 karşılığı BF599 BF799 BFS20

2SC4216 karşılığı KSR1009

2SC4217 karşılığı 2SC2621 BF417 BF758

2SC4218 karşılığı 2SC3468 BF299 BF420A

2SC4219 karşılığı 2SC4597

2SC4220 karşılığı 2SC4598

2SC4221 karşılığı 2SC4171 2SC4599

2SC4222 karşılığı 2SC4172 2SC4600

2SC4223 karşılığı 2SC4601

2SC4224 karşılığı 2SC4602

2SC4229 karşılığı 2SC3161 BF517 BFS17

2SC423 karşılığı BFR36 BFW16 BFX55

2SC4230 karşılığı 2SC3178 BU505 MJE8500 BU1706A

2SC4231 karşılığı 2SC4234 BU1706AX BU505F MJE8500

2SC4232 karşılığı 2SC3483 2SD1543 BU705

2SC4233 2SC4234 karşılığı 2SC3050 BU505F MJE8502 BU1706AX

2SC4235 karşılığı 2SC3387 2SC3642 BU706

2SC4236 karşılığı 2SC3466 2SC3643 BUV89

2SC4237 karşılığı 2SC3644 2SC4023 BUV48B

2SC4238 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC424 karşılığı BFR36 BFW16 BFX55

2SC4241 karşılığı 2SC4093

2SC4242 karşılığı 2SC3170 2SC4055 BUT56

2SC4243 karşılığı 2SC2924 2SC3408 2SC3805

2SC4244 karşılığı 2SC3136 BF517 BFS17

2SC4245 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFT75

2SC4246 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC4247 2SC4248 karşılığı BFQ29 BFQ81 BFR93

2SC4249 karşılığı 2SC3161 BF517 BFS17

2SC425 karşılığı BFR36 BFW16 BFX55

2SC4250 2SC4251 2SC4252 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC4253 karşılığı 2SC3161 BF517 BFS17

2SC4254 karşılığı 2SC4141 2SC4177 BC846

2SC4255 karşılığı 2SC3099 BF517 BFR53

2SC4256 karşılığı 2SC4257 2SC4451

2SC4257 karşılığı 2SC3675

2SC426 karşılığı BFR36 BFW16 BFX55

2SC4262 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFT75

2SC4263 karşılığı 2SC3161 BF517 BFS17

2SC4264 karşılığı 2SC3014 2SC3773 BFT75

2SC4265 karşılığı 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC4266 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC4269 karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

2SC427 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC4270 karşılığı 2SC3014 2SC3161 BFT75

2SC4272 karşılığı 2SD1005 2SD1368 BCX56

2SC4273 karşılığı 2SC2827 BUT11 BUV46

2SC4274 karşılığı 2SC3562 BUT12 BUT76

2SC4275 karşılığı 2SC2828 BUV47 BUW12

2SC4276 karşılığı 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC4277 karşılığı 2SC2962 2SC3083 BUW11A

2SC4278 karşılığı 2SC2837 SC2987 BD245D

2SC428 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC4283 karşılığı 2SC4583

2SC4284 karşılığı 2SC3594 MJ8505

2SC4285 karşılığı BUX88 MJ8505

2SC4288 2SC4288A karşılığı 2SC3995 BU4540AL

2SC4289 2SC4289A karşılığı 2SC3996 BU4540AL

2SC429 karşılığı BF198 BF224 BF314

2SC4290 2SC4290A karşılığı 2SC3997 BU4550AL

2SC4291 karşılığı 2SC3481 2SC3681

2SC4292 karşılığı 2SC3482 2SC3681 BU508D

2SC4293 2SC4294 karşılığı 2SC3892A 2SC4122 BU508DF

2SC4295 2SC4295M karşılığı 2SC3469 BF487 MPSA45

2SC4296 2SC4297 karşılığı 2SC4423 BUV47 BUW13

2SC4298 karşılığı 2SC4424 BUV47 BUW13

2SC4299 karşılığı 2SC3152 2SC4426 BUW11A

2SC42A karşılığı 2SC2262 2SD555 BD245F

2SC43 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

2SC430 karşılığı BF198 BF224 BF314

2SC4300 karşılığı 2SC3232 2SC4428 BUW11A

2SC4301 karşılığı 2SC3466 2SC4429 BUV89

2SC4302 karşılığı 2SC3232 2SC4428 BUW11A

2SC4303 karşılığı 2SC4941 2SD1547 BU508AF

2SC4303A karşılığı 2SC3895 2SD1747 BU508AF

2SC4304 karşılığı 2SC3559 2SC4234 BUT11AF

2SC4305 karşılığı BD543C BD711 BD801

2SC4306 karşılığı 2SC4668 2SD1804

2SC4308 karşılığı 2SC4693

2SC4309 karşılığı 2SC3738 2SC3982A 2SC3992

2SC431 karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1872

2SC4310 karşılığı BUT11 BUT18 BUT56 BU1706A

2SC4311 karşılığı BUT11F BUT18F BUV46F BU1706AX

2SC4312 karşılığı 2SC3535 BUW11A BUW131A

2SC4313 karşılığı 2SC3637 BUV47A BUW12A

2SC4314 karşılığı BUV48A BUW133A UW13A

2SC4317 karşılığı 2SC5089

2SC432 karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1872

2SC4320 karşılığı 2SC5092

2SC4321 karşılığı 2SC5090

2SC4322 karşılığı 2SC5094 BFR505

2SC4323 karşılığı 2SC3586

2SC4325 karşılığı 2SC3585

2SC4326 2SC4326LK karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

2SC4327 karşılığı 2SC3747 2SC4550

2SC433 karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1873

2SC4331 2SC4331Z karşılığı 2SC4343

2SC4332 karşılığı 2SC3303 2SC4344

2SC4333 karşılığı 2SD1804

2SC4334 karşılığı 2SC3566 2SC3696

2SC4335 karşılığı 2SC3568 2SC3697 2SD1792

2SC4336 karşılığı 2SC3568 2SC3698 2SD1794

2SC4337 2SC4337Z karşılığı 2SC2871 2SD1598 2SD1800

2SC4338 2SC4338Z karşılığı 2SD1817 2SD1980

2SC434 karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1873

2SC4340 karşılığı BD875 BD877 BD879

2SC4341 karşılığı BD679 BD681 BD683

2SC4346 karşılığı 2SC3497 BUT11 BUV46

2SC434A karşılığı 2SC1299 2SC1301 2SC1873

2SC435 karşılığı 2SC1299 2SC1302 2SC1401

2SC4354 karşılığı 2SC2738 2SC3169 BUX84

2SC4356 karşılığı 2SC3328 2SD1014 2SD1207

2SC4357 karşılığı 2SC3647 2SC4132 SD1623

2SC4359 karşılığı BUW11A

2SC436 karşılığı 2SC1299 2SC1302 2SC1401

2SC4360 karşılığı KSR1105

2SC4361 karşılığı KSR1005

2SC4362 karşılığı KSR1101

2SC4363 karşılığı KSR1001

2SC4364 karşılığı 2SC3014 BF775 BFR35

2SC4365 karşılığı 2SC3014 2SC3772 BFT75

2SC4368 karşılığı 2SC3298 2SC3567 2SC3695

2SC4369 karşılığı 2SC3297 2SC3690

2SC437 karşılığı 2SD1177 BD379 BD529

2SC4370 karşılığı 2SC3298 2SC3364 2SC4159

2SC4371 karşılığı 2SC3570 2SC3573 2SC4073

2SC4372 karşılığı 2SC2880 BF620 BF622

2SC4373 karşılığı 2SC2881 2SD1007 2SD1418

2SC4374 karşılığı 2SC2882 2SC3438 2SD875

2SC4375 karşılığı 2SC2982 2SC3439 2SD1766

2SC4376 karşılığı 2SC2884 2SC3444 BCX54

2SC4377 karşılığı 2SD1119 2SD1620 2SD1766

2SC4378 karşılığı BF417 BF617 BF758

2SC4379 karşılığı 2SC4424 BUV48 BUW13

2SC438 karşılığı 2SD1177 BD377 BD527

2SC4381 karşılığı 2SC3298 2SC3567 BDT31DF

2SC4382 karşılığı 2SC3298B 2SD1587

2SC4383 karşılığı 2SC2769 2SC3855 BD245F

2SC4385 karşılığı 2SC3181 2SD718 D245C

2SC4386 karşılığı 2SC2837 2SD1046 BD245D

2SC4387 karşılığı 2SC2581 2SC3263 2SC3855

2SC4388 karşılığı 2SC3263 2SC3856

2SC4389 karşılığı 2SD1581 2SD1779

2SC439 karşılığı 2N3299 2N3724 BFX55

2SC4391 karşılığı 2SC3669 BC639 MPS651

2SC4392 karşılığı 2SC3011

2SC4393 karşılığı 2SC3161 2SC3774

2SC4394 karşılığı 2SC3445

2SC44 karşılığı BD245 BDV91 BDX91

2SC440 karşılığı 2N3299 2N3724 BFX55

2SC4401 karşılığı 2SC3098 BF775

2SC4402 karşılığı 2SC3014 2SC3773

2SC4403 karşılığı 2SC3772

2SC4404 karşılığı 2SC3161 2SC3774

2SC4405 karşılığı 2SC3775

2SC4406 karşılığı 2SC3014 2SC3773 BFR53

2SC4407 karşılığı 2SC3014 2SC3773

2SC4408 karşılığı 2SC3328

2SC4409 karşılığı 2SC4541

2SC441 karşılığı 2N3299 2N3724 BFX55

2SC4411 karşılığı 2SC4201

2SC4412 karşılığı 2SC4062 BF820

2SC4418 karşılığı 2SC3573 2SC4054 2SC4073

2SC4419 karşılığı 2SC3536 BUW11A BUW132A

2SC442 karşılığı 2N3299 2N3724 BFX55

2SC4420 karşılığı 2SC3152 2SC3376 BUW11A

2SC4421 karşılığı 2SC3570 2SC4052 BUT11F

2SC4422 karşılığı 2SC3607

2SC4423 karşılığı 2SC4297 BUV48 BUW13

2SC4424 karşılığı 2SC4298 BUV48 BUW13

2SC4425 karşılığı 2SC3850 2SC4110 2SC4461

2SC4426 2SC4427 karşılığı 2SC3387 2SC3460 2SC4583

2SC4428 karşılığı 2SC3466 2SC4584 BUV89

2SC4429 karşılığı 2SC4199 2SC4585 BUV89

2SC443 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

2SC4430 karşılığı 2SC3552 2SC4585 BUV48B

2SC4431 karşılığı 2SC3298 2SC3564 2SC4370

2SC4432 karşılığı BF599 BF799 BFS20

2SC4433 karşılığı BF314 BF502 BF505

2SC4434 karşılığı 2SC4139 2SC4140 BUV48

2SC4435 2SC4436 karşılığı 2SC3486 2SC3685 BU508A

2SC4437 2SC4438 karşılığı 2SC3894 2SC4143 BU508AF

2SC4439 karşılığı 2SC4564 2SC4623 S3936

2SC444 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

2SC4440 karşılığı BU307F

2SC4442 karşılığı 2SC4054 2SC4073 2SC4160

2SC4443 karşılığı 2SC4168

2SC4444 karşılığı 2SC3016 BF517 BFS17

2SC4445 karşılığı 2SC4299 2SC4300 BUW11AF

2SC4446 karşılığı 2SC4116

2SC4448 karşılığı S3540

2SC4449 karşılığı 2SC3468 BF299 BF420

2SC445 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

2SC4450 karşılığı 2SC4256

2SC4451 karşılığı 2SC4257

2SC4452 karşılığı 2SC4175

2SC4454 2SC4455 karşılığı 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC4457 karşılığı 2SC4300 2SC4586 BUW11F

2SC4458 karşılığı 2SC4301 BUV47F BUW12F

2SC4459 karşılığı BUP23CF BUV48F BUW13F

2SC446 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

2SC4460 karşılığı BUP23CF BUV48F BUW13F

2SC4461 karşılığı BUX98P

2SC4466 karşılığı 2SC2681 2SC3181 BD245C

2SC4467 karşılığı 2SC2837 2SC2987 BD245D

2SC4468 karşılığı 2SC3263 2SC3855 BD245F

2SC447 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC4471 karşılığı 2SC3750 BUT11F BUT21CF

2SC4471A karşılığı 2SC3895 2SC4518 BUT11AF

2SC4473 karşılığı 2SC3781

2SC4474 karşılığı 2SC3565

2SC4477 karşılığı 2SC3590 2SD1404 BU406F

2SC4478 karşılığı 2SC3175 2SC3591 BU406F

2SC4479 karşılığı 2SC4563

2SC4480 karşılığı 2SC3225 2SC4389 2SD1246

2SC4482 karşılığı 2SD1145

2SC4483 karşılığı 2SC3225 2SD1207 2SD1246

2SC4484 karşılığı 2SD1207 2SD1347 2SD879

2SC4485 karşılığı 2SD1207 2SD1582 2SD1835

2SC4486 karşılığı 2SD1207 2SD1835

2SC4487 karşılığı 2SD1347

2SC449 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC4490 karşılığı BF393 BF420A MPSA42

2SC4492 2SC4493 karşılığı 2SC4257 2SC4572

2SC4494 karşılığı 2SC3852 2SD2092 2SD2127

2SC4495 karşılığı 2SC3852 2SD1944 2SD2076

2SC4496 karşılığı 2SD2024

2SC4497 karşılığı 2SC4061 BFN26

2SC4499L 2SC4499S karşılığı 2SC3075 2SC3129 2SC3588

2SC45 karşılığı BFW16 BFX55

2SC450 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC4500L 2SC4500S karşılığı 2SC2871 2SD1598 2SD1800

2SC4501L 2SC4501S karşılığı 2SC3132 2SD1222 2SD1799

2SC4502 karşılığı BF370 BF921 BF959

2SC4505 karşılığı 2SC4548

2SC4506 karşılığı 2SC4418 BF417 BF459

2SC4507 karşılığı 2SC4026 2SC4073 BUT11F

2SC4508 karşılığı 2SC3871 2SC4162 BUT12

2SC4509 karşılığı 2SC4296 2SC4423 BUW13F

2SC4510 karşılığı 2SC4298 BUV48F BUW13F

2SC4511 karşılığı 2SC4335 BDT41BF

2SC4512 karşılığı 2SC4329 BD243C BD543D

2SC4517 karşılığı 2SC3559 2SC4304 BUT11AF

2SC4517A karşılığı 2SC3752 2SC3979 BUT11AF

2SC4518 2SC4518A karşılığı 2SC3795 BUT11AF BUT18AF

2SC4522 karşılığı 2SC3074 2SD1803

2SC4523 karşılığı 2SD1804

2SC4531 karşılığı 2SC3684 BU2520AF BU4523DX

2SC4532 karşılığı BU4730AL

2SC4533 karşılığı 2SC4052 2SC4160 2SC4421

2SC4536 karşılığı BFQ64

2SC4538 karşılığı 2SC4300 2SC4427 BUW11F

2SC4539 karşılığı 2SC4409 2SD1623

2SC454 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC4540 karşılığı 2SC4409

2SC4542 karşılığı BU2520AF BU4525AX

2SC4546 karşılığı 2SC4056 BU306F BUT22BF

2SC4548 karşılığı 2SD1473

2SC4549 karşılığı 2SC3696 2SC4549

2SC455 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC4550 karşılığı 2SC3697 2SC4550

2SC4551 karşılığı 2SC3698 2SC4551

2SC4552 karşılığı 2SC3699 2SC4552

2SC4557 karşılığı 2SC4587 BUV48AF BUW13AF

2SC4558 karşılığı 2SC4553

2SC4559 karşılığı 2SC4056 2SC4130 BU306F

2SC456 karşılığı BFS23 BLY34

2SC4560 karşılığı 2SC3688 BU2525A BU4525AW

2SC4561 karşılığı BC846 BCW71 BCW81

2SC4562 karşılığı 2SC4081 2SC4128 2SC4141

2SC4563 karşılığı 2SC4479

2SC4564 karşılığı 2SC4623

2SC4568 karşılığı 2SC3011 BFR93

2SC4569 karşılığı 2SC3161 2SC3774 BFR193

2SC4572 karşılığı 2SC4257 2SC4451

2SC4573 karşılığı 2SD2024 BDW23A BDW53A

2SC4574 karşılığı 2SD161 2SD1891

2SC4576 karşılığı 2SC3676

2SC4577 karşılığı 2SC3265

2SC4579 karşılığı 2SC4913

2SC458 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC4580 karşılığı BUP22BF BUV47F BUW12F

2SC4581 2SC4582 karşılığı BUP23BF BUV48F BUW13F

2SC4584 karşılığı 2SC3885 2SC3895 BU508AF

2SC4585 karşılığı 2SC3897 2SD1548 BUH715

2SC4586 karşılığı BU426AF BUV47AF BUW12AF

2SC4587 karşılığı 2SC4430 BUV48AF BUW13AF

2SC4589 karşılığı 2SC3897 2SC4142 2SC4199A BU4252AF

2SC459 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC4591 karşılığı 2SC3583 2SC3904

2SC4592 karşılığı 2SC4094 2SC4127

2SC4593 karşılığı 2SC4901

2SC4594 karşılığı 2N4014

2SC4595 karşılığı 2SC4552

2SC4596 karşılığı 2SC3540 2SC4549

2SC4597 karşılığı 2SC4219 BUT11 BUV46

2SC4598 karşılığı 2SC4220 BUT54 BUT56

2SC4599 karşılığı 2SC4171 2SC4221 BUT11

2SC46 karşılığı 2N2218 BFX55 BSW51

2SC460 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC4600 karşılığı 2SC4172 2SC4222 BUT11

2SC4601 karşılığı 2SC3178 2SC3456 2SC4223

2SC4602 karşılığı 2SC3050 2SC3457 2SC4224

2SC4603 karşılığı 2SC4299 2SC4300 BUW11F

2SC4606 karşılığı 2SC3358 2SC3939 2SD667

2SC4608 karşılığı 2SC4532

2SC461 karşılığı BF241 BF255 BF314

2SC4612 karşılığı 2SC3332 2SC4614

2SC4613 karşılığı 2SC3116 2SC3902

2SC4614 karşılığı 2SD1812

2SC4615 karşılığı 2SC3362 2SC3632 2SD1053

2SC4616 karşılığı 2SC3233 2SC3631

2SC4617 karşılığı 2SD2216

2SC4618 karşılığı 2SC4915 2SC5021

2SC4619 karşılığı 2SC4809 2SC5021

2SC462 karşılığı BF198 BF224 BF310

2SC4620 karşılığı 2SC3469 BF487 MPSA45

2SC4621 karşılığı BUP22BF BUV47F BUW12F

2SC4622 karşılığı 2SC4106 BUT54 BUT56

2SC4626 karşılığı 2SC4656

2SC4627 karşılığı 2SC4655 2SC4915 2SC5021

2SC4628 karşılığı 2SC2498 2SC2570 BF377

2SC4629 karşılığı 2SC2590 2SC3355 2SC3512

2SC463 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC4632 karşılığı 2SC4450

2SC4633 karşılığı 2SC4451

2SC4634 karşılığı 2SC4632

2SC4635 karşılığı 2SC4633

2SC4638 karşılığı 2SC3353 2SC3795 BUT11F

2SC4639 karşılığı 2SC3323 BC846 BCV71

2SC464 karşılığı BF198 BF224 BF310

2SC4640 2SC4641 karşılığı BC174 BC182 BC546

2SC4642K karşılığı 2SC3323 BC850 BCW71

2SC4643 karşılığı 2SC3301

2SC4644 karşılığı 2SD1350 MPSA44

2SC4647 karşılığı 2SC3468 BF393 BF420A

2SC4648 karşılığı 2N4014

2SC465 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC4650 karşılığı 2SC3467 BF420A BF422A

2SC4655 karşılığı 2SC4627 2SC4915 2SC5021

2SC4657 karşılığı 2SC3518 2SC3592 2SD1803

2SC4658 karşılığı 2SC3303 2SC4332 2SC4346

2SC466 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC4662 karşılığı 2SC3869 2SC4026 2SC4371

2SC4663 karşılığı 2SC2767 BUT11 MJE51T

2SC4664 karşılığı BU409 BUT11 TP150

2SC4667 karşılığı 2SC4175

2SC4668 karşılığı 2SD1804

2SC467 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC4670 karşılığı 2SC4780

2SC4672 karşılığı 2SC4409 2SC4521 2SD1623

2SC4679 karşılığı 2SC3417 2SC3503 2SC3789

2SC468 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC4681 karşılığı 2SC3074 2SD1802 2SD1805

2SC4684 karşılığı 2SD1719 2SD1755

2SC4686 2SC4686A karşılığı 2SC4578 2SC4630

2SC4687 karşılığı BUV47 BUW12 TP48A

2SC4688 karşılığı 2SC4385 2SC5099 2SD2064

2SC4689 karşılığı 2SC4386 2SC5100 2SD2052

2SC469 karşılığı BF240 BF254 BF494

2SC4690 karşılığı 2SC4387 2SC4886 2SC5101

2SC4692 karşılığı BU2525AF BU4530AL

2SC4693 karşılığı 2SC4308

2SC4694 karşılığı 2SD1820A 2SD1949 2SD1979

2SC4695 karşılığı BC817 BCW65 BCX19

2SC4696 karşılığı BC877 BC879 BSR51

2SC4699K karşılığı 2SC1621 2SC4894

2SC47 karşılığı 2N2218 BFX55 BSW51

2SC470 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC4700 karşılığı 2SC4175 2SC4755

2SC4702 karşılığı 2SC4061 2SC4497 BFN26

2SC4703 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC4704 karşılığı 2SC3601 2N5058 BF257 BF657

2SC4705 karşılığı 2SC3651 2N5058 BF257 BF657

2SC4706 karşılığı BUV48 BUW13 BUW133 2N5058 BF257 BF657

2SC4707 karşılığı 2SC3939 2SC4414 2SD1211

2SC4708 karşılığı 2SC3598 2SC3599

2SC4709 karşılığı 2SC4476

2SC471 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC4710 2SC4710LS karşılığı 2SC4637

2SC4714 karşılığı 2SC1929

2SC4715 karşılığı 2SC2362K 2SC2631 2SC3800

2SC4716 karşılığı BF314 BF503 BF505

2SC472 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC4723 karşılığı 2SC4081 2SC4128

2SC473 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC4732 karşılığı 2SC3502 2SC3600 2SC3955

2SC4733 karşılığı 2SC3417 2SC3503 2SC3789

2SC4736 karşılığı 2SC3474 2SD1754

2SC4737 karşılığı 2SD1759 BD677 BD679

2SC4738 karşılığı 2SD2216

2SC474 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC4740 karşılığı 2SC3027 BU2508A BU508A

2SC4741 karşılığı 2SC3688 BU2520A

2SC4742 karşılığı 2SC3482 2SC3682 2SD1878 BU508D BU2508DW

2SC4743 karşılığı 2SC3486 BU2508A BU908 BU4508AX

2SC4744 karşılığı 2SC4294 2SD1556 BU2508DF BU4508DF

2SC4745 karşılığı 2SC4143 2SD1546 BU508AF BU4515AF

2SC4746 2SC4746A karşılığı 2SC3886A 2SC3896 BU508AF BU4523AF

2SC4747 karşılığı 2SC4199A 2SC458 2SC4589 BU4540AL

2SC475 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC4754 karşılığı 2SC4171 2SC4221 BUT93

2SC4755 karşılığı 2SC4175 2SC4452

2SC4757 karşılığı 2SC3885A 2SC3895 BU4515AX

2SC4758 karşılığı 2SC3886A 2SC3896 BU4522AX

2SC4759 karşılığı 2SC4542 BU2520AF BUH715 BU4525AX

2SC476 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC4761 karşılığı BUH417 BU2722AX

2SC4762 karşılığı 2SC3892A BU4508DX

2SC4763 karşılığı 2SC3893A BU4522DX

2SC4764 karşılığı 2SC3892 BU4507DX

2SC4765 karşılığı BU2708DX

2SC4766 karşılığı BU2720DX

2SC4768 karşılığı 2SC2625 2SC2740 2SC3042

2SC4769 karşılığı 2SC3893A 2SC4123 BU508DF

2SC477 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC4770 karşılığı 2SC3885A 2SC3895 2SD2252

2SC4771K karşılığı 2SC3130 BF599 BF799

2SC4772 karşılığı 2SC3932 BF547W BFS17W

2SC4775 2SC4776M 2SC4777 2SC4778 2SC4779S 2SC478 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC4781 karşılığı 2SC4482 2SD1145

2SC4782 karşılığı 2SC1621 2SC4453

2SC4783 karşılığı 2SC4617 2SC4738

2SC4784 karşılığı 2SC5095 BFS505

2SC4786 karşılığı 2SC3400 2SC4427 BUW11AF

2SC4787 karşılığı BF921S BF959

2SC4789 karşılığı 2SC3998 BU4550AL

2SC479 karşılığı 2N5189 BSS13

2SC4791 karşılığı 2SC5097

2SC4792 karşılığı 2SC3015 2SC3374 BF799

2SC4796 karşılığı 2SD1434 BUH417 BU2727AF

2SC4797 karşılığı BUH517 BU2727AF

2SC4799 karşılığı 2SC2305 2SC3813 TP55A

2SC48 karşılığı 2N1893 BSW67 BSY55

2SC480 karşılığı 2N5189 BSS13

2SC4800 karşılığı 2SD1496 BU208A BU2508A

2SC4801 karşılığı BU2508A BU508A BU908

2SC4802 karşılığı 2SC3026 2SD1434 2SD784

2SC4803 karşılığı 2SD1171 BU208D BU508D

2SC4805 karşılığı 2SC4901 BFS520

2SC4806 karşılığı 2SC4765 BUH417 BU2708AX BUH517

2SC481 karşılığı BFS23 BLY34

2SC482 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

2SC4820 karşılığı BUT12F BUT18F BUV46F

2SC4822 karşılığı 2SC3596

2SC4823 karşılığı 2SC3597

2SC4824 karşılığı 2SC3598

2SC4825 karşılığı 2SC3599

2SC4826 karşılığı 2SC3600

2SC4827 karşılığı 2SC3601

2SC4828 karşılığı 2SC3271 2SC4217 BF417

2SC483 karşılığı 2SC1913 BD239C BD241C

2SC4830 karşılığı 2SC3884A 2SC3894 2SC4757 BU4508AX

2SC4833 karşılığı 2SC4054 2SC4073 BUT11F

2SC4834 karşılığı 2SC4130 BU306F BUT12F

2SC4836 2SC4837 karşılığı 2SD1903

2SC4839 karşılığı 2SC5086

2SC484 karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC4840 karşılığı 2SC5091

2SC4841 karşılığı 2SC4840

2SC4842 karşılığı 2SC5088

2SC4843 karşılığı 2SC5093

2SC4844 karşılığı 2SC4994 2SC5098

2SC485 karşılığı BCX40 BSW66 BSX46

2SC4853 karşılığı BFR820W BFR92W BFR820

2SC4854 karşılığı BFR92

2SC4856 karşılığı 2SC3937

2SC4857 karşılığı 2SC3445 2SC3704

2SC4858 karşılığı 2SC4092

2SC4859 karşılığı 2SC3607 BFQ193

2SC486 karşılığı BCX40 BSW65 BSX45

2SC4860 karşılığı 2SC3937

2SC4861 karşılığı 2SC3445 2SC3704

2SC4862 karşılığı 2SC3357 2SC4092

2SC4863 karşılığı 2SC3937

2SC4864 karşılığı 2SC3445 2SC3704

2SC4865 karşılığı 2SC4092

2SC4866 karşılığı 2SC3301 2SC3607 BFQ193

2SC4867 karşılığı 2SC4593 2SC4901

2SC4868 karşılığı 2SC3583 2SC3904 2SC4591

2SC4869 karşılığı 2SC4094 2SC4127 2SC4900

2SC487 karşılığı 2SC2275 BD239C BD241C

2SC4870 karşılığı 2SC4643

2SC4871 karşılığı 2SC5095 BFS505

2SC4872 karşılığı 2SC5094 BFR505

2SC4873 karşılığı 2SC5097

2SC4874 karşılığı 2SC3512 2SC4629

2SC4875 karşılığı 2SC4629

2SC4877 karşılığı 2SC3893A BU2508DF BU4523DF

2SC4878 karşılığı 2SC4125 2SC4531 BU2520DF

2SC4879 karşılığı BU2727AF

2SC487A karşılığı 2SC2275A 2SC2344 BD239D

2SC488 karşılığı 2SC2516 BD241D BDV11

2SC4880 karşılığı 2SC4896 BU4730AL

2SC4881 karşılığı 2SC3299 2SC3746 2SC4549

2SC4883 karşılığı 2SC3298 2SC3364 2SC4159

2SC4883A karşılığı 2SC3298A 2SC4159

2SC4884 karşılığı 2SC1505 2SC3945 2SC3952

2SC4886 karşılığı 2SC4388

2SC489 karşılığı BD241C BD243C BD539C

2SC4890 karşılığı 2SC4692 2SC5105 BU2525AF

2SC4892 karşılığı 2SC3794A 2SC3978 BUX85F

2SC4894 karşılığı 2SC1621 2SC4453

2SC4895 karşılığı 2SD1785 2SD2014

2SC4897 karşılığı 2SC3997 2SC4290A 2SD2356 BU4550AL

2SC4898 karşılığı BUT11AF BUT18AF BUV46AF

2SC4899 karşılığı 2SC5095 BFS505

2SC49 karşılığı 2N1893 BSW67 BSY55

2SC490 karşılığı BD241A BD243A BD539A

2SC4900 karşılığı 2SC4094 2SC4127

2SC4901 karşılığı 2SC4593

2SC4902 karşılığı 2SC3011 2SC5106 BFR182

2SC4903 karşılığı 2SC5107 BFR182W

2SC4904 karşılığı BF770A BFQ67 BFR183

2SC4905 2SC4906 karşılığı BFQ67W BFR183W

2SC4907 karşılığı 2SC4056 BU306F BUT22BF

2SC4908 karşılığı 2SC3559 2SC4304 2SC4517

2SC4909 karşılığı 2SC3134 2SC3326

2SC491 karşılığı 2SC1398 BD239 BD241

2SC4915 karşılığı 2SC4655 2SC5021

2SC4916 karşılığı 2SC3892A 2SC4762 BU4508DX

2SC4917 karşılığı 2SC3924

2SC492 karşılığı 2N5759 BD245C BDV95

2SC4923 karşılığı 2SC3886A 2SC3896 BU2508AF

2SC4924 karşılığı 2SC4542 BU2520AF BUH715

2SC4926 karşılığı 2SC4094 2SC4127 2SC4592

2SC4927 karşılığı 2SC3893A BU2508 BU4522DF

2SC4928 karşılığı 2SC3996 2SC4289A BU4550AL

2SC493 karşılığı 2N4915 BD245B BDV93

2SC4931 karşılığı 2SC5139

2SC4934 karşılığı 2SC3598 2SC3953 2SC4046

2SC4938 karşılığı 2SC4220

2SC494 karşılığı 2N4914 BD245A BDV91

2SC4940 karşılığı BU506F

2SC4941 karşılığı 2SC4303A 2SC4770 BU508F

2SC495 karşılığı BD137 BD228 BD377

2SC496 karşılığı BD135 BD226 BD375

2SC4962 karşılığı 2SC4766 2SC4806 2SD2253 BU2727DF

2SC4963 karşılığı BUH517 2SC3355 BU2727DF

2SC4968 karşılığı 2SC3605

2SC4969 karşılığı 2SC3578

2SC497 karşılığı BC141 BC300 BCX40

2SC4971 karşılığı 2SC3016 BFS17

2SC4972 karşılığı BF554 BF559 BF799

2SC4973 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC4974 karşılığı 2SC3005 2SC3016 BFS17

2SC4975 karşılığı 2SC3005 2SC3016 BFS17

2SC4976 karşılığı 2SC4623

2SC4978 karşılığı 2SD1815

2SC498 karşılığı BC140 BC300 BCX40

2SC4980 karşılığı 2SC3540 2SC4549 2SC4596

2SC4981 karşılığı 2SC3692

2SC4982 karşılığı 2SC3693 2SC4595

2SC4984 karşılığı 2SC2983 2SC3443 2SC4377

2SC499 karşılığı BF422 BSS38 BSW32

2SC4991 karşılığı 2SC4094 2SC4127 2SC4592

2SC4992 karşılığı 2SC4995

2SC4993 karşılığı 2SC4095 2SC5092 2SC5097

2SC4994 karşılığı 2SC4843 2SC5093 2SC5098

2SC50 karşılığı ASY28 ASY73

2SC500 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC5001 karşılığı 2SC4669

2SC5002 karşılığı 2SC3885A 2SC3895 2SC4757 BU4522AF

2SC5003 karşılığı 2SC3892A 2SC476 2SC4916 BU4522DF

2SC501 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC5016 karşılığı 2SC3015 BF599 BFS20

2SC5019 karşılığı 2SC3301 2SC3357 BFQ193

2SC502 karşılığı BFQ42 BFS22 BFS51

2SC5020 karşılığı 2SC3931

2SC5021 karşılığı 2SC4627 2SC4655 2SC4915

2SC5022 karşılığı 2SC4633 2SC4635

2SC5023 karşılığı 2SC3598 2SC3953

2SC5024 karşılığı 2SC3601 2SC3956 2SC4704

2SC5026 karşılığı 2SC4409 2SD1615A

2SC503 karşılığı BC141 BC300 BCX40

2SC504 karşılığı BC140 BC300 BSW39

2SC5041 karşılığı BU2708DX BUH517 2SC4963

2SC5042 karşılığı 2SC4797 BU2708AX BUH417 BUH517

2SC5043 karşılığı BU2727DX

2SC5044 karşılığı 2SC4879 BU2727AX

2SC5045 2SC5046 karşılığı BU4730AL

2SC5048 karşılığı BU4523AX

2SC5049 karşılığı 2SC3585 2SC5094 BFR505

2SC505 karşılığı BF259 BF659 BFR59

2SC5053 karşılığı 2SC3444 2SD1615 2SD1622

2SC5058 karşılığı BU4730AL

2SC506 karşılığı 2N5058 BF258 BFR58

2SC5064 karşılığı 2SC3585 BFQ67 BFR182

2SC5065 karşılığı 2SC5190 BFQ67W BFR182W

2SC5066 karşılığı 2SC4840 2SC5108

2SC5067 karşılığı 2SC3896A 2SC4757 BU2508AF BU4522AF

2SC5068 karşılığı 2SC4199A 2SC4542 BU2520AF BU4523AF

2SC507 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC5079 karşılığı 2SC4995

2SC508 karşılığı 2SD1136 2SD823 BU406

2SC5084 karşılığı 2SC3356

2SC5084 karşılığı BFR193 BFR520

2SC5085 karşılığı BFS520 BFS540

2SC5089 karşılığı 2SC3583 2SC3585 2SC3904

2SC509 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC5090 karşılığı 2SC4593 2SC5190

2SC5092 karşılığı 2SC4094 2SC4127

2SC5093 karşılığı 2SC4843

2SC5094 karşılığı 2SC3585 2SC5089 BFR505

2SC5095 karşılığı 2SC5090 2SC5190 BFS505

2SC5096 karşılığı 2SC4840 2SC5091

2SC5097 karşılığı 2SC4095 2SC5092

2SC5098 karşılığı 2SC4843 SC5093

2SC5099 karşılığı 2SC4689 2SC8385 2SD2064

2SC509GTM karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC51 karşılığı 2N2218 2N3299 BFX55

2SC510 karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC5100 karşılığı 2SC4386 BD245D

2SC5101 karşılığı 2SC4387 BD245F

2SC5103 karşılığı 2SC3303

2SC5105 karşılığı 2SC4692 BU2525AF BU4530AL

2SC5106 karşılığı 2SC3011 2SC5064 BFR182

2SC5107 karşılığı 2SC5065 BFR182W

2SC5108 karşılığı 2SC5066

2SC5109 karşılığı BF770 BFQ67 BFR183

2SC511 karşılığı BSS43 BSW68 BSX47

2SC5110 karşılığı 2SC3937 BFQ67W BFR183W

2SC512 karşılığı BCX40 BSW68 BSX47

2SC5120 karşılığı 2SC3787 2SC3956

2SC5124 karşılığı 2SC4589 2SC4759 BU2520AF

2SC5129 karşılığı 2SC4742 BU4515AX

2SC513 karşılığı BCX40 BSW68 BSX47

2SC5132 karşılığı 2SC4764 2SD1556 2SD2095 BU4508DF

2SC5133 karşılığı 2SC3482 2SC4293 BU2508D BU4515DX

2SC5137 karşılığı 2SC4841 2SC5096

2SC5138 karşılığı 2SC5066 2SC5108

2SC514 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC5140 karşılığı 2SC4841 2SC5096

2SC5142 karşılığı BU4550AL

2SC5143 karşılığı BU2727DX

2SC5148 karşılığı BU4508AX

2SC5149 karşılığı BU4508DX

2SC515 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC5150 karşılığı BU2727AX

2SC5155 karşılığı 2SD1584 2SD1754

2SC515A karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC516 karşılığı BCX40 BSW66 BSX46

2SC516A karşılığı 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC518 karşılığı 2SD916 BU104 BU606

2SC5187 karşılığı 2SC2982 2SC4377 2SD1621

2SC5188 karşılığı 2SD1119 2SD1620 2SD2150

2SC5189 karşılığı 2SD1963 2SD2540

2SC518A karşılığı 2SD916 BU104 BU606

2SC519 karşılığı 2N4348 BD245C BD550

2SC5190 karşılığı 2SC4593 2SC4805

2SC519A karşılığı 2N4348 2SC2706 BD245D

2SC52 karşılığı BFW16 BFX55

2SC520 2SC520A karşılığı BD245C BDV95 BDX95

2SC5207 karşılığı BU4522AF

2SC521 karşılığı BD245A BDV93 BDX93

2SC5218 karşılığı 2SC3583 2SC3904 2SC4591

2SC5219 karşılığı BU2727DF

2SC521A karşılığı BD245A BDV93 BDX93

2SC522 karşılığı 2SC3117 2SD669

2SC5226 karşılığı 2SC5085 BFS520

2SC5227 karşılığı 2SC3445 BFR193 BFR520

2SC5228 karşılığı 2SC5087

2SC5229 karşılığı 2SC3301 2SC3607 BFQ193

2SC523 karşılığı 2SC3117 2SD669

2SC5230 karşılığı 2SC3355 2SC3507

2SC5231 karşılığı 2SC5139

2SC524 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC5246 karşılığı 2SC5139

2SC5247 karşılığı 2SC5139

2SC525 karşılığı BD139 BD230 BD377

2SC5250 karşılığı BU4508DF

2SC5251 karşılığı BU4522AF

2SC5252 karşılığı BU4522AF

2SC526 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC527 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC5275 karşılığı 2SC5051

2SC5276 karşılığı 2SC5050

2SC5277 karşılığı 2SC5139

2SC528 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC5286 karşılığı BU2727AF

2SC529 karşılığı BC183 BC238 BC548

2SC5291 karşılığı 2SC3117 2SD669

2SC5296 karşılığı 2SC4124 BU2508DF BU4508DX

2SC5297 karşılığı 2SC3896 BU4522AX 2SC4758 BU2508AF

2SC5298 karşılığı 2SC4125 2SC4878 BU2520DF BU4522AX

2SC5299 karşılığı 2SC4589 BU2520AF BUH715 BU4522AX

2SC53 karşılığı BFW16 BFX55

2SC530 karşılığı BC183 BC238 BC548

2SC5302 2SC5306 karşılığı BU4540AL

2SC531 karşılığı BC183 BC238 BC548

2SC532 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC5326 karşılığı BU4508AF

2SC533 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC5331 karşılığı BU4530AL

2SC5332 karşılığı BU2727AW

2SC5339 karşılığı BU4508DX

2SC534 karşılığı BF240 BF255 BF495

2SC535 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC536 karşılığı BC183 BC237 BC547

2SC537 2SC537FP karşılığı BC183 BC238 BC548

2SC538 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC538A karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC5386 karşılığı BU4515AX

2SC5387 karşılığı BU4522AX

2SC539 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC54 karşılığı BFW16 BFX55 BFX59

2SC540 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC5404 karşılığı BU4522AX

2SC541 karşılığı BFS23

2SC542 karşılığı 2N3632 BLY60

2SC5421 karşılığı BU4530AL

2SC5422 karşılığı BU4730AL

2SC5427 karşılığı BU4522AF

2SC543 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC544 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC5440 karşılığı BU4525AX

2SC5445 karşılığı BU4540AL

2SC5447 karşılığı BU4507AF

2SC5448 karşılığı BU4515AF

2SC545 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC5456 karşılığı BU4530AL

2SC546 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC547 karşılığı BFS23 BLY34

2SC5478 karşılığı BU2727AX

2SC548 karşılığı BFQ42 BFS22 BFW46

2SC549 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC55 karşılığı BFW16 BFX55 BFX59

2SC550 karşılığı 2N3927 BLW35 BLY58

2SC551 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC5513 karşılığı BU4522AX

2SC5514 karşılığı BU4523AX

2SC5515 karşılığı BU4530AL

2SC5516 karşılığı BU4540AL

2SC552 karşılığı BLW36

2SC554 karşılığı BLX65

2SC555 karşılığı BFR97

2SC556 karşılığı 2N3866 BFR97

2SC557 karşılığı BLY36 BLY79

2SC558 karşılığı 2SD916 BU104 BU606

2SC559 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC56 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC560 karşılığı 2N1990 2N2102 BC140

2SC561 2SC562 2SC563 2SC563A karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC564 karşılığı 2N3724 BSS28

2SC565 karşılığı 2N3903 BSX48

2SC566 karşılığı 2SC2852 BFX55

2SC567 2SC568 karşılığı BF505 BF689 BF763

2SC569 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX92

2SC57 karşılığı 2SD1200 BD139 BD230

2SC570 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC571 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

2SC572 karşılığı BLY55 BLY57

2SC573 karşılığı BLY36 BLY79

2SC574 2SC575 karşılığı BLY60

2SC576 2SC577 karşılığı BSS10 BSX26 BSX39

2SC578 karşılığı 2N5189 BSS13

2SC579 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC58 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC580 karşılığı 2N1990 2N2102 BC140

2SC581 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC582 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC583 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC584 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC585 karşılığı 2N3632

2SC586 karşılığı 2SC2837 2SD731 BUW86

2SC587 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC587A karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC588 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

2SC589 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC59 2SC590 karşılığı 2N1893 2N2102 BC300

2SC591 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC592 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC593 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC594 karşılığı 2N2218 BSW51 BSY58

2SC595 karşılığı 2N2368 BSX92

2SC596 karşılığı BFS23 BFX55 BLY34

2SC599 karşılığı BLW23 BLY92

2SC60 karşılığı AC127 ASY28

2SC600 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC601 karşılığı 2N2368 SX92

2SC602 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC604 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC605 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC606 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC607 karşılığı 2SC959 BC140 BC300

2SC608 2SC608T 2SC609 2SC609T karşılığı BD139 BD230 D379

2SC61 karşılığı 2SC3419 BD135 BD226

2SC611 2SC612 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC613 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC614 2SC615 karşılığı BCX40 BSS15 BSX45

2SC616 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC617 karşılığı BD135 BD226 BD375

2SC618 2SC618A karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC619 karşılığı BC183 BC548

2SC62 karşılığı BSS11 BSX92

2SC620 karşılığı BC182 BC547

2SC621 2SC621A 2SC622 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC623 2SC624 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX92

2SC626 karşılığı BFW16 BFX55

2SC627 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC628 karşılığı BFW46 BLX65 BLY33

2SC629 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC63 karşılığı 2N706A BSW41 BSY62

2SC631 2SC631A karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC632 2SC632A karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC633 2SC633A karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC634 2SC634A karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC635 karşılığı BLY60

2SC636 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC637 karşılığı 2N3926 BLY57

2SC638 karşılığı 2N3927 BLY58

2SC639 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC64 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC640 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC641 karşılığı BFX59 BSX92

2SC642 2SC642A 2SC643 2SC643A karşılığı 2SC1922 2SD575 BU204

2SC644 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC645 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC646 2SC647 karşılığı 2SC2681 2SC2706 2SC2837

2SC648 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC649 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC65 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC650 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC651 2SC652 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF515

2SC653 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC654 karşılığı BFR98 BFX55 MRF207

2SC657 2SC658 2SC659 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC66 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC660 2SC661 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC662 2SC663 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC664 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

2SC665 karşılığı 2SC2706 2SC2837 BD245D

2SC666 karşılığı 2SC2837 2SD551 BD245D

2SC667 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC668 2SC668SP karşılığı BF314 BF502 BF505

2SC669 2SC669A karşılığı 2N4239 2SC2214 BSX64

2SC67 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC674 2SC674SP karşılığı BF198 BF225 BF314

2SC675 2SC676 2SC677 2SC678 karşılığı BD245C BU606 BUX18A

2SC679 karşılığı 2SC779 2SC825 BU406

2SC68 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC680 2SC680A karşılığı 2SC779 2SC825 BU406

2SC681 2SC681A 2SC681ARD 2SC681AYL karşılığı 2SD916 BU104 BU606

2SC682 2SC683 karşılığı BF198 BF225 BF310

2SC684 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC685 2SC685A karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC686 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC687 karşılığı 2SD731 BD245D BU606

2SC688 karşılığı 2N5641 BLY97

2SC689 karşılığı 2N2368 BSX92

2SC69 karşılığı 2N1893 BC300 BSY55

2SC690 2SC690A karşılığı BLX39 MRF314A MRF315A

2SC691 karşılığı BLY91

2SC692 karşılığı BLY92

2SC693 2SC693FP 2SC693NP 2SC694 2SC694FP karşılığı BC184 BC413 BC550

2SC695 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC696 karşılığı 2N4239 2SC2214 BSX64

2SC696A karşılığı BU125S BUX49 BUY41

2SC697 karşılığı BD791 BDX35 MJE243

2SC697A karşılığı 2SD772 BDV11 BDX36

2SC698 karşılığı BD791 BDX35 MJE243

2SC699 karşılığı BD137 BD228 BD377

2SC70 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC700 karşılığı BFS23 BLY34

2SC701 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

2SC702 karşılığı 2N5589 BLY85

2SC703 karşılığı BLW19 MRF208 MRF212

2SC704 karşılığı 2N5591 BLY89 MRF209

2SC705 2SC706 karşılığı BF225 BF314 BF502

2SC707 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC708 2SC708A karşılığı 2N1990 2N2102 BC141

2SC709 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC71 karşılığı AC127 ASY28 ASY73

2SC710 karşılığı BC548 BF240 BF254

2SC711 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC711A karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC712 2SC712A karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC713 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

2SC714 karşılığı 2N2221 BSW63

2SC715 karşılığı BC167 BC183 BC237

2SC716 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC717 karşılığı BF225 BF314 BF502

2SC718 2SC719 karşılığı 2N2368 BSS10 BSY17

2SC72 karşılığı AC127 ASY28 ASY73

2SC720 2SC721 karşılığı BF198 BF225 BF310

2SC722 2SC723 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC724 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC725 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC726 karşılığı 2N2368 BSS10 BSY17

2SC727 karşılığı BF297 BSS38 BSX21

2SC728 karşılığı 2SC3467 BF297 BF391

2SC729 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC730 karşılığı BFR98 BLW16 MRF225

2SC731 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

2SC732 2SC732TM karşılığı 2SC2240 2SC2459 BC550

2SC733 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC734 karşılığı 2SC4414 BC546 BC639

2SC735 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC736 karşılığı 2SC2706 BD550 BU606

2SC737 karşılığı BLW24 BLY92

2SC738 2SC739 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC74 karşılığı 2N3299 BC300 BSY58

2SC740 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC741 karşılığı 2SC2852 BFX55 N3632

2SC742 karşılığı BLY35 BLY60

2SC743 2SC745 2SC746 2SC748 2SC749 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC751 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC752 2SC752G 2SC752GTM karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC753 karşılığı BF362

2SC754 2SC755 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC756 karşılığı 2SD625 BUX34 BUY80

2SC757 karşılığı BF362

2SC758 karşılığı BD550B BU606 BUX18A

2SC759 karşılığı BD245E BU606 BUX18A

2SC760 karşılığı BD245C BU606 BUX18A

2SC761 2SC762 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC763 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC764 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC768 karşılığı BD245A BD311 BDV91

2SC769 karşılığı 2N5633 BD245D BDX51

2SC770 2SC771 karşılığı 2SC3263 BUX17A BUY18

2SC772 karşılığı BF198 BF224 BF254

2SC773 karşılığı 2SC2086 2SC2851 BC237

2SC774 2SC775 karşılığı 2SC781 MRF402 MRF8003

2SC777 2SC778 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2020

2SC779 karşılığı 2SC825 BU406

2SC780 2SC780A karşılığı BF297 BF422 BF483

2SC781 karşılığı BFS23 BLY34

2SC782 2SC782A karşılığı 2SC779 2SC825 2SD1150

2SC783 karşılığı 2SC779 2SC825 2SD1136

2SC784 karşılığı BF241 BF255 BF314

2SC785 karşılığı BF240 BF254 BF310

2SC786 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC787 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC788 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

2SC789 karşılığı BD243A BD537 BD539B

2SC79 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC790 karşılığı BD241 BD243 BD535

2SC791 karşılığı 2SC779 2SC782 BD239B

2SC792 karşılığı 2SC1295 2SD1503 BU126

2SC793 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

2SC794 karşılığı BD245A BDV93 BDX93

2SC795 karşılığı 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC796 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

2SC799 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2020

2SC80 karşılığı BF198 BF224 BF505

2SC800 karşılığı BF362

2SC801 karşılığı BD139 BD230 BD377

2SC802 karşılığı MRF229 MRF402

2SC804 karşılığı BF362

2SC805 karşılığı BF257 BF657 BFR57

2SC805A karşılığı BF258 BF658 BFR58

2SC806 2SC806A karşılığı BUS12 BUW26 BUW35

2SC807 2SC807A karşılığı BUW25 BUW34 BUW75

2SC808 karşılığı BU606 BUW71 BUX16A

2SC809 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC81 karşılığı 2SD895 BD245 BDV91

2SC810 karşılığı 2SC2852 BFX55

2SC811 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC812 karşılığı BSS11 BSX27 BSY17

2SC814 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC815 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC816 karşılığı 2N1990 2N2102 BC140

2SC817 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC818 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC819 karşılığı BFS23 BLY34

2SC82 karşılığı 2SD718 BD245C BDV93

2SC820 karşılığı 2N3632 BLY35 BLY60

2SC821 karşılığı BFX55 MRF225 MRF607

2SC822 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

2SC823 karşılığı BFR95 BFS50 MRF515

2SC824 karşılığı 2N3866 2N4428 BFR95

2SC825 karşılığı 2SC779 2SD1150 BU406

2SC826 2SC827 karşılığı 2N1889 BC141 BC300

2SC828 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC828A karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC829 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC83 karşılığı 2SC2837 2SD1046 2SD731

2SC830 karşılığı BD241 BD535 BD935

2SC830H karşılığı 2N4233 BD241C BD937

2SC831 karşılığı 2N3632 BLY35

2SC833 karşılığı 2N4240 BUW40 BUY63

2SC836 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC837 karşılığı BF198 BF224 BF310

2SC838 karşılığı 2SC2210 BF240 BF254

2SC839 karşılığı BF241 BF255 BF495

2SC84 karşılığı ASY28 ASY73

2SC840 2SC840A karşılığı 2N3441 BD239C BDY72

2SC841 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

2SC842 karşılığı BLY55 BLY57 BLY78

2SC843 karşılığı BLY36 BLY79

2SC844 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

2SC845 karşılığı BFS23 BLY34

2SC847 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC848 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC849 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC85 karşılığı ASY73 ASY75

2SC850 karşılığı 2SC3377 BC337 BC637

2SC852 karşılığı 2SC2852 BFR36 BFW16

2SC853 karşılığı 2SC3665 2SD667 BC639

2SC854 2SC855 karşılığı BFR98 BFS51 BFX55

2SC856 karşılığı BF297 BF422A BFR87

2SC857 karşılığı BF298 BF422A BFR98

2SC858 2SC859 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC86 karşılığı ASY73 ASY75

2SC860 karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC861 karşılığı BU126 BUW71 BUX45

2SC862 karşılığı BU326 BU426 BUX97

2SC863 2SC864 karşılığı BF198 BF224 BF310

2SC866 karşılığı 2SC1306 2SC1909 2SC2078

2SC867 karşılığı 2SC1316 BUW40 TP48

2SC867A karşılığı 2SC2826 BUT93 TP75C

2SC868 2SC869 karşılığı BF297 BF422 BF483

2SC87 karşılığı BFW16 BFX55

2SC870 2SC871 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC872 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

2SC873 2SC874 karşılığı 2N1990 BC140 BSX45

2SC875 karşılığı 2N1711 BC140 BC300

2SC876 karşılığı 2N3053 BC140 BC300

2SC877 2SC878 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

2SC879 karşılığı BSS13 BSS27

2SC88 karşılığı BC300 BF257 BSY55

2SC880 karşılığı BSS13 BSS27

2SC881 karşılığı 2SC3377 BC337A BC637

2SC884 karşılığı 2N4233 2SC3252 BDV10

2SC885 2SC886 2SC887 2SC888 2SC889 karşılığı BU104 BU606 BUW86

2SC89 karşılığı ASY73 ASY75

2SC890 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

2SC891 karşılığı 2N5945 BLW43 LW80

2SC892 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

2SC893 karşılığı 2SD1382 BD139 BD230

2SC894 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC895 karşılığı 2SD608 2SD772 BD241D

2SC896 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC897 2SC898 karşılığı 2N3442 2SD551 BD245D

2SC899 karşılığı BC184 BC414 BC550

2SC90 karşılığı ASY73 ASY75

2SC900 karşılığı BC169 BC184 BC239

2SC901 2SC901A karşılığı 2SD1154 BU104 BU606

2SC902 karşılığı 2SD551 2SD733 BDW12

2SC903 2SC904 karşılığı 2SC3377 2SD667 BC637

2SC905 karşılığı 2SD1226 2SD667 BC637

2SC906 karşılığı 2SC3377 BC337 BC637

2SC907 karşılığı BC167 BC183 BC237

2SC907A karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC908 karşılığı 2N3948 BFS50 MRF629

2SC909 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

2SC91 karşılığı ASY73 ASY75

2SC910 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

2SC911 2SC911A karşılığı BLX66

2SC912 karşılığı 2N4123 BSW41 BSY63

2SC913 2SC914 2SC914A 2SC915 2SC915A karşılığı BSS10 BSX19 BSX26

2SC916 karşılığı BD139 BD230 BD379

2SC917 karşılığı BF199 BF224 BF311

2SC918 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC920 karşılığı BC594 BF240 BF254

2SC921 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC922 karşılığı BF241 BF255 BF310

2SC923 karşılığı BC167 BC183 BC237

2SC924 karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC925 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC926 2SC926A4 2SC926A5 karşılığı BF298 BF422 BF483

2SC927 2SC928 karşılığı BF225 BF310 BF314

2SC929 2SC929NP 2SC929SPA karşılığı BF240 BF254 BF494

2SC930 2SC930NP 2SC930SP karşılığı BF241 BF255 BF495

2SC931 2SC932 karşılığı BD785 BDX35 MJE240

2SC933 karşılığı BSW41 BSY63

2SC934 karşılığı BSW41 BSY63

2SC935 karşılığı BU104 BU126 BU606

2SC936 karşılığı 2SC1167 BU204

2SC936A karşılığı 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC937 karşılığı 2SC1132 2SD1097 BU204

2SC938 karşılığı 2SC3939 BC337A BC637

2SC939 karşılığı 2SD916 BU104 BU606

2SC940 karşılığı BU106 BU109 BU124

2SC941 2SC941TM karşılığı BF240 BF254 BF594

2SC943 2SC944 2SC945 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC947 2SC947Z 2SC948 2SC948Z karşılığı BF377 BF689 BF763

2SC949 karşılığı BC184 BC413 BC550

2SC95 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

2SC950 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC951 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC952 karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC3245

2SC953 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC954 karşılığı 2SC3939 BC337A BC637

2SC955 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC956 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC957 karşılığı BF225 BF310 BF311

2SC959 2SC959S karşılığı 2N1893 BC300 BSY55

2SC96 karşılığı 2N3409 2N3728 2N3729

2SC960 karşılığı 2SC2384 2SC2690 2SD1382

2SC961 karşılığı 2N5633 BD245C BD550

2SC962 karşılığı BD245C BDV95 BDX95

2SC963 2SC964 karşılığı BC168 BC183 BC238

2SC965 karşılığı BC167 BC182 BC237

2SC966 2SC967 karşılığı BC337 BC635 BC637

2SC968 2SC969 2SC970 karşılığı 2SC3939 BC337 BC637

2SC97 karşılığı 2N2218 BSS13

2SC971 karşılığı BC337 BC637 BC639

2SC972 karşılığı 2N1711 BC140 BC300

2SC973 2SC973A karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

2SC974 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

2SC975 2SC975A karşılığı 2N5946 BLW44 BLW81

2SC976 2SC977 karşılığı BLU99

2SC979 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC979A karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC3245

2SC97A karşılığı 2N3735 BSW39

2SC98 karşılığı 2N2368 BSX92

2SC980 karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC980A karşılığı 2SC2240 2SC2459 2SC3245

2SC980G 2SC980GTM karşılığı BC174 BC182 BC190

2SC981 karşılığı BD243C BD543C BD953

2SC982 2SC982TM karşılığı BC517 BC617 MPSA25

2SC983 karşılığı BF298 BF422 BF483

2SC984 karşılığı 2SC3939 BC337 BC637

2SC984H karşılığı 2SC4414 BC639 BCX24

2SC985 2SC985A karşılığı BFQ59 BFQ70 BFT97

2SC986 karşılığı BFQ68 BFT98

2SC987 2SC987A karşılığı BFQ69 BFQ71 BFQ85

2SC988 2SC988A 2SC988B karşılığı BFR15 BFS55 BFT66

2SC989 karşılığı BFQ72 BFT65

2SC99 karşılığı 2N2368 BSX92

2SC990 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

2SC991 karşılığı BFQ42 BFR98 BFS51

2SC992 karşılığı BFS22 BFW46 BLY33

2SC993 karşılığı 2N706A BSW41 BSY62

2SC994 karşılığı BFW16 BFX55

2SC995 karşılığı BF259 BF659 BFR59

2SC996 karşılığı BF417 BF459 BF617

2SC997 karşılığı BF198 BF224 BF310

2SC998 karşılığı BFQ42 BFQ42BFR98 BFQ42BFS51

2SC999 2SC999A karşılığı 2SD575 2SD818 BU204

Yorumlar

reklam