BL Serisi Transistör Karşılıkları

BLL BLM BLN karşılığı 2SC3130 2SC3932 BF547W BF599 BF799 BFS17W

BLQ karşılığı 2SB1123

BLU10/12 BLU20/12 karşılığı MRF641

BLU30/12 karşılığı MRF644

BLU45/12 BLU60/12 karşılığı MRF648

BLU97 karşılığı BLX68 BLY53

BLV10 BLV11 karşılığı MRF221 MRF222 MRF223

BLV15.12 karşılığı MRF215

BLV30.12 karşılığı MRF216

BLV31 karşılığı BLW75BLV45.12 BLV75.12 karşılığı MRF243

BLV80.28 karşılığı BLW78

BLV90 karşılığı MRF838A

BLV90SL karşılığı MRF838

BLV91 karşılığı MRF817

BLV92 BLV93 BLV94 karşılığı MRF840

BLV95 karşılığı MRF842

BLV97 karşılığı MRF844

BLV99 karşılığı BLX91

BLW10 karşılığı 2N3866 BFS23

BLW11 karşılığı BFR36 BFW16

BLW12 karşılığı BLW39 BLX66

BLW13 BLW14 karşılığı BLW43 BLX68 BLY53

BLW15 karşılığı BLX69

BLW16 karşılığı 2N4427 BFS51 BLY61

BLW17 karşılığı BLW39 BLX66 2N5590

BLW18 karşılığı BLY62 BLY83

BLW19 karşılığı 2N5590 BLY83 MRF212

BLW20 karşılığı 2N6084 BLW31

BLW21 karşılığı 2N5708

BLW22 karşılığı BFT91 BLW42 BLX96

BLW23 karşılığı BLV31 BLW19 BLY83

BLW24 karşılığı 2N5642 BLY93

BLW25 karşılığı 2N5643 BLY94

BLW26 BLW27 karşılığı 2N5706 2N5709 2N5941 2N5942 MRF460

BLW29 karşılığı 2N6081 BLY88 MRF226

BLW31 karşılığı 2N6084 BLW20

BLW32 karşılığı BLX97

BLW33 BLW34 karşılığı BLW98 BLX98

BLW35 karşılığı 2N3927 BLY58 BLY79

BLW36 karşılığı BLY36

BLW37 karşılığı 2N5590 BLY62 MRF212

BLW38 karşılığı 2N6083 BLW20 MRF238

BLW39 karşılığı BLW17 BLX66

BLW42 karşılığı 2N5944 BLX92

BLW43 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

BLW44 karşılığı 2N5946 BLW14 BLX94

BLW45 karşılığı BLV90 MRF838A

BLW46 karşılığı MRF816 MRF838

BLW47 karşılığı BLV90 MRF838A

BLW48 karşılığı MRF816 MRF838

BLW60 karşılığı BLY90

BLW64 karşılığı BLW75

BLW65 BLW66 BLW67 BLW68 BLW69 karşılığı BUX49 BUY41 BUY80

BLW70 BLW71 BLW72 BLW73 karşılığı BU125S BUX50 BUY49

BLW75 karşılığı BLW64

BLW77 karşılığı BLW96

BLW79 karşılığı 2N5945 BLX67 BLY38

BLW80 karşılığı BLU97 BLX68 BLY53

BLW81 karşılığı 2N5946 BLW44 BLX69

BLW82 karşılığı BLU30/12 MRF646

BLW83 karşılığı 2N5941

BLW84 karşılığı BLW86 MRF314

BLW86 karşılığı MRF315

BLW87 karşılığı MRF224

BLW89 karşılığı BLW92 BLY76 MRF5174

BLW90 karşılığı BLW93 BLY37

BLW91 karşılığı BLW94 BLX94 MRF323

BLW92 karşılığı BLW90 BLX92

BLW93 karşılığı BLW91 BLX93 MRF321

BLW94 karşılığı BLX94 MRF323

BLW95 karşılığı BLW96

BLW98 karşılığı 2N4431 BLX98

BLW99 karşılığı MRF421 MRF454

BLX10 BLX11 BLX12 karşılığı BU125S BUX50 BUY41

BLX19 BLX20 karşılığı BU125 BUY47 BUY81 BUY68 BUY80

BLX21 karşılığı BUY48

BLX22 BLX23 BLX24 karşılığı 2N1724 2N5387 2N5389

BLX25 BLX26 BLX27 karşılığı 2N5542

BLX28 BLX29 karşılığı 2N2528 2N6324 2N6325

BLX30 karşılığı 2N6325

BLX31 BLX32 karşılığı 2N6278 2N6279

BLX34 BLX35 BLX36 karşılığı 2N6309 2N6311 2N6310

BLX39 karşılığı 2N5643 BLW25 MRF315A

BLX40 BLX41 BLX42 BLX46 BLX47 BLX48 karşılığı 2N6190 2N6193 BUY90

BLX49 BLX50 karşılığı 2N5003 2N5005 2N6182

BLX51 BLX52 karşılığı 2N5286 2N5287 2N6182

BLX53 karşılığı 2N6184 2N6185 2N6189

BLX54 karşılığı 2N5290 2N5291

BLX55 BLX56 BLX57 BLX58 BLX59 BLX60 BLX61 karşılığı 2N6380 2N6382 2N6063 2N6381

BLX63 karşılığı 2N6381 2N6382 2N5913

BLX67 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW80

BLX68 karşılığı BLU97 BLY53

BLX69 karşılığı BLW15

BLX70 BLX71 BLX72 karşılığı 2N6325

BLX74 BLX75 BLX76 karşılığı 2N5388 2N5389 2N5540

BLX82 karşılığı 2N5883 BD250 BD746A

BLX83 karşılığı 2N5884 BD250B BD369

BLX84 karşılığı BD250C BD746C MJ4502

BLX85 karşılığı 2N5885 BD366 BD745A

BLX86 karşılığı 2N5886 BD368 BD745B

BLX87 karşılığı BD249C BD745C MJ802

BLX88 BLX89 karşılığı 2N3866 BFS23 BFX33

BLX91 karşılığı BFT91 BLW89 BLY76

BLX92 karşılığı BLW92 BLY37 MRF5174

BLX93 karşılığı BFT91 MRF321

BLX94 karşılığı BLW94 MRF323

BLX95 karşılığı 2N6104 2N6105

BLX96 karşılığı 2N4429 BLW32 BLX91

BLX97 karşılığı 2N4430 BLW33

BLX98 karşılığı 2N4431 BLW98

BLY14 karşılığı BLY60

BLY20 BLY21 BLY22 BLY23 karşılığı 2N3632 2N3926 BLY60

BLY25 BLY26 karşılığı 2N4116 2N5002 2N5004

BLY27 BLY28 karşılığı 2N3375 2N3632 BLY60

BLY29 BLY30 karşılığı 2N4075 2N4998 2N5000

BLY33 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47

BLY34 karşılığı 2N3924 BFS22 BFW46

BLY35 karşılığı 2N3632 BLY60

BLY36 karşılığı 2N3927 BLY58

BLY37 karşılığı BLW93 BLX93 MRF321

BLY38 karşılığı 2N5945 BLW43 BLW79

BLY39 karşılığı BLW91 BLX93 MRF321

BLY40 karşılığı 2N5072 BDY24

BLY47A karşılığı 2N6077 2N6233

BLY48 karşılığı BDY24

BLY48A karşılığı 2N6077 2N6233

BLY49 karşılığı BDY26

BLY49A karşılığı 2N6077 2N6233

BLY50 karşılığı BDY26  2N6077

BLY50A karşılığı 2N6233

BLY53 BLY53A BLY53B karşılığı BLU97 BLW14 BLX68

BLY55 karşılığı 2N3926 BLY57 BLY78

BLY57 karşılığı 2N3926 BLY78

BLY58 karşılığı 2N3927 BLY79

BLY59 karşılığı 2N3375

BLY60 karşılığı 2N3632

BLY61 karşılığı 2N4427 BFR9 BFS22

BLY62 karşılığı 2N5590 BLW37 MRF212

BLY63 karşılığı 2N6084 BLW31 BLW38

BLY64 karşılığı 2N5002 2N5004

BLY65 karşılığı 2N5003 2N5005

BLY66 karşılığı 2N4998 2N5000

BLY67 karşılığı 2N4999 2N5001

BLY68 BLY70 karşılığı 2SC2681 2SC2837 BDY91

BLY72 karşılığı 2N5006 2N5008 2N5288

BLY76 karşılığı BLW89 BLW92 BLX92

BLY78 karşılığı 2N3926 BLY57

BLY79 karşılığı 2N3927 BLY58

BLY82 karşılığı 2N5072 BLY40

BLY83 karşılığı 2N5590 BLW19 MRF212

BLY84 karşılığı 2N6081 BLW29 BLY88

BLY85 karşılığı 2N6080 BLY87

BLY86 karşılığı 2N3739 2SC1929 2SC2354

BLY87 karşılığı 2N5590 BLW19 MRF212

BLY88 karşılığı 2N6081 BLW29 MRF226

BLY89 karşılığı 2N5591 2N6083 MRF209

BLY91 karşılığı 2N5641 BLY98

BLY92 karşılığı BLW24 BLY93

BLY93 karşılığı BLW24

BLY94 karşılığı 2N5643 BLW25 2N5641

BLY97 karşılığı BLY91 BLY98

BLY98 karşılığı 2N5641 BLY91 BLY97

BLY99 karşılığı 2N3948 BLX65 MRF629