BF Serisi Transistör Karşılıkları

BF108 BF109 BF110 BF111 BF114 karşılığı BF257 BF259 BF657

BF115 karşılığı BF184 BF185 BF240

BF117 karşılığı BF257 BF259 BF659

BF118 BF119 karşılığı 2N5058 BF257 BF259

BF120 karşılığı BF298 BF299 BF422

BF121 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF123 BF125 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF127 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF130 BF131 karşılığı BC182 BC237 BC547

BF132 BF133 karşılığı BC168 BC238 BC548BF134 BF136 karşılığı BF240 BF255 BF495

BF137 karşılığı BF257 BF259 BF657

BF138 karşılığı BF240 BF255 BF310

BF140 BF140A karşılığı BF257

BF140A karşılığı BF259 BF657

BF140D karşılığı BF259 BF658 BF659

BF140R karşılığı BF297 BF298 BF299

BF140S karşılığı BF257 BF258 BF259

BF152 karşılığı BF224 BF314 BF496

BF153 karşılığı BF241 BF254 BF494

BF154 karşılığı BD199 BF224 BF311

BF155 karşılığı BF180 BF181 BF183

BF155R karşılığı BF297 BF298 BF299

BF155S BF156 BF157 BF157B karşılığı BF257 BF258 BF657

BF158 BF159 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF160 karşılığı BF241 BF254 BF494

BF161 karşılığı BF180 BF183 BF689

BF162 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF163 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF164 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF165 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF166 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF167 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF168 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF169 BF169R karşılığı BC182 BC547 BD237

BF170 karşılığı BF257 BF258 BF259

BF173 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF174 karşılığı BF257 BF258 BF259

BF175 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF176 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF177 karşılığı BF257 BF657 BF659

BF178 BF179 karşılığı BF258 BF259 BF658

BF180 BF181 BF182 BF183 karşılığı 2N918 BF689 BF763

BF184 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF185 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF186 karşılığı BF258 BF259 BF658

BF187 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF188 karşılığı BF224 BF314 BF496

BF189 BF194 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF195 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF196 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF197 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF198 karşılığı BF225 BF310 BF367

BF199 karşılığı BF224 BF311 BF373

BF200 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF202 BF203 karşılığı 2N918 BF689 BF763

BF206 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF207 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF208 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF209 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF212 BF213 karşılığı BF180 BF181 BF689

BF214 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF215 BF216 BF217 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF218 BF219 BF220 BF221 BF222 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF223 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF224 karşılığı BF199 BF311 BF373

BF225 karşılığı BF198 BF310 BF367

BF226 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF227 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF228 karşılığı BF297 BF298 BF622

BF229 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF230 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF231 BF232 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF233 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF234 karşılığı BF240 BF241 BF254 BF199

BF235 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF236 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF237 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF238 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF240 karşılığı BF254 BF255 BF494

BF240B karşılığı BF254 BF255 BF494

BF241 karşılığı BF254 BF494 BF495

BF241 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF241A karşılığı BC182 BC237 BC546

BF241C BF241D karşılığı BF254 BF255 BF494

BF242 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF242A karşılığı BC182 BC237 BC546

BF243 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF243 karşılığı BF234 BF440 BF441

BF244 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF245 karşılığı 2N3819 2N3823 BFW61

BF248 BF249 BF250 karşılığı BC337 BC338 BC635

BF251 BF252 karşılığı BF167 BF198 BF225

BF253 BF254 BF255 karşılığı BF240 BF241 BF495

BF256 BF256L karşılığı 2N5397 2N5398 2N5486

BF257 BF257A BF257B BF257C BF257D BF257G BF257N BF257S BF258 BF258A BF259 karşılığı 2N5058 BF659 BFS89

BF260 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF261 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF262 BF263 BF264 karşılığı BF363 BF377 BF378

BF265 karşılığı BF180 BF181 BF689

BF266 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF267 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF268 karşılığı BF180 BF183 BF689

BF270 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF271 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF272 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF273 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF274 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF275 BF277 BF278 BF279 BF280 BF281 BF282 BF283 BF284 BF285 BF286 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF287 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF288 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF290 BF291 BF291A BF292A karşılığı BF257 BF258 BF657

BF292B BF292C karşılığı BF258 BF259 BFR58

BF293 karşılığı BC182 BC237 BC547

BF294 karşılığı BF257 BF259 BF659

BF297 karşılığı BF257 BFR89 BFT59

BF297P2 karşılığı BF457 BF458 BF615

BF298 karşılığı BF858 BFR89 BFT59

BF298P2 karşılığı BF458 BF615 BF858

BF299 karşılığı BF259 BFR89 BFT59

BF299P2 karşılığı BF459 BF617 BF859

BF302 BF303 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF304 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF305 karşılığı BF258 BF259 BF658

BF306 BF307 BF308 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF309 BF310 karşılığı BF198 BF225 BF314

BF311 karşılığı BF199 BF224 BF373

BF314 karşılığı BF225 BF496 BF502

BF315 karşılığı BF324 BF440 BF450

BF316 karşılığı BF516 BF606 BFR38

BF317 karşılığı BF324 BF440 BF450

BF320 karşılığı 2N3820 2N3909 2N5462

BF321 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF322 karşılığı BC140 BC337 BC635

BF323 karşılığı BC160 BC327 BC636

BF324 karşılığı BF414 BF506 BF914

BF325 BF329 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF330 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF332 BF333 BF334 BF335 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF336 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

BF336D karşılığı 2SD413 2SD624

BF337 karşılığı 2N5058 BF258 BF658

BF337D karşılığı 2SD576 2SD593

BF338 karşılığı 2N5058 BF259 BF659

BF338D karşılığı 2SD593

BF339 BF340 BF341 BF342 BF343 karşılığı BD506 BF324 BF414

BF344 BF345 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF346 karşılığı 2N3822 2N4416 BF256

BF347 karşılığı 2SK106 2SK118 2SK68

BF348 karşılığı 2N5397 2N5486 BF256

BF350 karşılığı 3SK40 BF900

BF351 karşılığı 3N201 3N210 3N211

BF352 BF353 karşılığı 3SK74 3SK81 BF963

BF354 karşılığı 3SK41 3SK81 BF963

BF355 karşılığı 2N5058 BF259 BF659

BF356 karşılığı BF258 BF259 BF298

BF357 karşılığı 2N2857 BF377 BF689

BF359 BF360 karşılığı BF679 BF680 BF970

BF362 BF363 karşılığı BF689K BF763

BF364 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF365 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF366 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF367 karşılığı BF198 BF310 BF596

BF368 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF368K karşılığı BF241 BF255 BF495

BF369 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF369K karşılığı BF241 BF255 BF495

BF370 karşılığı BF920 BF921S BF959

BF371 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF372 karşılığı BF506 BF509 BF914

BF373 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF374 BF375 karşılığı BF225 BF496 BF503

BF377 BF378 karşılığı 2N2857 BF689 BF763

BF379 karşılığı BF324 BF440 BF450

BF380 BF381 karşılığı BF757 BF758 BF759

BF382 karşılığı BF462 BF758 BF759

BF384 BF385 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF387 BF388 BF389B karşılığı 2N5058 BF258 BF658

BF389C BF390 karşılığı 2N5059 BF259 BF659

BF391 karşılığı BFP22 MPSA43

BF391P1 karşılığı BF461 BF757 BF759

BF391P2 karşılığı BF757 BF758 BF759

BF392 karşılığı BFP25 MPSA42

BF392P1 karşılığı BF461 BF757 BF759

BF392P2 karşılığı BF757 BF758 BF759

BF393 karşılığı BFP25 MPSA42

BF393P1 BF393P2 karşılığı BF461 BF758 BF759

BF394 BF395 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF397 karşılığı 2SA1370 BF435 BSS68

BF398 karşılığı 2SA1371 BF435 BF437

BF400 karşılığı BF509 BF914 BF939

BF402 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF410 karşılığı 2N5484 2SK152 2SK192

BF411 karşılığı BF297 BF422 BF483

BF412 BF413 karşılığı BF297 BF422 BF483

BF414 karşılığı BF324 BF506 BF939

BF415 karşılığı BF457 BF615 BF758

BF416 karşılığı BF464 BF616 BF762

BF417 karşılığı BF617 BF758 BF759

BF418 karşılığı BF465 BF618 BF761

BF419 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

BF420 karşılığı BF299 BF483 BFR89

BF420A karşılığı BF393 BFP25 MPSA42

BF420L karşılığı BF299 BF483 BFR89

BF420P3 karşılığı BF461 BF758 MPSU10

BF421 karşılığı 2SA1371 2SA1372 BF437

BF421A BF421L karşılığı BF493 BFP26 MPSA92

BF421P3 karşılığı BF464 BF761 BF762

BF422 karşılığı BF298 BF299 BF483

BF422A BF422L karşılığı BF392 BF393 MPSA42

BF422P3 karşılığı BF461 BF757 MPSU10

BF423 karşılığı 2SA1251 2SA1371 BF436

BF423A BF423L karşılığı BF493 BFP26 MPSA92

BF423P3 karşılığı BF463 BF761 BF762

BF424 karşılığı BF324 BF441 BF451

BF430 karşılığı BFG520 BFP93

BF431 karşılığı BFG93A

BF432 karşılığı BFG92A MRF9331

BF433 karşılığı MRF5812

BF435 karşılığı BF493 MPSA92 MPSA93

BF436 BF437 karşılığı 2SA1251 BF439 MPSA92

BF439 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF440 BF441 BF450 BF451 karşılığı BF324 BF441 BF542

BF454 karşılığı BF240 BF254 BF494

BF455 karşılığı BF241 BF255 BF495

BF456 karşılığı BF415 BF417 BF457

BF457 BF458 karşılığı 2SC3417 BF415 BF417

BF459 karşılığı 2SC2923 2SC3417 2SC3418 BF850

BF460 BF460BA BF460EA BF461 BF461BA BF461EA karşılığı BF758 BF759 MPSU10

BF462 BF462BA BF462EA karşılığı BF759

BF463 BF463BA BF463EA BF464 BF464BA BF464EA karşılığı BF761 BF762

BF465 BF465BA BF465EA karşılığı BF762

BF466 BF467 BF468 karşılığı BF410 BF668

BF469 karşılığı BF415 BF417 BF458

BF470 karşılığı 2SA1353 BF416 BF418

BF471 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

BF472 karşılığı 2SA1354 BF418

BF479 BF479S BF479T karşılığı BF679 BF967 BF979

BF480 BF481 karşılığı 2SC2464 2SC2726 BF362

BF483 karşılığı 2SC3468 2SC4218 BF420

BF484 karşılığı 2SA1624 BF421 BF436

BF485 karşılığı 2SC3469 2SC4166 2SD1385

BF486 karşılığı 2SA1624 BF421A BF437

BF487 karşılığı 2SC3469 2SC4166 2SD1385

BF488 karşılığı 2SA1372 2SB1209 BF493S

BF491 karşılığı BFP23 MPSA93

BF491P1 karşılığı BF463 BF464 BF760

BF491P2 karşılığı BF760 BF761 BF762

BF492 karşılığı BFP26 MPSA92

BF492P1 karşılığı BF464 BF760

BF492P2 karşılığı BF760 BF761 BF762

BF493 karşılığı BFP26 MPSA92

BF493P1 karşılığı BF464 BF761 BF762

BF493P2 karşılığı BF760 BF761 BF762

BF493S karşılığı 2SB1074 BF465 BF762

BF494 BF494 BF495 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF496 karşılığı BF225 BF314 BF502

BF497 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF500 BF501 karşılığı BF324 BF414 BF509

BF502 BF502S karşılığı BF225 BF503 BF314

BF503 karşılığı BF496

BF504 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF505 karşılığı BF502 BF503 BF507

BF506 karşılığı BC182 BC237 BC547

BF506A karşılığı BF324 BF414 BF509

BF507 karşılığı BF502 BF503 BF505

BF509 karşılığı BF506 BF914 BF936

BF510 BF511 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF516 karşılığı BF316 BF439 BFR38

BF517 karşılığı 2SC3098 2SC3099 BFR35

BF519 BF520 karşılığı BC182 BC237 BC547

BF521 karşılığı BC168 BC238 BC548

BF523 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF536 karşılığı BF568 BF569 BF660

BF540 BF541 BF542 karşılığı BF324 BF440 BF441

BF547 karşılığı BFS17

BF550 karşılığı BF536 BF569 BF660

BF550R karşılığı BF569R

BF554 karşılığı BF599 BF799 BFS20

BF559 BF560 karşılığı BF679 BF680 BF967

BF562 karşılığı BF225 BF314 BF496

BF568 karşılığı BF569 BF579 BF767

BF569 karşılığı BF579 BF767

BF569R karşılığı BF579R

BF570 karşılığı BF799

BF576 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF583 karşılığı BF617 BF758 BF859

BF584 karşılığı BF616 BF760 BF848

BF585 karşılığı BF759 BF880 BF881

BF586 karşılığı BF618 BF761 BF849

BF587 karşılığı BF600 BF881

BF588 karşılığı BF762 BF890 BF891

BF591 BF593 karşılığı BF461 BF462 BF615

BF594 BF595 karşılığı BF240 BF241 BF254

BF596 karşılığı BF198 BF225 BF310

BF597 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF599 karşılığı 2SC3374 BF799 BFS20

BF600 karşılığı BF587 BF881

BF606 karşılığı BF316 BF439 BF516

BF615 BF615EA karşılığı BF462 BF757 BF759

BF616 BF616EA karşılığı BF760 BF761 BF762

BF617 BF617EA karşılığı BF461 BF758 BF759

BF618 BF618EA karşılığı BF464 BF761 BF762

BF620 karşılığı BFN18 BFN20

BF621 karşılığı BFN19 BFN21

BF622 karşılığı BFN16 BFN18 BFN20

BF623 karşılığı BFN17 BFN19 BFN21

BF630 karşılığı BF377 BF378 BF689K

BF639 BF640 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF642 karşılığı BF393 BF420A MPSA42

BF642P2 karşılığı BF393P2 BF758 BF759

BF643 karşılığı BF391 BF392 BF393

BF643P2 karşılığı BF391P2 BF757 BF758

BF657 karşılığı BF257 BF258 BF259

BF658 BF659 karşılığı 2N5058 BF259 BFS89

BF660 karşılığı BF568 BF569 BF579

BF660R karşılığı BF569R BF579R

BF666 BF667 BF668 karşılığı BD410 BF468

BF679 karşılığı BF479 BF779 BF967

BF680 karşılığı BF780 BF967 BF969

BF681 karşılığı BF479 BF779 BF967

BF689 BF689K karşılığı BF377 BF378 BF763

BF692 karşılığı BF421A BF493 MPSA92

BF692P2 karşılığı BF493P2 BF761 BF762

BF693 karşılığı BF243A BF493 MPSA92

BF693P2 karşılığı BF491P2 BF760 BF761

BF694 karşılığı BF199 BF224 BF311

BF706 BF709 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF715EA BF715 karşılığı BF858 BF859 BF869

BF716 BF716EA karşılığı BF848 BF849 BF870

BF717 BF717EA karşılığı BF759 BF859 BF871 BF880

BF718 BF718EA karşılığı BF849 BF872 BF890

BF739 BF740 karşılığı BF316 BF516 BFR38

BF747 karşılığı BF775 BF462 MPSU10

BF757BA BF757EA BF758 BF758BA BF758EA karşılığı BF462 MPSU10

BF759 BF759BA BF759EA karşılığı BF462

BF760 BF760BA BF760EA BF761 BF761BA BF761EA BF762 BF762BA BF762EA karşılığı 2SA1156 BF465

BF763 karşılığı BF377 BF378 BF689

BF767 karşılığı BF569 BF579

BF770A karşılığı 2SC3513

BF771 karşılığı 2SC3445 BFR193 BFR520

BF772 karşılığı BFP193 BFR520

BF775 BF775A karşılığı 2SC3110 2SC3513 BFR93

BF777 karşılığı 2SC3014 BF775 BFR53

BF779 karşılığı BF479 BF679 BF967

BF780 karşılığı BF680 BF967 BF970

BF787 karşılığı BF615 BF858 BF859

BF788 karşılığı BF617 BF859 BF880

BF789 karşılığı BF880 BF881

BF790 karşılığı BF616 BF848 BF849

BF791 karşılığı BF618 BF849 BF890

BF792 karşılığı BF890 BF891 BF570

BF819 karşılığı BF617 BF859 BF880

BF819A karşılığı 2SC1758 BF617 BF859

BF820 karşılığı BFN26

BF821 karşılığı BFN27

BF822 karşılığı BFN22 BFN24 BFN26

BF824 karşılığı BF568

BF840 BF841 karşılığı BF554 BFS18 BFS19

BF844 BF845 karşılığı MPSA44 MPSA45

BF847 karşılığı BF616 BF760 BF762

BF848 karşılığı BF618 BF761 BF762

BF849 karşılığı BF761 BF762 BF890

BF850 karşılığı 2SC3418

BF857 BF857BA BF857EA karşılığı BF615 BF757 BF758

BF858 BF858BA BF858EA karşılığı BF617 BF758 BF759

BF859 BF859BA BF859EA karşılığı BF758 BF759 BF880

BF860 karşılığı BF850 BF881

BF869 BF869BA BF869EA karşılığı BF583 BF615 BF858

BF870 BF870BA BF870EA karşılığı BF616 BF848 BF849

BF871 BF871BA BF871EA karşılığı BF617 BF853 BF859

BF872 BF872BA BF872EA karşılığı BF618 BF849 BF890

BF879 karşılığı BF479 BF679 BF680

BF880 BF881 karşılığı 2SC3418 BF850

BF883 BF885 karşılığı BF759 BF859 BF880

BF890 BF891 karşılığı 2SA1156 2SA1354 2SB1011

BF900 BF905 karşılığı BF900 BF960 BF965

BF906 karşılığı BF324 BF440 BF441

BF907 BF910 karşılığı BF900 BF960 BF965

BF914 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF915 karşılığı BF900 BF960 BF965

BF920 karşılığı BF920 BF959

BF920TS karşılığı 2SC3468 BF299 BF483

BF921 karşılığı BF920 BF959

BF921TS karşılığı 2SA1371 2SA1372 BF437

BF922TS karşılığı BF298 BF299 BF483

BF923TS karşılığı 2SA1371 BF436 BF437

BF926 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF936 BF939 karşılığı BF324 BF414 BF506

BF959 karşılığı BF920 BF921S

BF960 karşılığı BF900 BF965 BF966

BF961 karşılığı BF963 BF964 BF981

BF962 BF963 BF964 karşılığı BF961 BF963 BF981

BF965 karşılığı BF960 BF966

BF966 karşılığı BF900 BF960 BF965

BF967 BF968 BF969 BF970 BF979 karşılığı BF479

BF980 karşılığı BF960 BF965 BF966

BF981 BF982 karşılığı BF961 BF963 BF981

BF988 karşılığı BF965 BF966 BG960

BF989 karşılığı BF996

BF990 karşılığı BF989 BF996

BF991 BF992 karşılığı BF993 BF994

BF993 BF994 BF995 karşılığı BF991 BF993 BF994

BF996 BF997 karşılığı BF989 BF996

BFG195 karşılığı 2SC2603 2SC3358

BFG196 karşılığı BFG135

BFG23 karşılığı BFQ75 BFQ76

BFG31 karşılığı BFG55

BFG32 karşılığı BFQ194

BFG34 karşılığı BFG96

BFG35 karşılığı BFG135

BFG505XR karşılığı 2SC4095

BFG51 karşılığı BFQ75 BFQ76

BFG55 karşılığı BFG31

BFG65 karşılığı 2SC3584 BFQ65 BFQ66

BFG67 karşılığı BFG197

BFG90A karşılığı BFQ28 BFR49 BFR90

BFG91A karşılığı BFQ57 BFQ58 BFQ74

BFG92A karşılığı BFG67 BFG93A

BFG93A karşılığı BFG197

BFJ17 karşılığı BFS23 BFW47 BFX17

BFJ18 BFJ19 karşılığı BFS62 BFW41 BFX18

BFJ45 BFJ46 karşılığı 2N3107 BSW65 BSW68

BFJ47 BFJ48 BFJ49 BFJ50 karşılığı BSS42 BSS43 BSW67

BFJ57 karşılığı BF257 BF258 BF657

BFJ64 karşılığı 2N3072 2N3073 BSW23

BFJ70 karşılığı BF199 BF224 BF311

BFJ72 BFJ73 BFJ74 karşılığı BC182 BC190 BC546

BFJ75 karşılığı BC183 BC237 BC547

BFJ77 BFJ78 BFJ79 karşılığı 2N918 BF689 BF763

BFJ92 BFJ93 karşılığı BC184 BC413 BC550

BFJ98 karşılığı BF257 BF258 BF657

BFN16 BFN18 BFN20 karşılığı 2SC3554 BFN18

BFN21 karşılığı BFN19

BFN23 karşılığı BF821 BF823

BFP10 karşılığı BFP96 BFQ73 BFR96

BFP11 karşılığı BF391 BF392 BF393

BFP12 karşılığı BF392 BF393 MPSA42

BFP13 karşılığı 2SD1350 MPSA44 MPSA45

BFP14 karşılığı 2SD1350A MPSA44

BFP22 karşılığı BF391 BF392 BF393

BFP23 karşılığı BF493 MPSA92 MPSA93

BFP25 karşılığı BF393 MPSA42

BFP26 karşılığı BF493 MPSA92

BFP280TW karşılığı BFR92

BFP29 BFP35A karşılığı BFG93A

BFP90 karşılığı BFQ69 BFR14 BFR91

BFP91 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ65

BFP92 karşılığı BFQ60 BFQ71 BFT97

BFP96 karşılığı BFG96 BFQ73 BFR96

BFQ10 BFQ11 BFQ12 BFQ13 BFQ14 BFQ15 BFQ16 karşılığı 2N3922 2N3958 2N5047

BFQ17 BFQ18 karşılığı BFQ64

BFQ181 karşılığı BFQ77

BFQ182 karşılığı BFQ645 BFQ66

BFQ19 karşılığı 2SC3268

BFQ193 karşılığı 2SC3301

BFQ20 BFQ21 karşılığı 2N3958 2N4085

BFQ22 karşılığı BFQ69 BFR14 BFR91

BFQ221 karşılığı BFQ231

BFQ23 BFQ23C BFQ24 karşılığı BFQ24 BFQ56 BFQ76

BFQ25 BFQ26 karşılığı 2N5566

BFQ27 karşılığı BFQ69 BFR14 BFR91

BFQ28 karşılığı BFQ85 BFR49 BFR91

BFQ29 karşılığı BFR92 BFR93 BFT75

BFQ29R karşılığı BFR92R BFR93R BFT75R

BFQ30 karşılığı BFG34 BFT12 BFX59

BFQ31 karşılığı BFR106

BFQ32 karşılığı BFQ79 BFT96

BFQ32C BFQ32S karşılığı BFQ194

BFQ34 karşılığı BFQ68

BFQ34T karşılığı BFG34 BFG96

BFQ35 BFQ36 karşılığı 2SB606 2SB622 BFT44

BFQ37 karşılığı 2SB622 BFT44

BFQ38 BFQ39 BFQ40 karşılığı BUX55 BUY60

BFQ41 karşılığı 2N5944 BFR65 MRF626

BFQ43 karşılığı 2N6255

BFQ44 BFQ45 karşılığı 2N5566

BFQ46 BFQ47 BFQ48 BFQ49 karşılığı 2N3958 2N5046

BFQ51 BFQ51C BFQ52 karşılığı BFQ56 BFQ76 BFT95

BFQ53 karşılığı BFQ22 BFQ85 BFR90

BFQ56 karşılığı BFQ23 BFQ76

BFQ57 BFQ58 karşılığı BFG65 BFQ65 BFQ74

BFQ59 karşılığı BFQ60 BFQ71 BFT97

BFQ60 karşılığı BFQ59 BFQ71 BFT97

BFQ61 karşılığı BFT93

BFQ63 karşılığı BFP96 BFQ73 BFR96

BFQ65 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

BFQ66 karşılığı 2SC3062 BFG65 BFQ66

BFQ67 karşılığı 2SC3356 2SC3445 2SC4592

BFQ67W karşılığı 2SC4593

BFQ69 karşılığı BFP91 BFQ57 BFQ74

BFQ70 karşılığı BFQ71 BFR14 BFT97

BFQ71 karşılığı BFQ85 BFR14 BFR91

BFQ72 BFQ73 BFQ74 karşılığı BFG96 BFQ57 BFQ66

BFQ75 BFQ76 karşılığı BFQ23 BFQ56 BFQ75

BFQ77 karşılığı 2SC3586 BFG65 BFQ65

BFQ78 BFQ79 karşılığı 2SA1057 2SA1223 BFT96

BFQ80 karşılığı BFG65 BFQ65 BFQ77

BFQ81 karşılığı BFQ29 BFR93

BFQ85 karşılığı BFQ69 BFR14 BFR91

BFQ88 karşılığı 2SC3511 BFG91 BFP91

BFQ88A karşılığı BFG96 BFQ73 BFR96

BFQ89 karşılığı BFQ57 BFQ74 BFQ77

BFQ98 karşılığı BFQ56 BFQ75 BFT96

BFR karşılığı 2SB1073 2SC3323 2SC4081 2SC4128 2SC4155 BC850 BCW71

BFR10 karşılığı 2N2218A BFX97A BSS27

BFR106 karşılığı 2SC3356 2SC3775

BFR11 karşılığı 2N2221 BFX95A BSW63

BFR12 karşılığı 2SC2852 BFX55 BLW10

BFR14 karşılığı BFQ60 BFQ70 BFT97

BFR14A karşılığı BFQ69 BFQ85 BFR91

BFR14B karşılığı BFG91 BFQ57 BFQ74

BFR14C karşılığı BFQ69 BFQ85 BFR91

BFR15 karşılığı BFQ22 BFQ63 BFT66

BFR16 BFR17 karşılığı 2N2483 BC382 BC550

BFR18 karşılığı 2N3700 2SD667 BC639

BFR181 BFR182 karşılığı 2SC3585

BFR183 karşılığı 2SC3445 BFR193

BFR183W karşılığı 2SC4593

BFR19 karşılığı 2N1990 2N2102 BC140

BFR193 karşılığı 2SC3356 2SC3445

BFR20 karşılığı BC141 BSX60 BSX61

BFR21 BFR22 karşılığı BSS42 BSW67 BSW68

BFR23 BFR24 karşılığı 2N4030 2N4036 BSW40

BFR25 karşılığı BF299 BSS38 BSX21

BFR26 karşılığı BFW17 BFX59

BFR27 karşılığı 2SD413 2SD576 2SD624

BFR28 karşılığı 2SC3037 BF357 BF763

BFR280 karşılığı BFR92

BFR280W karşılığı BFR92W

BFR29 karşılığı 3N143 3N154 3N193

BFR30 karşılığı BF512

BFR31 karşılığı 2SK425 BF511

BFR34 karşılığı 2N6620 BFQ60 BFQ71

BFR35 karşılığı 2N6619 BFQ29 BFR92

BFR35R karşılığı BFQ29R BFR93R BFT75R

BFR36 karşılığı 2N4428 2N5160 BFW17

BFR37 karşılığı BFW30 BFX59 BFX73

BFR38 karşılığı BF316 BF516 BF606

BFR39 BFR40 karşılığı BC639 BFR50 BSS41

BFR41 karşılığı BC637 BFR51 BSS40

BFR44 karşılığı 2N3424

BFR45 karşılığı 2N3823 BFW10 BFW11

BFR48 karşılığı BFR36 BFW17 BFX55

BFR49 karşılığı BFQ28 BFQ85 BFR90

BFR50 karşılığı BC639 BFR39 BFT53

BFR51 BFR52 karşılığı BC637 BFR40 BSS41

BFR53 karşılığı 2SC3014 BFR93 BFT75

BFR53R karşılığı BFR93R BFT75R

BFR54 karşılığı 2SC2851 2SC2852 BFX55

BFR56 karşılığı BC140 BC141 BSW65

BFR57 karşılığı BF257 BF258 BF657

BFR58 karşılığı 2N5058 BF258 BF259

BFR59 karşılığı 2N5058 BF259 BF659

BFR60 karşılığı BC640 BFR79 BFT20

BFR61 BFR62 karşılığı 2N4026

BFR62 karşılığı BC638 BFR81

BFR63 karşılığı BFR64 BFR65 BLX96

BFR64 karşılığı BFT91 BLX96

BFR65 karşılığı BFT91 BLX96

BFR67 karşılığı BC182 BC237 BC547

BFR68 karşılığı BC184 BC239 BC549

BFR69 karşılığı BC212 BC257 BC307

BFR70 karşılığı BC214 BC309 BC559

BFR71 BFR72 karşılığı 2SC3245 BC546

BFR73 BFR74 karşılığı 2SA1285 BC556

BFR75 karşılığı BF225 BF314 BF496

BFR76 karşılığı BF324 BF414 BF506

BFR77 BFR78 karşılığı 2N3019 BSW67 BSW68

BFR79 karşılığı BC640 BFR60 BFT69

BFR80 BFR81 karşılığı 2N4026 BC638 BFR61

BFR83 karşılığı BFR64 BFR65

BFR86 BFR87 karşılığı BF391 BF392 BFT58

BFR88 karşılığı BF392 BF393 BF422A

BFR89 karşılığı BF393 BF420A BFT59

BFR90 karşılığı BFQ28 BFR14 BFR49

BFR91 karşılığı BFG91 BFQ69 BFQ85

BFR92 BFR93 karşılığı 2SC3011 2SC3513 BFT75

BFR94 karşılığı BFQ34 BFQ68 BFT98

BFR95 karşılığı BFG34 BFG96

BFR96 karşılığı BFG96 BFP96 BFQ73

BFR97 karşılığı 2N3866 2SC2852

BFR98 karşılığı 2N4427 BFS51 BLW16

BFR99 karşılığı 2SA1228 BFQ78 BFT96

BFS karşılığı 2SC3323 2SC4081 2SC4128 2SC4155 BC850

BFS10 karşılığı 2N3553 BFW47 BFX55

BFS11 karşılığı BF225 BF314 BF496

BFS12 karşılığı 2N4236 BC160 BC161

BFS13E BFS13F BFS13G BFS14E BFS14F BFS14G BFS15E BFS15F BFS15G karşılığı BC123

BFS16E BFS16F BFS16G karşılığı BC203

BFS17 karşılığı 2SC3005 2SC3016 2SC3161

BFS18 karşılığı BF554 BF599 BF799

BFS18R karşılığı BFS20R

BFS19 karşılığı BF554 BF599 BF799

BFS19R karşılığı BFS20R

BFS20 karşılığı BFS17R

BFS22 karşılığı 2N3924 BFW46 MRF237

BFS22Q karşılığı 2N5589 BLY85

BFS23 karşılığı 2N3553 BFW47 BLY34

BFS25 karşılığı BFS505

BFS28 karşılığı 3N201 3N206 3N213

BFS36 karşılığı BCW65R BCW66R BCX19R

BFS36A karşılığı BC818R BCW66R BCX20R

BFS37 karşılığı BC807R BCW68R BCX17R

BFS37A karşılığı BC808R BCW68R BCX18R

BFS38 karşılığı BC817R BCW66R BCX19R

BFS38A karşılığı BC818R BCW66R BCX20R

BFS39 karşılığı BCW65R BCW66R BCX41R

BFS40 karşılığı BC807R BCW67R BCW68R

BFS40A karşılığı BC808R BCW67R BCX18R

BFS41 karşılığı BCW68R BCX42R

BFS42 BFS43 karşılığı BCW65R BCW66R BCX41R

BFS44 BFS45 karşılığı BCW68R BCX42R

BFS50 karşılığı 2N3948 MRF629

BFS51 karşılığı BFR98 BLW16 BLY61

BFS55 BFS55A karşılığı BFQ63 BFQ72 BFT65

BFS59 BFS60 karşılığı 2N2221 BC637 BSS40

BFS61 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC639

BFS62 karşılığı BF225 BF314 BF496

BFS64 karşılığı BFW93

BFS69 karşılığı BC202 BC203

BFS70 karşılığı 2N3821

BFS71 karşılığı 2N3822

BFS72 karşılığı 2N3823

BFS73 karşılığı 2N3824

BFS74 karşılığı 2N4856 BSV78

BFS75 karşılığı 2N4857 BSV79

BFS76 karşılığı 2N4858 BSV80

BFS77 karşılığı 2N4859 BSV78

BFS78 karşılığı 2N4860 BSV79

BFS79 karşılığı 2N4861 BSV80

BFS80 karşılığı 2N4416 2N5245 BFW11

BFS85 BFS88 karşılığı BFS17R

BFS89 karşılığı BF259 BF659 BFR59

BFS90 BFS91 BFS92 BFS93 BFS94 BFS95 karşılığı 2N3634 BCX60 BSS18

BFS96 BFS97 karşılığı 2N2906 BC638 BSW24

BFS98 karşılığı 2N4027 2N4029 BC640

BFS99 karşılığı BF297 BF298 BF299

BFT10 karşılığı 2N5397 BF256 BF348

BFT11 karşılığı 2N4343

BFT12 karşılığı BFG34 BFR95 BFW16

BFT13 BFT13A BFT13B karşılığı BFG90 BFR49 BFR90

BFT14 BFT14A BFT14B karşılığı BFP96 BFQ73 BFR96

BFT15 BFT16 karşılığı BFG34 BFG96

BFT17 karşılığı BFQ63 BFS55

BFT18 BFT18A karşılığı BFQ72 BFQ73 BFT65

BFT19 karşılığı 2N5415 MJ5415 MJ5416

BFT19A karşılığı 2N5416 BFT28C MJ5416

BFT19B karşılığı MJ5416

BFT20 karşılığı 2N4027 2N4029 BC640

BFT21 BFT22 karşılığı 2N4026 2N4029 BC638

BFT24 karşılığı BFQ70 BFR34 FT97

BFT25 karşılığı 2SC3099 BFR35 BFR53

BFT25A karşılığı 2SC3110 BFR92 BFR93

BFT25R karşılığı 2SC3089 BFR35R BFR53R

BFT27 karşılığı BCW65R BCW66R BCX41R

BFT28 BFT28A karşılığı 2N5415 2N5416 30199

BFT28B BFT28C karşılığı 2N5416 BFT19A MJ5415

BFT29 BFT30 BFT31 karşılığı BC639 BFR51 BSS41

BFT32 karşılığı 2N5339 BUX34 BUY80

BFT33 karşılığı 2N5338 BUX34 BUY80

BFT34 karşılığı 2N4895 BUX34 BUY80

BFT35 karşılığı 2N6190 2N6191 BUY90

BFT36 karşılığı 2N6192 2N6193 BUY90

BFT37 karşılığı BUY90

BFT38 karşılığı BFQ24

BFT39 karşılığı BC141 BSW39 BSX46

BFT40 BFT41 karşılığı BC140 BC141 BSW39

BFT42 BFT43 karşılığı BSS42 BSS43 BSW67

BFT44 karşılığı 2N5416 BFT19A MJ5415

BFT47 karşılığı BF257 BF258 BF259

BFT48 karşılığı BF258 BF259 BFR58

BFT49 karşılığı 2N5058 BF259 BFR59

BFT50 karşılığı BFS55 BFT66 BFW99

BFT53 karşılığı BC639 BFR39 BFR50

BFT54 BFT55 karşılığı BC637 BSS26 BSS41

BFT57 karşılığı BF391 BF392 BF393

BFT58 karşılığı BF392 BF393 BF422A

BFT59 karşılığı BF393 BF420A BFR89

BFT60 karşılığı 2N4031 2N4033 BSW40

BFT61 karşılığı 2N4030 2N4033 BC161

BFT62 karşılığı 2N4030 2N4033 BC160

BFT65 karşılığı BFQ72 BFQ73 BFR96

BFT66 BFT66S BFT67 karşılığı BFQ22 BFQ63

BFT69 karşılığı BC640 BFR79 BFT20

BFT70 karşılığı 2N4027 2N4029 BC640

BFT71 karşılığı 2N4026 2N4029 BC638

BFT72 BFT73 karşılığı BF417 BF458 BF459

BFT74 karşılığı 2SC3417 BF417 BF459

BFT75 karşılığı 2SC3161 2SC3513 BFR93

BFT75R karşılığı BFR93R

BFT79 karşılığı 2N4036 BCX60 BSW40

BFT80 karşılığı 2N4031 2N4033 BCX60

BFT81 karşılığı 2N4031 2N4036 BC161

BFT82 BFT83 BFT84 karşılığı 2SC3328 MPS650 MPS651

BFT85 BFT86 BFT87 karşılığı MPS1315 MPS750 MPS751

BFT91 karşılığı BLW89 BLW92 BLY76

BFT92 karşılığı 2SC3513 BF770A BFR182

BFT92W karşılığı BFR182W

BFT93 karşılığı 2SC3513 BF770A BFR182

BFT93W karşılığı BFR182W

BFT95 karşılığı BFQ51 BFQ56 BFQ76

BFT96 karşılığı BFQ32S

BFT97 karşılığı BFQ60 BFR14 BFR91

BFT98 karşılığı BFQ68

BFT98T karşılığı BFG34

BFT99 karşılığı BFQ68

BFV10 BFV11 karşılığı BFV50

BFV12 karşılığı BFV51

BFV13 karşılığı BFV15

BFV14 karşılığı BFV16

BFV15 karşılığı BFV13

BFV19 karşılığı BFV62

BFV23 BFV24 karşılığı BSW25 BSW37 BSX29

BFV27 BFV28 karşılığı BFV39 BFV42 BFV47

BFV31 BFV32 karşılığı BFV29

BFV33 karşılığı BFV20 BFV21 BFV22

BFV39 karşılığı BFV42 BFV44 BFV48

BFV40 karşılığı BFV49

BFV41 karşılığı BFV39 BFV42 BFV48

BFV42 BFV43 BFV44 BFV47 BFV48 karşılığı BFV39 BFV42 BFV43

BFV49 karşılığı BFV40

BFV50 karşılığı BFV51 BFV52 BFV55

BFV51 karşılığı BFV53 BFV54 BFV55

BFV52 karşılığı BFV50 BFV51 BFV53

BFV53 karşılığı BFV51 BFV54 BFV55

BFV54 karşılığı BFV51 BFV53 BFV55

BFV56 karşılığı 2N4014 BSS40 BSS41

BFV56A karşılığı 2N4014

BFV57 karşılığı 2N4013 BSX48 BSX49

BFV57A karşılığı 2N4013 2N4014

BFV58 karşılığı BFV12

BFV63 karşılığı 2N2221 2N2222 BSS41

BFV63A karşılığı 2N2221A 2N2222A BSW64

BFV63B karşılığı 2N2221 2N2222 BSS41

BFV64 karşılığı 2N2906 2N2907 BSW24

BFV65 BFV65A BFV65B karşılığı 2N3261 BSX26 BSX39

BFV66 karşılığı 2N2221 2N2222 BSS26

BFV67 karşılığı 2N2475 BSV89 BSV90

BFV68 karşılığı BC382 BC384 BC413

BFV68A karşılığı 2N2483 2N2484 2N3117

BFV69 BFV69A karşılığı BF180 BF181 BF689

BFV80 karşılığı BFV59

BFV81 karşılığı BSW25 BSW37 BSX29

BFV81A BFV81B karşılığı 2N3209 2N3905 2N3906

BFV82 karşılığı 2N3905 2N3906 2N4125

BFV83 karşılığı 2N708 BSW41 BSY63

BFV84 karşılığı BF362 BF363 BF377

BFV85 karşılığı 2N2221 2N2222 BSS40

BFV85A BFV85C karşılığı 2N2221A 2N2222A BSW64

BFV85D BFV85E karşılığı BC383 BC384 BC413

BFV85F BFV85G karşılığı 2N2483 2N2484 2N3117

BFV86 karşılığı 2N2906 2N2907 BSW24

BFV87 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

BFV88 karşılığı 2N2221 2N2222 BSS41

BFV90 karşılığı BFX17 BFX96 BFX97

BFV99 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC639

BFW10 karşılığı 2N3823 BFS72

BFW11 karşılığı 2N3822 BFS71

BFW12 karşılığı 2N4340

BFW13 karşılığı 2N4338

BFW16 BFW17 karşılığı BFR36 BLW11

BFW19 karşılığı 2N3137 BFX33 BFX55

BFW20 karşılığı 2N3962 2SA1137

BFW21 karşılığı 2N3963 2SA1049 2SA970

BFW22 karşılığı 2N3964 BC214 BC560

BFW23 karşılığı 2N3965 2SA1137

BFW24 BFW25 BFW26 karşılığı 2N3107 BC141 BSX46

BFW29 karşılığı 2N1613 BC141 BC302

BFW30 karşılığı BFR37 BFX59 BFX73

BFW31 karşılığı 2N2906 BC327 BC638

BFW32 karşılığı 2N2221 BC337 BC637

BFW33 karşılığı 2N1893 BSS42 BSV84

BFW34 karşılığı 2N4432 BC141 BSX46

BFW35 karşılığı 2N5203 BC141 BSX46

BFW36 karşılığı 2N5073 2SD413 2SD624

BFW37 karşılığı 2N5058 BFR57 BFS89

BFW38 karşılığı 2N5073 2SD413 2SD624

BFW39 karşılığı 2N2915

BFW40 karşılığı 2N2916

BFW41 karşılığı BFS62 BFW97 BFX60

BFW42 karşılığı BFR36 BFW17 BLW11

BFW43 karşılığı 2SA1370 BF398 BF435

BFW44 karşılığı 2SB606 BFQ37 BFT44

BFW45 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFW46 karşılığı 2N3924 BFS22 MRF237

BFW47 karşılığı 2N3553 BFS23 LY34

BFW51 karşılığı 2N2974 2N2976 2N2978

BFW52 karşılığı 2N2975 2N2977 2N2979

BFW57 BFW58 karşılığı 2N2221A 2N2222A BC939

BFW59 BFW60 karşılığı 2N2222 BC635 BSX48

BFW61 karşılığı 2N3819 2N3823 BF244

BFW63 BFW64 karşılığı BF225 BF314 BF496

BFW66 karşılığı BC140 BSW27 BSX61

BFW67 karşılığı BF259 BFR59 BFS89

BFW68 karşılığı 2N3903 BC547 BSX48

BFW69 karşılığı BFS23 BLY34

BFW70 karşılığı 2N2857 BF180 BF689

BFW71 karşılığı 2N4013 2N4014 BSS41

BFW73 BFW74 karşılığı BFR36 BFW17 BLW11

BFW76 BFW77 karşılığı BFR37 BFW30 BFX59

BFW80 karşılığı 2N1613 BC140 BC301

BFW87 BFW88 BFW89 BFW90 BFW91 karşılığı 2N2906 BC328 BC636

BFW92 karşılığı BFR34 BFT24 BFW93

BFW93 karşılığı BFQ70 BFR34 BFT97

BFW94 karşılığı BFG34

BFW96 karşılığı BSV22 BSV81 BSX83

BFW97 karşılığı BF357 BFR37 BFW30

BFW98 karşılığı 2N5945 BLW79 BLX67

BFW98G karşılığı BLW12 BLX36

BFW99 karşılığı BFR15 BFS55 BFT66

BFX10 karşılığı 2N3411

BFX11 karşılığı 2N3727 2N4016

BFX12 BFX13 karşılığı BC213 BC308 BC558

BFX14 karşılığı BFS23 BFS50 BFX55

BFX15 karşılığı 2N2060 2N2223 2N2480

BFX154 karşılığı 2SC3599

BFX155 karşılığı 2SA1405

BFX156 karşılığı 2SC3599

BFX157 karşılığı 2SA1405

BFX17 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47

BFX18 BFX19 BFX20 BFX21 karşılığı BF167 BF198 BFX60

BFX29 BFX30 karşılığı 2N2904 BC161 BC303

BFX31 karşılığı BF225 BF314 BFX73

BFX32 karşılığı 2N2857 BF377 BF689

BFX33 karşılığı 2N3866 BFS23 BFW47

BFX34 karşılığı 2N4895 2N4896 BFT34

BFX35 karşılığı 2N2906 BC327 BC636

BFX36 karşılığı 2N3809 2N4016

BFX37 karşılığı 2N3963 2SA1049 2SA970

BFX38 BFX39 BFX40 BFX41 karşılığı 2N4031 BSV82 BSW40

BFX43 BFX44 karşılığı 2N2369 BSS11 BSX19

BFX45 karşılığı BC548 BSW41 BSX87

BFX47 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

BFX48 karşılığı 2N3905 2N4034 BSW24

BFX49 karşılığı BFR64 BFT91 BLX91

BFX50 karşılığı BC639 BSS59 BSX23

BFX51 karşılığı 2N4014 BC637 BSS41

BFX52 karşılığı 2N4013 BC635 BSX23

BFX53 karşılığı BF362 BF363 BFT24

BFX55 karşılığı 2N3866 BFS23 BFW47

BFX56 karşılığı 2N3866 BFS23 BFW47

BFX57 karşılığı BFR36 BFW17

BFX58 BFX58D karşılığı 2N3866 BFS23

BFX59 karşılığı BFR37 BFW30 BFX73

BFX60 karşılığı BF225 BF314 BF502

BFX61 karşılığı BC141 BSS42 BSX46

BFX62 karşılığı BF180 BF689 BF763

BFX63 karşılığı BSV22 BSV81 BSX83

BFX65 karşılığı BC214 BC416 BC560

BFX66 karşılığı 2N998

BFX67 karşılığı 2N999

BFX68 karşılığı BC141 BSX46 BSY53

BFX68A karşılığı 2N3109 BC141 BSX46

BFX69 karşılığı BC141 BSX46 BSY53

BFX69A karşılığı 2N3109 BC141 BSX46

BFX70 BFX71 BFX72 karşılığı 2N2060 2N2223

BFX73 karşılığı BF357 BFR37 BFW30

BFX74 BFX74A karşılığı 2N2904 BC161 BC303

BFX77 karşılığı BF167 BF198 BF225

BFX79 BFX80 BFX81 karşılığı 2N4855

BFX84 BFX85 BFX86 karşılığı 2N3107 BC141 BSX46

BFX87 BFX88 karşılığı 2N2904 2N3468 BSW40

BFX89 karşılığı BFR37 BFW30 BFW92

BFX90 karşılığı 2N3930 BF421 BF423

BFX91 karşılığı 2N3931 BFQ36

BFX92 karşılığı 2N3117 BC382 BC550

BFX92A karşılığı 2N2483 2N3117

BFX93 karşılığı 2N3117 BC382 BC550

BFX93A karşılığı 2N2483 2N3117

BFX94 karşılığı 2N2221

BFX95 karşılığı 2N2222

BFX96 karşılığı 2N2218

BFX97 karşılığı 2N2219

BFX98 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFX99 karşılığı 2N2060 2N2223

BFY10 BFY11 karşılığı BC182 BC237 BC546

BFY12 karşılığı 2N2218 BSW39 BSW51

BFY13 karşılığı 2N2218A 2N2219A BSW39

BFY14 karşılığı 2N1893 2N3723 BSW39

BFY15 BFY16 BFY17 karşılığı 2N2218 BC140 BC300

BFY18 BFY19 karşılığı 2N2221 BSW41 BSY63

BFY20 BFY21 karşılığı 2N3411

BFY22 BFY23 BFY24 karşılığı BC123 BC146

BFY25 karşılığı 2N2218 BSW27 BSW51

BFY26 karşılığı 2N2221 2N2222 BSX49

BFY27 karşılığı 2N915

BFY28 karşılığı 2N2222 BC182 BC546

BFY29 BFY30 karşılığı BC123

BFY31 BFY33 BFY34 karşılığı 2N2219A BC141 BC300

BFY37 karşılığı BC168 BC238 BC548

BFY39 karşılığı BC183 BC237 BC547

BFY40 karşılığı 2N2218 BC141 BC300

BFY41 karşılığı 2N1893 BC300 BSY55

BFY42 karşılığı BC107 2N5058

BFY43 karşılığı BF257 BF657

BFY44 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47

BFY45 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFY46 karşılığı 2N1711

BFY47 karşılığı BC123 BC146

BFY48 BFY49 karşılığı BC123

BFY50 karşılığı 2N3444 BC140 BSW39

BFY51 BFY52 BFY53 karşılığı 2N3253 BC140 BSW27

BFY55 karşılığı 2N3444 BC140 BSW39

BFY56 karşılığı 2N3707 BC140 BSX46

BFY57 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFY63 karşılığı BFR36 BFW17

BFY64 karşılığı BSV82 BSW23 BSW40

BFY65 karşılığı 2N5058 BF257 BF657

BFY66 karşılığı 2N918

BFY67 karşılığı 2N1613

BFY68 karşılığı 2N1711

BFY69 karşılığı BC123

BFY70 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47

BFY72 BFY73 BFY74 BFY75 karşılığı 2N2221 BC190 BC546

BFY76 BFY77 karşılığı BC184 BC413 BC550

BFY78 karşılığı BFR37 BFW30 BFX59

BFY79 karşılığı BF167 BF198 BF225

BFY80 karşılığı BF297  BF299 BSS38

BFY81 karşılığı 2N2644 2N2913 2N2920

BFY83 karşılığı 2N2060 2N2223 2N2652

BFY84 karşılığı 2N3423 2N3424

BFY85 BFY86 karşılığı 2N2643 2N2913 2N2920

BFY87 karşılığı BC122 BC123

BFY88 karşılığı BF180 BF181 BF689

BFY90 karşılığı BFR37 BFW30 BFX59

BFY91 BFY92 karşılığı 2N2639 2N2913 2N2920

BFY94 karşılığı 2N2904 BC161 BC303

BFY95 karşılığı BC327 BC328 BC636

BFY99 karşılığı 2N3553 BFS23 BFW47