BS Serisi Transistör Karşılıkları

BS107 BS107A BS107PT karşılığı BS108 BSS89 BST74

BS108 karşılığı BSS88 BSS89 BST74

BS109 karşılığı BSS124

BS110 karşılığı 2SC3578 BSV52

BS112 karşılığı BS107 BS108 BSS89

BS189 karşılığı BS108 BSS89 BST74

BS192 karşılığı BS208 BSS92

BS208 BS212 karşılığı BS192 BS208

BS250 karşılığı BST100BS270 karşılığı 2SK422 2SK423 BSS296

BSD214 karşılığı SD210

BSD215 karşılığı SD211

BSJ108 karşılığı 2N5433 J108

BSJ109 karşılığı J109

BSJ110 karşılığı BFS76 BFS79 J110

BSJ30 BSJ32 karşılığı 2N1613 BC140 BC141

BSJ36 karşılığı 2N2906 BSW24 BSX36

BSJ61 BSJ62 karşılığı BSW41 BSY62 BSY63

BSJ63 karşılığı 2N708 2N706A BSW41 BSY63

BSJ67 BSJ68 karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSJ79 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSN10 BSN10A BSN12 BSN12A karşılığı BS170 BSS98 BST72

BSN20 karşılığı 2SK1590 BSS123 BSS138

BSN204 BSN204A BSN205 karşılığı BSN254 BSS89 BST74

BSN22 karşılığı 2SK1590 BSS123 BSS138

BSN254 karşılığı BSN274

BSN254A karşılığı BSN274

BSN274 karşılığı BSN304 BSN304

BSP120 BSP121 karşılığı BSP128

BSP122 karşılığı BSP297

BSP123 karşılığı BUK581100A

BSP126 karşılığı BSP121

BSP127 BSP128 karşılığı BSP130

BSP129 karşılığı BSP124

BSP152 karşılığı BSP122

BSP204 BSP204A karşılığı BS208 BSS192 BSS92

BSP220 karşılığı BSP317

BSP254 BSP254A karşılığı BSS92

BSP297 karşılığı BSP122

BSP319 BSP319 karşılığı BUK60A

BSP88 karşılığı BSP126

BSP89 karşılığı BSP121

BSP92 karşılığı BSP225

BSR111 karşılığı PMBFJ111

BSR112 karşılığı PMBFJ112

BSR113 karşılığı PMBFJ113

BSR12 karşılığı 2SA1764

BSR13 karşılığı BSR14 BSS79 BSS81

BSR13R karşılığı BSR14R

BSR14 karşılığı BSS79 BSS81

BSR15 BSR16 karşılığı BSS80 BSS82

BSR17 karşılığı BSR14 BSS79 BSS81

BSR174 karşılığı PMBFJ174

BSR175 karşılığı PMBFJ175

BSR176 karşılığı PMBFJ176

BSR177 karşılığı PMBFJ177

BSR17R BSR17R karşılığı BSR14R

BSR18 karşılığı BSR16 BSS80 BSS82

BSR18R karşılığı BSR15R BSR16R

BSR55 karşılığı 2SC1879 2SD406 2SD688

BSR59 karşılığı 2N5425 2N5426

BSS10 karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSS100 karşılığı BSS89 BSS91 BST74

BSS101 karşılığı BSN254 BSS89

BSS11 karşılığı 2N2368 BSX19 BSX20

BSS110 karşılığı 2SJ148TPE BSS92 BST100

BSS119 karşılığı BSS123

BSS12 karşılığı 2N2368 BSS11 BSW38

BSS123 karşılığı 2SK1589 2SK1591 BSS119

BSS13 karşılığı 2N5189 2SC1386 BSV77

BSS138 karşılığı BSS145

BSS14 karşılığı 2N3506 2N3507 2N5262

BSS145 karşılığı BST82 PMBF170

BSS15 karşılığı 2N5320 2SD854

BSS159 karşılığı BSS169

BSS16 karşılığı 2N5320 2N5321 2SD854

BSS17 karşılığı 2N5322

BSS18 karşılığı 2N5322 2N5323 BSV82

BSS19 karşılığı BF297 BF298 BF422

BSS192 karşılığı 2SK848

BSS20 karşılığı BF297 BF298 BF422

BSS21 karşılığı BSS11 BSS12 BSW38

BSS22 karşılığı BSW25 BSW37 BSX29

BSS23 karşılığı 2N4013 2N4014 BSW26

BSS25 karşılığı BSR16 BSS80 BSS82

BSS26 karşılığı BSS40 BSS41 BSW26

BSS27 karşılığı 2N3735 2SC1386 BSV95

BSS28 karşılığı 2N3724A BSV77 BSV95

BSS284 karşılığı 2SJ185 BSS84

BSS29 karşılığı 2N3724A BSV77 BSV95

BSS295 karşılığı 2SK2085 2SK975

BSS296 karşılığı 2SK423 2SK941

BSS30 BSS31 karşılığı BC141 BSW66 BSW68

BSS32 karşılığı BSS42 BSS43 BSW67

BSS33 karşılığı 2SD413 BFR57 BFR59

BSS34 BSS35 karşılığı BFR89 BSS38 BSX21

BSS37 karşılığı BF398 BF435 BF437

BSS38 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSS39 karşılığı BF398 BF435 BF437

BSS40 BSS41 karşılığı 2N4014

BSS42 karşılığı BSV84 BSW67 BSW68

BSS43 karşılığı 2SC1860 BSW68

BSS44 karşılığı 2N6190 2N6193 BSS46

BSS45 karşılığı 2N4897 2N5338 2N5339

BSS46 karşılığı 2N6190 2N6192 2N6193

BSS48 karşılığı 2N3439 2N3440 BFQ40

BSS49 karşılığı 2N3440 2SC1862 BFQ40

BSS53 karşılığı BF435 BF493 BFP26

BSS54 karşılığı BF436 BF493 BFP26

BSS55 karşılığı BF437 BF493 BFP26

BSS56 karşılığı BC41R

BSS59 karşılığı BSS43 BSW68

BSS63 karşılığı 2SA1257 2SA1330 BCX42

BSS63R karşılığı BCX42R

BSS64 karşılığı 2SC3143 2SC3360 BCX41

BSS64R karşılığı BCX41R

BSS65 karşılığı BSR16 BSR18

BSS65R karşılığı BSR16R BSR18R

BSS66 karşılığı BSR17

BSS66R karşılığı BSR17R

BSS67 karşılığı BSR17

BSS67R karşılığı BSR17R

BSS68 karşılığı BF398 BF435 BSV68

BSS69 karşılığı BSR16 BSR18

BSS69R karşılığı BSR16R BSR18R

BSS70 karşılığı BSR16 BSR18

BSS70R karşılığı BSR16R BSR18R

BSS71 karşılığı BF391 BFP22 MPSA42

BSS72 karşılığı BF392 BFP25 MPSA42

BSS73 karşılığı BF393 BFP25 MPSA42

BSS74 karşılığı BF493 BFP23 MPSA92

BSS75 BSS76 karşılığı BF493 BFP26 MPSA92

BSS77 karşılığı 2N3440 2SD624 BSS48

BSS7728 karşılığı 2SK1589 2SK1591 BSS123

BSS78 karşılığı 2N3440 2SD576 BSS48

BSS79 karşılığı BCX41 BSR14

BSS80 karşılığı BCX42

BSS81 karşılığı BCX41 BSR14

BSS82 karşılığı BCX42

BSS84 karşılığı 2SJ185

BSS88 karşılığı BSN254

BSS89 karşılığı BSN254

BSS89 karşılığı BSS91

BSS91 karşılığı BSN254 BSS89

BSS92 karşılığı BSP254

BSS93 karşılığı BSS95

BSS97 karşılığı 2SK296 2SK375

BSS98 karşılığı 2SK1336 BS170

BSS99 karşılığı BD679 BD779 BD865

BST100 BST110 karşılığı 2SJ198 2SJ228 2SJ231

BST120 BST122 karşılığı 2SJ199 2SJ212 2SJ213

BST51 BST52 karşılığı 2SD1472

BST61 karşılığı 2SB1126

BST70 BST70A karşılığı 2SK423 2SK940 BSS296

BST72 BST72A karşılığı 2SK1337 BSS89 BSS91

BST74 BST74A karşılığı BSN205 BSS89 BSS91

BST76 BST76A karşılığı BSS297 BSS89 BSS91

BST80 BST82 karşılığı 2SK1078 2SK1079 2SK601

BST84 BST86 karşılığı BSS87

BSV10 karşılığı BC160 BSV15 BSV17

BSV11 karşılığı BC161 BSV16 BSV17

BSV12 BSV15 BSV16 BSV17 karşılığı BC160 BSV82 BSW40

BSV21 karşılığı 2N2894A BSW37 BSX29

BSV22 karşılığı BFW96 BSV81

BSV23 BSV24 BSV25 karşılığı BSS11 BSS12 BSW38

BSV26 karşılığı 2N2368 BSS11 BSX19

BSV27 karşılığı BSS11 BSS12 BSW38

BSV28 BSV29 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSV33 karşılığı 2N2894 BSW25 BSX29

BSV40 BSV41 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

BSV42 BSV43 BSV44 karşılığı BC161 BC303 BC304

BSV45 karşılığı BC160 BC161 BC303

BSV46 BSV47 BSV48 karşılığı 2N2907A BC638 BCY77

BSV49 karşılığı BC327 BC636 BCY78

BSV51 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSV52R karşılığı BSV65R

BSV59 karşılığı 2N3302 2N4014 BSX49

BSV60 karşılığı 2N4239 BSS45 BSX64

BSV64 karşılığı 2N5320 BCX40 BSS15

BSV65 karşılığı 2SC5378 BSV52

BSV65R karşılığı BSV52R

BSV68 karşılığı BF398 BF435 BF436

BSV69 karşılığı 2N5189 BSS27 BSV77

BSV77 karşılığı 2N5189 BSS13 BSV95

BSV78 karşılığı 2N4856 BFS74

BSV80 karşılığı 2N4858 BFS76

BSV81 karşılığı BFW96 BSV22

BSV82 karşılığı 2N6303

BSV83 karşılığı 2N4036 BSW40

BSV84 karşılığı BSS42 BSS43 BSW67

BSV85 karşılığı BC637 BSS40 BSW26

BSV86 BSV87 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC639

BSV88 karşılığı 2N2221 2N2222 BC637

BSV89 BSV90 BSV91 BSV92 karşılığı BSS11 BSS12 BSX92

BSV95 karşılığı 2N3735

BSV96 BSV97 BSV98 karşılığı BC328 BC636 BCY77

BSV99 karşılığı BSS11 BSS12 BSX92

BSW10 karşılığı BSS42 BSS43 BSW66

BSW19 BSW20 karşılığı 2N4034 BCY77 BCY78

BSW21 karşılığı BCY77 BCY78 BCY79

BSW21A karşılığı 2N2906 2N2907 BCY77

BSW22 karşılığı BCY77 BCY78 BCY79

BSW22A karşılığı 2N2906 2N2907 BCY77

BSW26 karşılığı BSS26 BSS40 BSS41

BSW27 karşılığı 2SC1386 BSS27 BSV95

BSW28 BSW29 karşılığı 2N3735 BSS27 BSS29

BSW32 karşılığı BF297 BF298 BF299

BSW33 BSW34 karşılığı BC182 BC237 BC547

BSW35 karşılığı BC182 BC190 BC546

BSW36 karşılığı 2N2904 2N2905 BSW23

BSW37 karşılığı 2N2894A BSW25 BSX29

BSW38 karşılığı BSX19 BSX20 BSX28

BSW39 karşılığı BSS42 BSW66 BSW67

BSW40 karşılığı 2N5322 BSS17

BSW41 karşılığı BSX48 BSX49 BSY63

BSW42 BSW42K BSW43 BSW43K karşılığı 2N3302 2N3903 BSX49

BSW44 BSW44K BSW45 BSW45K karşılığı 2N3250A BCY77 BSW24

BSW49 BSW50 karşılığı BSW27 BSX32 BSX60

BSW51 karşılığı 2N2218

BSW52 karşılığı 2N2219

BSW53 karşılığı 2N2218A

BSW54 karşılığı 2N2219A

BSW58 karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSW59 karşılığı BSX26 BSX28 BSX39

BSW60 karşılığı BC337 BC637 BC639

BSW61 karşılığı 2N2221

BSW62 karşılığı 2N2222

BSW63 karşılığı 2N2221A

BSW64 karşılığı 2N2222A

BSW65 BSW66 karşılığı BC141 BSS15 BSX46

BSW67 karşılığı BSS42 BSV84 BSX47

BSW68 karşılığı 2SC1860 BSS43

BSW69 karşılığı BF297 BFR89 BFT59

BSW70 karşılığı BF297 BSS38 BSX21

BSW72 BSW73 karşılığı BC327 BC636 BCY79

BSW74 BSW75 karşılığı 2SA1013 2SB647 BC640

BSW78 karşılığı 2N2368

BSW79 karşılığı 2N2369

BSW80 karşılığı 2N2368A

BSW81 karşılığı 2N3012

BSW82 BSW83 karşılığı BC337 BC635 BCY59

BSW84 BSW85 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BSW88 BSW89 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

BSW92 karşılığı BC168 BC238 BC548

BSW93 karşılığı 2N3468 2SA717

BSX12 karşılığı 2N3426 BSV69 BSV77

BSX19 BSX20 karşılığı 2N2368 BSX26 BSX39

BSX21 karşılığı BF297 BFR89 BSS38

BSX22 BSX23 karşılığı 2N3107 BSW68 BSX46

BSX24 karşılığı BC548 BSW41 BSY63

BSX25 karşılığı BC337 BC635 BCY59

BSX26 karşılığı 2N3261 BSS10 BSX39

BSX27 karşılığı 2N3011 BSS11 BSX39

BSX28 karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSX29 karşılığı 2N2894A BSW37 BSX36

BSX30 BSX32 karşılığı 2N5189 BSS27 BSV77

BSX33 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BSX35 BSX36 karşılığı 2N2894A BSX29 BSX35

BSX38 karşılığı BC548 BCY59 BSW41

BSX40 BSX41 karşılığı BC161 BC303 BSV16

BSX44 karşılığı 2N2475 BSV89 BSX92

BSX45 karşılığı 2N3107 BSS42 BSW67

BSX46 karşılığı 2N3108 BSS42 BSW67

BSX47 karşılığı 2N3019 BSS42 BSW67

BSX48 BSX49 karşılığı 2N2221 2N2222 2N3302

BSX50 karşılığı 2N3019 BSS42 BSW67

BSX51 karşılığı 2N708 BSW41 BSY62

BSX51A BSX51B karşılığı 2N3302 2N3903 BSV59

BSX52 karşılığı 2N708 BSW41 BSY62

BSX52A BSX52B karşılığı 2N3302 2N3903 BSV59

BSX53 BSX54 karşılığı BC548 BSW41 BSY62

BSX59 BSX60 BSX61 karşılığı 2N3735 2SC1386 BSV95

BSX62 BSX63 BSX64 karşılığı 2N4239 2N5339 2SC2214

BSX66 BSX67 BSX68 BSX69 karşılığı 2N708 BC548 BCY58

BSX70 BSX71 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC639

BSX72 karşılığı 2N3253 BC141 BSW27

BSX73 BSX74 karşılığı 2N5189 2SC1386 BSV77

BSX75 karşılığı 2N2221 BC635 BSW62

BSX76 karşılığı BC548 BSW41 BSY63

BSX77 BSX78 karşılığı 2N708 BC547 BSW41

BSX79 karşılığı 2N3903 BC547 BCY59

BSX80 BSX81 karşılığı 2N708 BC548 BSW41

BSX82 karşılığı BFX63

BSX85 BSX86 karşılığı MFE3020 MFE3021

BSX87 BSX87A BSX88 BSX88A karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BSX89 karşılığı 2N914 BSX26 BSX39

BSX90 BSX91 BSX92 BSX93 karşılığı BSS11 BSS12 BSX19

BSX94 karşılığı BSX36

BSX94A karşılığı 2N3301 2N3302 BSX49

BSX95 BSX96 karşılığı 2N2218A BSX59 BSX61

BSX97 karşılığı BSX48 BSX49 BSX87

BSX98 BSX99 karşılığı BSW41 BSY62 BSY63

BSY10 BSY11 karşılığı 2N2218 2N2219 BSW51

BSY17 BSY18 karşılığı BSS11 BSS12 BSX19

BSY19 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

BSY20 karşılığı 2N4123 BSW41 BSY63

BSY24 BSY25 karşılığı 2N2218 BSW51 BSW52

BSY26 BSY27 BSY28 BSY29 karşılığı BSV89 BSX92 BSX93

BSY30 BSY31 BSY32 BSY33 karşılığı 2N4123 BSW41 BSY62

BSY34 karşılığı 2SC1385 2SC1386 BSV95

BSY36 karşılığı BSV89 BSV90 BSX92

BSY40 BSY41 karşılığı 2N3250 2N3251 2N3905

BSY47 karşılığı BSW41 BSY62 BSY63

BSY48 BSY49 karşılığı 2N2221 2N2222 BSX49

BSY50 karşılığı BSV89 BSV91 BSX92

BSY51 BSY52 BSY53 BSY54 karşılığı BC140 BC141 BC300

BSY55 BSY56 karşılığı BC300 BSW67 BSW68

BSY58 karşılığı 2N3724A 2SC1386 BSS29

BSY59 karşılığı BC327 BC328 BC636

BSY61 karşılığı 2N4124 BSW41 BSY62

BSY62 karşılığı 2N4123 2N708 BSW41

BSY63 karşılığı 2N3903 2N4123 BSW41

BSY65 karşılığı BC548 BCY58 BSW41

BSY68 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BSY70 karşılığı 2N706

BSY71 karşılığı 2N1711

BSY72 karşılığı BC184 BC239 BC549

BSY73 BSY74 karşılığı BC168 BC238 BC548

BSY75 BSY76 karşılığı BC182 BC237 BC547

BSY77 BSY78 karşılığı 2SC2240 2SC3445 BC546

BSY79 karşılığı BF297 BF422 BSS38

BSY80 karşılığı BC168 BC238 BC548

BSY81 BSY83 BSY84 karşılığı BC140 BSW65 BSX46

BSY85 BSY86 karşılığı 2N2102 BSS42 BSW67

BSY87 BSY88 karşılığı BC141 BC300 BSX46

BSY90 BSY91 BSY92 karşılığı 2N2218 BC141 BC300

BSY93 karşılığı 2N2221 BC337 BC637

BSY95 karşılığı 2N4124 2N706A BSY62