Orient Crt Televizyon Arıza Notları

GT613B

Bu şase ; ORT-2000 model kodlu Orient ve GT-613B model kodlu Sunny marka televizyonlarda kullanılmıştır.

GT-613B Şema

ekranın solu sağına göre daha karanlık : c407

+b 110 volt : c510

+b yüksek : c508 c509

besleme kararsız çalışıyor : Q501 Q502 Q503

besleme ötüyor : d509

çalışmıyor : d213
direk çalışıyor : Q507 Q506 Q102 Q103 Q404 u201

yüksek voltaj yok : u201

vertikal : u405

vertikal ayarsız : d407

vertikal çift çizgi : c410

Q402 bozuluyor : c261

senkron yapıyor sonra düzeliyor : c252

vertikal dar : c420

vertikal : r423 r246

vertikal : r417

ekran 4 taraftan dar : c404

hafıza sorunu : Q208

ekran beyaz görüntü yok : teletext devresi

osd yok : d111 d113 c120

yayın karlı : c207

ses yok : c207

screen kararsız : d208

karlanma yarım : d401

ses hatalı : c750

otomatik arama yapmıyor : d131

renk yok : c246 c247

renk hatalı : Q603

ses hatalı : c217

ses kesiliyor : c752

ses yok : c125

karlanmada ses çıkıyor : d113


GT646

Bu şase ; ORT-2003 model kodlu Orient marka televizyonlarda kullanılmıştır.

GT-646 Şema

ekran 4 taraftan dar ve vertikal katlama çizgileri var : c517

vertikal katlama : c424 c425


ST6AN

Bu şase ; ORT-2007 ORT-2154 model kodlu Orient marka televizyonlarda kullanılmıştır.

ST6AN Şema

standby yok : r602 d603 d604 d605 d606 Q613

Q613 bozuyor : Q612


ORT2902 ORT2907

ORT-2902 ORT-2907 Şema


CJ14H - CJ15A

Bu şase ; ORT-2007A model kodlu Orient marka televizyonlarda kullanılmıştır.

CJ14H CH15A Şema

Yorumlar

reklam