Shov Crt Televizyon Arıza Notları

29M03

Bu şase ; TV-1499-2 model kodlu Shov marka televizyonlarda kullanılmıştır.

29M03 Şema


STV-1033 CH-16

STV-1033 CH-16 Şema

Servis Menüsüne girmek için ; 
  • Kumandadan sırasıyla mute call ve 9 8 0 tuşlayın.

STV-137 Arıza Notları

STV-137 Şema

ekranın solunda kuşak var sağa ilerliyor : d703

kendiliğinden kapanıyor : c25

renk yok : c216

vertikal : r140

osd yok : d709

STV-1499 Arıza Notları

STV-1499 Şema

sigorta atık : r503 c506 r524

standby yok : l504

besleme ötüyor : Q302 veya Q502

kenarlardan dar : vr501 veya c518 veya c315

+b yüksek : vr501 c508 d505 d508 kontrol edin/değiştirin

Q302 bozuyor : c510 c508

+b düşük : Q502 d505 d506 kontrol edin/değiştirin

besleme çıkışı yok : d511

görüntü ışığın parlaklığına göre küçülüyor : Q502

r516 bozuyor : Q504

yüksek voltaj yok : r302

tarama yok : Q201

standbydan çıkmıyor : d204

vertikal dar/katlamalı : d208

renk yok : c245

renkler bozuluyor : dl202

renkler anormal : c236 c237 veya vr201

Q504 veya Q302 bozuyor : d204 d205

yayın kaydırıyor : Q801 Q818 ic802 ic805 ic803 kontrol edin/değiştirin

osd yok/bozuk : ic802

yayın bulamıyor : ic802 ic803 ic804 kontrol edin/değiştirin

standbydan çıkmıyor : Q810 Q811 Q812

osd yok : Q813 Q814

uzaktan kumanda uzaktan çalışmıyor : c601

otomatik aramada durmuyor : Q818

kendiliğinden standbya geçiyor : ic802

Q504 bozuyor : t501

standby yok : d510 ic806

standby yok : r518 r519 veya d510 d511

standbydan çıkmıyor : Q507

standbya geçmiyor : Q507 veya Q506 Q508

standbya alınca hoparlörlerden ses geliyor : Q505

Q507 bozuyor : c518

yüksek voltaj çıkıp kesiliyor veya standbydan çıkmıyor ve Q302 ısınıyor : d309 veya c261

vertikal tek çizgi : r310 d307 Q304

vertikal katlama : c317 veya Q305 Q306

focus ayarlanamıyor : crt soketi

mavi renk yok : r415

ekran kararıp aydınlanıyor : r417

cihaz ısındıkça +b yükseliyor : d309

görüntü kırmızı : c401

ekranda kırmızı geri dönüş var : Q401

standbydan çıkmıyor : ic802

ekran alttan üstten dar : c320 veya Q305 Q306

ekran kararıyor : Q304 veya Q305 Q306

vertikal ayarlanamıyor : d208 c259

cihaz ısındıktan sonra ekran alttan üstten daralıyor : Q305 Q306

kendiliğinden standbya geçiyor : c312 c313

yüksek voltaj yok : r305 Q301

Q302 bozuyor : c312 c313 veya +b yüksek.

yüksek voltaj yok : Q301 t301

yüksek voltaj var ses ve görüntü yok : r309 d308

çalışırken ses ve görüntü kesiliyor yüksek voltaj var : d206

renk yok : c301


STV-2029

STV-2029 Şema


STV-3029 PAEX0085A

STV-3029 - PAEX0085A Şema

sigorta atıyor : c514

çalışmıyor : v924 v921

vertikal tek çizgi : r550

east/west bozuk : c431

yüksek voltaj yok : vd261

tetiklenemiyor : vd517


STV-337 PAEX0021

ses yok veya çok az : c711 c712

karlama yok gökkuşağına benzer raster var : n902

standby yok : vd555

vertikal tek çizgi : vd901 (5.6v zener)

+b yüksek : v551 vd551 (6.2v zener)

STV-355

STV-355 Şema

cihaz ön tuşlardan tetiklenmiyorsa öncelikle sağlam bir kumandayla açmayı deneyin

dikey çizgi : r413 c412

Yorumlar

reklam