2SA Serisi Transistör Karşılıkları

2SA100 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1001 2SA1002 2SA1003 karşılığı 2SA1386 2SA908 2SB555

2SA1004 karşılığı BC213 BC257 BC307

2SA1005 karşılığı BF324 BF414 BF936

2SA1006 2SA1006A 2SA1006B karşılığı 2SA1009A 2SA1133 2SA968A

2SA1007 2SA1007A karşılığı 2SA1386 2SB681 BDX20

2SA1008 karşılığı 2SA1078 2SA1079 2SB719

2SA1009 2SA1009A karşılığı 2SA1236 2SA1397

2SA101 karşılığı 2SA218 AF124 AF200
2SA1010 karşılığı BD244C BD544C MJE15029

2SA1011 karşılığı 2SA1112 2SA1133 2SA968A

2SA1012 karşılığı 2SA1289 2SA1291 2SA1293

2SA1013 karşılığı 2SA1275 2SB1212

2SA1014 karşılığı 2SA1112 2SA913 2SB630

2SA1015 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA1016 karşılığı 2SA941 2SA970 2SA992

2SA1016K karşılığı 2SA1123 2SA1124

2SA1017 karşılığı 2SA1019 2SA1285 2SA893A

2SA1018 karşılığı BF423 BF436 BF437

2SA1019 karşılığı 2SA1124 2SA1281 2SA1285A

2SA102 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1020 karşılığı 2SA1315 2SA1382 2SB892

2SA1021 karşılığı 2SA1249 2SB649

2SA1022 karşılığı BC859 BCF30 BCF70

2SA1023 karşılığı 2SA1049 2SA970 BC556

2SA1024 karşılığı 2SA1251 2SA1372 2SB1074

2SA1025 2SA1026 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA1027 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA1028 karşılığı 2SA1141 2SA1146 2SA1186

2SA1029 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA103 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1030 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA1031 2SA1032 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA1033 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA1034 karşılığı BC859 BC860 BCF29

2SA1035 2SA1037 2SA1037A 2SA1037K 2SA1037KLN karşılığı BC860 BCF70

2SA1036 2SA1036K karşılığı BC807 BCW67

2SA1038 2SA1039 karşılığı 2SA941 2SA970 2SA992

2SA104 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1040 karşılığı 2SA1146 2SA1186 BUW96

2SA1041 2SA1042 karşılığı 2SA908 2SA909 BUW96

2SA1045 2SA1046 karşılığı BDX64B BDX84C MJ4032 2SB693 BDX66B

2SA1047 karşılığı BF416 BF418 BF470

2SA1048 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA1049 karşılığı 2SA1136 2SA970 2SA992

2SA105 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1050 2SA1050A karşılığı 2SA1227 2SA1386 2SB555

2SA1051 2SA1051A karşılığı 2SA1117 2SA908 MJ15016

2SA1052 karşılığı BC856 BC858 BCW29

2SA1053 karşılığı 2N3250 2N3251 BSW24

2SA1054 2SA1055 2SA1056 karşılığı 2N2906 2N2907 BSW24

2SA1057 2SA1058 karşılığı 2SA1223 2SA801 BFQ32 BFQ78

2SA106 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1060 2SA1061 2SA1062 karşılığı 2SB688 2SB776 BD246B

2SA1063 2SA1064 2SA1065 2SA1067 2SA1068 karşılığı 2SA1186 2SB681 2SB696

2SA1066 karşılığı 2SA941 2SA97 BC556

2SA1069 2SA1069A karşılığı BD244B BD540B BD952

2SA107 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1072 2SA1072A 2SA1073 karşılığı 2SA1227 2SA1386 2SB555

2SA1074 karşılığı 2SA1117 2SA908 MJ15016

2SA1075 2SA1076 karşılığı 2SA1094 2SA1095 2SA1166

2SA1078 2SA1079 karşılığı 2SA1133 2SB719 2SB720

2SA108 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1080 karşılığı 2SA748 BD240 2SA1049

2SA1081 karşılığı 2SA1136 2SA970

2SA1082 2SA1083 2SA1084 2SA1085 karşılığı 2SA1049 2SA1136 2SA970

2SA109 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1090 karşılığı 2N2906 BC212 BC556

2SA1091 karşılığı 2SA1371 BF421A BF437

2SA1092 karşılığı 2SA970 BC416 BC560

2SA1093 karşılığı 2SA1141 2SA1146 2SA1186

2SA1094 2SA1095 karşılığı 2SA1076 2SA1166 2SA1187

2SA1096 2SA1096A karşılığı 2SB744 BD378 BD380

2SA1097 karşılığı 2SA1141 2SA1146 BD246C

2SA110 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1100 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA1102 2SA1103 2SA1104 2SA1105 karşılığı 2SA1141 BD246B BDV94

2SA1106 karşılığı 2SA1186 2SA1227A 2SA1386

2SA1107 2SA1108 2SA1108A karşılığı 2SA1076 2SA1095 2SA1166

2SA1109 karşılığı 2SA1147 2SA909 MJ15016

2SA111 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1110 karşılığı 2SA1178 2SA1184 2SA1220

2SA1111 2SA1112 karşılığı 2SA1011 2SA913 2SA968

2SA1114 karşılığı 2SA1049 2SA1136 2SA970

2SA1115 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA1116 karşılığı 2SA909 2SB552 MJ15016

2SA112 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1120 karşılığı 2SA1357

2SA1121 karşılığı BC807 BCW67 BCX17

2SA1122 2SA1124 karşılığı BC856 BC857 BCW69

2SA1123 karşılığı 2SA1016K 2SA1482

2SA1126 karşılığı 2SA911

2SA1127 karşılığı 2SA1049 2SA1136 BC560

2SA1128 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA1129 karşılığı BD244 BD544 BD796

2SA113 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1133 karşılığı 2SB720 2SB861 BD240F

2SA1135 karşılığı 2SA1141 BD246B BDV96

2SA1136 2SA1137 2SA1138 karşılığı 2SA941 2SA970 2SA992

2SA114 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1141 karşılığı 2SA1146 2SA1186 BF416

2SA1142 karşılığı BF418 BF470

2SA1143 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA1144 karşılığı BF416 BF418 BF470

2SA1145 karşılığı 2SA1124 2SA1281 2SA1285A

2SA1146 karşılığı 2SA1186 2SA1116

2SA1147 karşılığı 2SA909 MJ15016

2SA115 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1150 karşılığı BC327 BC636 BC638

2SA1151 karşılığı BC212 BC256 BC556

2SA1152 karşılığı 2N4027 2N4029 BC640

2SA1153 2SA1154 karşılığı 2N2906 2N4026 BSW24

2SA1156 karşılığı 2SA1400 2SA1775

2SA1158 karşılığı 2SA1049 2SA970 BC556

2SA116 karşılığı 2SA340 AF124 AF200

2SA1160 karşılığı 2SA1382 2SB892 2SB927

2SA1161 karşılığı 2SA1057 2SA1223 BFQ32

2SA1162 karşılığı BC856 BC857 BCW69

2SA1163 karşılığı 2SA1312 2SA1566 2N3250

2SA1164 karşılığı 2N3905 2N4034

2SA1166 karşılığı 2SA1076 2SA1095 2SA1215

2SA1166A karşılığı 2SA1169 2SA1216 2SA1333

2SA1169 karşılığı 2SA1295 2SA1333 2SB756

2SA117 karşılığı 2SA340 AF124 AF200

2SA1170 karşılığı 2SA1295

2SA1171 karşılığı 2SA1312 2SA1466

2SA1173 karşılığı 2SA1200 2SB1046 2SB807

2SA1174 karşılığı 2SA1016 2SA1038 2SA1123

2SA1175 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA1177 karşılığı BF324 BF440 BF450

2SA1178 karşılığı 2SA1220A 2SB1086A 2SB649

2SA1179 karşılığı BC856 BC857 BCW69

2SA118 karşılığı 2SA340 AF124 AF200

2SA1180 2SA1180A karşılığı 2SA909 BUW96 MJ15016

2SA1182 karşılığı BC807 BCW68 BCX17

2SA1183 karşılığı BDV64C 2SA1178

2SA1184 karşılığı 2SA1220 2SA1358

2SA1185 karşılığı 2SA1141 2SA1146 2SA1186

2SA1186 karşılığı 2SA1227A 2SA1386 2SA1076

2SA1187 karşılığı 2SA1095 2SA1215

2SA1188 2SA1189 2SA1190 2SA1191 karşılığı 2SA1049 2SA1136 2SA970

2SA119 karşılığı 2N2904 BC303 BSW23

2SA1193 2SA1193K karşılığı BC876 BC878 BC880

2SA1194 2SA1194K karşılığı BD678 BD778 BD876

2SA1195 karşılığı 2SA1011 2SA1332 2SA968

2SA1196 karşılığı 2SA1354 2SA1700 BF891

2SA1197 karşılığı 2SB963 2SB964

2SA1198 2SA1198S karşılığı 2SA872 2SA970 BC556

2SA1199 2SA1199S karşılığı 2SB647 BC327 BC638

2SA12 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA120 karşılığı 2N2904 BC303 BSW23

2SA1200 karşılığı 2SB1046 2SB1047 2SB807

2SA1201 karşılığı 2SB1025 2SB806 2SA1368

2SA1202 karşılığı 2SB767 2SB789

2SA1203 karşılığı 2SA1213 2SA1663 2SB1123

2SA1204 karşılığı 2SA1364 2SB1734 BCX51

2SA1205 karşılığı BD246A BD746A BDV94

2SA1206 karşılığı 2N4313 2N5056 BSX36

2SA1207 karşılığı 2SA1281 BF423A BF436

2SA1208 karşılığı 2SA1281 BF423A BF436

2SA1209 karşılığı 2SA1352 BF416 BF418

2SA120A karşılığı 2N2904 BC303 BSW23

2SA121 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA1210 karşılığı 2SA1352 BF416 BF418

2SA1211 karşılığı BC213 BC308 BC558

2SA1213 karşılığı 2SA1417 2SB1029 2SB1123

2SA1214 karşılığı BD178 BD236 BD440

2SA1215 karşılığı 2SA1076 2SA1095 2SA1166

2SA1216 karşılığı 2SA1170 2SA1295

2SA1217 karşılığı 2SB744 2SB986 BD786

2SA1218 karşılığı 2N2906 2N4026 BSW24

2SA1219 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA122 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA1220 karşılığı 2SA1249 2SB649

2SA1220A karşılığı 2SA1249 2SB649

2SA1221 karşılığı 2N5401 2SA1013 2SA1319

2SA1222 karşılığı 2N5401 2SA1013 2SA1319

2SA1223 karşılığı 2SA801 BFQ32 BFQ79

2SA1225 karşılığı 2SA1552 2SB1275 2SB840

2SA1226 karşılığı BF536 BF550 BF568

2SA1227 karşılığı 2SA1386 2SB817

2SA1227A karşılığı 2SA1386 2SB817

2SA1228 karşılığı BFQ24

2SA1229 karşılığı 2SA1231

2SA123 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA1232 karşılığı 2SA1146 2SA1186 2SA1227

2SA1233 karşılığı 2SA1354 2SA1700 2SB1011

2SA1235 karşılığı BC856 BC857 BCW69

2SA1236 karşılığı 2SA1009A 2SA1397

2SA124 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA1241 karşılığı 2SB1201 2SB1202 2SB1215

2SA1242 karşılığı 2SA1244 2SA1401 2SB1203

2SA1243 karşılığı 2SB1184 2SB906 2SB962

2SA1244 karşılığı 2SA1385 2SA1795 2SB1203

2SA1245 karşılığı BFT92 BFT93

2SA1246 karşılığı 2SA1253 BC212 BC256

2SA1247 karşılığı 2SA1312 2SA1566

2SA1248 karşılığı 2SA1249 2SB649

2SA1249 karşılığı 2SB649

2SA125 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA1251 karşılığı 2SA1625 2SB1074 2SB1488

2SA1252 karşılığı 2SA1434 BC856 BCW89

2SA1253 karşılığı 2SA1246 BC212 BC256

2SA1254 karşılığı BC308 BC558 BF324

2SA1255 karşılığı BF821 BF823 BFN23

2SA1256 karşılığı BF536 BF550 BF568

2SA1257 karşılığı 2SA1330 BFN25 BFN27

2SA1258 karşılığı 2SB751A BDT60A BDW64B

2SA1259 karşılığı 2SB1339 BDW24B BDW64B

2SA126 karşılığı 2N2955 2N2957 ASZ21

2SA1260 karşılığı BDT62A BDX34B BDX34D

2SA1261 karşılığı BD712 BD744C BD912

2SA1262 karşılığı 2SB920L BD536 BD540A

2SA1263 karşılığı 2SA1146 BD246B BDV94

2SA1264 karşılığı 2SA1141 2SA1186 BD246C

2SA1265 karşılığı 2SA1146 2SA1186 BD246D

2SA1266 karşılığı 2SA970 BC416 BC560

2SA1267 karşılığı 2SA970 BC416 BC560

2SA1268 karşılığı 2SA1038 2SA1049 2SA970

2SA1269 karşılığı 2SA1038 2SA1049 2SA970

2SA127 karşılığı 2SA358 AF118 SFT162

2SA1270 karşılığı 2SA1515 BC327 BC636

2SA1271 karşılığı 2SB909 BC327 BC636

2SA1272 karşılığı 2SB909 BC327 BC636

2SA1273 karşılığı 2SB1312 2SB892 2SB927

2SA1274 karşılığı 2N5400 2SA965 BC640

2SA1275 karşılığı 2SA1013 2SB1212

2SA1276 karşılığı 2SA1012 2SA1288 2SA473

2SA1277 karşılığı 2SA1012 2SA1288 2SA473

2SA1278 karşılığı 2SA1011 2SA1079 2SA968

2SA1279 karşılığı 2SA1012 2SA1289 2SA1293

2SA128 karşılığı ASY76 ASY77

2SA1280 karşılığı 2SB608 2SB628 2SB861

2SA1281 karşılığı 2SA1370 BF423A BF436

2SA1282 karşılığı 2SA1382 2SB738 2SB892

2SA1282A karşılığı 2SA1382 2SB738 2SB892

2SA1283 karşılığı 2SA1315 2SB647 2SB892

2SA1284 karşılığı 2N5400 2SA695 BC640

2SA1285 karşılığı 2SA1124 2SA1281 2SA1482

2SA1285A karşılığı 2SA1124 2SA1281 2SA1482

2SA1286 karşılığı 2SB892 2SB927

2SA1287 karşılığı 2SA1315 2SB1229 2SB892

2SA1288 karşılığı 2SA1293 MJE15029

2SA1289 karşılığı 2SA1293

2SA129 karşılığı ASY76 ASY77

2SA1290 karşılığı 2SA1329

2SA1291 karşılığı 2SA1329

2SA1292 karşılığı 2SB922L

2SA1296 karşılığı 2SA1315 2SA1382 2SB985

2SA1297 karşılığı 2SA1315 2SA1382 2SB985

2SA1298 karşılığı 2SA1621 BCW67 BCW68

2SA1299 karşılığı 2SA970 BC416 BC560

2SA13 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA130 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1300 karşılığı 2SB1229 2SB892 2SB926

2SA1301 karşılığı 2SA1553 2SB1153 2SB1162

2SA1302 karşılığı 2SA1553 2SA1227A

2SA1303 karşılığı 2SA1386 2SB817

2SA1304 karşılığı 2SA1306 2SA1332 2SA1606

2SA1305 karşılığı 2SA1307 2SB1185 2SB1274

2SA1306 karşılığı 2SA1332 2SA1606 2SB1186A

2SA1306A karşılığı 2SA1606

2SA1307 karşılığı 2SA1388 2SA1469 2SA1470

2SA1308 karşılığı 2SA1293

2SA1309 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA1309A karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA131 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1310 karşılığı 2SA970 BC416 BC560

2SA1311 karşılığı 2SA1312 2SB792

2SA1313 karşılığı 2SA1366 BC807 BCX17

2SA1314 karşılığı 2SB1121 2SB1123

2SA1315 karşılığı 2SB1459

2SA1316 karşılığı 2SA1038 2SA1049 2SA970

2SA1317 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA1318 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA1319 karşılığı 2SA1768

2SA132 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1320 karşılığı BF423 BF436 BF437

2SA1321 karşılığı BF423 BF436 BF437

2SA1322 karşılığı BF416 BF418 BF470

2SA1323 karşılığı BC308 BC558 BF324

2SA1324 karşılığı BC856R BCW69 BCW89R

2SA1325 karşılığı 2SA1312

2SA1326 karşılığı 2SA1313 BC807R BCW68R

2SA1327 karşılığı 2SA1471 2SA1567 2SA1568

2SA1328 karşılığı 2SB903

2SA133 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1330 karşılığı BFN25 BFN27

2SA1331 karşılığı BC856 BCW89 BSR15

2SA1332 karşılığı 2SA1306 2SA1606

2SA1333 karşılığı 2SA1169 2SA1295 2SB756

2SA1334 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA1335 karşılığı 2SA1038 2SA1049 2SA970

2SA1336 karşılığı 2SA1382 2SB738 MPS750

2SA1337 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA1338 karşılığı BSR15 BSR16 BSS80

2SA1339 karşılığı 2N2906 2N4026 BSW24

2SA134 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA1340 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA1341 karşılığı DTA144 FN1L4M RN2404

2SA1342 karşılığı DAT144EK FN1F4M RN2403

2SA1343 karşılığı DTA144WK FN1L4L RN2409

2SA1344 karşılığı DTA114EK FN1A4M RN2402

2SA1345 karşılığı AN1L4M DTA144ES RN2004

2SA1346 karşılığı AN1F4M DTA124ES RN2003

2SA1347 karşılığı AN1L4L DTA144WS RN2009

2SA1348 karşılığı AN1A4M DTA114ES RN2002

2SA135 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA1350 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA1351 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA1352 karşılığı 2SA1380 2SA1381 2SA1406

2SA1353 karşılığı 2SA1381 BF418

2SA1354 karşılığı 2SB1011

2SA1355 karşılığı BD244A BD538 BD540B

2SA1356 karşılığı 2SB1144 BD136 BD227

2SA1357 karşılığı 2SA1120 2SA1178

2SA1358 karşılığı 2SA1184 2SB1144

2SA1359 karşılığı 2SB1143 BD786 MJE250

2SA136 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1360 karşılığı 2SA1477 2SA1540 BF418

2SA1361 karşılığı 2SA1479 BF416 BF418

2SA1362 karşılığı 2SA1298 BCW67 BCW68

2SA1363 karşılığı 2SA1314 2SA1369 2SB1121

2SA1364 karşılığı 2SA1681 2SB1115 2SB1122

2SA1365 karşılığı 2SA1298 BCW67 BCW68

2SA1366 karşılığı 2SB1198 BCW68 BCX42

2SA1367 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA1368 karşılığı 2SA1201 2SB789 2SB805

2SA1369 karşılığı 2SA1314 2SB1121

2SA137 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA1370 karşılığı 2SA1024 BF423A BF436

2SA1371 karşılığı 2SA1024 BF421A BF437

2SA1372 karşılığı 2SA1251 2SA1584 2SA1760

2SA1373 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA1374 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA1375 karşılığı 2SA1700 BF416 BF616

2SA1376 karşılığı 2SA1370 BF423 BF436

2SA1376A karşılığı 2SA1370 BF423 BF436

2SA1377 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA1378 karşılığı 2SA1515 BC327 BC636

2SA1379 karşılığı 2SA1413 2SA1807

2SA138 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA1380 karşılığı 2SA1406 2SC1352 2SC1353

2SA1381 karşılığı 2SA1353 2SA1354

2SA1382 karşılığı 2SA1315 2SB1312 2SB892

2SA1383 karşılığı 2SA1476 BF616 BF848

2SA1384 karşılığı BFN19 2SA1244

2SA1385 karşılığı 2SA1401 2SB1203

2SA1386 karşılığı 2SA1294

2SA1386A karşılığı 2SA1294

2SA1387 karşılığı 2SA1293 2SA1307 2SA1469

2SA1388 karşılığı 2SA1293 2SA1741 2SA1742

2SA1389 karşılığı 2SA1076 2SA1095 2SA1215

2SA139 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA1390 karşılığı 2SA1515 BC327 BC636

2SA1391 karşılığı 2SA970 BC416 BC560

2SA1392 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA1393 karşılığı 2SA1306 2SA1332 2SA1606

2SA1394 karşılığı 2SA1469 2SB1016 2SB1294

2SA1395 karşılığı 2SA1440 2SB1095 2SB1338

2SA1396 karşılığı 2SA1443 2SA1652 BD712

2SA1397 karşılığı 2SA1009A 2SA1236 2SA1501

2SA1398 karşılığı 2SA1382 2SA966 2SB978

2SA1399 karşılığı 2N5400 2SA965

2SA1399 karşılığı BC638

2SA14 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1400 karşılığı 2SA1379 2SA1413

2SA1401 karşılığı 2SA1385 2SB1203 BD244A

2SA1402 karşılığı 2SA1405 2SA1405

2SA1406 karşılığı 2SA1352 2SA1407

2SA1408 karşılığı 2SA1249 2SA1507 2SB649

2SA1409 karşılığı 2SA1436 BC213 BC308

2SA141 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1410 karşılığı 2SA1436 BC213 BC308

2SA1411 karşılığı BC856 BCW29 BCW69

2SA1412 karşılığı 2SA1773 2SA1379

2SA1413 karşılığı 2SA1807

2SA1415 karşılığı BFN17 BFN19

2SA1416 2SA1417 2SA1418 2SA1419 karşılığı 2SA1419 2SB1025

2SA142 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1420 karşılığı 2SA1420 BSR2004

2SA1421 karşılığı 2SA1421 KSR2003

2SA1422 karşılığı 2SA1422 KSR2008

2SA1423 karşılığı 2SA1423 KRS2002

2SA1424 karşılığı BFT93

2SA1425 karşılığı 2SA1013 2SA1319 2SA965

2SA1426 karşılığı 2SB909 BC327 BC636

2SA1427 karşılığı 2SA966 2SB819 MPS750

2SA1428 karşılığı 2SB1433 2SB892 MPS750

2SA1429 karşılığı 2SA1315 2SB1459 MPS751

2SA142A karşılığı 2SA102 2SA104

2SA143 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1430 karşılığı 2SB733 2SB738 MPS750

2SA1431 karşılığı 2SB1446 BF421A

2SA1432 karşılığı BF437 BF493

2SA144 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1440 karşılığı 2SA1388 2SA1441 2SA1741

2SA1441 karşılığı 2SA1388 2SA1442 2SA1741

2SA1442 karşılığı 2SA1443 2SA1742

2SA1443 karşılığı 2SA1444 2SA1743

2SA1444 karşılığı 2SA1744

2SA145 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1450 karşılığı 2SA965 2SB647 BC640

2SA1451 karşılığı 2SA1568 2SA1771

2SA1452 karşılığı 2SA1771

2SA1453 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA1455K karşılığı 2SA1312 2SA1587

2SA1458 karşılığı 2N3250 2N3251 2N3905

2SA1459 karşılığı 2N4258 2N4313 2N5056

2SA146 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1468 karşılığı 2SA1257 2SA1330 BFN25

2SA1469 karşılığı 2SA1388 2SA1441 2SA1741

2SA147 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1470 karşılığı 2SA1442 2SA1452 2SA1742

2SA1471 karşılığı 2SA1443 2SA1743

2SA1477 karşılığı 2SA1541 2SA1801 BF416

2SA1478 karşılığı 2SA1380 2SA1540 2SA1541

2SA1479 karşılığı 2SA1353 2SA1381

2SA148 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1480 karşılığı 2SA1353 2SA1381

2SA1481 karşılığı BC212 BC256 BC556

2SA1482 karşılığı 2SA1016K 2SA1124

2SA1484 karşılığı 2SA1312

2SA1485 karşılığı 2SB1349 BF421A BF436

2SA1486 karşılığı 2SA1379 2SA1413

2SA1488 karşılığı 2SA1307 2SA1469 2SB1134

2SA1488A karşılığı 2SA1469 2SB1018

2SA1489 karşılığı 2SB688 BD246C BD546C

2SA149 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1490 karşılığı 2SB688 BD246D BD546D

2SA1491 karşılığı 2SA1294 2SA1386 BD246D

2SA1492 karşılığı 2SA1294 2SA1386A BD250E

2SA1493 karşılığı 2SA1169 2SA1333 2SB756

2SA1494 karşılığı 2SA1170 2SA1295

2SA1495 karşılığı 2SA1400

2SA1496 karşılığı DTA124TK FN1A4Z KSR2110

2SA1497 karşılığı AN1A4Z DTA114TS RN2011

2SA1499 karşılığı 2SA1397 2SA1614

2SA15 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1500 karşılığı MJE5851 MJE5852

2SA1502 karşılığı DTA123YK UN211H

2SA1503 karşılığı DTA123YS UN411H

2SA1507 karşılığı 2SA1249 2SB649

2SA1508 karşılığı DTA144TK FN1L4Z KSR2112

2SA1509 karşılığı AN1L4Z DTA144TS KSR2012

2SA151 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1510 karşılığı DTA143TK FN1L3Z RN2410

2SA1511 karşılığı AN1L3Z DTA143TS RN2010

2SA1512 karşılığı BC327 BC636 BC638

2SA1514 karşılığı 2SA1325

2SA1514K karşılığı 2SA1312 2SA1566

2SA1515 karşılığı 2SB734 2SB909 BC636

2SA1515S karşılığı 2SB734 2SB909 BC636

2SA1516 karşılığı 2SA1294 2SA1386A 2SA1492

2SA1518 karşılığı DTB114EK UN2123

2SA1519 karşılığı DTB143EK UN2122

2SA152 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1520 karşılığı DTB123YK UN2124

2SA1521 karşılığı DTB123EK UN2121

2SA1522 karşılığı DTB114ES RN2224 UN4123

2SA1523 karşılığı DTB143ES RN2223 UN4122

2SA1524 karşılığı DTB123YS RN2227 UN4124

2SA1525 karşılığı DTB123ES RN2222 UN4121

2SA1526 karşılığı DTB114ES RN2224 UN4123

2SA1527 karşılığı DTB143ES RN2223 UN4122

2SA1528 karşılığı DTB123YS RN2227 UN4124

2SA1529 karşılığı DTB123ES RN2222 UN4121

2SA153 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1530 karşılığı BC856 BC857 BCW69

2SA1531 2SA1531A karşılığı 2SA1576 2SA1603 2SA1611

2SA1532 karşılığı BC859W BC860W

2SA1533 karşılığı 2SA965 2SB1041 2SB987

2SA1534 karşılığı 2SA966 2SB764 2SB892

2SA1534A karşılığı 2SA1315 2SB647 2SB764

2SA1535 2SA1535A karşılığı 2SA1306 2SA1332 2SA1606

2SA1536 karşılığı 2SA1402

2SA1537 karşılığı 2SA1403

2SA1538 karşılığı 2SA1404

2SA1539 karşılığı 2SA1405

2SA154 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1540 karşılığı 2SA1352 2SA1406 2SA1478

2SA1541 karşılığı 2SA1407 BC212

2SA1542 karşılığı BC256 BC556

2SA1543 karşılığı BC212 BC256 BC556

2SA1544 2SA1545 karşılığı BF421A BF436 BF492

2SA1546 karşılığı 2SA1353 2SC1381 BF418

2SA1547 karşılığı BC212 BC256 BC307

2SA1548 karşılığı BC327 BC636 BC638

2SA1549 karşılığı 2SA1555 BC516 MPSA75

2SA155 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1550 karşılığı 2SA1400 2SA1498

2SA1552 karşılığı 2SB768 2SB840

2SA1554 karşılığı 2SA1137 2SA1285 BC556

2SA1555 karşılığı 2SA1555 BC516 MPSA75

2SA1556 karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA1557 karşılığı 2SA1370 BF423 BF436

2SA1558 karşılığı 2SA1370 BF423 BF436

2SA1559 karşılığı BC327 BC636 BC638

2SA156 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1560 karşılığı BC636 BC638 BC640

2SA1561 karşılığı BC212 BC256 BC307

2SA1563 karşılığı DTA114YK FN1A4P RN2407

2SA1564 karşılığı AN1A4P DTA114YS RN2007

2SA1565 karşılığı AN1A4P DTA114YS RN2007

2SA1566 karşılığı 2SA1312 2SA1566 2SA1444

2SA1567 karşılığı 2SA1451 2SA1600

2SA1568 karşılığı 2SA1444 2SA1451 2SA1600

2SA157 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1571 karşılığı DTA144GK

2SA1572 karşılığı DTA144GS

2SA1573 karşılığı DTA124GK

2SA1574 karşılığı DTA124GS

2SA1575 karşılığı BFN17 BFN19

2SA1576 karşılığı 2SA1586 2SA1603 2SA1622

2SA1577 karşılığı BCX51

2SA1578 karşılığı 2SA1587

2SA1579 karşılığı 2SA1609 2SA1612 2SB1220

2SA1584 karşılığı 2SA1372 2SA1584 2SA1760

2SA1585 2SA1585S karşılığı 2SB738 2SB822 2SB892

2SA1587 karşılığı 2SA1578 2SA1577

2SA1589 karşılığı DTA124TK FN1F4Z KSR2111

2SA159 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1590 karşılığı AN1F4Z DTA124TS KSR2011

2SA1591 karşılığı DTA143ZS KSR2014 RN2006

2SA1592 karşılığı 2SA1592 2SB844 2SB959

2SA1593 karşılığı 2SB1215 2SB1216

2SA1594 karşılığı 2SA1576 BC856W BC857W

2SA1595 karşılığı 2SA1311 BC856 BCW69

2SA1596 karşılığı 2SA1315 2SA1429 2SB1459

2SA1597 karşılığı DTA143ZK KSR2114 RN2406

2SA1598 karşılığı 2SA1442 2SA1470 2SA1742

2SA1599 karşılığı 2SA1443 2SA1471 2SA1743

2SA16 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA160 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1600 karşılığı 2SA1451 2SA1452 2SA1568

2SA1601 karşılığı 2SA1444 2SA1744

2SA1602 karşılığı 2SA1586 2SA1622

2SA1603 karşılığı 2SA1576 2SA1586 2SA1611

2SA1605 karşılığı BF616 BF618 BF760

2SA1606 karşılığı 2SA1306A 2SA1859A

2SA161 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA1610 karşılığı 2SA1763

2SA1611 karşılığı 2SB1218A

2SA1612 karşılığı 2SA1578 2SA1579 2SB1220

2SA1614 karşılığı 2SA1397 2SA1499

2SA1615 karşılığı 2SA1834

2SA1615-Z karşılığı 2SA1834

2SA1616 karşılığı DTA143ZS KSR2014 RN2006

2SA1617 karşılığı BC856 BC857 BCW69

2SA1619 karşılığı 2SA1382 2SB910 BC636

2SA1619A karşılığı 2SA1382 2SA1705 BC638

2SA162 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA1620 karşılığı 2SB1198

2SA1621 karşılığı 2SB1197 BCW67 BCW68

2SA1622 karşılığı 2SA1586 2SA1602 2SA1611

2SA1623 karşılığı AN1L3Z DTA143TS RN2010

2SA1624 karşılığı 2SA1371 BF421A BF436

2SA1625 karşılığı 2SB1074 2SB1488

2SA1626 karşılığı 2SA1412 2SA1786

2SA1627 karşılığı 2SA1379 2SA1413

2SA1628 karşılığı 2SB1218 2SC1603 BC856W

2SA1629 karşılığı 2SB1218 2SC1603 BC856W

2SA163 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA1630 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA1633 karşılığı 2SA1186 2SA1386 BD246D

2SA1634 karşılığı BD244B BD538 BD540B

2SA1635 karşılığı 2SA1394 2SA1441 2SB1095

2SA164 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA1640 karşılığı 2SA1290 2SA1291 2SB896

2SA1641 karşılığı 2SA1615 2SA1834

2SA1643 karşılığı 2SA1327 2SA1470 2SA1471

2SA1644 karşılığı 2SA1645 2SA1646

2SA1649 karşılığı 2SB1204 BD544 BD796

2SA165 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA1650 karşılığı 2SA1651 2SA1652

2SA1651 karşılığı 2SA1652

2SA1653 karşılığı DTA143XK FN1L3N KSR2105

2SA1654 karşılığı AN1L3N DTA143XS KSR2005

2SA1655 karşılığı DTA143EK FN1L3M RN2401

2SA1656 karşılığı AN1L3M DTA143ES RN2001

2SA1657 karşılığı 2SA1304 2SA1306 2SA1606

2SA1658 karşılığı 2SA1305 2SA1307 2SA1440

2SA1659 karşılığı 2SA1306A 2SA1332 2SA1606

2SA166 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA1660 karşılığı 2SA1200 2SB807

2SA1661 karşılığı 2SA1201 2SB1025 2SB806

2SA1662 karşılığı 2SA1202 2SB767

2SA1663 karşılığı 2SA1314 2SB1121 2SB1313

2SA1664 karşılığı 2SA1204 2SA1364 BCX51

2SA1667 karşılığı 2SA1304 2SA1306 2SA1606

2SA1668 karşılığı 2SA1306B 2SB1096 2SB1530

2SA1669 karşılığı 2SA1424 BFR194

2SA167 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA1670 karşılığı 2SA1803 2SA1907

2SA1671 karşılığı 2SA1804 2SA1908

2SA1672 karşılığı 2SA1805 2SA1909

2SA1673 karşılığı 2SA1294 2SA1386A 2SA1492

2SA1674 karşılığı 2SB1130 2SB1236 BC640

2SA1676 karşılığı DTA144EU

2SA1677 karşılığı DTA142EU

2SA1678 karşılığı DTA114EU

2SA1679 karşılığı 2SA1307 2SA1469 2SA1741

2SA1680 karşılığı 2SA1315 2SA1382 2SB892

2SA1681 karşılığı 2SB1123 2SB1124 2SB1520

2SA1682 karşılığı 2SA1721 BF821 BFN27

2SA1683 karşılığı 2SA1683 2SA1708

2SA1684 karşılığı 2SA1306 2SA1332 2SA1393

2SA1685 karşılığı 2SA1610 2SA1763

2SA1687 karşılığı 2SA1252

2SA1689 karşılığı 2SA1371 BF421 BF437

2SA169 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA1690 karşılığı 2SA1740

2SA1693 karşılığı 2SA1264 2SB775 BD246B

2SA1694 karşılığı 2SA1146 2SA1186 2SA1264

2SA1695 karşılığı 2SA1265 2SA1645 BD246D

2SA1696 karşılığı 2SA1475

2SA1697 karşılığı 2SA1476

2SA1698 karşılığı 2SA1353 BF418 BF472

2SA1699 karşılığı 2SA1251 2SA1625 2SB1074

2SA17 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA170 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA1700 karşılığı 2SA1196 2SA1233 2SA1498

2SA1701 karşılığı 2SA1286 2SA1703 2SA966

2SA1702 karşılığı 2SA1431 2SB1288 2SB1305

2SA1703 karşılığı 2SB1229 2SB892 2SB926

2SA1704 karşılığı 2SB1433 2SB892 2SB985

2SA1705 karşılığı 2SA1708 2SB1116 2SB1437

2SA1706 karşılığı 2SA1315 2SB1229 2SB892

2SA1707 karşılığı 2SB985 2SB1456

2SA171 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA1710 karşılığı 2SA1371

2SA1711 karşılığı 2N4313 2N5056

2SA1712 karşılığı 2SA1764 BSR12

2SA1714 karşılığı 2N6036 BD680 BD682

2SA1715 karşılığı 2SB1339 2SB1343

2SA1718 karşılığı 2SB1098 2SB1430

2SA1719 karşılığı 2SB1099 2SB1431

2SA172 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA1720 karşılığı 2SB1432

2SA1721 karşılığı BFN27

2SA1722 karşılığı DTA123YU

2SA1725 karşılığı 2SA1442 2SA1470 2SB1097

2SA1726 karşılığı BD244B BD544B BD800

2SA1727 karşılığı 2SA1400

2SA1727F5 karşılığı 2SA1400

2SA1728 karşılığı 2SA1338 BSR15 BSR16

2SA173 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA1733K karşılığı BC856 BC860 BF550

2SA1734 karşılığı 2SA1681 2SB1123

2SA1735 karşılığı 2SA1681 2SB1122 2SB1123

2SA1736 karşılığı 2SB1124

2SA1738 karşılığı 2SA1764 BSR12

2SA1739 karşılığı 2SA1610 2SA1763

2SA174 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA1740 karşılığı 2SA1812

2SA1741 karşılığı 2SA1388 2SA1442 2SA1741

2SA1742 karşılığı 2SA1443 2SA1742

2SA1743 karşılığı 2SA1444 2SA1743

2SA1746 karşılığı 2SB1508 2SB1509

2SA1747 karşılığı BC856 BC857 BF550

2SA1748 karşılığı 2SA1603 BC856W BC857W

2SA1749 karşılığı 2SA1777

2SA175 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1753 karşılığı 2SA1298 2SA1621

2SA1755 karşılığı 2SA1013 2SA1275 2SA965

2SA1757 karşılığı 2SA1388 2SA1441 2SA1741

2SA1758 karşılığı 2SA1444 2SA1744

2SA1759 karşılığı 2SA1740

2SA176 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1760 karşılığı 2SA1372 2SA1584 2SB1363

2SA1761 karşılığı 2SA1707 2SB1066 2SB985

2SA1762 karşılığı 2SA1533 2SB1041 2SB987

2SA1767 karşılığı BF421 BF437 BF486

2SA1768 karşılığı 2SA1319 2SA1770

2SA1769 karşılığı 2SA1248 2SA1249 2SA1507

2SA1770 karşılığı 2SB1212 2SA1379

2SA1772 karşılığı 2SA1413 2SA1807

2SA1773 karşılığı 2SA1412

2SA1774 karşılığı 2SB1462

2SA1775 karşılığı 2SA1156

2SA1776 karşılığı 2SA1625 2SB1074 2SB1488

2SA1778 karşılığı BF569 BF579 BF767

2SA1779 karşılığı 2N2906 2SA1015 BC556

2SA178 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1780 karşılığı 2SA1625 2SB1074 2SB1488

2SA1781 karşılığı 2SA1311 BC856 BCW89

2SA1782 karşılığı BC212 BC256 BC556

2SA1783 karşılığı BC212 BC256 BC556

2SA1784 karşılığı 2SA1251 2SA1625 2SB1074

2SA1785 karşılığı 2SA1626

2SA1786 karşılığı 2SA1626

2SA1787 karşılığı 2SA1370 2SA1371

2SA1788 karşılığı 2SA1672 2SA1805 2SA1909

2SA1789 karşılığı 2SA1909

2SA1790 karşılığı 2SA1791

2SA1793 karşılığı 2SA1244 2SA1795 2SB1203

2SA1794 karşılığı 2SA1648

2SA1795 karşılığı 2SA1244 2SA1385 2SA1401

2SA1796 karşılığı 2SB1204

2SA1797 karşılığı 2SA1681 2SA1736 2SB1123

2SA1799 karşılığı S3746

2SA18 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA180 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1800 karşılığı S3751

2SA1801 karşılığı 2SA1749

2SA1802 karşılığı 2SB1202 2SB962

2SA1803 karşılığı 2SA1670 2SA1907 BD246A

2SA1804 karşılığı 2SA1671 2SA1908 BD246C

2SA1805 karşılığı 2SA1672 2SA1909 BD246D

2SA1807 karşılığı 2SA1379 2SA1413

2SA1807F5 karşılığı 2SA1379 2SA1413

2SA1808 karşılığı 2SB1218 BC856W BC860W

2SA1809 karşılığı 2SA1400 2SA1727

2SA181 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1810 karşılığı 2SA1407

2SA1811 karşılığı 2SA1533 2SA1683 2SB987

2SA1815 karşılığı BF569 BF579 BF767

2SA1816 karşılığı 2SA1016K 2SA1123 2SA1124

2SA1818 karşılığı 2SA1315 2SB764 2SB892

2SA1819 karşılığı 2SA1281 BF423A BF436

2SA182 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1820 karşılığı 2SA1315 2SB1459 2SB892

2SA1822 karşılığı 2SA1397

2SA1828 karşılığı 2SA1380 2SA1381

2SA1829 karşılığı 2SA1381

2SA183 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1832 karşılığı 2SB1462

2SA1833 karşılığı 2SB1283 2SB1284

2SA1834 karşılığı 2SA1615

2SA1834F5 karşılığı 2SA1615

2SA1835S karşılığı 2N2906 2SA1339 BSW24

2SA1836 karşılığı 2SB1462

2SA184 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1840 karşılığı 2SB1339

2SA1841 karşılığı 2SB1343

2SA1843 karşılığı 2SA1388 2SA1442 2SA1741

2SA1844 karşılığı 2SA1443 2SA1742

2SA1848 karşılığı 2SA1402

2SA1849 karşılığı 2SA1403

2SA1850 karşılığı 2SA1404

2SA1851 karşılığı 2SA1405

2SA1852 karşılığı 2SA1406

2SA1853 karşılığı 2SA1407

2SA1856 karşılığı 2SA1501

2SA1858 karşılığı 2SA1371 2SA1584 2SA1760

2SA1859 karşılığı 2SA1306 2SA1332 2SA1606

2SA1859A karşılığı 2SA1306A 2SA1306B 2SA1606

2SA1860 karşılığı 2SA1673

2SA1861 karşılığı 2SA1412 2SA1773

2SA1862 karşılığı 2SA1412 2SA1773

2SA1862F5 karşılığı 2SA1412 2SA1773

2SA1868 karşılığı 2SA1400 2SA1727

2SA1869 karşılığı 2SA1307 2SA1440 2SA1469

2SA1875 karşılığı 2SA1777

2SA1876 karşılığı 2SB1215 2SB1216

2SA1877 karşılığı 2SA1648

2SA1878 karşılığı 2SA1388 2SA1469 2SA1741

2SA1879 karşılığı 2SA1470 2SA1742

2SA188 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1880 karşılığı 2SA1471 2SA1743

2SA1882 karşılığı 2SA1314 2SA1363 2SA1369

2SA1884 karşılığı 2SA1625 2SB1074 2SB1488

2SA1887 karşılığı 2SA1443 2SA1471 2SA1743

2SA1888 karşılığı 2SA1256 BF550

2SA1889 karşılığı 2SA1749 2SA1777

2SA189 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1890 karşılığı 2SB1115A 2SB1520

2SA1891 karşılığı 2SB1142

2SA1893 karşılığı 2SA1357 2SB1436

2SA1896 karşılığı 2SA1736 2SB1124 2SB1518

2SA1897 karşılığı 2SA1431 2SB1050 2SB1319

2SA1898 karşılığı 2SB1301 2SB1518 2SB1628

2SA1899 karşılığı 2SA1013 2SA1319 2SA965

2SA19 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA190 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1900 karşılığı 2SA1364 2SB1115 2SB1122

2SA1902 karşılığı 2SA1013 2SA1275 2SB647

2SA1903 karşılığı 2SB1505 2SB985

2SA1905 karşılığı 2SB1267

2SA1907 karşılığı 2SA1670 2SA1803 BD246A

2SA1908 karşılığı 2SA1671 2SA1804 BD246C

2SA1909 karşılığı 2SA1672 2SA1805 BD246D

2SA191 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA192 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1923 karşılığı 2SA1772

2SA1924 karşılığı 2SA1156 2SA1775

2SA1925 karşılığı 2SA1156 2SA1775

2SA193 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA1930 karşılığı 2SA1306A 2SA1606 2SA1859A

2SA1932 karşılığı 2SA1837 2SA1388

2SA1933 karşılığı 2SA1469 2SA1470

2SA1934 karşılığı 2SA1388 2SA1441 2SA1741

2SA1935 karşılığı 2SA1314 2SA1363 2SA1369

2SA1936 karşılığı 2SB1302 2SB1308 2SB1386

2SA1937 karşılığı 2SA1379 2SA1413 2SA1807

2SA1939 karşılığı 2SA1693 BD246C BDV94

2SA194 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1940 karşılığı 2SA1694 BD246C BD546D

2SA1941 karşılığı 2SA1146 2SA1186 BD246D

2SA1942 karşılığı 2SA1302 2SB1317 2SB1429

2SA1943 karşılığı 2SA1553 2SA1681

2SA1944 karşılığı 2SB1115 2SB1122

2SA1945 karşılığı 2SA1202 2SA1662 2SB1122

2SA1946 karşılığı 2SA1364 2SB1734 BCX51

2SA1947 karşılığı 2SA1681 2SB1122 BCX51

2SA1948 karşılığı 2SA1173 2SA1200 2SB1045

2SA1949 karşılığı 2SA1379 2SA1413 2SA1807

2SA195 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1950 karşılığı 2SA1379 2SA1413 2SA1807

2SA1958 karşılığı 2SA1749 2SA1777

2SA196 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1962 karşılığı 2SA1294

2SA1963 karşılığı BFT93

2SA197 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA1974 karşılığı 2SB734 BC327 BC636

2SA1975 karşılığı BC212 BC307 BC556

2SA1976 karşılığı 2SB734 BC327 BC636

2SA198 2SA199 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA20 2SA200 2SA201 2SA202 2SA203 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA204 2SA205 2SA206 2SA207 karşılığı ASY26 ASY27 ASY37 ASY48

2SA208 2SA209 2SA210 karşılığı ASY76 ASY77

2SA21 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA211 2SA212 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA213 2SA214 2SA215 2SA216 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA217 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA218 2SA219 2SA22 2SA23 2SA220 2SA221 2SA222 2SA223 2SA224 2SA225 2SA226 2SA227 2SA233 2SA234 2SA235 2SA236 2SA2357 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA228 karşılığı 2SA358 AF118 SFT162

2SA229 2SA230 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA231 2SA232 karşılığı AD162

2SA238 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA239 2SA240 2SA241 2SA242 2SA243 2SA244 2SA245 2SA246 karşılığı AF106 AF109R AF239

2SA24 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA247 2SA248 karşılığı 2N2955 2N2957 ASZ21

2SA249 karşılığı 2SA358 AF118 SFT162

2SA25 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA250 karşılığı 2SA358 AF118 SFT162

2SA251 2SA252 karşılığı 2N2955 2N2957 ASZ21

2SA253 karşılığı AF139 AF239 AFY18

2SA254 2SA255 2SA256 2SA257 2SA258 2SA259 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA26 karşılığı AF121S AF202 AFY18

2SA260 2SA261 2SA262 2SA263 2SA264 2SA265 2SA266 karşılığı AF109R AF139 AF239

2SA266 2SA267 2SA268 2SA269 2SA27 2SA270 2SA271 2SA272 2SA273 2SA274 2SA275 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA276 karşılığı 2N2955 2N2957 ASZ21

2SA277 2SA278 2SA282 2SA283 2SA284 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA279 2SA28 2SA280 2SA281 2SA285 2SA286 2SA287 2SA296 2SA297 2SA298 2SA299 2SA29 karşılığı AF124 AF126 AF127 AF200

2SA288 2SA289 2SA290 2SA291 2SA292 2SA293 2SA294 2SA295 karşılığı AF106 AF109R AF139 AF239

2SA30 2SA300 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA301 karşılığı AF121 AF121S AF202

2SA302 2SA303 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA304 2SA305 2SA306 2SA307 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA308 2SA309 2SA310 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA31 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA311 karşılığı ASY76 ASY77

2SA312 karşılığı ASY48 ASY76 ASY77

2SA313 2SA314 2SA315 2SA316 2SA321 2SA322 2SA323 2SA324 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA32 karşılığı AF121S AF202 AFY18

2SA325 2SA326 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA327 karşılığı 2N2955 2N2957 ASY48

2SA328 2SA329 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA33 karşılığı AF121S AF202 AFY18

2SA330 2SA331 2SA332 2SA333 2SA334 2SA336 2SA337 2SA338 2SA339 2SA340 2SA341 2SA342 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA343 2SA344 2SA345 2SA346 2SA347 2SA348 2SA349 karşılığı AF106 AF109R AF139

2SA35 2SA350 2SA350A 2SA350H 2SA351 2SA351A 2SA351B 2SA352 2SA352A 2SA352B 2SA353 2SA354 2SA354A 2SA355 2SA355A 2SA356 2SA357 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA358 karşılığı AF118 SFT162

2SA359 karşılığı AF109R AF139 AF239

2SA36 2SA360 2SA361 2SA362 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA363 karşılığı 2N2955 2N2957 ASZ21

2SA364 2SA365 2SA366 2SA367 2SA368 2SA369 2SA37 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA370 karşılığı 2SA358 AF118 SFT162

2SA371 2SA375 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA376 karşılığı AF106 AF124 AF125

2SA377 2SA378 2SA379 karşılığı AF109R AF139 AF239

2SA38 2SA380 2SA381 2SA382 2SA383 2SA384 2SA385 2SA387 2SA39 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA389 2SA390 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA391 2SA392 2SA393 2SA393A 2SA394 2SA395 2SA396 2SA397 2SA398 2SA399 karşılığı ASY26 ASY27

2SA40 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA400 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA401 karşılığı AF121 AF121S AF202

2SA402 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA403 2SA404 karşılığı AF109R AF139 AF239

2SA405 karşılığı 2N2955 2N2957 ASZ21

2SA406 2SA407 karşılığı ASY26 ASY48 ASY26

2SA408 2SA409 karşılığı 2N2955 2N2957 ASZ21

2SA41 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA410 2SA411 karşılığı 2N2955 2N2957 ASZ21

2SA412 karşılığı 2N3323 2N3325 AFY18

2SA413 karşılığı 2N2635 2N2955 ASZ21

2SA414 karşılığı ASY26 ASY48

2SA415 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA416 karşılığı AUY10

2SA417 karşılığı 2N2955 2N2957

2SA419 2SA420 2SA421 2SA422 2SA423 2SA424 2SA425 2SA426 karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA42 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA427 2SA428 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA429 2SA429G 2SA429GTM karşılığı BF398 BF421 BF423

2SA43 karşılığı 2SA103 AF124 AF200

2SA430 2SA431 2SA431A 2SA432 2SA432A karşılığı AF139 AF239 AF239S

2SA433 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA434 2SA435 2SA436 2SA437 2SA438 2SA440 2SA441 2SA447 karşılığı AF109R AF139 AF239

2SA44 karşılığı 2SA201 AF124 AF200

2SA446 karşılığı 2N2955 2N2957

2SA448 karşılığı 2N5043 AF239S

2SA449 2SA450 2SA450H 2SA451 2SA451H 2SA452 2SA452H karşılığı 2N2955 2N2957 ASZ21

2SA45 2SA457 2SA46 2SA466 2SA47 karşılığı 2SA201 AF124 AF200

2SA453 2SA454 2SA455 2SA456 2SA460 2SA461 2SA462 2SA463 2SA464 2SA465 karşılığı AF109R AF139 AF239

2SA458 2SA459 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA467 2SA467G 2SA467GTM karşılığı BC327 BC636 BC638

2SA468 2SA469 2SA470 2SA471 2SA472 2SA48 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA473 karşılığı 2SA1012 2SA1288 2SB1273

2SA474 2SA475 karşılığı AF121 AF121S AF202

2SA476 karşılığı 2SA345 AF106 AF109R

2SA477 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA478 2SA479 karşılığı 2N2955 2N705 2N960

2SA480 karşılığı BF324 BF440 BF450

2SA482 karşılığı 2N2904 BC160 BC303

2SA483 karşılığı 2SA839 2SA940 2SB628

2SA484 karşılığı 2N3634 2N3637 BCX60

2SA485 karşılığı BCX60 BSS17 BSV17

2SA486 karşılığı 2N5322 BCX60 BSV17

2SA489 karşılığı BD244A BD538 BD540B

2SA49 karşılığı 2SA201 AF124 AF200

2SA490 karşılığı BD242 BD244 BD536

2SA493 2SA493GTM karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA494 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA495 2SA495GTM karşılığı BC213 BC257 BC307

2SA496 karşılığı BD136 BD227 BD376

2SA497 karşılığı BC303 BCX60 BSV17

2SA498 karşılığı BC161 BC303 BCX60

2SA499 2SA499M karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA50 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA500 2SA500D 2SA500M karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA501 karşılığı BC160 BC161 BC303

2SA502 karşılığı 2SA970 BF397 BF398

2SA503 2SA503M karşılığı BCX60 BSW40

2SA504 2SA504M karşılığı BC303 BCX60 BSW40

2SA505 karşılığı BD138 BD229 BD378

2SA506 2SA507 2SA508 karşılığı AF109R AF139 AF239

2SA509 2SA509GTM karşılığı BC327 BC636 BC638

2SA51 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA510 2SA510M karşılığı 2N3634 2N3637

2SA511 karşılığı BCX60 BSS17 BSV17

2SA512 2SA512M karşılığı 2N5322 BCX60 BSS17

2SA513 karşılığı BC161 BCX60 BSV16

2SA516 karşılığı 2N5322 BCX60 BSS17

2SA516A karşılığı 2N3634 2N3637

2SA516N karşılığı 2N5322 BCX60 BSS17

2SA517 2SA518 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA52 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA522 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA522A karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA522N karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA523 2SA523A 2SA523N karşılığı BC160 BC161 BC303 2N2904

2SA524 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA525 karşılığı AF109R AF139 AF239

2SA526 karşılığı 2N2904 BC161 BSV16

2SA527 2SA528 karşılığı BD510 BD518 BD526

2SA529 karşılığı 2N2904 BC161 BSV16

2SA53 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA530 2SA530H karşılığı 2N2906 BC557 BSW24

2SA532 karşılığı 2N2904 BC161 BSV16

2SA535 karşılığı BC303 BSV17 BSW40

2SA536 karşılığı 2N2904 BC161 BC303

2SA537 2SA537A 2SA537H karşılığı 2N4030 2N4036 BSW40

2SA538 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA539 2SA539S karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA54 karşılığı AF109R AF139 AF239

2SA542 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA543 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA544 karşılığı 2N2904 BC161 BC303

2SA545 karşılığı 2SB647 2SB910 BC640

2SA546 2SA546A 2SA546Z karşılığı 2N5322 BCX60 BSS17

2SA547 2SA547A 2SA547Z karşılığı BD520 BD528 BD530

2SA548 2SA548H karşılığı 2N2906 BC557 BSW24

2SA549 karşılığı BC556 BF397 BSS68

2SA549A karşılığı 2SA1019 BF398 BF435

2SA549H karşılığı BC556 BF397 BSS68

2SA55 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA550 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA550A karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA550Z karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA551 karşılığı BC303 BC640 BSV17

2SA552 karşılığı 2N2904 2N2905 BSW23

2SA553 2SA554 2SA554A 2SA555 2SA556 2SA557 karşılığı BC213 BC257 BC307

2SA558 2SA559 2SA559A karşılığı 2N2906 2N2907 BSW24

2SA56 karşılığı 2N2635 2N2955 ASZ21

2SA560 2SA560N karşılığı BC303 BCX60 BSV17

2SA561 2SA562 2SA562TM karşılığı BC327 BC638 BC640

2SA564 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA564A 2SA564AZ karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA564Z karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA565 2SA565K karşılığı BC327 BC638 BC640

2SA566 2SA566H karşılığı 2N5344 2SA913 2SA985

2SA567 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA568 karşılığı 2SA953 BC327 BC636

2SA569 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

2SA57 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA570 karşılığı 2SB647 BC638 BC640

2SA571 karşılığı 2N2904 2N2905 BSW40

2SA573 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA574 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA575 karşılığı 2SA1049 2SA1285 2SA970

2SA576 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA577 karşılığı BC327A BC638 BC640

2SA578 2SA579 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA58 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA580 karşılığı 2N2904 BC161 BC303

2SA581 karşılığı BC303 BCX60 BSW40

2SA59 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA594 2SA594M 2SA594N karşılığı 2N2904 2N3072 BSW23

2SA597 2SA597N karşılığı 2N2904 2N4030 BSW40

2SA60 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA603 karşılığı BC212 BC556 BSW24

2SA604 karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA605 karşılığı 2SA1370 BF435 BF437

2SA606 2SA606S karşılığı 2N3634 BCX60 BSW40

2SA607 2SA607S karşılığı 2SA1014 BD380 BD530

2SA608 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA608K 2SA608SP karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA609 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA61 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA610 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA611 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA612 karşılığı 2SA893 BF397 BF398

2SA613 2SA614 karşılığı 2SA1111 2SA748 BD240A

2SA615 2SA616 karşılığı BD242A BD538 BD938

2SA617 2SA617K 2SA618 2SA618K karşılığı BF398 BF423 BF435 2SA1370

2SA620 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA621 karşılığı 2SA606 BC161 BC303

2SA622 karşılığı BC516 BC876 BSR60

2SA623 karşılığı BD508 BD518 BD526

2SA624 karşılığı BD510 BD518 BD526

2SA625 karşılığı 2SA606 BC461 BCX60

2SA626 2SA627 karşılığı 2N6226 BD246B BD314

2SA628 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA628A karşılığı BC212 BC256 BC556

2SA629 karşılığı BC213 BC259 BC309

2SA631 karşılığı AF121 AF202 AFY18

2SA633 karşılığı 2SA699 BD430 BD614

2SA634 karşılığı BD616 BD618 BD620

2SA635 karşılığı 2SA887 BD386 BD416

2SA636 2SA636A karşılığı BD620

2SA637 2SA638 2SA638S 2SA639 2SA639S karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA64 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA640 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA641 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA642 2SA643 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA645 karşılığı BD388 BD418 BD528

2SA646 2SA647 karşılığı BD390 BD420 BD530

2SA648 2SA649 karşılığı 2SB681 2SB695 BD246D

2SA65 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA650 karşılığı 2SA1386 2SB681 BD246D

2SA651 karşılığı 2SA1116 2SA1294 BD246F

2SA652 2SA653 2SA653A karşılığı 2SB608 2SB628 BD240D

2SA656 2SA656A karşılığı 2N6231 2SB555 BD246D

2SA657 2SA657A karşılığı 2SB688 BD246C BD318

2SA658 2SA658A karşılığı 2SB688 BD246B BD316

2SA659 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA66 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA661 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA663 karşılığı 2N6229 BD246C BD318

2SA666 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA666A karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA668 2SA669 karşılığı BF398 BF435 BF437

2SA67 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA670 2SA671 2SA671K karşılığı BD242 BD536 BD936

2SA672 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA673 2SA673A 2SA673AK karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA675 karşılığı 2SA1049 2SA970 BC556

2SA677 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA678 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA679 karşılığı 2N6030 2N6031 BD746D

2SA68 karşılığı AF124 AF125 AF200

2SA680 karşılığı 2N6029 2N6031 BD746C

2SA681 2SA682 karşılığı BD140 BD231 BD380

2SA683 2SA683NC karşılığı 2SA966 2SB927 2SB978

2SA684 2SA684NC karşılığı 2SA1315 2SB764 2SB892

2SA685 karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA69 karşılığı AF124 AF125 AF200

2SA695 2SA696 2SA697 karşılığı BC327 BC636 BC638

2SA698 karşılığı 2SA1195

2SA699 2SA699A karşılığı 2SA887 BD508 BD516

2SA70 karşılığı AF106 AF124 AF200

2SA700 karşılığı BD240 BD242 BD536

2SA701 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA702 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA703 karşılığı BD430 BD506 BD516

2SA704 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA705 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA706 karşılığı BD416 BD508 BD516

2SA707 karşılığı 2SA1515 BC327 BC636

2SA708 2SA708A karşılığı 2N3634 BC303 BCX60

2SA709 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA71 karşılığı AF106 AF124 AF200

2SA710 2SA711 karşılığı BF516 BF606 BSW24

2SA712 karşılığı 2N3636 BFT19 BFT28

2SA713 2SA713A 2SA713AS 2SA713S karşılığı 2SA790 BC516 BC876

2SA714 2SA714L karşılığı 2SB681 2SB695 BD246D

2SA715 karşılığı 2SA1217 2SB1009 BD376

2SA717 karşılığı 2N4030 2N4033 2N4036

2SA718 karşılığı BC212 BC556 BSW24

2SA719 2SA719NC karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA72 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA720 karşılığı 2SB647 BC327 BC638

2SA720A karşılığı 2N5400 2SA695 BC640

2SA720NC karşılığı 2SB647 BC327 BC638

2SA721 2SA722 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA723 karşılığı 2SA1515 BC327 BC636

2SA724 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA725 2SA726 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA728 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA728A karşılığı BC212 BC556 BSW24

2SA73 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA730 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA731 karşılığı BC327 BC327A BC638

2SA732 karşılığı BC160 BC161 BC303

2SA733 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA738 karşılığı BD136 BD227 BD376

2SA739 karşılığı BUW22 BUW23 BUW32

2SA74 karşılığı AF121S AF202 AFY18

2SA740 2SA740A karşılığı 2SA940 2SB628 BD240D

2SA741 2SA741N karşılığı 2N3209 2N4034 BSW24

2SA742 2SA742N karşılığı 2SA717

2SA743 karşılığı BD138 BD229 BD376

2SA743A karşılığı BD140 BD231 BD380

2SA744 karşılığı 2N5872 BD246B BD314

2SA745 karşılığı 2N6229 BD246C BD318

2SA745A karşılığı 2N6230 2SB681 BD246C

2SA746 karşılığı 2N5876 BD246B BD314

2SA747 karşılığı 2N6230 2SB681 BD246C

2SA747A karşılığı 2N6231 2SA908 BD246D

2SA748 karşılığı 2SA1078 2SA1288

2SA749 2SA749A karşılığı 2SA1017 BF398 BF423

2SA75 karşılığı AF121S AF202 AFY18

2SA750 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA751 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA752 karşılığı 2SB647 BC327A BC638

2SA753 karşılığı 2SB681 2SB697 BDX20

2SA754 2SA755 karşılığı 2SA1078 2SA748 BD240

2SA756 karşılığı 2N6229 BD246C BDX96

2SA757 karşılığı 2N6230 BD246C BDX20

2SA758 karşılığı 2N6231 2SA982 BDX20

2SA759 karşılığı BC856 BCW68 BCW89

2SA76 karşılığı AF106 AF124 AF125

2SA760 karşılığı BC856 BC857 BCW89

2SA761-1 karşılığı 2N5322 BCX60 BSS17

2SA761-2 karşılığı BUY90

2SA761S-1 karşılığı 2N5322 BCX60 BSS17

2SA761S-2 karşılığı BUY90

2SA762-1 karşılığı 2SA1078 2SA1079

2SA762-2 karşılığı 2SA1079

2SA763 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA764 karşılığı BD244A BD544A BD798

2SA765 karşılığı BD244B BD544B BD800

2SA766 2SA766S karşılığı 2SA839 2SA940 2SB628

2SA767 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA768 karşılığı 2SB682 BD244A BD536

2SA769 karşılığı 2SB682 BD244B BD538

2SA77 karşılığı AF106 AF124 AF125

2SA770 karşılığı BD244A BD798 BD808

2SA771 karşılığı BD244B BD800 BD810

2SA774 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA774A karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA775 2SA775A karşılığı 2SA1078 2SA985 2SB861

2SA776 2SA776A karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA777 2SA777NC karşılığı 2SA1533 2SB1041 2SB987

2SA778 2SA778A 2SA778AK karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA779 2SA779K karşılığı 2SA699 2SA748 2SA887

2SA78 karşılığı ASY76 ASY77

2SA780 2SA780A 2SA780K karşılığı 2SA1078 2SA748 2SA887

2SA781 karşılığı 2N3209 2N3250 BSW24

2SA781K karşılığı 2N3209 2N3250 BSW24

2SA782 karşılığı 2SA893 2SB715 BC556

2SA783 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA784 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA785 karşılığı 2SA893 2SB715 BC556

2SA786 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA787 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA788 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA789 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA79 karşılığı ASY26 ASY27 ASY48

2SA790 2SA790M karşılığı 2SA1555 BC516 MPSA75

2SA791 karşılığı BC516 BC876 MPSA75

2SA793 karşılığı 2N3634 BC303 BSV17

2SA794 karşılığı BD140 BD231 BD380

2SA794A 2SA795 karşılığı 2SA1178 2SA1184 2SA1220

2SA795A karşılığı 2SA1249 2SB649

2SA796 karşılığı 2SB1076 BC516 BC876

2SA797 karşılığı BF397 BF398 BF423

2SA799 2SA799F karşılığı 2N3720

2SA80 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA800 karşılığı 2SA967 BFQ78 BFR99

2SA801 karşılığı 2SA1057 2SA1223 BFQ32

2SA802 karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA803 2SA804 karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA805 2SA806 karşılığı 2SA1370 BF423 BF436

2SA807 karşılığı BD246A BD312 BDX92

2SA808 karşılığı BD246B BD314 BDX94

2SA808A karşılığı BD246C BD318 BDX96

2SA809 karşılığı BF470 BF818 BF870

2SA81 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA810 karşılığı BF470 BF818 BF870

2SA811 karşılığı BC856 BC857 BCW69

2SA811A karşılığı 2SA1312 2SA1566

2SA812 karşılığı 2SA1311 BC856 BCW89

2SA813 karşılığı 2SA1620 BCW68

2SA814 karşılığı 2SA839 2SA940 BD942

2SA815 karşılığı BD240C BD242C BD940

2SA816 karşılığı BD240B BD242B BD938

2SA817 2SA817A karşılığı 2N5400 2SA1683 BC640

2SA818 karşılığı 2SA964 BF463 BF465

2SA819 karşılığı 2SA1515 BC327 BC636

2SA82 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA820 2SA821 karşılığı BF423 BF436 BF437

2SA822 karşılığı 2SA893 2SB715 BC556

2SA823 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA824 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA825 2SA825S karşılığı 2SA1137 2SA1285 BC556

2SA826 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA827 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA828 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA829 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA83 karşılığı AF124 AF127 AF200

2SA830 2SA830S karşılığı 2SA1555 2SB1076 BC516

2SA831 karşılığı 2SB1076 BC516 BC876

2SA832 2SA833 2SA834 karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA835 karşılığı 2SA964 BF463 BF465

2SA836 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA837 karşılığı BD246C BD314 BDX96

2SA838 karşılığı BC308 BC558 BF324

2SA839 karşılığı 2SA940 2SB608 BD240D

2SA84 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA840 karşılığı BF423A BF491 BF493

2SA841 2SA842 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA843 karşılığı 2SA1133 2SA968B BD240F

2SA844 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA845 karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA845A karşılığı 2SA1370 BF423 BF436

2SA847 2SA847A karşılığı 2SA872 2SA872A 2SA941

2SA848 2SA849 karşılığı BF470 BF818 BF870

2SA85 karşılığı AF124 AF126 AF200

2SA850 karşılığı 2SA1708 2SB647 BC640

2SA851 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA852 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA853 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA854 2SA854S karşılığı BC327 BC636 BC638

2SA855 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA856 2SA856A karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA857 2SA858 karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA859 karşılığı BF421A BF493 BFP26

2SA86 karşılığı AF121S AF202 AFY18

2SA860 karşılığı BF423A BF491 BF493

2SA861 karşılığı 2SA473 2SA699 2SA748

2SA866 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA867 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA868 karşılığı 2SA1136 2SA1137 2SA970

2SA869 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA87 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA870 karşılığı 2SA1683 BC327 BC638

2SA871 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA872 2SA872A karşılığı 2SA1016 2SA941 2SA942 2SA970

2SA873 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA874 2SA874M karşılığı BC327 BC636 BC638

2SA876 2SA876H karşılığı 2N5400 BC640 BCX39

2SA877 karşılığı 2N5876 BD246B BD314

2SA878 karşılığı 2N6230 2N6231 BD246C

2SA879 karşılığı BF423A BF436 BF437

2SA88 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA880 karşılığı BC214 BC259 BC309

2SA881 karşılığı 2SA647 BC636 BC638

2SA882 karşılığı 2SA982 2SB681 BD246D

2SA883 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA885 2SA886 karşılığı BD136 BD227 BD138 BD229 BD376

2SA887 karşılığı 2SA1078 2SA1288 2SA748

2SA888 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA889 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA89 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA890 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA891 karşılığı BC327A BC638 BC640

2SA892 karşılığı BD644 BD896 BDW24

2SA893 2SA893A karşılığı 2SA1016 2SA941 2SA942 2SA970

2SA894 karşılığı 2SB647 BC636 BC638

2SA895 karşılığı BF324 BF414 BF506

2SA897 karşılığı 2SA1078 2SA748 2SA887

2SA898 2SA899 karşılığı BF416 BF470 BF472

2SA90 karşılığı AF106 AF124 AF306

2SA901 karşılığı BC257 BC307 BC214

2SA902 karşılığı BC416 BC560

2SA903 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA904 karşılığı 2SA893 2SA970 2SB715

2SA904A karşılığı 2SA1017 2SA893A 2SA970

2SA905 karşılığı 2SA893A 2SA970 BF398

2SA906 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA907 karşılığı 2N6029 BD318 MJ2955

2SA908 karşılığı 2N6609 2SA1147 MJ15016

2SA909 karşılığı 2SA1116 2SB552 MJ15016

2SA912 2SA912NC karşılığı 2SA1016K 2SA1123 2SA1124

2SA913 2SA913A karşılığı 2SA1111 2SA1112 2SA968

2SA914 karşılığı BF416 BF470 BF472

2SA915 2SA916 karşılığı 2SA1016 2SA1123 2SB1348

2SA917 karşılığı 2SA1136 2SA970 BF398

2SA918 karşılığı 2SA1515 BC327 BC636

2SA92 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA920 karşılığı BF463 BF464 MPSU60

2SA921 karşılığı 2SA1016 2SA941 2SA970

2SA924 karşılığı BC213 BC258 BC308

2SA927 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA929 karşılığı 2SA970 BC416 BC560

2SA93 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA930 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA931 2SA932 karşılığı BF398 BF423 BF435

2SA933 2SA933A 2SA933AS 2SA933AS karşılığı BC212 BC256 BC307

2SA934 karşılığı 2SA1287 2SB978 BC327

2SA935 karşılığı 2SA965 2SB647 BC640

2SA936 karşılığı BC516 BC876 MPSA75

2SA937 karşılığı BC212 BC256 BC307

2SA937LN karşılığı 2SA1039 BC416 BC560

2SA937M karşılığı BC212 BC256 BC307

2SA937MLN karşılığı 2SA1039 BC416 BC560

2SA938 karşılığı 2SA1683 BC327 BC638

2SA939 karşılığı BF416 BF470 BF472

2SA94 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA940 karşılığı 2SA839 2SB608 2SB628

2SA941 2SA942 karşılığı 2SA1016 2SA872A 2SA992

2SA949 karşılığı 2SA1019 2SA1124 2SA1285A

2SA95 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA950 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA951 karşılığı 2SA1111 2SA1112 2SA913

2SA952 karşılığı BC327 BC328 BC636

2SA953 karşılığı 2SA1683 BC327A BC638

2SA954 karşılığı 2N5400 BC640 BCX39

2SA956 karşılığı 2SA1311 BC856 BCW89

2SA957 karşılığı 2SA1079 2SA1133 2SB628

2SA958 karşılığı 2SA1133 2SB861

2SA959 karşılığı 2SA1116 BUW96 MJ15016

2SA96 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA962 karşılığı BD518 BD520 BD526

2SA962A karşılığı BD816 BD818 BD842

2SA963 karşılığı BD138 BD229 BD376

2SA964 2SA964A karşılığı BF463 BF465 MPSU60

2SA965 karşılığı 2SA1013 2SA1275 2SB647

2SA966 karşılığı 2SA1382 2SB892 2SB978

2SA967 karşılığı BFQ23 BFQ56 BFQ75

2SA968 2SA968A 2SA968B 2SA969 karşılığı 2SA1011 2SA1112 2SA1133

2SA97 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA970 karşılığı 2SA1038 2SA1049 2SA1123

2SA971 karşılığı 2SA1116 2SA908 MJ15016

2SA972 karşılığı BC213 BC257 BC308

2SA973 karşılığı BC214 C416 BC560

2SA977 2SA977A karşılığı 2SA1352 BF470 BF472

2SA978 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA98 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA980 karşılığı 2SB555 BD246C BDW52C

2SA981 karşılığı 2N6230 2SB555 BD246D

2SA982 karşılığı 2N6231 2SB555 BD246D

2SA983 karşılığı BF479 BF480 BF679

2SA984 2SA984K karşılığı 2N5400 2SB647 BC638

2SA985 2SA985A karşılığı 2SA1078 2SA1079 2SA968

2SA986 karşılığı 2SB618 2SB758A

2SA987 karşılığı BC213 BC257 BC307

2SA988 karşılığı 2SA893A 2SA970 BF423

2SA989 karşılığı BC212 BC256 BC266

2SA99 karşılığı 2SA218 AF124 AF200

2SA990 2SA991 karşılığı BC214 BC416 BC560

2SA992 karşılığı 2SA872A 2SA941 2SA970

2SA993 2SA994 karşılığı 2SA1683 BC327 BC638

2SA997 2SA998 karşılığı 2SB647 BC636 BC638

2SA999 karşılığı BC212 BC257 BC307

2SA999L karşılığı 2SA970 BC416 BC560

Yorumlar

reklam