LCD Televizyonlarda İnverter Korumasını Kapatmak


LCD Televiyonlarda floresanlarda bir arıza oluşursa inverter kontrol entegresi floresanlara giden voltajı keser ve bu nedenle arka ışıklar çalışmaz.

Entegrenin koruma devresini iptal ederek arızalı floresana rağmen arka ışıkları çalıştırabilirsiniz.


OZ9938

3, 6 ve 7. bacakları şaseye (GND) bağlayın ve şase direncini sökün.

MP1038EY

11 ve 2 bolu bacakları kısa devre edin.

TL5001

5 nolu bacağı şaseleyin.

TL1451

15 nolu bacağı şaseleyin.

TL5451

15 nolu bacağı şaseleyin.

BA9741

15 nolu bacağı şaseleyin.

BA9743

15 nolu bacağı şaseleyin.

MB3775


15 nolu bacağı şaseleyin.

AT1741

15 nolu bacağı şaseleyin.

AT1380


2 nolu bacağı şaseleyin.

KA7500


1 ve 16 nolu bacağı şaseleyin.

TL494

1 ve 16 nolu bacağı şaseleyin. Eğer olmazsa 4 nolu bacağı da şaseleyin.

FA3629

15 ve 16 nolu bacakları kısa devre edin.

FA3630

7 ve 10 nolu bacağı şaseleyin.

OZ960 OZ962 OZ964 OZ1060

2 nolu bacağı şaseleyin.

OZ965


4 ve 6 nolu bacağı şaseleyin.

OZ9RR

8 ve 9 nolu bacağı şaseleyin.

BIT3101

2 ve 15 nolu bacakları boşa alın.

BIT3102

5 nolu bacağı boşa alın.

BIT3105

4 nolu bacağı boşa alın.

BIT3106

4 ve 27 nolu bacakları boşa alın.

BIT3107


4 nolu bacağı boşa alın.

BIT3193

3 ve 15 nolu bacakları boşa alın.

AAT1100

8 nolu bacağı şaseleyin.

AAT1107

15 nolu bacağı şaseleyin.

AAT1100

8 nolu bacağı şaseleyin.

AAT1107

15 nolu bacağı şaseleyin.

AT1380

2 nolu bacağı şaseleyin.

AT1741

15 nolu bacağı şaseleyin.

BA9741

15 nolu bacağı şaseleyin.

BA9743

15 nolu bacağı şaseleyin.

BD9884

17 ve 18 nolu bacakları şaseleyin.

FA3629

15 ve 16 nolu bacakları kısa devre edin.

FA3630

7 ve 10 nolu bacakları şaseleyin.

KA7500

1 ve 16 nolu bacakları şaseleyin.

MB3775

15 nolu bacağı şaseleyin.

MP1038EY

2 ve 11 nolu bacakları kısa devre edin.

SEM2107

7 nolu bacağı şaseleyin.

Yorumlar

reklam