2SC Serisi Transistör Karşılıkları

2SC1000GTM ⇒ 2SC2240 2SC2459

2SC1001 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629

2SC1004 ⇒ 2SC1167 2SD1095 BU204

2SC1004A ⇒ 2SD575 2SD818 BU205

2SC1005 ⇒ 2SC1413 2SD380 BU207

2SC1005A ⇒ 2SD380 2SD792 BU208

2SC1006 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1007 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC1008 ⇒ 2N1889 BC140 BC300

2SC1008A ⇒ 2N1889 BC141 BC300

2SC1009 ⇒ BC846 BCW71 BCW81
2SC1009A ⇒ BC846 BCW71 BCW81

2SC101 ⇒ BD239A BD241A BD935

2SC1010 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1011 ⇒ 2SC1405 BLW17

2SC1012 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC1012A ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC1013 ⇒ BD507 BD517 BD525

2SC1014 ⇒ BD509 BD519 BD527

2SC1015 ⇒ BLW15 BLX69

2SC1016 ⇒ BLW12 BLX66

2SC1019 ⇒ 2N6104

2SC101A ⇒ BD243A BD539B BD951

2SC102 ⇒ 2SC3256 BD245 BDV91

2SC1021 ⇒ BLX15

2SC1023 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1024 ⇒ 2N4232 BD241A BD935

2SC1025 ⇒ 2SC1025 2SD1136 BU406

2SC1026 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1027 ⇒ 2SC2769 BU606 BUX18

2SC103 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1030 ⇒ 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1031 ⇒ 2N3584 2SC1504 BUX67A

2SC1032 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1033 ⇒ BF298 BF420 BF422

2SC1033A ⇒ BF298 BF420 BF422

2SC1034 ⇒ 2SD470 2SD948 BU505

2SC1035 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1036 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1038 ⇒ BFQ34 BFR94 BFT98

2SC1039 ⇒ 2SC1042 BFQ68 BFT98

2SC103A ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC104 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1040 ⇒ BLW91 MRF321 MRF331

2SC1041 ⇒ BFQ34 BFR94 BFT98

2SC1042 ⇒ 2SC1039 BFQ68 BFT98

2SC1043 ⇒ BFQ68 BF377

2SC1044 ⇒ BF689 BF763

2SC1045 ⇒ 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1046 ⇒ 2SC1875 2SD819 BU207

2SC1046N ⇒ 2SC1875 2SD819 BU207

2SC1047 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC1048 ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC104A ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC105 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1050 ⇒ 2SD916 BU104 BU606

2SC1051 ⇒ 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1051L ⇒ 2SC3181 BD245C BDV95

2SC1052 ⇒ 2N3735 BSS14

2SC1053 ⇒ 2N3735

2SC1054 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1055 ⇒ 2SD866 BU406 MJE15030

2SC1056 ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC1059 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC106 ⇒ BD137 BD228 BD377

2SC1060 2SC1061 ⇒ BD241 BD535 BD935

2SC1062 ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC1063 ⇒ 2N3426 BSS28 BSX12

2SC1064 ⇒ BSS13 BSS27

2SC1065 ⇒ 2N3735

2SC1066 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1067 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC1068 ⇒ 2SC2852 BFR36 BFW16

2SC107 ⇒ BD137 BD228 BD377

2SC1070 ⇒ 2SC2144 2SC2353 2SC2464

2SC1071 ⇒ 2N2368

2SC1071 ⇒ BSS11 BSX19

2SC1072 2SC1072A ⇒ BSS13 BSS27

2SC1073 ⇒ BLW42 BLW79 BLX67

2SC1074 ⇒ BLW43 BLW80

2SC1075 ⇒ 2N5946 BLW14 BLW44

2SC1076 ⇒ BLW15 BLX69

2SC1077 2SC1077A ⇒ 2N5643 BLW25 BLY94

2SC1078 ⇒ 2SC1810 2SC1828 MJ4361

2SC1079 ⇒ 2SC1584 2SD551 BDW12

2SC108 ⇒ BC141 BC300 BSW39

2SC1080 ⇒ 2SD551 BD545D BDW10

2SC1081 ⇒ BLW15 BLX69

2SC1082 ⇒ 2N4430

2SC1083 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629

2SC1084 2SC1085 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1086 ⇒ 2SC1348 2SC1413 BU207

2SC1088 2SC1089 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC108A 2SC109 ⇒ BC140 BC300 BSW39

2SC1090 ⇒ BFQ72

2SC1092 ⇒ 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC1095 2SC1096 ⇒ 2SC1226 BD429 BD613

2SC1097 ⇒ 2SC1848 BD385 BD415

2SC1098 2SC1098A ⇒ BD619

2SC1099 ⇒ 2SC1413 2SD1098 BU207

2SC109A ⇒ BC140 BC300 BSW39

2SC11 ⇒ ASY28 ASY29

2SC110 ⇒ 2N3723 BC140

2SC1100 ⇒ 2SC1413 2SD1098 BU207

2SC1101 ⇒ 2SC1132 2SC1167 BU204

2SC1102 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC1103 2SC1103A ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC1104 ⇒ 2N3739 2SC782 TP47

2SC1105 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC1106 ⇒ 2SC1295 BU126

2SC1107 ⇒ BD243B BD537 BD951

2SC1108 ⇒ BD243C BD539C BD953

2SC1109 ⇒ BD243B BD537 BD951

2SC111 ⇒ 2N3723 BC140

2SC1110 ⇒ BD243C BD539C BD953

2SC1111 2SC1112 ⇒ 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1113 ⇒ BD243C BD543D MJE15028

2SC1114 ⇒ BU606 BUW71 BUX16A

2SC1115 ⇒ 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1116 ⇒ BD245E BDW14 BDY54

2SC1116A ⇒ 2SC1585 BD245F MJ15015

2SC1117 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1118 ⇒ BLW94 BLX94 MRF323

2SC1119 ⇒ BFQ71 BFQ85 BFR14

2SC112 ⇒ 2N3723 BC140

2SC1120 ⇒ BLW13 BLW43 BLX68

2SC1121 2SC1122 2SC1122A ⇒ BLW15 BLX69

2SC1123 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC1124 ⇒ 2SC1913 2SC2384 2SC2481

2SC1126 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC11271 2SC11272 ⇒ 2SC2224 BF460 MPSU10

2SC1128 2SC1129 ⇒ BF370 BF921S BF959

2SC113 ⇒ 2N3723 BC140

2SC1130 ⇒ BU323 BU426 BUS11

2SC1131 ⇒ BU326 BU426 BUS11

2SC1132 ⇒ 2SC1875 2SD1097 BU204

2SC1133 ⇒ 2SC1413 2SD1103 BU207

2SC1136 ⇒ 2SC2128 2SC2940 2SC3224

2SC1138 2SC1139 ⇒ 2SC2204 2SC2977 2SD295

2SC114 ⇒ 2N3723 BC140

2SC1140 2SC1141 ⇒ BUS13 BUW45 BUX48

2SC1142 2SC1143 ⇒ BUS12 BUW25 BUW35

2SC1144 ⇒ 2SC1302 2SC1401 2SD542

2SC1145 ⇒ 2SC2204 2SC2977 2SD295

2SC115 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1150 ⇒ BSS13 BSS27

2SC1151 2SC1151A ⇒ 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1152 ⇒ BU126

2SC1153 ⇒ 2SC1132 2SD1097 BU204

2SC1153A ⇒ 2SC1922 2SD575 BU205

2SC1154 ⇒ 2SC1875 2SD517 BU207

2SC1155 ⇒ BD417 BD519 BD527

2SC1156 ⇒ BD419 BD529 BD829

2SC1157 ⇒ BD419 BD529 BD829

2SC1158 2SC1159 ⇒ BF362

2SC116 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC1160 2SC1161 2SC1161A ⇒ 2SC2238B 2SC783 BD239F

2SC1162 ⇒ 2SC2877 2SD1380 BD375

2SC1163 ⇒ BF459 MJE340 MJE3440

2SC1164 ⇒ 2SC2852 BFR36

2SC1165 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629

2SC1166 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC1167 ⇒ 2SC1132 2SD1095 BU204

2SC1168 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1169 ⇒ 2SC2989

2SC116T ⇒ 2N1613 BC140 BC300

2SC117 ⇒ 2SD1200 BD139 BD230

2SC1170 ⇒ 2SC1413 2SC1875 BU207

2SC1170A ⇒ 2SC1875 2SD849 BU208

2SC1170B ⇒ 2SD783 2SD849 BU208

2SC1171 ⇒ 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1172 ⇒ 2SC2928 2SD792 BU208

2SC1172A ⇒ 2SC3025 2SD649 BU508

2SC1172B ⇒ 2SC3027 2SD822 BU508

2SC1173 ⇒ 2SC2562 2SC3252

2SC1174 ⇒ 2SC1413 2SC1875 BU207

2SC1175 2SC1175NP ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1176 ⇒ BLW18 BLW37 BLY87

2SC1177 ⇒ BLW29 BLY84 BLY88

2SC1178 2SC1178A ⇒ BLW20 BLW31

2SC118 ⇒ 2SD1200 BD139 BD230

2SC1180 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1181 2SC1182 ⇒ BF198 BF224 BF310

2SC1184 ⇒ 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1185 ⇒ 2SC1106 2SC2809

2SC1187 ⇒ BF198 BF225 BF310

2SC1188 2SC1189 ⇒ BF199 BF224 BF311

2SC119 ⇒ 2SD1200 BD139 BD230

2SC1190 ⇒ BLW29 BLY84 BLY88

2SC1193 ⇒ BFQ71 BFQ85 BFR14

2SC1195 ⇒ 2SD632 TP51

2SC1196 ⇒ 2N4430 2SC1082

2SC1199 ⇒ 2SC2852 BFS50 MRF515

2SC12 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC120 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1204 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1205 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1208 2SC1208A ⇒ BLW60 BLY90

2SC1209 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC121 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1210 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1211 ⇒ BC337A BC637 BC639

2SC1212 ⇒ BD137 BD228 BD375

2SC1212A ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC1213 2SC1213A 2SC1214 2SC1215 2SC1215S 2SC1215T ⇒ BC337 BC635 BC637 BF689 BF763

2SC1216 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC1217 ⇒ 2SD413 BSS43 BSW68

2SC1218 ⇒ 2N3444 2N3723 BSW39

2SC1219 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC122 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1220 ⇒ 2SC3939 BC337A BC637

2SC1222 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1223 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF515

2SC1224 ⇒ 2SC2483

2SC1226 2SC1226A ⇒ 2SC1848 BD507 BD515

2SC1227 ⇒ BUW24 BUW72 BUX17A

2SC1228 ⇒ BUW25 BUW34 BUW75

2SC1229 ⇒ BUW24 BUW72 BUX17

2SC123 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1230 ⇒ BUW24 BUW72 BUW75

2SC1231 ⇒ 2N3011 BSS11 BSY17

2SC1235 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC1236 ⇒ BFQ57 BFQ74

2SC1237 ⇒ 2SC1306 2SC1678 2SC1909

2SC1238 ⇒ BLV90 MRF838A

2SC1239 ⇒ 2SC1306 2SC1909 2SC2078

2SC124 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1240 ⇒ BF198 BF224 BF310

2SC1241 2SC1241A ⇒ BLW19 BLW37 MRF212

2SC1242 2SC1242A ⇒ 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1243 ⇒ BD429 BD505 BD515

2SC1244 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1246 2SC1246A 2SC1247 2SC1247A ⇒ BC337 BC637 BC639

2SC1248 ⇒ BFQ59 BFQ70 BFR34

2SC1249 ⇒ 2SC1043 2SC1251 BFQ68

2SC125 ⇒ 2SC1890A 2SD755 BF257

2SC1250 2SC1251 ⇒ 2SC1043 2SC1250 BFQ68

2SC1252 2SC1253 ⇒ 2SC1199 2SC2852

2SC1254 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1255 ⇒ 2SC1592 BFQ34 BFR94

2SC1256 ⇒ BFQ43 BFS22 BLY33

2SC1257 ⇒ BLW19 BLW37 MRF212

2SC1258 ⇒ 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1259 ⇒ 2N6084 BLW20 BLW31

2SC126 ⇒ 2SC2375 2SD756A BF257

2SC1260 ⇒ BFR37 BFW30 BFX73

2SC1261 ⇒ BFQ59 BFR34 BFT97

2SC1262 2SC1263 ⇒ 2SC1043 2SC1250 BFQ68

2SC1264 ⇒ BFG34 BFT12

2SC1266 ⇒ BD139 BD529 BD843

2SC1267 ⇒ 2SC1043 2SC1250 BFQ68

2SC1268 2SC1269 ⇒ BFG91 BFQ57 BFQ74

2SC127 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1270 2SC1271 2SC1271A ⇒ BFG91 BFQ57 BFQ74

2SC1272 2SC1273 ⇒ BFG96 BFP96 BFQ73

2SC1274 ⇒ BSS10 BSX19 BSX26

2SC1275 ⇒ BF630 BFR15 BFS55

2SC1276 ⇒ 2N2368 BSX92

2SC1277 ⇒ 2SC3939 BC337A BC637

2SC1278 2SC1279 ⇒ BF297 BF422 BFR88

2SC128 ⇒ ASY28 ASY73

2SC1280 2SC1280A ⇒ BC517 BC617 MPSA25

2SC1281 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1282 ⇒ 2SC1890 BC174 BC546

2SC1283 ⇒ 2SC1775A 2SC1890A 2SC2240

2SC1284 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1285 ⇒ BC167 BC183 BC237

2SC1286 ⇒ BF198 BF224 BF310

2SC129 ⇒ ASY28 ASY73

2SC1290 ⇒ 2SC1199 2SC1252 BFR36

2SC1292 ⇒ BU126 BUW71 TP51

2SC1293 ⇒ BF198 BF224 BF310

2SC1295 ⇒ 2SC1132 2SD1097 BU204

2SC1296 ⇒ 2SC2928 2SD350 BU207

2SC1297 ⇒ 2SC2888 MRF314A

2SC1298 ⇒ 2N5643 BLW25 BLY94

2SC1299 ⇒ 2SC1401 2SC1873 2SD542

2SC13 ⇒ AC127 ASY28

2SC130 ⇒ 2SC1398 BD137 BD228

2SC1300 ⇒ 2SC1874 SC2220 2SC2442

2SC1301 ⇒ 2SC1873 2SC2249 2SC2445

2SC1302 ⇒ 2SC1401 2SC1470 2SC2250

2SC1303 ⇒ BFX55 MRF207 MRF607

2SC1304 ⇒ 2N3739 2SC1929 2SC782

2SC1308 ⇒ 2SC3027 2SD822 BU508

2SC1309 ⇒ 2SC1413 2SD1099 SD1103

2SC131 ⇒ BSS10 BSX19 BSX26

2SC1310 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC1311 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1312 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1313 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1314 2SC1314A ⇒ 2N6084 BLW20 BLW31

2SC1315 ⇒ BFR98 BLW16 BLY61

2SC1316 ⇒ 2SC3149 BUV36 BUX84

2SC1317 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1318 ⇒ BC337A BC637 BC639

2SC1318A ⇒ 2SD1226 2SD667 BC639

2SC1319 ⇒ BF198 BF225 BF310

2SC132 ⇒ BSS10 BSX19 BSX26

2SC1320 ⇒ BF199 BF224 BF311

2SC1321 ⇒ 2SC3005 2SC3016 BFS17

2SC1322 ⇒ 2SD552 BUX13 BUX41

2SC1323 ⇒ 2N6256 BLX66 MRF627

2SC1324 ⇒ 2SC1068 BFR36 BFW16

2SC1325 2SC1325A ⇒ 2SC2928 BU208 BU508

2SC1326 ⇒ BFS23 BFW47 BLY34

2SC1327 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1328 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC1329 ⇒ 2SC2313

2SC133 ⇒ BSS10 BSX19 BSX26

2SC1330 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1331 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1333 ⇒ 2N4430 2SC3140 BLW33

2SC1334 ⇒ 2N4431 BLW98 BLX98

2SC1335 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1336 ⇒ BFQ71 BFQ85 BFR14

2SC1337 2SC1337A ⇒ 2N5946 BLW14 BLW44

2SC1338 2SC1338A 2SC1339 ⇒ BLW15 BLX69

2SC134 ⇒ BSS10 BSX19 BSX26

2SC1340 ⇒ BLU97 BLW43 BLW80

2SC1342 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1343 ⇒ 2SD551 2SD733 BD245D

2SC1344 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1345 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC1346 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1347 ⇒ BC337A BC637 BC639

2SC1348 ⇒ 2SC2928 BU207 BU508

2SC13481 2SC13482 2SC13483 ⇒ 2SC2928 BU207 BU508

2SC1349 ⇒ 2N2369 BSS11 BSX19

2SC135 ⇒ BSS10 BSX19 BSX26

2SC1350 ⇒ 2N2369 BSS11 BSX19

2SC1351 ⇒ 2N3735 2SC1069

2SC1352 ⇒ BSS28 BSX12

2SC1353 ⇒ 2SC1069 BSW39

2SC1355 ⇒ BLU99

2SC1358 2SC1358A ⇒ 2SD783 BU208 BU508

2SC1359 ⇒ BC237 BC548 BF240

2SC136 ⇒ 2N4014

2SC1360 2SC1360A ⇒ BF370 BF920 BF959

2SC1361 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1362 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC1363 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1364 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1365 ⇒ 2SC1199 2SC1252 2SC2852

2SC1366 ⇒ 2SC1253 2SC2852

2SC1367 2SC1367A ⇒ 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC1368 ⇒ BD135 BD226 BD375

2SC137 ⇒ BSS10 BSX19 BSX26

2SC1372 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1373 ⇒ BC238 BC548 BSY62

2SC1374 2SC1375 ⇒ 2N2368 BSX92

2SC1376 ⇒ BSS10 BSX26 BSX39

2SC1377 ⇒ 2SC1307 2SC1944 SC1969

2SC1378 ⇒ 2N5591 BLY89 MRF209

2SC138 ⇒ BFS23 BFX55 BLY34

2SC1380 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1380A ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC1381 2SC1382 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC1383 ⇒ 2SC2236 2SD1207 2SD863

2SC1384 ⇒ 2SC3328 2SC4145 2SD863

2SC1385 ⇒ 2N5189 BSS27

2SC1386 ⇒ 2N3735 BSS27

2SC1387 ⇒ 2SC1068 BFR36BFW16

2SC1388 ⇒ 2SC1069

2SC138A 2SC139 ⇒ BFS23 BFX55 BLY34

2SC1390 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1391 ⇒ 2SC1505 2SC1749 2SC1819

2SC1393 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC1394 ⇒ BF224 BF310 BF314

2SC1395 2SC1396 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1398 2SC1398A ⇒ 2SC2528 2SC3252

2SC1399 ⇒ 2SC1890A 2SC2363 2SC3245

2SC14 ⇒ AC127 ASY28

2SC140 ⇒ 2N1990 BC140 BCX40

2SC1400 ⇒ 2SC1775A 2SC2088 2SC2240

2SC1401 ⇒ 2SC1302 2SC1470 2SC2250

2SC1402 2SC1403 ⇒ 2N3442 2SD551 BD245D

2SC1403A ⇒ 2SC2261 BD245E BDW16

2SC1404 ⇒ 2SC1338 BLX69

2SC1405 ⇒ 2SC1011 BLW17

2SC1406 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1407 ⇒ BC337A BC637 BC639

2SC1409 2SC1409A ⇒ 2SC2660 2SD760 BD239F

2SC141 ⇒ 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC1410 2SC1410A ⇒ 2SC2660 2SD760 BD239F

2SC1412 ⇒ 2SC1068 BFR36 BFW16

2SC1413 ⇒ 2SD1099 BU207 BU508

2SC1413A ⇒ 2SC2928 BU208 BU508

2SC1414 2SC1415 ⇒ 2SC1087

2SC1416 2SC1416A ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC1417 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1418 2SC1419 ⇒ 2SC1398 2SC2528 BD239

2SC142 ⇒ 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC1420 ⇒ 2SC2876 2SC3603

2SC1421 2SC1422 ⇒ BFG91 BFP91 BFQ57

2SC1423 ⇒ 2SC3062 BFG65 BFQ66

2SC1424 ⇒ BF377 BFR37 BFS55

2SC1425 ⇒ 2N4430

2SC1427 ⇒ 2SC3005 2SC3016 BFS17

2SC1428 ⇒ BC846 BCW71 BCW81

2SC1429 ⇒ BC365 BD505 BD515

2SC143 ⇒ 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC14301 ⇒ BCX40 BSS42 BSW67

2SC14302 ⇒ 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC14311 ⇒ 2SC2528

2SC14312 ⇒ 2SC2529

2SC1432 ⇒ 2SD892 BC517 MPSA13

2SC1433 ⇒ 2SC2962 BUW25 BUX82

2SC1434 ⇒ BUS13 BUW45 BUX48

2SC1435 ⇒ 2SD642

2SC1436 ⇒ BUW50 BUX41 UX70

2SC1437 ⇒ 2SC2147 2SC2159 2SC2942

2SC1438 2SC1439 ⇒ BF297 BF422 BFR87

2SC1440 ⇒ 2SC1584 BD745E BUX41

2SC1441 ⇒ 2SC1585 BDW16 BUX41

2SC1442 2SC1443 ⇒ 2SC1437 2SC2147 2SC2159

2SC1444 ⇒ BD243B BD543B BD799

2SC1445 ⇒ BD243C BD543C BD801

2SC1446 2SC1447 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1448 2SC1448A ⇒ 2SC2073 2SD608 BD239D

2SC1449 ⇒ 2SD1380 2SD1818 BD375

2SC145 ⇒ 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC1450 2SC1450S ⇒ 2SC2073 2SD608 BD239D

2SC1451 2SC1452 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC1453 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1454 ⇒ 2SC2624 BU606 BUW71

2SC1456 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1457 ⇒ BFR95

2SC1458 ⇒ 2SC2844 2SC3302 BFQ72

2SC1459 ⇒ 2SC2876 2SC3603

2SC1460 2SC1461 ⇒ BFG91 BFP91 BFQ57

2SC1462 ⇒ 2SC3062 BFG65 BFQ66

2SC1463 ⇒ 2SC2624 BUW71 BUX45

2SC1464 ⇒ BFR98 BFS23 BLW16

2SC1466 2SC1467 ⇒ BUT93 BUY63 TP75C

2SC1468 2SC1469 2SC1469A ⇒ BUW24 BUW34 BUY69

2SC147 ⇒ 2N1990 BC140 BCX40

2SC1470 SC1471 2SC1471A ⇒ 2SC1300 2SC1874 2SC2220

2SC1472 ⇒ BC517 BC617 BC875

2SC1473 ⇒ BF298 BF422 BFR89

2SC1473A 2SC1473NC ⇒ BF299 BF420 BFR89

2SC1474 ⇒ 2SD1100 2SD1146 2SD787

2SC1475 ⇒ 2SC3228 2SD1292 2SD667

2SC1476 ⇒ 2SC1339

2SC1477 ⇒ BUX17A BUY18 TP160

2SC1478 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1478A ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1479 ⇒ BFQ42 BFR98 BFS51

2SC1480 ⇒ BLW79 BLX67 BLY38

2SC1481 ⇒ BLW43 BLW80

2SC1482 ⇒ 2N5946 2SC1337 BLW44

2SC1482A ⇒ 2SC1338 BLW15 BLX69

2SC1483 ⇒ BFQ59 BFQ70 BFR34

2SC1484 ⇒ 2SC1043 2SC1250 BFR65

2SC1485 ⇒ BF298 BF422A BFR88

2SC1486 ⇒ BLW79

2SC1487 ⇒ BLU97 BLW43 BLW80

2SC1488 ⇒ 2SC2106 BLW81

2SC1489 ⇒ 2SC1339 2SC2173

2SC149 ⇒ 2N1893 2SD413 BC300

2SC1490 ⇒ BLY85

2SC1491 ⇒ BLW29 BLY84 BLY88

2SC1492 ⇒ 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1493 ⇒ MRF238

2SC1494 ⇒ BLW60

2SC1495 ⇒ BLU98 MRF627

2SC1498 ⇒ BLU2012 MRF641

2SC1499 ⇒ BLU3012 MRF644

2SC150 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1500 ⇒ BLU4512 BLW82 MRF646

2SC1501 ⇒ 2SC3417 BF417 BF459

2SC1503 ⇒ BLW94 BLX94 MRF323

2SC1504 ⇒ 2N3585 2N4240 BUX67C

2SC1505 2SC1506 2SC1507 ⇒ 2SC1755 2SC1905

2SC1509 2SC1509NC 2SC1509Z ⇒ 2SC3328 2SC3939 2SD667

2SC150T 2SC151 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1510 ⇒ 2N4431 BLW98 BLX98

2SC1511 ⇒ MRF325

2SC1512 ⇒ 2N6439 2SC2796 2SC2895

2SC1513 ⇒ 2SC1199 2SC1252 2SC1365

2SC1514 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1515 ⇒ BF298 BF422 BFR88

2SC1516 2SC1517 2SC1517A ⇒ 2SC1398 2SC2275 2SC2528

2SC1518 2SC1518NC ⇒ 2SC2236 2SD1207 2SD863

2SC1519 ⇒ BF615 BF617 BF858

2SC152 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC152 ⇒ 2SC1890A 2SC2240 2SD755

2SC1520 2SC1521 ⇒ BF617 BF758 BF859

2SC1522 ⇒ BF615 BF617 BF858

2SC1523 ⇒ 2N5944 BFQ41 MRF626

2SC1525 ⇒ 2SC1087

2SC1529 ⇒ BF689 BFX62 BFX89

2SC153 ⇒ 2SC2240 2SC2459 2SC3245 2SC1890A

2SC1530 ⇒ 2SC2956 BFT99

2SC1532 ⇒ 2SC1299 2SC1302 2SC1873

2SC1533 ⇒ 2SC1082

2SC1535 ⇒ 2SC1087

2SC1537 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1538 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1539 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC154 ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC1540 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1541 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1542 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1543 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1544 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1545 2SC1545M 2SC1546 ⇒ BC517 BC617 BC875

2SC1547 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1548 ⇒ 2N6105 BLX95

2SC1549 ⇒ BF297 BF422

2SC1549 ⇒ BFR87

2SC154A 2SC154B 2SC154C 2SC154H ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC155 ⇒ BC122 BC146 BF254

2SC1550 ⇒ BF415 BF417 BF458

2SC1551 ⇒ 2SC3276 BFQ57 BFQ74

2SC1552 ⇒ BFQ71 BFQ85 BFR14

2SC1553 2SC1553A ⇒ BFQ22

2SC1554 2SC1555 ⇒ BFQ34 BFR95

2SC1558 2SC1559 ⇒ 2SC2876 2SC3358 2SC3603

2SC156 ⇒ BC122 BC146 BF254

2SC1560 ⇒ BFP96 BFQ73 BFR96

2SC1561 ⇒ 2N4430

2SC1565 ⇒ BD524

2SC1566 ⇒ BF415 BF417 BF458

2SC1567 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC1567A ⇒ 2SC2690 2SD1382 2SD1563

2SC1568 ⇒ BD135 BD226 BD375

2SC1569 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC157 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1570 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC1571 ⇒ BC184 BC413 BC550

2SC1572 ⇒ BF422 BSS38 BSW32

2SC1573 ⇒ 2SC3468 BF392 BF422A

2SC1573A ⇒ 2SC3468 BF393 BF420A

2SC1573B ⇒ 2SC2267 2SC3469 BF487

2SC1573NC ⇒ 2SC3468 BF392 BF422A

2SC1574 ⇒ BFQ63

2SC1576 ⇒ 2SC2625 BUW24 BUX44

2SC1577 ⇒ 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC1578 ⇒ 2SC3046 BUW25 BUW35

2SC1579 ⇒ BUV25 BUW44 BUX25

2SC158 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1580 ⇒ BUS13 BUW45 BUX48

2SC1583 ⇒ 2SC2259

2SC1584 ⇒ 2N3773 2SC2607 MJ15015

2SC1585 ⇒ 2SC2607 2SC3264 MJ15015

2SC1586 ⇒ 2SC3264 2SD583

2SC1587 ⇒ 2N6105 BLX95

2SC1588 ⇒ 2SC1199 2SC1252 2SC1365

2SC159 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1592 ⇒ 2SC1255 BFQ34 BFR94

2SC1593 ⇒ 2SC1038 BFQ34 BFR94

2SC1594 ⇒ 2SC1039 2SC1042 BFT98

2SC1595 ⇒ 2SC1043 2SC1250 BFQ68

2SC1596 2SC1597 ⇒ BF297 BF422 BFR87

2SC1598 ⇒ BFQ68

2SC16A 2SC160 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1600 ⇒ 2SC1253 2SC1366

2SC1601 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1602 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1603 ⇒ BLW42 BLW79 BLX66

2SC1604 ⇒ 2N6256 BLU98 MRF628

2SC1605 2SC1605A ⇒ 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1606 ⇒ 2SC1011 2SC1405 BLW17

2SC1607 ⇒ BFX59

2SC1608 ⇒ BLX66

2SC1609 ⇒ BUV10 BUW57 BUX10

2SC161 ⇒ 2N4914 BD245A BDV91

2SC1610 ⇒ BD245D BDX11 BUW70

2SC1613 2SC1613A ⇒ BF297 BF422 BFR87

2SC1614 2SC1615 ⇒ BF298 BF422 BFR88

2SC1617 ⇒ 2SD1154 BU104 BU606

2SC1618 ⇒ BD245B BD313 BDX93

2SC1619 ⇒ BD245C BDW21C BDX95

2SC1619A ⇒ 2N4348 BD245C BDX12

2SC162 ⇒ BFW16 BFX55 BLX66

2SC1621 ⇒ 2SC3578

2SC1622 ⇒ BC846 BCW71 BCW81

2SC1622A ⇒ 2SC3324 2SC4050

2SC1623 ⇒ 2SC3323 BC846 BCV71

2SC1624 2SC1625 2SC1626 ⇒ 2SC1669 BD239B BD937

2SC1627 ⇒ 2N3700 2SC4414 BC639

2SC1627A ⇒ 2SC2235 2SC3939 2SD667

2SC1628 ⇒ 2SC2224 BF460 MPSU10

2SC1629 ⇒ 2SC1831 2SC2199 2SD1831

2SC163 ⇒ BFW16 BFX55

2SC1630 ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC1631 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1632 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1633 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1634 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1635 ⇒ 2N3735 BSS27

2SC1636 ⇒ 2SC3069 2SC3615 2SC3820

2SC1637 ⇒ 2SC2878 2SC3114 2SC3135

2SC1638 ⇒ 2SC1199 2SC1252 2SC1365

2SC1639 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC164 ⇒ BFW16 BFX55

2SC1640 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1641 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1642 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1643 ⇒ BC237 BC547 BSW41

2SC1644 ⇒ BC238 BC548 BSY62

2SC1645 2SC1645S 2SC1646 ⇒ BC517 BC617 BC875

2SC1647 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1648 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC165 ⇒ BFW16 BFX55

2SC1650 2SC1651 2SC1651S ⇒ BF298 BF422 BFR88

2SC1652 2SC1652M ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1653 2SC1654 ⇒ 2SC3143 BF822 BFN24

2SC1655 2SC1655A 2SC1656 ⇒ 2SC3267 BFG65 BFQ66

2SC1659 ⇒ 2SC2876 2SC3358 2SC3603

2SC166 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1660 ⇒ 2SC2876 2SC3358 2SC3603

2SC1663 ⇒ 2SC2224 BF460 MPSU10

2SC1664 ⇒ 2SC2315 2SC2491 2SD1158

2SC1664A ⇒ 2SC2198 2SC2316 2SC2491

2SC1665 ⇒ BF689 BFX62 BFX89

2SC1666 ⇒ 2SC1199 2SC1252 BFX55

2SC1667 ⇒ BD245C BD313 BDX95

2SC1668 ⇒ 2N6084 BLW20 BLW31

2SC1669 ⇒ 2SC2073 2SD578 2SD608

2SC167 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1670 ⇒ 2SC2383 2SC3228 2SD1812

2SC1672 ⇒ BD249D BDW32 BUW39

2SC1673 ⇒ BFQ68 BFT99 BF225

2SC1674 ⇒ BF310 BF314

2SC1675 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1676 ⇒ 2N6105 2SC2894 BLX95

2SC1678 2SC1679 ⇒ 2SC1306 2SC1909 2SC1964

2SC168 ⇒ 2N2369 BSS11 BSY17

2SC1680 ⇒ BLW19 BLW37 MRF212

2SC1681 ⇒ 2SC1775 2SC2089 2SC2240

2SC1682 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1683 2SC1683A ⇒ 2SC2238B 2SC2660 BD239F

2SC1684 ⇒ BC168

2SC1684 2SC1684NC ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1685 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC1685 ⇒ BC238 BF198 BF224

2SC1686 ⇒ BF596

2SC1687 2SC1688 ⇒ BF198 BF224 BF596

2SC1689 ⇒ 2N6105 BLX95

2SC169 ⇒ 2N2369 BSS11 BSX19

2SC1698 ⇒ 2SD1027 BUW28 BUW67

2SC17A ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC170 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1703 ⇒ 2SD683 BUT51 MJ10008

2SC1706 ⇒ BF298 BF422 BFR88

2SC1707 ⇒ BC167 BC183 BC238

2SC1707A ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC1708 ⇒ 2SC1775

2SC1708 2SC1708A ⇒ 2SC1775 2SC1845 2SC2240

2SC1709 ⇒ BSW41 BSX48 BSY63

2SC171 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1711 2SC1711A 2SC1712 ⇒ 2SC1655 BFG65 BFQ66

2SC1718 ⇒ MRF209

2SC1719 ⇒ 2N5059 BF257 BF657

2SC172 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC1720 ⇒ 2N5059 BF257 BF657

2SC1721 ⇒ 2SD1226 2SD667 BC639

2SC1722 2SC1723 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC1724 ⇒ 2N5945 BLW43 BLW80

2SC1725 ⇒ BLU97 BLW14 BLX68

2SC1726 ⇒ 2SC1338 BLW15 BLX69

2SC1727 ⇒ BF314 BF502 BF505

2SC1728 ⇒ 2SC238 BD419 BD529

2SC172A ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC1730 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1734 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1735 ⇒ 2SC3665 2SD667 BC639

2SC1736 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1737 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1738 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1739 ⇒ BC183 BC238 BC548

2SC174 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1740 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1740LN ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1740S ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1741 2SC1741A 2SC1741S ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1742 ⇒ 2SC1655 BFQ57 BFQ74

2SC1743 ⇒ 2SC1119 BFQ71 BFT75

2SC1745 ⇒ 2SC1775 2SC2088 2SC2240

2SC1746 2SC1746A ⇒ 2SC2088 BC414 BC550

2SC1747 ⇒ BFX59

2SC1748 ⇒ BF259 BFR59 BFS89

2SC1749 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC174A ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1752 ⇒ BF393 BF420A BFP25

2SC1753 ⇒ BF391 BF420A BFP22

2SC1754 ⇒ BC517 BC617 MPSA25

2SC1755 2SC1756 2SC1757 ⇒ 2SC1505 2SC1905

2SC1758 ⇒ BF382 BF617 MPSU10

2SC1760 ⇒ 2SC2275 2SC2483 BD419

2SC1761 ⇒ 2SC1173 2SC1226 2SC1398

2SC17621 2SC17622 ⇒ 2N5012 2SD594

2SC1764 ⇒ MRF463

2SC1766 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1768 ⇒ 2SC1829 2SD1090

2SC1769 2SC1770 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1771 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC1772 ⇒ 2SC1890 2SC2240 2SC2363

2SC1773 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1774 ⇒ BC337A BC637 BC639

2SC1775 2SC1775A ⇒ 2SC2088 2SC2240 2SC2362

2SC1776 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC1777 ⇒ BD245A BDV93 BDX93

2SC1778 2SC1779 2SC1779A 2SC1779B ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1780 ⇒ BFR15 BFS55 BFT66

2SC1781 ⇒ 2N2221 2SD1225 BC639

2SC1782 ⇒ 2N3442 BD245D BDX11

2SC1783 ⇒ 2SC3263 BD245E BDW14

2SC1784 ⇒ 2SD552 BDW12 BUX41

2SC1785 ⇒ 2SC3263 BDW16 BUX41

2SC1786 ⇒ 2SC1586 2SC3263 BUX41

2SC1787 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1788 2SC1788A ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1789 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC179 ⇒ ASY73 ASY75

2SC1790 ⇒ BFR15 BFS55 BFT66

2SC1793 ⇒ 2N5642 BLW75 MRF314A

2SC18 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC180 ⇒ ASY73 ASY75

2SC1801 2SC1802 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1803 ⇒ BFG34

2SC1807 ⇒ BFX59

2SC1808 ⇒ BLW43 BLW80

2SC1809 2SC1809S ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC181 ⇒ ASY73 ASY75

2SC1810 ⇒ 2SC3184 2SD1527

2SC1811 2SC18111 2SC18112 ⇒ 2SC3468 BF298 BF422

2SC1812 ⇒ 2SC2144 2SC2353 2SC2464

2SC1813 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1815 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC1815L ⇒ 2SC2240 2SC2674 BC550

2SC1816 ⇒ 2SC1306 2SC1909 2SC2043

2SC1818 ⇒ 2SC2260 2SD551 2SD731

2SC1819 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC182 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1820 ⇒ BFS23 BFW47 BLY34

2SC1821 ⇒ 2SC2892 BLW90

2SC1822 ⇒ 2SC1040 2SC2700 BLX93

2SC1823 ⇒ BLW94 BLX94 MRF323

2SC1824 ⇒ 2N6105 BLX95

2SC1825 ⇒ 2N6439 2SC2796

2SC1826 ⇒ BD243B BD537 BD539B

2SC1827 ⇒ BD243C BD539C BD953

2SC1828 ⇒ 2SC3149 BUV36 BUX84

2SC1829 ⇒ 2SD1090

2SC183 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1830 ⇒ 2SD710

2SC1831 ⇒ 2SD1831

2SC1832 ⇒ 2SD572 2SD711 BU932

2SC1833 ⇒ BC182 BC546

2SC1836 ⇒ 2N6084 BLW20 BLW31

2SC183A 2SC184 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1840 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1841 ⇒ 2SC1890A 2SC2240 2SC2363

2SC1842 ⇒ BC184 BC413 BC550

2SC1843 2SC1844 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC1845 ⇒ 2SC1775A 2SC1845 2SC2240

2SC1846 ⇒ BD135 BD226 BD375

2SC1847 ⇒ BD137 BD228 BD377

2SC1848 ⇒ 2SC1398 2SC2528 2SC3252

2SC1849 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC185 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1850 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC1851 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1852 ⇒ BC337A BC637 BC639

2SC1853 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1854 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1855 ⇒ BF198 BF225 BF310

2SC1856 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC1857 ⇒ BF259 BFR59 BFS89

2SC1859 2SC18591 2SC18592 ⇒ 2SC2236 2SD773 2SD787

2SC186 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1860 ⇒ BUX49 BUY41

2SC1861 ⇒ BUX52 BUY61

2SC1862 ⇒ BUX54 BUY61

2SC1863 ⇒ 2SC2200 BUT56 BUX60

2SC1864 2SC1864A 2SC1865 ⇒ 2SC2200 2SC3039 BUT56

2SC1866 2SC1867 2SC1867A ⇒ 2SC3041 BUX18 TP55A

2SC1868 ⇒ 2SC3041 BUX18C TP57A

2SC1869 ⇒ 2SC3520 BUW24 BUX17

2SC187 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1870 2SC1871 2SC1871A ⇒ 2SC3520 BUW24 BUX17C

2SC1872 ⇒ 2SC2128 2SC2940 2SC3224

2SC1873 ⇒ 2SC1299 2SC1302 2SC1401

2SC1874 ⇒ 2SC1300 2SC1470 2SC2250

2SC1875 ⇒ 2SD819 BU208 BU508

2SC1876 ⇒ 2SD406 2SD688 BSS52

2SC1879 ⇒ 2SD615

2SC188 ⇒ 2N2218 BC140 BC300

2SC1880 ⇒ 2SD1147 BDW53D BDW63D

2SC1881 2SC1881K ⇒ BD715 BDW23A BDW53A

2SC1882 ⇒ 2SC2165

2SC1883 2SC1884 ⇒ BD651 BDT63C BDW73D

2SC1885 2SC1885NC ⇒ 2SC2362K 2SC2631 2SC3800

2SC1886 2SC1887 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1888 ⇒ 2SC1983 2SC3852 2SD1157

2SC1889 ⇒ 2SC1984

2SC189 ⇒ 2N2218 BC140 BC300

2SC1890 2SC1890A ⇒ 2SC2088 2SC2240 2SC2362

2SC1891 2SC1892 ⇒ 2SC1922 BU205 BU705

2SC1893 ⇒ 2SD819 BU208 BU508

2SC1894 ⇒ 2SC2928 BU208 BU508

2SC1895 ⇒ 2SD649 BU508 BU908

2SC1896 ⇒ 2SD822 BU508 BU908

2SC1897 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1898 2SC1899 ⇒ BF198 BF224 BF596

2SC19 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC190 ⇒ 2N2218 BC140 BC300

2SC1900 ⇒ 2SC2240 BF297 BSS38

2SC1901 ⇒ BFR37 BFW30 BFX73

2SC1902 ⇒ 2SC1199 2SC1252 BFX55

2SC1903 2SC1904 ⇒ BF415 BF469 BF471

2SC1905 ⇒ 2SC1929 2SC4714

2SC1906 2SC1907 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC1908 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1909 ⇒ 2SC1306 2SC1816 2SC2092

2SC191 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1913 2SC1913A ⇒ 2SC2238 2SC2344 2SC2592

2SC1914 2SC1914A ⇒ 2SC1890 2SC2240 2SC2363

2SC1915 ⇒ 2SC1890A 2SC2240 BSS38

2SC1916 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC1917 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC1918 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1919 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC192 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1921 ⇒ 2SC3468 BF298 BF422

2SC1922 ⇒ 2SD575 BU205 BU705

2SC1923 ⇒ BF241 BF255 BF314

2SC1928 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1929 ⇒ 2SC1263 2SC2022 BUW40

2SC193 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1930 2SC1930A ⇒ 2SC1655 2SC3276 2SC3586

2SC1935 ⇒ BFQ57 BFQ74

2SC1937 ⇒ 2SC2876

2SC194 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1940 2SC1941 ⇒ 2SC2631 2SC3248 2SD2030

2SC1942 ⇒ 2SD819 BU208 BU705

2SC1943 ⇒ 2N6256 BLU98 MRF627

2SC1944 ⇒ 2SC1817 2SC1969 2SC2050

2SC1945 ⇒ 2SC3133

2SC1947 ⇒ BFS22 BFW46 MRF237

2SC1948 ⇒ 2SC1655 2SC1923 BFQ77

2SC1949 ⇒ BFG34

2SC195 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1950 ⇒ 2SC2093

2SC1951 ⇒ 2SC2240 2SC2459 BSS38

2SC1952 ⇒ 2SC1253 2SC1366

2SC1953 ⇒ BF415 BF469 BF471

2SC1955 ⇒ BFS22 BFW46 MRF237

2SC1956 ⇒ 2N5591 BLY89 MRF209

2SC1957 ⇒ 2SC2091 2SC2314

2SC1959 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC196 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1960 ⇒ 2N2368 BSS11 BSY17

2SC1961 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1962 ⇒ BF381 BF460 MPSU10

2SC1964 ⇒ 2SC1678 2SC2075 2SC2078

2SC1966 ⇒ 2SC3020

2SC1967 ⇒ 2SC2992 2SC3021

2SC1968 2SC1968A ⇒ 2SC3022

2SC1969 ⇒ 2SC1944 2SC2050 2SC2098

2SC197 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC1973 ⇒ MRF229

2SC1976 ⇒ BRF98 MRF207 MRF225

2SC198 ⇒ BFS23 BFX55 BLY34

2SC1980 ⇒ 2SC2088 2SC2240 2SC2362

2SC1981 ⇒ 2SC3069 2SC3615 2SC3820

2SC1982 ⇒ 2N3019 BSS43 BSW68

2SC1983 ⇒ 2SD1157 2SD1943

2SC1984 ⇒ 2SC2316 2SC2491

2SC1985 ⇒ BD243B BD543B BD809

2SC1986 ⇒ BD243C BD543C BD801

2SC1987 ⇒ 2SD1163 2SD884 BU406

2SC1988 ⇒ BFQ63

2SC1989 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC198A ⇒ BFS23 BFX55 BLY34

2SC199 ⇒ BC140 BC300 BSW39

2SC1990 ⇒ BF198 BF224 BF596

2SC1991 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC1992 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC1993 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC1994 ⇒ BC184 BC413 BC550

2SC1995 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC1996 2SC1997 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC1998 ⇒ 2SC2240 2SC2459 BC546

2SC1999 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC22 ⇒ BD139 BD230 BD530

2SC220 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC2200 ⇒ 2SC2235 2SC2427 BUT56

2SC2204 ⇒ 2SC2977 2SD295

2SC2206 ⇒ BC238 BC548 BF240

2SC2207 ⇒ 2SC1307

2SC2209 ⇒ BD137 BD228 BD375

2SC221 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC2210 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC2212 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC2213 ⇒ 2SC2570 2SC3037 2SC3337

2SC2214 ⇒ 2N4239 2N5338 BFT33

2SC2215 ⇒ BF198 BF225 BF310

2SC2216 ⇒ BF199 BF224 BF311

2SC2217 2SC2218 ⇒ 2SC2876 2SC3062 2SC3358

2SC222 ⇒ 2N1990 BC140 BC300

2SC2220 ⇒ 2SC1300 2SC1471 2SC1874

2SC2221 ⇒ BFQ42 BFR98 BLW16

2SC2222 ⇒ BLW19 BLW37 MRF212

2SC2223 ⇒ BF599 BF799 BFS20

2SC2224 2SC2224A ⇒ BF381 BF615 BF617

2SC2227 ⇒ 2SC1253 2SC1366 2SC1952

2SC2228 2SC2228A 2SC2228Y 2SC2229 ⇒ 2SC3467 BF298 BF422A

2SC223 ⇒ 2SD1200 BD137 BD228

2SC2230 2SC2230A ⇒ 2SC3467 BF298 BF420A

2SC2231 2SC2231A ⇒ BF615 BF617 BF757

2SC2233 ⇒ 2SD1136 2SD823 BU406

2SC2235 ⇒ 2SC2383 2SC3228 2SD667

2SC2236 ⇒ 2SC3328 2SD1146 2SD1207

2SC2238 2SC2238A ⇒ 2SC2344 2SC2592 2SC2660

2SC2238B ⇒ 2SC2660 2SD1138 2SD760

2SC2239 ⇒ 2SC2529 2SC2592 2SC783

2SC224 ⇒ 2SD1200 BD135 BD226

2SC2240 ⇒ 2SC2362 2SC2389 2SC2459

2SC2241 2SC2242 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC2243 ⇒ BUW71 BUX44 TP57A

2SC2244 ⇒ BUW72 BUX15 BUX44

2SC2245 ⇒ BUW24 BUW34 BUW72

2SC2246 ⇒ BUV25 BUW44 BUX25

2SC2247 ⇒ 2SC1865 2SC2200 MJE53T

2SC2248 ⇒ BUT56 BUY65 MJE13006

2SC2249 ⇒ 2SC1301 2SC1873 2SC2445

2SC225 ⇒ 2SD1200 BD139 BD230

2SC2250 ⇒ 2SC1300 2SC1470 2SC1874

2SC2251 ⇒ BLX97

2SC2255 ⇒ 2SC2044

2SC2256 ⇒ 2SD552 BDW16 BUX41

2SC2257 2SC2257A ⇒ BF415 BF458 BF469

2SC2258 ⇒ 2SC3417 BF415 BF458

2SC2258A ⇒ BF417 BF459 BF850

2SC2258B ⇒ 2SC3418 BF850

2SC226 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC2260 ⇒ 2N3442 BD245D BDX11

2SC2261 ⇒ BD245E BDW14 MJ15015

2SC2262 ⇒ BD245F BDW16 MJ15015

2SC2263 ⇒ 2SC1775 2SC2390 2SC2631

2SC2264 ⇒ 2SC3228 2SD1292 2SD667

2SC2265 ⇒ BF314 BF502 BF505

2SC2266 ⇒ 2SC3043 BUW25 BUW34

2SC2267 ⇒ 2SC3118 2SC3469 MPSA44

2SC227 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC2270 ⇒ 2SC3420 2SD1685 2SD826

2SC2271 ⇒ 2SC3468 2SC4019 MPSU10

2SC2272 ⇒ 2SC3584 2SC3586 2SC3062

2SC2274 2SC2274K ⇒ 2N3700 2SC1670 BC639

2SC2275 2SC2275A ⇒ 2SC2238 2SC2529 2SD608

2SC2276 ⇒ 2SD588 2SD848A

2SC2277 ⇒ BC337 BC637 BC639

2SC2278 2SC2279 ⇒ BF382 BF461 MPSU10

2SC228 ⇒ 2N1990 BC140 BC300

2SC2281 ⇒ BLW19 BLW37 MRF212

2SC2282 ⇒ 2N5591 BLY89 MRF209

2SC2283 2SC2284A ⇒ 2SC3020 2SC3021

2SC2288 ⇒ 2SC2094

2SC229 ⇒ 2SD1200 BD139 BD230

2SC2290 ⇒ MRF421 MRF454

2SC2292 ⇒ 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2293 ⇒ 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2294 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC2295 ⇒ BC849 BF554 BF840

2SC2296 ⇒ BC238 BC548 BF240

2SC2297 ⇒ 2SC1817

2SC2298 2SC2298A 2SC2298B ⇒ 2SC4340 BD477A BD875

2SC2299 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC23 ⇒ BD139 BD230 BD530

2SC230 ⇒ 2N2221A BSW63

2SC2300 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC2302 ⇒ 2SC2427 2SC2739 2SC3039

2SC2303 ⇒ 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2304 ⇒ BUW44 BUW75 BUX25

2SC2305 ⇒ BU426 BU926 TP57A

2SC2306 ⇒ BUV25 BUW44 BUX25

2SC2307 ⇒ 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC2308 2SC2309 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC231 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC2310 ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC2311 ⇒ BD137 BD228 BD375

2SC2312 ⇒ 2SC1307 2SC1944 2SC1969

2SC2315 2SC2316 ⇒ 2SC2316 2SC2491 2SD1158

2SC2317 ⇒ 2SD1272

2SC2318 ⇒ 2SC1199 2SC1252 2SC1365

2SC2319 ⇒ 2N5944

2SC232 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC2320 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC2320L ⇒ 2SC2240 BC414 BC550

2SC2321 2SC2322 2SC2323 ⇒ 2SC1584 2SD1047 2SD733

2SC2324 ⇒ BD677 BD875 BDX42

2SC2327 ⇒ BFQ69 BFR91

2SC2328 ⇒ BFR34 BFT24 BFW93

2SC2329 ⇒ BFS22 BFW46 BLY33

2SC233 ⇒ 2N1990 BC140 BC300

2SC2331 ⇒ 2SC2660 2SD760 BD239F

2SC2333 ⇒ 2SC2534 BUV36 BUX84

2SC2334 ⇒ BD243F BU409 BUW64C

2SC2335 ⇒ 2SC2427 2SC2739 BUT56

2SC2336 2SC2336A ⇒ 2SC2238A 2SC2660 2SD608A

2SC2336B ⇒ 2SC2023 2SD610

2SC2337 2SC2337A ⇒ 2SD1047 2SD551 BDX11

2SC2338 ⇒ 2SC3584 2SC3586

2SC234 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC2344 ⇒ 2SC2238A 2SC2660 2SD608A

2SC2345 ⇒ 2SC2360 2SC2464 2SC2726

2SC2347 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC2348 ⇒ BF314 BF496 BF502

2SC2349 ⇒ BF199 BF224 BF311

2SC235 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC2350 ⇒ 2SC3014 BFR53

2SC2351 ⇒ 2SC3161

2SC2352 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC2353 ⇒ 2SC2466 2SC2728

2SC2354 ⇒ 2SC782 BUX67A TP47

2SC2356 ⇒ 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2357 2SC2358 ⇒ BUS12A BUX81 BUY69A

2SC2359 ⇒ BUT93 BUX64 MJE53T

2SC236 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC2360 ⇒ 2SC2353 2SC2464 2SC2466

2SC2361 ⇒ 2SC3253 BDV10 MJE15028

2SC2361A ⇒ BDV10 MJE15028 MJE15030

2SC2362 ⇒ 2SC1845 2SC2088 2SC2240

2SC2362K ⇒ 2SC2631

2SC2363 ⇒ 2SC1890A 2SC2375 2SC3245

2SC2364 ⇒ 2SD1090 2SD921 2SD933

2SC2365 ⇒ BU326 BU426 BU526

2SC2366 ⇒ 2SC1435 2SD642

2SC2367 ⇒ 2SC3603 BFQ66

2SC2368 ⇒ 2SC2368 2SC2470 2SC3368

2SC2369 ⇒ 2SC2844 BFP96 BFQ73

2SC237 ⇒ 2SC2851 BFX55

2SC2371 ⇒ 2SC3417 BF417 BF459

2SC2373 ⇒ 2SC3189 2SC3589 BU406

2SC2375 ⇒ 2SC2632 2SC3245 2SC3248

2SC2376 ⇒ 2SC2899 MJE340 MJE3439

2SC2377 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC2378 ⇒ 2SC2240 BC174 BC546

2SC238 ⇒ 2N3724 BFW16 BFX55

2SC2382 ⇒ MRF243

2SC2383 ⇒ 2SC3228 2SD1812

2SC2384 ⇒ 2SC1913 2SC2592 2SD387

2SC2385 ⇒ 2SC1775 2SC2240 2SC2390

2SC2386 ⇒ 2SC4414 BC546 BC639

2SC2387 ⇒ 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2388 ⇒ BU326 BU426 BUX45

2SC2388A ⇒ BU326 BU426 BUX15

2SC2389 2SC2389S ⇒ 2SC1845 2SC2088 2SC2240

2SC239 ⇒ BSS10 BSX19 BSX39

2SC2390 ⇒ 2SC1845 2SC2089 2SC2240

2SC2393 ⇒ 2SC1816 2SC2119 2SC2050

2SC2395 ⇒ 2SC2693

2SC2396 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC2397 ⇒ 2SC1817

2SC2398 ⇒ 2SC2681 2SC2706 2SC2837

2SC2399 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC24 ⇒ BD139 BD230 BD530

2SC240 ⇒ BD245C BDV95 BDX95

2SC2400 ⇒ 2N2368 BSX92

2SC2401 ⇒ BC517 BC617 BC875

2SC2402 ⇒ BUX13 BUY50 MJ15022

2SC2403 ⇒ 2SC2366 2SC2973 2SD702

2SC2404 ⇒ BF599 BF799 BFS20

2SC2405 ⇒ BC849 BCF32 BCF81

2SC2406 ⇒ BC850 BCF81

2SC2407 ⇒ 2SC1954

2SC2408 ⇒ 2SC3337

2SC2409 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC241 ⇒ BD245A BDV91 BDX91

2SC2410 2SC2410S ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC2411K ⇒ BC817 BCW65 BCX19

2SC2412K ⇒ BC847 BCW71 BCW81

2SC2412KLN ⇒ BC850 BCF81

2SC2413 2SC2413K ⇒ BF554 BF840 BFS17

2SC2414 ⇒ BU126 BUX45 TP54

2SC2415 ⇒ BU326 BU426 BUX45

2SC2416 ⇒ 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC2417 ⇒ BFQ57 BFQ65 BFQ74

2SC2418 ⇒ 2SC2876 2SC3358 2SC3603

2SC2419 ⇒ BFS23 BLY34

2SC242 ⇒ BD245C BDV93 BDX93

2SC2420 ⇒ 2N6084

2SC2421 ⇒ 2SD776 2SD920 2SD929

2SC2422 ⇒ 2SD776 2SD920 2SD929

2SC2423 2SC2424 ⇒ 2SD1023 2SD1025 2SD930

2SC2425 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC2427 ⇒ 2SC2335 BUT56 TP150

2SC2428 ⇒ BDW14 BDY56 MJ15015

2SC2429 ⇒ BUV25 BUW44 BUX25

2SC2429A ⇒ 2SD641 BUS13 BUW45

2SC243 ⇒ 2N5760 2SD731 BD245D

2SC2430 ⇒ 2SC1584 2SC2706 BUW70

2SC2431 2SC2432 ⇒ 2SC1584 2SC2706 BUX41

2SC2433 2SC2434 ⇒ 2N6275 BUW39 BUX39

2SC2435 ⇒ BDX65B BDX83C MJ4035

2SC2436 ⇒ 2SD729 BDX67B MJ4035

2SC2437 ⇒ BUX15 BUX44 TP57A

2SC2438 2SC2439 ⇒ BU406 BUW64A MJE15030

2SC244 ⇒ BD245A BDV91 BDX91

2SC2440 ⇒ 2SC2518 2SC2542 MJE53T

2SC2441 ⇒ BF415 BF417 BF469

2SC2442 ⇒ 2SC2204 2SC2977 2SD295

2SC2444 ⇒ 2SC1300 2SC1471 2SC1874

2SC2445 ⇒ 2SC1299 2SC1873 2SD542

2SC2447 ⇒ BFR37 BFS55 BFW30

2SC2448 2SC2449 ⇒ 2SC3092 BU526 BUX47

2SC245 ⇒ 2N5759 2SD718 BD245C

2SC2450 2SC2451 ⇒ 2SC3092 BU526 BUX47

2SC2452 2SC2453 ⇒ 2SD811 BU526 BUX47

2SC246 ⇒ 2SC2261 BD245E BU608

2SC247 ⇒ 2SC2240 2SC3245 BF257

2SC248 2SC249 ⇒ 2SC1775 2SC1890 BC546

2SC25 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC250 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC251 2SC251A 2SC252 2SC253 ⇒ BF180 BF689 BF763

2SC254 2SC257 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC255 2SC256 2SC258 2SC259 ⇒ 2N1990 BC141 BC300

2SC26 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC260 ⇒ 2SC3419 BD135 BD226

2SC261 2SC262 ⇒ 2SD1200 BD139 BD230

2SC263 ⇒ 2N2368 BSX27 BSX92

2SC264 ⇒ 2N2368 2N3011 BSX92

2SC265 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX92

2SC266 2SC267 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC267A ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC268 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC268A ⇒ BC546 BF297 BF422

2SC268B ⇒ BF297 BF422 BFR87

2SC269 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC27 ⇒ 2N3725 BFW16 BFX55

2SC270 ⇒ 2SD1154 BU606 BUX16A

2SC271 2SC272 ⇒ BF362 BF363

2SC273 ⇒ 2SC1775A 2SC1890A 2SC2240

2SC28 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC281 2SC282 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC283 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC284 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC285 ⇒ 2SC2852 BFW16 BFX55

2SC285A ⇒ 2SC2852 BFX55

2SC286 2SC287 2SC287A 2SC288 2SC288A 2SC289 ⇒ BF362 BF363

2SC29 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC291 2SC292 ⇒ 2N4239 2SC2214

2SC2923 ⇒ BF459

2SC293 ⇒ BUX49 BUY41

2SC296 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC297 ⇒ BD787 BD789 MJE240

2SC298 ⇒ BD791 MJE243

2SC299 ⇒ BDX36 BDX37

2SC30 ⇒ 2N3725 BFW16 BFX55

2SC300 2SC301 ⇒ 2N706A BSW41 BSY62

2SC302 ⇒ 2N3903 BSX48

2SC303 2SC304 2SC306 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC305 2SC307 ⇒ 2N1990 BC140 BC300

2SC308 ⇒ 2N1889 BC141 BC300

2SC309 ⇒ 2N1893 2N2102 BC300

2SC31 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC310 ⇒ 2N1893A BSS43 BSW68

2SC313 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC314 2SC315 ⇒ BD139 BD230 BD377

2SC316 ⇒ BC184 BC413 BC550

2SC3162 ⇒ BUJ103A

2SC3163 ⇒ BUJ105A

2SC317 ⇒ BF297 BFR86 BSS38

2SC3171 ⇒ 2SC3435 2SC4434 BUV47

2SC3172 ⇒ 2SC236 2SC2465 2SC2470

2SC3173 ⇒ 2SC3590 2SD884 BU406

2SC3174 ⇒ BU104DP BU406D BU408D

2SC3175 ⇒ BU104P BU406 BU408

2SC3176 ⇒ BU104DP BU406D BU408D

2SC3177 ⇒ 2SC2570 BF357 BF377

2SC3178 ⇒ 2SC423 BU505 MJE8500

2SC3179 ⇒ 2SC3253 2SD1236L BD537

2SC317A ⇒ BF297 BFR86 BSS38

2SC318 ⇒ 2N2221 BC237 BC547

2SC3180 ⇒ 2SC2706 BD245B BDV93

2SC3181 ⇒ 2SC2681 2SC2837 BD245C

2SC3182 ⇒ 2SC2706 2SC2837 BD245D

2SC3183 ⇒ 2SC3149 2SC3675 2SD152

2SC3184 ⇒ 2SC3149 2SC3456 2SC3676

2SC3185 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629

2SC3186 ⇒ 2SD1073 2SD1085 2SD834

2SC3187 ⇒ BF299 BF393 BF420A

2SC3189 ⇒ 2SC3173 2SC3175 BU406

2SC318A ⇒ 2N2221 BC237 BC547

2SC319 ⇒ BFR98 BFX55 BLW16

2SC3190 2SC3191 ⇒ BC238 BC548 BF920

2SC3192 2SC3193 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3194 2SC3195 ⇒ BF225 BF241 BF255

2SC3196 ⇒ BF198 BF225 BF310

2SC3197 ⇒ BF198 BF224 BF596

2SC3199 ⇒ 2SC1775 2SC2240 2SC2390

2SC32 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC320 ⇒ BFS22 BFW46 BLY33

2SC3200 2SC3201 ⇒ 2SC1775A 2SC2240 2SC2362

2SC3202 2SC3203 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC3205 ⇒ 2SC3328 2SD1014 2SD1146

2SC3206 ⇒ 2SC3249 2SC3467 BF422

2SC3207 ⇒ 2SC3249 2SC3468 BF459

2SC3208 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC3209 ⇒ BF299 BF393 BFR89

2SC321 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3210 ⇒ 2SC4297 2SC4423

2SC3211 ⇒ 2SC4457 BUW11F

2SC3211A ⇒ 2SC4300 2SC4586 BUW11AF

2SC3212 ⇒ 2SC4301 BUV47F BUW12F

2SC3212A ⇒ 2SC4301 BUV47AF BUW12AF

2SC3214 ⇒ 2SC3060 2SC3343 MJ8502

2SC3215 ⇒ 2SC3061 BUV48B MJ8504

2SC3219 ⇒ 2SC2767 BU409 MJE51T

2SC322 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3220 ⇒ 2SC2729 2SC2944 TP160

2SC3221 ⇒ 2SC1987 BU409 TP150

2SC3222 ⇒ 2SC2944 BUX17 BUX42

2SC3223 ⇒ BUV11 BUW58 BUW73

2SC3224 ⇒ 2SC1301 2SC2249 2SC2445

2SC3226 ⇒ 2SC3328 2SD1014 2SD1146

2SC3227 ⇒ 2SC3939 2SD1937 2SD667

2SC3228 ⇒ 2SC2383 2SD1812

2SC3229 ⇒ BF583 BF617 BF758

2SC323 ⇒ BC167 BC183 BC237

2SC3230 ⇒ 2SC1173 2SC2562 2SC3252

2SC3231 ⇒ 2SC2767 2SD772A BD243F

2SC3232 ⇒ 2SC3535 BU426A BUW11A

2SC3233 ⇒ 2SC3631 BUV93

2SC3234 ⇒ 2SC1669 2SC2073 2SD608

2SC3235 ⇒ 2SC2333 2SC2534 BUX84

2SC3236 ⇒ 2SC2827 BUT11 UV46

2SC3237 ⇒ 2SC1173 2SC2562 2SC3252

2SC3238 ⇒ 2SC2238 2SC2344 2SD608

2SC3239 ⇒ 2SC2562 2SC3253 2SC3258

2SC324 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3240 ⇒ 2SC2879

2SC3241 ⇒ MRF421 MRF454

2SC3242 ⇒ 2SC3226 2SD1146 2SD787

2SC3243 ⇒ 2SD1207 2SD667 2SD863

2SC3244 ⇒ 2SC1670 2SC2235 2SD1211

2SC3245 ⇒ 2SC2389 2SC2459 2SC2632

2SC3245A ⇒ 2SC2362K 2SC2632 2SC3248

2SC3246 2SC3247 ⇒ 2SC3225 2SC4389

2SC3248 ⇒ 2SC3249 2SC3467 BF422A

2SC3249 ⇒ 2SC3468 2SC4166 BF420A

2SC325 ⇒ BFR37 BFW30 BFX73

2SC3250 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC3252 ⇒ 2SC3259 BDV10 MJE15028

2SC3253 ⇒ 2SC3258

2SC3254 2SC3255 ⇒ 2SC3346

2SC3256 ⇒ 2SD1238L 2SD1840

2SC3257 ⇒ 2SC2867 BUS36 BUV27

2SC3259 ⇒ BUD46

2SC326 ⇒ BFR37 BFW30 BFX73

2SC3260 ⇒ 2SC3472

2SC3261 ⇒ 2SC303

2SC3262 ⇒ BUT51P

2SC3263 ⇒ 2SC2944

2SC3264 ⇒ 2SC3436

2SC3265 ⇒ BCW65

2SC3266 2SC3267 ⇒ 2SC3205 2SC3226 MPS650

2SC3268 ⇒ 2SC3301 BFQ19 2SC3249

2SC3269 ⇒ 2SC3468 BF420A

2SC327 ⇒ BFR37 BFW30 BFX73

2SC3271 ⇒ 2SC3789 2SC4828

2SC3272 ⇒ 2SC2621 BF417 BF459

2SC3273 ⇒ 2SC2498 2SC2570 2SC3037

2SC3274 2SC3275 ⇒ 2SC2498 2SC2570 BF357

2SC3276 ⇒ 2SC1655 2SC1923 BFG65

2SC3277 ⇒ 2SC3042 2SC4138 BUV47

2SC3278 ⇒ BUS12 BUW25 BUW34

2SC3279 ⇒ 2SC3205 2SC3226 MPS650

2SC328 ⇒ BFR37 BFW30 BFX73

2SC3280 ⇒ 2SC4029 2SD1704 2SD1717

2SC3281 ⇒ 2SC4029 BLV95 MRF844

2SC3282A ⇒ BLV95 MRF844

2SC3284 ⇒ 2SC2987 2SC3907 2SD1047

2SC3285 ⇒ 2SC3534 BUW11A BUW131A

2SC3287 ⇒ 2SC3368

2SC3288 ⇒ 2SC3019 2SC3369

2SC329 ⇒ BFR37 BFW30 BFX73

2SC3297 ⇒ 2SC1913 2SC3299

2SC3298 ⇒ 2SC3364 2SC4159

2SC3298A ⇒ 2SC4159

2SC3299 ⇒ 2SC3746

2SC32A ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC33 ⇒ BF184 BF240 BF254

2SC330 ⇒ BFQ59 BFR34 BFT97

2SC3300 ⇒ 2SD1840

2SC3301 ⇒ 2SC3357

2SC3302 ⇒ BFQ73

2SC3304 ⇒ 2SC2867 BUS36 BUV27

2SC3305 ⇒ 2SC3490 BUT11 BUV46

2SC3306 ⇒ 2SC3042 BUV48 BUW13

2SC3307 ⇒ 2SC3910 2SC3982 2SC3992

2SC3309 ⇒ 2SC2333 2SC2534 BUX84

2SC331 ⇒ BFQ59 BFR34 BFT97

2SC3310 ⇒ 2SC3497 2SC4073 2SC4371

2SC3311 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC3311A ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC3312 ⇒ 2SC1775 BC414 BC550

2SC3313 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3314 ⇒ BF198 BF224 BF596

2SC3315 ⇒ BF225 BF314 BF502

2SC3316 ⇒ 2SC2333 2SC2534 BUX84

2SC3317 ⇒ 2SC2827 BUT11 BUV46

2SC3318 ⇒ 2SC2828 2SC3042 BUV47

2SC3319 ⇒ 2SC3046 BUW25 BUW34

2SC332 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3320 ⇒ 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC3321 ⇒ BUV25 BUW44 BUX25

2SC3322 ⇒ 2SC3153 2SC3232 BUW11A

2SC3323 ⇒ 2SC1662A BC846 BCV71

2SC3324 ⇒ 2SD814

2SC3325 ⇒ 2SC3441 BC817 BCX19

2SC3326 ⇒ 2SC3134

2SC3327 ⇒ 2SC2878

2SC3328 ⇒ 2SC4489 2SD218

2SC3329 ⇒ 2SC1775 2SC2240 2SC2390

2SC333 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3330 2SC3331 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC3332 ⇒ 2SC4612 2SC3468

2SC3333 ⇒ BF298 BF422

2SC3335 ⇒ BF415 BF417 BF458

2SC3336 ⇒ 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC3337 ⇒ 2SC2570 2SC3037 2SC3605

2SC3338 ⇒ 2SC3268 BFQ19

2SC3339 ⇒ BC846R BCV71R

2SC334 ⇒ 2N4014

2SC3340 ⇒ 2SC1622 2SC3324

2SC3341 ⇒ BC817R BCW65R BCX19R

2SC3342 2SC3343 ⇒ BU207 BU508A MJ8503

2SC3344 ⇒ 2SC3562 2SC4106 BUT56

2SC3345 ⇒ 2SD1212

2SC335 ⇒ 2N4014

2SC3352 ⇒ 2SC3352 2SC3794 BUX84F

2SC3352A ⇒ 2SC3794A 2SC3978 BUX85F

2SC3353 ⇒ 2SC3750 2SC3795 BUT11F

2SC3353A ⇒ 2SC3795A 2SC4518 BUT11AF

2SC3354 ⇒ 2SC2570 BF357 BF377

2SC3359 ⇒ 2SC4414 2SD667 BC639

2SC336 ⇒ 2N4014

2SC3360 ⇒ BFN24 BFN26

2SC3361 ⇒ BC846 BCV71 BSR17

2SC3362 ⇒ 2SC3233 2SC3631 BUV63

2SC3363 ⇒ BUV94

2SC3364 ⇒ 2SC3298 2SC4159

2SC3365 ⇒ 2SC3042 2SC4138 BUV47

2SC3366 ⇒ 2SC2516 2SD772 BD243D

2SC3367 ⇒ BD243C BD539D BD955

2SC3369 ⇒ 2SC3019 2SC3288

2SC337 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC3370 ⇒ 2SC2773 2SC3264 2SD846

2SC3371 ⇒ BUS13 BUW45 BUX48

2SC3373 ⇒ BF363 BFW92

2SC3374 ⇒ BF599 BF799 BFS20

2SC3375 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC3376 ⇒ 2SC3152 2SC3232 BUW11A

2SC3377 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC3378 ⇒ 2SC1775A 2SC2240 2SC2389

2SC338 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC3380 ⇒ 2SC3515 2SC3554 BFN18

2SC3382 ⇒ 2SC1775 2SC2240 2SC2390

2SC3383 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC3384 2SC3385 ⇒ BUV25 BUW44 BUX25

2SC3386 ⇒ 2SC3303 2SC4332

2SC3387 ⇒ 2SC3642 BU508 BU903

2SC3388 ⇒ 2SD1099 BU207 BU508

2SC339 ⇒ 2SC3205 2SC3226 2SD787

2SC3390 ⇒ BF240 BF254 BF959

2SC3391 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC3392 ⇒ BSR14 BSS79 BSS81

2SC3393 ⇒ 2N3301 BSX49

2SC3394 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC3395 ⇒ KSR1104

2SC3396 ⇒ KSR1103

2SC3397 ⇒ KSR1108 RN1409

2SC3398 ⇒ KSR1102

2SC3399 ⇒ 2SC3653 KSR1004

2SC34 ⇒ AC127 ASY28 ASY73

2SC340 ⇒ 2SC3654 KSR1003

2SC3401 ⇒ 2SC3655 KSR1008

2SC3402 ⇒ 2SC3656 KSR1002

2SC3403 ⇒ 2SC4219 2SC4597 2SC4754

2SC3405 ⇒ 2SC3489 BUV95 BUX85

2SC3408 ⇒ 2SC2870 2SC2924 2SC3805

2SC3409 ⇒ 2SC3152 2SC3376 BUW11A

2SC341 ⇒ BC174 BC182 BC546

2SC3411 ⇒ BUS12 BUW26 BUW35

2SC3412 ⇒ 2SC3215 BU137A MJ8504

2SC3413 2SC3414 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC3415 ⇒ BF299 BF393 BF420A

2SC3416 ⇒ 2SC3502 BF415 BF417

2SC3417 ⇒ 2SC3503 BF850

2SC3419 ⇒ 2SD1684 BD135 BD226

2SC342 ⇒ 2SC1775A 2SC1845 2SC2240

2SC3420 ⇒ 2SC2270 2SD1685 2SD826

2SC3421 ⇒ 2SC3621 2SD1381 2SD1684

2SC3422 ⇒ 2SD1683 2SD1685 BD785

2SC3423 ⇒ 2SC3787 2SC3956 BF415

2SC3424 ⇒ 2SC3789 BF415 BF417

2SC3425 ⇒ 2SC3051 BD410

2SC3426 ⇒ BCW65

2SC3427 ⇒ BD543A BD797 BD805

2SC3428 ⇒ BD707 BD743A BD807

2SC3429 ⇒ 2SC3161

2SC343 ⇒ 2N3722 2SC1072

2SC3430 ⇒ 2SC2333 2SC2534 BUX84

2SC3431 ⇒ 2SC2827 BUT11 BUV46

2SC3432 ⇒ 2SC3039 2SC3170 BUT56

2SC3433 ⇒ 2SC3562 BUV56 BUV66

2SC3434 ⇒ 2SC2828 BUV47 BUW12

2SC3435 ⇒ 2SC4139 BUV48 BUW13

2SC3437 ⇒ 2SC3392 BSR17

2SC3438 ⇒ 2SC2881 2SD1006 2SD968

2SC3439 ⇒ 2SC2982 2SD1621 2N3722

2SC344 ⇒ 2SC1072

2SC3440 2SC3441 ⇒ BCW65 BCX41

2SC3442 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC3443 ⇒ 2SC2982 2SC3439 2SD1621

2SC3444 ⇒ 2SC4409 2SD1622

2SC3445 ⇒ 2SC3356

2SC3446 2SC3447 ⇒ 2SC3087 BUT11 BUV46

2SC3448 ⇒ 2SC3088 BUW11 BUW131

2SC3449 ⇒ 2SC3089 BU426 BU926

2SC345 ⇒ 2N3722 2N3725

2SC3450 ⇒ 2SC3090 BUV47 BUW12

2SC3451 ⇒ 2SC3552 BUV48 BUW13

2SC3452 ⇒ BU326 BU426 BUX47

2SC3453 ⇒ BUS12 BUW26 BUW35

2SC3454 ⇒ BUS13 BUW45 BUX48

2SC3455 ⇒ BUS14 BUS98

2SC3456 ⇒ 2SC3178 2SC4230 MJE8500

2SC3457 ⇒ 2SC3050 MJE8502

2SC3458 2SC3459 ⇒ 2SC3387 2SC3642

2SC346 ⇒ 2N3722 2SC1072

2SC3460 2SC3461 ⇒ 2SC3643 BU902

2SC3462 2SC3463 ⇒ 3SC3343 BU546 MJ8502

2SC3464 ⇒ 2SC3412 BU536 MJ8504

2SC3465 ⇒ BUX48B

2SC3466 ⇒ 2SC3061 2SC3215 MJ8504

2SC3467 2SC3468 ⇒ BF420A

2SC3469 ⇒ 2SC2267 2SC4166 2SD1385

2SC347 ⇒ 2N3722 2SC1072

2SC3470 ⇒ BC237 BC547 BF240

2SC3471 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC3472 ⇒ 2SC3030 BUT50P

2SC3473 ⇒ 2SC2562 2SC3253 BD243A

2SC3475 ⇒ 2SC3540 2SD1411

2SC3477 ⇒ 2SC1119 2SC1336 BFQ71

2SC3478 2SC3478A ⇒ 2SC3467 BF298 BF422

2SC3479 ⇒ 2SD129 2SD1728 BU705D

2SC348 ⇒ 2N3722 2SC1072

2SC3480 ⇒ 2SD1729 2SD1877 BU706D

2SC3481 2SC3482 ⇒ 2SC3681 2SD1731 BU508D

2SC3483 ⇒ 2SD1493 BU508 BU705

2SC3484 ⇒ 2SC3484 2SD1495 BU706

2SC3485 ⇒ 2SC3685

2SC3485 2SC3486 ⇒ 2SC3685 2SD1496 BU508

2SC3487 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC3488 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC3489 ⇒ 2SC3405 BUV95 BUX85

2SC349 ⇒ 2N3625 2N3722

2SC3490 ⇒ 2SC3148 BUT11 BUV46

2SC3491 ⇒ 2SC3150 BUT11 BUV46

2SC3492 ⇒ 2SC2562 2SC3253 BD243

2SC3493 ⇒ BF599 BF799 BFS17

2SC3494 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3495 ⇒ 2SC3071

2SC3496 2SC3496A ⇒ 2SC4223 2SC461 BUV95

2SC3497 ⇒ 2SC3840 2SC4130 BUT18F

2SC35 ⇒ AC127 ASY73

2SC350 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC3501 ⇒ BFT65

2SC3502 ⇒ 2SC3416 BF415 BF417

2SC3503 ⇒ 2SC3417 BF417 BF471

2SC3504 ⇒ 2SC3596

2SC3505 ⇒ 2SC3153 2SC3232 BUW11A

2SC3506 ⇒ 2SC4426 2SC4583 BUW11AF

2SC3507 ⇒ 2SC4427 2SC4584 BUW11AF

2SC351 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC3510 ⇒ 2SC2570 2SC3037 2SC3337

2SC3511 ⇒ BFG65 BFP91 BFQ66

2SC3512 ⇒ 2SC3355

2SC3513 ⇒ 2SC3445

2SC3514 ⇒ 2SC3782 BF615 BF858

2SC3515 ⇒ 2SC3380 2SC3554 BFN18

2SC3518 ⇒ 2SC3074 2SC3303 2SC3592

2SC3519 ⇒ 2SC2987A 2SC3263 2SD1047

2SC3519A ⇒ 2SC3263 2SC3856 2SC3907

2SC352 ⇒ 2N2218 2N3299 BSY58

2SC3520 ⇒ 2SC3850 2SC4110 2SC4140

2SC3521 ⇒ 2SC3361 2SC3570 BSR17

2SC3522 ⇒ 2SC3039 2SC3170 BUT56

2SC3523 ⇒ BD241C BD712 BD937

2SC3524 ⇒ 2SC4329 BD243D MJE15030

2SC3525 ⇒ BUW11 BUX45 TP58A

2SC3526 2SC3526H ⇒ 2SC4708

2SC3527 ⇒ 2SC4298 2SC4424

2SC3528 ⇒ 2SC4425

2SC3529 ⇒ 2SC2827 BUT11 BUV46

2SC352A ⇒ 2N2218 2N3299 BSY58

2SC353 ⇒ 2N3723 BSW39

2SC3531 2SC3532 ⇒ BUT11A BUV46A MJE8502

2SC3533 2SC3534 2SC3535 ⇒ 2SC3285 BUW11A BUW131A

2SC3536 ⇒ BU902 BUV47A BUW12A

2SC353A ⇒ 2N3723 BSW39

2SC354 ⇒ 2N4427 BFQ43

2SC3540 ⇒ 2SC3258

2SC3544 ⇒ 2SC2498 2SC2570 BF357

2SC3545 ⇒ 2SC3014 BFR53

2SC3546 ⇒ 2SC2526 2SC2565 2SC2766

2SC3547 2SC3547A 2SC3547B ⇒ BFQ29 BFR93 BFT75

2SC3548 ⇒ 2SC2143 BFQ59 BFQ70

2SC3549 ⇒ 2SC3148 BUT11A BUV46

2SC355 ⇒ 2N3632 BLY35 BLY60

2SC3550 2SC3551 ⇒ 2SC3153 BUW11A BUW131A

2SC3552 ⇒ 2SC3644 BUV48B BUW13A

2SC3553 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC3554 ⇒ 2SC3380 2SC3515 BFN18

2SC3555 ⇒ 2SC3405 2SC3489 2SD1945

2SC3556 2SC3557 ⇒ BD243B BD537 BD539B

2SC3558 ⇒ BD243C BD539C BD953

2SC3559 ⇒ 2SC3752 2SC4304 BUT11AF

2SC356 ⇒ 2N2368 BSS11 BSW38

2SC3560 2SC3561 ⇒ 2SC3309 2SC3569 BUX84F

2SC3562 2SC3563 ⇒ 2SC3572 2SC3575 2SC4162

2SC3564 ⇒ 2SC3298 2SC3364 2SC4159

2SC3565 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC4075

2SC3566 ⇒ 2SC3568 2SC3696 2SC4153

2SC3567 ⇒ 2SC3695 BDT31DF

2SC3568 ⇒ 2SC3698 2SC4336 BD743E

2SC3569 ⇒ 2SC3560 2SC4421 BUX84F

2SC3570 ⇒ 2SC3310 2SC4054 BUT11F

2SC3571 ⇒ 2SC3890 2SC4056 2SC4130

2SC3572 2SC3573 ⇒ 2SC3310 2SC4054 BUT11F

2SC3574 ⇒ 2SC3890 2SC4056 2SC4130

2SC3575 ⇒ 2SC3310 2SC3562 2SC4162

2SC3576 ⇒ 2SC3068 2SC3836

2SC3577 ⇒ 2SC4300 2SC4457 BUW11

2SC3579 ⇒ 2SC3050 BUT11A BUV46A

2SC3580 ⇒ 2SC2236 2SD863 BC337

2SC3581 ⇒ 2SC3939 2SD863 BC637

2SC3588 ⇒ 2SC3075 2SC3129 BUX84

2SC3589 2SC3590 ⇒ 2SC3173 2SC3175 BU406

2SC3591 ⇒ 2SC3175 BU406 BU408

2SC3592 ⇒ 2SC3074 2SC3518 2SD1803

2SC3593 ⇒ BUS14 BUS98

2SC3594 ⇒ BU508A BU908 MJ8505

2SC3596 2SC3598 ⇒ 2SC3599 2SC3953 2SC3954

2SC36 ⇒ AC127 ASY73

2SC360 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC3600 ⇒ 2SC3601 2SC3955

2SC3601 ⇒ 2SC3956

2SC3602 ⇒ 2SC2144 2SC2464 2SC2466

2SC3603 ⇒ 2SC3355

2SC3604 ⇒ 2SC3355

2SC3605 ⇒ 2SC2570 2SC3037 2SC3512

2SC3606 ⇒ 2SC3356

2SC3607 ⇒ 2SC3357

2SC3608 ⇒ 2SC2876

2SC361 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3610 ⇒ 2SC3781

2SC3611 ⇒ 2SC3598

2SC3615 ⇒ 2SC3836 2SD1915

2SC3616 ⇒ 2SC3070 2SC4204 2SD1582

2SC3618 ⇒ 2SC3650

2SC3619 ⇒ 2SC3789 BF758 MPSU10

2SC362 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3620 ⇒ 2SC3789 BF758 MPSU10

2SC3621 ⇒ 2SC3117 2SC3902 2SD669

2SC3622 2SC3622A 2SC3623 2SC3623A ⇒ 2SC3069 2SC3836

2SC3624 2SC3624A ⇒ 2SC3689

2SC3625 ⇒ 2SC3562 BUT54 BUT56

2SC3626 ⇒ 2SC3574 2SC3890 2SC4130

2SC3627 ⇒ 2SC3572 2SC3575 2SC4162

2SC363 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3631 2SC3631Z ⇒ 2SC3233 BUV93

2SC3632 2SC3632Z ⇒ 2SC3233 BUV93

2SC3633 ⇒ 2SC3639

2SC3634 ⇒ 2SC3640

2SC3635 ⇒ 2SC3641

2SC3636 ⇒ 2SC3643

2SC3637 ⇒ 2SC3644

2SC364 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3642 ⇒ 2SC3686

2SC3643 ⇒ 2SC3466

2SC3645 ⇒ BFN16 BFN18

2SC3646 ⇒ 2SC3647 2SC4132 2SC4373

2SC3647 ⇒ 2SC4132

2SC3648 ⇒ 2SC3649 2SD1420

2SC3649 ⇒ 2SD1420

2SC3650 ⇒ 2SD1950

2SC3657 ⇒ 2SC315 2SC3232 BUW11A

2SC3658 ⇒ 2SC4291 BU208D BU508D

2SC3659 ⇒ 2SC3026 2SD784 BU209

2SC366 ⇒ BC337 BC637 BC639

2SC3661 ⇒ 2SD1938

2SC3663 ⇒ BFQ29 BFQ81 BFR93

2SC3665 ⇒ 2SC223 2SC3665 2SD667

2SC3666 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC3667 ⇒ 2SD1051 MPS650

2SC3668 ⇒ 2SD1146 MPS650

2SC3669 ⇒ 2SC3328 2SC4145 MPS651

2SC366G 2SC366GTM 2SC367 ⇒ BC337 BC637 BC639

2SC3670 ⇒ 2SC4484 2SC4486 2SD1207

2SC3671 ⇒ 2SC4482 2SD1145 2SD1961

2SC3672 ⇒ BF299 BF393 BF420A

2SC3673 ⇒ 2SC3225

2SC3674 ⇒ 2SC3603 BFQ66

2SC3677 ⇒ 2SD1273 2SD1972 2SD2177

2SC3678 ⇒ 2SC3152 2SC3285 BUW11A

2SC3679 ⇒ 2SC3153 2SC3387 BUW11A

2SC367G 2SC367GTM ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC368 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC3680 ⇒ 2SC3466 BUV47A BUW12A

2SC3681 ⇒ 2SC3482 2SC4292 BU508D BU4507DX

2SC3682 ⇒ BU508D BU2508DW

2SC3683 ⇒ BU2520D BU2520DW

2SC3684 ⇒ BU2520D

2SC3685 ⇒ 2SC3485 BU508A BU706 BU4507AX

2SC3686 ⇒ 2SC3686 BU508A BU908 BU4508AX

2SC3687 ⇒ BU2520A BU2520AW

2SC3688 ⇒ BU2520A BU4530AW

2SC3689 ⇒ 2SC3651 2SC4413

2SC369 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC3690 ⇒ 2SC3695

2SC3691 ⇒ 2SC3696 2SC4549

2SC3692 ⇒ 2SC3697 2SC4550

2SC3693 ⇒ 2SC3698 2SC4551

2SC3694 ⇒ 2SC3699 2SC4552

2SC37 ⇒ BFW16 BFX55

2SC370 ⇒ BC169 BC183 BC237

2SC3703 ⇒ 2SC2940 2SC3224

2SC3704 ⇒ 2SC3356 2SC3445 2SC3606

2SC3706 ⇒ 2SC1437 2SC2942

2SC3707 ⇒ 2SC3099 2SC3110 BFR92

2SC3708 ⇒ 2SC2235 2SD667 BC639

2SC3709 ⇒ 2SC4065

2SC370G 2SC370T ⇒ BC169 BC183 BC237

2SC371 ⇒ BC167 BC183 BC237

2SC3711 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC3713 ⇒ 2SC3323 BC846 BCV71

2SC3714 ⇒ 2SC3498

2SC3715 ⇒ 2SC1555 2SC3293 BU508DF

2SC3716 ⇒ 2SC1545 2SD1655 BU508AF

2SC3717 ⇒ BF225 BF255 BF310

2SC3718 ⇒ 2SC3015 BF599 BF799

2SC371G 2SC371T 2SC372 ⇒ BC167 BC183 BC237

2SC3721 ⇒ 2SC3062 BFG65 BFQ66

2SC3722K ⇒ 2SC3324

2SC3723 ⇒ 2SC2542 BUT11A MJE53T

2SC3724 ⇒ 2SC2625 BUV47 BUW12

2SC3725 ⇒ 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC3726 ⇒ 2SD1779

2SC3729 ⇒ 2SC3485 BU2508A BU908

2SC372G 2SC372GTM 2SC373 ⇒ BC167 BC183 BC237

2SC3730 ⇒ 2SC3445 BFQ67

2SC3737 ⇒ 2SC4584

2SC3738 ⇒ 2SC4096

2SC3739 ⇒ BSR13 BSS79 BSS81

2SC373G 2SC373GTM 2SC374 ⇒ BC167 BC183 BC237

2SC3743 ⇒ 2SC3559 2SC3752 BUT11AF

2SC3744 ⇒ 2SC1305

2SC3746 ⇒ 2SC3253 2SC3258

2SC3747 ⇒ 2SC3254

2SC3748 ⇒ 2SC3255

2SC3749 ⇒ 2SC3559 2SC4304 2SD1571

2SC375 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC3750 ⇒ 2SC3353 BUT11F

2SC3751 ⇒ 2SC4231

2SC3752 ⇒ 2SC4234

2SC3753 ⇒ 2SC4293 2SD1651 BU508DF

2SC3754 ⇒ 2SC4142 2SC4294 BU508DF

2SC3755 ⇒ 2SC3894 2SC4142 BU508AF

2SC3756 ⇒ 2SC3894 2SC4143 BU508AF

2SC3757 ⇒ 2SC3578

2SC3758 ⇒ 2SC4423

2SC3759 ⇒ 2SC4298

2SC376 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC3760 ⇒ 2SC4424

2SC3761 ⇒ 2SC4423

2SC3763 ⇒ 2SC4426

2SC3764 ⇒ 2SC4427

2SC3765 ⇒ 2SC4428

2SC3766 ⇒ 2SC4429

2SC377 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3770 ⇒ 2SC3005 BF517 BFS17

2SC3771 ⇒ BFR35 BFR53 BFT25

2SC3772 ⇒ 2SC3774 BFR1061

2SC3773 ⇒ 2SC3014 BFT75

2SC3774 ⇒ 2SC3161

2SC3776 ⇒ 2SC2570 2SC3037 2SC3337

2SC3777 ⇒ 2SC2498 2SC2570 2SC3037

2SC3778 ⇒ 2SC2570 2SC3037 2SC3337

2SC3779 ⇒ 2SC3355

2SC378 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3783 ⇒ BUV82 BUW11A BUW131A

2SC3787 ⇒ 2SC3788 BF415 BF417

2SC3788 ⇒ 2SC3956

2SC3789 ⇒ 2SC3417 2SC3503

2SC379 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC3790 ⇒ 2SC3417 2SC3503

2SC3791 ⇒ 2SC3358 2SC3603

2SC3792 ⇒ 2SD1582

2SC3793 ⇒ 2SC3014 2SC3773 BFT75

2SC3794 ⇒ 2SC3352 BUX84F

2SC3794A ⇒ 2SC3751 2SC4231 BUX85F

2SC3795 ⇒ 2SC3353 2SC3750 BUT11F

2SC3795A ⇒ BUT11AF BUT18AF BUT21CF

2SC3796 ⇒ 2SC3089 BUW11 BUW131

2SC3796A ⇒ 2SC3636 BUW11A BUW131A

2SC3797 ⇒ 2SC3449 BUV47 BUW12

2SC3797A ⇒ 2SC3466 BUV47A BUW12A

2SC3798 ⇒ 2SC4300 2SC4457 BUW11F

2SC3798A ⇒ 2SC4300 2SC4427 BUW11AF

2SC3799 ⇒ 2SC4301 BUV47F BUW12F

2SC3799A ⇒ 2SC4301 BUV47AF BUW12AF

2SC38 ⇒ BFW16 BFX55

2SC380 ⇒ BF240 BF254 F594

2SC3800 ⇒ 2SC2632 2SC3245A 2SC3248

2SC3801 ⇒ 2SC2570 BF377 BF763

2SC3802K ⇒ 2SC3016 BF517 BFS17

2SC3805 ⇒ 2SC2870 2SC2924 2SC3408

2SC3806 ⇒ BFQ63

2SC380ATM 2SC380TM 2SC381 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3811 ⇒ 2N2360 BSX92

2SC3813 ⇒ 2SC2305 2SC2656 TP55A

2SC382 ⇒ BF198 BF225 BF310

2SC3820 ⇒ 2SC3069 2SC3071 2SC3836

2SC3821 2SC3822 ⇒ 2SC3570 2SC3573 2SC4054

2SC3823 ⇒ 2SD772 BDV10 MJE15028

2SC3825 ⇒ 2SC3233 2SC3631

2SC3826 ⇒ 2SC1274 2SC2767 2SD772A

2SC3827 ⇒ 2SC3005 BF517 BFS17

2SC3829 ⇒ 2SC3445 2SC3606 2SC3704

2SC382TM ⇒ BF198 BF225 BF310

2SC383 ⇒ BF199 BF224 BF311

2SC3830 ⇒ 2SC3087 BUT11 BUV46

2SC3831 ⇒ 2SC3450 BUV47 BUW12

2SC3832 ⇒ 2SC3039 BUT54 BUT56

2SC3833 ⇒ 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC3834 ⇒ 2SC2335 BU406 TP150

2SC3835 ⇒ 2SC2305 2SC2656 TP55A

2SC3836 ⇒ 2SD1582

2SC3837K ⇒ 2SC3015 BF517 BF799

2SC3838K ⇒ 2SC3014 2SC3098 BF775

2SC3839K ⇒ 2SC3014 2SC3098 BFR53

2SC383ATM 2SC383TM ⇒ BF199 BF224 BF311

2SC384 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC3841 ⇒ BFQ29 BFQ81 BFR93

2SC3842 2SC3843 ⇒ 2SC3831 BUV47 BUW12

2SC3844 ⇒ 2SC3451 BUV48 BUW13

2SC3845 ⇒ 2SC3642 2SC4426

2SC3846 ⇒ 2SC3466 2SC4428 BUV89

2SC3847 ⇒ 2SC4199 BU2520AF

2SC385 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC3850 ⇒ 2SC4110

2SC3851 2SC3851A ⇒ 2SC1411

2SC3852 ⇒ 2SD1273 2SD2092

2SC3852A ⇒ 2SD2092 2SD2156A

2SC3853 ⇒ 2SD718 BD245D BD545D

2SC3854 ⇒ 2SD751 BD245D

2SC3855 ⇒ 2SC3263 BD245F

2SC3856 ⇒ 2SC326F BD249F

2SC3857 ⇒ 2SC2773 2SC3370 2SD846

2SC3858 ⇒ 2SC2774 2SC3264

2SC3859 ⇒ KSR1110

2SC385A 2SC386 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC3860 ⇒ KSR1010

2SC3861 ⇒ 2SC2499 2SC2570 2SC3512

2SC3865 ⇒ 2SC3497 2SC3570 2SC3573

2SC3866 ⇒ 2SC3559 2SC4303

2SC3868 ⇒ 2SC3309 2SC3560 2SC4421

2SC3869 ⇒ 2SC3497 2SC3570 2SC3573

2SC386A ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC387 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC3870 ⇒ 2SC3571 2SC3574 2SC4130

2SC3871 ⇒ 2SC3572 2SC3575 2SC4162

2SC3872 ⇒ 2SC4296 2SC4423

2SC3873 ⇒ 2SC4297 2SC4423

2SC3874 ⇒ 2SC3714

2SC387A ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC387GTM ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC388 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC3883 ⇒ 2SC3481 BU508AF BU508D

2SC3884 ⇒ 2SC1546 2SC3894 BU508AF

2SC3884A ⇒ 2SC1546 2SC3894 BU508AF BU4508AX

2SC3885 ⇒ 2SC1547 2SC3895 BU508AF

2SC3885A ⇒ 2SC3894 2SD1547 BU508AF BU4515AX

2SC3886 ⇒ 2SC3896 BU508AF

2SC3886A ⇒ 2SC3894 BU508AF 2SC3486 BU4522AX

2SC3887 ⇒ BU508A BU706

2SC3887A ⇒ BU4508AX

2SC3888 ⇒ 2SC3686 BU508A BU908

2SC3888A ⇒ BU4515AX

2SC3889 ⇒ 2SC3687 BU508A BU908

2SC3889A ⇒ BU2520AW

2SC388A 2SC388ATM ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC389 ⇒ BF199 BF224 BF310

2SC3890 ⇒ 2SC3571 2SC3573 2SC4130

2SC3891 ⇒ 2SC3681

2SC3892 ⇒ 2SC3682

2SC3892A ⇒ 2SC3682 BU4508DX

2SC3893 ⇒ 2SC3683 BU4522DX

2SC3894 ⇒ 2SC3884A BU508AF BU4507AX

2SC3895 ⇒ 2SC3885A BU508AF BU4508AX

2SC3896 ⇒ 2SC3886A BU508AF BU4522AX

2SC3897 ⇒ 2SC3688 2SC4589 BU4530AL

2SC3898 ⇒ KSR1112

2SC3899 ⇒ KSR1012

2SC39 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC390 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC3900 2SC3901 ⇒ 2SC4216 KSR1109

2SC3902 ⇒ 2SC3117 2SD669

2SC3903 ⇒ 2SC3584

2SC3904 ⇒ 2SC3583

2SC3905 ⇒ BD545C BD745C

2SC3906K ⇒ 2SC3324 2SC4050

2SC3907 ⇒ 2SC3263 2SC3856

2SC3909 ⇒ 2SC3153 BUV89 BUW11A

2SC391 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC3910 ⇒ 2SC3993

2SC3916 ⇒ 2SC3920

2SC3917 ⇒ 2SC3921

2SC3918 ⇒ 2SC3922

2SC3919 ⇒ 2SC3923

2SC392 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC3920 ⇒ 2SC3920

2SC3921 ⇒ 2SC3921

2SC3922 ⇒ 2SC3922

2SC3923 ⇒ 2SC3923

2SC3924 ⇒ 2SC3559 2SC3749 BUT11AF

2SC3926 ⇒ BFQ81 BFR93 BJQ29

2SC3927 ⇒ 2SC3637 BUV47A BUW12A

2SC3928 ⇒ BC846 BCW71 BCW81

2SC3929 ⇒ 2SC4098

2SC392A ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC393 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC394 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC3940A ⇒ 2SD1014 2SD1146 2SD863

2SC3941 ⇒ 2SC3249 2SC3468 BF420A

2SC3942 ⇒ 2SC3565 2SC4075

2SC3943 ⇒ 2SC3782

2SC3945 ⇒ 2SC1505 2SC3565 2SC4075

2SC3947 ⇒ 2SC4300 2SC4428 BUW11F

2SC3948 ⇒ 2SC4199 BUV47 BUW12

2SC3949 ⇒ 2SC3638 BUV48 BUW13

2SC395 ⇒ 2N2368 BSS11 BSY17

2SC3951 ⇒ 2SC3596

2SC3952 ⇒ 2SC3597

2SC3953 ⇒ 2SC3598

2SC3954 ⇒ 2SC3599

2SC3955 ⇒ 2SC3600

2SC3956 ⇒ 2SC3601

2SC3958 2SC3959 ⇒ 2SD772 BUW64

2SC395A ⇒ BSS10 BSX26 BSX28

2SC396 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC3960 ⇒ 2SD772 BUW64

2SC3961 ⇒ 2SC3497 BUT11 BUV46

2SC3962 ⇒ 2SC3490 BUT11 BUV46

2SC3963 ⇒ 2SC3956 2SC4564 2SC4623

2SC3964 ⇒ 2SD1694

2SC3965 ⇒ 2SC3249 2SC3468 BF420A

2SC3966 ⇒ 2SC2360 2SC2464 2SC2466

2SC3967 ⇒ 2SC3016 BF517 BFS17

2SC3968 ⇒ 2SC2333 2SC2738

2SC3969 ⇒ 2SC3309 2SC3560 2SC4421

2SC397 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC3970 ⇒ 2SC3352 2SD1571 BUX84F

2SC3970A ⇒ 2SC3794 2SC3978 BUX85F

2SC3971 ⇒ 2SC3749 2SC4304 BUT11F

2SC3971A ⇒ 2SC3559 2SC4304 BUT11A

2SC3972 ⇒ 2SC3353 BUT11F BUT18F

2SC3972A ⇒ 2SC3795 BUT11AF BUT18AF

2SC3973 ⇒ BUT12F BUT54 BUT56

2SC3973A ⇒ BUT12AF BUT56A

2SC3974 ⇒ 2SC4429 BUV47 BUW12

2SC3975 ⇒ 2SC4199 2SC4459 BUW13F

2SC3976 ⇒ 2SC3307 2SC3910

2SC3977 2SC3977A ⇒ 2SC3751 2SC4231 BUX85F

2SC3978 2SC3978A ⇒ 2SC3752 2SC4231 BUX85F

2SC3979 2SC3979A ⇒ 2SC3752 SC4234 BUT11AF

2SC398 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC3980 2SC3980A ⇒ 2SC4427 BUW11AF

2SC3981 ⇒ 2SC4300 2SC4586 BUW11AF

2SC3981A ⇒ 2SC4427 2SC4584 BUW11AF

2SC3983 2SC3984 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC3988 ⇒ BUX98P

2SC3989 ⇒ 2SD1313

2SC399 ⇒ BF224 BF503 BF505

2SC3992 ⇒ 2SC3738 2SC4096

2SC3995 2SC3996 2SC3997 2SC3998 ⇒ 2SC4789 BU4540AL

2SC3999 ⇒ BF299 BF393 BF420A

2SC40 ⇒ BF224 BF505

2SC400 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC4000 ⇒ BF393 BF420A MPSA42

2SC4001 ⇒ 2SC2621 BF417 BF459

2SC4002 ⇒ 2SD1350 MPSA44

2SC4003 ⇒ 2SC3129 2SC3588

2SC4004 ⇒ 2SC3751 2SC4231 BUX85F

2SC4007 ⇒ BD243C BD539C BD953

2SC4008 ⇒ 2SC3691 2SD1586 BD243C

2SC4009 ⇒ BC517 MPSA25

2SC400D ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC401 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC4010 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC4011 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC4012 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC4013 ⇒ BF255 BF310 BF314

2SC4014 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC4015 ⇒ 2SC3259 2SC3468 BF420A

2SC4016 ⇒ BC3377 BC635 BC637

2SC4017 ⇒ BC517 BC617 BC875

2SC4018K ⇒ BC846 BCW71 BCW81

2SC4019 ⇒ 2SC2924 2SC3408 BF758

2SC402 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC4020 ⇒ 2SC3150 BUT11A BUV46A

2SC4021 2SC4022 ⇒ 2SC4023 BUV71

2SC4023 ⇒ BUV7 BUV71 BU2520AW

2SC4024 ⇒ 2SC4554

2SC4026 ⇒ 2SC3570 2SC3573 2SC4054

2SC4027 ⇒ 2SD1033 2SD1080 2SD1250

2SC4028 ⇒ 2SC4023 BUV71

2SC402A 2SC402B ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC402S ⇒ 2SC1775 2SC2240 BC546

2SC403 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC4032 ⇒ BC517 BC617 BC875

2SC4033 ⇒ 2SC2362 2SC2375 2SC3245A

2SC4034 ⇒ 2SC1890 2SC2675 BC546

2SC4035 2SC4036 ⇒ BF298 BF422 BFR89

2SC4037 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC4038 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC4039 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC403A 2SC403B 2SC403C ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC404 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC4040 ⇒ 2SD1225 BC337 BC635

2SC4041 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC4042 2SC4042S ⇒ BF357 BF377 BF630

2SC4043 2SC4043S ⇒ 2SC2498 2SC2570 2SC3776

2SC4044 ⇒ 2SC2498 2SC2570 BF630

2SC4045 ⇒ 2SC2498 2SC2570 2SC3776

2SC4047 2SC4048 2SC4049 ⇒ KSR1006

2SC405 ⇒ ASY28 ASY73

2SC4050 ⇒ 2SC1622A 2SC3324

2SC4051 ⇒ BUT11 BUT93 BUV46A BUJ202A

2SC4052 ⇒ 2SC4054 2SC4304 BUT11F BUJ202AX

2SC4053 ⇒ BUT11 BUT18 BUV46 BUJ204A

2SC4054 ⇒ 2SC3750 BUJ204AX 2SC3795 BUT11F

2SC4055 ⇒ BUT54 BUJ205A BUT56 MJE13006

2SC4056 ⇒ BUT12AF BUJ205AX

2SC4057 ⇒ 2SC3831 BUV47 BUW12

2SC4058 2SC4059 ⇒ 2SC3451 BUV48

2SC406 ⇒ ASY28 ASY73

2SC4060 ⇒ 2SC3988 BUX98AP

2SC4061K ⇒ BFN26

2SC4062 ⇒ 2SD1415 2SD1590 2SD1791

2SC4063 ⇒ 2SC4063

2SC4064 2SC4065 ⇒ 2SC3709 2SD1062 2SD1669

2SC407 ⇒ BUW70 BUX17 BUY18

2SC4073 ⇒ 2SC3570 2SC3573 BUT11F

2SC4074 ⇒ 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC4075 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC3565

2SC4076 ⇒ 2SC3323 BC846 BCV71

2SC4077 2SC4078 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC4079 ⇒ BC849 BCF32 BCF81

2SC408 ⇒ BUW70 BUX17 BUY18

2SC4081 ⇒ 2SC4128

2SC4085 ⇒ 2SC4086

2SC4086 ⇒ 2SC4087

2SC4087 ⇒ 2SC4086

2SC4088 ⇒ 2SC4089

2SC409 ⇒ BUX17 BUX42 BUY18

2SC4090 2SC4091 ⇒ 2SC4092

2SC4092 ⇒ 2SC4093

2SC4096 ⇒ 2SC3995

2SC4097 ⇒ 2SD1949

2SC4098 ⇒ 2SC4128

2SC41 ⇒ 2N3442 2SC2260 BD245D

2SC410 ⇒ BUX17 BUX42 BUY18

2SC4101 ⇒ 2SC3324 2SD814

2SC4105 ⇒ 2SC3038 BUT11 TP75C

2SC4106 ⇒ 2SC3170 BUT54 BUT56

2SC4107 ⇒ 2SC3562 BUT76 BUV56

2SC4108 ⇒ 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC4109 ⇒ 2SC3850 BUX98P

2SC410A 2SC411 ⇒ BUX17A BUX42 BUY18

2SC4110 ⇒ BUX98P

2SC4111 ⇒ 2SC3995

2SC4115 2SC4115S ⇒ 2SC3225 2SD1055 2SD1227

2SC4117 ⇒ 2SC4101

2SC4118 ⇒ 2SC4097

2SC412 ⇒ BUX17A BUX42 UY18

2SC4120 ⇒ KSR111

2SC4121 ⇒ KSR1011

2SC4122 ⇒ BU4507DX 2SC4294

2SC4123 ⇒ BU4508DX BU508DF

2SC4124 ⇒ BU4522DX BU508DF

2SC4291 ⇒ BU4507DX

2SC4292 ⇒ BU2508DW

2SC4293 ⇒ BU4507DX

2SC4294 ⇒ BU4508DX

2SC4435 ⇒ BU4508AX

2SC4436 ⇒ BU4515AX

2SC4437 ⇒ BU4508AX

2SC4438 ⇒ BU4515AX

2SC4769 ⇒ BU4508DX

2SC4770 ⇒ BU4508AX

2SC4890 2SC4891 ⇒ BU4540AL

2SC4923 2SC4924 ⇒ BU4522AX

2SC4125 ⇒ 2SC3684

2SC4126 ⇒ 2SC4092

2SC4127 ⇒ 2SC4094

2SC4128 ⇒ 2SC4081 2SC4141

2SC4129 ⇒ 2SC3570 2SC3573 BUT11F

2SC413 ⇒ BD137 BD228 BD377

2SC4130 ⇒ 2SC3571 2SC3574 2SC3890

2SC4131 ⇒ 2SD1840 BD545C BD745C

2SC4132 ⇒ 2SC3649 2SD1420

2SC4133 ⇒ 2SC4195

2SC4134 ⇒ 2SD1074 2SD1283

2SC4135 ⇒2SD1815

2SC4136 ⇒ BUV11 BUW58 BUX11

2SC4138 ⇒ 2SC3042 BUV48 BUW13

2SC4139 ⇒ 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC414 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC41400 ⇒ 2SC3850 2SC4110 BUX98AP

2SC4141 ⇒ 2SC3639 BC846 BCV71

2SC4142 2SC4143 ⇒ 2SD1545 2SD1655 BU508AF

2SC4144 ⇒ 2SD1548 BU508AF BU908F

2SC4145 ⇒ 2SC3328 2SC3669 2SD1015

2SC4147 ⇒ 2SC3417 BF417 BF459

2SC4148 ⇒ 2SC3747

2SC4149 ⇒ 2SC3748

2SC415 ⇒ 2SC3117 2SD669

2SC4150 ⇒ 2SC3709 2SC4065

2SC4151 ⇒ 2SC3694 2SC455

2SC4153 ⇒ 2SD1792

2SC4154 ⇒ 2SC4076 2SC4116

2SC4155 ⇒ 2SC4081 2SC4128 BC846

2SC4157 ⇒ 2SC3831 BUV47 BUW12

2SC4158 ⇒ 2SC1505 2SC35 2SC4075

2SC4159 ⇒ 2SC3298

2SC416 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC4160 ⇒ 2SC3573 2SC4054 BUT11F

2SC4161 ⇒ 2SC3571 2SC3574 2SC4056

2SC4162 ⇒ 2SC3562 2SC3572 2SC3575

2SC4164 ⇒ BUV66 MJE13008

2SC4165 ⇒ 2SC2621 BF417 BF617

2SC4166 ⇒ 2SC3469

2SC4169 ⇒ 2SD1153 2SD1809 2SD1929

2SC4171 ⇒ 2SC4221 2SC4599 BUT11

2SC4172 ⇒ 2SC4222 2SC4600 BUT11

2SC4174 ⇒ BF820 BF822 BFN22

2SC4175 ⇒ 2SC4176

2SC4177 ⇒ 2SC4141

2SC4178 ⇒ 2SC3932 2SC3935

2SC4179 ⇒ 2SC3931 2SC3936

2SC4180 ⇒ 2SC4101 2SC4117

2SC4182 ⇒ 2SC3005 BF517 BFS17

2SC4183 ⇒ 2SC3161 BFS17

2SC4184 ⇒ 2SC3014 2SC3772 BFR53

2SC4185 ⇒ 2SC3014 2SC3772 BFR53

2SC4186 ⇒ 2SC3014 BFR53 BFT25

2SC4187 ⇒ BF775 BFQ29 BFR35

2SC4189 ⇒ 2SC3380 2SC3515 BFN18

2SC4191 ⇒ 2SC2738 BUX84 TP75C

2SC4192 ⇒ BUT11 BUT93 TP75C

2SC4193 ⇒ 2SC3497

2SC4193 ⇒ BUT11 BUV46

2SC4194 ⇒ 2SC317 2SC4055 BUT56

2SC4195 ⇒ 2SC4133

2SC4196 ⇒ 2SC3014 2SC3772 BFT75

2SC4197 ⇒ 2SC2845 BF770A BFT75

2SC4199 2SC4199A ⇒ 2SC3897 2SC4542 BU2520AF

2SC42 ⇒ 2N3442 2SC2260 BD245D

2SC4204 ⇒ 2SC3070 2SC3225 2SC3673

2SC4205 ⇒ 2SC2827 BUT11 MJE53T

2SC4206 ⇒ 2SC3536 BU426A BU903

2SC4208 ⇒ 2SC2236 2SD1146 BC635

2SC4208A ⇒ 2SC3328 2SD1207 BC637

2SC4209 ⇒ 2SD1782 BCW66

2SC4210 ⇒ 2SD1782 BCW65

2SC4211 ⇒ 2SC4141 BC848 BCV71

2SC4212 ⇒ 2SC3418 BF850

2SC4215 ⇒ BF599 BF799 BFS20

2SC4216 ⇒ KSR1009

2SC4217 ⇒ 2SC2621 BF417 BF758

2SC4218 ⇒ 2SC3468 BF299 BF420A

2SC4219 ⇒ 2SC4597

2SC4220 ⇒ 2SC4598

2SC4221 ⇒ 2SC4171 2SC4599

2SC4222 ⇒ 2SC4172 2SC4600

2SC4223 ⇒ 2SC4601

2SC4224 ⇒ 2SC4602

2SC4229 ⇒ 2SC3161 BF517 BFS17

2SC423 ⇒ BFR36 BFW16 BFX55

2SC4230 ⇒ 2SC3178 BU505 MJE8500 BU1706A

2SC4231 ⇒ 2SC4234 BU1706AX BU505F MJE8500

2SC4232 ⇒ 2SC3483 2SD1543 BU705

2SC4233 2SC4234 ⇒ 2SC3050 BU505F MJE8502 BU1706AX

2SC4235 ⇒ 2SC3387 2SC3642 BU706

2SC4236 ⇒ 2SC3466 2SC3643 BUV89

2SC4237 ⇒ 2SC3644 2SC4023 BUV48B

2SC4238 ⇒ 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC424 ⇒ BFR36 BFW16 BFX55

2SC4241 ⇒ 2SC4093

2SC4242 ⇒ 2SC3170 2SC4055 BUT56

2SC4243 ⇒ 2SC2924 2SC3408 2SC3805

2SC4244 ⇒ 2SC3136 BF517 BFS17

2SC4245 ⇒ 2SC3014 2SC3772 BFT75

2SC4246 ⇒ 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC4247 2SC4248 ⇒ BFQ29 BFQ81 BFR93

2SC4249 ⇒ 2SC3161 BF517 BFS17

2SC425 ⇒ BFR36 BFW16 BFX55

2SC4250 2SC4251 2SC4252 ⇒ 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC4253 ⇒ 2SC3161 BF517 BFS17

2SC4254 ⇒ 2SC4141 2SC4177 BC846

2SC4255 ⇒ 2SC3099 BF517 BFR53

2SC4256 ⇒ 2SC4257 2SC4451

2SC4257 ⇒ 2SC3675

2SC426 ⇒ BFR36 BFW16 BFX55

2SC4262 ⇒ 2SC3014 2SC3772 BFT75

2SC4263 ⇒ 2SC3161 BF517 BFS17

2SC4264 ⇒ 2SC3014 2SC3773 BFT75

2SC4265 ⇒ 2SC3014 2SC3016 BFR53

2SC4266 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC4269 ⇒ 2SC3016 BF517 BFS17

2SC427 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC4270 ⇒ 2SC3014 2SC3161 BFT75

2SC4272 ⇒ 2SD1005 2SD1368 BCX56

2SC4273 ⇒ 2SC2827 BUT11 BUV46

2SC4274 ⇒ 2SC3562 BUT12 BUT76

2SC4275 ⇒ 2SC2828 BUV47 BUW12

2SC4276 ⇒ 2SC3520 BUV48 BUW13

2SC4277 ⇒ 2SC2962 2SC3083 BUW11A

2SC4278 ⇒ 2SC2837 SC2987 BD245D

2SC428 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC4283 ⇒ 2SC4583

2SC4284 ⇒ 2SC3594 MJ8505

2SC4285 ⇒ BUX88 MJ8505

2SC4288 2SC4288A ⇒ 2SC3995 BU4540AL

2SC4289 2SC4289A ⇒ 2SC3996 BU4540AL

2SC429 ⇒ BF198 BF224 BF314

2SC4290 2SC4290A ⇒ 2SC3997 BU4550AL

2SC4291 ⇒ 2SC3481 2SC3681

2SC4292 ⇒ 2SC3482 2SC3681 BU508D

2SC4293 2SC4294 ⇒ 2SC3892A 2SC4122 BU508DF

2SC4295 2SC4295M ⇒ 2SC3469 BF487 MPSA45

2SC4296 2SC4297 ⇒ 2SC4423 BUV47 BUW13

2SC4298 ⇒ 2SC4424 BUV47 BUW13

2SC4299 ⇒ 2SC3152 2SC4426 BUW11A

2SC42A ⇒ 2SC2262 2SD555 BD245F

2SC43 ⇒ BD245C BDV95 BDX95

2SC430 ⇒ BF198 BF224 BF314

2SC4300 ⇒ 2SC3232 2SC4428 BUW11A

2SC4301 ⇒ 2SC3466 2SC4429 BUV89

2SC4302 ⇒ 2SC3232 2SC4428 BUW11A

2SC4303 ⇒ 2SC4941 2SD1547 BU508AF

2SC4303A ⇒ 2SC3895 2SD1747 BU508AF

2SC4304 ⇒ 2SC3559 2SC4234 BUT11AF

2SC4305 ⇒ BD543C BD711 BD801

2SC4306 ⇒ 2SC4668 2SD1804

2SC4308 ⇒ 2SC4693

2SC4309 ⇒ 2SC3738 2SC3982A 2SC3992

2SC431 ⇒ 2SC1299 2SC1301 2SC1872

2SC4310 ⇒ BUT11 BUT18 BUT56 BU1706A

2SC4311 ⇒ BUT11F BUT18F BUV46F BU1706AX

2SC4312 ⇒ 2SC3535 BUW11A BUW131A

2SC4313 ⇒ 2SC3637 BUV47A BUW12A

2SC4314 ⇒ BUV48A BUW133A UW13A

2SC4317 ⇒ 2SC5089

2SC432 ⇒ 2SC1299 2SC1301 2SC1872

2SC4320 ⇒ 2SC5092

2SC4321 ⇒ 2SC5090

2SC4322 ⇒ 2SC5094 BFR505

2SC4323 ⇒ 2SC3586

2SC4325 ⇒ 2SC3585

2SC4326 2SC4326LK ⇒ 2SC3016 BF517 BFS17

2SC4327 ⇒ 2SC3747 2SC4550

2SC433 ⇒ 2SC1299 2SC1301 2SC1873

2SC4331 2SC4331Z ⇒ 2SC4343

2SC4332 ⇒ 2SC3303 2SC4344

2SC4333 ⇒ 2SD1804

2SC4334 ⇒ 2SC3566 2SC3696

2SC4335 ⇒ 2SC3568 2SC3697 2SD1792

2SC4336 ⇒ 2SC3568 2SC3698 2SD1794

2SC4337 2SC4337Z ⇒ 2SC2871 2SD1598 2SD1800

2SC4338 2SC4338Z ⇒ 2SD1817 2SD1980

2SC434 ⇒ 2SC1299 2SC1301 2SC1873

2SC4340 ⇒ BD875 BD877 BD879

2SC4341 ⇒ BD679 BD681 BD683

2SC4346 ⇒ 2SC3497 BUT11 BUV46

2SC434A ⇒ 2SC1299 2SC1301 2SC1873

2SC435 ⇒ 2SC1299 2SC1302 2SC1401

2SC4354 ⇒ 2SC2738 2SC3169 BUX84

2SC4356 ⇒ 2SC3328 2SD1014 2SD1207

2SC4357 ⇒ 2SC3647 2SC4132 SD1623

2SC4359 ⇒ BUW11A

2SC436 ⇒ 2SC1299 2SC1302 2SC1401

2SC4360 ⇒ KSR1105

2SC4361 ⇒ KSR1005

2SC4362 ⇒ KSR1101

2SC4363 ⇒ KSR1001

2SC4364 ⇒ 2SC3014 BF775 BFR35

2SC4365 ⇒ 2SC3014 2SC3772 BFT75

2SC4368 ⇒ 2SC3298 2SC3567 2SC3695

2SC4369 ⇒ 2SC3297 2SC3690

2SC437 ⇒ 2SD1177 BD379 BD529

2SC4370 ⇒ 2SC3298 2SC3364 2SC4159

2SC4371 ⇒ 2SC3570 2SC3573 2SC4073

2SC4372 ⇒ 2SC2880 BF620 BF622

2SC4373 ⇒ 2SC2881 2SD1007 2SD1418

2SC4374 ⇒ 2SC2882 2SC3438 2SD875

2SC4375 ⇒ 2SC2982 2SC3439 2SD1766

2SC4376 ⇒ 2SC2884 2SC3444 BCX54

2SC4377 ⇒ 2SD1119 2SD1620 2SD1766

2SC4378 ⇒ BF417 BF617 BF758

2SC4379 ⇒ 2SC4424 BUV48 BUW13

2SC438 ⇒ 2SD1177 BD377 BD527

2SC4381 ⇒ 2SC3298 2SC3567 BDT31DF

2SC4382 ⇒ 2SC3298B 2SD1587

2SC4383 ⇒ 2SC2769 2SC3855 BD245F

2SC4385 ⇒ 2SC3181 2SD718 D245C

2SC4386 ⇒ 2SC2837 2SD1046 BD245D

2SC4387 ⇒ 2SC2581 2SC3263 2SC3855

2SC4388 ⇒ 2SC3263 2SC3856

2SC4389 ⇒ 2SD1581 2SD1779

2SC439 ⇒ 2N3299 2N3724 BFX55

2SC4391 ⇒ 2SC3669 BC639 MPS651

2SC4392 ⇒ 2SC3011

2SC4393 ⇒ 2SC3161 2SC3774

2SC4394 ⇒ 2SC3445

2SC44 ⇒ BD245 BDV91 BDX91

2SC440 ⇒ 2N3299 2N3724 BFX55

2SC4401 ⇒ 2SC3098 BF775

2SC4402 ⇒ 2SC3014 2SC3773

2SC4403 ⇒ 2SC3772

2SC4404 ⇒ 2SC3161 2SC3774

2SC4405 ⇒ 2SC3775

2SC4406 ⇒ 2SC3014 2SC3773 BFR53

2SC4407 ⇒ 2SC3014 2SC3773

2SC4408 ⇒ 2SC3328

2SC4409 ⇒ 2SC4541

2SC441 ⇒ 2N3299 2N3724 BFX55

2SC4411 ⇒ 2SC4201

2SC4412 ⇒ 2SC4062 BF820

2SC4418 ⇒ 2SC3573 2SC4054 2SC4073

2SC4419 ⇒ 2SC3536 BUW11A BUW132A

2SC442 ⇒ 2N3299 2N3724 BFX55

2SC4420 ⇒ 2SC3152 2SC3376 BUW11A

2SC4421 ⇒ 2SC3570 2SC4052 BUT11F

2SC4422 ⇒ 2SC3607

2SC4423 ⇒ 2SC4297 BUV48 BUW13

2SC4424 ⇒ 2SC4298 BUV48 BUW13

2SC4425 ⇒ 2SC3850 2SC4110 2SC4461

2SC4426 2SC4427 ⇒ 2SC3387 2SC3460 2SC4583

2SC4428 ⇒ 2SC3466 2SC4584 BUV89

2SC4429 ⇒ 2SC4199 2SC4585 BUV89

2SC443 ⇒ BFS23 BFX55 BLY34

2SC4430 ⇒ 2SC3552 2SC4585 BUV48B

2SC4431 ⇒ 2SC3298 2SC3564 2SC4370

2SC4432 ⇒ BF599 BF799 BFS20

2SC4433 ⇒ BF314 BF502 BF505

2SC4434 ⇒ 2SC4139 2SC4140 BUV48

2SC4435 2SC4436 ⇒ 2SC3486 2SC3685 BU508A

2SC4437 2SC4438 ⇒ 2SC3894 2SC4143 BU508AF

2SC4439 ⇒ 2SC4564 2SC4623 S3936

2SC444 ⇒ BFS23 BFX55 BLY34

2SC4440 ⇒ BU307F

2SC4442 ⇒ 2SC4054 2SC4073 2SC4160

2SC4443 ⇒ 2SC4168

2SC4444 ⇒ 2SC3016 BF517 BFS17

2SC4445 ⇒ 2SC4299 2SC4300 BUW11AF

2SC4446 ⇒ 2SC4116

2SC4448 ⇒ S3540

2SC4449 ⇒ 2SC3468 BF299 BF420

2SC445 ⇒ BFS23 BFX55 BLY34

2SC4450 ⇒ 2SC4256

2SC4451 ⇒ 2SC4257

2SC4452 ⇒ 2SC4175

2SC4454 2SC4455 ⇒ 2N2368 2SC2901 BSS11

2SC4457 ⇒ 2SC4300 2SC4586 BUW11F

2SC4458 ⇒ 2SC4301 BUV47F BUW12F

2SC4459 ⇒ BUP23CF BUV48F BUW13F

2SC446 ⇒ BFS23 BFX55 BLY34

2SC4460 ⇒ BUP23CF BUV48F BUW13F

2SC4461 ⇒ BUX98P

2SC4466 ⇒ 2SC2681 2SC3181 BD245C

2SC4467 ⇒ 2SC2837 2SC2987 BD245D

2SC4468 ⇒ 2SC3263 2SC3855 BD245F

2SC447 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC4471 ⇒ 2SC3750 BUT11F BUT21CF

2SC4471A ⇒ 2SC3895 2SC4518 BUT11AF

2SC4473 ⇒ 2SC3781

2SC4474 ⇒ 2SC3565

2SC4477 ⇒ 2SC3590 2SD1404 BU406F

2SC4478 ⇒ 2SC3175 2SC3591 BU406F

2SC4479 ⇒ 2SC4563

2SC4480 ⇒ 2SC3225 2SC4389 2SD1246

2SC4482 ⇒ 2SD1145

2SC4483 ⇒ 2SC3225 2SD1207 2SD1246

2SC4484 ⇒ 2SD1207 2SD1347 2SD879

2SC4485 ⇒ 2SD1207 2SD1582 2SD1835

2SC4486 ⇒ 2SD1207 2SD1835

2SC4487 ⇒ 2SD1347

2SC449 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC4490 ⇒ BF393 BF420A MPSA42

2SC4492 2SC4493 ⇒ 2SC4257 2SC4572

2SC4494 ⇒ 2SC3852 2SD2092 2SD2127

2SC4495 ⇒ 2SC3852 2SD1944 2SD2076

2SC4496 ⇒ 2SD2024

2SC4497 ⇒ 2SC4061 BFN26

2SC4499L 2SC4499S ⇒ 2SC3075 2SC3129 2SC3588

2SC45 ⇒ BFW16 BFX55

2SC450 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC4500L 2SC4500S ⇒ 2SC2871 2SD1598 2SD1800

2SC4501L 2SC4501S ⇒ 2SC3132 2SD1222 2SD1799

2SC4502 ⇒ BF370 BF921 BF959

2SC4505 ⇒ 2SC4548

2SC4506 ⇒ 2SC4418 BF417 BF459

2SC4507 ⇒ 2SC4026 2SC4073 BUT11F

2SC4508 ⇒ 2SC3871 2SC4162 BUT12

2SC4509 ⇒ 2SC4296 2SC4423 BUW13F

2SC4510 ⇒ 2SC4298 BUV48F BUW13F

2SC4511 ⇒ 2SC4335 BDT41BF

2SC4512 ⇒ 2SC4329 BD243C BD543D

2SC4517 ⇒ 2SC3559 2SC4304 BUT11AF

2SC4517A ⇒ 2SC3752 2SC3979 BUT11AF

2SC4518 2SC4518A ⇒ 2SC3795 BUT11AF BUT18AF

2SC4522 ⇒ 2SC3074 2SD1803

2SC4523 ⇒ 2SD1804

2SC4531 ⇒ 2SC3684 BU2520AF BU4523DX

2SC4532 ⇒ BU4730AL

2SC4533 ⇒ 2SC4052 2SC4160 2SC4421

2SC4536 ⇒ BFQ64

2SC4538 ⇒ 2SC4300 2SC4427 BUW11F

2SC4539 ⇒ 2SC4409 2SD1623

2SC454 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC4540 ⇒ 2SC4409

2SC4542 ⇒ BU2520AF BU4525AX

2SC4546 ⇒ 2SC4056 BU306F BUT22BF

2SC4548 ⇒ 2SD1473

2SC4549 ⇒ 2SC3696 2SC4549

2SC455 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC4550 ⇒ 2SC3697 2SC4550

2SC4551 ⇒ 2SC3698 2SC4551

2SC4552 ⇒ 2SC3699 2SC4552

2SC4557 ⇒ 2SC4587 BUV48AF BUW13AF

2SC4558 ⇒ 2SC4553

2SC4559 ⇒ 2SC4056 2SC4130 BU306F

2SC456 ⇒ BFS23 BLY34

2SC4560 ⇒ 2SC3688 BU2525A BU4525AW

2SC4561 ⇒ BC846 BCW71 BCW81

2SC4562 ⇒ 2SC4081 2SC4128 2SC4141

2SC4563 ⇒ 2SC4479

2SC4564 ⇒ 2SC4623

2SC4568 ⇒ 2SC3011 BFR93

2SC4569 ⇒ 2SC3161 2SC3774 BFR193

2SC4572 ⇒ 2SC4257 2SC4451

2SC4573 ⇒ 2SD2024 BDW23A BDW53A

2SC4574 ⇒ 2SD161 2SD1891

2SC4576 ⇒ 2SC3676

2SC4577 ⇒ 2SC3265

2SC4579 ⇒ 2SC4913

2SC458 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC4580 ⇒ BUP22BF BUV47F BUW12F

2SC4581 2SC4582 ⇒ BUP23BF BUV48F BUW13F

2SC4584 ⇒ 2SC3885 2SC3895 BU508AF

2SC4585 ⇒ 2SC3897 2SD1548 BUH715

2SC4586 ⇒ BU426AF BUV47AF BUW12AF

2SC4587 ⇒ 2SC4430 BUV48AF BUW13AF

2SC4589 ⇒ 2SC3897 2SC4142 2SC4199A BU4252AF

2SC459 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC4591 ⇒ 2SC3583 2SC3904

2SC4592 ⇒ 2SC4094 2SC4127

2SC4593 ⇒ 2SC4901

2SC4594 ⇒ 2N4014

2SC4595 ⇒ 2SC4552

2SC4596 ⇒ 2SC3540 2SC4549

2SC4597 ⇒ 2SC4219 BUT11 BUV46

2SC4598 ⇒ 2SC4220 BUT54 BUT56

2SC4599 ⇒ 2SC4171 2SC4221 BUT11

2SC46 ⇒ 2N2218 BFX55 BSW51

2SC460 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC4600 ⇒ 2SC4172 2SC4222 BUT11

2SC4601 ⇒ 2SC3178 2SC3456 2SC4223

2SC4602 ⇒ 2SC3050 2SC3457 2SC4224

2SC4603 ⇒ 2SC4299 2SC4300 BUW11F

2SC4606 ⇒ 2SC3358 2SC3939 2SD667

2SC4608 ⇒ 2SC4532

2SC461 ⇒ BF241 BF255 BF314

2SC4612 ⇒ 2SC3332 2SC4614

2SC4613 ⇒ 2SC3116 2SC3902

2SC4614 ⇒ 2SD1812

2SC4615 ⇒ 2SC3362 2SC3632 2SD1053

2SC4616 ⇒ 2SC3233 2SC3631

2SC4617 ⇒ 2SD2216

2SC4618 ⇒ 2SC4915 2SC5021

2SC4619 ⇒ 2SC4809 2SC5021

2SC462 ⇒ BF198 BF224 BF310

2SC4620 ⇒ 2SC3469 BF487 MPSA45

2SC4621 ⇒ BUP22BF BUV47F BUW12F

2SC4622 ⇒ 2SC4106 BUT54 BUT56

2SC4626 ⇒ 2SC4656

2SC4627 ⇒ 2SC4655 2SC4915 2SC5021

2SC4628 ⇒ 2SC2498 2SC2570 BF377

2SC4629 ⇒ 2SC2590 2SC3355 2SC3512

2SC463 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC4632 ⇒ 2SC4450

2SC4633 ⇒ 2SC4451

2SC4634 ⇒ 2SC4632

2SC4635 ⇒ 2SC4633

2SC4638 ⇒ 2SC3353 2SC3795 BUT11F

2SC4639 ⇒ 2SC3323 BC846 BCV71

2SC464 ⇒ BF198 BF224 BF310

2SC4640 2SC4641 ⇒ BC174 BC182 BC546

2SC4642K ⇒ 2SC3323 BC850 BCW71

2SC4643 ⇒ 2SC3301

2SC4644 ⇒ 2SD1350 MPSA44

2SC4647 ⇒ 2SC3468 BF393 BF420A

2SC4648 ⇒ 2N4014

2SC465 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC4650 ⇒ 2SC3467 BF420A BF422A

2SC4655 ⇒ 2SC4627 2SC4915 2SC5021

2SC4657 ⇒ 2SC3518 2SC3592 2SD1803

2SC4658 ⇒ 2SC3303 2SC4332 2SC4346

2SC466 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC4662 ⇒ 2SC3869 2SC4026 2SC4371

2SC4663 ⇒ 2SC2767 BUT11 MJE51T

2SC4664 ⇒ BU409 BUT11 TP150

2SC4667 ⇒ 2SC4175

2SC4668 ⇒ 2SD1804

2SC467 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC4670 ⇒ 2SC4780

2SC4672 ⇒ 2SC4409 2SC4521 2SD1623

2SC4679 ⇒ 2SC3417 2SC3503 2SC3789

2SC468 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC4681 ⇒ 2SC3074 2SD1802 2SD1805

2SC4684 ⇒ 2SD1719 2SD1755

2SC4686 2SC4686A ⇒ 2SC4578 2SC4630

2SC4687 ⇒ BUV47 BUW12 TP48A

2SC4688 ⇒ 2SC4385 2SC5099 2SD2064

2SC4689 ⇒ 2SC4386 2SC5100 2SD2052

2SC469 ⇒ BF240 BF254 BF494

2SC4690 ⇒ 2SC4387 2SC4886 2SC5101

2SC4692 ⇒ BU2525AF BU4530AL

2SC4693 ⇒ 2SC4308

2SC4694 ⇒ 2SD1820A 2SD1949 2SD1979

2SC4695 ⇒ BC817 BCW65 BCX19

2SC4696 ⇒ BC877 BC879 BSR51

2SC4699K ⇒ 2SC1621 2SC4894

2SC47 ⇒ 2N2218 BFX55 BSW51

2SC470 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC4700 ⇒ 2SC4175 2SC4755

2SC4702 ⇒ 2SC4061 2SC4497 BFN26

2SC4703 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC4704 ⇒ 2SC3601 2N5058 BF257 BF657

2SC4705 ⇒ 2SC3651 2N5058 BF257 BF657

2SC4706 ⇒ BUV48 BUW13 BUW133 2N5058 BF257 BF657

2SC4707 ⇒ 2SC3939 2SC4414 2SD1211

2SC4708 ⇒ 2SC3598 2SC3599

2SC4709 ⇒ 2SC4476

2SC471 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC4710 2SC4710LS ⇒ 2SC4637

2SC4714 ⇒ 2SC1929

2SC4715 ⇒ 2SC2362K 2SC2631 2SC3800

2SC4716 ⇒ BF314 BF503 BF505

2SC472 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC4723 ⇒ 2SC4081 2SC4128

2SC473 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC4732 ⇒ 2SC3502 2SC3600 2SC3955

2SC4733 ⇒ 2SC3417 2SC3503 2SC3789

2SC4736 ⇒ 2SC3474 2SD1754

2SC4737 ⇒ 2SD1759 BD677 BD679

2SC4738 ⇒ 2SD2216

2SC474 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC4740 ⇒ 2SC3027 BU2508A BU508A

2SC4741 ⇒ 2SC3688 BU2520A

2SC4742 ⇒ 2SC3482 2SC3682 2SD1878 BU508D BU2508DW

2SC4743 ⇒ 2SC3486 BU2508A BU908 BU4508AX

2SC4744 ⇒ 2SC4294 2SD1556 BU2508DF BU4508DF

2SC4745 ⇒ 2SC4143 2SD1546 BU508AF BU4515AF

2SC4746 2SC4746A ⇒ 2SC3886A 2SC3896 BU508AF BU4523AF

2SC4747 ⇒ 2SC4199A 2SC458 2SC4589 BU4540AL

2SC475 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC4754 ⇒ 2SC4171 2SC4221 BUT93

2SC4755 ⇒ 2SC4175 2SC4452

2SC4757 ⇒ 2SC3885A 2SC3895 BU4515AX

2SC4758 ⇒ 2SC3886A 2SC3896 BU4522AX

2SC4759 ⇒ 2SC4542 BU2520AF BUH715 BU4525AX

2SC476 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC4761 ⇒ BUH417 BU2722AX

2SC4762 ⇒ 2SC3892A BU4508DX

2SC4763 ⇒ 2SC3893A BU4522DX

2SC4764 ⇒ 2SC3892 BU4507DX

2SC4765 ⇒ BU2708DX

2SC4766 ⇒ BU2720DX

2SC4768 ⇒ 2SC2625 2SC2740 2SC3042

2SC4769 ⇒ 2SC3893A 2SC4123 BU508DF

2SC477 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC4770 ⇒ 2SC3885A 2SC3895 2SD2252

2SC4771K ⇒ 2SC3130 BF599 BF799

2SC4772 ⇒ 2SC3932 BF547W BFS17W

2SC4775 2SC4776M 2SC4777 2SC4778 2SC4779S 2SC478 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC4781 ⇒ 2SC4482 2SD1145

2SC4782 ⇒ 2SC1621 2SC4453

2SC4783 ⇒ 2SC4617 2SC4738

2SC4784 ⇒ 2SC5095 BFS505

2SC4786 ⇒ 2SC3400 2SC4427 BUW11AF

2SC4787 ⇒ BF921S BF959

2SC4789 ⇒ 2SC3998 BU4550AL

2SC479 ⇒ 2N5189 BSS13

2SC4791 ⇒ 2SC5097

2SC4792 ⇒ 2SC3015 2SC3374 BF799

2SC4796 ⇒ 2SD1434 BUH417 BU2727AF

2SC4797 ⇒ BUH517 BU2727AF

2SC4799 ⇒ 2SC2305 2SC3813 TP55A

2SC48 ⇒ 2N1893 BSW67 BSY55

2SC480 ⇒ 2N5189 BSS13

2SC4800 ⇒ 2SD1496 BU208A BU2508A

2SC4801 ⇒ BU2508A BU508A BU908

2SC4802 ⇒ 2SC3026 2SD1434 2SD784

2SC4803 ⇒ 2SD1171 BU208D BU508D

2SC4805 ⇒ 2SC4901 BFS520

2SC4806 ⇒ 2SC4765 BUH417 BU2708AX BUH517

2SC481 ⇒ BFS23 BLY34

2SC482 ⇒ 2N2218 BC140 BC300

2SC4820 ⇒ BUT12F BUT18F BUV46F

2SC4822 ⇒ 2SC3596

2SC4823 ⇒ 2SC3597

2SC4824 ⇒ 2SC3598

2SC4825 ⇒ 2SC3599

2SC4826 ⇒ 2SC3600

2SC4827 ⇒ 2SC3601

2SC4828 ⇒ 2SC3271 2SC4217 BF417

2SC483 ⇒ 2SC1913 BD239C BD241C

2SC4830 ⇒ 2SC3884A 2SC3894 2SC4757 BU4508AX

2SC4833 ⇒ 2SC4054 2SC4073 BUT11F

2SC4834 ⇒ 2SC4130 BU306F BUT12F

2SC4836 2SC4837 ⇒ 2SD1903

2SC4839 ⇒ 2SC5086

2SC484 ⇒ 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC4840 ⇒ 2SC5091

2SC4841 ⇒ 2SC4840

2SC4842 ⇒ 2SC5088

2SC4843 ⇒ 2SC5093

2SC4844 ⇒ 2SC4994 2SC5098

2SC485 ⇒ BCX40 BSW66 BSX46

2SC4853 ⇒ BFR820W BFR92W BFR820

2SC4854 ⇒ BFR92

2SC4856 ⇒ 2SC3937

2SC4857 ⇒ 2SC3445 2SC3704

2SC4858 ⇒ 2SC4092

2SC4859 ⇒ 2SC3607 BFQ193

2SC486 ⇒ BCX40 BSW65 BSX45

2SC4860 ⇒ 2SC3937

2SC4861 ⇒ 2SC3445 2SC3704

2SC4862 ⇒ 2SC3357 2SC4092

2SC4863 ⇒ 2SC3937

2SC4864 ⇒ 2SC3445 2SC3704

2SC4865 ⇒ 2SC4092

2SC4866 ⇒ 2SC3301 2SC3607 BFQ193

2SC4867 ⇒ 2SC4593 2SC4901

2SC4868 ⇒ 2SC3583 2SC3904 2SC4591

2SC4869 ⇒ 2SC4094 2SC4127 2SC4900

2SC487 ⇒ 2SC2275 BD239C BD241C

2SC4870 ⇒ 2SC4643

2SC4871 ⇒ 2SC5095 BFS505

2SC4872 ⇒ 2SC5094 BFR505

2SC4873 ⇒ 2SC5097

2SC4874 ⇒ 2SC3512 2SC4629

2SC4875 ⇒ 2SC4629

2SC4877 ⇒ 2SC3893A BU2508DF BU4523DF

2SC4878 ⇒ 2SC4125 2SC4531 BU2520DF

2SC4879 ⇒ BU2727AF

2SC487A ⇒ 2SC2275A 2SC2344 BD239D

2SC488 ⇒ 2SC2516 BD241D BDV11

2SC4880 ⇒ 2SC4896 BU4730AL

2SC4881 ⇒ 2SC3299 2SC3746 2SC4549

2SC4883 ⇒ 2SC3298 2SC3364 2SC4159

2SC4883A ⇒ 2SC3298A 2SC4159

2SC4884 ⇒ 2SC1505 2SC3945 2SC3952

2SC4886 ⇒ 2SC4388

2SC489 ⇒ BD241C BD243C BD539C

2SC4890 ⇒ 2SC4692 2SC5105 BU2525AF

2SC4892 ⇒ 2SC3794A 2SC3978 BUX85F

2SC4894 ⇒ 2SC1621 2SC4453

2SC4895 ⇒ 2SD1785 2SD2014

2SC4897 ⇒ 2SC3997 2SC4290A 2SD2356 BU4550AL

2SC4898 ⇒ BUT11AF BUT18AF BUV46AF

2SC4899 ⇒ 2SC5095 BFS505

2SC49 ⇒ 2N1893 BSW67 BSY55

2SC490 ⇒ BD241A BD243A BD539A

2SC4900 ⇒ 2SC4094 2SC4127

2SC4901 ⇒ 2SC4593

2SC4902 ⇒ 2SC3011 2SC5106 BFR182

2SC4903 ⇒ 2SC5107 BFR182W

2SC4904 ⇒ BF770A BFQ67 BFR183

2SC4905 2SC4906 ⇒ BFQ67W BFR183W

2SC4907 ⇒ 2SC4056 BU306F BUT22BF

2SC4908 ⇒ 2SC3559 2SC4304 2SC4517

2SC4909 ⇒ 2SC3134 2SC3326

2SC491 ⇒ 2SC1398 BD239 BD241

2SC4915 ⇒ 2SC4655 2SC5021

2SC4916 ⇒ 2SC3892A 2SC4762 BU4508DX

2SC4917 ⇒ 2SC3924

2SC492 ⇒ 2N5759 BD245C BDV95

2SC4923 ⇒ 2SC3886A 2SC3896 BU2508AF

2SC4924 ⇒ 2SC4542 BU2520AF BUH715

2SC4926 ⇒ 2SC4094 2SC4127 2SC4592

2SC4927 ⇒ 2SC3893A BU2508 BU4522DF

2SC4928 ⇒ 2SC3996 2SC4289A BU4550AL

2SC493 ⇒ 2N4915 BD245B BDV93

2SC4931 ⇒ 2SC5139

2SC4934 ⇒ 2SC3598 2SC3953 2SC4046

2SC4938 ⇒ 2SC4220

2SC494 ⇒ 2N4914 BD245A BDV91

2SC4940 ⇒ BU506F

2SC4941 ⇒ 2SC4303A 2SC4770 BU508F

2SC495 ⇒ BD137 BD228 BD377

2SC496 ⇒ BD135 BD226 BD375

2SC4962 ⇒ 2SC4766 2SC4806 2SD2253 BU2727DF

2SC4963 ⇒ BUH517 2SC3355 BU2727DF

2SC4968 ⇒ 2SC3605

2SC4969 ⇒ 2SC3578

2SC497 ⇒ BC141 BC300 BCX40

2SC4971 ⇒ 2SC3016 BFS17

2SC4972 ⇒ BF554 BF559 BF799

2SC4973 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC4974 ⇒ 2SC3005 2SC3016 BFS17

2SC4975 ⇒ 2SC3005 2SC3016 BFS17

2SC4976 ⇒ 2SC4623

2SC4978 ⇒ 2SD1815

2SC498 ⇒ BC140 BC300 BCX40

2SC4980 ⇒ 2SC3540 2SC4549 2SC4596

2SC4981 ⇒ 2SC3692

2SC4982 ⇒ 2SC3693 2SC4595

2SC4984 ⇒ 2SC2983 2SC3443 2SC4377

2SC499 ⇒ BF422 BSS38 BSW32

2SC4991 ⇒ 2SC4094 2SC4127 2SC4592

2SC4992 ⇒ 2SC4995

2SC4993 ⇒ 2SC4095 2SC5092 2SC5097

2SC4994 ⇒ 2SC4843 2SC5093 2SC5098

2SC50 ⇒ ASY28 ASY73

2SC500 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC5001 ⇒ 2SC4669

2SC5002 ⇒ 2SC3885A 2SC3895 2SC4757 BU4522AF

2SC5003 ⇒ 2SC3892A 2SC476 2SC4916 BU4522DF

2SC501 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC5016 ⇒ 2SC3015 BF599 BFS20

2SC5019 ⇒ 2SC3301 2SC3357 BFQ193

2SC502 ⇒ BFQ42 BFS22 BFS51

2SC5020 ⇒ 2SC3931

2SC5021 ⇒ 2SC4627 2SC4655 2SC4915

2SC5022 ⇒ 2SC4633 2SC4635

2SC5023 ⇒ 2SC3598 2SC3953

2SC5024 ⇒ 2SC3601 2SC3956 2SC4704

2SC5026 ⇒ 2SC4409 2SD1615A

2SC503 ⇒ BC141 BC300 BCX40

2SC504 ⇒ BC140 BC300 BSW39

2SC5041 ⇒ BU2708DX BUH517 2SC4963

2SC5042 ⇒ 2SC4797 BU2708AX BUH417 BUH517

2SC5043 ⇒ BU2727DX

2SC5044 ⇒ 2SC4879 BU2727AX

2SC5045 2SC5046 ⇒ BU4730AL

2SC5048 ⇒ BU4523AX

2SC5049 ⇒ 2SC3585 2SC5094 BFR505

2SC505 ⇒ BF259 BF659 BFR59

2SC5053 ⇒ 2SC3444 2SD1615 2SD1622

2SC5058 ⇒ BU4730AL

2SC506 ⇒ 2N5058 BF258 BFR58

2SC5064 ⇒ 2SC3585 BFQ67 BFR182

2SC5065 ⇒ 2SC5190 BFQ67W BFR182W

2SC5066 ⇒ 2SC4840 2SC5108

2SC5067 ⇒ 2SC3896A 2SC4757 BU2508AF BU4522AF

2SC5068 ⇒ 2SC4199A 2SC4542 BU2520AF BU4523AF

2SC507 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC5079 ⇒ 2SC4995

2SC508 ⇒ 2SD1136 2SD823 BU406

2SC5084 ⇒ 2SC3356

2SC5084 ⇒ BFR193 BFR520

2SC5085 ⇒ BFS520 BFS540

2SC5089 ⇒ 2SC3583 2SC3585 2SC3904

2SC509 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC5090 ⇒ 2SC4593 2SC5190

2SC5092 ⇒ 2SC4094 2SC4127

2SC5093 ⇒ 2SC4843

2SC5094 ⇒ 2SC3585 2SC5089 BFR505

2SC5095 ⇒ 2SC5090 2SC5190 BFS505

2SC5096 ⇒ 2SC4840 2SC5091

2SC5097 ⇒ 2SC4095 2SC5092

2SC5098 ⇒ 2SC4843 SC5093

2SC5099 ⇒ 2SC4689 2SC8385 2SD2064

2SC509GTM ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC51 ⇒ 2N2218 2N3299 BFX55

2SC510 ⇒ 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC5100 ⇒ 2SC4386 BD245D

2SC5101 ⇒ 2SC4387 BD245F

2SC5103 ⇒ 2SC3303

2SC5105 ⇒ 2SC4692 BU2525AF BU4530AL

2SC5106 ⇒ 2SC3011 2SC5064 BFR182

2SC5107 ⇒ 2SC5065 BFR182W

2SC5108 ⇒ 2SC5066

2SC5109 ⇒ BF770 BFQ67 BFR183

2SC511 ⇒ BSS43 BSW68 BSX47

2SC5110 ⇒ 2SC3937 BFQ67W BFR183W

2SC512 ⇒ BCX40 BSW68 BSX47

2SC5120 ⇒ 2SC3787 2SC3956

2SC5124 ⇒ 2SC4589 2SC4759 BU2520AF

2SC5129 ⇒ 2SC4742 BU4515AX

2SC513 ⇒ BCX40 BSW68 BSX47

2SC5132 ⇒ 2SC4764 2SD1556 2SD2095 BU4508DF

2SC5133 ⇒ 2SC3482 2SC4293 BU2508D BU4515DX

2SC5137 ⇒ 2SC4841 2SC5096

2SC5138 ⇒ 2SC5066 2SC5108

2SC514 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC5140 ⇒ 2SC4841 2SC5096

2SC5142 ⇒ BU4550AL

2SC5143 ⇒ BU2727DX

2SC5148 ⇒ BU4508AX

2SC5149 ⇒ BU4508DX

2SC515 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC5150 ⇒ BU2727AX

2SC5155 ⇒ 2SD1584 2SD1754

2SC515A ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC516 ⇒ BCX40 BSW66 BSX46

2SC516A ⇒ 2SC1860 BSS43 BSW68

2SC518 ⇒ 2SD916 BU104 BU606

2SC5187 ⇒ 2SC2982 2SC4377 2SD1621

2SC5188 ⇒ 2SD1119 2SD1620 2SD2150

2SC5189 ⇒ 2SD1963 2SD2540

2SC518A ⇒ 2SD916 BU104 BU606

2SC519 ⇒ 2N4348 BD245C BD550

2SC5190 ⇒ 2SC4593 2SC4805

2SC519A ⇒ 2N4348 2SC2706 BD245D

2SC52 ⇒ BFW16 BFX55

2SC520 2SC520A ⇒ BD245C BDV95 BDX95

2SC5207 ⇒ BU4522AF

2SC521 ⇒ BD245A BDV93 BDX93

2SC5218 ⇒ 2SC3583 2SC3904 2SC4591

2SC5219 ⇒ BU2727DF

2SC521A ⇒ BD245A BDV93 BDX93

2SC522 ⇒ 2SC3117 2SD669

2SC5226 ⇒ 2SC5085 BFS520

2SC5227 ⇒ 2SC3445 BFR193 BFR520

2SC5228 ⇒ 2SC5087

2SC5229 ⇒ 2SC3301 2SC3607 BFQ193

2SC523 ⇒ 2SC3117 2SD669

2SC5230 ⇒ 2SC3355 2SC3507

2SC5231 ⇒ 2SC5139

2SC524 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC5246 ⇒ 2SC5139

2SC5247 ⇒ 2SC5139

2SC525 ⇒ BD139 BD230 BD377

2SC5250 ⇒ BU4508DF

2SC5251 ⇒ BU4522AF

2SC5252 ⇒ BU4522AF

2SC526 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC527 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC5275 ⇒ 2SC5051

2SC5276 ⇒ 2SC5050

2SC5277 ⇒ 2SC5139

2SC528 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC5286 ⇒ BU2727AF

2SC529 ⇒ BC183 BC238 BC548

2SC5291 ⇒ 2SC3117 2SD669

2SC5296 ⇒ 2SC4124 BU2508DF BU4508DX

2SC5297 ⇒ 2SC3896 BU4522AX 2SC4758 BU2508AF

2SC5298 ⇒ 2SC4125 2SC4878 BU2520DF BU4522AX

2SC5299 ⇒ 2SC4589 BU2520AF BUH715 BU4522AX

2SC53 ⇒ BFW16 BFX55

2SC530 ⇒ BC183 BC238 BC548

2SC5302 2SC5306 ⇒ BU4540AL

2SC531 ⇒ BC183 BC238 BC548

2SC532 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC5326 ⇒ BU4508AF

2SC533 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC5331 ⇒ BU4530AL

2SC5332 ⇒ BU2727AW

2SC5339 ⇒ BU4508DX

2SC534 ⇒ BF240 BF255 BF495

2SC535 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC536 ⇒ BC183 BC237 BC547

2SC537 2SC537FP ⇒ BC183 BC238 BC548

2SC538 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC538A ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC5386 ⇒ BU4515AX

2SC5387 ⇒ BU4522AX

2SC539 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC54 ⇒ BFW16 BFX55 BFX59

2SC540 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC5404 ⇒ BU4522AX

2SC541 ⇒ BFS23

2SC542 ⇒ 2N3632 BLY60

2SC5421 ⇒ BU4530AL

2SC5422 ⇒ BU4730AL

2SC5427 ⇒ BU4522AF

2SC543 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC544 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC5440 ⇒ BU4525AX

2SC5445 ⇒ BU4540AL

2SC5447 ⇒ BU4507AF

2SC5448 ⇒ BU4515AF

2SC545 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC5456 ⇒ BU4530AL

2SC546 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC547 ⇒ BFS23 BLY34

2SC5478 ⇒ BU2727AX

2SC548 ⇒ BFQ42 BFS22 BFW46

2SC549 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC55 ⇒ BFW16 BFX55 BFX59

2SC550 ⇒ 2N3927 BLW35 BLY58

2SC551 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC5513 ⇒ BU4522AX

2SC5514 ⇒ BU4523AX

2SC5515 ⇒ BU4530AL

2SC5516 ⇒ BU4540AL

2SC552 ⇒ BLW36

2SC554 ⇒ BLX65

2SC555 ⇒ BFR97

2SC556 ⇒ 2N3866 BFR97

2SC557 ⇒ BLY36 BLY79

2SC558 ⇒ 2SD916 BU104 BU606

2SC559 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC56 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC560 ⇒ 2N1990 2N2102 BC140

2SC561 2SC562 2SC563 2SC563A ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC564 ⇒ 2N3724 BSS28

2SC565 ⇒ 2N3903 BSX48

2SC566 ⇒ 2SC2852 BFX55

2SC567 2SC568 ⇒ BF505 BF689 BF763

2SC569 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX92

2SC57 ⇒ 2SD1200 BD139 BD230

2SC570 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC571 ⇒ BFQ42 BFR98 BFS51

2SC572 ⇒ BLY55 BLY57

2SC573 ⇒ BLY36 BLY79

2SC574 2SC575 ⇒ BLY60

2SC576 2SC577 ⇒ BSS10 BSX26 BSX39

2SC578 ⇒ 2N5189 BSS13

2SC579 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC58 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC580 ⇒ 2N1990 2N2102 BC140

2SC581 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC582 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1819

2SC583 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC584 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC585 ⇒ 2N3632

2SC586 ⇒ 2SC2837 2SD731 BUW86

2SC587 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC587A ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC588 ⇒ 2N2218 BC140 BC300

2SC589 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC59 2SC590 ⇒ 2N1893 2N2102 BC300

2SC591 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC592 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC593 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC594 ⇒ 2N2218 BSW51 BSY58

2SC595 ⇒ 2N2368 BSX92

2SC596 ⇒ BFS23 BFX55 BLY34

2SC599 ⇒ BLW23 BLY92

2SC60 ⇒ AC127 ASY28

2SC600 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC601 ⇒ 2N2368 SX92

2SC602 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC604 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC605 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC606 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC607 ⇒ 2SC959 BC140 BC300

2SC608 2SC608T 2SC609 2SC609T ⇒ BD139 BD230 D379

2SC61 ⇒ 2SC3419 BD135 BD226

2SC611 2SC612 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC613 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC614 2SC615 ⇒ BCX40 BSS15 BSX45

2SC616 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC617 ⇒ BD135 BD226 BD375

2SC618 2SC618A ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC619 ⇒ BC183 BC548

2SC62 ⇒ BSS11 BSX92

2SC620 ⇒ BC182 BC547

2SC621 2SC621A 2SC622 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC623 2SC624 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX92

2SC626 ⇒ BFW16 BFX55

2SC627 ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC628 ⇒ BFW46 BLX65 BLY33

2SC629 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC63 ⇒ 2N706A BSW41 BSY62

2SC631 2SC631A ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC632 2SC632A ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC633 2SC633A ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC634 2SC634A ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC635 ⇒ BLY60

2SC636 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC637 ⇒ 2N3926 BLY57

2SC638 ⇒ 2N3927 BLY58

2SC639 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC64 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC640 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC641 ⇒ BFX59 BSX92

2SC642 2SC642A 2SC643 2SC643A ⇒ 2SC1922 2SD575 BU204

2SC644 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC645 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC646 2SC647 ⇒ 2SC2681 2SC2706 2SC2837

2SC648 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC649 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC65 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC650 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC651 2SC652 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF515

2SC653 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC654 ⇒ BFR98 BFX55 MRF207

2SC657 2SC658 2SC659 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC66 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC660 2SC661 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC662 2SC663 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC664 ⇒ BD245C BDV95 BDX95

2SC665 ⇒ 2SC2706 2SC2837 BD245D

2SC666 ⇒ 2SC2837 2SD551 BD245D

2SC667 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC668 2SC668SP ⇒ BF314 BF502 BF505

2SC669 2SC669A ⇒ 2N4239 2SC2214 BSX64

2SC67 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC674 2SC674SP ⇒ BF198 BF225 BF314

2SC675 2SC676 2SC677 2SC678 ⇒ BD245C BU606 BUX18A

2SC679 ⇒ 2SC779 2SC825 BU406

2SC68 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC680 2SC680A ⇒ 2SC779 2SC825 BU406

2SC681 2SC681A 2SC681ARD 2SC681AYL ⇒ 2SD916 BU104 BU606

2SC682 2SC683 ⇒ BF198 BF225 BF310

2SC684 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC685 2SC685A ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC686 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC687 ⇒ 2SD731 BD245D BU606

2SC688 ⇒ 2N5641 BLY97

2SC689 ⇒ 2N2368 BSX92

2SC69 ⇒ 2N1893 BC300 BSY55

2SC690 2SC690A ⇒ BLX39 MRF314A MRF315A

2SC691 ⇒ BLY91

2SC692 ⇒ BLY92

2SC693 2SC693FP 2SC693NP 2SC694 2SC694FP ⇒ BC184 BC413 BC550

2SC695 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC696 ⇒ 2N4239 2SC2214 BSX64

2SC696A ⇒ BU125S BUX49 BUY41

2SC697 ⇒ BD791 BDX35 MJE243

2SC697A ⇒ 2SD772 BDV11 BDX36

2SC698 ⇒ BD791 BDX35 MJE243

2SC699 ⇒ BD137 BD228 BD377

2SC70 ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC700 ⇒ BFS23 BLY34

2SC701 ⇒ BFS22 BFW46 BLY33

2SC702 ⇒ 2N5589 BLY85

2SC703 ⇒ BLW19 MRF208 MRF212

2SC704 ⇒ 2N5591 BLY89 MRF209

2SC705 2SC706 ⇒ BF225 BF314 BF502

2SC707 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC708 2SC708A ⇒ 2N1990 2N2102 BC141

2SC709 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC71 ⇒ AC127 ASY28 ASY73

2SC710 ⇒ BC548 BF240 BF254

2SC711 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC711A ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC712 2SC712A ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC713 ⇒ 2N708 BSW41 BSY63

2SC714 ⇒ 2N2221 BSW63

2SC715 ⇒ BC167 BC183 BC237

2SC716 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC717 ⇒ BF225 BF314 BF502

2SC718 2SC719 ⇒ 2N2368 BSS10 BSY17

2SC72 ⇒ AC127 ASY28 ASY73

2SC720 2SC721 ⇒ BF198 BF225 BF310

2SC722 2SC723 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC724 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC725 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC726 ⇒ 2N2368 BSS10 BSY17

2SC727 ⇒ BF297 BSS38 BSX21

2SC728 ⇒ 2SC3467 BF297 BF391

2SC729 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC730 ⇒ BFR98 BLW16 MRF225

2SC731 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629

2SC732 2SC732TM ⇒ 2SC2240 2SC2459 BC550

2SC733 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC734 ⇒ 2SC4414 BC546 BC639

2SC735 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC736 ⇒ 2SC2706 BD550 BU606

2SC737 ⇒ BLW24 BLY92

2SC738 2SC739 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC74 ⇒ 2N3299 BC300 BSY58

2SC740 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC741 ⇒ 2SC2852 BFX55 N3632

2SC742 ⇒ BLY35 BLY60

2SC743 2SC745 2SC746 2SC748 2SC749 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC751 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC752 2SC752G 2SC752GTM ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC753 ⇒ BF362

2SC754 2SC755 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC756 ⇒ 2SD625 BUX34 BUY80

2SC757 ⇒ BF362

2SC758 ⇒ BD550B BU606 BUX18A

2SC759 ⇒ BD245E BU606 BUX18A

2SC760 ⇒ BD245C BU606 BUX18A

2SC761 2SC762 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC763 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC764 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC768 ⇒ BD245A BD311 BDV91

2SC769 ⇒ 2N5633 BD245D BDX51

2SC770 2SC771 ⇒ 2SC3263 BUX17A BUY18

2SC772 ⇒ BF198 BF224 BF254

2SC773 ⇒ 2SC2086 2SC2851 BC237

2SC774 2SC775 ⇒ 2SC781 MRF402 MRF8003

2SC777 2SC778 ⇒ 2SC1306 2SC1909 2SC2020

2SC779 ⇒ 2SC825 BU406

2SC780 2SC780A ⇒ BF297 BF422 BF483

2SC781 ⇒ BFS23 BLY34

2SC782 2SC782A ⇒ 2SC779 2SC825 2SD1150

2SC783 ⇒ 2SC779 2SC825 2SD1136

2SC784 ⇒ BF241 BF255 BF314

2SC785 ⇒ BF240 BF254 BF310

2SC786 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC787 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC788 ⇒ 2N5058 BF258 BF658

2SC789 ⇒ BD243A BD537 BD539B

2SC79 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC790 ⇒ BD241 BD243 BD535

2SC791 ⇒ 2SC779 2SC782 BD239B

2SC792 ⇒ 2SC1295 2SD1503 BU126

2SC793 ⇒ BD245C BDV95 BDX95

2SC794 ⇒ BD245A BDV93 BDX93

2SC795 ⇒ 2SC1505 2SC1755 2SC1905

2SC796 ⇒ BFQ42 BFR98 BFS51

2SC799 ⇒ 2SC1306 2SC1909 2SC2020

2SC80 ⇒ BF198 BF224 BF505

2SC800 ⇒ BF362

2SC801 ⇒ BD139 BD230 BD377

2SC802 ⇒ MRF229 MRF402

2SC804 ⇒ BF362

2SC805 ⇒ BF257 BF657 BFR57

2SC805A ⇒ BF258 BF658 BFR58

2SC806 2SC806A ⇒ BUS12 BUW26 BUW35

2SC807 2SC807A ⇒ BUW25 BUW34 BUW75

2SC808 ⇒ BU606 BUW71 BUX16A

2SC809 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC81 ⇒ 2SD895 BD245 BDV91

2SC810 ⇒ 2SC2852 BFX55

2SC811 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC812 ⇒ BSS11 BSX27 BSY17

2SC814 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC815 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC816 ⇒ 2N1990 2N2102 BC140

2SC817 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC818 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC819 ⇒ BFS23 BLY34

2SC82 ⇒ 2SD718 BD245C BDV93

2SC820 ⇒ 2N3632 BLY35 BLY60

2SC821 ⇒ BFX55 MRF225 MRF607

2SC822 ⇒ BFS22 BFW46 BLY33

2SC823 ⇒ BFR95 BFS50 MRF515

2SC824 ⇒ 2N3866 2N4428 BFR95

2SC825 ⇒ 2SC779 2SD1150 BU406

2SC826 2SC827 ⇒ 2N1889 BC141 BC300

2SC828 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC828A ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC829 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC83 ⇒ 2SC2837 2SD1046 2SD731

2SC830 ⇒ BD241 BD535 BD935

2SC830H ⇒ 2N4233 BD241C BD937

2SC831 ⇒ 2N3632 BLY35

2SC833 ⇒ 2N4240 BUW40 BUY63

2SC836 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC837 ⇒ BF198 BF224 BF310

2SC838 ⇒ 2SC2210 BF240 BF254

2SC839 ⇒ BF241 BF255 BF495

2SC84 ⇒ ASY28 ASY73

2SC840 2SC840A ⇒ 2N3441 BD239C BDY72

2SC841 ⇒ BFQ42 BFR98 BFS51

2SC842 ⇒ BLY55 BLY57 BLY78

2SC843 ⇒ BLY36 BLY79

2SC844 ⇒ BFQ42 BFR98 BFS51

2SC845 ⇒ BFS23 BLY34

2SC847 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC848 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC849 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC85 ⇒ ASY73 ASY75

2SC850 ⇒ 2SC3377 BC337 BC637

2SC852 ⇒ 2SC2852 BFR36 BFW16

2SC853 ⇒ 2SC3665 2SD667 BC639

2SC854 2SC855 ⇒ BFR98 BFS51 BFX55

2SC856 ⇒ BF297 BF422A BFR87

2SC857 ⇒ BF298 BF422A BFR98

2SC858 2SC859 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC86 ⇒ ASY73 ASY75

2SC860 ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC861 ⇒ BU126 BUW71 BUX45

2SC862 ⇒ BU326 BU426 BUX97

2SC863 2SC864 ⇒ BF198 BF224 BF310

2SC866 ⇒ 2SC1306 2SC1909 2SC2078

2SC867 ⇒ 2SC1316 BUW40 TP48

2SC867A ⇒ 2SC2826 BUT93 TP75C

2SC868 2SC869 ⇒ BF297 BF422 BF483

2SC87 ⇒ BFW16 BFX55

2SC870 2SC871 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC872 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629

2SC873 2SC874 ⇒ 2N1990 BC140 BSX45

2SC875 ⇒ 2N1711 BC140 BC300

2SC876 ⇒ 2N3053 BC140 BC300

2SC877 2SC878 ⇒ 2N2368 BSS11 BSX19

2SC879 ⇒ BSS13 BSS27

2SC88 ⇒ BC300 BF257 BSY55

2SC880 ⇒ BSS13 BSS27

2SC881 ⇒ 2SC3377 BC337A BC637

2SC884 ⇒ 2N4233 2SC3252 BDV10

2SC885 2SC886 2SC887 2SC888 2SC889 ⇒ BU104 BU606 BUW86

2SC89 ⇒ ASY73 ASY75

2SC890 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629

2SC891 ⇒ 2N5945 BLW43 LW80

2SC892 ⇒ BLU97 BLX68 BLY53

2SC893 ⇒ 2SD1382 BD139 BD230

2SC894 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC895 ⇒ 2SD608 2SD772 BD241D

2SC896 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC897 2SC898 ⇒ 2N3442 2SD551 BD245D

2SC899 ⇒ BC184 BC414 BC550

2SC90 ⇒ ASY73 ASY75

2SC900 ⇒ BC169 BC184 BC239

2SC901 2SC901A ⇒ 2SD1154 BU104 BU606

2SC902 ⇒ 2SD551 2SD733 BDW12

2SC903 2SC904 ⇒ 2SC3377 2SD667 BC637

2SC905 ⇒ 2SD1226 2SD667 BC637

2SC906 ⇒ 2SC3377 BC337 BC637

2SC907 ⇒ BC167 BC183 BC237

2SC907A ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC908 ⇒ 2N3948 BFS50 MRF629

2SC909 ⇒ 2N5945 BLW43 BLW80

2SC91 ⇒ ASY73 ASY75

2SC910 ⇒ BLU97 BLX68 BLY53

2SC911 2SC911A ⇒ BLX66

2SC912 ⇒ 2N4123 BSW41 BSY63

2SC913 2SC914 2SC914A 2SC915 2SC915A ⇒ BSS10 BSX19 BSX26

2SC916 ⇒ BD139 BD230 BD379

2SC917 ⇒ BF199 BF224 BF311

2SC918 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC920 ⇒ BC594 BF240 BF254

2SC921 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC922 ⇒ BF241 BF255 BF310

2SC923 ⇒ BC167 BC183 BC237

2SC924 ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC925 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC926 2SC926A4 2SC926A5 ⇒ BF298 BF422 BF483

2SC927 2SC928 ⇒ BF225 BF310 BF314

2SC929 2SC929NP 2SC929SPA ⇒ BF240 BF254 BF494

2SC930 2SC930NP 2SC930SP ⇒ BF241 BF255 BF495

2SC931 2SC932 ⇒ BD785 BDX35 MJE240

2SC933 ⇒ BSW41 BSY63

2SC934 ⇒ BSW41 BSY63

2SC935 ⇒ BU104 BU126 BU606

2SC936 ⇒ 2SC1167 BU204

2SC936A ⇒ 2SC1101 2SC1167 BU204

2SC937 ⇒ 2SC1132 2SD1097 BU204

2SC938 ⇒ 2SC3939 BC337A BC637

2SC939 ⇒ 2SD916 BU104 BU606

2SC940 ⇒ BU106 BU109 BU124

2SC941 2SC941TM ⇒ BF240 BF254 BF594

2SC943 2SC944 2SC945 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC947 2SC947Z 2SC948 2SC948Z ⇒ BF377 BF689 BF763

2SC949 ⇒ BC184 BC413 BC550

2SC95 ⇒ 2N5058 BF257 BF657

2SC950 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC951 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC952 ⇒ 2SC2240 2SC2459 2SC3245

2SC953 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC954 ⇒ 2SC3939 BC337A BC637

2SC955 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC956 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC957 ⇒ BF225 BF310 BF311

2SC959 2SC959S ⇒ 2N1893 BC300 BSY55

2SC96 ⇒ 2N3409 2N3728 2N3729

2SC960 ⇒ 2SC2384 2SC2690 2SD1382

2SC961 ⇒ 2N5633 BD245C BD550

2SC962 ⇒ BD245C BDV95 BDX95

2SC963 2SC964 ⇒ BC168 BC183 BC238

2SC965 ⇒ BC167 BC182 BC237

2SC966 2SC967 ⇒ BC337 BC635 BC637

2SC968 2SC969 2SC970 ⇒ 2SC3939 BC337 BC637

2SC97 ⇒ 2N2218 BSS13

2SC971 ⇒ BC337 BC637 BC639

2SC972 ⇒ 2N1711 BC140 BC300

2SC973 2SC973A ⇒ 2N5945 BLW43 BLW80

2SC974 ⇒ BLU97 BLX68 BLY53

2SC975 2SC975A ⇒ 2N5946 BLW44 BLW81

2SC976 2SC977 ⇒ BLU99

2SC979 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC979A ⇒ 2SC2240 2SC2459 2SC3245

2SC97A ⇒ 2N3735 BSW39

2SC98 ⇒ 2N2368 BSX92

2SC980 ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC980A ⇒ 2SC2240 2SC2459 2SC3245

2SC980G 2SC980GTM ⇒ BC174 BC182 BC190

2SC981 ⇒ BD243C BD543C BD953

2SC982 2SC982TM ⇒ BC517 BC617 MPSA25

2SC983 ⇒ BF298 BF422 BF483

2SC984 ⇒ 2SC3939 BC337 BC637

2SC984H ⇒ 2SC4414 BC639 BCX24

2SC985 2SC985A ⇒ BFQ59 BFQ70 BFT97

2SC986 ⇒ BFQ68 BFT98

2SC987 2SC987A ⇒ BFQ69 BFQ71 BFQ85

2SC988 2SC988A 2SC988B ⇒ BFR15 BFS55 BFT66

2SC989 ⇒ BFQ72 BFT65

2SC99 ⇒ 2N2368 BSX92

2SC990 ⇒ BLW94 BLX94 MRF323

2SC991 ⇒ BFQ42 BFR98 BFS51

2SC992 ⇒ BFS22 BFW46 BLY33

2SC993 ⇒ 2N706A BSW41 BSY62

2SC994 ⇒ BFW16 BFX55

2SC995 ⇒ BF259 BF659 BFR59

2SC996 ⇒ BF417 BF459 BF617

2SC997 ⇒ BF198 BF224 BF310

2SC998 ⇒ BFQ42 BFQ42BFR98 BFQ42BFS51

2SC999 2SC999A ⇒ 2SD575 2SD818 BU204